Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Екологічна безпека мастильно-охолоджувальних рідин

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Міністерство освіти і науки України Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка Заочне відділення Кафедра екології та техногенної безпекиДИПЛОМНА РОБОТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА МАСТИЛЬНО-ОХОЛОДЖУВАЛЬНИХ РІДИНКОТЛОБАЙ ІННА АНАТОЛІЇВНА Науковий керівник: к. т. н., доц. кафедри екології та техногенної безпеки Мартинюк О.Г.Чернігів - 2008 ЗмістВступ Розділ 1. Характеристика мастильно-охолоджувальних рідин (МОР) 1.1 Склад мастильно-охолоджувальних рідин 1.2 Характеристика та призначення МОР Унізор-М 1.3 Вимоги до розробки, застосування та роботи з МОР Розділ 2. Використання мор при обробці металів 2.1 Ефективність використання МОР на вторинній сировині при механічний обробці сталі 2.2 Застосування мастильно-охолодних рідин при фрезеруванні Розділ 3. Охорона навколишнього середовища при використанні мор 3.1 Основні методи очистки від МОР 3.2 Регенерація відпрацьованих МОР 3.3 Метод деемульгування 3.4 Методи електрохімічного очищення 3.5 Метод ультрафільтрації 3.6 Розділення відпрацьованих МОР 3.7 Установки для очищення МОР 3.8 Застосування флокулянтів в очистці стічних вод від МОР 3.9 Утилізація відходів виробництва в складі МОР Розділ 4. Розрахунок екологічного збитку при використанні відходів в складі розроблених МОР Висновки Список використаних джерел ВступАктуальність. Промисловість спричиняє значний негативний вплив на довкілля, що характеризується викидом небезпечних речовин, накопиченням як рідких так і твердих токсичних відходів. Необхідність охорони навколишнього середовища приводить до істотних змін у загальних підходах до забезпечення екологічної ефективності виробництв, запровадження систем комплексної переробки сировини. Використовувані раніше процеси й установки для уловлювання і знешкодження відходів виробництв характеризують пасивний підхід до охорони навколишнього середовища. При такому підході кількість відходів, що утворяться в процесі виробництва, залишається практично незмінною, що не відповідає новим підвищеним вимогам охорони природи. Необхідно змінювати й удосконалювати самі технологічні процеси для того, щоб комплексно і найбільше повно переробляти в процесі виробництва вихідні матеріали, скорочувати тим самим обсяг відходів, переводити них у форми, найменш шкідливі для навколишнього середовища або легко піддаються вторинній переробці або спеціальному збереженню, тобто необхідно створювати маловідхідні і безвідхідні технологічні процеси. Асортимент відомих МОР дещо обмежений дорожнечею та дефіцитністю сировини: мастил, цінних інгібіторів, які не завжди виявляють ефект післядії, необхідний для ефективного захисту від руйнувань, а також, інколи, не відповідають вимогам екологічної безпеки. Тому розробка синергічних МОР на вторинній сировині з високими протикорозійними властивостями та пониженою екологічною небезпекою є актуальною науково-технічною задачею, пов’язаною з принципами ринкової економіки та підвищенням якісного рівня довкілля. Предмет дослідження - мастильно-охолоджувальні рідини та їх властивості. Об`єкт дослідження - закономірності впливу на стан забруднення навколишнього середовища при використанні мастильно-охолоджувальних рідин.

Мета роботи полягає в тому, щоб дати характеристику та основні напрямки застосування мастильно-охолоджувальних рідин. Згідно поставленої мети основними завданнями роботи є наступні: дати характеристику мастильно-охолоджувальним рідинам (МОР); розглянути використання МОР при обробці металів; проаналізувати необхідність охорони навколишнього середовища при використанні МОР; провести розрахунок екологічного збитку при використанні відходів в складі розроблених МОР. Розділ 1. Характеристика мастильно-охолоджувальних рідин (МОР) 1.1 Склад мастильно-охолоджувальних рідинСучасні МОР - це складні багатокомпонентні системи . Розрізняють водні і масляні МОР. В залежності від дисперсності компонентів, які вводять до основної фази, водні МОР поділяють на чотири групи: розчини електролітів, синтетичні МОР, напівсинтетичні МОР, емульсії . Розчини електролітів відносять до середовищ з іонним ступенем дисперсності, їх можна застосовувати у якості самостійних МОР або як основу для приготування багатокомпонентних синтетичних або напівсинтетичних МОР. Найчастіше, як електроліти, використовують солі неорганічних кислот: aHCO3, a2CO3, a O3, a2SiO3, a3PO4, a2B4O7, K2CrO4 та ін. Солі додаються з метою покращення функціональних властивостей . У якості інгібіторів корозії у водних середовищах широко застосовуються a O2 або a2Cr2O7 та ін., що небажано, зважаючи на їх високу токсичність . Концентрація електролітів часто не перевищує 2%, що обумовлено небезпекою випадання твердих мінеральних сполук на деталях обладнання, руйнуючим впливом високих концентрацій електролітів на лакофарбові покриття і на гумові деталі, а також їх токсичністю . Синтетичні МОР - це середовища з молекулярним ступенем дисперсності. Основними компонентами, що диспергуються є різноманітні водорозчинні органічні продукти, серед яких переважають поверхнево-активні речовини (ПАР). В синтетичних МОР застосовують ПАР усіх трьох видів (аніоноактивні, катіоноактивні, неіоногенні). Як компоненти синтетичних МОР використовуються також водорозчинні полімери невисокої молярної маси (М Ј 104) - олігомери або ж комплексні сполуки (в вузлах кристалічної решітки яких знаходяться комплексні іони, здатні до існування у водному розчині). Комплексні сполуки можуть покращувати мастильні та інші властивості водних розчинів. Наприклад, широко використовувана натрієва сіль етилендіамінотетраоцтової кислоти (трилон Б) є інгібітором корозії, пом’якшувачем води, промотором деяких бактерицидів. Напівсинтетичні МОР відносяться до середовищ з колоїдним ступенем дисперсності. Компонентами, що диспергуються є малов’язкі (3 - 10 мм2/с) мінеральні або синтетичні масла, водонерозчинні органічні рідини. Компонентами напівсинтетичних МОР є водорозчинні та вододисперговані полімери з молярною масою більш як 104 (полівініловий спирт, алкідні смоли, фенолформальдегідні смоли, казеїн, натуральний каучук, полівінілацетат, полівінілхлорид, синтетичний каучук (КС-65). Емульсії - грубодисперсні суміші нерозчинних фаз. Основною (дисперсійною) фазою звичайно є вода, а дисперсною - найдрібніші краплинки масел.

Емульсію одержують шляхом довільного або примусового диспергування у воді концентрату, який називають емульсолом. У загальному випадку він складається з таких компонентів: базової масляної основи; емульгатора; протиспрацьовувальних, протизадирних та антифрикційних присадок; добавок, які покращують експлуатаційні властивості емульсії (інгібітори, бактерициди, стабілізатори та ін). У якості основи емульсолів звичайно використовують середньов’язкі мінеральні масла нафтенової або змішаної основи. Доля масла в емульсолі не перевищує 85%. Емульгатори - речовини, які надають стійкість емульсіям, тобто є їх стабілізаторами. Існує дві групи емульгаторів. До першої, найбільш важливої, групи відносять ПАР, які розчинні в обох фазах емульсії (або в одній з них), сильно адсорбуються на межі розділу та зменшують внаслідок цього міжфазний поверхневий натяг. Для одержання стійких емульсій типу “масло у воді” необхідні емульгатори, які добре розчиняються у воді. До них належать мила вищих органічних кислот; солі нафтенових, смоляних сульфокислот, аніоноактивні синтетичні ПАР та ін. милоподібні продукти. У багатьох емульсій емульгаторами є водомаслорозчинні сульфонати. Другу групу емульгаторів складають тверді високодисперсні мінеральні порошки. Емульсії типу “масло у воді” добре стабілізуються гідрофільними порошками (глинами, каолінами, бентонітами, оксидами, карбонатами, сульфатами металів та ін). Часто емульгатор відіграє роль мастильного агенту, покращує розтікання та мийні властивості емульсії, підсилює антикорозійну дію. Емульсоли можуть бути леговані різними протизадирними, протиспрацьовувальними і анти-фрикційними присадками, бактерицидами і інгібіторами. Масляні МОР містять базове мінеральне масло (60-95%) та різні присадки. За хімічним складом мінеральне масло - складна суміш високомолекулярних вуглеводнів, які умовно поділяють на декілька груп: нафтенові, ароматичні і нафтеноароматичні, парафінові. Структурно-груповий склад мінеральних масел визначає здебільшого функціональні та експлуатаційні властивості масляних МОР, зокрема виявляє сильний вплив на ефективність дії хімічно активних присадок, які вводяться до масел для покращення їх технологічних властивостей. Окрім згаданих вуглеводнів, у маслах містяться природні маслорозчинні ПАР і асфальтосмолисті речовини. Маслорозчинні ПАР - це сірчисті, азотисті і кисеньвмісні органічні сполуки. Із сірчистих сполук використовують сульфіди та меркаптани. Азотисті сполуки масел умовно поділяють на основні та нейтральні. До основних відносять сильні азотисті основи, такі, як гетероциклічні сполуки (гомологи піридину, хіноліну, ізохіноліну, акридину). Гетероциклічні азотисті сполуки та їх похідні використовують як інгібітори. До нейтральних азотистих сполук належать - гомологи піролу, індолу, карбазолу та різні речовини типу амідів. Кисеньвмісні сполуки в маслах представлені фенолами та нафтеновими компонентами. Останні відносяться до найважливіших природних ПАР, їх вміст у маслах може сягати 3%. Нафтенові компоненти є типовими карбоновими компонентами, здатними утворювати різні солі (нафтенати).

Якост, властив Aунам раджас  саттва, послдовно повинн бути освон кожним, аби вн змг йти дал. @уру духовний учитель. Дгарма обктивний закон життя; призначення, шлях людини. ¶ндр «щупальц», як ми «простягамо» з свох органв почуттв, а також розумом (манасом)  буддг до обктв сприйняття або мркування. ¶швара Бог-Отець, Творець, Аллах, Дао (у даоському значенн слова), Споконвчна Свдомсть, Адбудда. ЙоAа санскритський екввалент латинського слова релгя, що означа звязок з Богом, методи просування до Нього, Злиття людини з Богом. Можна говорити про йоAу: а) як про Шлях  методи релгйного просування  б) як про стан ґднання з Богом (у другому випадку це слово пишеться з велико лтери). Майя Божественна ¶люзя: мир матер, що видаться нам самосущим. Манас ум, розум. Магатма Великий Атман, тобто людина, яка ма свдомсть, правильно розвинену найвищою мрою, еволюцйно зрла, мудра людина. Мун мудрий, мудрець. Параматман Вищий, ґдиний Божественний Атман: те ж, що й ¶швара

1. Екологічна безпека

2. Екологічна безпека літосфери

3. Ядерна та радіаційна (радіоекологічна) безпека в системі екологічної безпеки

4. Економічна безпека Росії

5. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у процесі видобування надр

6. Екологічна психопедагогіка
7. Технологічна безпека та продовження ресурсу сталевих конструкцій в корозійних середовищах
8. Екологічна економіка та управління природокористуванням

9. Екологічна експертиза агроландшафту Сумської області

10. Екологічна криза

11. Екологічна оцінка природних умов басейну річки Рудка (Волинська область)

12. Екологічна оцінка стану довкілля Коростишивського району та розробка заходів з його поліпшення

13. Юридична відповідальність за правопорушення в галузі екологічної безпеки

14. Актуальні проблеми у сфері екологічної безпеки

15. Екологічна проблема міста Києва

16. Екологічна характеристика населеного пункту Мізоч

Караоке микрофон "Любимые песенки".
В каждом микрофоне – 12 популярных песенок известных композиторов: "Улыбка", "Пусть бегут неуклюже", "Танец
342 руб
Раздел: Микрофоны
Антистрессовая подушка-турист "КотоПес".
Подушка-антистресс "Котики Обормотики" предназначена для детей от 3 лет. Цветная подушка привлечет внимание ребенка и может
534 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Зеркало, 27x9x30 см, арт. 22368.
Зеркало станет идеальным подарком представительнице прекрасного пола. Размер: 27x9x30 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1983 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки

17. Економічна безпека підприємства

18. Економічна безпека України

19. Динаміка вилову риби в природних водоймах та вплив екологічних факторів на продуктивність

20. Економічна і національна безпека України

21. Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

22. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)
23. Економічна теорія предмет і методи вивчення
24. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

25. Економічна інтеграці в АТР

26. Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників

27. Екологічні проблеми промислових та побутових відходів

28. Екологія

29. Екологія та охорона навколишнього середовища

30. Міжнародна економічна система та її головні елементи

31. Безпека обслуговування теплообмінних аппаратів та трубопроводів

32. Правила безпеки під час виконання окремих робіт в електроустановок загального призначення

Фоторамка на 6 фотографий С34-004 "Alparaisa", 50,5x34,5 см (белый).
Размеры рамки: 50,5x34,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 3 штуки, - 15х10 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
599 руб
Раздел: Мультирамки
Настольная композиция "Сад Дзен", 29x21x6 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
1122 руб
Раздел: Антистрессы
Набор форм "Paterra" для приготовления пельменей, вареников, пирожков, чебуреков, 4 штуки.
Набор форм для приготовления фигурных изделий из теста - идеальная возможность сэкономить силы и время при приготовлении пельменей,
415 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности

33. Дин Рид

34. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

35. Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах

36. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

37. Анатомічна будова: N.Trigeminus

38. Структура, основні поняття і закони екології
39. Соціальна екологія
40. Екологічні аспекти геологічної діяльності людини

41. Екологічні наслідки гірничо - видобувної діяльності людини

42. Астрономічна карта

43. Форми єврокредитів та динаміка їх застосування

44. Валютні ризики: економічна природа та управління

45. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії

46. Безпека на дорозі

47. Безпека праці у виробничих приміщеннях

48. Біологічна дія радіації

Рюкзак школьный "Multi Pack mini. Грация", 27х17х36 см.
Рюкзак подойдет для школьников начальной школы. Надежная каркасная конструкция защищает содержимое рюкзака от повреждений. Рюкзак разделен
2451 руб
Раздел: Без наполнения
Глобус географический + политический, с подсветкой "Orion", диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Глобус Земли на подставке с двойной картой и подсветкой. Изготовлен из высококачественного пластика. Может применяться и
2053 руб
Раздел: Глобусы
Игрушка-головоломка "Шар-Лабиринт".
«Шар-лабиринт» - это не только увлекательная, но и развивающая игра, способная улучшить пространственное мышление и внимание, привить
702 руб
Раздел: Головоломки

49. Види інструктажів, вимоги санітарії та біологічна дія іонізуючого випромінювання

50. Гігієнічна характеристика трудового процесу

51. Охорона праці та техніка безпеки

52. Основи безпеки життєдіяльності

53. Хімічна біотехнологія

54. Концепція нескінченності й космологічна еволюція
55. Біологічна роль кальцію в організмі людини і тварин
56. Біологія та екологія бактеріофагів

57. Екологічний зміст процесу антропогенезу

58. Екологічні особливості ампельних рослин

59. Екологія бактерій

60. Агрохімічна характеристика солонцевих грунтів

61. Динаміка поствакцинального імунітету у курей щодо метапневмовірусної інфекції

62. Екокономічна ефективність виробництва картоплі

63. Екологічне землеробство

64. Економічна ефективність виробництва

Магнитная азбука. Жукова Н.С.
В новом издании знаменитой «Магнитной азбуки» букв стало еще больше. И еще увеличилось количество строк на магнитном мольберте-доске. А
649 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Качели.
Летом на даче не обойтись без качелей! Качели можно подвесить с помощью специального каната. Качаться на качалях - полезное для здоровья
346 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Набор маркеров-текстовыделителей "Boss Original Pastel", 4 цвета.
Набор текстовыделителей — классика в пастельных тонах, ориентированный на течение в индустрии моды. Выполненный в спокойной цветовой
535 руб
Раздел: Текстовыделители

65. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

66. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

67. Економічна ефективність птахівництва

68. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

69. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

70. Техногенна безпека при роботі з добривами в сільськогосподарському виробництві
71. Ґрунтово-екологічне обґрунтування краплинного зрошення
72. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

73. Економічна оцінка активу балансу підприємства

74. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

75. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

76. Хімічна промисловість в України

77. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

78. Географічна наука в античному світі

79. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

80. Економіко-географічна характеристика Румунії

Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 18x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
310 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Стиральный порошок Lion "Blue Diamond", 900 грамм.
Высокоэкономичный стиральный порошок предназначен для ручной и автоматической стирки белья из хлопка, синтетики и смешанных
344 руб
Раздел: Стиральные порошки
Медицинская карта истории развития ребенка, красная, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета

81. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

82. Комплексна фізико-географічна характеристика Альпійської гірської системи

83. Науково-технічна революція

84. Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків

85. Орографічна характеристика Сумщини

86. Безпека банківської діяльності в Україні
87. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями
88. Забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства

89. Заходи безпеки в кримінальному праві (порівняльно-правовий аналіз)

90. Логічна природа доказування в слідчій і судовій практиці

91. Обєкти екологічних правовідносин

92. Правовий режим надзвичайних екологічних ситуацій

93. Психологічна підготовка працівника МВС

94. Юридичний аналіз складу злочину "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами"

95. Морфологічна класифікація мов П.Ф. Фортунатова

96. Фарміраванне і развіццё беларускай тэрміналогіі. Тэрміналагічная лексіка

Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 24 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1280 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Портмоне для CD/DVD "Brauberg", на 96 дисков.
Вмещает 96 CD/DVD дисков. Цвета - ассорти (синий, черный, красный, серый). Тканевая окантовка. Застежка - молния. Обложка - пластик. Цвет
487 руб
Раздел: Боксы, сумки для CD, DVD
Шахматы обиходные, деревянные с доской.
Шахматы - настольная логическая игра со специальными фигурами на 64-клеточной доске для двух соперников, сочетающая в себе
660 руб
Раздел: Шахматы

97. Динаміка сільського іменника (на матеріалі с. Мічуріне Тельманівського району Донецької області)

98. Безпека в мережевій операційній системі FreeBSD

99. Концепції програмування. Графічна система OpenGL


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.