Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Цикл оповідань І. Нечуя-Левицького про бабу Параску та бабу Палажку: манера оповіді, конфлікт, комічне

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Зміст Вступ 1. Теоретичні основи дослідження 2. Цикл оповідань І. Нечуя-Левицького про бабу Параску та бабу Палажку: манера оповіді, конфлікт, комічне Висновки Список використаних джерел Вступ Отже, для дослідження теми курсової роботи „Цикл оповідань І.Нечуя-Левицького: манера оповіді, конфлікт, комічне” ми використали описовий та порівняльно-історичний методи. Вони допомогли найчіткіше відповісти на ті питання, які були поставлені у роботі. Зокрема, можна зробити висновок, що всі проблеми, які розглядаються у роботі, пов’язані між собою. У роботі була проаналізована проблема конфлікту, основою якого стали ті процеси, які відбувалися у тогочасному громадському житті, зокрема наслідки селянської реформи, які найповніше відбилися в оповіданнях письменника. Розкривши питання комічності творів, можна зробити висновок, що базою для появи гумору в оповіданнях став конфлікт. Комізм у творах викликаний ситуаційними засобами гумору, тобто сміх викликають ті становища та ситуації, у які потрапляють персонажі, та власне мовними. Ми охарактеризували манеру оповіді, яка будується на основі фольклору та характерних зворотах живої народної мови. Вона також змушує подивитися на начебто драматичну ситуацію з іншого боку. Манера оповіді належить до власне мовних засобів гумору, до яких належать гумористичні евфемізми, гумористичні порівняння, літоти, гіперболи, алогізми, епітети. Ці засоби несуть в собі викривальний характер, тобто баби, наговорюючи одна на одну, показують себе з найгіршого боку. Отже, для І.С.Нечуя-Левицького важливим завданням було не стільки розкрити проблеми вселюдського змісту, показати життя у всіх його суперечностях, скільки дати вичерпну характеристику настроїв, побуту селян. У циклі оповідань простежуються традиційні контрастні типи, монологічна структура, змалювання комедійних епізодів, які є засобами висміювання мізерності людської натури. 1. Теоретичні основи дослідження І.С.Нечуй-Левицький – один із найвидатніших українських прозаїків реалістичного напряму пошевченківської доби. Його літературна діяльність в основному припадає на другий етап визвольного руху в Росії – різночинський, або революційно-демократичний. Заслугою Нечуя-Левицького є розширення жанрових меж української літератури. Він виступає як новеліст, повістяр, драматург, автор художніх, історичних та етнографічних нарисів, літературно-критичних і мистецтвознавчих статей. У його творчості відбулося становлення і розвиток різноманітних жанрів української літератури. Новаторство І.Нечуя-Левицького полягало й у тому, що він, з одного боку, створив чудові зразки „оповідного” стилю, розширюючи і збагачуючи попередні форми, а з іншого – здійснив перехід до форми об’єктивно-епічного повіствування, відкривши значні можливості для детальних характеристик персонажів, яскравих реалістичних описів соціального побуту, інтер’єру й пейзажу. Немале значення для розвитку І.Нечуєм-Левицьким засобів зображення дійових осіб у типових обставинах, тісних взаємозв’язків із соціальним середовищем мав досвід світової реалістичної літератури (особливо у великих епічних формах).

І.Нечуя-Левицького справедливо вважають також майстром українського пейзажу. Природне оточення героїв виступає у нього не лише як тло, на якому діють персонажі, а й як засіб психологічної характеристики, образ душі народу, його історичної пам’яті, краси рідного краю. Письменник звертав увагу на необхідність змалювати в усій повноті народне життя, показати характерні типи, побут, звичаї, взаємовідносини різних соціальних верств тогочасної України. Рецепція творчості І.С.Нечуя-Левицького в українському літературознавстві різнопланова й багатогранна. С. Браславський у своїй роботі „Іван Нечуй-Левицький” звертає увагу на ті передумови, які підштовхнули письменника написати оповідання саме на тему селянства. Ті процеси, які відбувалися в громадянському житті другої половини ХІХ століття, особливо 70–80 роках, зокрема селянська реформа та її наслідки, найповніше відбилися в його циклі творів про бабу Параску та бабу Палажку, ставши основною його темою. Дослідник не залишає без уваги м’який та дотепний гумор, який ніде не переходить в злу насмішку над селянськими персонажами. Письменник лагідно посміхається інколи сміється від усієї душі, але скільки любові до бабів Палажки і Параски відчувається в цьому сміху. Тому й ці баби у нього по-своєму розумні, мають привабливі риси характеру. Н.Є.Крутікова розглядає проблему комічності оповідання у своїй дослідницькій праці „Творчість І.С. Нечуя-Левицького”, зокрема у статті „Про гумор І.С. Нечуя-Левицького”. Вона зазначає, що гумор і сатира письменника зв’язані насамперед з традиціями українського фольклору, потім з діяльністю Г.Ф.Квітки-Основ’яненки і особливо І.П.Котляревського. В оповіданні відсутні чужі гротескні фантастичні образи, романтичне протиставлення світу мрії світові дійсності. Гумор з’являється на ґрунті реальних життєвих конфліктів. Також Н.Є.Крутікова не залишає без уваги конфлікт, на основі якого склалися ворожі стосунки між бабою Параскою та бабою Палажкою. На її думку, взаємини між бабами склалися в умовах пореформеного села, де і формувалися негативні риси приватновласницької психіки. Дослідниця також відзначає манеру оповіді, яка будувалася на основі фольклору і на широкому використанні інтонацій та характерних зворотах живої народної мови. У роботі „Селянство в українській дожовтневій літературі” М.С. Грицюта говорить про те, що І.С. Нечуй-Левицький в оповіданні „Баба Параска та баба Палажка” виступає як незрівнянно обдарований гуморист. В класичних монологах двох жінок він висміює приватновласницьку психологію, забобони й передсуди, породжені одвічною селянською темнотою. Нечуй-Левицький розпочав всебічне вивчення життя народу, прославив і опоетизував його позитивні сторони та показав негативне в побуті, поведінці, психології селян. Також дослідник зазначає, що письменник виступає у своєму творі не тільки як прихильник селянина, але й суворий, справедливий суддя. І.Нечуй-Левицький не обмежується лише співчуттям знедоленому селянству, розкриттям його важкої долі, піднесенням позитивних сторін його життя.

Дальше завдання він бачить у показі і негативних рис психології людини з народу, ураженої приватновласницькими стосунками. Час вимагав від письменника зображення селянства всебічніше, таким, яким воно було тоді насправді. У роботі „Іван Нечуй-Левицький” Р.Г.Іванченко не менше звертає увагу на проблему комічності оповідання, відзначає новаторство І. Нечуя-Левицького. На думку дослідника, письменник висміює мізерність стосунків між сусідами на селі і при цьому використовує прийом стилізації оповідача, що наближає І.Нечуя-Левицького до М. Гоголя. М.Л. Мандрика у своїй праці „З цілющих джерел єднання (І. Тургенєв і І. Нечуй-Левицький)” говорить, що І. Нечуй-Левицький захоплювався творами О. Пушкіна, М. Гоголя, І. Тургенєва, М. Чернишевського, М. Сал тикова-Щедріна, Г. Успенського, Д. Писарєва та ін. Творчість І. Тургенєва мала певний вплив на формування письменницького хисту І. Нечуя-Левицького. На думку Р.С.Міщука, Нечуй-Левицький з’ясовує причини „здеморалізування та упадку личності. дорогою фізіологічного та паталогічного аналізу». Це питання він розглядає у своїй роботі „Індивідуальні стилі українських письменників ХІХ – початок ХХ століття”. Він зауважує, що письменник не ідеалізує своїх героїв, показує як добрі, так і злі сторони людського життя, показує, як ворожа дійсність відлунює в психічних проявах, емоційних реакціях особи тощо. Саме тому, на думку Міщука, Нечуй-Левицький доступними йому засобами значно глибше, у порівнянні із своїми українськими попередниками, розкриває внутрішній світ своїх героїв, зокрема бабів Палажки та Параски. Письменник органічно поєднує у оповіданні драматичне і смішне, виражає оптимістичне світовідчуття. „Живописна” манера письма І.Нечуя-Левицького яскраво виявилась у створених ним портретах, які давали читачеві перше уявлення про людину, свідчили про внутрішні переживання. Вбачаючи у живій мові народу і поетичність, і динамічність, „живий, іскряний” лад, Нечуй-Левицький пильно ставиться до мови власного твору. Саме на манеру оповіді найбільше звертає увагу дослідник. Ще в одній своїй роботі „Про гуманізм творчості І. Нечуя-Левицького” Р.С. Міщук звертає увагу на конфліктність ситуації, яка склалася у бабів Палажки та Параски. Він зазначає, що у творі, де читача зацікавлюють шпаркі діалоги, яскраві комедійні ситуації, присутнє прагнення автора дати самовикриття персонажами своєї людської сутності – в чомусь обікраденої чи безмірно самолюбної, яка женеться за примарним багатством. І.Нечуй-Левицький усвідомлював необхідність донести до читача болісну правду про бездуховне існування „середньої” людини. С.Я.Єрмоленко, Л.О.Пустовіт, Л.О.Савицька, Н.Г.Сидяченко у своїй роботі „І. Нечуй-Левицький: портрет, пейзаж” найбільше звертають увагу саме на ці характеристики. При цьому вони майже нічого не говорять про основні проблеми, які підлягають нашому розгляду, а саме манеру оповіді, комічне та конфлікт. Праця „Витоки стильової манери видатного прозаїка” В.Т. Середи розповідає про те, що, спираючись на досвід попередників, на неоціненну скарбницю українського фольклору, І.Н

Тмниця жовто валзи Ця збрка перша книжка молодого письменника. У форм фантастично розповд, часом з елементами гумору  сатири, нердко вдаючись до сторичних екскурсв, автор висвтлю питання, важлив для наших сучасникв, змальову роботу вчених фзикв, математикв, бологв та н., показу нелегкий, часто суперечливий шлях наукового пошуку, викрива тих, хто намагаться використати науков винаходи у вонних цлях, на шкоду людям. ___________________ Сабатн Р. Одссея каптана Блада. Хронка каптана Блада ¶сторико-пригодницьк романи про життя та пригоди молодого англйського лкаря, який став пратом, щоб боротися проти несправедливост й захищати знедолених. ___________________ Федосв Г. Злий дух Ямбую Невигадана розповдь про життя в сурових умовах ще мало освоно тайги, про мужнх людей дослдникв цього краю  мсцевих жителв, про хн нелегк трудов будн, сповнен несподванок, пригод, а часто  небезпек. 1982 Заць В. Машина забуття Книгу молодого письменника склада цикл рончно-фантастичних оповдань, а також нш фантастичн твори про под далекого  не дуже далекого майбутнього. ___________________ ППФ 82 Традицйний щорчний збрник науково-фантастичних  пригодницьких творв радянських та зарубжних письменникв. 1983 Глушенок Д

1. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

2. Комічне як соціокультурна реальність

3. Психологізм дитячих оповідань у творах Івана Франка

4. Урок-конференція за оповіданням Б. Грінченка "Олеся"

5. Опыт создания Базы Данных для источников личного происхождения

6. Социальный конфликт в деревне в период коллективизации (по роману Б. Можаева «Мужики и бабы»)
7. Опыт использования ADO для доступа к базам данных форматов MS Access, xBase и Paradox
8. Диалоги нравственности. Методическая разработка урока внеклассного чтения по роману Б. Васильева «Вам привет от бабы Леры»

9. Зміни нейрогуморальної регуляції за даними варіабельності серцевого ритму у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із середньотяжким і тяжким перебігом

10. Анализ медико-биологических данных с использованием Excel и СПП STADIA

11. Охрана природы Республики Коми

12. Особенности годового хода приземной температуры воздуха в разных частях Земли по данным ОА Гидрометцентра РФ

13. План статистического наблюдения и данные переписи населения

14. Безработица в России /данные на 1992г/

15. Зарубежный опыт государственного регулирования рыночной экономики на примере Франции (Доклад)

16. Движение Сопротивления в Дании и Норвегии

Стульчик-сумка для кормления и путешествий, высокий, с сидушкой и пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
999 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Бассейн "Жираф".
Оригинальный надувной бассейн для детей "Веселый Жираф" создан для детей до 3 лет. Высота бортиков всего 13 см, но этого будет
608 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Машинка "Бибикар (Bibicar)", розовая.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки

17. Налоговая система Дании

18. Автоматизированные информационные технологии формирования, обработки и представления данных в налоговой службе

19. База данных для проекта досугового учреждения в городе Муроме Владимирской области

20. Судьба и творчество Даниила Хармса

21. Поэма Некрасова "Кому на Руси жить хорошо"

22. Понятие счастья в поэме Некрасова "Кому на Руси жить хорошо?"
23. Данило Нечай - сподвижник Богдана Хмельницкого
24. Исторический опыт реформаторской деятельности самодержавия в первой половине XIX в.

25. Классовый и сословный характер общества по данным древневосточных судебников

26. Методы компьютерной обработки статистических данных. Проверка однородности двух выборок

27. Базы данных в Internet

28. Построение сети передачи данных

29. Управление потоками данных в параллельных алгоритмах вычислительной линейной алгебры

30. Системы и сети передачи данных

31. Информация, информатика, базы данных. Периферийные устройства

32. Данные и информация

Стиральный порошок Ушастый нянь, 9000 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
999 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Игровой набор "Строим дом".
Игровой набор "Строим дом" из серии "Детский сад" от компании ПК "Форма" состоит из домика и строительного
646 руб
Раздел: Наборы строительной техники
Наполнитель бумажный (50 грамм), натуральный.
Вес: 50 грамм. Бумажный наполнитель используют в качестве декоративного материала, создавая из него на поверхности подарков различные
448 руб
Раздел: Упаковочные ленты, банты

33. Разработка алгоритмов и программ выполнения операций над последовательными и связанными представлениями структур данных

34. Пример базы данных на Delphi 2.0

35. Различные классы баз данных по предметным областям использования

36. Принципы проектирования и использования многомерных баз данных

37. Проектирование устройства сбора данных

38. Построение информационной и даталогической моделей данных
39. Примеры баз данных (Студенческая группа)
40. Современные системы управления базами данных

41. Анализ пакетов обработки экспериментальных данных SABR и BOOTSTRAP

42. Разработка базы данных, отражающей учет успеваемости студентов

43. Разработка базы данных "Кадры"

44. Лекции по теории проектирования баз данных (БД)

45. Структуры данных: бинарное упорядоченное несбалансированное дерево

46. Системы управления базами данных

47. Система управления базами данных ACCESS

48. База данных - Бактериологическая испытательная лаборатория Боханского района

Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 сантиметров, бежевая.
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Чайник "Birds", 1050 мл.
Чайник. Размер: 21,5x12x17 см. Объем: 1050 мл. Материал: керамика.
389 руб
Раздел: Чайники заварочные
Кухня для кукольного домика "Конфетти".
Кухня для кукольного домика состоит из: плиты с раковиной в сборе; холодильника; подставки стола в сборе; стойки стула в сборе, сиденья
886 руб
Раздел: Кухни, столовые

49. Создание базы данных "Библиотека"

50. Отчёт по созданию курсовой работы «База данных ACCESS»

51. Разработка рисунка настенного календаря с помощью графического редактора CorelDRAW. Создание базы данных «Туристических фирм г. Минска» с помощью пакета программ Access

52. Классификация баз данных

53. Системы принятия решений, оптимизация в Excel и базы данных Access

54. Ввод и редактирование данных в Word
55. Структура базы данных
56. Работа в среде EXCEL. Средства управления базами данных в EXCEL

57. Опыт использования ЭВМ на уроках математики

58. Применение алгоритма RSA для шифрования потоков данных

59. Донозологический период эпилепсии у детей, основанная по данным докторской диссертации Миридонова В.Т.

60. Общие данные о нервной системе

61. Структура отитов у детей по данным ЛОР-отделения ПЦ НЦМ-РБ

62. Соотношение доказательств и данных, полученных в результате ОРД

63. Принцип построения и опыт практической реализации экологических информационных систем

64. Опыт мониторинговых работ в парке Орленок города Воронежа

Ручка-стилус шариковая сувенирная "Николай".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Глобус "Двойная карта", рельефный, диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1290 руб
Раздел: Глобусы
Коробка подарочная "Апрельский Париж".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
326 руб
Раздел: Коробки

65. Концепция разделения властей: теория и опыт, история и современность

66. Структура и формирование исходных данных, необходимых для расчета параметров технологических схем

67. Диаграммы Венна-Эйлера: соотношения между объемами данных понятий. Проверка правильности непосредственного умозаключения

68. Расчет системы сбора и передачи данных

69. Исследование помехоустойчивого канала передачи данных методом имитационного моделирования на ЭВМ

70. Способы наглядного представления статических данных
71. Отсутствующее данное
72. Приватизация и разгосударствление собственности. Мировой опыт

73. Управление кредитными рисками в России и зарубежный опыт

74. Валютный клиринг: Мировой опыт и его значение для стран СНГ

75. Общая оценка финансового состояния предприятия по данным бухгалтерской и статической отчетности

76. МИРОВОЙ ОПЫТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ

77. СЕКВЕСТР КАК ИНСТРУМЕНТ "ЛЕЧЕНИЯ" БЮДЖЕТНОГО ДЕФИЦИТА (опыт США)

78. Опыт планирования в США. Пути и формы его использования в специфических условиях Российской Федерации

79. Анализ хозяйственной деятельности предприятия на основе статистических данных

80. Малый бизнес: черты, преимущества, зарубежный опыт и проблемы становления в России

Коробка подарочная "Апрельский Париж".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
326 руб
Раздел: Коробки
Табурет-подставка детский с ручкой.
На прочный табурет малыш сможет не только сесть, но и встать. Табурет удобно использовать как подставку, легко переносить за ручку.
390 руб
Раздел: Стульчики
Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 24 цвета, с кистью.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
573 руб
Раздел: Акварельные

81. Технический анализ и его применение на примере данных полученных с Московской фондовой биржи

82. Финансовый рынок и его функционирование (мировой и российский опыт)

83. Опыт антимонопольного законодательства в России и в развитых капиталистических странах

84. Приватизация: западный опыт

85. Приватизация и разгосударствление собственности. Мировой опыт

86. Государственное регулирование в области ценообразования (отечественный и зарубежный опыт)
87. Обзоры стран: Дания, Япония, Норвегия, Великобритания, Кипр
88. Воевода Даниил Дмитриевич Холмский

89. Герой Ведроши и Смоленска (Воевода Данила Васильевич Щеня)

90. Дания: Знамя датского короля

91. Даниил Московский

92. Власть в русской традиционной культуре: опыт культурологического анализа

93. История Дании

94. Исторический опыт и перестройка

95. Хронологические данные в "Слове о житии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича"

96. Опыт осмысления развития родовых отношений (на примере кумандинцев)

Магнитная мозаика "Техника".
Количество элементов различной формы - 235 штук. Дополнительных элементов - 15 штук. Количество цветов - 5. Игровое поле - 1. Средний
494 руб
Раздел: Магнитная
Магнитная мозаика "Веселый городок".
Магнитная мозаика "Веселый городок", из которой можно собрать не только городок, но и множество других картинок. В набор входят:
519 руб
Раздел: Магнитная
Держатель для сумки "Jardin D'Ete" со стразами "Стихия колец".
Держатель для сумки стал неотъемлемой частью домашнего и офисного интерьера. И теперь выбор подарка для бизнес-леди не составит особого
944 руб
Раздел: Прочее

97. История комуча: опыт несоветской демократии

98. НЭП: суть, опыт, уроки

99. Внутреннее состояние Дании в IX - XI веках


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.