Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Дитячі та юнацькі організації в Україні

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Вступ 1. Завдання дитячих та юнацьких організацій та їх роль у формуванні підростаючого покоління 2. Сучасне козацько-лицарське виховання дітей і юнацтва України 3. Організація скаутського руху в Україні Висновки ВСТУП «Для того, щоб перетворити загальнолюдську природу так, щоб вона набула підготовки і навиків у певній галузі праці, стала розвиненою і специфічною робочою силою, потрібна певна освіта, але перш за все виховання» - писав К. Маркс. Отже, виховання - це одне із невід'ємних соціальний явищ. Воно властиве тільки людям, належить, за словами К. Маркса, до сфери практичних соціальних відносин, ставить собою одну з галузей суспільно-необхідної діяльності. Основним призначенням виховання є забезпечення життєвої наступності між старшими і молодшим поколінням. Головне в цій наступності - засвоєння і дальший розвиток новими поколіннями суспільно-трудового досвіду, підготовка їх до участі в суспільному виробництві. Виконуючи свою роль у спадкоємній передачі трудового досвіду людей, вираженого в різноманітних знаннях, уміннях і навичках, виховання виступає водночас і як засіб формування у нових поколінь певного світогляду, моралі, фізичних якостей. Виховання - об'єктивне явище суспільного буття. Воно не „придумане&quo ; людьми, а властиве суспільству як постійна і доконечна функція останнього. Виховна діяльність, як і всяка людська діяльність, має звичайно, свідомий характер. Але, оскільки свідомість людей визначається реальними умовами їхнього існування, суспільним буттям, то й виховання не є чисто довільним процесом, який може здійснюватися, а може й не здійснюватися. Виховання має дві взаємопов'язані сторони. Одна - педагогічний вплив вихователя, колективу, друга - готовність вихованця сприйняти і осмислити цей вплив. Адже спосіб поведінки людини визначається, з одного боку, безперервними зовнішніми впливами на неї, а з другого - її природженими, індивідуальними якостями. Від природи дитина одержує певні задатки. Виховання не може їх створити, однак воно може розвинути їх до рівня здібностей і обдарувань. Живучи і діючи, дитина набуває позитивного чи негативного досвіду поведінки. Вихователь корегує вплив середовища враховуючи при цьому вікові та індивідуальні особливості дітей. Цей процес починається з часу народження людини і продовжується все її життя. Нагромадження нових знань, зміна і зміщення поглядів і звичок відбувається постійно. Розвиток фізичних і духовних все нових і нових способів „урівноваження&quo ; з оточенням, що виявляється у її поведінці, діяльності, ставлення до інших людей і до самої себе. Тому процес виховання є не тільки постійним і безперервним, а й змінюваним, динамічним. При цьому поведінка особистості, її ставлення до оточення, діяльність обумовлюється тими порівняно стійкими якостями, що з'явилися в неї як наслідок соціальних умов, виховних впливів, досвіду і стали основою їх характеру. Людська особистість неповторна. Завдання виховання нової людини полягає у розкритті неповторності людини, її самобутності, творчої індивідуальності, в тому, щоб вміти розпізнати, виявити, розкрити, випликати у кожного учня його неповторно індивідуальний талант.

Відповідно до мети виховання школа покликана розвивати нахили, здібності і обдарування своїх учнів. Це робить необхідними всебічне вивчення учнів, знання їх можливостей в міру зростання фізичних і духовних сил, індивідуальних особливостей кожного з них. Розкриваючи програму виховання особи, А.С. Макаренко особливу увагу акцентував на тому, що не можна вганяти кожному індивідуальність у якийсь єдиний стандарт, бо стати на такий шлях означало б пожертвувати індивідуальною привабливістю, своєрідністю, особливою красою особи. Саме тому, що всі учні різні, індивідуальний підхід у вихованні потрібний до кожного з них. Для того щоб здійснювати індивідуальний підхід у вихованні і сприяти формуванню особистості кожного учня, потрібно знати його життя, особливості його характеру, його прагнення, сумніви, слабкості, взагалі його ресурси, і в процесі спільної роботи допомагати учневі стати гідним членом свого колективу. Є два смислових значення поняття „виховання&quo ;. Виховання у широкому розумінні охоплює свою суму впливів, весь процес формування особистості і підготовки її до активної участі у виробництві, суспільному і культурному житті, охоплює не менше виховну роботу школи, дитячих і молодіжних організацій, сім'ї, громадськості, а й валив усього укладу життя суспільства, літератури, мистецтва, кіно, телебачення, радіо, а також освіту і навчання. В цьому понятті, „виховання&quo ; наближається до поняття „соціалізація особистості&quo ;. Виховання у вузькому понятті означає цілеспрямоване формування світогляду, морального обличчя, розвиток естетичного стану, фізичний розвиток. Воно здійснюється сім'єю, навчально-виховними закладами, громадськими організаціями. Виховання підростаючого покоління в нашій країні - справа, за яку відповідає не тільки школа, а й все суспільство. Це означає, що в одному напрямі зі школою повинні діяти сім'я, позашкільні установи і громадсько-політичні, культурно-масові, спортивні та інші організації. 1. Завдання дитячих та юнацьких організацій та їх роль у формуванні підростаючого покоління Із здобуттям Україною незалежності освіта І виховання докорінно змінюються. Виникають нові напрямки, форми виховної роботи, які реалізують мету і завдання національного виховання. Самобутнім явищем в українській педагогіці є козацько-лицарські традиції виховання. Вони містять в собі потужний ідеальний, морально-духовний заряд. Корені волелюбного духу нашого народу, його державності - в козацько-лицарському способі життя, в пробудженій ним нездоланній енергії до волі і свободи, до утвердження в усіх галузях життя національних ідеалів. Програма „Сучасне козацько-лицарське виховання дітей і юнацтва України&quo ; передбачає реалізацію трьох основних змістовних компонентів. Перший стосується вивчення дітьми, підлітками і юнаками історії українського козацтва, другий - вітчизняної національної культури (мистецтва, науки, освіти) і третій -військової майстерності козаків, а оволодіння ними стратегією і тактикою боротьби з недругами України. Виходячи з вищенаведеного в загальноосвітніх школах запроваджуються такі молодіжні організації як дитячий та юнацько молодіжні рухи.

У кожній школі групи дітей початкової ланки поділяються по віковій категорії. Ми ж почнемо з дошкільнят. Козаченята (дошкілля) отримують певні знання з історії українського козацтва та української культури. У них проводяться такі орієнтовні теми розповідей, бесід : „Хто такі українці?&quo ;, „Я -маленький українець&quo ;, „Богатирі, витязі нашого народу&quo ;, „Боротьба наших предків з ворогами&quo ;, „Перші князі Київської Руси - України&quo ;, „Виникнення героїчного козацтва&quo ;, „Запорізька Січ - осередок лицарства&quo ; та ін. У свою чергу з української культури, в садочках проходить вивчення українських пісень, хороводів, музики, таночків, давні мистецькі традиції і звичаї. Проводиться читання дітям казок про Велета, Котигорошка, козаків-лицарів. Розкриття дітям в емоційно-образній формі мужності, сили волі, героїчних подвигів козаків. Ознайомлення козаченят із змістом, образами, мелодіями, козацьких пісень, дум. Родинні свята в групі, садку на тему „У родинному колі&quo ;, „Наша велика родина - Україна&quo ;, „Родинні цінності в козацькому житті&quo ;. Діяльність дитячої організації козаченят спрямоване на пробудження в кожного почуттів любові до рідної землі, краю. Забезпечення участі дітей в реалізації національних традицій родинності. Плекання любові до найдорожчих людей - Матері і Батька, Бабусі і Дідуся, Сестри і Брата, до України-Батьківщини. Тепер на черзі учні 1-2 класів, Козачата. їхні знання з історії українського козацтва дещо поглиблюються. Використовуються такі орієнтовні теми для бесід і розповідей : „Як виникало українське козацтво?&quo ;, „Життя і героїчні подвиги козаків&quo ;, „Видатні козацькі полководці&quo ;, „Великі битви козаків з ворогами України&quo ; та ін. Щодо української культури, то проводяться родинні свята в класах, об'єднаннях козачат на теми „Козацькому роду нема переводу&quo ;, „Всі українці - велика рідня&quo ;. Фізкультурно художні свята „Ми всі - дружна спортивна сім'я&quo ;, „Козачата сильні і мужні&quo ;. Створення морально-родинної атмосфери. Культивування серед козачат взаєморозуміння, взаємодопомоги і підтримки один одного, родинних цінностей. Козачата (3-4 класи) працюють в свою чергу над такими темами бесід, розповідей, ранків : „Навчання і фізичне загартування дітей в козацьких школах (ХУ 1-Х VIII ст.), „Січова школа лицарського виховання&quo ;, „Боротьба козаків з турецькими, польськими і російськими загарбниками, „Відродження козацтва в наш час&quo ; тощо. А відносно української культури, то в цих класах розглядають дослідно-пошукові завдання на теми „Жили собі запорожці та й на Запоріжжі&quo ;, „Запорізькі козаки-характерники&quo ;, „Козацькі сурми кликали до бою&quo ;. Проводяться вікторини, конкурси, змагання, турніри „Гей ви, хлопці, славні запорожці&quo ;, „Поміряємося козацькою силою&quo ;, „Турнір лицарів-любомудрів&quo ;, „Чи знаємо художні твори про козаків?&quo ; та ін. Також водять хороводи, танці „Кривий танець&quo ;, „А ми просто сіяли&quo ;, „Льон&quo ;, „Гречка&quo ;, „Огірочки&quo ; та ін.

Родом він був з Тернопілля, там же воював в УПА. Насправді акцію організували політв’язні, яких привезли з Норильська. З Колими нас було лише п’ятеро. У процесі повального трусу чекісти відібрали сорок найактивніших в’язнів і відправили до «триста сьомої» колонії, де організували штрафну зону особливо суворого режиму. Табір був біля Падуна, неподалік електростанції. Нас тимчасово розмістили в маленькій зоні число двадцять для жінок-побутовиків. Їх кудись спішно вивезли, а нас запхали за колючий дріт. Знаходилася колонія кілометрів за двісті від Тайшету в напрямку ріки Лєни. До «триста сьомої», штрафної, зони звезли з в’язниць і таборів чи не всю українську інтеліґенцію, що томилася на той час у неволі, — доктора Горбового, Михайла Сороку — старого діяча ОУН, Миколу Костіва — члена Крайового проводу ОУН, багатьох інших визначних діячів Організації Українських Націоналістів. Набралося понад п’ятсот політв’язнів. Найвизначнішим з-посеред невільницького загалу був, безумовно, Володимир Горбовий, який народився 30 січня 1899 року в Оболоні неподалік Долини на Станіславщині

1. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

2. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

3. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

4. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

5. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

6. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")
7. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями
8. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

9. Конфлікти в організації: причини виникнення та засоби керування

10. Становлення, вiйськовий та соцiально-громадський устрiй Запорiзькоi Сiч

11. Цивілізації середньовіччя та сучасності

12. Молодіжні організації в Україні. Чи впливають вони на українську молодь?

13. Генетично модифіковані організми – міфи та реалії

14. Люблiнська унiя 1569 р. та ii наслiдки для Украiни. Брестська унiя та посилення нацiонального гнiту

15. Взаимодействие органов законодательной и исполнительной власти с органами прокуратуры в области обеспечения законности

16. Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати

Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 40х60 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
953 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Настольная игра "Каркассон. Королевский подарок".
Размеренная жизнь феодальных владений в окрестностях Каркассона привлекает множество людей со всех уголков Франции. В городах ведётся
1990 руб
Раздел: Классические игры
Детская горка, цвет: зелёный/красный, скат 140 см.
Для активного летнего отдыха вам пригодится пластиковая горка Долони. Горка изготовлена из яркого пластика и украсит любую детскую комнату
2200 руб
Раздел: Горки

17. Системи стрілецької зброї та засобів ближнього бою Збройних Сил та НГУ

18. Афінська держава та стародавня Спарта у стародавній історії та культурі людства

19. Антраценпохідні сполуки та їхні глікозиди. Лікарські рослини та лікарська сировина, які містять антраценпохідні сполуки

20. Глобалізація як основа транснаціоналізації економіки

21. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

22. Роль класного керівника в організації дитячого колективу
23. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat
24. Рельєф та ландшафтна організація

25. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

26. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

27. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

28. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

29. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

30. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

31. Організація обліку в магазині "Світанок"

32. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, черная.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: черный. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пазл "Пожарные", 45 элементов.
Многообразие форм вырубки и различные размеры отдельных элементов способствуют развитию мелкой моторики у малышей. Сделанные из
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Механическая настольная точилка.
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Регулируется под размер карандаша. Подходит для карандашей диаметром до 12 мм. Крепление к столу
753 руб
Раздел: Точилки

33. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

34. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

35. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

36. Громадські організації як вид об’єднань громадян

37. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

38. Організація захисту державної таємниці в Росії
39. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування
40. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

41. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

42. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

43. Організація зв’язків з громадськістю на прикладі Кам’янець-Подільського районного споживчого товариства

44. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

45. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

46. Загальне дослідження ринку дитячого харчування та конкретно дитячих соків

47. Йодний дефіцит та патологія щитоподібної залози серед дитячого населення у північному регіоні України

48. Встановлення дипломатичних відносин та організація дипломатичних представництв

Кресло детское мягкое "Мяу-Мяу".
Кресло-игрушка "Мяу-Мяу" (Кошечка) - яркое и оригинальное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной
1442 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Сумка для обуви "Феи и невиданный зверь".
Пошита из водонепроницаемого износостойкого полиэстра. Подходит для частой стирки, не выцветает. Размер: 31х44 см.
309 руб
Раздел: Сумки для обуви
Цветные акварельные карандаши "Lyra Osiris Aquarell", 24 цвета.
Цветные акварельные карандаши, треугольные с кистью, диаметр грифеля 3,3 мм.
753 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

50. Міжнародні фінансові організації та їх роль

51. Світова організація торгівлі: цілі та функції

52. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

53. Імідж ділової людини та організації

54. Лідерство та керівництво в організації
55. Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації
56. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

57. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

58. Організація та методика виконання курсових

59. Організація та методика проведення уроку з теми: "Векторний графічний редактор Corel Draw"

60. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

61. Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"

62. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

63. Роль громадських організацій у поширенні освіти на Поділлі в кінці ХІХ-на початку ХХ ст.

64. Організація виробничого процесу у часі та ремонтного обслуговування виробництва

Доска магнитно-маркерная, 45x60 см.
Размер: 45х60 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
829 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Бутылочка для кормления (от 3-х месяцев) Pigeon Перистальтик Плюс с широким горлом, 240 мл.
Изгибы на бутылке прекрасно подходят для маминой руки. Крышечка подходит для любых сосок Pigeon к широким бутылочкам. Материал бутылочки:
555 руб
Раздел: Бутылочки
Модульный массажный коврик "Орто-пазл. Лес".
Полезное приобретение для здоровья и гармоничного развития ребенка - напольное покрытие Орто МИКС "Лес". В состав комплекта
1367 руб
Раздел: Коврики

65. Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі

66. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

67. Організація та проведення ТО-1 гусеничного і колісного трактора

68. Організація та проведення туристичних походів

69. Основи організації та роботи фондової біржі в Україні

70. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки
71. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні
72. Організація робіт та розрахунок техніко-економічних показників очисного вибою

73. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

74. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

75. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

76. Розслідування крадіжок державного та громадського майна

77. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

78. Організація праці

79. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

80. Організаційна система управління природокористуванням України

Туалетная бумага "Linia Veiro Classic", 2-слойная (24 рулона), белая.
Экономичная туалетная бумага изготовлена из 100%-го целлюлозного сырья. Обладает высокой мягкостью и прочностью. С перфорацией. Имеет
338 руб
Раздел: Бумага туалетная
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 22x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
364 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Настольная игра "Обманщик".
Не верь обманщикам! Если будешь лукавить, твой нос будет расти! Эта карточная игра рассчитана на 3-4 игроков, которым предстоит
436 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

81. Аналіз випуску готової продукції та її реалізації

82. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

83. Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини

84. Організація обліку грошових коштів

85. Організація евакуаційних заходів

86. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою
87. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості
88. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

89. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

90. Організація банківської справи

91. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

92. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

93. Організація касових операцій у банківських установах

94. Організація ресурсної бази банків в Україні

95. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

96. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
Набор школьно-письменных принадлежностей для девочки. В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Кондитерский шприц с насадками "Mayer & Boch" (18 предметов).
Набор состоит из 18 предметов: мешок кондитерский; 17 насадок; кондитерский мешок - уплотнитель (для прикручивания насадок к мешку).
427 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Карандаши цветные "Jumbo", 12 цветов.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 5 мм. Количество цветов: 12.
485 руб
Раздел: 7-12 цветов

97. Організація охорони праці на виробництві

98. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

99. Організація охорони праці на виробництві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.