Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Химия Химия

Основи розчинення та його використання в хімічному аналізі

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Реферат на тему «Основи розчинення та його використання в хімічному аналізі» ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ПРО РОЗЧИНИ На практиці частіше доводиться мати справу з розчинами твердих речовин у воді. Кількість твердої речовини, яку можна розчинити в даному об'ємі води, має межу, яка залежить від властивостей речовин і від умов, при яких відбувається розчинення. Коли межа досягнута, то утворюється насичений розчин. Концентрація насиченого розчину називається розчинністю. При нагріванні розчинність багатьох твердих речовин збільшується. Проте деякі солі не підлягають цьому правилу: їх розчинність або зменшується з підвищенням температури, або підвищується до певної межі. Наприклад, максимальна розчинність вуглекислого натрію Ма2СО3 у воді спостерігається при 35,2 °С і становить 51г солі на 100г води. Розчинність вуглекислого літію при 100°С в 2 рази вища, ніж при 20°С. Згідно з принципом Ле-Шателье, якщо розчинна речовина при розчиненні поглинає тепло, розчинність збільшується з підвищенням температури. Якщо ж розчинення супроводжується виділенням тепла, то розчинність при нагріванні зменшується. Розчин називається пересиченим, коли в ньому міститься значно більше розчинної речовини, ніж її потрібно для насичення при даній температурі. Такий розчин може утворитися при повільному охолодженні насиченого розчину речовини, розчинність якої знижується з температурою. Пересичені розчини нестійкі, здатні до існування лише при відсутності системи у розчині твердих часток розчинної речовини. У спокійному стані вони можуть роками залишатися без змін. Густина розчину відрізняється від густини розчинника. Розчин кипить при більш високій температурі, а температура замерзання його нижча, ніж розчинника. Швидкість розчинення твердої речовини залежить від розміру часток—великі шматки твердої речовини слід подрібнювати в ступці. Проте гігроскопічні речовини не подрібнюють перед розчиненням. Якщо порошок при висипанні у воду спливає і не змочується, то його спочатку слід змочити етиловим спиртом, а потім доливати воду. Смолисті речовини перед розчиненням слід розрізати на невеликі шматочки і вводити до розчинника поступово. РОЗЧИННІСТЬ РІДИН На практиці спостерігаються три типи розчинення рідини у рідині: 1. Рідини практично не розчиняються одна в другій, наприклад вода і масло. При змішуванні вони завжди відокремлюються одна від другої. 2. Рідини розчиняються одна в другій в певних об'ємах. Наприклад, вода і ефір, вода і бензол. При змішуванні води і ефіру утворюються два шари. Верхній — це розчин води в ефірі, нижній — розчин ефіру у воді. 3. Рідини розчиняються одна в другій в необмежених об'ємах. Наприклад вода і спирт, багато кислот і вода. Високомолекулярні речовини при розчиненні спочатку набухають. КЛАСИФІКАЦІЯ І КОНЦЕНТРАЦІЯ РОЗЧИНІВ Розрізняють водні та неводні розчини. До останніх належать розчини в органічних розчинниках. Розчини солей, кислот і лугів в основному водні. За точністю вираження концентрації розчини поділяють на приблизні, точні та емпіричні. Концентрацією розчину називається масовий (об'ємний) вміст розчиненої, речовини в певній кількості або в певному об'ємі розчину.

Концентрації розчинів звичайно виражають у масових та об'ємних (для рідин) процентах, у молях, які містяться в одиниці об'єму розчину, а також титром і моляльністю. Розчини з високою концентрацією розчиненої речовини називаються концентрованими, з низькою - розбавленими. Концентрації приблизних розчинів звичайно виражають у масових процентах, точних - в молях, які містяться в 1 кг розчину, або титром. При вираженні концентрації в масових процентах вказують вміст розчиненої речовини по підношенню до всього об'єму розчину. Наприклад, 20%-ний розчин повареної солі аС1 - це такий, в 100г якого міститься 20г аСІ і 80г води. Концентрація розчину, виражена числом молей розчиненої речовини, які містяться в 1 дм3 розчину, називається молярністю. Молем (грам-молекулою) якої-небудь речовини називають її молекулярну масу, виражену в грамах. Молярні розчини позначаються буквою М, попереду якої ставиться коефіцієнт — число молів, що містяться в 1 дм3 розчину. Наприклад, 2М розчин містить в 1 дм3 розчину два молі розчиненої речовини, 0,5М розчин містить в одному дм3 розчину п'ять десятих моля і т. д. Інколи концентрацію розчину виражають числом молів розчиненої речовини, які містяться в 1000г розчинника. Такі розчини називають моляльними. Концентрацію розчинів часто виражають числом грамів розчиненої речовини, яка міститься в 1 см3 .розчину. Виражена таким чином концентрація називається титром. ТЕХНІКА ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНІВ Для приготування розчинів застосовують тільки чисті розчинники. Посуд повинен бути також чистим. Слід підготувати дві посудини: одну - для розчинення, другу - для зберігання. Необхідно запобігти потраплянню в приготовлені розчини пилу чи газів, з якими можуть реагувати деякі розчини. Пляшки або інший посуд повинні бути закриті добре підігнаними пробками. Розчини лугів захищають від двоокису вуглецю, обладнавши пляшки хлоркальцієвою трубкою, яка заповнюється натронним лугом. Лужні розчини не можна залишати надовго у фарфоровому і особливо в скляному посуді. РОЗРАХУНКИ ПРИ ПРИГОТУВАННІ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ Приблизні розчини. При приготуванні приблизних розчинів кількість речовин, які повинні бути взяті для цього, обчислюють з приблизною точністю. Атомні маси елементів можна брати округленими до цілих одиниць. Речовини зважують на технічних терезах. Кількість приготовленого розчину виражають або в одиницях маси (г, кг), або в одиницях об'єму (см3, дм3). У зв'язку з цим і розрахунок кількості розчиненої речовини проводять по-різному. Приклад: потрібно приготувати 0,5кг 24%-ного розчину аСІ. Заздалегідь обчислимо кількість солі за пропорцією: 100г - 24г 500г - х х=24х500/100=120г тобто якщо в 100г розчину міститься 24г солі (24 %), то скільки її потрібно для 500г розчину? Згідно з розрахунком потрібно зважити 120г солі, тоді води необхідно взяти 500—120 ==380 г. Якщо потрібно приготувати 0,5 дм3 24%-ного розчину солі, то в цьому випадку з довідника беруть його густину, останню множать на об'єм розчину і знаходять його масу. Далі розрахунок аналогічний вищенаведеному. Так, густина 24%-ного розчину аСІ при 20 °С дорівнює 1,180 г/см3.

Отже, маса 500 см3 становить: 500х1,180=590 г, тобто 100—24 590— х х =24х509/100=141,6г Для приготування 0,5 дм3 розчину потрібно зважити більшу кількість солі, ніж для 0,5кг розчину. На практиці часто необхідно розбавити приготовлений раніше розчин або змішати два розчини для приготування розчину іншої концентрації. Для цього можна користуватися простим і ефективним способом розрахунку (правило хреста). Розбавлення розчину до необхідної концентрації додаванням розчинника. Концентрацію розчину записують у місці перетину двох ліній, ліворуч внизу—нуль, зліва зверху—вихідну концентрацію. На кожній лінії віднімають одне число, яке стоїть на ній, від іншого і різницю записують біля вільного кінця тієї ж лінії. Отримані числа (розташовані праворуч) показують, скільки вагових частин розчину і скільки розчинника слід взяти. Приклад: щоб розбавити 40%-ний водний розчин до 25%-ного, на 25 вагових частин розчину необхідно 15 частин води: 40 25 25 0 15 Отримання розчину необхідної концентрації змішуванням двох даних розчинів. Роблять так само, тільки концентрації розчинів пишуть біля кінців обох ліній ліворуч. Отримані числа праворуч свідчать, скільки вагових частин кожного розчину слід взяти, щоб отримати розчин необхідної концентрації. Приклад:для тримання 40%-ного розчину з 90%-ного . ,та 20%-ного слід взяти на 20 вагових частин 90%-ного розчину 50 вагових частин 20%-ного 90 20 40 20 50 Ця схема дає наближені результати і нею користуються для приготування приблизних розчинів. Точні розчини Точні розчини. При приготуванні точних розчинів обчислення кількостей потрібних речовин проводять з достатнім ступенем точності. Атомні маси елементів беруть з таблиці з точними їх значеннями. Речовини зважують тільки на аналітичних терезах на годинниковому склі або бюксі. Зважену речовину висипають у чисту суху лійку невеликими порціями. Із промивалки кілька разів промивають над .лійкою годинникове скло або бюкс. Лійку промивають водою також кілька разів. Розчинник повинен займати не більше половини місткості колби. Закривши колбу пробкою, струшують її до повного розчинення речовини. Післяцього доводять об'єм водою до мітки нижнього меніска і старанно перемішують. Подібним чином готують молярні розчини. Якщо необхідно приготувати менше 1 дм3 розчину, то розчиняють меншу кількість солі у відповідному об'ємі води. Після приготування розчину його концентрацію обов'язково перевіряють титруванням відповідним розчином іншої речовини з відомою молярністю. Якщо приготовлений розчин не відповідає заданій молярності, то вводять поправку. Стандартними називають розчини з точно визначеними концентраціями, їх використовують у колориметрії, в хроматографії для кількісного визначення речовин. Спочатку готують вихідний розчин з найбільшою концентрацією, інші розчини готують розбавленням приготовленого вихідного розчину. Об'єм стандартних розчинів не перевищує 100—200 см3. РОЗЧИНИ СОЛЕЙ Приблизні розчини солей готують, як вказано вище. Концентрацію приготовленого розчину слід перевіряти. Звичайно визначають густину розчину ареометром і порівнюють отримане значення з табличними даними.

Как все советские эпопеи, книга Василия Гроссмана вышла из «Войны и мира» Льва Толстого. Советские прозаики всерьез хотели справиться с ужасами ХХ века с помощью добротных приемов письма века ХIХ. Личные впечатления подгонялись под известные толстовские схемы, отчего выходил явный диссонанс. Возможно ли рассказывать о беспределе Отечественной войны 1941-1945 годов с такой же рассудительной обстоятельностью, с какой Толстой повествует о добропорядочной, даже местами благородной войне 1812 года? Возможно ли изобразить теми же художественными средствами русское дворянство и гвардейцев Наполеона - и бестий Гитлера вкупе со сталинской элитой? Думаю, вряд ли. Как же поступил театр, взявшись за книгу, в которой реальная материя истории так противоречит способу рассказа? Автор инсценировки, сам Додин, взял за основу одну сюжетную линию - судьбу семьи Штрум. Анна Семеновна (Татьяна Шестакова), глазной врач, оказывается в фашистской оккупации, лишается жилья и работы, идет в гетто и все события своей чудовищной судьбы излагает в воображаемом длинном письме к сыну

1. Поняття національного доходу та його використання

2. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

3. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

4. М.В. Ломоносов та його вклад в розвиток хімічної науки, фізики та техніки

5. Хірургічне лікування дегенеративних уражень шийного відділу хребта, які викликають компресію спинного мозку та його корінців

6. Дія магнітного поля на рухомі заряди та закон повного струму і його використання
7. Методи фінансового аналізу та його спеціальні прийоми
8. Декабристський рух та його поширення на Україні

9. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

10. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

11. Товар та його властивості

12. Інтрузивний магматизм та його продукти

13. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

14. Форми єврокредитів та динаміка їх застосування

15. Ґрунт та його родючість

16. Гудвіл та його облік

Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Грифель проклеен
622 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мультиплеер с огоньками "Новогодний хоровод".
30 новогодних песенок и мелодий – в новом мультиплеере! Добрый Дед Мороз поздравит с Новым годом, а разноцветные огоньки сделают праздник
336 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Подгузники-трусики для мальчиков Huggies DryNights, 4-7 лет, 10 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от четырех лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики "Huggies Dry Night" для
427 руб
Раздел: Обычные

17. Основи інтеграції та гармонізації аудиту в Україні

18. Прийняття рішень за результатами ревізій і перевірок та контроль за їх виконанням

19. Аудиторський ризик та його визначення

20. Місто та його структура

21. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

22. Кримінальний аборт та його судово-медична експертиза
23. Покарання та його види
24. Поняття права природокористування та його види

25. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

26. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

27. Основи інформатики та застосування ЕОМ в психології

28. Іван Виговський та його державотворча програма

29. Кирило Розумовський та його меценатська діяльність

30. Расизм та його прояви на сучасному етапі

31. Передатні функції імпульсних автоматичних систем та оцінка їх якості

32. Особливості поєднання старовинної кухні та новітніх технологій на прикладі ПП "Картопляна хата"

Глобус Земли, физико-политический, рельефный с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. На карту глобуса нанесены страны мира, названия городов и другая
908 руб
Раздел: Глобусы
Средство для умягчения воды Calgon "2 в 1" (1,6 кг).
Эффективно смягчает воду и предотвращает образование накипи, защищая все важные детали вашей стиральной машины. С Calgon ваша стиральная
573 руб
Раздел: Для очистки стиральных машин
Пакет полиэтиленовый с вырубной ручкой "Золотая полоса", ПВД, 40х47 см, 55 мкм, 50 штук.
Пакеты ПВД - прочны при растяжении и сжатии стойки к удару и разрыву устойчивы к проколам и поперечным разрывам. При больших нагрузках
361 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

33. Джанні Родарі та його книги для дітей

34. Специфіка англійського реалізму та його втілення в творчості Чарльза Діккенса

35. Види попиту. Поняття товару та його суть

36. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

37. Маркетинг та його вплив на фінансовий результат (на прикладі ТОВ "Велетень" Глухівського району Сумської області)

38. Біологічні ритми серцево-судинної системи: механізми вікових змін та можливі шляхи їх корекції
39. Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних
40. Особливості вуглеводного метаболізму та кисневого бюджету головного мозку у хворих з декомпенсованим цукровим діабетом та його патогенетична інтенсивна терапія

41. Вексель та його функції у міжнародних розрахунках

42. Концепція підручника та його структуризація

43. Державне управління та його організуюча роль у суспільстві

44. Політичне управління та його соціотехніка

45. Оцінка формоутворення торцевих фрез профільної схеми різання та розширення області їх застосування

46. Властивості алюмінію та його сплавів

47. Розвиток дизайну, його використання в діяльності ТОВ "Інкопмаркбудсервіс"

48. Будова двигуна та його робота

Конструктор "Кукольный домик".
Деревянный домик для маленьких кукол от компании "Большой Слон" привлечет внимание вашей малышки и не позволит ей скучать.
1155 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов
Игра "Торре. Сорви башню".
Игра типа «Дженга» с разноцветными брусочками и кубиком. Мы усложнили Вашу задачу, покрасив в разные цвета брусочки ставшей уже привычной
666 руб
Раздел: Игры на ловкость
Планшетик "Умный светофор".
Правила дорожного движения важно знать всем детям. Теперь их можно учить с новым планшетиком от Азбукварика «Умный светофор»! В планшетике
406 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

49. Туризм та його вплив на світову економіку

50. Валютний ринок та його регулювання

51. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

52. Фінансовий контроль та його завдання в сучасний період

53. Характеристика фінансових ризиків на та заходи щодо їх мінімізації

54. Синтез похідних 3-аміно-4-оксо-3,4-дигідрохіназоліну на основі антранілоїлгідразиду та дикарбонових кислот; їх хімічні перетворення та біологічна активність
55. Антропогенний фактор та його вплив на організм людини
56. Монетаризм та його сучасне застосування

57. Ринок праці та його регулювання

58. Виробництво та його роль в житті суспільства

59. Економічне моделювання в економічному аналізі

60. Походження термінів "мораль" та "моральність", їх співвідношення

61. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

62. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

63. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

64. Родина Rosaceae у флорі Бистрицької улоговини (Прикарпаття) та перспективи їх використання

Пазл "Собака", 697 элементов.
Собака и человек вместе с глубокой древности. Собрав этот пазл, Вы получите уникальное фигурное изображение самого верного друга человека
315 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)
Чайный набор 2 предмета "Вавилон", 210 мл.
Чайный набор 2 предмета (серебро). Объем: 210 мл. Материал: фарфор.
368 руб
Раздел: На 1 персону
Этажерка для обуви, узкая, 4 полки.
Этажерка для обуви разборная на 4 полки. Основа - металлокаркас. Напольная, складная. Размеры (ДхШхВ): 460х280х700 мм.
861 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

65. Методика складання кошторису видатків бюджетних установ та аналіз його виконання

66. Аналіз та узагальнення даних про особливості використання гранатометів в локальних війнах і регіональних конфліктах

67. Моделі та методи розразунку внутрішніх течій з урахуванням анізотропії відкритих турбулентних потоків

68. Іменники – назви рослин та їх використання в усній народній творчості

69. Вплив тонізуючих напоїв на організм людини та їх використання в підприємствах ресторанного господарства

70. Коронарний синдром Х: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії інґібіторами анґіотензин-перетворювального ферменту при тривалому спостереженні
71. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз
72. Літературознавчі основи аналізу художніх творів

73. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів

74. Психологічні якості працівників та їх використання у процесі менеджменту

75. Ефекти ехо-камери та перспективи їх практичного використання

76. Археологічні пам’ятки та їх використання в туристичній діяльності

77. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз

78. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

79. Аналіз кошторисів "Управління з контролю за використанням та охороною земель" у Вінницькій області за 2007–2008 роки

80. Варіаційні ряди, їх види, правила побудови, роль та значення в аналізі статистичних даних

Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 3/M (4-9 кг), 60 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
540 руб
Раздел: 0-5 кг
Брелок "FIFA 2018. Забивака. Фристайл!".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
348 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Набор цветных карандашей для правшей STABILO EASYcolors, 12 штук c точилкой.
В наборе 12 цветных карандашей + точилка. Первые трехгранные цветные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. •
1771 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

82. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

83. Кредитнi операцiї комерцiйних банкiв, їх сутнiсть та ризикове середовище

84. Духовне життя та ставлення до людини в Єгипті прадавніх часів

85. Аналіз та удосконалення оперативного управління

86. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики
87. Популяції та їх структура
88. Природно-ресурсний потенціал, його суть та структура

89. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

90. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

91. Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов

92. Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку

93. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

94. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

95. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

96. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

Тележка для супермаркета.
Размер: 31х30х50 см. Материал: пластмасса. Цвет тележки представлен в ассортименте, без возможности выбора.
384 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Набор "Доктор №2" (в контейнере).
Все дети любят играть в доктора. В наборе Доктор есть все необходимое чтобы эти игры были очень увлекательными и познавательными. В набор
711 руб
Раздел: Наборы доктора
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 6000 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
1024 руб
Раздел: Стиральные порошки

97. Вітаміни та їх синтетичні препарати

98. Нефі у турецькій літературі дивану та художньо-стилістичні особливості його сакінаме

99. Використання новітніх інформаційних технологій для формування іміджу держави


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.