Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Українське ділове мовлення

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Реферат виконав студент гр.ФМЄ Міністерство освіти та науки України Одеський державний економічний університет Одеса ОДЕУ 2003 Роль мови в суспільному житті Сучасна українська мова є багатовіковим надбанням українського народу. Вона створена зусиллями багатьох поколінь. “ В мові наша стара й нова культура, ознака нашого національного визнання І поки живе мова - житиме й народ, як національність.”(I. Огієнко) Становлення народу тісно пов’язане з формуванням його мови. Усі сторони суспільного життя, процеси пізнавальної і творчої діяльності людини, кожний момент її свідомості супроводжуються мовою. Мова – найважливіший засіб спілкування між людьми. Вона безпосередньо зв’язана з мисленням. Не може бути мислення без мови і мови без мислення. Мова і мислення мають глибоко суспільний характер – не лише за своєю природою, а й за своєю функцією в суспільстві. За допомогою мислення люди пізнають світ, об’єктивні закони природи й суспільства. Пізнавальна діяльність людини, її мислення можливі лише на базі мовного матеріалу, слів і речень. Кожний момент діяльності обумовлюється думкою і її носієм – мовою. Тільки завдяки мові все здобуте попередніми поколіннями не гине марно, а служить фундаментом для подальшого розвитку людства. Літературна мова – це мова державних, громадських, політичних установ, організацій, навчальних закладів, науки, художньої літератури, ділового спілкування, театру, кіно, преси, телебачення. В Україні державною є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя; сприяє розвитку української нації, її традицій і культури. І це гарантує Конституція України. Така важлива роль мови в суспільному житті нашої держави зобов’язує добре знати правила й закономірності її розвитку. Щоб оволодіти нормами сучасної літературної мови, треба глибоко вивчати її лексичний склад, фонетичну систему, граматичну будову і стилістичні властивості. Досконале знання мови є важливим показником розумового розвитку людини та її культурного рівня. В умовах національного відродження українська мова набула особливої ваги. Вона стала вирішальним чинником самобутності талановитого, віками гнобленого українського народу, виразником інтелектуального і духовного життя. Стильові різновиди української мови Мова обслуговує усі сфери суспільного життя. В процесі історичного розвитку в мові виробилося багато різноманітних засобів висловлювання, які по-різному використовуються залежно від мети спілкування. Так, наприклад, мовні засоби художнього твору де в чому відрізняються від наукового твору; мовні засоби ділових документів відрізняються від художніх і наукових творів і т.д. Літературна мова становить систему стилів. Структура, кількість, характер і співвідношення їх змінюються з розвитком суспільства. Під стилями літературної мови розуміють її різновиди, які обслуговують різноманітні сфери суспільного життя. Усна форма літературної мови має лише один стиль – розмовний. У писемній мові виділяють: науковий, офіційно-діловий, публіцистичний, художній стилі. Офіційно-діловий стиль має підстилі: інформаційний, дипломатичний, законодавчий, адміністративно-канцелярський.

Ним написані найважливіші документи, в яких відбивається історія народу. Це стиль Конституції країни, законів, постанов, статутів, програм, наказів, звітів та інших ділових паперів. Документи відображають події, зберігають пам’ять через роки, пов’язуючи минуле з сьогоденням. Тексти в офіційно-діловому стилі повинні бути змістовними, точними. Для офіційно-ділового стилю характерні усталені мовні звороти, стандартні початки і закінчення документів, поділ на частини. В ньому закріпилося чимало специфічних термінів, традиційних форм. Цей стиль позбавлений образності й емоційності. Побудова речень відзначається лаконізмом. Речення чіткі й нескладні. Стиль законодавчих паперів значно відрізняється від канцелярського. В канцелярсько-діловій мові виразно виявляється безпосередній зв’язок мови з виробничою діяльністю людей. З роками, від століття до століття, від епохи до епохи змінюються мовні стилі. Ряд термінів і слів виходять з ужитку і виникають нові, а ті, що лишаються змінюють своє значення. Тому стиль ділової мови на сучасному етапі відрізняється від стилів попередніх років. Етика ділового спілкування Важливим компонентом ділового спілкування є етика мовлення. Недаремно один мудрий філософ сказав:”Заговори, щоб я тебе побачив.” Вислів віками не втрачає своєї актуальності. Адже від того, якими лексичними засобами володіє мовець, яку має інтонацію, вимову, як послуговується жестами, емоціями – залежить рівень його освіченості і культури. Виховану людину завжди вирізняє ввічливість, привітність, доброзичливість, тактовність, стриманість, повага до співрозмовника, здатність до співчуття та розуміння оточуючих. І особливу роль у цьому відіграє слово: вчасне, доречне, вагоме, переконливе. Вміння володіти словом – велика майстерність. Не секрет, що не завжди на належному рівні ведуться ділові переговори, виступи перед співробітниками чи незнайомою аудиторією. І, на жаль, частково огріхи припадають на невдало підібрані й сказані слова. Наприклад, доповідачі, лектори у своїх виступах часто вживають російські слова в українському варіанті або ж навпаки, тобто калькують їх. Насичують свою мову просторіччям, територіальними діалектами, нехтують вимовою, а іноді й роблять це навмисне, мовляв, для ” кращого ефекту”, але досягається зворотній. Часто можна почути, як через мовознавчу некомпетентність порушується граматична й лексична структура слів. Нерідко виступаючі говорять: лєкція (замість) лекція тєма (замість) тема проблєма ( замість) проблема навєрно ( замість) мабуть канечно, конєшно ( замість) звичайно невздовзі ( замість) невдовзі пойнятно ( замість) зрозуміло поощряє ( замість) заохочує Европа ( замість) Європа сольоний ( замість) солоний тута ( замість) тут Не завжди розрізняється й логічна структура слів. Наприклад: прошу (будь ласка) і прошу (звертаються з проханням), шкода (про жалість, втрати, збитки) і шкода ( даремно, не варто). Трапляється, що не точно коментується значення і вживання паронімів. Наприклад: відігравати ( роль), грати (на чомусь) і грати (конструкція). Іноді мовці у виступах використовують книжні слова, різні граматичні звороти, маловідому термінологію.

Така мова не сприймається слухачами, стомлює їх, створює дискомфорт є свідчить про низький рівень виступаючого. Бувають випадки, коли доповідач чи лектор нав’язливо звертається до слухачів: “Вам зрозуміло?”, “Вам ясно?”. Запитання такого типу свідчать, що виступаючий недооцінює слухачів і цим ображає їх. Отже, аби не траплялося подібних ситуацій, потрібно скористатися загальноприйнятими нормами ділового етикету. Мова виступу, доповіді, лекції має бути бездоганною, простою, зрозумілою широкому колу слухачів. Слід уникати іншомовних слів, якщо є українські відповідники; сполучників типу: тому що; через те, що; у зв’язку з тим, що; враховуючи те, що; з огляду того, що; зважаючи на те, що; так, як; про те, що і т.д. Важливим є також правильне й доречне використання вставних слів і виразів, обережне послуговування крилатими словами та іншими фразеологізмами. Тут треба враховувати професіональний і віковий контингент слухачів. Для ефективності ділових взаємин варто зорієнтуватися не лише в собі, а й в тих, хто оточує, виробити свою манеру спілкування. Спілкуючись, треба триматися скромно й впевнено. Належить подбати й про атмосферу приязності, товариськості, вільного й рівноправного обміну думками. Необхідно передбачати і враховувати реакцію слухачів. Доповідач повинен говорити чітко, переконливо, не поспішаючи, в ході мовлення змінювати інтонацію, щоб мова не була монотонною. Буває й так, що спілкуючись, співрозмовники не завжди розуміють один одного. Не слід забувати, що в будь-якій ситуації можна дійти згоди. Запорукою успіху в цьому є взаємодовір'я. Отже, уважне, дбайливе ставлення до мови є зовнішньою ознакою мовного етикету. Текстове оформлення документів Документ – основний вид ділового мовлення. Він має бути достовірним, переконливим, належним чином відредагованим і оформленим, повинен містити конкретні й реальні пропозиції та вказівки. Обов’язковими для документа є заголовок, чітка композиція, цілісність змісту, зв’язність викладу, структурна організація, завершеність. Ділова документація відображає характер суспільних відносин, у ній зосереджується інформація про події, явища, приватні стосунки між людьми. Документи мають правове і господарче значення. За походженням виділяють службові й приватні документи; службові функціонують в установах і організаціях, приватні стосуються приватних осіб. За призначенням документи поділяють на: розпорядчі, де подається інформація про організацію роботи установи, закладу, підприємства; статутні – з коротким викладом змісту статуту організації чи установи; виконавчі, в яких подається план або напрям виконання певного обсягу роботи; інформаційні, які містять конкретну інформацію, необхідну для діяльності даної організації чи підприємства. Документи розрізняють ще й за структурними ознаками, вони можуть бути стандартними й нестандартними, що залежить від багатьох об’єктивних та суб’єктивних факторів. Типові та фірмові документи оформляються на бланках або стандартних аркушах. Слід зауважити, що в роботі інженерів, конструкторів, керівників виробництва багато часу відводиться вивченню, аналізу та складанню різної документації.

Укранзаця шкльництва, книговидавництва дала нов сотн тисяч нацонально свдомо укрансько нтелгенц. Укранське селянство на кривавому досвд побачивши московське «братерство»  московський соцалзм, не приймало всього московського. Заходило на нову московсько-укранську вйну. Московщина поспшила перша вдарити, поки не пзно. Насамперед по укранськй провднй верств, про що ми вже оповдали. Вдарила одразу  по укранському селянству випробуваним уже способом голодомором. Московщина одразу ж по скасуванн НЕПу вивезла 1929 року до Сибру 1 200 тисяч найстйкших свох ворогв укранських куркулв. Року 1932 завезла з Московщини в Украну 50 тисяч членв КП  150 тисяч комсомольцв[382]. У счн 1933 р. Московщина збльшила вддли НКВД при МТС. Прислала з Московщини нових 3 тисяч енкаведиств. Проголосила 7 серпня 1932 р. закон про охорону «соцалстичного майна», який карав сибрською каторгою голодну матр, що збирала свом голодним дтям загублен на дороз зернинки чи колоски по жнивах у пол

1. Украинское барокко

2. Kитообразные и их особенности (Доклад)

3. Подсолнечник (Доклад)

4. Правила приема в военно-учебные заведения (Доклад)

5. Народы Украины, Молдовы, Белоруссии (Доклад)

6. Газовая промышленность (Доклад)
7. Италия: географические особенности и экономика (Доклад)
8. Народы Европейской части РФ (Доклад)

9. Реки России (Доклад)

10. Сельское хозяйство в Индии и Китае (Доклад)

11. Таиланд (Доклад)

12. Чили (Доклад)

13. Зарубежный опыт государственного регулирования рыночной экономики на примере Франции (Доклад)

14. Мусульманское право (Доклад)

15. Билеты по всемирной истории для 11 класса на украинском языке

16. Внешнеэкономические сделки: правовое регулирование и коллизии (Доклад)

Глобус физико-политический "Falcon" с подсветкой, диаметр 400 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Встроенная подсветка помогает увидеть даже самые мелкие детали. В комплект входит
4350 руб
Раздел: Глобусы
Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, черная.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: черный. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пазл "Пожарные", 45 элементов.
Многообразие форм вырубки и различные размеры отдельных элементов способствуют развитию мелкой моторики у малышей. Сделанные из
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)

17. Семейное право (Доклад)

18. Украинская вышивка

19. История украинской журналистики

20. Украинские народные думы

21. Владимир Галактионович Короленко (Доклад)

22. Украинская драматургия
23. Биография Джеральда Даррелла (Доклад)
24. Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество (Доклад)

25. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

26. Национально-освободительная война сирийского и ливанских народов в 1919-1927 гг. (Доклад)

27. Украинское партизанское движение в годы ВОВ

28. Ярлыки ордынских ханов русским митрополитам (Доклад)

29. Московский Кремль (Доклад)

30. Комплексные числа и действия с ними (Доклад)

31. Клиника и лечение трихомониаза у мужчин (Доклад)

32. Дознание. Его виды (Доклад)

Помпа для воды "HotFrost", A6, механическая.
Цвет корпуса: синий/серый. Тип установки: на бутыль. Тип помпы: механический. Тип крана: кнопка на корпусе. Количество кранов: 1. Материал
357 руб
Раздел: Прочее
Набор для изготовления мягкой игрушки "Собачка".
Домашняя студия мягкой игрушки. Полностью готовые детали кроя и синтепоновый наполнитель. Разложите все детали кроя и определите их
422 руб
Раздел: Игрушки
Магнитный театр "Теремок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Теремок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр

33. Изучение и разработка очистки стоков от ионов тяжелых металлов (Доклад)

34. Чернобыльская авария (Доклад)

35. Учебно-воспитательная деятельность учителя. Личностные качества учителя (Доклад)

36. Процесс становление власти в России (Доклад)

37. Ангола после обретения независимости (Доклад)

38. Гана до обретения независимости (Доклад)
39. Гражданское общество и либерализм (Доклад)
40. Украинская государственная политика в отношении Крыма

41. Механизмы Высокотемпературного Радационного Охрупчивания (Доклад)

42. Эниология как паранаука (Доклад)

43. Картофель (как важная кормовая и техническая культура) (Доклад)

44. Социально-психологический тренинг (Доклад)

45. Т.Парсонс: Аналитический реализм и понимание задач социологической теории (Доклад)

46. Сверхпроводники (Доклад)

47. О вреде курения и алкоголизма (Доклад)

48. Что такое лечебное голодание (Доклад)

Насадка на кран "Палитра", светодиодная.
Светодиодная насадка «Палитра» включается под напором воды и, в зависимости от ее температуры, подсвечивает проходящий поток в синий,
490 руб
Раздел: Ванная
Чайник эмалированный "Шиповник" EM-40X1/45, с керамической ручкой, 4 л.
Объем: 4 л. Внешнее высокопрочное трехслойное эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых
1323 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Папка для труда, А4, на липучке.
Удобная папка для уроков труда на липучках. Полностью раскрывается. Внутри папки находится большое отделение с прозрачным окном, а также
366 руб
Раздел: Папки для труда

49. Физиогномика (отрывок из работ Аристотеля) ([Доклад])

50. Философия, религия и наука и их соотношения в философском знании (Доклад)

51. Роберт Оуэн - социалист-утопист (Доклад)

52. Зарождение философской традиции (Доклад)

53. Крахмал (Доклад)

54. Нефть (Доклад)
55. Российская банковская система после Октябрьской революции 1917г. (Доклад)
56. Дилинг в современных российских условиях (Доклад)

57. Фьючерсные операции товарных бирж в России (Доклад)

58. Порядок исчисления и уплаты в бюджет налога на имущество предприятий (Доклад)

59. Появление денег (Доклад)

60. Адам Смит (Доклад)

61. Кейнс и кейнсианство (Доклад)

62. Использование маркетингового подхода при выживании ВУЗов в современных условиях (Доклад)

63. Анализ макроэкономических показателей США (Доклад)

64. Подходы к поэтапному формированию платежного союза (Доклад)

Электрокачели Pituso "legaria" (цвет: кремовый, рисунок: зоопарк).
Характеристики: - высокое качество и надежность; - 5 регулируемых скоростей качания; - 3 положения наклона спинки; - сиденье
10000 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Бутылка под оливковое масло "Танго Магнолия", 18x8,5x24 см, 1100 мл.
Бутылка под оливковое масло. Размер: 18x8,5x24 см. Материал: доломит. Объем: 1100 мл.
315 руб
Раздел: Ёмкости для масла, уксуса
Конструктор электронный "Знаток". 180 схем, артикул 180-Znat.
Набор электронных блоков и соединений, позволяющий конструировать электрические цепи без пайки. В иллюстрированном руководстве описано 180 схем.
1815 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

65. ЭКЮ - (European Currency Unit) (Доклад)

66. "Мягкие" составляющие конкурентоспособности (Доклад)

67. Структура управления организацией, ориентированная на решение стратегических проблем (Доклад)

68. Перекрестная эластичность спроса и его эластичность по доходу (Доклад)

69. Издержки производства и их виды (Доклад)

70. Общества с ограниченной ответственностью (Доклад)
71. Вексель в хозяйственном обороте (Доклад)
72. Ценные бумаги (Доклад)

73. Деньги и их роль в экономике (Доклад)

74. Экономическая интеграция стран СНГ (доклад)

75. Меры социальной защиты (Доклад)

76. Причины финансового кризиса в Украине (Доклад)

77. Украинская политика Екатерины II

78. Украинские земли во второй половине XIX века

79. Курс лекций по истории Отечества - основа для докладов и выступлений

80. Компаративный анализ развития русской культуры на Украине и украинской культуры в России (общекультурный аспект)

Настольная игра "Звонго!".
"Звонго" – безумно притягательная игра! В маленькой яркой сумочке всё необходимое для звонкой игры: волшебная магнитная палочка
1262 руб
Раздел: Классические игры
Карта желаний "Dream&Do".
Карта желаний, которая поможет тебе визуализировать мечты и достигать задуманного. Это твой источник вдохновения и напутствий,
1860 руб
Раздел: Прочее
Ящик "Профи", 25 литров.
Ящик хозяйственный "Профи" из цветного пластика. Размер: 410х295х312 мм. Объем: 25 литров.
416 руб
Раздел: Более 10 литров

81. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

82. Жаргон украинских студентов

83. Краткий доклад про Леонардо да Винчи (с иллюстрациями)

84. Развитие Украинского питания

85. Украинская книга в Кыргызстане

86. Обычаи украинского народа
87. Украинская вышивка
88. Экзаменационные билеты по Украинской литературе

89. Романтика украинских сказок и легенд в творчестве Н. В. Гоголя

90. Картины родной природы в цикле украинских повестей Н.В. Гоголя

91. Сочинения по украинской литературе для выпускников средних школ

92. Украинская литература конца XIX и начала XX ст.

93. Украинская литература первой половины XIX столетия

94. Украинская литература 60—90-х гг.

95. Разработка магазина бытовой техники за 0,5 млн$ (перевод с украинского)

96. Украинская символика

Ручка "Автомат", 12 штук, в коробке.
Любовь сильного пола к различного рода оружию известна с давних пор. Но если настоящий автомат в руках подержать может далеко не каждый,
449 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гель для купания младенцев "Bubchen", 400 мл.
Подходит для ежедневного очищения чувствительной кожи и тонких волос. Экономичен в использовании. Имеет дозатор. Обеспечивает мягкое
508 руб
Раздел: Гели, мыло
Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Celebrating", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

97. Об украинских непрямых методах определения налогового обязательства

98. Украінське ділове мовлення: Навчальний посібник

99. Доклад Хрущева. Разоблачения и умолчания

100. Подготовка учеников к докладам


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.