Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Напрямок впливу важливих органів самоврядування на розвиток закладів культури в регіонах

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Реферат на тему: &quo ;Напрямок впливу важливих органів самоврядування на розвиток закладів культури в регіонах&quo ; Суть, структура та особливості місцевого самоврядування Розглядаючи зміст поняття місцевого самоврядування слід звернути увагу на такі обставини: 1. Сам термін «місцеве самоврядування» («Local Selfgover me ») прийшов в Україну з Великої Британії через Німеччину та Росію у ХІХ сторіччі. 2. У найбільш загальному значенні під самоврядуванням розуміють облаштування певним колективом людей власних справ, що, в свою чергу, забезпечується самостійним прийняттям членами цього колективу норм та рішень, які стосуються його життєдіяльності, а також співпадінням суб’єкту та об’єкту управління – здійснюють управління колективними справами і виступають у якості тих, ким управляють, ті ж самі особи. При цьому, в залежності від того, які колективи здійснюють самоврядування можна говорити про корпоративне або місцеве самоврядування. В першому випадку мова йде про самоврядування в колективах, які формуються на основі: виробничої або професійної діяльності, спільної політичної програми або віросповідання, спільних творчих прагнень, наприклад, шкільне самоврядування, студентське самоврядування, самоврядування політичних партій, господарських товариств тощо. В другому – про самоврядування територіальних громад – сталих колективів людей, об’єднаних системою зв’язків та відносин, що склалися історично внаслідок їх постійного проживання в межах певної території (населеного пункту – села, селища, міста) тобто про місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування активно розробляється юридичною наукою вже більше двохсот років. Так, теоретичні основи вчення про місцеве самоврядування були закладені ще в кінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст. представниками французької, бельгійської та німецької юридичних шкіл. Саме в цей час виникають дві класичні теорії місцевого самоврядування (громадівська та державницька), що базуються на двох суттєво відмінних один від одного концептуальних підходах Основні положення цих теорій зберігають своє значення і сьогодні, їх покладено в основу сучасних поглядів на місцеве самоврядування, які спираються на нормативне визначення, що міститься в Європейській Хартії місцевого самоврядування 1985 року: 1. Місцеве самоврядування означає право і спроможність місцевих властей, в межах закону, здійснювати регулювання і управління суттєвою часткою публічних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення. 2. Це право здійснюється радами або зборами, члени яких вільно обираються таємним голосуванням на основі прямого, рівного, загального виборчого права і які можуть мати підзвітні їм виконавчі органи. Це положення ніяким чином не заважає використанню зборів громадян, референдумів або будь-якої іншої форми прямої участі громадян, якщо це дозволяється законом. З цього визначення випливає, що об’єктом місцевого самоврядування виступає частка публічних (громадських чи суспільних) справ, яку становлять питання місцевого значення, тобто такі питання, що мають локально-територіальний характер і виникають в процесі функціонування територіальної громади, задоволення потреб її членів.

Ці питання носять комплексний характер, оскільки пов’язані з реалізацією інтересів членів територіальної громади в усіх сферах місцевого життя: економіка, освіта, культура, громадський порядок тощо. Конституція України розглядає місцеве самоврядування як багатогранне та комплексне політико-правове явище, що характеризується з різних сторін. Перш за все, конституційні норми закріплюють місцеве самоврядування як важливу форму народовладдя, а принцип визнання та гарантованості місцевого самоврядування віднесено до засад конституційного ладу України (ст. 5, 7, 19, 38 тощо Конституції України). Нормативне визначення місцевого самоврядування міститься в ст. 140 Конституції, де воно характеризується як «право територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання в сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи». Більш детальне визначення місцевого самоврядування дається в Законі «Про місцеве самоврядування в Україні»: «Місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання в сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста – самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України». При цьому під «самостійністю» слід розуміти не лише право територіальної громади безпосередньо або через органи місцевого самоврядування без втручання будь-яких інших владних структур вирішувати питання місцевого значення, але й необхідність вирішення їх відповідно до Конституції та законів України. Іншими словами, місцеве самоврядування виступає як своєрідна єдність прав і обов’язків територіальної громади по вирішенню питань місцевого значення. В свою чергу діяльність під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування передбачає, що наслідки за вирішення питань місцевого значення повністю лягають на систему місцевого самоврядування. При цьому органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть потрійну відповідальність: а) перед територіальною громадою (жителями відповідного населеного пункту); б) перед державою; в) перед фізичними та юридичними особами. В Україні сьогодні нараховується більш як 32 тис. сіл, селищ, міст, але самостійно право на місцеве самоврядування реалізують лише близько 12 тис. територіальних громад. Жителі інших населених пунктів входять до складу об’єднаних територіальних громад. Це пов’язано з тим, що територіальні громади суттєво відрізняються за чисельністю та наявністю матеріальних і фінансових ресурсів, переважна більшість з них не може самостійно забезпечити виконання завдань та функцій місцевого самоврядування. Приміром, територіальна громада м.

Києва нараховує 2 640 тис. чоловік, м. Харкова – 1 490 тис. чоловік, м. Дніпропетровська – 1 100 тис. чоловік, м. Герца (Чернівецька обл.) – 2,5 тис. чоловік, а селища Волоське (Хмельницька обл.) – лише 600 чоловік. Основи економіки та організації закладів соціально-культурної сфери За класифікацію Е. Діскіна існують 9 видів закладів, які здійснюють виробництво і реалізацію продуктів, а також три види підприємств, що приймають участь у створенні матеріально-технічної бази культури: 1) культурно-освітні заклади (клуби, бібліотеки, музеї, парки, зоопарки, центри дозвілля); 2) виставкові зали; 3) театрально-видовищні організації (театри, концертні організації, цирки); 4) навчальні заклади позашкільного естетичного навчання (дитячі музичні, художні школи, школи мистецтв, хореографічні школи); 5) вищі і середні спеціальні навчальні заклади (консерваторії, інститути культури, кінематографії, хореографічні училища); 6) кіномережа (кінотеатри, кіноустановки, відеотеки); 7) бази і контори прокату; кіностудії; видавництва; редакції газет і журналів; підприємства поліграфічної промисловості; заклади книжної торгівлі; 8) телеграфні і інформаційні агентства; редакції радіо і те6лебачення; радіо дома; телестудії і телецентри; 9) студії звукозапису; підприємства по виробництву компакт-дисків і компакт-касет. Крім того, до сфери культури і мистецтва були віднесені: 1) спеціалізовані реставраційні підприємства і майстерні; 2) підприємства по виробництву кіноапаратури, музикальних інструментів, світлої звукотехніки, атракціонів, спеціалізованого технологічного обладнання для оснащення закладів культури, засобів масової ін – формації, дозвілля; 3) підприємства народних художніх промислів. У зв’язку з новими явищами у сфері культури і дозвілля даний перелік можна доповнити наступними закладами: організації торгівлі і екскурсійного обслуговування; нові організації шоу-бізнесу; грального бізнесу; модельні та рекламні агентства тощо. Не менш важливим є розгляд можливих підходів до класифікації організацій СКС. В основу класифікації можуть бути покладені такі ознаки: форма власності; вид продукту (результат праці); основні напрямки діяльності (функціональна ознака); спосіб господарської діяльності. Розглянемо більш детально кожну із наведених вище ознак: а) класифікація за формами власності До недавнього часу культурно-освітні заклади відносились до різних власників і відомств. Наприклад, розрізнялися державні будинки і палаци піонерів, державні, профспілкові і колгоспні клуби, бібліотеки, палаци і будинки культури. Деякі культурно-дозвільні заклади були власністю КПРС, ВЛКСМ, різних профспілкових організацій. Сьогодні зруйнована державна монополія практично на всі види соціально-культурної діяльності; профспілки та інші громадські орга-нізації втратили контроль над більшістю підвідомчих їм закладів, частина з них стали власністю місцевих органів влади, частина була приватизована. Одночасно в СКС спостерігається поява організацій, які мають приватну або змішану форму власності (казино, нічні клуби, турис-тичні, рекламні, модельні, журнальні агентства).

Поки що звернімо лиш увагу на суттєву роль інтелектуалів на початкових стадіях обох форм націоналізму. Але слід виявляти велику обережність і не перебільшувати цієї ролі на пізніших стадіях або навіть при організації більш сталих націоналістичних рухів. Як треба пояснювати вплив інтелектуалів на зародження й ранній розвиток націоналізму? Може, це просто повсюдна функція інтелектуалізму: адже будь-який ідеологічний рух вимагає своїх інтелектуалів, аби сформулювати переконливу абстрактну доктрину, що опосередковувала б часто супе-/103/речливі інтереси груп, котрі підтримують рух? Може, це просто питання про необхідні вміння й спроможності, потреба кожного політично успішного руху мати своїх навчених адвокатів, кваліфікованих експертів, пропагандистів, ораторів тощо? Або, може, націоналізм нам слід трактувати як «рух інтелектуалів», не допущених до влади і схильних здобувати її, очоливши «народ», культурне визначення якого вони самі й створили? В усіх цих характеристиках є певний елемент правди, інтелектуали та інтелектуалізм вочевидь потрібні для поширення й вироблення ідеологій більшості сучасних рухів (хоча не всіх), і здібності інтелектуалів, якщо вони справді в них є, сприятимуть успіхам руху

1. Місцеві органи самоврядування (Местные органы самоуправления)

2. Вплив живих організмів на географічну оболонку

3. Розвиток туристичного бізнесу у країнах Східної Азії та Тихоокеанського регіону

4. Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону

5. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

6. Нравственная культура работников правоохранительных органов
7. Повноваження місцевих органів самоврядування
8. Джерела фтору та вплив фтору на людський організм

9. Вплив мобільного телефону на організм людини

10. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

11. Інститут обласної ради в структурі органів місцевого самоврядування

12. Прохождення служби в органах місцевого самоврядування

13. Розвиток місцевого самоврядування і формування та розвиток бюджетних відносин

14. Форми взаємодії органів і посадових осіб у системі місцевого самоврядування

15. Життєвий рівень населення та розвиток культури в УРСР періоду застою (1965–1985 рр.)

16. Розвиток української культури та мистецтва у другій половині XIX ст.

Игровой набор "Фрукты".
Увлекательный детский набор "Фрукты" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Такие игрушки тренируют у детей мелкую
321 руб
Раздел: Продукты
Щетка-сметка для снега со скребком, автомобильная, 850 мм.
Усиленная рукоятка из алюминиевого сплава с удлиненным мягким держателем. Густая распушенная щетина для бережной очистки снега с
521 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Этажерка для обуви разборная, 4 полки, 660x280x700 мм.
Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она придется особенно кстати, если у вас малогабаритная квартира: она займет минимум
1102 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

17. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

18. Розвиток уявлень про культуру в філософській думці від античності до сьогодення

19. Історичний процес як розвиток культур. Основні підходи до вивчення культур в XIX - початку XX століття

20. Організація анімаційних послуг в закладах ресторанного господарства

21. Вплив раннього хірургічного лікування на розвиток уролітіазу у обпечених

22. Шкідливий вплив алкоголю на організм людини
23. Види менеджменту і поєднання організаційно-управлінських культур
24. Основні принципи і типи організаційної культури

25. Формування організаційної культури

26. Організаційний розвиток підприємств

27. Організація навчання обдарованих студентів у вищих технічних навчальних закладах Німеччини

28. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах особистісно-орієнтованого навчання

29. Виховання організованості молодших школярів на уроках фізичної культури

30. Вплив функціональних станів людини на розвиток особистості при заняттях тхеквондо

31. Вплив експериментальних досліджень Томсона на розвиток фізики

32. Вплив фізичних вправ на фізичний розвиток дошкільників

Пистолет с мыльными пузырями "Batman", 45 мл (свет, звук).
Что может быть веселее, чем устроить мыльное шоу с пузырями или мыльные перестрелки, обстреливая своих соперников каскадом маленьких
371 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках
Деревянная игрушка "Металлофон".
Каждая нота на металлофоне имеет свой цвет. Ударяя по разным пластинкам палочкой, ребенок извлекает разные звуки, складывает их в ритмы и
339 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны
Глобус Земли, физико-политический, рельефный с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. На карту глобуса нанесены страны мира, названия городов и другая
908 руб
Раздел: Глобусы

33. Напрями впливу іноземних інвестицій на економічний розвиток приймаючої держави: переваги та недоліки

34. Вплив антропогенного фактора на життєдіяльність водних організмів

35. Систематизація факторів розміщення залежно від їх специфіки і особливостей впливу на територіальну організацію виробництва

36. Орган зрения

37. СВОЕОБРАЗИЕ ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

38. Система таможенных органов РФ
39. Отчёт о прохождении преддипломной практики в Управлении по взаимодействию с органами законодательной и исполнительной власти (УВОЗИВ) ГТК России
40. Правовые и организационные основы деятельности паспортно-визовой службы органов внутренних дел РФ

41. Административная деятельность органов внутренних дел по предупреждению и пресечению правонарушений, иных общественно опасных действий

42. Центральный Банк Российской Федераци как орган государственного контроля и регулирования

43. Культура Казахстана 19 века

44. Культура Германии

45. Культура и быт Тамбовского края в XVIII в.

46. Россия. Культура 18 века

47. Культура России в 19 веке. Развитие исторической науки

48. Усиление борьбы в России сторонников западных ценностей жизни против русской национальной культуры

Кружка "On/Off".
Оригинальная чашка - меняет цвет и надпись при нагревании. Упаковка стилизованная - качественный картон. Размеры упаковки: 11х10х8
448 руб
Раздел: Кружки
Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1270 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Дорожная игра "Голодные бегемотики".
Забавная игра «Голодные бегемотики» не даст соскучиться! Она рассчитана на двух человек, каждый из которых играет за голодного бегемота:
543 руб
Раздел: Игры на ловкость

49. Организация налоговых органов и контроль за уплатой налогов в США и Германии

50. Структура органов власти в США по конституции 1787 года

51. Государственная Дума как представительный орган государственной власти

52. Разделение властей в системе государственных органов

53. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

54. Системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и штатов Индии (сравнительный анализ)
55. Правительство РФ - высший орган государственной власти
56. Отчет по учебно-ознакомительной практике (c правовыми основами местного самоуправления, формированием представительных и исполнительных органов власти, структурой и функциями органов местного самоуправления)

57. Нормативно правовые акты федеральных органов государственной власти как основные источники регулирования муниципальной службы в РФ

58. Структура налоговых органов РФ права, обязанности и функции

59. 1. Документы первичного учёта в органах МВД, прокуратуре и судах. 2. Динамические ряды и их виды

60. Деловой язык и культура речи юриста - тема "Разработка стратегии общения"

61. Правоохранительная деятельность таможенных органов

62. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов

63. Компетенция таможенных органов в области валютного контроля

64. Правосознание и правовая культура

Игра настольная "Дом с привидениями".
Эта веселая соревновательная ролевая игра предназначенна для 2 игроков в возрасте от 5 до 10 лет. Один из них играет за команду из 7
314 руб
Раздел: Классические игры
Доска двухсторонняя магнитно-маркерная с поддоном (набор букв, цифр и знаков на магнитах).
Доска предназначена для детей от 3 лет и может быть использована как основа для наборов магнитных букв, цифр и знаков, магнитной мозаики,
744 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Карандаши "Волшебный дворец", 24 цвета, черное дерево, заточенные.
Количество цветов - 24. Материал корпуса - дерево. Диаметр корпуса - 7 мм. Форма корпуса - шестигранная. Заточено - да. Длина - 172
318 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Взаимодействие органов государственного и муниципального управления

66. Контроль государственных и муниципальных органов за делопроизводством отдела кадров на предприятиях

67. Организационно-правовые основы деятельности правоохранительных органов в области природопользования и охраны окружающей среды. Экологическая ответственность (Контрольная)

68. Искусство в жизни общества. Искусство и "массовая культура"

69. Глобализация и культура

70. Искусство и культура в древности
71. Импрессионизм как явление в культуре
72. Символ и имидж в массовой культуре

73. Взаимосвязь культуры и цивилизации в философской концепции Освальда Шпенглера

74. Культура Древнего Египта

75. Культура Древней Руси

76. Культура на Украине в 40-50-ые годы

77. Культура, её структура и функции

78. Культура майя

79. Культура эпохи возрождения

80. Культура России X-XIIвв.

Фоторамка на 6 фотографий С31-020 Alparaisa "Family", белый, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 10х10 см (2 штуки). Фоторамка-коллаж для 6-ти
757 руб
Раздел: Мультирамки
Чехол с поролоном для гладильной доски, бязь, 129x51 см.
Чехол для гладильной доски Ника Ч1 выполнен из высококачественной хлопчатобумажной ткани (бязь)с поролоновой прокладкой. Он имеет
313 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Дождевик Bambola для колясок, маленький.
Тент защитный (дождевик) с окном на липучке, на детскую коляску - "трость". Состав: пленка ПВХ. Размер: 70х65х35 см.
354 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

81. Культура России 19 века

82. Культура и цивилизация

83. Культура Киевской Руси

84. Культура средних веков. Эпоха возрождения

85. Культура Древнего Китая

86. История культуры Древнего Востока (Египет. Месопотамия. Иран. Сирия. Финикия. Палестина)
87. Культура поведения, культура общения и туризм
88. культуре" по работе Н.А. Бердяева "Философия неравенства" (Windows)

89. Готическая культура Франции

90. Древнегреческая и древнеримская культура - сравнительный анализ

91. Европейские фонды, поддерживающие культуру

92. Зарождение Европейской культуры. Миф и ритуал

93. История отечественной культуры (лекции)

94. Культура

95. Культура

96. Культура XIV-XV веков

Защита для обуви, (синяя).
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки
Подарочный набор: визитница, ручка, брелок, арт. 140202.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель, элементы металла, стекло, ПМ. В наборе:
409 руб
Раздел: Письменные наборы
Цветные карандаши Color Peps Maxi, трехгранные, 12 цветов.
Широкий грифель: плотное закрашивание, толстый карандаш удобен для самых маленьких.
371 руб
Раздел: 7-12 цветов

97. Культура Византии (IV-XIV вв.)

98. Культура Древнего Востока

99. Культура Древней Греции


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.