Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Проблемні питання скарг платників податків

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Зміст Вступ 1. Організаційно-правові основи порядку оскарження платниками податків рішень органів ДПСУ 2. Класифікація проблемних питань скарг платників податків 3. Ефективність вирішення скарг платників податків в Україні Висновки Список використаних джерел Вступ Тема суперечок платників податків з податковими органами є на сьогоднішній день найбільш актуальною, оскільки вона є невід'ємною частиною ведення бізнесу в наших реаліях. Коли органами державної податкової служби прийнято незаконне (з точки зору платника податків) рішення, платникові податків не залишається нічого іншого, окрім як виконувати рішення або оскаржити його. Скарга – це звернення громадян з вимогою про поновлення їх прав і захист законних інтересів, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями органів державної податкової служби України (далі – органи ДПС), інших органів державної влади чи місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, посадових осіб . Законодавство про адміністративний порядок оскарження вирішень державних податкових органів включає в свій склад Конституцію України, Закони України «Про звернення громадян», «Про державну податкову службу в Україні», Указ Президента України від 07.02.2008 №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Інструкцію з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 №348. Документом, що безпосередньо регламентує проблемні питання скарг платників податків є Положення про порядок подачі і розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби, затверджене наказом Державній податковій адміністрації України від 11.12.96 р. №29 (з подальшими змінами і доповненнями). Відповідно до даного Положення, платник податків має право поводитися із скаргою про передивлєння рішення, яка прямує у письмовій формі і може супроводитися документами, розрахунками і доказами, які платник податків вважає потрібним надати. Скаргу слід подавати в орган державної податкової служби протягом десяти календарних днів, наступних за днем здобуття платником податків такого рішення. У випадку, якщо орган державної податкової служби направляє платникові податків рішення про повне або часткове задоволення його скарги, такий платник податків має право звернутися протягом десяти календарних днів, наступних за днем здобуття відповіді, з повторною скаргою в орган державної податкової служби вищого рівня, а при повторному повному або частковому незадоволенні скарги – в орган державної податкової служби вищого рівня . Про подачу повторної скарги безпосередньо в орган державної податкової служби вищого рівня платник податків зобов'язаний одночасно повідомити орган державної податкової служби, що розглядав первинну справу (по місцю взяття на облік платника податків).

Мета даної роботи – вивчити проблемні питання скарг платників податків і систему ефективності їх рішення. Дана мета передбачає вирішення наступних завдань: – розглянути проблеми оподаткування в Україні; – визначити порядок оскарження дій представників податкових служб; – позначити ефективність вирішення скарг платників податків. 1. Організаційно-правові основи порядку оскарження платниками податків рішень органів ДПСУ Усі звернення громадян, що надходять до органів ДПС, класифікуються на підставі статті 3 Закону України «Про звернення громадян» за змістом на пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги . Для роботи із зверненнями громадян в структурі державної податкової служби був створений Департамент апеляцiї, що має наступну структуру: – відділ апеляцій з оподаткування прямими і непрямими податками; – відділ апеляцій з оподаткування місцевими податками, ресурсними і рентними платежами; – відділ апеляцій з оподаткування фізичних осіб; – відділ апеляцій з питань неподаткових платежів; – відділ моніторингу і аналізу розгляду скарг платників. Основні завдання Департаменту апеляцiї державної податкової служби: 1. Забезпечення захисту прав і законних інтересів платників податків і громадян при оскарженні ними рішень органів державної податкової служби, якщо вони обмежують їх права, установлені законами України, в адміністративному порядку . 2. Пропаганда та роз’яснення законодавства України про права і порядок захисту законних інтересів платників податків. 3. Участь у підготовці проектів законів і постанов Верховної Ради України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, інструкцій, методичних вказівок та інших нормативних документів з питань, що входять до компетенції Департаменту. 4. Методичне забезпечення організації розгляду скарг платників податків та перевірка стану роботи державних податкових адміністрацій з цих питань. 5. Узагальнення та аналіз причин і наслідків розгляду скарг платників податків на рішення органів державної податкової служби, а також вивчення причин надходження скарг і внесення керівництву пропозицій, спрямованих на попередження порушень у діяльності органів державної податкової служби при визначенні сум податкових зобов» язань та застосуванні штрафних (фінансових) і адміністративних стягнень до платників податків, їх посадових осіб, громадян та вдосконалення роботи органів державної податкової служби з питань розгляду скарг платників податків . Основні функції Департаменту апеляцiї державної податкової служби: 1. Розглядає повторні скарги платників податків при оскарженні ними в адміністративному порядку рішень, прийнятих органами державної податкової служби за розглядом первинних скарг щодо: – податкових повідомлень (податкових повідомлень-рішень) про визначення сум податкових зобов'язань; – рішень про: застосування штрафних (фінансових) санкцій; – продаж активів, що перебувають у податковій заставі; – арешт активів; – узгодження операцій із заставленими активами платника податків; – розподіл суми податкових зобов’язань або податкового боргу між платниками податків, що виникають унаслідок реорганізації; – погашення податкових зобов'язань, забезпечених податковою заставою, до проведення реорганізації; – установлення солідарної відповідальності за сплату податкових зобов'язань платника податку, що реорганізовується; – поширення права податкової застави на активи платника податків, який створюється шляхом об’єднання інших платників податків; – дострокове розірвання договорів про розстрочення, відстрочення податкових зобов'язань за ініціативою органу державної податкової служби; – подання платником податків нової податкової декларації з виправленими показниками.

– постанов про накладення адміністративних стягнень . 2. Перевіряє належність до компетенції Департаменту розгляду питань, викладених у скарзі, та дотримання передбачених законом граничних термінів оскарження рішень і постанов, а також у випадках, передбачених законодавством, – наявність заяви про продовження термінів для подання заяв про перегляд рішення (постанови). 3. Перевіряє відповідність до вимог законодавства прийнятого органом державної податкової служби рішення (постанови), яке оскаржується платником податків або громадянином. 4. Перевіряє наявність та з» ясовує достатність доданих до скарги документів, необхідних для її розгляду по суті. За необхідності готує проекти рішень про продовження термінів розгляду скарги платника податків (у межах термінів, передбачених законодавством) та витребування від органів державної податкової служби документів, необхідних для розгляду скарги і висновків, а також повідомляє на прохання особи, яка подала скаргу, про час та місце розгляду скарги. 5. Перевіряє відповідність до вимог законодавства рішення (постанови), яке оскаржується. Готує та надає керівництву проекти рішень за розглядом повторних скарг платників податків на рішення органів державної податкової служби у порядку, визначеному Положенням про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби, затвердженим наказом Державної податкової адміністрації України від 02.03.2001 №82 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 березня 2001 року за №238/5429 (із змінами та доповненнями). 6. Надсилає особі, яка подала скаргу, рішення, прийняте Державною податковою адміністрацією України за розглядом скарги, або про продовження термінів розгляду скарги. 7. Надсилає до державних податкових інспекцій повідомлення відділень зв» язку про вручення рішень Державної податкової адміністрації України, прийнятих за розглядом повторних скарг платників податків та їх посадових осіб. 8. Складає та аналізує звітність про результати розгляду повторних скарг платників податків, узагальнює та аналізує звіти державних податкових адміністрацій про результати розгляду скарг платників податків та готує оглядові (інформаційні) листи. 9. Аналізує проблемні питання, виявлені під час розгляду скарг платників податків, надає пропозиції щодо їх вирішення та готує, за необхідності, пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства. 10. Готує, в тому числі разом з іншими підрозділами ДПА України, матеріали до засідань Колегії ДПА України . 11. Здійснює методологічне керівництво роботою з розгляду скарг платників податків на рішення органів державної податкової служби та надає практичну допомогу працівникам підрозділів апеляцій державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі та працівникам інших підрозділів із зазначених питань. 12. Організовує і проводить семінари з працівниками підрозділів апеляцій та бере участь в інших заходах щодо підвищення кваліфікації працівників органів державної податкової служби. 13. Розробляє та узгоджує з керівництвом показники ефективності роботи для працівників, зайнятих розглядом скарг платників податків.

Они творят чудеса с мышцами, но абсолютно бесполезны для сжигания жировых клеток. В конце концов они сделают то же, что и твердые продукты питания, — обеспечат прилив крови к желудку. Вы ведь не хотите, чтобы это случилось, не так ли; В любом случае, 40-минутное воздержание oт еды — не так уж и долго. Это этап, соединяющий разминку с приемом пищи, стимулирующей гены. Не сидите и не ждите окончания паузы и того, когда же эти 40 минут пройдут! Займитесь чем-нибудь! Найдется масса дел, которыми стоит заняться, например сходить в душ, побриться, почитать или даже заняться любовью. Последнее особенно полезно, ведь после тренировки резко возрастает уровень половых гормонов в крови. Штангисты и культуристы утверждают, что заниматься любовью лучше после тяжелой тренировки. Выясните, так ли это. Короче, в течение 40-минутной паузы можете заниматься чем угодно, только не есть. Теперь переходим к вкусной части программы сброса веса — 7-минутное чудо-питание. Глава 14 СИЛА ЕДЫ: «СЪЕШЬТЕ» ПРОБЛЕМНЫЕ УЧАСТКИ ВАШЕГО ТЕЛА Переходим к самой интересной части. «Съешьте» свои жировые отложения! 7-минутная чудо-разминка и 40 минут воздержания от еды ускорили обмен веществ организма и его способность сжигать жир

1. Характеристика хабарництва. Проблемні питання кваліфікації

2. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

3. Аналіз обліку платників податків в Україні

4. Фитопланктон как начальная стадия в рационе питания гидробионтов

5. Раздельное питание

6. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)
7. Теория государства иправа. Проблемно-тематический курс
8. Питание и здоровье человека

9. Рациональное питание

10. Гигиенические основы питания, как источник здоровья и нормального физического развития детей

11. Гигиеническая характеристика питания детей и лиц пожилого возраста

12. Питание с учетом различных вероисповеданий

13. Проблемные вопросы борьбы с мошенничеством в современных условиях

14. Использование проблемных ситуаций на уроках математики в развитии творческого мышления младших школьников

15. Предприятие общественного питания

16. Культура питания

Автомобиль со звуковым сигналом "Джип-каталка", красный.
Автомобиль Джип-каталка - это удобное транспортное средство для малыша! Каталка сделана в виде машинки. Малыш отталкиваясь ножками сможет
1698 руб
Раздел: Каталки
Треугольные гелевые ручки с глитерами, 12 цветов.
391 руб
Раздел: Цветные
Коврик для ванной "Бусинка" противоскользящий, 34,5х76 см.
Противоскользящий коврик для ванны создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание малышей в ванне. Он
591 руб
Раздел: Безопасность ребенка

17. Микробиология продуктов детского питания

18. Первичные источники питания

19. Разработка микроблока питания

20. Расчет усилителя низкой частоты с блоком питания

21. Универсальный блок питания

22. Питание с учетом различных вероисповеданий
23. Рациональное питание
24. Рациональное питание

25. Химия пищеварения рационального питания

26. Культура питания

27. Режим питания спортсмена

28. Выяснение специфических факторов и качеств продуктов питания, влияющих на спрос этих продуктов у населения

29. Проблемно-тематический курс по макроэкономике

30. Курсовая по питанию

31. Питание, пища, корм

32. Общественное питание Рецептура Товароведная оценка

Настольная игра "Много-Много", новая версия.
«Много-Много» — единственная в своём роде игра, в которой дети знакомятся с арифметической операцией умножения. С помощью специально
792 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Настольная игра "Живые картинки (Schau Mal)".
Рисунки на карточках настольной игры Живые картинки действительно оживают! Свет в окнах гаснет, щенок засыпает, рыбка выпрыгивает из
608 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Подгузники Merries (S), 4-8 кг, 24 штуки.
Созданы специально для нежной кожи ребенка. У этих подгузников "дышащая" мягкая пористая вкладка, пропускающая в три раза больше
347 руб
Раздел: 6-10 кг

33. Философия искусства как особая проблемная область культурологии

34. Анализ проблемной ситуации; формулировка тезиса

35. Досье ОАО ВимБильДанн Продукты питания

36. Рекомендации по питанию для больных, перенесших операцию на желчном пузыре

37. 20 привычек умного питания

38. Цинк и другие элементы в питании человека
39. Питание полугодовалого pебенка-искусственника
40. Питание и здоровье

41. Макро и микроэлементы в питании

42. Парентеральное питание

43. Принципы рационального питания

44. Основы рационального питания

45. Детское и специальное питание сегодня

46. Структура бізнес-аналізу (в формі питань)

47. Податкова система Японії, Місцеві податки в Україні

48. Питание как важнейшая потребность человека

Коврик массажный "Микс лес".
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1296 руб
Раздел: Коврики
Набор утолщенных фломастеров (24 цвета).
Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают научиться координировать движения рук.Толщина стержня 5
603 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подушка "Green Line. Бамбук", 70х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
788 руб
Раздел: Размер 70х70 см

49. Відображення питань автоматизації формування фондів

50. Элементы проблемного обучения как метод и средство мотивации учения при изучении темы физики

51. Проблемное обучение

52. Налог на имущество: проблемные вопросы исчисления

53. Некоторые проблемные вопросы земельного законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан

54. Системы питания двигателя
55. Проблемное обучение на уроках физики
56. Источник питания

57. Трансформатор питания РЭА

58. Универсальный блок питания

59. Проектирование горячего цеха предприятия общественного питания

60. Альтернативные Источники Питания

61. Питание спортсменов

62. Питание спортсменов

63. Витамины и питание

64. Биохимические аспекты коррекции питания борцов

Игра-головоломка "Дядюшкина ферма".
В головоломке Дядюшкина ферма (Funny Farm) игроки попробуют управиться с целым фермерским хозяйством, разместив гостей и обитателей фермы
1241 руб
Раздел: Головоломки
Туалетная бумага "Linia Veiro Classic", 2-слойная (24 рулона), белая.
Экономичная туалетная бумага изготовлена из 100%-го целлюлозного сырья. Обладает высокой мягкостью и прочностью. С перфорацией. Имеет
338 руб
Раздел: Бумага туалетная
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 22x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
364 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

65. Метод проблемно-структурного моделирования мультимедиа соревнований по традиционному каратэ-до

66. Рациональное питание и использование восстановительных мероприятий при повышенных физических нагрузках

67. Философия. Проблемно - тематический курс

68. Роль различных веществ в питании человека

69. Особенности учета и аудита на предприятиях общественного питания

70. Анализ товарного рынка основных продуктов питания
71. Дополнительное кислородное питание
72. Влияние питания на развитие патологии скелета у собак

73. Питание и пища

74. Бухгалтерский учеты общественном питании

75. Потребности населения в продуктах питания

76. Питання державного комитету по нагляду за охороною праци

77. Фінал дев’ятої симфонії л. Бетховена до питання виконавської інтерпретації

78. Источники бесперебойного питания

79. Ремонт блоков питания

80. Интеллектуальные UPS (Источники бесперебойного питания)

Подставка для украшений Jardin D'Ete "Сиреневые сны".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
940 руб
Раздел: Подставки для украшений
Дорожный горшок Potette Plus, сине-зеленый.
Уникальный дорожный горшок для детей от 15 месяцев, который может стать незаменимым помощником для родителей в дороге. Детский дорожный
1392 руб
Раздел: Прочие
Комплект детского постельного белья "Неон" (цвет: синий).
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

81. Правильное питания на работе

82. Значение правильного питания

83. Организация питания в туризме

84. Система питания дизельного двигателя

85. "Українське питання" у політичних дискусіях 1910-1914 рр.

86. Цели процесса проблемно-развивающего обучения
87. Принципы проблемно-развивающего обучения
88. Педагогический потенциал ситуационно-ролевой игры как средства социального вос-питания старшеклассников

89. Новая автоматизированная система оптимизации рационов питания спортсменов

90. Проблемные факторы формирования ценностных ориентаций студенческой молодежи

91. Проблемні позички і засоби реструктурування безнадійних боргів

92. Упаковочные материалы, применяемые для продуктов питания и их влияние на здоровье человека

93. Рекомендации по гигиене питания и профилактическим мероприятиям

94. Безопасность питания

95. Економічні і законодавчі питання охорони праці

96. Навчання з питань охорони праці

Модульный массажный коврик "Орто-пазл. Море».
Необычный набор Орто-пазлов Микс «Море» включает 8 модулей, выполненных под различный морской рельеф. В комплекте коврики, предназначенные
1377 руб
Раздел: Коврики
Настольная игра "Макроскоп".
Интереснее, чем микроскоп. Многообразнее, чем калейдоскоп. Перед вами удивительный прибор, внутри которого спрятаны картинки, но вам видна
1390 руб
Раздел: Прочие
Копилка-сейф пластиковая большая, черная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1820 руб
Раздел: Копилки

97. Навчання працівників з питань охорони праці

98. Питание выдры

99. Питание растений


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.