Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Бухгалтерський облік у банку

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Содержание1. Організація аналітичного обліку в комерційних банках 1.1 Характеристика параметрів аналітичного обліку 1.2 Параметри контрагентів (клієнтів) банку 1.3 Параметри документів 2. Дидактичні матеріали 3. Теоретичні відомості 3.1 Порядок відкриття кореспондентських рахунків комерційним банкам у регіональних управліннях НБУ 3.2 Організація міжбанківських розрахунків 3.3 Механізм прямих кореспондентських відносин між комерційними банками 4. Відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті і режим функціонування цих рахунків 5. Облік касових операцій в комерційних банках 5.1. Організація обліку касових операцій у комерційних банках 5.2 Облік операцій, виконуваних прибутковими касами 5.3 Облік операцій, здійснюваних вечірніми касами та касами перерахунку готівки 5.4 Облік операцій, здійснюваних видатковими касами 5.5 Облік операцій з підкріплення операційних кас комерційних банків 1. Організація аналітичного обліку в комерційних банкахТема охоплює такі питання. Характеристика параметрів аналітичного обліку. Параметри контрагентів (клієнтів) банку. Параметри документів. 1.1 Характеристика параметрів аналітичного облікуПлан рахунків забезпечує виконання досить важливої функції бухгалтерського обліку. Йдеться про запис інформації щодо виконуваних банком операцій та можливість відобразити результати цих операцій у фінансовій звітності. Зрештою це дає змогу загалом проаналізувати діяльність банку та прийняти відповідні управлінські рішення. Проте для отримання звітності за всіма передбаченими формами, а також для внутрішнього аналізу і користування цього недостатньо. Адже розрахувати макроекономічні показники грошово-кредитної політики, надати повну інформацію про діяльність банку контролюючим органам можна лише на підставі докладної інформації про контрагентів кожної операції та параметри цих операцій, тобто за даними аналітичного обліку. Організація аналітичного обліку базується на нових підходах до параметрів аналітичних рахунків, що становлять у сукупності блок питань із загальної програми реформування бухгалтерського обліку в банках України. Знати параметри аналітичного обліку та інші параметри, що деталізують інформацію про операції контрагентів (клієнтів) банку, необхідно, аби акумулювати базу даних для формування фінансової та статистичної звітності. Залежно від сфери застосування розглядають такі параметри: контрагентів (клієнтів); документів; договорів; безпосередньо аналітичних рахунків. Усі параметри аналітичного обліку поділяють на обов’язкові та необов’язкові. Обов’язкові вводяться з урахуванням вимог Національного банку України щодо звітності. Крім того, їх наявність є неодмінною умовою занесення до комп’ютерної системи нового контрагента (клієнта) або нового аналітичного рахунка в разі його відкриття. Необов’язкові параметри визначаються банком самостійно і можуть використовуватися в управлінському обліку, для організації внутрішнього контролю та аналізу. Серед обов’язкових параметрів аналітичних рахунків визначають: загальні; спеціальні. Так, загальні параметри застосовуються до всіх рахунків, а спеціальні - до окремих груп аналітичних рахунків залежно від економічного змісту операцій, що відображаються за цими рахунками.

Вони також необхідні при автоматизованому веденні окремих операцій і при поданні спеціальної звітності до Національного банку України. До номера аналітичного рахунка можуть включатися лише окремі параметри з усього можливого їх набору. Решта параметрів зберігається поза номером рахунка і використовується під час виконання операцій та побудови звітності. Розглянемо, як формується номер аналітичного рахунка. Усі номери рахунків аналітичного обліку за винятком рахунків бюджету формуються за такою схемою: АААА В ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ Отже, номер поділяється на три групи. З’ясуємо, що означає кожна з них. 1. АААА - номер балансового рахунка (4 знаки). 2. В - ключовий розряд (1 знак). 3. ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ - інформація про аналітичний рахунок (до 9 знаків). Довжина номера рахунка не є фіксованою, вона може коливатися в межах від 14 до 5 цифр. Сегмент ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ визначається банком самостійно. До складу цього сегмента може включатися код контрагента, порядковий номер рахунка, номер філії, код валюти тощо. У разі потреби банки можуть самостійно збільшувати кількість необхідних атрибутів поза номером рахунка. Дещо інакше нумеруються рахунки доходів бюджету. Так, нумерація рахунків № 2500 &quo ;Кошти бюджетів України до розподілу&quo ; і № 2510 &quo ;Кошти Державного бюджету України&quo ;, а також кошти позабюджетних фондів за балансовими рахунками № 2560 &quo ;Державні позабюджетні фонди&quo ; і № 2561 &quo ;Галузеві позабюджетні фонди&quo ; (лише щодо галузевих фондів охорони праці) підпорядкована такій схемі: АААА В ССС ЕЕ 1. АААА - балансовий рахунок (4 знаки); 2. В - контрольний розряд (1 знак); 3. ССС - символ звітності банку (3 знаки, 5.12.1 Символ звітності); 4. - код міністерства (3 знаки, 5.12.2 Код міністерств та відомств); 5. ЕЕ - додаткова характеристика рахунка (до 2 знаків). Розряди ССС (символ звітності банку) і (код міністерства) заповнюються згідно з бюджетною класифікацією, що розсилається комерційним банкам у пакеті довідників до формування економічних показників для надання звітності. При цьому розряди набувають значення коду міністерства лише за символами звітності ССС = 068, 002 або 093. За іншими символами комерційний банк виконує заповнення на власний розсуд. Додаткова характеристика рахунка може містити зокрема й порядковий номер відділення Державного казначейства. Ключовий розряд у номері аналітичного рахунка та контрольний розряд під час нумерації рахунків доходу бюджету призначений для перевірки достовірності номера рахунка та захищає інформацію від суб’єктивних помилок оператора, коли той вносить дані. Розроблено спеціальні алгоритми їх обчислення. Усе це здійснюють у банку спеціальні підрозділи комп’ютеризації. Питання організації аналітичного обліку викладені в окремому нормативному документі Національного банку &quo ;Порядок ведення аналітичного обліку установами банків України&quo ;, який затверджений постановою Правління від 30.12.97 за № 466. 1.2 Параметри контрагентів (клієнтів) банкуПараметри контрагентів (клієнтів) банку - це обов’язкові параметри, які деталізують інформацію про контрагентів.

Вони заповнюються під час таких операцій: відкритті аналітичного рахунка для обліку операцій з клієнтами; відкриття рахунка новому клієнтові в даному банку. Параметри контрагента включають код контрагента; ідентифікаційний код; резидентність; код держави; ознаку інсайдера; інституційний сектор економіки; вказівку про форму власності; галузь економіки; вид економічної діяльності. Код контрагента - перший параметр являє собою ідентифікатор контрагента у внутрішньому списку контрагентів банку. Цей параметр є кодом власника рахунка і, як правило, набуває значення порядкового номера клієнта згідно з реєстром контрагентів, який веде банк. Ідентифікаційний код є другим і визначає персональний номер суб’єкта господарської діяльності - резидента згідно з Єдиним Державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) або зазначений номер фізичної особи - платника податків згідно з Державним реєстром фізичних осіб. ЄДРПОУ затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 за № 118. Третій параметр - резидентність - може набувати таких значень: резидент (1), нерезидент (2). Визначення параметра подано в Інструкції НБУ до форми № І-ПБ &quo ;Звіт банку про фінансові операції з нерезидентами України&quo ;. Код держави - це четвертий параметр, який містить код країни - контрагента (клієнта) згідно з Класифікатором країн світу (ДК 007-96). Цей параметр є дуже важливим за умови мультивалютності Плану рахунків. Саме код держави, як обов’язковий параметр контрагента, вказує на країну - учасника розрахунків. Україна має код 804. Окрім того, у класифікаторі зазначено групу країн (це потрібно для формування звітності): Україна - група 1; країни СНД та Балтії - 2; країни ОЕСР - 3; інші країни - 9. Параметр &quo ;код держави&quo ; має три цифри. Усього у класифікаторі наведено коди 231 держави світу. П’ятий обов’язковий параметр контрагента - ознака інсайдера - містить інформацію про належність клієнта до інсайдерів або споріднених осіб згідно з Інструкцією &quo ;Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків&quo ;. Інсайдер - це особа (юридична або фізична), споріднена щодо комерційного банку. В Інструкції докладно характеризується ознака інсайдера. Інституційний сектор економіки - шостий параметр - вказує на належність суб’єктів господарської діяльності до секторів економіки за видом діяльності, яку вони здійснюють. Параметр визначається за основним видом діяльності згідно з Методичними рекомендаціями щодо класифікації інституційних секторів економіки України, які затверджені Наказом Мінстату України від 25.07.94 за № 172. Для цього параметра формат визначається за допомогою п’яти цифр. Усі інституційні сектори економіки є складовою частиною узагальнених секторів економіки. Це такі сектори: Нефінансовий державний 11 Нефінансовий недержавний 12 Фінансовий банківський 21 Фінансовий небанківський 22 Центральні органи державного управління 31 Місцеві органи державного управління 32 Фізичні особи 41 Домашні господарства 42 Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства 50 Наприклад, Національний банк належить до узагальненого сектора економіки (код параметра 21) - фінансовий банківський.

Массне, 1910), Иван Грозный (о. п. Гинсбурга, 1911), Кончак ("Князь Игорь", 1914). Лит.: Фёдор Иванович Шаляпин [Сб. материалов, ред.-сост. Е. Грошева], т. 1-2, М., 1957-58 (Литературное наследство. Письма. Статьи, высказывания, воспоминания о Ш.); Янковский М., Шаляпин и русская оперная культура, Л.-М., 1947; его ж е, Ф, И. Шаляпин, М.-Л., 1951; Никулин Л., Фёдор Шаляпин. Очерк жизни и творчества, М., 1951; Степанова С., Шаляпин среди красноармейцев, "Театр. жизнь", 1963, № 11. ШАМАКАИ - тат. нар. актёры. Получили распространение во времена Болгарского и Казанского ханств. Иск-во Ш. близко скоморохам кызыкчи. Они выступали во время нар. празднеств, едко высмеивали пороки совр. им жизни, за что преследовались феодалами (баи), духовенством (муллы). Иск-во Ш. близко игре шакирдов (19-нач. 20 вв.). До 20-х гг. 20 в. в Саратовской и Пензенской обл. были распространены выступления Ш.-кучатов (участники изображали петухов). В представлениях Ш.-истоки народного татарского театра. X. Г. ШАМИЛЬ, Касим Шамилович [р. 30.VIII(11.IX). 1892] - тат. сов. актёр. Нар. арт. Тат. АССР (1940)

1. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

2. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

3. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

4. Бухгалтерський облік

5. Бухгалтерський облік

6. Бухгалтерський облік доходу в малому бізнесі
7. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві
8. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

9. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку

10. Етапи організації бухгалтерського обліку

11. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

12. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

13. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

14. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

15. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

16. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные с рюшями, арт. 1141, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Доска пробковая, с деревянной рамой, 120x90 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1590 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Именная ложка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу - именная ложка. Ложка изготовлена из нержавеющей стали, а ее
388 руб
Раздел: Прочее

17. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

18. Основи організації бухгалтерського обліку

19. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

20. Рахунки бухгалтерського обліку

21. Система та процес бухгалтерського обліку

22. Теоритичні основи бухгалтерського обліку
23. Форми бухгалтерського обліку
24. Властивості інформаційних технологій, їх використання в бухгалтерському обліку

25. Організація бухгалтерського обліку

26. Облік і аудит кредитів банку

27. Облік та аудиту комерційних банках

28. Денежно-кредитная политика Банка Англии

29. Роль центрального банка в денежно – кредитной политике государства

30. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса

31. Бухгалтерский учёт и аудит в банках (курс лекций)

32. Шпоры по предмету: "Деньги, Кредит, Банки"

Набор посуды керамической "Миньоны" (3 предмета), желтый.
Набор детской керамической посуды с изображением героев любимых диснеевских мультфильмов в подарочной упаковке. Состав набора: • тарелка:
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Пивная кружка "Пиво утром, как известно, не так вредно, как полезно", 500 мл, 14 см.
Состав: керамика, ПМ. Мыть тёплой водой с применением нейтральных моющих средств.
720 руб
Раздел: Кружки
Средство для купания Bubchen, 400 мл.
Мягкое средство для купания младенцев c лекарственными травами стабилизирует кислотно-щелочной баланс кожи и поддерживает ее естественную
413 руб
Раздел: Экстракты, сборы

33. Особенности проведения банком операций с векселями

34. Проектирование и разработка баз и банков данных

35. Применение"Сравнительная терапевтическая и экономическая эффективность антимикробного препарата "Фармазин" при лечении бронхопневмонии у телят, применяемого раздельно и в сочетании с аутогемотерапией" в СПК "Чартолы", Тюкалинского района, Омской обл

36. Организационно экономические резервы повышения эфективности производства продукции в мясном скотоводстве на примере колхоза им. Чапаева Ульяновской обл.

37. Организация, цели и функции центральных банков развитых стран и Банка России

38. Банковское дело и инструменты кредитно-денежной политики Банка России
39. Анализ работы Курганского отделения 8552 Сберегательного банка РФ
40. Банки

41. Кредитные ресурсы коммерческого банка (Доклад)

42. Кредитные операции коммерческих банков. Кредитный риск и методы управления им

43. Платежные системы коммерческих банков

44. Открытие и ведение счетов юридических лиц в коммерческом банке

45. Роль коммерческих банков в кредитной структуре

46. Виды ценных бумаг и операций с ними коммерческих банков

47. Риск ликвидности банка

48. Денежно-кредитная политика центральных банков

Набор "Парикмахер".
Набор будет прекрасным подарком для девочек, отлично подойдет для сюжетно-ролевых игр. Выполнен в виде саквояжа, который можно
624 руб
Раздел: Наборы "Парикмахер"
Пенал-тубус "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (серая клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
858 руб
Раздел: Без наполнения
Мягкие навесные игрушки для кроватки "Водный мир. Дельфин".
Мягкие навесные игрушки для кровати серия Водный мир , без музыки, текстиль: рыбка и звездочка - погремушка, морской конек -
369 руб
Раздел: Мобили

49. Валютные операции коммерческих банков

50. Управление вексельным обращением в коммерческом банке

51. Кредитные операции коммерческих банков и перспективы их развития

52. Корреспондентские отношения между коммерческими банками РФ и основные виды операций, осуществляемые между ними

53. Инвестиционные банки (Доклад)

54. Валютные операции Сберегательного банка РФ
55. Деятельность коммерческих банков
56. Проблемы совершенствования порядка установления, начисления и взимания процентов по кредитам в коммерческих банках /на материале АКБ Украина/

57. Отчеты по практике в Коммерческом банке

58. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

59. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

60. Банки и банковская система Украины

61. Банковская система. Прибыль банка и ее источники

62. Рэйтинг банков

63. Коммерческие банки Великобритании

64. Управление ликвидностью коммерческого банка посредством активных операций

Руль музыкальный "Вперёд!".
Чтобы игрушка превратилась в мини-синтезатор достаточно включить поворотники. Кроме того, руль обучит ребенка видам транспорта. На кнопках
665 руб
Раздел: Рули
Коллекция "Гардероб".
Кукольный гардероб для одежды кукол. У гардероба две распашные дверцы, нижний ящик с откидной крышкой, внутренние полочки, перекладина для
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие
Коробка подарочная "Прованс".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки

65. Сущность банка, его функции и их развитие на современном этапе

66. Центральные банки

67. Операции коммерческих банков

68. Внешнеэкономическая деятельность коммерческих банков

69. Как банки зарабатывают деньги

70. Роль банка в регулировании налично- денежного обращения
71. Организация кредитования юридических лиц коммерческими банками (на основе информационно-аналитических материалов)
72. Анализ финансового состояния коммерческого банка

73. Финансовая устойчивость коммерческих банков

74. Учет депозитных операций коммерческих банков

75. Антикризисное управление в банке

76. Автоматизированная обработка информации долгосрочных кредитов банка

77. Роль Центрального банка и его территориальных управлений в развитии кредитной системы

78. Банки и их операции

79. Работа предприятия с банком

80. Организация кассовой работы в коммерческом банке

Сахарница с ложкой "Гуси", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Кулинарный набор "Mayer & Boch", 17 предметов.
Кондитерский мешок с 16-ю насадками идеально подходит для хозяек, увлекающихся кулинарным искусством. С помощью насадок, имеющих различное
377 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности

81. Некоторые аспекты деятельности банков в РФ

82. Кредитоспособность заемщика и методы ее оценки в филиале коммерческого банка

83. Управление собственными средствами коммерческого банка

84. Банки и их роль в современной экономике

85. Банки их виды, функции

86. Внешний аудит банков
87. Состав и формы бухгалтерской отчетности (СКЛАД І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ)
88. Банки в России: исторический экскурс

89. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

90. Маркетинг в банках и проблемы его развития

91. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

92. Антикризисное управление в банке

93. Взаимоотношения предприятий с налоговыми органами, банками и внебюджетными фондами

94. Прибыль комерческого банка (Winword, RTF)

95. Экономико-математическое моделирование. Коммерческие банки. Анализ деятельности с точки зрения ЭММ

96. Проблемы реализации инвестиционного потенциала российских предприятий. Роль банков в привлечении инвестиций и финансировании промышленного производства

Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, красная.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, синий).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Без наполнения
Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
387 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. История денег и банков

98. Особенности организации маркетинга в банках

99. Банки работают на имидж. Оценка имиджевых искажений при анализе кредитоспособности банка

100. Налогообложение банков


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.