Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Декоративно-вжиткове мистецтво як чинник формування художнього смаку школярів

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

КУРСОВА РОБОТА НА ТЕМУ: &quo ;Декоративно-вжиткове мистецтво як чинник формування художнього смаку школярів&quo ; Зміст Вступ . . .с. 3 Розділ І. Значення вивчення творів декоративно-вжиткового мистецтва для 5 1.1. Декоративно-вжиткове мистецтво як чинник формування художнього смаку . с. 5 1.2. Види декоративно-вжиткового мистецтва. Вишивка (рушники), писанка . . . . с. 6 Розділ ІІ. Методичні аспекти вивчення національно-мистецьких традицій у позакласній виховній роботі . .с. 14 2.1. Екскурсія як складова навчально-виховної позакласної 14 2.2. Методика проведення екскурсій . . .с. 16 Висновки . . . с. 20 Список використаної літератури . . .с. 21 Додаток Вступ Незамінним засобом впливу на фізичний, психічний, соціальний і духовний розвиток особистості школяра є продумана і цілеспрямована організація виховної роботи у поза навчальний час, таку роботу називають позакласною та позашкільною. Позакласна робота – це різноманітна освітня і виховнв робота, спрямована на задоволення інтересів і запитів дітей, організована в позаурочний час педагогічним колективом школи. Важливим аспектом позакласної роботи є екскурсія. Вона має визначену мету поглиблення та конкретизації знань і вмінь з різних предметів, в нашому випадку – знань про художню культуру та національні мистецькі традиції України. Зараз в шкільній програмі є багато тем, вивчення яких включає в себе знання творів декоративно-вжиткового мистецтва: &quo ;Декоративно-вжиткове мистецтво та народні промисли&quo ;, &quo ;Народне мистецтво та основні центри художніх промислів&quo ;. Таким чином, екскурсія має величезне практичне та виховне значення в знайомстві учнів з декоративно-вжитковим мистецтвом. Дана курсова робота висвітлює основні питання знайомства учнів з національно-мистецькими традиціями України, що зараз є включеними до шкільної програми, шляхом спеціально організованої виховній роботі у поза навчальний час. В цьому полягає актуальність теми. Мета роботи – визначити методичні аспекти використання екскурсій як виховного засобу ознайомлення учнів з національно-мистецькими традиціями. Мета роботи визначає такі завдання: ознайомлення зі зразками декоративно-вжиткового мистецтва; дослідження типів та тематики екскурсій, як виду позакласної виховної діяльності; складання плану зразкової екскурсії з метою ознайомлення школярів з творами національного декоративно-вжиткового мистецтва. Об'єкт дослідження – процес знайомства школярів з національно-мистецькими традиціями шляхом позакласної діяльності. Предмет – зміст екскурсії з вивченням творів декоративно-вжиткового мистецтва як виховного засобу. Практична значущість дослідження полягає в сприянні поглибленню та узагальненню естетичних, мистецтвознавчих і культурологічних знань учнів, залучення школярів до світової культури, в сприянні розвитку інтелектуальності. Дослідження може бути використано студентами педвузів, учителями шкіл, ліцеїв, гімназій. Меті дослідження відповідає структура роботи, яка складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатка. Робота викладена на двадцяти чотирьох сторінках.

Розділ І. Значення вивчення творів декоративно-вжиткового мистецтва для школярів 1.1. Декоративно-вжиткове мистецтво як чинник формування художнього смаку Педагогічна цінність пізнання декоративно-вжиткового мистецтва пояснюється наступними важливими причинами: твори цих видів мистецтва дозволяють виховувати у школярах певну культуру сприйняття матеріального світу, сприяють формуванню естетичного відношення до дійсності, допомагають глибше пізнати художньо-виразні засоби інших видів зображувального мистецтва. Предметний світ, оточуючий людину, змінюється незвичайно швидко: виробництво товарів у різних країнах подвоюється приблизно кожні п'ятнадцять років, але необхідно розкривати естетичне значення творів декоративно-вжиткового мистецтва не лише сучасного часу, а й минулих епох. Знайомство школярів з декоративною образністю, особливо у творчості народних майстрів, сприяє розвитку у них естетичного відношення до дійсності. Джерела декоративної виразності народного мистецтва в умінні майстрів естетично осмислювати природу. Значення творів декоративно-вжиткового мистецтва для формування художнього смаку обумовлюється ще й тим, що в них специфічно переломлюються виразні засоби інших видів зображувального мистецтва – живопису, графіки, скульптури, архітектури. В деяких видах декоративно-вжиткового мистецтва – кераміці, художній обробці дерева, каменю, кістки та рогу – переважають скульптурні якості (наприклад, всесвітньо відома богородська дерев'яна іграшка). Вчителі повинні допомагати дітям зрозуміти художній задум твору, пояснити основні принципи декоративно-вжиткового мистецтва, яке виявляється по-перше в необхідності взаємозв'язку форми предмету з його функціональним призначенням, по-друге в співвідношенні форми та матеріалу, і по-третє – форми та прикрас. Людина, з розвиненим художнім смаком здатна зрозуміти і цінити стильову єдність предмету, відчувати зв'язок декоративного мистецтва з естетичними вимогами свого часу, або минулих епох. 2. Види декоративно-вжиткового мистецтва. Вишивка (рушники), писанка Основними видами декоративно-вжиткового мистецтва є: кераміка, вишивка, художнє ткацтво, килимарство, писанкарство, декоративний розпис, створення народного одягу, іграшок, витинанок, художня обробка дерева, металу, каменю, шкіри, скла, народне малярство тощо. Українська вишивка як вид декоративно-вжиткового мистецтва існує з незапам'ятних часів, її історія сягає своїм корінням у глибину віків, що доводиться даними археологічних розкопок. Вишивкою, за свідченням Геродота був прикрашений одяг скіфів. Знайдені на Черкащині срібні бляшки з фігурками чоловіків, які датуються п'ятим сторіччям, при дослідженні показали ідентичність не лише одягу, а й вишивки українського народного костюма 18-19 сторіч. Арабський мандрівник 10-го сторіччя нашої ери у своїх розповідях про русів зазначає, що вони носили вишитий одяг. На жаль, пам'ятки української вишивки збереглись лише за останні кілька століть, але й цього достатньо, щоб виявити, що елементи символіки орнаментів української вишивки співпадають з орнаментами, які прикрашали посуд давніх мешканців території України доби неоліту трипільської культури.

Вишиванням споконвіку займалися жінки, які з покоління в покоління передавали найтиповіші, найяскравіші зразки орнаменту, кольору, вишивальну техніку. Вишивки, передаючи характерні ознаки місцевості, різняться між собою орнаментом, технікою виконання та гамою барв. Протягом багатьох віків безпосередній конкретний зміст символів на вишивках втрачався, але традиції використання їх не зникли. За мотивами орнаменти вишивок поділяються на три групи: геометричні, рослинні, зооморфні (тваринні) й відображають елементи символіки стародавніх вірувань, культів. Геометричні орнаменти, наприклад, притаманні всім видам народного мистецтва і всій слов'янській міфології. Різноманітні кружальця, трикутники, ромби, кривульки, лінії, хрести символічно відображали уявлення наших предків про світобудову, тож їхнє значення відповідне. На основі стародавніх космогонічних символів у народі створена своя система назв. Це &quo ;баранячі роги&quo ;, &quo ;кучері&quo ;, &quo ;гребінчики&quo ;, &quo ;кривульки&quo ;, &quo ;сосонка&quo ;, &quo ;перерва&quo ; тощо. В основі рослинного орнаменту лежить культ поклоніння природі, рослині. Крім поширеного символу &quo ;дерево життя&quo ;, який зображається стилізовано у формі листя або гілок, у вишивках з рослинним орна­ментом популярні стилізовані зображення Берегині, використання таких мотивів, як &quo ;виноград&quo ; – символ добробуту, щасливого одруження, &quo ;барвінок&quo ; – сим­вол кохання тощо . На зооморфних вишивках зображуються тотемічні й солярні тварини, а також звірі, що позначають три яруси &quo ;дерева життя&quo ;. Інколи вишивальниці викорис­товують індивідуальні мотиви, які властиві баченню візерунка певної особи. Ними можуть бути заячі та вовчі зуби, волове око, риб'яча луска тощо. Полтавські вишивки виконуються хрестиком, плу­таним хрестиком, подвійним прутиком, зубчиками, мережкою, ланцюжком тощо. Візерунки виконуються окремими швами і поєднанням кількох швів. Вишивають переважно білими нитками, зрідка – червоними та сі­рими, візерунок обводять чорними або кольоровими смугами. Вишивкам Київщини властивий рослинно-геометрич­ний орнамент із стилізованими гронами винограду, цвітом хмелю, ромбами, квадратами. Основні кольо­ри білий, коралово-червоний, трапляється жовтий і голубий. Виконується вишивка хрестиком, знизуван­ням, гладдю. Для вишивок Закарпаття характерний мотив &quo ;кривуля&quo ; у різних техніках виконання. Переважає техніка &quo ;заволікання&quo ; і вишивання хрестиком, часто викорис­товується вирізування та гаптування. Кольорова гама вишивок широка червоне поєднується з чорним, при цьому виділяється один з кольорів; поширені як бі­лі, так і багатокольорові орнаменти. Вишивкою оздоблювали рушники, фіранки, жіночий та чоловічий одяг. Особливої уваги надавали рушни­кам – старовинним оберегам дому, родини. У давни­ну рушник, вишитий відповідними візерунками-символами, був неодмінним атрибутом багатьох обрядів: з рушником приходили до породіллі вшанувати появу нової людини, зустрічали, і проводжали дорогих гостей, справляли шлюбні обряди, проводжали в ос­танню путь, прикрашали образи та накривали хліб на столі.

Кричевський був автором банкноти — 2 гривні (1918 p.), герба України та державної печатки. Іван Мозалевський — графік, автор ілюстрацій до книг, мініатюр на слоновій кістці. І. Мозалевський є автором кредитових білетів вартістю 1000 і 2000 гривень, видрукуваних 1918 року в Берліні. Григорій Золотов — відомий маляр і графік, викладач друкарської школи В. Кульженка Києві. Він є автором грошових знаків на 10 крб., видрукуваного .у Кам'янці-Подільському (1919), та 1000 крб. Олександр Красовський (1891 —1921) — графік, автор грошових знаків 'на 25 і 50 крб., видрукуваних у Києві в квітні 1918-го. Антін Приходько — графік, автор грошових знаків на 25 і 250 крб., видрукуваних 1919-го у Кам'янці-Подільському. Антін Середа (1890—1961) — графік, автор і майстер декоративного мистецтва, професор Художнього інституту в Києві. Автор поштових марок України (10, 20 шагів), видрукуваних у Києві в серпні 1918 року. Емісія грошей в Українській державі (1917 — 1920) КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ Гривня— див. «Ключові терміни і поняття» у темі 2

1. Розвиток творчої діяльності на уроках трудового навчання

2. Розвиток місцевого самоврядування і формування та розвиток бюджетних відносин

3. Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології

4. Позаурочна робота з трудового навчання та її роль у трудовій підготовці молодших школярів

5. Розвиток української культури та мистецтва у другій половині XIX ст.

6. Методика ознайомлення учнів 1–4 класів з мистецтвом художньої кераміки
7. Розвиток у молодших школярів уявлень про народне мистецтво (на прикладі творчості Катерини Білокур)
8. Формування у молодших школярів читацьких інтересів у процесі роботи з дитячою художньою книжкою

9. Розвиток перукарського мистецтва в різні історичні часи

10. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

11. Конфігурації композитних рамок в англомовному художньому тексті

12. Розвиток освіти в період Київської Русі і доби козаччини

13. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

14. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

15. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

16. Регіональний розвиток харчової промисловості України

Фломастеры-аэрозоль "Blowpens", 10 цветов.
Фломастеры-аэрозоль являются большим развлечением и забавой для самых маленьких. Развивают детское воображение и творческие способности.
447 руб
Раздел: 7-12 цветов
Мягкий пол универсальный, коричневый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
754 руб
Раздел: Прочие
Светильник "Лампочка на веревке", синий.
Оригинальный пластиковый светодиодный светильник на шнурке длиной 116 - 125 см. Достаточно дёрнуть за лампочку, чтобы включить либо
343 руб
Раздел: Необычные светильники

17. Роль та функції експресем у художньому тексті

18. Нефі у турецькій літературі дивану та художньо-стилістичні особливості його сакінаме

19. Художнє осмислення загальнолюдських цінностей у твоpчості Ліни Костенко

20. Художня культура стародавнього світу

21. Камінний хpест як художній символ тpагізму життя укpаїнського селянина-бідняка в новелі Василя Стефаника "Камінний хpест"

22. Антропоцентризм художньої и естетичної картини світу в епоху Відродження. Роль кіно і телебачення
23. Історичний розвиток естетичного вчення
24. Розвиток іпотеки в Україні та місце банків у ньому

25. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

26. Розвиток форм забезпечення банківських кредитів в Україні

27. Постембріональний розвиток тварин

28. Розвиток нервової тканини у безхвостих

29. Формування, ріст і розвиток мітохондрій в гаметогенезі та ранньому ембріогенезі хребетних

30. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

31. Розвиток швидкості у військовослужбовців

32. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

Карандаши цветные "Triocolor", 24 цвета.
Трехгранная эргономичная форма корпуса. Яркие, насыщенные цвета, линии мягко ложатся на бумагу. Грифель устойчив к механическим
337 руб
Раздел: 13-24 цвета
Игра "Удержи юлу".
Хотите, чтобы Ваш ребенок рос ловким, активным и внимательным? Игра "Удержи юлу" поможет ему быстро развить все эти навыки! • В
580 руб
Раздел: Игры на ловкость
Штатив для создания снимков "сэлфи", голубой.
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
328 руб
Раздел: Держатели и подставки

33. Розвиток продуктивних сил Канади

34. Промисловість Чернівецької області та розвиток сфери обслуговування

35. Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні

36. Напрямок впливу важливих органів самоврядування на розвиток закладів культури в регіонах

37. Розвиток господарсько-правової науки в період з другої половини 1950-х років по кінець 1980-х

38. Розвиток місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства
39. Утворення та розвиток права СРСР
40. Видавництво художньої літератури в Радянському Союзі в 20-90-х роках

41. Лінгвістична база даних українських художніх порівнянь

42. Мова та історія (розвиток мови)

43. Розвиток мовленнєвої культури учнів

44. Розвиток німецьких антропонімів в історичному та мовно-географічному аспектах

45. Система вправ на розвиток граматичних навичок

46. Антропоніми як самостійний інтертекстуальний елемент в англомовному художньому тексті

47. Розвиток комп’ютерної техніки в 1990–2000 рр.

48. Визвольна війна українського народу під керівництвом Хмельницького. Розвиток України в кінці XX ст.

Настольная игра "Свинтус. Правила Этикета" (новая версия).
Об игре Перед вами расширенная версия карточного бестселлера «Свинтус»! Помимо полного набора карт из оригинала, в игру добавлены новые 12
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Мозаика-чемодан со схемами "Мозайкин".
Состав набора: игровое поле, 16 картинок, 48 деталей мозаики. Размер поля: 28x21,5 см. Диаметр фишки: 3 см. Материал: картон, пластик.
399 руб
Раздел: Пластмассовая
Комод четырехсекционный "Орнамент" (белый/мраморный).
Комод поможет вам поддерживать порядок и сделает интерьер уютнее. В нём найдётся место для канцтоваров, игрушек, сувениров, текстиля и
1302 руб
Раздел: Комоды

49. Держава франків: становлення, розвиток та причини розпаду

50. Етнічний розвиток Русі-України

51. Життєвий рівень населення та розвиток культури в УРСР періоду застою (1965–1985 рр.)

52. М.В. Ломоносов та його вклад в розвиток хімічної науки, фізики та техніки

53. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.

54. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.
55. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.
56. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

57. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

58. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

59. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

60. Промисловий розвиток українських земель у довоєнних п’ятирічках

61. Розвиток землеробництва та тваринництва на теренах України

62. Розвиток науки Антропологія в Україні

63. Розвиток польського руху опору в роки другої світової війни

64. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

Набор мисок с синими крышками, 5 предметов.
Разные по размерам и объему миски незаменимы на любой кухне, в них можно не только готовить и хранить салаты и закуски, но также красиво
346 руб
Раздел: Наборы
Планшет для пастелей "Сладкие грезы", А3, 18 листов.
Планшет для пастелей замечательно подходит для художественных техник, таких как пастель, масляная пастель, мел, карандаш или уголь,
420 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Багетная рама "Mia" (серебро), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
450 руб
Раздел: Размер 30x40

65. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

66. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

67. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

68. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

69. Україна - Туреччина: розвиток відносин від давнини до сучасності

70. Утворення і розвиток Київської Русі
71. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)
72. Витоки української художньої культури

73. Декоративно-прикладне мистецтво Галичини

74. Експертиза творів скульптури, що становлять художню цінність

75. Культурний розвиток Київської Русі

76. Культурний розвиток України в XV-XVII ст.

77. Основні техніки художнього оформлення Петриківським розписом

78. Розвиток гончарства на Чернігівщині

79. Розвиток кіно

80. Розвиток уявлень про культуру в філософській думці від античності до сьогодення

Meine Liebe Стиральный порошок для детского белья, 1000 грамм.
Стиральный порошок Meine Liebe для детского белья удаляет загрязнения при температурах от 30 до 95°C. Подходит для всех типов стиральных и
418 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Ручки капиллярные "Johanna Basford. Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2085 руб
Раздел: Капиллярные
Портфель "Megapolis", синий.
Легкая папка-портфолио изготовлена из жесткого пластика, рассчитана на длительный срок службы. Папка служит для перевозки документов и
512 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

81. Українська культура: становлення та розвиток

82. Художні напрямки та стилі

83. Художня культура незалежної України: традиції та новації

84. Історичний процес як розвиток культур. Основні підходи до вивчення культур в XIX - початку XX століття

85. Карбування металів як один з давніх видів народного декоративно-прикладного мистецтва України

86. Поетика художнього простору в романах Ю. Андруховича "Рекреації" та "Московіада"
87. Розвиток усної руської і зокрема української літератури
88. Роль професіоналізму в утворенні гумористичних ситуацій в художньому творі (за творами О. Вишні)

89. Способи відтворення художнього часу у постмодерністському англомовному тексті

90. Функції цитати, як одного із засобів організації художнього простору тексту (на прикладі твору Л.Н. Большакова "Повернення Григорія Вінського")

91. Художнє відтворення проблеми українізації у комедії "Мина Мазайло" Миколи Куліша

92. Художня своєрідність роману Ю. Мушкетика "Гайдамаки"

93. Розвиток творчого мислення старшокласників на уроках математики з використанням інформаційних технологій

94. Вплив раннього хірургічного лікування на розвиток уролітіазу у обпечених

95. Вплив митно-тарифного регулювання на розвиток міжнародної торгівлі

96. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

Рюкзачок дошкольный "Щенячий патруль", 23х19х8 см.
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
693 руб
Раздел: Без наполнения
Набор посуды "Щенячий патруль", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
578 руб
Раздел: Наборы для кормления
Кукла-балерина.
Кукла-балерина "Принцессы Диснея" очень любит танцевать! Поэтому она нарядилась в специальный костюм с пышной юбочкой-пачкой,
541 руб
Раздел: Куклы-модели, современные

97. Розвиток економіки Греции в 90-х р. та її участь в Європейському союзі

98. Розвиток міжнародного бізнесу в Україні

99. Економічний розвиток Індії


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.