Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Державна підтримка сільського господарства та її форми в Україні

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАїНИ БУКОВИНСЬКА ДЕРЖАВНА ФIНАНСОВА АКАДЕМIЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІНІндивідуальне навчально-дослідне завдання з дисципліни &quo ;Політична економія&quo ; на тему: &quo ;Державна підтримка сільського господарства та її форми в Україні&quo ;Науковий керівник: Круць А.В. Виконавець: студент ІІІ курсу групи КС-32 Колісник Б.Д. Чернівці 2009 ЗмістВступ 1. Проблеми розвитку сільського господарства в Україні в умовах ринкової економіки 2. Сучасний стан сільського господарства в Україні 3. Форми державної підтримки сільського господарства Висновок Список використаних джерел та літератури: ВступСільське господарство є одним із найважливіших секторів народного господарства України, тут зосереджено близько 30% основних виробничих фондів; працює майже третина загальної чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві; виробляється третина національного доходу, формується 70% роздрібного товарообігу. Продукція АПК є однією з основних статтей експорту. Порівняльні переваги української економіки зосереджуються головним чином у сільському господарстві. За оцінками експертів, Україна належить до числа країн із найвищим рейтингом щодо потенціальних можливостей у сільському господарстві. Основною складовою цього потенціалу є концентрація найродючіших у світі чорноземів (понад 65% грунтового покриву країни), достатньо висока кваліфікація і відома у всьому світі працелюбність українських селян. За умов інтенсифікації розвитку Україна має цілком реальні можливості приєднатися до групи країн – основних виробників сільськогосподарської продукції. Дослідження підтверджують, що використання значних наявних можливостей України для виробництва сільськогосподарської продукції може створити значний експортний потенціал країни. Як наслідок сказаного вище виникає об’єктивна необхідність у регулюванні та підтримці розвитку сільського господарства в Україні з боку держави та запровадження відповідних норм для реалізації державної політики у сфері сільського господарства. Досвід розвинутих країн, система агробізнесу яких тривалий час формування під впливом держави, переконливо засвідчує, що в умовах ринкової економіки життєдіяльність сільськогосподарський підприємств, ефективність аграрного виробництва і відносна стабільність соціальної сфери в сільській місцевості значно зумовлені державним регулюванням. Головним завданням державного регулювання в країнах з розвинутою ринковою економікою в аграрні сфері є: підвищення прибутковості сільського господарства і розширення експорту основних видів продовольчих товарів; попередження перевиробництва окремих видів сільськогосподарської продукції; обмеження монополізму в суміжних із сільським господарством галузях промисловості. Потребу й особливості державного регулювання сільського господарства визначають низка об’єктивних чинників, такі як: нестабільність цін і доходів в агропромисловому виробництві; конкурентне середовище в сільському господарстві і високий ступінь монополізації в ресурсних та переробних сферах; низька привабливість інвестування аграрного виробництва; різноманітність природно-кліматичних умов; потреба екологізації сільського господарства, проведення наукових досліджень; страхування сільськогосподарської діяльності; особливості формування соціальної інфраструктури села, тощо.

Розвинуті країни Європи і Америки щорічно надають дотації виробникам сільськогосподарської продукції більш ніж на 300 млрд. доларів. Політика держави відносно аграрного сектору не може бути раз і назавжди даною. Для кожної конкретної країни у певний період її історичного розвитку складається одна з трьох типових ситуацій: коли існує дефіцит сільськогосподарської продукції; коли попит на сільськогосподарську продукцію та її пропозиція відносно збалансовані; коли пропозиція сільськогосподарської продукції перевищує попит на неї. 1. Проблеми розвитку сільського господарства в Україні в умовах ринкової економікиЕкономіка сільського господарства України нині знаходиться в складному економічному стані. Для виходу з нього необхідне своєчасне прийняття ряду організаційно-економічних і законодавчих заходів, дієвість яких передусім залежить від економічної оцінки реального стану сільського господарства як у цілому по країні, так і по окремих галузях, підприємствах, регіонах тощо. Стосовно сільського господарства, то в Україні є проблеми, які проявляються у відсутності або запізнілості необхідної економічної інформації, яка б характеризувала реальний стан речей. На підтвердження сказаного слід визначити наступне. 1. Кожного року протягом перших 4-5 місяців існує лише попередня інформації про економічну ефективність виробництва основних видів сільськогосподарських культур. Так, станом на 01.05. 2008 року в Україні існувала інформація про ефективній сільськогосподарського виробництва за 2008 рік, яка свідчить, що виробництво великої рогатої худоби, свиней, молока, яєць було збитковим відповідно на 38,4%, 9,3% 4,3% та 10,8%, а м'ясо птиці рентабельним (9,3%). Цими даними за вказаний період користуються на всіх рівнях управління при розробці економічних заходів, направлених на усунення недоліків. Проте, ці дані рентабельності виробництва не враховують дотацій, які сільськогосподарські виробники одержують від держави. З урахуванням дотацій інформація надходить лише в червні, яка значною мірою відрізняється попередньої. Так, за 2005 рік рентабельність виробництва молока без дотацій становила 12,2%, а з дотаціями - 31,1%, свиней - відповідно 14,9% та 20,2%, м'яса - 25% та 53%, а великої рогатої худоби - збиток 25,5% і 6,6%. Отже, пропозиції що розробляються на основі цієї викривленої інформації, не можуть дати бажаного результату. Крім того, що ці дані мають бути своєчасними й достовірними, вони стосуються лише обмеженої кількості продукції. Відомо, що сільськогосподарських підприємств в Україні 13,5 тис. і на них припадає близько 20% виробництва молока, 37% м'ясних ресурсів, 50% яєць, 5% картоплі, 15% - овочів. При цьому формою 50-сг із 13,5 тис. господарств охоплені лише 8,5 тис. сільськогосподарських підприємств, які мають понад 50 найманих працівників. Отже, кількість продукції, яка відображена у формі 50-сг, ще менша тієї, що фактично вироблена всіма сільськогосподарськими підприємствами. Отже, ця інформація не репрезентативна показникам, наприклад, рентабельності відповідної продукції, виробленої в цілому по країні, тому що переважну більшість її виробляють в особистих селянських господарствах.

В останніх показники ефективності виробництва продукції (рентабельність, собівартість, затрати живої та уречевленої праці тощо), де виробляється 80% молока, 63 м'ясних ресурсів, 50% яєць, 95% картоплі, 85% - овочів нині, на жаль, відсутні. 2. Існують недоліки у наявності даних стосовно структури собівартості основних видів продукції. Правда, з 2005 року структура собівартості по видах продукції відновлена, проте в попередні кілька років вона була представлена лише в середньому окремо по рослинницькій та тваринницькій продукції. При цьому слід відзначити, що ця структура собівартості знову ж таки представлена лише по сільськогосподарських підприємствах, яка не репрезентативна загальній сукупності виробництва по вищезгаданій причині. Крім того, в Україні вона значно меншою мірою деталізована по елементах витрат. Наявність такої детальної структури витрат у країнах з розвинутою ринковою економікою дала можливість пошуку зниження собівартості виробництва продукції у сфері безпосереднього виробництва, це зробило її конкурентоспроможною, що надзвичайно важливо для вітчизняного сільського господарства. 3. Наступною важливою проблемою є відсутність належної оцінки структури використання відповідних ресурсів сільськогосподарської продукції, визначення частки певного виду продукції, яка знаходиться у сфері товарно-грошових відносин та у сфері натурального виробництва. Дослідженнями встановлено, що в структурі використання м'ясних ресурсів за 2005 рік, вироблених усіма категоріями господарств і придбаних за межами країни і межах товарно-грошових відносин знаходилося 60,2% (у тому числі за рахунок великотоварних господарств - 28,9%; імпорту - 16,9 та дрібнотоварних господарств - 14,4%), а за межами товарно-грошових відносин - 39,8% (у тому числі самозабезпечення 39,4% і витрат на корми 0,4%). Об'єктивно, основного впливу зазнають ті сфери, які знаходяться в товарно-грошових відносинах. Серед м'ясних ресурсів, насамперед, відбуватиметься скорочення дрібнотоварних підприємств, значну конкуренцію відчують вітчизняні великі підприємства, збільшиться частка імпорту м'ясної продукції. У галузі виробництва яєць також скорочуватимуться дрібнотоварні й жорстку конкуренцію мають витримати великотоварні підприємства. Проте особливої уваги чекають частки виробництв, які знаходяться за межами товарно-грошових відносин. На жаль, цьому сегменту виробництва мало приділяється уваги в наукових галузях, а він в Україні значний. Тому, натуральне виробництво відносно меншою мірою буде піддане впливу від входження в CO . Це обумовлено тим, що саме входження в CO не усуне ті причини, які призвели до значної частки натурального виробництва в сільському господарстві нашої країни. До головних причин слід віднести відсутність інфраструктури села (передусім доріг, торгової мережі тощо), безробіття та низьку ціну робочої сили в сільській місцевості, проблем) самовиживання. 4. Необхідно чітко визначити вплив диспаритету цін на сільськогосподарську продукцію. Протягом останніх 10-11 років не відбувалося значного погіршенні у співвідношенні індексів цін на сільськогосподарську продукцію та промислову, яка надходить сільському господарству.

Псля приняття статуту "Протофса" (Союза представникв промислу, торгу, фнансв, сльського господарства) голова з'зду фон-Дтмар прочитав листа вд офцерв росйсько арм, як прохали з'зд допомогти м у справ одержання посад. З'зд з великою готовностю пообцяв заплатити й цим свом слугам за "переворот". Псля того фон-Дтмар, закриваючи з'зд виголосив "коротку, але сильну" промову, в якй закликав буржуазю "до немилосерно боротьби з соцалстами, що стоять пд прапором Карла Маркса". "Буржуазя - говорив вн натхнено - повинна взяти участь у державнм устрою як шляхом економично, так  полтично роботи. Треба змнити сво погляди в полтиц. Буржуазя повинна не тльки займати пропонован й посади, але повинна йти до захоплення вс влади". (Протоколи з'зду). Отвертще, яснще й цничнще, здаться, вже не можна було сказати. На закнчення з'зд вибрав  послав до Гетьмана делеAацю, яку 16 травня ця опереточна фAура приняла, висловила свою радсть з приводу принятих з'здом важних постанов "для змцнення пдвалин нового державного устрою дорого всм Украни" й запевнила, що вона й  Уряд "у свой робот особливо пдтримуватимуть ц громадськ сили, що працюють над добробутом любого Рдного Краю". 2

1. Поняття та форми державного устрою

2. Ціноутворення на продукцію сільського господарства в Україні

3. Регіональна економіка сільського господарства України

4. П. Буагільбер: Критика меркантилізму та захист сільського господарства. Теорії цінності, багатства, грошей

5. Історія держави та права України

6. Статистика сільського господарства
7. Екологічна криза та форми її прояву
8. "Повстанські республіки" як одна із форм українського повстанського запілля (1943-1945 рр.)

9. Механізація сільського господарства

10. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

11. Розкриття суті видів та форм цивільно-правової відповідальності

12. Англійські вигуки та їх українські еквіваленти

13. Школа та освіта в Україні наприкінці XVI - першій половині XVII ст.

14. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

15. Економічна сутність та форми оплати праці

16. Розвиток управлінської науки (менеджменту) в світі та в Україні

Настольная игра "Большая стирка".
"Большая стирка" – забавная настольная игра про дружный поиск парных носков для интернациональных друзей. Помогает развивать
357 руб
Раздел: Карточные игры
Корзина универсальная, 550x170x395 мм.
Материал: пластик. Размер: 550x170x395 мм. В ассортименте без возможности выбора.
390 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Набор для приготовления роллов "Мидори".
С набором "Мидори" Вы сможете приготовить роллы различной формы в домашних условиях. В комплект входят специальные
562 руб
Раздел: Принадлежности для суши

17. Методи та форми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів

18. Політична влада у світі та в Україні

19. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

20. Електронні гроші та форми їх застосування

21. Реформування державного сектору в процесі ринкової трансформації української економіки

22. Форми та методи державної підтримки експортерів
23. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України
24. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

25. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

26. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні

27. Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні

28. Принципи розробки та оцінки державної політики України

29. Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літератури

30. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої гілок державної влади України

31. Державна Фінансова підтримка санації підприємств в Україні

32. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

Развивающая настольная игра "Хронолёт", новая версия.
Выполняя разные интересные и забавные дела, игроки будут перемещаться по игровому полю-циферблату. Задача игроков — выполнить как можно
1024 руб
Раздел: Классические игры
Качели подвесные детские.
Изготовлены из полипропилена. Для детей старше 3 лет, весом до 25 кг. Перед использованием необходимо убедиться в надежном закреплении
452 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Табурет "Плетенка" складной (большой).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 445 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
450 руб
Раздел: Стульчики

33. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

34. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

35. Сучасні форми та системи оплати праці

36. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

37. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

38. Походження людини та її поява на території України
39. Декабристський рух та його поширення на Україні
40. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

41. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

42. Лекції з української та зарубіжної культури

43. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

44. Форма держави, форма державного правління, форма державного устрою.

45. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

46. Суть та завдання прокурорського нагляду в Україні

47. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

48. Державний бюджет України і бюджетне право

Магниты "Standart", 0,7 кг, 30 мм, темно-синие, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: темно-синий.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Светильник с датчиком света и движения "Майти лайт".
К сожалению, не всегда при ремонте и проектировании можно предугадать, где Вам понадобится установка светильника. Светильник с датчиком
405 руб
Раздел: Ночники
Игольчатый конструктор "Bloko". 50 деталей в тубе.
Европейский производитель конструкторов Bloko представляет инновационную разработку для обучения детей конструированию с раннего возраста.
1050 руб
Раздел: Прочие

49. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

50. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

51. Роль і значення АПК для господарства України

52. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

53. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

54. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.
55. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку
56. Культура та побут населення України

57. Сільське господарство i харчова промисловість України

58. Українська та зарубіжна культура

59. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

60. «Українська демонологія та її персонажі»

61. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

62. Етикет України та Росії

63. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

64. Національний банк України та особливості його функціонування

Набор цветных карандашей "Noris Club", 24 цвета.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
377 руб
Раздел: 13-24 цвета
Стиральный порошок, автомат Econel для цветного белья (3 кг).
Стиральный порошок Econel "Color" предназначен для стирки белья из льняных, синтетических, хлопчатобумажных тканей и тканей из
343 руб
Раздел: Стиральные порошки
Набор Philips Avent № 67 "Подарочный набор для малыша 6+".
Подарочный набор Philips Avent для малыша 6+ №67 содержит все необходимые аксессуары для того, чтобы приготовить еду для малыша, накормить
1101 руб
Раздел: Наборы для кормления

65. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

66. Розвиток іпотеки в Україні та місце банків у ньому

67. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

68. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

69. Формування та розвиток банківської системи України

70. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні
71. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства
72. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

73. Вдосконалення технології годівлі коропових риб за умов напівінтенсивної форми ведення господарства

74. Орендні відносини в сільському господарстві України. Проблеми і перспективи розвитку

75. Створення фермерського господарства по вирощуванню зернових та технічних культур

76. Сучасний стан сільского господарства України

77. Види, форми та методи внутрішнього банківського контролю

78. Контроль дотримання порядку і процедур державних закупівель. Типові порушення та методи їх виявлення

79. Облік та аналіз виконання сільського (селищного) бюджету

80. Основи інтеграції та гармонізації аудиту в Україні

Складная силиконовая вставка для горшка Potette Plus, голубая.
В дополнении к основной вставке для горшка Potette Plus производитель выпустил новую складную модель. Её главное отличие в значительном
924 руб
Раздел: Прочие
Чернильный картридж Parker для перьевой ручки. Темно-синий (5 штук).
Для использования в перьевых ручках Паркер. Чернила темно-синего цвета.
309 руб
Раздел: Стержни для ручек
Таз со стиральной доской.
Универсальный таз со встроенной рельефной поверхностью для ручной стирки. Таз изготовлен из высококачественного полипропилена,
451 руб
Раздел: Более 10 литров

81. Літаки та засоби авіаційного ураження авіації Збройних Сил України

82. Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства

83. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

84. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

85. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

86. Бюджетна компетенція України та місцевих утворень
87. Державна служба в Україні
88. Державне правове регулювання рекламної діяльності в Україні

89. Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні

90. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

91. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

92. Державний лад України в роки Другої світової війни

93. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

94. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

95. Загальні засади правоохоронної та правозахисної діяльності в Україні

96. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

Лоток для кухни раздвижной, 30(50,5)х42,5x6,5 см.
Для хранения столовых приборов. Беречь от огня (t -40+100 C). Срок годности не ограничен. Размер: 30(50,5)х42,5x6,5 см
561 руб
Раздел: Лотки для столовых приборов
Папка-сумка "Тролли", А4.
Папка текстильная формованная из вспененного полимера. Формат: А4. Лицевая сторона с выдавленными элементами 3D.
481 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Фигурка декоративная "Колокольчик", 6x10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 6x10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
358 руб
Раздел: Миниатюры

97. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

98. Історія створення Державного Гімну України

99. Обов’язки та права державних службовців


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.