Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Роль підліткових та юнацьких груп у вихованні

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Міністерство освіти і науки України Харківський педагогічний коледж РЕФЕРАТ з психології на тему: „Роль підліткових та юнацьких груп у вихованні” План Вступ. 1. Основна частина 2.1.Причини виникнення груп. 2.2. Причини виникнення підліткових груп. 2.3. Причини виникнення юнацьких груп. 2.4. Позитивна роль груп у вихованні. 2.5.Негативна рольт груп у вихованні. 2.6.Що ж робити? Висновок. Швидкий зріст неофіційних молодіжних об'єднань, які відмічаються у останні роки, типовий для багатьох великих міст. Так, за маючими даними, лише у Києві кількість самодіяльних молодіжніх груп перебільшило тисячу, а у Львові їх більше трьохсот. Молоді люди у віці від 14 до 22 років об'єднуються у групи найрізноманітніших направлень: музичні і спортивні, екологічні, історичні, соціальні та ін. Серед них виділяються об'єднання, маючі різну міру стійкості та характер організації – фіксовані та нефіксовані, аморфні та жостко структуровані, постійно функціонуючі та швидко распадаючі. Поширені неоднорідні групи, які мають соціально-політичну та націоналістичну спрямованість. Розкриття цього складного, різнопланового, багаторівневого явища, в котрому чітко спостерігаються деякі тенденції диференціації за спрямованістю інтересів, характеру діяльності, мотивам, специфіки взаємовідносин і відносин із суспільством потребує психологічного осмислення, розвернутого дослідження соціологів та педагогів, юристів та істориків. Виникнення молодіжних об'єднань має давню історію. Наприклад, скаутізм, з'явився у першому десятиріччі ХХ столітті в Англії, поширився у десятках країн, охопив біля 6млн. юнаків та дівчат. Цей процес має спільні причини, які обусловлюються, по-перше, інтенсифікацією соціально-політичного життя; по-друге, збільшенням соціальної активності молоді. Головне значення для підлітка є, по-перше, побудова відносин з товарищами, по-друге, втрата інтересу до дорослих і актуалізація інтересу до однолітків. Причини чого кроються у протиріччі між прагненням молодих людей до признання їх у ролі в суспільстві та відсутністю реальних можливостей ствердити свою соціальну позицію. Однак, надаючи можливість самоствердження, спілкування у групах однолітків не дає можливості зайняти соціальну позицію у світі дорослих, будує тим самим ситуацію спільної незрозумілості у дорослому суспільстві, що і призводить до прояви різного роду компаній. Розуміння даного положення виключно важливо для проникнення у психологічну сутність самовиникаючих підлітково-юнацьких груп. Проведений ретроспективний аналіз особливостей психічного розвитку підлітків та юнаків показав, що їх мотиви та інтереси, цінності орієнтації за останні 20 років стали якісно іншими – збільшилася стеля особистих притязань, попит на самореалізацію, тоді як їх практична участь в екологічному і політичному житті світу зведено до мінімуму. З одного боку, для підліткового віку характерні негативні прояви, дисгармонійність у побудові особистості. Звернення встановленої системи інтереів дитини, протестуючий характер поведінки по відношенню до дорослих. З іншого боку, цей період відмінний і масою позитивних факторів: зростає самостійність, більш багатогранними і змістовними стають всі відносини.

Головне, даний період відмінний виходом дитини на якісно нову соціальну позицію, в котрій реально формуєтсья його осознане відношення до себе як члену суспільства. Але як і у любому періоді онтогенезу процес розвикту дитини у підлітковому віці має різні рівні соціального дозрівання, фіксуємого в стадіальному становленні особистості. І стадія. Проведений аналіз мотивів, інтересів, цінносних орієнтацій, особливостей розвитку самосвідомості 10-15 річних дітей показав, що перша стадія підліткового періоду характеризується тим, що у 10-11 річної дитини з'являється тенденція до самостійності у дорослому світі, де його „Я” виступає нарівні з іншими. Для дитини у цей час типово спрямованість і потреба бути значним серед дорослих, бажання увійти до кола широких суспільних відносин. Головне для 10-11 річного підлітка – отримати з боку інших визнання своєї можливості, добитися довіри. Звідси пошук таких видів діяльності, потребі отримуються суспільно корисне значення та отримують позитивну оцінку на різних рівнях соціальних зв'язків. ІІ стадія. Друга стадія даного періоду (12-13 років) характеризується формуванням рівня самосвідомості дитини у системі суспільних відносин, осознання себе суспільно корисним суб'єктом. Спрямованість проявитися у суспільстві веде до розвикту соціальної відповідальності як можливості відповідати за себе на рівні дорослого, активізації себе в нших, вихід за межі самого себе, коли „Я” не розчиняєтсья у системі взаємозв'язків, а проявляє силу – „Я для усіх”, - приводя до розвикту свідомого відношення к іншим людям, до оточуючого, спрямованістю знайти своє місце у колективі. ІІ період. Формування готовності функціонуванню в суспільстві породжує на третій стадії підліткового періоду (14-15 років)осознання своєї соціальної прищепності , загострює потребує у самовизначенні, самореалізації, підводять до межі переходу у юнацький період онтогенезу. У юнацькому віці розвивається рефлексія на власний життєвий шлях, спрямованість до самодетермінації, потреба зайти відповідь на питання про суть власного існування, що виникає необхідність зайняти позицію відповідної соціальної групи, яка дає можливість на самореалізацію. Саме в ці періоди особистісного становдення розвитку зв'язків і відносин до людей та речей настільки активізується, що розгортання соціальної активності проходить не лише у звичних, суспільносхвалених, стереотично сприйнятих, але і в парадоксальних формах, іноді шокуючих суспільство. І хоча форми самостверджених проявляютсья спроби самоствердження молодих людей у суспільстві, виділення себе, в більшості випадків щовсів неасоціальні, неможна невідмітити, що вони все ж нерідко знижуть рівнь активного людського „Я”, призводя до розвитку немалої частини юнаків пасивної тенденції слідкування „за усіми” (ця тенденція проявляється у моді на одяг, у музиці та ін.). Саме соціальний розвиток, його рівень забезпечує розвиток і інтелектуальний, відбиваясь у спрямованості людини зайняти якісно нову соціальну позицію. Ця спрямованість, характеризуєтсья для усіх міжвікових переходів.

В групах граються благоприємні перспективи для розвитку творчої самодіяльності особистості, відкриваютсья можливості інтенсивного розвитку соціальної актиності, які проявляютсья у найрізноманітніших формах. У 1932р. Шо в перше показав, що групова діяльність буває ефективніша за індивідуальну. Коли учні займаються спільною навчальною діяльністю, вони досягають великих успіхів, включаючи краще засвоєння матеріалу, збільшення навчальної мотивації, покращення відносин з однолітками. Спільне навчання почали вивчати ще 100 років тому, але до наших днів мало спеціалізованих знань про спільний екзамен. Дослідження розполагають достатньо сильним доказом того, що кооперавтине навчання більш сприяє академічним досягненням, збереженню психічного здоров'я і більш позитивним міжособистісним відношенням у групах, чим індивідуальне чи конкретне навчання. У рамках теорії соціальних взаємозалежностей вважають, що кооперація сприяє досягнення спільної мети, різними індивідами. Курс Левін (1948) встановив необхдіність взаємозалежностей групової мети. Ці взаємозалежності продуцирують, народжують групи такі як „динамічної цілостності”. Згідно цієї теорії виділяють три типу взаємодії позитивний (кооперативний), негативний (конкурентний) і забороняючий проявам індивідуальності. В рамках теорії когнитивного розвитку процес кооперації чи співробітництва розуміють як основу розумового розвитку. Піаже (1965) більність уваги приділяв соціо-когнитивному конфлікту, котрий породжує когнитивну нестійкість, що в свою чергу, стимулює пізнавальний розвиток та розумові здібності. Л.Виготський вірив, що конструкції знань та їх трансформація в особистісні переконання та обдумування основаної на взаємодії та співробітництві. Обидва і Піаже, і Виготськиц казали про спільне навчання як про основу інтелектуального росту і пізнавального розвитку. У рамках підходу герменевтичної феноменології стверджується, що коли ми підіймаємо питання, збираємо данні, описуємо питання, збираємо дані, описуємо феномени і конструємо текстуальні інтерпретації, ми поступаємо як дослідники, які стоять на педагогічному шляху. З'єднав усі чотири теоретичних підходи, ми можемо відмітити кластери, кожний з котрих відбиває відповідне комплексне судження. І кластер. Перший кластер склав 3% обстежених. Молодь охарактерезувала екзамен, який проводився при груповій діяльності як менш стресовий, ніж індивідуальний . „Цей екзамен сплотив нашу команду”, „Ми зрозуміли, як досягати мети спільними зусиллями”, - так вони коментували ситуацію. ІІ кластер. Другий кластер дібрав 42% обстежених, котрі характеризувати відношення, як довірливі. У якості головної переваги відмічено зниження тревожності. Поглиблення знань по індивідуальній темі відмітили 39%. „Кожний член групи був відповідальний за успіх на екзамені у своїй теми” – це головний коментар студентів. Поглиблення в інформацію відмітило 3% студентів. 5 % останніх почували, що їх партнери гірші, слабкіші орієнтуються у питаннях. Більшість не хотіла допомогати лінтяям. Але, з іншого боку, важні такі коментарії як „Це підштовхує мене вчитися, я не хочу бути слабкою ланкою”.

В ролях: Хэнк Азария (Дэвид), Кеннет Брана (Ли Саймон), Джуди Дэвис (Робин Саймон), Леонардо Ди Каприо (Брэндон Дэрроу), Мелани Гриффит (Николm Оливер), Фамке Янссен (Бонни), Майкл Лернер (доктор Лупус), Джо Мантенья (Тони Карделла), Вайнона Райдер (Нола), Дональд Трамп (играет самого себя), Шарлиз Терон (супермодель). 1999 «Сладкий и гадкий» / Sweet and Lowdown Продюсер: Жан Думанян Сценарий: Вуди Аллен Оператор-постановщик: Чжао Фэй Художник-постановщик: Санто Локуасто Монтаж: Алиса Лепселтер Музыка: «Дик Хайман Груп» исполняет: «I'll See You in My Dreams», «Sweet Georgia Brown», «Unfaithful Woman», «Wrap Your Troubles in Dreams (and Dream Your Troubles Away)», «Old-Fashioned Love», «Limehouse Blues/Mystery Pacific», «Just a Gigolos», «3 am Blues», «All of Me/The Peanut Vendor», «It Don't Mean a Thing (if it Ain't Got That Swing)», «Shine», «I'm Forever Blowing Bubbles», «There'll Be Some Changes Made»; Бенни Бериган и его оркестр исполняют: «Караван» Эллингтона; Сидни Беше и оркестр Noble Sissie's Swingsters исполняют «Viber Mad» В ролях: Шон Пени (Эммет Рэй), Саманта Мортон (Хэтти), Вуди Аллен (играет самого себя), Бен Дункан (играет самого себя), Дэниэл Окрент (А. Дж

1. Чинники популярності в підлітковій групі

2. Тема "втрачених ілюзій" в творах Оноре де Бальзака. "Втрачені ілюзії" та Гюстава Флобера "Виховання почуттів"

3. Роль сім’ї у фізичному вихованні дітей

4. Дитячі та юнацькі організації в Україні

5. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

6. Психологічні особливості спілкування у підлітковому віці
7. Емоційне самопочуття підлітків в групі однолітків
8. Група Світового Банку та її роль у регулюванні МЕВ

9. Патріотичне виховання підлітків та юнаків

10. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

11. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

12. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

13. Роль та функції експресем у художньому тексті

14. Агресивна поведінка та самооцінка підлітка

15. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

16. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

Грязевая фреза для минимоек, для пистолета 375 серии.
Грязевая фреза для мойки высокого давления ЗУБР 70404, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Завихренный поток воды под
497 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Бумага "Color copy", А4, 220 г/м2, 250 листов.
Формат: А4. Плотность: 220 г/м2. Количество листов: 250. Белизна: 161% CIE.
835 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Мелки для доски, 12 цветов.
Набор цветных мелков для досок. Количество цветов: 12. Яркие цвета. Без пыли и крошек. Легко стирается. Обернуты в бумажную манжетку. В
416 руб
Раздел: Мел

17. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

18. Роль та перспективи діяльності прокуратури у формуванні демократичної держави

19. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

20. Роль похідних груп в еволюції ідейно-політичних засад ОУН в роки німецько-радянської війни

21. Роль та значення ярмарків як елементу інфраструктурного забезпечення

22. Клініко-параклінічні особливості адаптації у дітей та підлітків з хронічною патологією гастродуоденальної зони
23. Реографічні показники церебрального кровообігу у підлітків: залежність від статі, віку та соматотипу
24. Роль лікувальної фізичної культури та дієтотерапії

25. Роль факторів чорнобильської катастрофи - інкорпорованих радіонуклідів 137CS та хронічного психо-емоційного стресу - у порушеннях природженого і набутого імунітету

26. Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України

27. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

28. Роль та значення окремих країн і регіонів у міжнародній економіці

29. Мотивація персоналу готелю, її роль та значення

30. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

31. Гра в особистісно-орієнтованому навчанні та вихованні

32. Місце і роль сім‘ї у вихованні дитини

Деревянная рамка-вкладыш "Фрукты".
Деревянная доска Фрукты - это игровая панель для развития мелкой моторики, внимания, усидчивости и воображения Вашего малыша. Достаньте
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Карандаши, 24 цвета, заточенные.
Мягкий и прочный грифель, яркие и насыщенные цвета. Не рекомендуется использовать детям младше 3-х лет.
318 руб
Раздел: 13-24 цвета
Шары "Pilsan" в сухой бассейн, 500 штук.
Шарики используются для надувных бассейнов и игровых палаток. Для релаксации, массажа и просто веселой игры дома, на море, в саду. В
2163 руб
Раздел: Шары для бассейна

33. Позаурочна робота з трудового навчання та її роль у трудовій підготовці молодших школярів

34. Релігійне виховання підлітків з особливими потребами як умова успішної соціалізації

35. Роль міжкультурного виховання у підготовці вчителів Німеччини

36. Роль позашкільної роботи з української мови та літератури

37. Роль соціального педагога в адаптації підлітків

38. Роль трудового виховання в становленні особистості
39. Теоретико-методичні засади фізичного виховання молоді у працях С. Гайдучка та братів Франків
40. Виховання естетичної культури підлітків

41. Вибори та їх роль у політичному житті України

42. Державне управління та його організуюча роль у суспільстві

43. Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання

44. Історія розвитку юридичної психології та структура злочинних груп

45. Методика діагностики особистості і міжособистісних відносин підлітків та юнаків

46. Поняття про емоційний стрес, Регуляція емоційних станів, Потреби та їх роль у розвитку стресу

47. Роль та мiсце творчостi в процесi самоактуалiзацii особистостi

48. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

Карандаши восковые, 24 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
367 руб
Раздел: Восковые
Полка для ванной (сиденье) (голубой).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Доска разделочная Regent прямоугольная с ручкой, 30x20x1,2 см.
Разделочная доска отвечает за комфорт приготовления и заметно экономит время, затраченное на готовку блюда. Изделие Bosco сделано из
353 руб
Раздел: Деревянные

49. Вплив тривожності підлітка на його статусне положення в групі

50. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

51. Соціологія груп - історія розвитку та сучасна проблематика

52. Робоче обладнання екскаваторів з гідравлічним приводом 2-ї та 3-ї розмірних груп

53. Класифікаційні суспільства та їх роль у забезпеченні безпеки мореплавства

54. Філософія, її предмет та роль в суспільстві
55. Податок на доходи фізичних осіб: бюджетна та регулююча роль
56. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

57. Фінансові резерви та їх роль

58. Конкуренція, форми конкуренції, її місце та роль в ринковій економіці

59. Модель Хікса-Хансена та її роль в макроекономіці

60. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

61. Основні етапи та причини еволюції ролі держави у ринковій економіці

62. Роль российских ученных в развитии воздухоплавания

63. Роль углеводов в жизнедеятельности человека

64. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

Набор разделочных досок на подставке.
Материал: полипропилен. Размер: 335х240х78 мм. В наборе: 3 разделочные доски. В ассортименте без возможности выбора.
453 руб
Раздел: Пластиковые
Увлекательная настольная игра "Турбосчет".
Настольная игра "Турбосчёт" - весёлая и очень динамичная обучающая игра, которая мгновенно увлекает и детей, и взрослых. Правила
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Бутылка под оливковое масло "Тоскана", 18x8,5x24 см, 1100 мл.
Бутылка под оливковое масло. Размер: 18x8,5x24 см. Материал: доломит. Объем: 1100 мл.
315 руб
Раздел: Ёмкости для масла, уксуса

65. О роли эксперимента в разработке научных гипотез происхождения жизни

66. Роль хищных в лесных экосистемах Республики Адыгея

67. Биологическая роль гидролиза в процессах жизнедеятельности организма

68. Роль и значение машиностроительного комплекса в структуре народного хозяйства России

69. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

70. Роль транспорта в организации экономического пространства России
71. Государственный бюджет и его роль в макроэкономическом равновесии
72. Займы органов власти субъектов РФ и их роль в развитии территории

73. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

74. Роль государства в экономике

75. Роль центрального банка в денежно – кредитной политике государства

76. Цивільний та арбітражний процес

77. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

78. Международный туризм и его роль в развитии экономики Киргизской Республики

79. Роль Сталинградской битвы в ВОВ: патриотизм народа, полководческое искусство

80. Финансовый менеджмент и его роль

Авто-вентилятор с функцией обогрева.
Каждый автомобилист знает, что нередко погода на улице заставляет нас дискомфортно чувствовать себя и в салоне собственного автомобиля. В
600 руб
Раздел: Прочее
Блюдо "Пасхальное", диаметр 25 см.
Блюдо. Диаметр: 25 см. Высота: 3 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Прочее
Органический солнцезащитный крем Mommy care для тела, 100 мл, арт. MC_1115.
Органический солнцезащитный крем для тела идеален даже для городских условий, а такие натуральные компоненты, как ромашка, кунжутное
1140 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика

81. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

82. Роль ООН в вопросах обеспечения международной безопасности

83. Устав муниципального образования и его роль в М.С.У.

84. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

85. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

86. Роль социального партнерства в решении проблем охраны труда
87. Роль СМИ в современном мире (The mass media in the life of Society)
88. Роль поэзии в обучении немецкому языку

89. Трагическая роль русского народа в произведении А.С. Пушкина "Борис Годунов", в опере М.П. Мусоргского "Борис Годунов" и картине В.И. Сурикова "Боярыня Морозова"

90. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

91. Роль техники и технологии в процессе развития культуры

92. Образ автора и его роль в романе А.С. Пушкина "Евгений Онегин"

93. Роль Татьяны Лариной в романе Пушкина "Евгения Онегина"

94. Роль эпизода в романе Л.Н. Толстого "Война и Мир"

95. Роль названия в художественном тексте

96. Сон Обломова. Своеобразие эпизода и его роль в романе

Настольная игра "Имаджинариум".
Каждый игрок выбирает себе слона и набор карточек для голосования того же цвета, что и слон. Карточек для голосования семь. Вам пригодится
1750 руб
Раздел: Карточные игры
Картриджи чернильные "Cartridge Quink", синие, 5 штук.
Картриджи подходят для всех перьевых ручек Parker. Картриджи с чернилами позволяют легко и просто заправить перьевую ручку, при этом не
309 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель
Дополнительный набор "Что мне надеть".
Игра представляет собой традиционную и любимую многими поколениями девочек игру, позволяющую менять наряды на нарисованной кукле,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах

97. Художественная деталь, ее роль и значение в произведениях прозы Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского

98. Роль России и ее место в мировой цивилизации в произведениях русской литературы 18-20 вв.

99. Роль Александра Ярославича Невского в отражении немецко-шведской агрессии


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.