Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Діяльність транснаціональних компаній в Україні

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Дипломна робота на тему: Діяльність транснаціональних компаній в Україні ЗмістВступ Розділ 1. Теоретичні аспекти діяльності транснаціональних корпорацій 1.1 Глобальні ТНК: загальна характеристика 1.2 ТНК у процесах глобального руху капіталів та інвестування 1.3 Позитивні та негативні наслідки господарської діяльності ТНК Розділ 2. Аналіз сучасного стану діяльності ТНК в Україні 2.1 Роль ТНК в процесі іноземного інвестування в економіці України 2.2 Обсяги та розподіл іноземних інвестицій в Україні 2.3 Аналіз інвестицій ТНК у табачну промисловість України Розділ 3. Характеристика прямих іноземних інвестицій ТНК у харчову промисловість України 3.1 Характеристика діяльності компанії es le на ринку України 3.2 Характеристика компанії Coca-Cola в Україні 3.3 Характеристика інвестицій ТНК у економіку України у галузі електроніки (на прикладі німецької ТНК Sieme s) Висновки та пропозиції Список використаної літератури Додатки Вступ Характеризуючи сучасні тенденції в розвитку ТНК, слід відзначити, по-перше, вплив науково-технічного прогресу на розвиток транснаціонального капіталу, по-друге, особливості інноваційної діяльності ТНК, по-третє, прискорений розвиток і вдосконалення факторів виробництва, що використовуються ТНК. Останніми роками відпала необхідність у надвеликих підприємствах на територіях окремих держав, розрахованих на всесвітній ринок. З'являється можливість створювати заводи, що випускають одну і ту ж продукцію за однією і тією ж технології в низці країн, тобто уніфікувати випуск продукції в міжнародному масштабі й організувати спільне виробництво з підприємствами, що знаходяться в різних точках земної кулі й мають різну національну належність. Результатом НТП стала сучасна техніка, що дає змогу об'єднувати підприємства, які спеціалізуються на випуску різних видів продукції, але пов'язані виробничими відносинами в рамках однієї корпорації. Раніше такі підприємства належали різним фірмам або були самостійними комерційними одиницями. Тепер вони, підпорядковуючись одній ТНК, є складовими загального міжнародного виробничого комплексу. Важливе досягнення нового етапу НТП останньої третини XX ст. - розвиток електроніки, інформатики, біотехнології, виробництва нових композитних матеріалів. У цих умовах міняються місцями &quo ;матеріальний&quo ; і &quo ;інтелектуальний&quo ; фактори виробництва. Розвиток супутникового зв'язку, новітніх транспортних засобів і комунікацій формує своєрідний механізм руху інформації, який дає змогу підтримувати постійний зв'язок з будь-якою точкою світу і сприяє розвитку міжнародних мереж підприємств, пов'язаних між гобою єдиним виробничим процесом. Знаходячись у різних країнах, вони можуть управлятися з одного центра і за єдиним планом. Вмить отримана інформація про виробництво, збут, прибутковість тощо на всіх дільницях за допомогою комп'ютерної техніки і сучасних засобів оптичного і космічного зв'язку сприяє вчасному прийняттю рішення про коригування у глобальному масштабі. Таким чином, ТНК можуть розміщувати виробництво в будь-якій точці світу - там, де їм вигідно, не утруднюючи себе національними межами і кордонами.

В одних випадках вирішальну роль відіграє близькість сировини і матеріалів, дуже громіздких, дорогих для транспортування. В інших використовується близькість місткого ринку збуту. ТНК може приваблювати наявність кваліфікованої робочої сили або, навпаки, використовується величезний резерв дешевої та малокваліфікованої робочої сили у країнах, що розвиваються. В усіх цих випадках виробництво орієнтується на випуск продукції, що має споживчий попит, і постачають на будь-який ринок або регіон звідти, де її виробництво найбільш вигідне. Виробництво стає глобальним, з'являються підприємства, які працюють &quo ;на весь світ&quo ;. На рубежі XX - XXI ст. транснаціональним корпораціям (ТНК) приділяється багато уваги. Сьогодні немає жодного значного процесу в світовій економіці, що відбувався б без участі ТНК. Вони приймають як пряму, так і опосередковану участь у світових економічних, а також політичних процесах. Хоча ТНК здійснюють свою діяльність у системі світового господарства, їх вплив поширюються і на політичну сферу, що дозволяє розглядати ТНК поряд із державами і міжнародними організаціями. Загалом дослідження даної теми у різних дослідників є досить суперечливим і неоднозначним, тому феномен ТНК і досі є дискусійним питанням як у спеціалістів, що займаються дослідженням сучасних міжнародних відносин, так і у керівників держав, а також і у політичних діячів. Об’єктом дослідження роботи виступають ТНК, їх діяльність в Україні, вплив на економіку України, оскільки ТНК відіграють одне з панівних положень у світовій економічній системі. Ще на стадії виникнення ТНК стали об’єктом бурхливих економічних дискусій, а на сучасному етапі розвитку міжнародних економічних відносин вони займають панівне положення загалом завдяки своїй економічній могутності. Метою даної роботи є дослідження діяльності Транснаціональних корпорацій в Україні та їх вплив на розвиток політичних та економічних реформ в країні. Предметом дослідження є специфіка функціонування, особливості діяльності ТНК у міжнародних відносинах, а також тенденції розвитку і їх вплив на світові економічні процеси і, зокрема, в Україні. Виходячи з мети роботи сформовані наступні завдання: дослідити передумови виникнення і фактори розміщення, структуру і типи ТНК; проаналізувати вплив науково-технічної революції на їх діяльність; охарактеризувати ТНК у різних аспектах, насамперед у фінансовій, валютно-кредитній, інвестиційній, технологічній сферах; провести дослідження щодо впливу діяльності ТНК (на прикладі таких транснаціональних компаній як Coca-Cola, es le, Sieme s, J I, Philip Morris на розвиток економіки України. Завдання роботи зумовили її структуру. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновку, списку літератури і додатків. При написанні роботи використовувались такі методи дослідження як порівняльний, системно-структурний, статистичний. Розділ 1. Теоретичні аспекти діяльності транснаціональних корпорацій 1.1 Глобальні ТНК: загальна характеристика Форми міжнародного підприємництва дуже різноманітні. Вони включають створення дочірніх фірм і філіалів за рубежем, спільних підприємств (СП) з фірмами інших країн, змішаних компаній за участю місцевої і державних частки капіталу.

У свою чергу, кожна з цих форм може базуватися як на одноособовій, так і на спільній власності в області капіталу, засобів виробництва чи технології. Однак загальним для усіх видів міжнародного підприємництва є вихід економічної діяльності за рамки національних кордонів, її транснаціоналізація. Міжнародні корпорації являють собою великі фінансово-виробничі, науково-технологічні, торгово-сервісні об'єднання, для яких характерно органічне сполучення виробництва в країні базування з широко розгалуженою системою функціонування за рубежем. На практиці розрізняють три основних типи міжнародних корпорацій. Перший з них - це транснаціональні корпорації (ТНК), до яких відносять компанії з використанням переважно однонаціонального акціонерного капіталу, управлінського контролю й інтернаціональною сферою діяльності. ТНК організують головну компанію в країні базування і дочірні компанії, філії по усьому світі. Найбільш типовими компаніями такого типу є &quo ;Форд&quo ;, &quo ;Екссон&quo ;, &quo ;Нестле&quo ;,. Другий тип - багатонаціональні корпорації (МНК), що інтернаціональні по використовуваному капіталі, контролю і сфері діяльності. МНК поєднують національні компанії двох і більш країн світового господарства. Найбільш типовими представниками даної групи є &quo ;Ройял датч-Шелл&quo ;, &quo ;Юнілевер&quo ;, &quo ;Фіат-Сітроєн&quo ;. Даний тип міжнародних корпорацій виник раніш, ніж ТНК, але в даний час не має широкого поширення. Третій тип - це міжнародні корпоративні союзи, що являють собою спеціальні об'єднання промислових, банківських і інших концернів з метою рішення великих економічних задач. Дані союзи в більшому ступені організуються в таких сферах, як електронному, електротехнічному, хімічному, нафтова, автомобіле- і авіабудування, інформатика. Останнім часом в економічній літературі стали використовувати термін &quo ;глобальні корпорації&quo ;, тобто ведучі свою діяльність у масштабах усього світу. Однак на практиці не існує таких корпорацій, що мали би філії у всіх країнах світу, і вищерозглянуті типи в більшому чи меншому ступені є глобальними. Так, &quo ; es le&quo ; має філії в більш ніш 100 країнах, &quo ;Кока-кола&quo ; - у 190 країнах. Комісія ООН по ТНК виділила ряд ознак, по яких у сучасних умовах варто розпізнавати ТНК. До них відносяться: • річний оборот (обсяг продажів) більш 1 млрд. дол.; • наявність філій не менш чим у 6 країнах; • частка закордонних активів повинна складати 25-30% у загальній вартості всіх активів компанії; • 1/5-1/3 всього обсягу обороту компанії повинна приходитися на зовнішні операції, тобто реалізуватися за межами країни резиденції. ТНК виникають під впливом цілого комплексу факторів, а саме: 1) інтернаціоналізації виробництва і капіталу на основі розвитку продуктивних сил; 2) експансії капіталу за кордоном, створення власних відділень; 3) прагнення до одержання надприбутків; 4) твердої конкуренції, що веде до концентрації виробництва і капіталу в м/н масштабі; 5) зниження значення геоекономічних границь. Зі створенням власних м/н виробничих комплексів ТНК одержують додаткові можливості впровадження в економічну структуру інших країн.

Будьяка полтична дяльнсть нацоналств була заборонена. У листопад 1941 року командування айнзатцкоманди Ц5, що дислокувалася у Кив, вддало наказ усм штабам полц безпеки  СД «Райхскомсарату Украна» заарештовувати  тамно страчувати без суду членв бандервсько ОУН. Репрес розгорнулися також  проти мельниквсько фракц ОУН за спроби розгорнути дяльнсть у Кив Укрансько Нацонально Ради. Особливо айнзатцAрупи активзували свою дяльнсть псля того, як мельниквц органзували вшанування пам'ят жертв розстрляних бльшовиками 359 воякв Укрансько народно арм в листопад 1921 р. пд Базаром на Житомирщин. На панахиду прибуло понад 40 тис. укранцв з рзних районв «Райхскомсарату Украна». Нацисти заборонили укранцям будьяку полтичну дяльнсть, спрямовану на вдновлення нацонального життя. Окупацйн власт заборонили Укранську Нацональну Раду (УНР), створену в Кив мельниквською ОУН. Вони посилили переслдування нацональновизвольного руху. Особливо псля виступу райхскомсара Украни Е. Коха у грудн 1942 р., який заявив, що вн не гаранту жодних прав укранцям, як сподвалися на державну незалежнсть

1. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

2. Транснаціональні компанії

3. Діяльність компанії "Макдональдз" в Україні та у світі

4. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

5. Діяльність уряду України в галузі екології

6. Інвестиційна діяльність страхових компаній
7. Діяльність Книжкової палати України ім. І. Федорова зі створення інформаційних продуктів і надання інформаційних послуг
8. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

9. Становище болгарської діаспори в Україні та діяльність болгарських товариств

10. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

11. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

12. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

13. Діяльність римських магімтратів

14. Інноваційна діяльність підприємства

15. Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна

16. Життя та діяльність І.П.Котляревського

Подставка для бумаг вертикальная "Techno" (классическая).
Классическая вертикальная подставка для бумаг - незаменимый атрибут рабочего стола. Подставка выполнена из высококачественного серого
314 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Магнитные Пифагорики №1.
«Магнитные пифагорики 3+» - первая ступень обучающего комплекса игр «Пифагорики» для детей старше трех лет. Игровой комплекс построен на
509 руб
Раздел: Игры на магнитах
Противомоскитная сетка, 100х220 см, бежевая.
Материал изготовления: полиэстер 100%, плотность 58 гр/кв. метр. В комплект входят кнопки и двусторонний скотч для крепления к дверному
425 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

17. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи

18. Діяльність СГ "ТАС"

19. Маркетингова діяльність комерційного банку

20. Національний банк України

21. Національний банк України та особливості його функціонування

22. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу
23. Комерційна діяльність СК "Універсальна"
24. Життєдіяльність організму

25. Аудиторська діяльність

26. Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків

27. Державобудівнича діяльність Богдана Хмельницького

28. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

29. Приватна детективна і охоронна діяльність

30. Характеристика емоцій і почуттів, їх вплив на діяльність юриста

31. Розробка системи електронних міжбанківських переказів Національного банку України

32. Видавнича діяльність університетських наукових історичних товариств на початку ХХ ст.

Пакеты с вырубной ручкой "Stones & Samson", 50х40 см (50 штук).
Размер: 50х40 см. В упаковке: 50 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
331 руб
Раздел: Узоры
Набор со стикерами и фоном "Транспорт".
Этот красочный набор стикеров включает в себя 5 глянцевых картинок, на которых изображены различные местности, а также более 165 виниловых
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Доска гладильная НВ1 Валенсия. Принт чехла "Доброе утро", 46x123,5 см..
Гладильная доска выполнена из высококачественного металла. Рабочая поверхность оснащена отверстиями для пара и обтянута чехлом из хлопка.
2647 руб
Раздел: Доски гладильные

33. Діяльність Євгена Коновальця

34. Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939-1946 роках. Історико-правовий аспект

35. Київська Русь: діяльність київських князів Олега, Ігоря, Ольги

36. Наукова та громадська діяльність В.Б. Антоновича

37. Діяльність першого професійного театру Полтави

38. Довженко А.П.: cуспільна та філософська діяльність
39. Творча діяльність Панаса Мирного
40. Виробничо-комерційна діяльність ресторану "Гомін Карпат"

41. Комерційна діяльність

42. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

43. Маркетингова діяльність Call-центру Окі-Токі ТОВ "Масском"

44. Міжнародна діяльність автомобільного концерну BMW

45. Життєвий цикл товару та маркетингова діяльність фірми

46. Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів

47. Діяльність ФАТФ

48. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Nadiya"

Соковарка ВЕ-08/1 "Webber", 8 л.
Кастрюля для воды: 24х11,5 см; 5 л. Контейнер для фруктов: 26х16см; 8 л. Контейнер для сока с силиконовой трубкой: 26х16 см; 8 л. Толщина
2673 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Набор посуды "Тролли", 3 предмета.
Набор посуды в подарочной упаковке. Кружка 210 мл. Миска 18 см. Тарелка 19 см.
521 руб
Раздел: Наборы для кормления
Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), темно-синяя.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку

49. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

50. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність

51. Транснаціональні корпорації в світовому господарстві

52. Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку

53. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

54. Діяльність органів управління освітою
55. Комунікаційна діяльність. Її рівні, види, форми
56. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

57. Групова навчальна діяльність

58. Освітня діяльність як предмет педагогіки вищої школи. Її методологія і категорії

59. Самостійна учбова діяльність молодших школярів

60. Діяльність викладача в процесі навчання

61. Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери

62. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку

63. Проблема національних меншин України у внутрішній політиці центральної ради

64. Діяльність Пирятинського сирзаводу

Качели.
Летом на даче не обойтись без качелей! Качели можно подвесить с помощью специального каната. Качаться на качалях - полезное для здоровья
346 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Набор маркеров-текстовыделителей "Boss Original Pastel", 4 цвета.
Набор текстовыделителей — классика в пастельных тонах, ориентированный на течение в индустрии моды. Выполненный в спокойной цветовой
535 руб
Раздел: Текстовыделители
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 2/S (3-6 кг), 70 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
661 руб
Раздел: 0-5 кг

65. Сумісна діяльність психолога та логопеда при роботі з дітьми логопедичних груп

66. Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини

67. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму

68. Життя і діяльність О. Конта

69. Діяльність закладу швидкого харчування "Картопляна хата"

70. Адміністративно-юрисдикційна діяльність санітарно-епідеміологічної служби
71. Діяльність фінансових фондів
72. Інвестиційна діяльність підприємства

73. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

74. Фінансова діяльність акціонерних товариств

75. Фінансова діяльність субєктів господарювання

76. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

77. Вплив антропогенного фактора на життєдіяльність водних організмів

78. Екологія і практична діяльність людини

79. Економічна і національна безпека України

80. Інвестиційна діяльність в ринковій економіці

Настольная игра "Активити. Вперед".
Интересная и увлекательная настольная игра "Вперед" из серии "Активити" сможет легко и быстро поднять настроение
345 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Кружка фарфоровая "Царский шиповник", 650 мл (3 вида).
Большая фарфоровая кружка универсального применения "Царский шиповник", украшенная золотой обводкой, станет достойным
477 руб
Раздел: Кружки
Игрушка-антистресс "Fidget Cube. Green White".
Поклацать ручкой, подергать ножкой, скрутить в трубочку билетик и лопнуть все пупырышки на пленке. О, да! Эти житейские радости знакомы
465 руб
Раздел: Антистрессы

81. Інноваційна діяльність

82. Інфляція та інвестиційна діяльність

83. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки

84. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

85. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

86. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"
87. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку
88. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

89. Сбалансованість бюджета України

90. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

91. Хімічна промисловість України

92. Регіональний розвиток харчової промисловості України

93. Легка промисловість України укр

94. Швидкість обробки запитів на SQL-серверах укр

95. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

96. Присутність іноземного банківського капіталу в Україні

Багетная рама "Isabelle" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Размер 30x40
Набор для черчения "College", 9 предметов.
В набор входит: циркуль 14 см с одной сгибаемой ножкой, циркуль - измеритель, удлинитель, кронциркуль, механический карандаш, контейнер с
539 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные

97. Фінансова надійність страхової компанії

98. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

99. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.