Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Організація грошових розрахунків на підприємстві

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Тема 2. Грошові розрахунки в діяльності підприємств. Види рахунків, що відкриваються в установах банків. Форми безготівкових розрахунків. Готівково-грошові розрахунки. Розрахунково-платіжна дисципліна. Грошові розрахунки в діяльності підприємств Здійснюючи господарську діяльність, підприємство стикається з необхідністю проводити грошові розрахунки, які здійснюються за розподілу та перерозподілу грошових коштів. Сукупність усіх платежів створює грошовий оборот. Грошовий оборот – це виявлення сутності грошей у русі. На обсяг і структуру грошового обороту на підприємстві впливають стадії виробництва та споживання. Грошові розрахунки можна класифікувати на внутрішні – пов’язані з виплатою заробітної плати та підзвітних сум працівникам, дивідендів акціонерам та ін.; та зовнішні – обумовлені фінансовими взаємовідносинами у процесі реалізації продукції (робіт, послуг), закупівлі сировини та матеріалів, сплати податків та платежів до позабюджетних фондів, отримання та повернення кредиту та ін. Грошовий оборот класифікується на безготівковий та готівковий. Це розмежування грошового обороту стає інструментом регулювання об’єкта грошового обороту – грошової маси. Більша частина грошового обороту припадає на безготівковий оборот, який охоплює всі сфери господарських відносин. Безготівковий оборот, як правило, здійснюється через банківські установи. Грошовий оборот на підприємстві пов’язаний з такими основними напрямками: забезпечення процесу виробництва; реалізація продукції (відшкодування витрат, формування доходів); сплата податків, обов’язкових відрахувань, зборів; забезпечення спільної діяльності підприємств; забезпечення функціонування кредитних договорів. 2. Види рахунків, що відкриваються в установах банків У відповідності з діючим законодавством суб’єктам підприємницької діяльності дозволено відкривати більше одного розрахункового рахунку, але не більше чим в двох установах банків. З моменту відкриття наступного (2) рахунку підприємство визначає один з рахунків як основний. На основному рахунку враховується заборгованість, яка списується в безспірному порядку. Підприємство повідомляє номер основного рахунку податковій адміністрації та банкам, в яких відкриті інші рахунки. Види рахунків, які відкриваються в установах банків регулює Інструкція №146 “Про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті” від 14.04.2000 року. Для зберігання грошових коштів та проведення всіх видів розрахунків, кредитних і касових операцій банки відкривають підприємствам наступні види рахунків: в національній валюті: поточний, поточний бюджетний, депозитний та кредитний рахунки; в іноземній валюті: поточний, розподільчий, депозитний. Поточний рахунок відкривається підприємствам усіх видів та форм власності, їх відокремленим підрозділам, а також фізичним особам – суб’єктам підприємницької діяльності для зберігання грошових коштів та здійснення усіх видів операцій за цими рахунками відповідно до чинного законодавства України. Поточні бюджетні рахунки відкриваються підприємствам, організаціям, установам, які утримуються за рахунок бюджетів.

Кредитні рахунки відкриваються юридичним і фізичним особам в будь-якому банку, який має право видавати кредити. Такі рахунки призначені для обліку кредитів, які надаються шляхом оплати розрахункових документів та перерахування на розрахунковий рахунок отримувача кредиту відповідно до умов кредитної угоди. Депозитні рахунки відкриваються підприємствам усіх форм власності на підставі укладеного депозитного договору між власником рахунку та установою банку на визначений в угоді строк. Кошти на депозитні рахунки підприємств та їх відокремлених підрозділів перераховуються з поточного рахунку і після закінчення строку зберігання повертаються на поточний рахунок. Поточний валютний рахунок відкривається підприємствам для здійснення розрахунків в готівковій та безготівковій іноземній валюті при проведенні поточних операцій так для погашення заборгованості за кредитами в іноземній валюті. Розподільчий рахунок відкривається при відкритті поточного валютного рахунку. Кошти, які поступають на поточний рахунок через розподільчий: готівка від нерезидентів згідно з експортним контрактом; готівка, що відмічена в митній декларації; готівка, як сплата за державне мито; благодійні внески нерезидентів; за платіжними документами з-за кордону; перерахована з-за кордону гуманітарна допомога та ін. Кошти, які безпосередньо поступають на поточний рахунок в іноземній валюті: кошти, куплені власником рахунку; перераховані з кредитного рахунку; перераховані з рахунку отримувача гуманітарної допомоги на рахунок добувача та ін. Порядок відкриття рахунків. Документи на відкриття усіх банківських рахунків суб’єктів підприємницької діяльності особисто подають в банк особи, які мають право першого та другого підписів. Необхідні документи передаються до юриста банку, який переконується у законності реєстраційних документів і правильності оформлення заяви на відкриття рахунку та карток із зразками підписів цих осіб і їх повноваження. Документи, які подаються до установ банку суб’єкти підприємницької діяльності в залежності від форми власності. Види документів Юридичні особи за формами власності Фізичні особи Державні Приватні Товариства Повні та ін. Новостворені ТОВ Заява на відкриття рахунку х х х х х х Копія свідоцтва про державну реєстрацію х х х х - х Копія статуту (положення) х х х - - - Копію документа про реєстрацію в ДПІ х х х х - х Картка із зразками підписів х х х х х х Довідка про реєстрацію в органах пенсійного фонду х х х х - х Копія довідки про внесення до ЄДРПОУ х х х х - - Довідка про реєстрацію в органах ФССНВВУ х х х х - х Копія протоколу загальних зборів засновників про призначення керівника - - х х х - Копія наказу власника про призначення керівника х - - - - - Копія рішення власника про призначення керівника - х - - - - Наказ керівника про призначення головного бухгалтера х х х х - - Копія установчого договору - - х х х - Копія паспортів та ідентифікаційних кодів керівника та головного бухгалтера х х х х х х Х – документи подаються - – документи не подаються Після вивчення фінансового стану підприємства і поданих документів банк приймає рішення про відкриття поточного рахунку клієнту або відмову.

У разі позитивного рішення курівник банку передає до бухгалтерії розпорядження про відкриття рахунку разом з усіма необхідними документами. 3. Форми безготівкових розрахунків Принципи організації безготівкових розрахунків. Обов’язковість зберігання підприємствами грошових коштів на рахунках в установах банків. Підприємство має право вибору установи банку для відкриття рахунків. Підприємство самостійно обирає форми розрахунків. Кошти з рахунку підприємства списуються тільки з розпорядження його власника. Поточні рахунки суб’єктам підприємницької діяльності відкриваються тільки за умови повідомлення про це податкового органу. Термінове здійснення платежів. Платежі здійснюються в межах залишків коштів на рахунку платника. Розрахунки між підприємствами можуть здійснюватись готівкою. Безготівкові грошові розрахунки – це грошові розрахунки, які здійснюються за допомогою записів на рахунках у банках, коло кошти списуються з рахунка платника і переказуються на рахунок отримувача коштів. Безготівкові розрахунки в Україні регламентуються Інструкцією №368 “Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті” від 25.04.2001 р. В інструкції відзначаються загальні принципи організації безготівкових розрахунків у національній валюті України, їх форми, стандарти документів та порядок їх обігу. Загальні правила документообороту: розрахункові документи складаються на бланках, форми яких визначені Інструкцією; відповідальність за правильність заповнення несе особа, яка оформляла цей документ; розрахунковий документ виписується в кількості примірників (за винятком чеку), потрібних для всіх учасників безготівкових розрахунків; платежі з розрахунків клієнтів банк здійснює в межах залишків коштів на цих рахунках. Безготівкові розрахунки в господарському обороті України здійснюються з використанням наступних форм розрахункових документів: платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, чеки, акредитиви, векселі, платіжні вимоги, інкасові доручення. Всі розрахункові документи, які подаються в банк в паперовій формі, повинні відповідати вимогам встановлених стандартів і мати ряд обов’язкових реквізитів. Крім того можливе подання до банку розрахункових документів в електронній формі – у вигляді електронних розрахункових документів каналами зв’язку. Платіжне доручення – це письмове розпорядження платника банку про списання з його рахунку та зарахування на рахунок отримувача конкретну грошову суму. Доручення приймаються до виконання протягом 10 календарних днів з дня виписки. День заповнення доручення не враховується. Банки приймають до виконання доручення від платників тільки в межах наявних коштів на їх рахунках. Винятком є доручення на перерахування з основних рахунків підприємств до бюджетів та державних цільових фондів сум податків та зборів, пені, штрафів, санкцій, які приймаються банком не залежно від наявності коштів на цих рахунках. У випадку відсутності коштів на основному рахунку платник повинен протягом трьох робочих днів надати доручення на перерахування залишків з інших рахунків на основний рахунок для погашення заборгованості.

Працвники реалзують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на пдпримств, в установ, органзац або з фзичною особою. Працвники мають право на вдпочинок вдповдно до законв про обмеження робочого дня та робочого тижня  про щорчн оплачуван вдпустки, право на здоров  безпечн умови прац, на об'днання в професйн сплки та на виршення колективних трудових конфлктв (спорв) у встановленому законом порядку, на участь в управлнн пдпримством, установою, органзацю, на матеральне забезпечення в порядку соцального страхування в старост, а також у раз хвороби, повно або частково втрати працездатност, на матеральну допомогу в раз безробття, на право звернення до суду для виршення трудових спорв незалежно вд характеру виконувано роботи або займано посади, крм випадкв, передбачених законодавством, та нш права, встановлен законодавством. Стаття 2-1 Рвнсть трудових прав громадян Украни Украна забезпечу рвнсть трудових прав усх громадян незалежно вд походження, соцального  майнового стану, расово та нацонально приналежност, стат, мови, полтичних поглядв, релгйних переконань, роду  характеру занять, мсця проживання та нших обставин

1. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

2. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

3. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

4. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

5. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

6. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
7. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
8. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

9. Організація облікового процесу на підприємстві

10. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

11. Організація управлінського обліку на підприємстві

12. Ревізійні комісії підприємств і організацій

13. Організація збутової діяльності на підприємстві

14. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

15. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

16. Організаційний розвиток підприємств

Фоторамка Crystocraft "Бабочка", 10x19 см.
Цвет: золотистый. Материал: сталь. Размер: 10x19 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
383 руб
Раздел: Прочие
Набор перьев для каллиграфии, 5 штук.
В наборе: 5 перьев (для рисования, орнамента, плаката, шрифта и перо с круглым острием).
442 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Для тебя".
Романтическая игра для влюбленной пары. Игроки получают по конверту с 15 заданиями. Каждое из них — это сюрприз для второй половины — фант
590 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)

17. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

18. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

19. Наукова організація праці. Завдання з удосконалення з організації праці на підприємстві

20. Організація матеріально-технічного забезпечення промислових підприємств

21. Організація обліку грошових коштів

22. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"
23. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу
24. Організація і методика аудиту грошових коштів

25. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

26. Організація обліку власного капіталу підприємства України

27. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

28. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

29. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

30. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

31. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

32. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

Контейнер "Аптечка", 9 литров.
Контейнер "Аптечка" - оптимальное решение для хранения лекарств. Снабжен вкладышем для сортировки небольших предметов:
380 руб
Раздел: 5-10 литров
Глобус "ELITE", двойная карта, диаметр 30 см, новая карта, подсветка.
Диаметр: 30 см. Двойная русифицированная физическая/политическая карта мира. Внутренняя подсветка. Утяжеленная подставка. Прозрачный
2831 руб
Раздел: Глобусы
Комплект универсальных обложек с липким слоем, 470x300 мм, 25 штук.
Обложки универсальные с липким слоем, 25 штук, размер 470x300 мм. Материала обложек: полипропилен. Плотность: 80 мкм.
360 руб
Раздел: Обложки для книг

33. Організаційна структура управління персоналу підприємства

34. Організаційна структура управління підприємством

35. Організація управління персоналом підприємства

36. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

37. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

38. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")
39. Організація стратегічного планування на підприємствах
40. Організація виробництва м`ясного цеху заготівельного підприємтсва

41. Організація грошового обігу

42. Основи організації фінансів підприємтсв

43. Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві

44. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

45. Фірма як організаційна форма підприємництва

46. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

47. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

48. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

Вспышка для селфи, черная, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 500 мл.
Заварочный чайник Mayer & Boch с металлическим фильтром изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла. Крышка и ручка из пластика,
427 руб
Раздел: Чайники заварочные
Детский велосипед "Jaguar" трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные

49. Організація приймання товару в аптеці

50. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

51. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

52. Організація праці менеджера

53. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

54. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні
55. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах
56. Організаційна система управління природокористуванням України

57. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

58. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

59. Планування діяльності підприємств

60. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

61. Економічний аналіз підприємств

62. Правила поведінки на підприємстві

63. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

64. Організація евакуаційних заходів

Настольная игра "Матрешкино".
В сказочной деревне Матрешкино сегодня с самого утра переполох! Юные красавицы затеяли хитрую игру: каждая матрешка придумала свое
418 руб
Раздел: Карточные игры
Увлекательная настольная игра "Делиссимо", новая версия.
В этой милой игре вам предстоит немало потрудиться, так как вы работаете на известную и уважаемую итальянскую пиццерию «Делиссимо». Её
632 руб
Раздел: Карточные игры
Крышка силиконовая универсальная, 31 см.
Универсальная силиконовая крышка изготовлена из высококачественного пищевого силикона — экологичного и долговечного материала. Не теряет
318 руб
Раздел: Крышки

65. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

66. Рельєф та ландшафтна організація

67. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

68. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

69. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

70. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")
71. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку
72. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

73. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

74. Організація касових операцій у банківських установах

75. Організація ресурсної бази банків в Україні

76. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

77. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

78. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

79. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

80. Організація будівельного майданчика

Шкатулка "Мишка", 7x10 см.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
332 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Рюкзачок "Снеговик".
Симпатичный детский рюкзачок сшит из мягкой ткани ярких расцветок и украшен изображением снеговика. Во внутреннее отделение поместятся
706 руб
Раздел: Детские
Качели детские подвесные "Вятушка".
Подвесные качели "Вятушка" станут необходимым атрибутом активного отдыха. Качели имеют цельный, жесткий трубчатый каркас с
557 руб
Раздел: Качели

81. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

82. Організація робочого місця бухгалтера

83. Організація охорони праці на виробництві

84. Рівні організації організму людини

85. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"

86. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств
87. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення
88. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

89. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

90. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

91. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

92. Бухгалтерський облік на підприємстві

93. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

94. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

95. Етапи організації бухгалтерського обліку

96. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

Экологически безопасный стиральный порошок "Ondalind", без фосфатов, 1,8 кг.
Экологически безопасный гранулированный стиральный порошок, гипоаллергенный, без фосфатов, без хлора, без запаха. Инновационная технология
655 руб
Раздел: Стиральные порошки
Багетная рама "Nancy", 40х50 см (цвет - голубой+коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
791 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Этикетки для одежды "Living", 4 формата.
У маленьких детей всегда так много маленьких вещей – курточки, носочки, штанишки, шапочки… И так просто что-нибудь перепутать в яслях,
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

97. Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"

98. Облік собівартості продукції на підприємстві

99. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

100. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.