Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Розвиток у молодших школярів уявлень про портретний жанр на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Кафедра образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва, дизайну та методики їх викладання ДИПЛОМНА РОБОТА Розвиток у молодших школярів уявлень про портретний жанр на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах виконала студентка 31 групи факультету підготовки вчителів початкових класів, заочного відділення Пастушук Наталія Василівна науковий керівник Цибулько Михайло Богданович Тернопіль 2009 Зміст Вступ Розділ 1. Історія розвитку портретного жанру Розділ 2. Теоретичні основи малювання голови людини 1.1 Анатомо-конструктивні основи зображення голови людини 1.2 Врахування закономірностей будови голови людини у процесі малювання Розділ 3. Методика і практика формування у молодших школярів уявлень про портрет і автопортрет 2.1 Методика роботи над портретом і автопортретом 2.2 Організація і зміст експериментального дослідження, аналіз його результатів Висновки Список використаної літератури Додатки Вступ Демократизація освіти, надання їй державно-національної спрямованості вимагають від психолого-педагогічної науки пошуку нових шляхів якісного вдосконалення виховання підростаючої особистості. Йде робота над створенням такої моделі вихованості людини, яка дозволяла б їй оптимально вирішувати складні питання своєї життєтворчості, успішно досягати індивідуальні і суспільні цілі. У зв’язку з цим школа повинна забезпечити високу якість освітнього процесу, всебічний розвиток і виховання підростаючого покоління відповідно до нових завдань і потреб суспільства. На сучасному етапі розвитку освіти особлива увага звертається на її гуманітарний рівень. Це потребує внесення значних змін у зміст і процес навчання і виконання школярів. Формування ж всебічно розвиненої особистості неможливе без розвитку її естетичної сфери, тому мета естетичного виховання — формування духовно багатої людини, яка глибоко розуміє твори мистецтва, має високо розвинуті естетичні смаки, відчуває красу навколишнього світу і прагне до творчого перетворення дійсності за законами прекрасного. Естетичне ставлення людини до світу передбачає насамперед збудження позитивних почуттів у дитини, які поступово трансформуються в особистісні властивості людини. Це характерно для молодшого шкільного віку, у період активного особистісного розвитку учнів. Тому школа вже з перших років навчання має максимально використовувати можливості образотворчого мистецтва для збагачення емоційно-чуттєвого досвіду дітей. Як стверджують дослідження науковців-психологів , образотворче мистецтво значною мірою впливає на людську психіку, даючи змогу пережити естетичні відчуття. Особливістю сприймання творів мистецтва є естетичне переживання, своєрідність якого залежить від рівня художньо-естетичної підготовки особистості й зумовлюється складністю об'єкта сприймання. Вчені-дослідники трактують естетичне виховання, виходячи з проблеми естетичної й художньої цінності. Естетична цінність твору мистецтва є його певною синтетичною визначеністю. Художні цінності стимулюють естетичне переживання, створюють умови для конструювання естетичного предмета й пов'язаних із ним цінностей.

Образотворче мистецтво як навчальний предмет та вид діяльності відіграє велику роль в естетичному розвитку дітей. У цій галузі духовного життя людей завжди знаходять вираз почуття, думки, інтереси і переконання. Фарбами і лініями вони передають своє уявлення про життя і смерть, добро і зло, минуле і сучасне, а також свої мрії і бачення майбутнього. Твори мистецтва є могутнім засобом виховання підростаючого покоління, відтворюючи в образній формі істотні сторони предметів і явищ дійсності. У художніх полотнах світ відтворюється в його видимих проявах, доступних зоровому сприйманню. Як свідчать експериментальні психологічні дослідження , близько 70% усієї інформації людина сприймає органами зору. Тому естетичному сприйманню творів образотворчого мистецтва у практиці шкільного навчання надається істотного значення. Зважаючи на це, естетичне виховання школярів на уроках образотворчого мистецтва повинно стати складовою процесу навчання школярів. Також психолого-педагогічні дослідження, проведені в рамках вивчення особливостей естетичного сприймання молодших школярів, показують, що в цьому віці учні відчувають значні труднощі у сприйманні творів портретного жанру . Форма голови людини надзвичайно складна і різноманітна. У кожної людини є свої неповторні особливості в будові черепа і пластичній характеристиці зовнішнього вигляду. В той же час загальна форма голови, її конструктивно-анатомічна основа має однакову для всіх закономірність будови. Щоб правильно зобразити голову людини, малюючому треба добре знати закономірність її формоутворення, співвідношення частин і їх взаємозв'язок. Але найголовніше, потрібно навчитися застосовувати одержані знання в процесі побудови зображення, а для цього необхідні багатократні вправи в засвоєнні цих навичок. При вивченні закономірностей будови форми голови і правил її зображення на площині паперу школяреві необхідно перш за все оволодіти методами аналізу і зображення загальної форми голови, на основі яких протікає первинний етап побудови зображення. Хоча цей етап роботи в академічному малюнку триває дуже короткий час, учень повинен не тільки зрозуміти його зміст, але і засвоїти на практиці за допомогою вправ. Відповідно до сучасних процесів в освіті методику проведення уроків образотворчого мистецтва не можна розглядати без елементів теорії і практики естетичного виховання та розвитку естетичних уявлень учнів. Це й зумовило вибір теми дипломної роботи – “Методика формування естетичного ставлення молодших школярів до творів портретного жанру”. Об’єкт дослідження – твори портретного жанру на уроках образотворчого мистецтва. Предмет дослідження – формування у молодших школярів естетичного ставлення до творів портретного жанру. Мета дипломної роботи – експериментально перевірити ефективність процесу формування естетичного ставлення молодших школярів до творів портретного жанру у ході образотворчої діяльності. Завдання дослідження: Вивчити стан дослідження проблеми у тематичній літературі. Визначити місце творів портретного жанру в естетичному вихованні школярів молодшого шкільного віку.

Визначити особливості методики формування естетичного ставлення учнів до творів живопису. Експериментально перевірити ефективність розробленої методики формування естетичного ставлення учнів до творів портретного жанру. Методи дослідження: теоретичні: аналіз та узагальнення наукової інформації з проблеми дослідження; аналіз, синтез, узагальнення і систематизація теоретичних та експериментальних даних; моделювання естетичного виховання школярів на уроках образотворчого мистецтва; порівняння отриманих експериментальних даних; емпіричні: спостереження за навчально-виховним процесом; бесіди з вчителями, учнями; анкетування вчителів; педагогічний експеримент. Структура дослідження. Дипломна робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків. Розділ 1. Історія розвитку портретного жанру Портрет як самостійний жанр мистецтва виник тоді, коли людина стала усвідомлювати себе самостійною особою. В давнину людина була частиною цілого, частиною суспільства, йому вона підпорядковувала власні устремління. Поява зображення конкретної людини була тоді неможливою. Лише в епоху Відродження, коли саме людина стає центром всесвіту, сформувався портретний жанр. Портрет – жанр образотворчого мистецтва, що передає неповторну своєрідність певної людини. Портретом називається і твір такого жанру . Кожен портрет передає індивідуальні особливості людини, риси, властиві тільки їй. Зображене на портреті називається моделлю або портретованим. Для художника важливо не тільки передати зовнішню схожість, але і зазирнути у внутрішній світ, душу своєї моделі, показати особливості характеру, переживання, емоційний стан. Важливими в портреті є всі деталі — поза моделі, одяг, оточення, аксесуари. Саме вони допомагають художнику показати суспільний стан портретованого і додати відчуття історичного часу. Перші портрети датовані глибокою старовиною. Фрески, знайдені при розкопках палацу на острові Кріт, донесли до нас риси обличчя молодих жінок. При всій схематичності зображень фрески можна вважати «протопортретами». Першими портретами, що намагалися передати індивідуальні риси, стали роботи майстрів Древнього Єгипту, Греції і Риму. Ці портрети були скульптурними і зображали поетів і мислителів, вчених і воєначальників і, звичайно, правителів. Родоначальником живописних портретів стали фаюмські портрети, названі за місцем знахідки (оазис Фаюм, Єгипет) . На сьогодні образотворче мистецтво зібрало величезну колекцію портретних зображень, включаючи спадщину багатьох майстрів минулого і сьогодення. У кожну епоху існували свої ідеали краси, панували різні стилі, змінювалися вимоги до портретного зображення. Для того, щоб відобразити, зберегти і донести до нащадків зображення особи, художники використовували різний матеріал. Виділяють портрети скульптурні, графічні і живописні. Також портрет може бути виконаний і нетрадиційно: у вигляді мозаїки, вишивки, аплікації і т.д. Перші портрети були скульптурними. У Давньому Єгипті вони були тісно пов'язані з релігійними віруваннями. Дух померлого, повертаючись в статую, пожвавив її, дарував їй вічне життя.

Почти все пространство полотна занимает группа людей, собравшихся у каменной стены, чтобы совершить скорбный ритуал предать земле тело замученной женщины, которую впоследствии объявят святой. К сожалению, полотно сохранилось плохо, но неповторимый почерк великого итальянца прослеживается довольно четко. Микеланджело да Караваджо. Погребение Святой Лючии, 1608 Караваджо редко обращался к портретному жанру, хотя персонажи его картин всегда исполнялись с натуры и представляли собой индивидуальные, глубоко продуманные образы. Одним из немногих произведений этого жанра стало изображение гроссмейстера Алофа де Виньякура вPполном рыцарском облачении. Вопреки ожиданиям, художник представил главу Мальтийского ордена не мудрым правителем, а самодовольным, жестоким человеком, отвернувшим от зрителя сытое, не освященное разумом лицо. Картины Караваджо приводили в ярость святых отцов, восхищали молодых художников и вызывали зависть у почтенных вельмож, обладавших всем, кроме таланта. Микеланджело да Караваджо. Портрет Алофа де Виньякура, 1608 Мастер прибыл на Мальту вP1607 году, вынужденно покинув Рим после убийства соперника по игре в мяч

1. Формування системи композиційних закономірностей у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

2. Вивчення пейзажного жанру на уроках образотворчого мистецтва у початковій школі

3. Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів при вивченні частин мови у 3 класі

4. Особливості формування навичок кольоротворення на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах

5. Аналіз художнього твору на уроках читання у початкових класах

6. Формування уваги на уроках читання у початкових класах
7. Розвиток мовленнєвої діяльності молодших школярів на уроках читання
8. Розвиток у молодших школярів уявлень про народне мистецтво (на прикладі творчості Катерини Білокур)

9. Вивчення молодшими школярами рослин на уроках природознавства в 3 класі

10. Використання засобів педагогічного малювання у процесі удосконалення навичок образотворчої діяльності молодших школярів

11. Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів при вивченні теми "Прислівник"

12. Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів у роботі над фразеологізмами

13. Розвиток творчого мислення молодших школярів в процесі навчання

14. Система інтегрованих уроків, як засіб розумового розвитку молодших школярів

15. Формування в молодших школярів знань про людину на уроках природознавства

16. Формування графічних умінь молодших школярів на уроках трудового навчання

Тележка-сумка "Полоски".
Тележка багажная на комбинированных колесах, с сумкой. Путешествуя, гуляя по магазинам или просто выбираясь на пикник, возьмите с собой
1282 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Ящик хозяйственный, 30 литров.
Материал: пластик. Размер: 470х370х245 мм. Объем: 30 л. Цвет товара в ассортименте, без возможности выбора.
544 руб
Раздел: Более 10 литров
Паркинг 4-уровневый с дорогой и автомобилями, красный.
В набор входит: лифт с подъемным механизмом, светофор, дорожные знаки, заправка, машинки. Размер паркинга в собранном виде: 84,5х84,5х61
2167 руб
Раздел: Многоуровневые парковки

17. Формування мовленнєвої комунікації молодших школярів на уроках розвитку зв’язного мовлення

18. Формування у молодших школярів комунікативних умінь і навичок на уроках рідної мови

19. Розвиток мовлення молодших школярів

20. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

21. Розвиток творчого мислення старшокласників на уроках математики з використанням інформаційних технологій

22. Аналіз диференційованого підходу у навчанні математики молодших школярів у педагогічному досвіді
23. Вивчення теми "Прикметник" як засіб формування пізнавальної активності молодших школярів
24. Виконання тематичної композиції молодшими школярами

25. Використання засобів логіко-емоційної виразності у читанні молодших школярів

26. Вплив темпераменту на успішність навчальної діяльності молодшого школяра

27. Гра як метод виховання молодших школярів

28. Методика формування навичок зображення форми у процесі графічної діяльності молодших школярів

29. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання пейзажу

30. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

31. Особливості методики корекції порушення постави молодших школярів засобами фізичних вправ

32. Педагогічні основи використання загадок як засобу розумового виховання молодших школярів

Фляга "S.Quire 1406YX-3", 0,18 л, сталь (цвет: серебристый с рисунком).
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
773 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Наклейка зеркальная "Птицы", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки

33. Позаурочна робота з трудового навчання та її роль у трудовій підготовці молодших школярів

34. Психологічні умови розвитку уваги у молодших школярів

35. Робота над удосконаленням орфоепічних навичок молодших школярів

36. Роль естетичного виховання у формуванні підростаючої особистості молодшого школяра

37. Самостійна учбова діяльність молодших школярів

38. Стимулювання навчальної діяльності молодших школярів
39. Теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій молодших школярів
40. Фізичне виховання молодших школярів у напрямку родина-школа

41. Формування готовності до оволодіння самостійним писемним мовленням у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення

42. Формування екологічної культури молодших школярів у сучасній початковій школі

43. Формування комунікативних умінь і навичок у молодших школярів

44. Формування мотивів природоохоронної діяльності у молодших школярів

45. Формування патріотичних почуттів молодших школярів у позаурочній діяльності

46. Формування у молодших школярів граматичних понять роду, числа і відмінка іменників

47. Формування у молодших школярів навичок естетичного сприймання у процесі використання творів живопису

48. Формування у молодших школярів організаційних умінь і навичок

Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ2).
Для детей от 3-7 лет. Стол 580х600х450 мм. Стул мягкий: высота до сиденья 320 мм, высота со спинкой 570 мм. Сиденье: 300х280 мм. В наборе:
1444 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Магнитный лабиринт "Совенок".
Играя с этой увлекательной и красочной игрушкой, ребёнок будет развивать мелкую моторику рук, координацию движений, логику, память и
531 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Органайзер для планшета (2 кармана), 40х35 см.
Органайзер для планшета (два кармана под планшет по размерам, два кармана для игрушек) - предназначен для защиты обивки сидений и хранения
346 руб
Раздел: Прочее

49. Формування у молодших школярів читацьких інтересів у процесі роботи з дитячою художньою книжкою

50. Формування читацьких інтересів молодшого школяра на основі використання ілюстрованого матеріалу

51. Шляхи розвитку у молодших школярів бережливого ставлення до природи

52. Дидактичні умови забезпечення оптимального первинного сприймання навчального матеріалу у молодших школярів

53. Диференційований підхід у процесі навчання молодших школярів розв’язувати текстові задачі

54. Збагачення словникового запасу молодших школярів під час засвоєння граматико-орфографічних знань
55. Евристична бесіда як метод розвитку пізнавальної активності молодших школярів
56. Виховання в сім’ї як першооснова інтелектуального розвитку особистості молодшого школяра

57. Виховання наполегливості молодших школярів у процесі позакласної ігрової діяльності

58. Вікові особливості молодших школярів та їх врахування у забезпеченні пізнавальної активності

59. Мотивація в структурі учбової діяльності молодших школярів

60. Особливості спілкування молодших школярів у шкільному колективі

61. Психодіагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів

62. Психологічні особливості формування пізнавальних здібностей та пізнавальної активності молодших школярів

63. Роль уваги у навчальній діяльності молодших школярів

64. Композиційні закономірності творів образотворчого мистецтва

Набор кастрюль Nadoba "Maruska" (малый).
Вся посуда серии Maruska изготовлена из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Толщина стенок - 0,6 мм. Прочное трехслойное
3393 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Набор крепированной бумаги, 10 рулонов.
Крепированная бумага прекрасно подходит для воплощения творческих идей не только детей, но и взрослых. Насыщенный цвет бумаги сделает
359 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие
Настольная семейная игра "Кошки-мышки. Сырная охота".
Четыре маленьких мышонка карабкаются на гигантский сыр и соскальзывают вниз через отверстия. Цель погони - заполучить 5 лакомых кусочков
685 руб
Раздел: Игры на ловкость

65. Бесіда на уроках у початкових класах

66. Види позакласної та позашкільної роботи з образотворчого мистецтва у початкових класах

67. Використання ігор на уроках української мови в початкових класах

68. Гра, як провідний метод у роботі гуртка образотворчого мистецтва для першокласників

69. Гурток як вид позанавчальної роботи з образотворчого мистецтва в школі

70. Особливості дитячої творчості на уроках трудового навчання в початкових класах
71. Теоретичні основи національного виховання старших дошкільників шляхом ознайомлення з творами українського образотворчого мистецтва
72. Використання музично-дидактичних ігор на уроках музичного мистецтва

73. Розвиток творчих здібностей школярів на уроках зарубіжної літератури

74. Розвиток процесів пам´яті в молодшому шкільному віці

75. Вплив спеціальних вправ на рівень фізичної підготовленості школярів молодшого шкільного віку

76. Підготовка вчителя молодших класів до організації та проведення уроку

77. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики

78. Стан і розвиток пізнавальних процесів дітей молодшого шкільного віку

79. Розвиток психомоторики у дітей молодшого шкільного віку з порушенням мовлення

80. Розвиток силових здібностей школярів у різні вікові періоди

Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", А4, 1 штука, 25 листов, белые.
Этикетки самоклеящиеся для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не слипаются
330 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Настольная игра "Кролики и норы".
Издавна настольные игры, в частности, настольные игры на ловкость, были в мире очень популярным народным развлечением. Все вместе люди
612 руб
Раздел: Игры на ловкость
Моющее дезинфицирующее средство "Ника-Экстра М", 1 л.
Средство для очищения и мытья поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, предстерилизационной очистки
364 руб
Раздел: Для сантехники

81. Региональная культура и история на уроках немецкого языка в средней школе

82. Научно-педагогическое обоснование урока английского языка в 8“б” классе Лингвистической гимназии №3

83. Жанр в искусстве, литературе и журналистике

84. Виды и жанры литературы средневековья

85. Использование художественной литературы на уроках истории

86. Жанр автобиографии на примере «Автобиографии» Бенджамина Франклина
87. Жанр интервью в региональной прессе (на примере городской газеты "Чапаевский рабочий")
88. Развитие жанра исторического романа в итальянской литературе 19 века

89. Развитие воображения младших школьников на уроках музыки

90. Опыт использования ЭВМ на уроках математики

91. Геометрический материал на уроках математики (наглядность)

92. План урока по психологии

93. Развитие творческой личности ребенка на уроке музыки

94. Воспитание внимания у подростков на уроке физкультуры

95. Бригадный подряд на уроках труда /портняжное дело/

96. Развитие теории урока в советской дидактике периода середины 50-х - середины 60-х годов

Рюкзак молодёжный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
3170 руб
Раздел: Молодежные, подростковые
Точилка для кухонных ножей.
Точилка электрическая – это прибор, который сделает вашу жизнь проще. Острый угол заточки позволяет быстро и без усилий сделать острыми
725 руб
Раздел: Точилки для ножей
Табурет-подставка.
Простой, компактный и безопасный для вас и вашего ребенка табурет-подставка. Оригинальная форма в сочетании с рельефной поверхностью
306 руб
Раздел: Подставки под ноги

97. Развитие познавательной активности учащихся на уроках математики

98. Использование проблемных ситуаций на уроках математики в развитии творческого мышления младших школьников

99. Методика обучения анализу и сравнению объектов и явлений природы в процессе проведения экскурсий на уроках природоведения


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.