Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ БІЗНЕС-КОЛЕДЖ Кафедра: бухгалтерського обліку і аудитуСпеціальність: облік та аудит Робота перевірена і допущена до захисту Зав.кафедрою БАКАЛАВРСЬКА РОБОТА НА ТЕМУ : “Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку” Студента IV курсу бухгалтерсько-економічного факультету Науковий керівник . ЛЬВІВ – 2001ПЛАН РОБОТИ Стор. ВСТУП 3 Розділ 1.ТЕОРЕТИЧНІ І НОРМАТИВНІ ОСНОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЄДИНОГО ПОДАТКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ. – Хто такі суб”єкти малого підприємництва .6 – Елементи та умови переходу на облік по єдиному податку .8 – Принцип розподілу сплачених сум єдиного податку 14 Розділ 2. АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА – ПЛАТНИКА ЄДИНОГО ПОДАТКУ. 2.1 – Бухгалтерський облік за спрощеною системою оподаткування .16 2.2 - Характеристика та принципи підготовки бухгалтерської звітності .22Розділ 3. ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ СТОРОНИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ. 3.1 – Економічна доцільність спрощеної системи оподаткування . .29 3.2 – Переваги і недоліки спрощеної системи оподаткування .33 3.3 – Основні завдання вдосконалення податкової системи Список літератури 40 Додаток 1 41 Додаток 2 42 Додаток 3 43 Додаток 4 45 Додаток 5 46ВСТУП Податкова система – це сукупність податків, зборів та інших обов”язкових платежів і надходжень в бюджет та державні цільові фонди, діючі у встановленому законом порядку. Мета, структура та роль системи оподаткування визначаються податковою політикою, яка є виключним правом держави, яка здійснює її в країні самостійно, виходячи з завдань соціально-економічного розвитку. Через податки, пільги й фінансові санкції, а також обов”язки, які є невід”ємною частиною системи оподаткування, держава висуває єдині вимоги щодо ефективного ведення господарства в країні. Податки є необхідним ланцюжком економічних відносин в суспільстві з моменту виникнення держави. Розвиток та зміна форми державного устрою завжди супроводжується перебудовою податкової системи. В сучасному цивілізованому суспільстві податок – основна форма доходів держави. Окрім цієї суто фінансової функції податковий механізм використовується для економічного впливу держави на суспільне виробництво, його динаміку та структуру, на стан науково-технічного прогресу. Податки відомі з давніх-давен, ще на початку розквіту людської цивілізації. Їх поява пов”язана з самими першими суспільними потребами. В розвитку форм та методів стягнення податків можна виділити три найбільших етапа. На першому етапі розвитку від стародавнього світу до початку середніх віків держава не має фінансового апарату для визначення та збору податків. Вона лише визначає загальну суму засобів, яку бажає отримати, а збір податків доручає місту або общині. Надто часто вона звертається по допомогу відкупщиків. На другому етапі (XVI – початок XIX ст.) в країні виникає мережа державних установ, в тому числі фінансових, і держава бере частину функцій на себе: встановлює квоту оподаткування, наглядає за процесом збору податків, визначає цей процес більш-менш широкими рамками.

Роль відкупщиків податків в цей період ще дуже велика. І, накінець, третій, сучасний етап – держава бере на себе усі функції встановлення і стягнення податків, так як правила оподаткування встигли відпрацюватися. Регіональні органи влади, місцеві общини відіграють роль помічників держави маючи той чи інший ступінь самостійності. Система оподаткування України являє собою сукупність податків, зборів, інших обов”язкових платежів в бюджет та надходжень в державні цільові фонди, що стягуються у встановленому порядку. На сьогодні її стан можна охарактеризувати як створення основ. Здійснюючи дію на економіку, держава, як правило, переслідує наступні основні цілі: досягнення постійного стійкого економічного зростання; забезпечення стабільності цін на основні товари та послуги; забезпечення повної зайнятості працездатного населення; створення системи соціальної захищенності громадян, насамперед пенсіонерів, інвалідів, багатодітних; рівновага в зовнішньо –економічній діяльності. Досягнути цих цілей одночасно практично неможливо. Знайти збалансоване співвідношення – це і є головне в економічній політиці держави. Основним інструментом державного регулювання є податкова політика і фінансовий вплив на приватне підприємництво. За допомогою лише економічних регуляторів, властивих ринковому господарству: оподаткування, кредитування, інвестування, держава спонукає приймати бажані варіанти господарської діяльності, що задовільняють суспільні потреби. Через податки, пільги та фінансові санкції, а також зобов”язання і відпові- дальність, що виступають невід”ємною частиною системи оподаткування, держава висуває єдині вимоги до ефективного ведення господарства в Україні.1.ТЕОРЕТИЧНІ І НОРМАТИВНІ ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 1.1 Хто такі суб”єкти малого підприємництва. Поняття суб”єктів малого підприємництва вперше було введено Указом №456 у 1998 році. Одночасно з його підписанням Президент України направив на розгляд до Верховної Ради відповідний законопроект. У зв”язку з прийняттям Закону №2063,який набрав чиннності 22 листопада 2000 року, умови віднесення до суб”єктів малого підприємництва значно змінилися (з цього моменту Указ №456 втратив чинність). Отже, розглянемо їх детальніше. Суб”єктами малого підприємництва є: -фізичні особи, але про них мова не йде; -юридичні особи - суб”єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середньооблікова чисельність працюючих за календарний рік не перевищує 50 осіб, а обсяг річного валового доходу – 500 тис. євро. Зміни, що торкнулися юридичних осіб, заслуговують на особливу увагу. Так, якщо раніше обсяг виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) таких підприємств не повинен був перевищувати 1млн. грн. за календарний рік (виходячи з вимог Указу №456), то у тепершній час обсяг річного валового доходу не повинен бути більше 500 тис. євро (що складає близько 2,37 млн. грн.). З розширенням кола суб”єктів малого підприємництва внаслідок збільшення граничного обсягу валового доходу з”явилися і додаткові обмеження: до суб”єктів малого підприємництва не відносяться ломбарди, суб”єкти підприємництва, які займаються гральним бізнесом, пункти обміну іноземної валюти, виробники та імпортери підакцизних товарів.

Незмінним залишилося обмеження за чисельністю найманих працівників – не більш 50 осіб, а також “невіднесення” до суб”єктів малого підприємництва довірчих товариств, страхових компаній, банків, а також суб”єктів підприємницької діяльності, більш 25% статутного фонду яких належить юридичним особам, які не є суб”єктами малого підприємництва. Як відомо, значна частина суб”єктів малого підприємництва – платники єдиного податку. У багатьох з них виникає питання: чи відобразилася зміна законодавчої бази з питань віднесення до суб”єктів малого підприємництва на обкладанні єдиним податком? Простіше кажучи, чи збільшилася тепер гранична річна виручка єдинників до бажаних 500 тис. євро? Але треба стерегтися – Закон №2063 не є законом про оподаткування. Це означає, що збільшення обсягу виручки (більше 1 млн. грн.), а також обмеження для підприємств сфери грального бізнесу, виробників або імпортерів підакцизних товарів і деякі інші не повинні застосовуватися платниками єдиного податку. Тільки з прийняттям Закону про спрощену систему оподаткування (проект якого дотепер знаходиться на розгляді у Верховній Раді) і внесенням до нього зазначених змін для платників єдиного податку можливі податкові наслідки. Не слід плутати суб”єктів малого підприємництва з малими підприємствами. Критерій віднесення підприємств до категорії малих, а саме – чисельність працюючих залежно від галузі, до якої належить підприємство, визначений у Законі №887. Наприклад, установи науки і наукового обслуговування відносяться до малих підприємств , якщо чисельність їх прцівників не перевищує 100 осіб, а підприємства промисловості і будівництва – 200 осіб. Таким чином, підприємство може бути малим і при цьому не відноситися до суб”єктів малого підприємництва, оскільки не виконуються обмеження за чисельністю (не більше 50 осіб). Такі підприємства, природно, не можуть застосовувати спрощену систему бухгалтерського обліку та звітності. 1.2 Елементи та умови переходу на облік по єдиному податку. Застосування єдиного податку регулюється Указом Президента України від 03.07.98 р. № 727 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» у редакції Указу Президента України від 28.06.99 р. № 746. Спрощену систему введено з 01.01.99 р. Перехід на неї — добровільний, тобто суб’єктам підприємницької діяльності надано право вибору. На сьогодні нормативна база щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності складається з таких документів: Указ Президента України від 28.06.99 р. № 746 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва»; Порядок ведення Книги обліку доходів i витрат суб’єкта малого підприємництва — юридичної особи, що застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності (наказ ДПА України від 13.10.98 р. № 477 у редакції наказу ДПА України від 12.10.99 р. № 554); Порядок видачі свідоцтва про право сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва — юридичною особою (наказ ДПА України від 12.1

Слід врахувати, що на початку грошової реформи в обігу було 366 трлн. карбованців, а товарних запасів тільки на суму 157 трлн. крб. Резерви іноземної валюти були недостатніми для того, щоб підтримати в цих умовах стабільний курс національної валюти до іноземних валют. Це означає, що в разі введення обмежень на обмін карбованців на гривні почалося б масове скуповування товарів, особливо тих, які легко реалізувати або можливо зберігати, а також скуповування іноземної валюти, що створило б тиск на валютний курс. Зважаючи на стихійний стрімкий процес, який охоплює короткий період часу, він неминуче зірвав би досягнуту напередодні реформи економічну стабільність і призвів би до суттєвого інфляційного сплеску та зриву валютного курсу. Негативні наслідки обмеження обміну карбованців на гривні проявляються також у відмові підприємств приймати карбованці при платежах за товари і послуги, формуванні різних цін на однакові товари і послуги залежно від валюти платежу, появі комерційних структур, які скуповують карбованці за півціни й отримують прибутки від такої діяльності

1. Організація роздрібної торгівлі непродовольчими товарами

2. Аналіз ринку роздрібної торгівлі

3. Організація обліку на торгівельному підприємстві

4. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

5. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

6. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
7. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
8. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

9. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

10. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

11. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

12. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

13. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

14. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

15. Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"

16. Облік собівартості продукції на підприємстві

Датчик обнаружения угарного газа.
Ежегодно сотни людей по всему миру погибают от отравления угарным газом. Именно поэтому в каждом доме, где используется любая
783 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения
Таблетки для посудомоечных машин "Paclan Brileo. Classic", 80 штук.
Таблетки обладают отличным моющим действием за счет входящих в состав "умных" энзимов (амилазы и протеазы). Отлично моют посуду,
592 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Тачка "Садовод".
Играя с тачкой «Садовод» ваш малыш сможет почувствовать себя более самостоятельным и взрослым, помогая своим родителям на даче или в
945 руб
Раздел: Садовый инвентарь

17. Організація обліку власного капіталу підприємства України

18. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

19. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

20. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

21. Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу

22. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства
23. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств
24. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

25. Фінансовий облік на підприємстві

26. Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві

27. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

28. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

29. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

30. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

31. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

32. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

Щипцы кулинарные "Paterra", силиконовые.
Силиконовые щипцы предназначены для комфортных манипуляций с приготавливаемым продуктом. Щипцами удобно переворачивать мясо, тефтели,
323 руб
Раздел: Щипцы
Мультиплеер с проектором "Спокойной ночи, малыши!".
"Спокойной ночи, малыши!" от компании "Азбукварик" - это музыкальная игрушка из серии "Мультиплеер с
330 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Грамота "С гербом и флагом", вертикальная, 200 штук (количество томов: 200).
Размер: 210x297 мм. Материал: бумага мелованная, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Грамоты без текста

33. Правовий статус підприємств

34. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

35. Планування діяльності підприємств

36. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

37. Економічний аналіз підприємств

38. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності
39. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України
40. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві

41. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

42. Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

43. Кредитування підприємств

44. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

45. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

46. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві

47. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

48. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"

Фоторамка "Вращающийся куб".
Декоративная фоторамка, выполненная в виде куба. На гранях куба вы сможете разместить шесть фотографии формата 10 см х 10 см. Куб
330 руб
Раздел: Мультирамки
Гель "Meine Liebe" для стирки шерстяных, шелковых и деликатных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" идеально подходит для изделий из шерсти, шелка, кашемира, в том числе состоящих из
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Помпа для воды "HotFrost", A6, механическая.
Цвет корпуса: синий/серый. Тип установки: на бутыль. Тип помпы: механический. Тип крана: кнопка на корпусе. Количество кранов: 1. Материал
357 руб
Раздел: Прочее

49. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

50. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

51. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

52. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку

53. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

54. Звітність сільськогосподарських підприємств
55. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку
56. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

57. Облік виробничих запасів. Застосування програми "1С:Бухгалтерія" для їх обліку

58. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

59. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

60. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

61. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

62. Організація обліку в магазині "Світанок"

63. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

64. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

Крем-гель для купания "Sanosan", 200 мл.
Разработан специально для детей с первых дней жизни. Содержит оливковое масло и молочный протеин, которые питают и смягчают кожу.
317 руб
Раздел: Гели, мыло
Гель для стирки детского белья "Cotico", 2 литра.
Гель для стирки детского белья предназначен для использования в стиральных машинах любого типа и ручной стирки. Подходит для белья грудных
314 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Глобус политический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы

65. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

66. Організація складського обліку запасів в установах

67. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

68. Організація управлінського обліку

69. Основи бухгалтерського обліку

70. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку
71. Предмет, об’єкти і метод бухгалтерського обліку
72. Рахунки бухгалтерського обліку

73. Ревізійні комісії підприємств і організацій

74. Система та процес бухгалтерського обліку

75. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

76. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

77. Теоретичні основи обліку та аудиту

78. Теоритичні основи бухгалтерського обліку

79. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

80. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

Подставка под ноги "Мишки" антискользящая.
Подставка для ног от торговой марки Tega поможет крохе самостоятельно воспользоваться умывальником, унитазом или достать до высокого
449 руб
Раздел: Подставки под ноги
Рюкзак детский, 30x24x10 см.
Рюкзак детский с вместительным основным отделением и дополнительными карманами. Лямки регулируются. Размер: 30х24х10 см. Материал:
419 руб
Раздел: Без наполнения
Ходунки-каталка "Happy Time ".
Ходунки-каталка Happy Time–специально разработаны для мылышей от 6 месяцев до 3 лет специально для того, чтобы помочь малышу сделать свои
2760 руб
Раздел: Ходунки

81. Автоматизація обліку зносу (амортизації) необоротних активів

82. Аудит неопераційних витрат на підприємстві

83. Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств

84. Звіт про проходження практики у комунальному підприємстві "Сокальжитлокомунсервіс"

85. Правовий статус комунальних підприємств

86. Автоматизація процесу обліку
87. База даних по обліку вогнепальної зброї
88. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

89. Об’єктно-орієнтована програма обліку продуктового магазину

90. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів

91. Розробка автоматизованої системи обліку працівника бібліотечного фонду коледжу УДАУ

92. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»

93. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

94. Інтернаціоналізація підприємств

95. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

96. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

Набор капиллярных ручек "Fine Writer 045", 20 цветов, 0,8 мм, пластиковая банка.
Цвет чернил - ассорти. Набор - да. Количество в наборе - 20. Форма корпуса - шестигранная. Толщина линии - 0,45 мм. Диаметр пишущего узла
317 руб
Раздел: Капиллярные
Машинка закаточная винтовая "Мещёра-2".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
337 руб
Раздел: Консервирование
Аэрозоль Gardex "Extreme" от клещей, 150 мл.
Аэрозоль является эффективным средством, парализующим клещей после соприкосновения с одеждой. Действие активного вещества сохраняется до
305 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей

97. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

98. Організація збутової діяльності на підприємстві

99. Розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення контролю маркетингової діяльності на підприємстві ВАТ "Бровар"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.