Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

География, Экономическая география География, Экономическая география

Комплексна фізико-географічна характеристика Уралу

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Міністерство освіти і науки України Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Курсова робота на тему «Комплексна фізико-географічна характеристика Уральської гірської країни» Роботу виконала студентка 731 групи природничо-географічного факультету Глива Юлія Володимирівна Науковий керівник Нешатаєв Борис Миколайович Суми 2010 ЗМІСТ ВСТУП Географічне положення РОЗДІЛ 1. Оротектонічна характеристика 1.1 Геологічна будова території та історія геологічного розвитку 1.2 Рельєф 1.3 Корисні копалини РОЗДІЛ 2. Клімат РОЗДІЛ 3. Внутрішні води РОЗДІЛ 4. Грунтово-рослинний покрив та тваринний світ 4.1 Ґрунтово-рослинний покрив 4.2 Тваринний світ РОЗДІЛ 5. Сучасний стан ландшафтів Висновки Список використаної літератури ВСТУП Уральська гірська країна є природною межею між двома часинами світу – Європою та Азією. Особливості географічного положення цих гір, їх значна протяжність з півночі на південь зумовлює відмінності в окремих компонентах фізико-географічних умов. Тому детальне дослідження Уральської гірської системи є важливим для комплексного розуміння причинно-наслідкових зв’язків між явищами та процесами. Метою курсової роботи є детальне вивчення фізико-географічних умов Уральської гірської країни. Для досягнення поставленої в роботі мети необхідно виконати ряд завдань: 1) Розглянути особливості географічного положення гірської країни; 2) Виявити взаємозв’язок між геологічною будовою та формами рельєфу; 3) Описати кліматичні умови території; 4) Розглянути внутрішні води Уральської гірської країни; 5) Дослідити сучасний стан ландшафтів Уралу; Об’єктом вивчення є Уральська гірська країна. Предметом дослідження в курсовій роботі є фізико-географічні характеристики Уральської гірської країни. Результати вивчення в курсовій роботі можуть використовуватися на уроках з фізичної географії та в позаурочних заходах як теоретичний навчальний матеріал. Географічне положення Східноєвропейська рівнина зі сходу обмежена добре вираженим природнім кордоном – Уральськими горами. Гори ці здавна прийнято вважати межею між двома частинами світу – Європою і Азією. Уральські гори простягаються з півночі на південь від протоки Югорський Шар до арало-каспійської майже на 2800км. Деякі відхилення простягання Уралу від строго меридіонального пов’язані з особливостями геологічних структур древніми виступами фундаменту Руської плити. Урал розташований між крупними рівнинами – Східноєвропейською, Західносибірською і Туранською низовинами. Рис.1. Уральська гірська країнаБіля Північного полярного кола він має ширину біля 50км, а на півдні – до 300-400км. Урал пересікає тундру, лісову, лісостепову, степову і напівпустельну зони сусідніх рівнин. Слово «Урал» в перекладі означає «пояс». РОЗДІЛ 1. Оротектонічна характеристика 1.1 Геологічна будова території та історія геологічного розвитку В поперечному розрізі схили Уралу асиметричні, і він ділиться на три орографічні частини, що обумовлено різними геологічними структурами: західний макросхил, що поступово спускається до Східноєвропейської рівнини; центральна – осьова гірська полоса; східний макросхил, більш короткий і крутий, ніж західний, місцями тектонічним уступом обривається до Західносибірської рівнини.

Уздовж центральної, осьової частини геологічні структури утворюють орографічні хвилеподібні підняття й зниження. Це відбивається на послідовній зміні при піднятих й опущених ділянок: 1. Пай-Хой, розташований між Югорським Шаром і річкою Карою, утворений окремими грядами і пагорбами з висотами до 400-450м. 2. Заполярний Урал простягається від Константинового Камня до Соб-Єлецького перевалу. Це підвищена і розширена частина Уралу, що складається із коротких хребтів і масивів з висотами більше 1000м. 3. Полярний Урал виражений одним хребтом шириною 15-20км. Він проятягається в південно-західному напрямку від Соб-Єлецького перевалу до верхів’їв Хулги. Максимальна висота – гора Пайер (1472м). 4. Приполярний Урал – це найбільш висока частина Уралу, що знаходиться між річками Хулгою і Шугером. Тут знаходиться максимальна вершина усього Уралу – гора Народна (1895м). 5. Північний Урал починається горою Тельпозиз (1617м) і закінчується південніше Конжаковського і Косьвинського Камнів з висотами біля 1500м. 6. Середній Урал – найбільш знижена частина Уралу. Він простягається на південь від гори Юрма. Максимальні вершини нижче 1000м. 7. Південний Урал – від г. Юрма до широтної ділянки річки Урал. Він складається із декількох хребтів з максимальною вершиною Ямантау (1640). Південніше широтного відрізку річки Білої хребти знижуються і переходять в Залаїрське плато. 8. Кряж Мугоджари є південною частиною Уралу і простягається на 450км від широтної течії р. Урал до напівпустень. В середній його частині спостерігається хвиля підняття рельєфу з максимальною висотою гори Великий Боктибай (657м). Хвилеподібні деформації рельєфу Уралу – підняття і зниження – розвинулись в результаті неотектонічних рухів і тривалої денудації різних геоструктур з строкатим літологічним складом гірських порід. Меридіональні геоструктури Уралу сформувались в верхньопалеозойському складчастому поясі Євразії (пізнього девону – кінця пермі). Крупні його геологічні структури – антикліналі і синкліналі – послідовно змінюють одна одну при русі з заходу на схід. Кожна із них характеризується своєю історією розвитку, а як наслідок, особливим комплексом гірських порід, розвитком магматизму, поєднанням корисних копалин і морфоструктур ним планом. Перед уральський крайовий прогин займає Передуралля і підніжжя західного схилу гір. Це перехідна геоструктура, розташована між східним краєм Руської плити і складчастими структурами Уралу, складена палеозойськими слабо дислокованими теригенними і карбонатними товщами: на заході – пермськими, східніше – кам’яновугільними і девонськими. На півночі прогин з’єднується з Печорською, на півдні – з Каспійською синеклізами. Предуральський прогин розділений поперечними горстоподібними виступам ( біля 500-700м над рівнем моря) на окремі западини (з висотами 280-300м). Так, наприклад, на Південному Уралі Бельська западина відокремлена від більш північної Уфімсько-Солікамської горстом Каратау. На Північному Уралі Північноуральська западина відокремлюється від Воркутинської підняттям Чернишова. В осадових породах Перед уральського прогину зосереджені поклади нафти, газу, кам’яного і бурого вугілля, солей (калійної та повареної), торфу.

Уралтауський антиклінорій – друга крупна тектонічна структура – утворює осьову, найбільш високу гірську смугу Урал. Він складений протерозойськими і нижньопалеозойськими метаморфічними породами – гнейсами, амфіболітами, кварцитами і метаморфічними сланцями. В антиклінорії розвинені зжаті ізоклінальні складки віялоподібного складу. На заході антиклінорій закінчується зоною здвигу, а на сході проходить Головний Уральський глибинний розлом, що розділяє дві структурно-фаціальні зони. По розлому перша зона при піднята над другою. Вздовж лінії розлому поширені багато численні інтрузії, що утворюють ізольовані ори і найбільше при підняті масиви (масив Денежкін Камінь та ін.) із основних й ультра основних порід з нікелевим, платиновим орудненням. Магнітогорсько-Тагильський (зеленокамяний) синклінорій утворює після розлому східний схил Уралу. Це зона зеленокамяного синклінорію. Вона складена осадовими (вапняками, глинисто-кремнеземними сланцями, яшмами) і вулканогенними (основні та кислі) породами силурійського, девонського і кам’яновугільного віку. До цієї зони приурочені поклади мідних руд. Урало-Тобольський антиклінорій утворює четверту тектонічну структуру Уралу. Антиклінорій відображає в рельєфі також східний схил і виражений тільки в Південному і Середньому Уралі. Він складений сланцевими і вулканогенними породами нижнього палеозою і рифею. Тут широко розвинені гранітні герцинські і більш древні масиви, з якими пов’язані місцезнаходження золота і самоцвітів (топаз, турмалін, аметист і ін.). Антський (Східно-Уральський) синклінорій утворює п’яту тектонічну зону; ця структура виражена на Південному Уралі. На північ і схід вона поринає під осадову товщу мезозойсько-кайнозойських порід. Синклінорій утворений сильно зім’ятими подрібленими відкладами палеозою, прорваними магматичними породами. В цій зоні розвинені грабени, наповнені мезозойськими вугленосними відкладами. Їх схили утворені ступінчастими скидами; тому в рельєфі поширені уступи. В Заураллі складчасті уральські структури погружені і перекриті мезозойськими і палеогеновими породами. Четвертинні відклади зустрічаються по всьому Уралу – алювіальні, елювіальні, делювіальні, колювіальні, льодовикові і в передгір’ї Пай-Хоя – морські. В історії розвитку Уралу виділяються три крупних етапи. Перший етап – палеозойський і до палеозойський. В цей час відбувалося відкладення осаду, формування складчастих гір та інтенсивна вулканічна діяльність. Перша складчастість – байкальська – проявилася в антикліноріях (Урал-Тау і Башкирський). В нижньому і середньому палеозої в західній частині Уралу відбувалося відкладення теригенно-карбонатих осадів, а в східній проявлялася вулканічна діяльність і формувались потужні осадово-ефузивні товщі. Каледонська складчастість відобразилася тільки в уже створених більш древніх структурах. У верхньому карбоні і пермі розвивалася герцинська (Мариська) складчастість і виникли молоді складчасті гори Уралу. Другий етап – мезозойський і палеогеновий. Цей час переважала тенденція низхідного розвитку рельєфу. В тріасі по лініям розломів опустилася східна частина складчастих утворень і утворився фундамент Західносибірської плити.

Югославія була побудована навколо двох концепцій: федерації націй і спільного культурно-історичного досвіду. Цей досвід часом називають «іллірійством», але, як визнають навіть самі його ідеологи, південних слов’ян утримувала вкупі не так політична історія, як спорідненість мов і географічна близькість, можливо, й чужоземна окупація (хоча й різними державами). З другого боку, окремі історії словенців, хорватів, сербів, македонців і чорногорців, а також релігійні відмінності немов указували на можливість утворення в Югославії моделі «подоланої нації» у формі федерації націй, що може бути повторена десь-інде в більшому масштабі {277}. На жаль, дотеперішня історія Югославії не справдила тих надій, які плекали як щодо неї, так і щодо інших федерацій. Поділ Комуністичної партії на національні партії, центральне становище націй у державному устрої і розподілі економічних багатств, історія національних антагонізмів, надто в роки другої світової війни - все це підточило крихку єдність югославської держави, спершу за Тіто, а тепер за його послідовників

1. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

2. Физико-географическая и навигационная характеристика арктических морей и Северного морского пути

3. Мореплавство на Чорному та Азовському морях в стародавні часи

4. Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях

5. Вплив збройних сил держав-учасниць на хід подій у Першій світовій війні, їх порівняльна характеристика

6. Характеристика маркетингового дослідження товару
7. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств
8. Вплив експериментальних досліджень Томсона на розвиток фізики

9. Фізико-географічна характеристика озер Північної Америки

10. Економіко-географічна характеристика Румунії

11. Характеристика природного комплекса Черного моря

12. Біохімічна характеристика розтренованості, тренованості та перетренованості

13. Гігієнічна характеристика трудового процесу

14. Агрохімічна характеристика солонцевих грунтів

15. Зброя масового ураження та коротка її характеристика

16. Географічка характеристика Корецького району Рівненської області

Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1141 руб
Раздел: Глобусы
Сетка москитная белая.
Сетка москитная препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Никита".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки

17. Географічна наука в античному світі

18. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

19. Орографічна характеристика Сумщини

20. Короткі характеристики найбільш поширених ОСРЧ

21. Загальна патологічна характеристика пухлин

22. Клініко-морфологічна характеристика і тактика хірургічного лікування багатовузлового еутиреоїдного зоба
23. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу
24. Клінічна характеристика симптоматики та перебігу бактеріальної пневмонії у дітей

25. Медико-психологічна характеристика невротичних розладів у музично-педагогічних працівників

26. Морфологічна характеристика впливу магнітного поля та лазерного опромінення на регенерацію периферійного нерва

27. Економічна характеристика країн Африки

28. Психо-педагогічна характеристика дітей молодшого шкільного віку

29. Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області

30. Токсикологічна характеристика забруднюючих речовин води

31. Економічна характеристика суднобудування в Україні

32. Tupolev 154M noise asesment (Анализ шумовых характеристик самолёта Ту-154М)

Пазл "Пожарные", 45 элементов.
Многообразие форм вырубки и различные размеры отдельных элементов способствуют развитию мелкой моторики у малышей. Сделанные из
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Механическая настольная точилка.
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Регулируется под размер карандаша. Подходит для карандашей диаметром до 12 мм. Крепление к столу
753 руб
Раздел: Точилки
Полотенце вафельное "Лаванда", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Лаванда". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне. Плотность
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см

33. Основные звездные характеристики. Рождение звезд

34. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

35. Общая характеристика процесса научения

36. Редкие растения, краткая характеристика

37. Природные пожары, их характеристика,особенности лесных пожаров

38. Характеристика современных средств поражения и последствия их применения
39. Экономическая география в дореволюционной России
40. Гладкий Лавров - учебник географии 10 класса - население - 30 тестов

41. Австралия - экономико-географическая характеристика

42. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

43. География России (Шпаргалка)

44. Лекции по естественной географии

45. Общая характеристика степной зоны

46. Основные черты географии народного хозяйства Дальнего Востока

47. Проблемы Аральского моря

48. Сравнительная характеристика хозяйственного комплекса Центрального и Северо-Кавказского экономических районов

"Счеты" - деревянная игрушка.
Эти забавные и яркие счеты изготовлены из экологически чистого материала древесины. Игра с ними прекрасно развивает мелкую моторику и
342 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Мантоварка алюминиевая, 3 сетки, 6 л.
Мантоварка, алюминиевая, 3-х уровневая. Размеры: длина - 28 см, ширина - 29 см. Мантоварка имеет 3 съемные сетки. Пригодна для
1019 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Набор цветных карандашей "Noris Club", 36 цветов.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
566 руб
Раздел: Более 24 цветов

49. Характеристика Австралии

50. Шпаргалка для сдачи экзаменов по экономической и социальной географии мира

51. Экзаменационные билеты по географии для 11 класса

52. Экономика, география, политическое устройство и место в современной мировой экономике Южной Кореи

53. Экономико-географическая характеристика Московского региона

54. Экономико-географическая характеристика страны (Финляндия)
55. Экономико-географическая характеристика Японии
56. США: современный уровень социально-экономического развития. Характеристика современного состояния, анализ причин, перспективы развития

57. Комплексная характеристика Бразилии

58. Номенклатура по географии

59. Экономико-географическая характеристика Хабаровского края

60. География Татарстана

61. Экономико-географическая характеристика Германии

62. Билеты по географии за 9 класс (г. Порхов, 2003г.)

63. География ЮАР

64. Сравнительная характеристика экономических районов центральной России

Настольная игра "Выдерни морковку".
Игра позволит вам интересно провести время в кругу семьи и друзей! Зайцы устраивают соревнования за морковкой, которая растет на верху
1790 руб
Раздел: Игры с фигурками
Уничтожь меня! Уникальный космический блокнот для творческих людей. Смит Кери
Перед вами книга-сенсация, проданная миллионными тиражами по всему миру. Поздравляем, теперь и вы сможете приобщиться к разрушительному
314 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, серебристая.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: серебристый. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

65. Аргентина. Комплексная экономико-географическая характеристика

66. Экономическая география Франции

67. Билеты по географии для 11 класса

68. Экономико-географическая характеристика Центрально-черноземного экономического района. Юго-восточная железная дорога

69. Комплексная характеристика Словении

70. Экономическая характеристика Таджикистана
71. Азовское и Черное моря
72. Экономическая география одной из стран зарубежной Европы. Финляндия

73. Социально-экономическая характеристика Индии

74. Экономическая характеристика Псковской области

75. Характеристика политико-географического положения Китая

76. Страноведческая характеристика Грузии

77. Инженерно-геологические изыскания для определения характеристик грунтов и оснований

78. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

79. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

80. Сравнительная характеристика института брака по российскому и мусульманскому праву

Настольная игра "Соображарий. Два".
«Соображарий. Два» — продолжение настольного суперхита, который стал неотъемлемой частью вечеринок и семейных посиделок. Игроков
490 руб
Раздел: Игры со словами
Набор шкатулок для рукоделия, 3 штуки, 34x24x18 см, арт. 80832.
Набор включает в себя три шкатулки для рукоделия. Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором
2715 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Игра настольная "Осторожно, мухи!".
У вас есть уникальный шанс стать повелителем мух! Не бойтесь! Это всего лишь анонс новой игры - "Осторожно, мухи!" Суть ее
1182 руб
Раздел: Игры на ловкость

81. Географы – исследователи Австралии

82. Сравнительная характеристика средневековых государств

83. Сравнительная характеристика двух войн: Отечественная война 1812 года и Крымская война 1853-1856 годов

84. Конституция США: Общая Характеристика

85. Парламент Великобритании и его основные характеристики. Функции палат

86. Субъекты РФ: конституционная характеристика, типология и основы организации
87. ОТРАЖЕНИЕ НОРМ МОРАЛИ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТАХ ВЫСШИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
88. Сравнительная характеристика института брака по российскому и мусульманскому праву

89. Политический режим как сущностная характеристика государства

90. География и окружающая среда Англии, Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии (на английском языке)

91. Сравнительно-сопоставительная характеристика отечественных и зарубежных учебно-методических комплектов (на среднем этапе обучения)

92. Tupolev 154M noise asesment (Анализ шумовых характеристик самолёта Ту-154М)

93. Краткая характеристика культуры Древнего Египта

94. Культурно-историческая характеристика Кишинёва

95. Роль моральной оценки в характеристике героев "Тихого Дона" М. А. Шолохова

96. Биография Александра Дюма. Характеристика его романа "Учитель фехтования"

Прыгунки "три в одном" (прыгунки - тарзанка - качели).
Это базовая модель прыгунков. Амортизатор пружинный, крепление в одной точке. О детских прыгунках: К пяти месяцам ребенок уже очень
710 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Ранец жесткокаркасный для начальной школы "Динозавр", 17 литров, 34х26х16 см.
Серия предназначена для мальчиков 7-10 лет. Яркий и необычный принт привлечет внимание школьников. Надежная конструкция этого
1633 руб
Раздел: Без наполнения
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: оранжевый.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids Comfort 10х8 EVA. В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары, которые
4194 руб
Раздел: Трехколесные

97. Сравнительная характеристика художественного воплощения темы "морского путешествия" в романах "Робинзон Крузо" и "Путешествие Гулливера"

98. География в жизни и творчестве А.С.Пушкина

99. Характеристика Пугачева по повести А.С. Пушкина "Капитанская дочка"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.