Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Вексельна форма розрахунків та її використання на підприємствах

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ТРАНСПОРТУ КАФЕДРА «ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ І ФІНАНСІВ ТРАНСПОРТУ ” КУРСОВА РОБОТА з дисципліни „ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ ” ТЕМА: «ВЕКСЕЛЬНА ФОРМА РОЗРАХУНКІВ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ» ВИКОНАЛА: студентка заочної форми навчання групи 4–ОА-2 Код 690 Колесніченко Н.В. КИЇВ 2006 РІК ПЛАН № п/п Вступ 1. Визначення векселю 1.1. Історія виникнення векселю 1.2. Вексельне право і його основні системи 1.3. Основні документи регулювання вексельних відносин на Україні 1.4. Особливості заповнення та використання векселів 2. Умови та особливості обігу векселів 2.1. Правова природа векселів та умови обігу 2.2. Особливості обігу 2.3. Учасники вексельної форми взаєморозрахунків, організація та технологія. 2.4. Види векселів за економічною природою 3. Індосамент 3.1. Призначення індосаменті і його юридична природа 3.2. Фоми і види індосаменту 3.3. Основні функції індосаменту 3.4. Приклади оформлення індосаменту 4. Акцепт векселю 5. Аваль векселю 6. Передача векселів в сплату боргу 6.1. Ломбардна операція 6.2. Комісійна операція 6.3. Депозитна операція 6.4. Акцептна операція 6.5. Гарантійна операція 7. Оплата векселів 8. Опротестування векселя 9. Податковий вексель 9.1. Умови використання податкового векселя 9.2. Хто має право видати податковий вексель у сплаті ПДВ 9.3. Як отримати довідку про статус відповідності вимогам закону 9.4. Видача податкових векселів 9.5. Погашення податкових векселів 10. Векселя при внесенні інвестицій до статутного фонду і веденні спільної діяльності 10.1. Порядок видачі та обліку векселів 10.2. Погашення векселів 11. Місце НБУ в регулюванні вексельного обігу 12. Комерційні банки і вексельний обіг 13. Дисконт і оподаткування векселів 14. Приклади заповнення векселів 14.1. Реквізити переказного векселя. 14.2. Практичні рекомендації щодо заповнення векселів. 15. Характеристика підприємства та приклад використання векселя у веденні діяльності 16. Недоліки вексельного обігу та шляхи удосконалення Висновок Використана література ВСТУП. Жоден з інструментів сучасного фінансового ринку, крім, природно, самих грошей, у всіх численних проявах їх економічних функцій, не може зрівнятися за своєю історією і значенням з векселем. Власне, розвиток вексельного обігу певною мірою обумовив перетворення всіх грошових розрахунків у безготівкову форму. Роль і значення векселя завжди підтримувалися вексельним правом і забезпечувалися державою. Векселі активно використовувалися і використовуються у міжнародних і внутрішніх розрахунках країн з розвиненою економікою. Нині, на жаль, не можна стверджувати, що вексель, як інструмент фінансово-правового регулювання, міцно увійшов і широко використовується у цивільно-правових відносинах, які динамічно розвиваються в Україні. У колишньому СРСР вексель набув широкого поширення в період НЕПу. У подальші роки використання векселя було обмежене через ряд об'єктивних і суб'єктивних причин: монополії державної власності на засоби виробництва, адміністративно-планової економіки, цільового фінансування народного господарства.

У подальшому, при проведенні фінансово-кредитної реформи вексель взагалі був практично виключений з товарно-грошового обігу. Наприкінці 80-х років в умовах реформ, викликаних перебудовою в СРСР, у процесі виникнення різних форм власності, розвитку підприємницької діяльності, становлення системи комерційних кредитних установ і інших фінансових інститутів використання векселя стало реальною необхідністю. Вексель є інструментом, без якого важко уявити сучасні кредитно-розрахункові відносини, що виникають у цивільно-правовому обігу. В умовах переходу до ринкової економіки виникла об'єктивна необхідність формування професійного вексельного ринку в Україні. Векселі кредитних установ, фінансових і страхових компаній, великих підприємств стають об'єктами біржових торгів. За допомогою вексельних програм здійснюються спроби розв'язання проблеми неплатежів, здійснення взаємозаліків заборгованості, а також розробляються і здійснюються інші фінансові програми. Повернення векселя до економіки України має велике значення. Нині його використання в основному здійснюється в рамках кредитно-розрахункових операцій. Однак за допомогою векселя можна вирішувати більш важливі задачі і ,зокрема, задачу реформування відносин власності. Властивості векселя як цінного паперу дозволяють максимально прискорити процеси приватизації, причому, насамперед, за рахунок нерентабельних підприємств-боржників. Юридична конструкція векселя як цінного паперу наділяє його можливостями більш ефективного виконання фінансових зобов'язань порівняно з іншими цивільними зобов'язаннями. За наявності досить конструктивного механізму переходу від фінансової відповідальності до майнової створюються умови, за яких векселі стають одним з дійових інструментів ринкової економіки. Учасниками вексельного обігу стають підприємства, організації і громадяни, які не мають спеціальних знань і досвіду в цій галузі. У більшості випадків практика стикається з тим, що підприємства і громадяни не можуть самостійно реалізувати свої права за векселем. Це продиктовано тим, що вексельний обіг регулюється спеціальними правовими нормами. Потрібно відмітити, що широкому впровадженню в Україні вексельного обігу перешкоджає відсутність практичного досвіду в його організації. Створення системи вексельного обігу і вексельного арбітражу в Україні починається практично заново. Відсутні відповідні фахівці, а також налагоджені організаційні й правові інститути; немає в достатній кількості спеціальної економічної і юридичної літератури з цих проблем. Все це і визначає мету, задачі та актуальність теми даної курсової роботи. 1.Визначення векселю. 1.1. Історія виникнення векселю. Вексель — можливо, найстаріший цінний папір, народжений необхідністю переказу грошей і оформлення розстрочки платежу при здійсненні торговельних угод. Його поява в Італії в ХІІ-ХІІІ ст. була викликана потребою торгівлі, особливо ярмаркової, що бурхливо розвивалась в ті часи. Італія тоді вважалась центром господарчого життя, тому що займала вигідне географічне положення, знаходячись на перехресті торговельного шляху, що зв'язував Західну Європу зі Сходом.

Північні італійські міста — Генуя, Венеція, Флоренція — перетворювались у великі європейські центри ремесел, промисловості і торгівлі; ці міста стали піонерами в створюванні цілого ряду економічних нововведень, в тому числі — утворенні банків. Вже тоді середньовічні банкіри — міняли, які займались звичайним обміном монет, що знаходились в обігу, почали здійснювати переказ грошей із міста в місто, із країни в країну. Ці угоди мали письмову форму, як правило, нотаріального акту, який був документальним правом особи, що внесла валюту міняли в одному місці, на отримання вказаної в цьому акті суми грошей в іншому місці обумовленою монетою і в обумовлений час та одночасно був зобов'язанням особи, що отримала валюту, сплатити відповідний еквівалент. Міняла постачав купця супроводжувальним листом з дорученням або проханням на адресу агента сплатити подавачу листа відповідну суму грошей. В результаті таких переказних операцій й народився переказний вексель, а сам термін «вексель» означав «обмін». Так з'явились три основних учасника вексельних відносин: особа (банкір), що отримала гроші і видала переказний вексель, — векселедавець (трасант); особа, що внесла валюту і отримала вексель — перший векселедержатель (вексельний кредитор); особа (банкір), якому було адресоване прохання про виплату певної суми грошей подавачу листа — платник (трасат). А цей вид послуг позбавив купців від незручностей, труднощів і небезпеки, пов'язаних з перевозкою монет. Вигода була і міняйлам, які отримували винагороду від різниці між прийнятою валютою і виданою за вексельним зобов'язанням. Спочатку відносини між учасниками цієї переказної угоди мали чисто довірчий характер, але з розвитком і ускладненням грошового обігу набули характер юридичних зобов'язань. При цьому не тільки векселедавець, але і банкір, якому було адресоване прохання про платіж, після прийняття листа (пізніше ця процедура перетворилась в акцепт переказного векселя) визнавалися особами, відповідальними за оплату переказного листа (векселя). Законодавство з метою заохочення і розвитку торгівлі захищало інтереси вексельного кредитора, суворо караючи невиправних вексельних боржників. В силу цих обставин за допомогою векселя почали оформлятися крім зобов'язань, пов'язаних з переказом грошей, й іншого роду зобов'язання, перш за все ті, що виникають із кредитних відносин. Так з'явився простий вексель, який разом із звичайною борговою розпискою став використовуватися для оформлення зобов'язань за договором займу. Як вже вказувалось, вексельні операції спочатку були пов'язані з переказом грошей із однієї місцевості в іншу, але скоро з розвитком і ускладненням ринкових відносин векселі стали знаряддям комерційного кредиту: купці, продаючи один одному товари в кредит, розплачувались векселями. Можливість полегшеної переуступки права вимоги за векселем іншій особі за допомогою передаточного напису (індосаменту) — XVII ст. - або просто врученням дозволила суттєво розширити коло учасників вексельного обігу. В зв'язку з тим, що одним векселем в процесі обігу стало можливим погасити цілий ряд грошових зобов'язань, вексель став не тільки інструментом кредиту, але й зручним засобом платежу, сурогатом грошей.

Обычно расчетный чек выписывает плательщик и передает получателю средств в момент совершения хозяйственной операции. Тот предъявляет чек в свой банк для оплаты. Чеки, как и аккредитивы, могут быть покрытыми за счет средств, зачисленных клиентом на специальный счет, и непокрытыми, т.Pе. гарантированными банком. Чтобы получить расчетные чеки, предприятие обращается в свой банк с заявлением, в котором указывает количество чеков и общую сумму, которая требуется ему для расчетов чеками. На основании этого заявления определяется лимит одного чека, который проставляют на оборотной стороне каждого чека. Для депонированных чеков одновременно с заявлением в банк представляется платежное поручение на заявленную денежную сумму. После этого предприятие получает в банке чековую книжку. Выписанные чеки действительны в течение десяти дней, не считая дня выписки. Учет выдачи чеков ведет владелец чековой книжки на субсчете 2 «Чековые книжки» активного счета 55 «Специальные счета в банках». Вексельная форма расчетов. Здесь мы знакомимся с коммерческим кредитом

1. Вплив тонізуючих напоїв на організм людини та їх використання в підприємствах ресторанного господарства

2. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

3. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

4. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання

5. Оптимізація розподілу та використання добрив у сільськогосподарському підприємстві

6. Підприємство та підприємництво
7. Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах
8. Інституційний тип взаємовідносин державних службовців та підприємців

9. Охорона праці на підприємствах громадського харчування

10. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

11. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

12. Облік виробничих запасів на промислових підприємствах

13. Організація обліку запасів на підприємствах

14. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

15. Правове регулювання охорони та використання надр

16. Інформаційні системи в економіці та підприємництві

Телескопическая вилка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой вилки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
427 руб
Раздел: Прочее
Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730020).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
375 руб
Раздел: Занавески
Настольная игра "Имаджинариум. Детство".
О настольной игре «Имаджинариум. Детство» Настольная игра, в которой надо придумывать ассоциации к картинкам и пытаться разгадать чужие
1750 руб
Раздел: Классические игры

17. Вторинна сировина та її використання в промисловості

18. Бізнес-план ПП "Аурум" 2007-2009. Сфера діяльності - виготовлення ювелірних прикрас. Форма власності - приватне підприємство

19. Особливості обслуговування споживачів у спеціалізованих підприємствах ресторанного господарства

20. Організація стратегічного планування на підприємствах

21. Технічний контроль на машинобудівних підприємствах

22. Надпровідність та її використання в техніці
23. Розробка та використання механізму факторингових операцій
24. Форми грошей та еволюція їх розвитку

25. Формування та використання фондів цільового призначення

26. Принципи одержання та використання алкінів

27. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

28. Історико-культурна спадщина Криму часів античності і середньовіччя та її використання у туризмі

29. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

30. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

31. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

32. Використання засобів та методів лікувально-фізичної культури при лікуванні слабкої форми короткозорості (міопії)

Качели подвесные детские.
Изготовлены из полипропилена. Для детей старше 3 лет, весом до 25 кг. Перед использованием необходимо убедиться в надежном закреплении
452 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Табурет "Плетенка" складной (большой).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 445 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
450 руб
Раздел: Стульчики
Шкатулка-фолиант "Книга Соломона", 21x13x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из кожзаменителя. Такая шкатулка послужит оригинальным, а
677 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

33. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

34. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

35. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

36. Сучасні форми та системи оплати праці

37. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

38. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів
39. Поняття, форма та функції Конституції України
40. Форми корпоративного підприємництва

41. Поняття та форми державного устрою2

42. Методика аудиторської перевірки розрахунків з робітниками та службовцями по заробітній платі

43. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

44. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

45. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

46. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

47. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

48. Екологічна криза та форми її прояву

Контейнер "Клиер", 15 литров.
Контейнер "Клиер". Материал: пластик. Объем: 15 литров. Длина: 42 см. Ширина: 28 см. Высота: 20 см.
374 руб
Раздел: Штучно
24 восковых мелка для малышей, в бочонке.
Оптимальным выбором карандашей для самых маленьких станет набор из 24 восковых мелков, предназначенных специально для малышей от 1 года.
484 руб
Раздел: Восковые
Фоторамка "Poster blue" (40х60 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 40х60 см. Материал: пластик.
681 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)

49. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

50. Форми єврокредитів та динаміка їх застосування

51. Психрофільні мікроорганізми та їх використання

52. Державна підтримка сільського господарства та її форми в Україні

53. Порівняльна характеристика рибопродуктивності ставів за умов використання інтенсивної, напівінтенсивної та екстенсивної технології отримання рибницької продукції

54. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності
55. Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства
56. Контроль та ревізія використання основних засобів

57. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

58. Облік реалізації продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями та замовниками

59. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

60. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

61. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

62. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

63. Аналіз та узагальнення даних про особливості використання гранатометів в локальних війнах і регіональних конфліктах

64. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

Письменные принадлежности "Набор первоклассника", арт. Нп4_17692.
В наборе: доска для лепки, клей-карандаш, ручка шариковая синяя - 2 штуки, карандаш черно графитный - 2 штуки, точилка, пластилин, набор
527 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Карандаши цветные "Kores", 48 цветов, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
716 руб
Раздел: Более 24 цветов
Часы шахматные.
Механизм: механический кварцевый. Материал: пластик. Размеры: 18 x 11,3 x 5,6 см.
2023 руб
Раздел: Прочее

65. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

66. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

67. Поняття національного доходу та його використання

68. Поняття, види та форми договорів

69. Правовий режим використання і відновлення та захист вод України

70. Правові форми використання земель
71. Свобода та межі підприємницької діяльності
72. Форма та зміст заповіту за законодавством різних держав

73. Іменники – назви рослин та їх використання в усній народній творчості

74. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

75. Використання табличного процесора Excel для розрахунків

76. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

77. Деякі формати мультимедіа. Використання шейдерів та фракталів

78. Форми і методи комунікацій у підприємництві

79. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

80. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Кресло детское.
Мягкое удобное кресло для отдыха. Кресло имеет прочный металлический каркас и покрытие из текстиля, оно легко собирается и разбирается и
706 руб
Раздел: Стульчики
Детские футбольные ворота 2 в 1.
Игровой набор включает в себя всё необходимое для тренировок маленьких футболистов - пластиковые сборно-разборные ворота с сеткой,
1306 руб
Раздел: Футбол

81. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

82. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

83. Ціноутворення та цінова політика підприємства

84. Особливості діагностики та лікування безпліддя при використанні лапароскопії та допоміжних репродуктивних технологій в жінок із мікоплазмозом

85. Використання антиоксиданту тіотриазоліну та препарату метаболічної дії ловастатину

86. Форми та прояви слабоумства
87. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшникової олії ЗАТ з ІІ "ДОЕЗ")
88. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

89. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

90. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

91. Аналіз використання персоналу на промисловому підприємстві

92. Джерела та форми права

93. Економічна сутність та форми оплати праці

94. Пошук та генерування нових ідей підприємцем

95. Реінжиніринг бізнес-процесів зовнішньоекономічних фінансових розрахунків на базі вексельних технологій для ТОВ "УКР-ПАК"

96. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

Набор для черчения "College", 9 предметов.
В набор входит: циркуль 14 см с одной сгибаемой ножкой, циркуль - измеритель, удлинитель, кронциркуль, механический карандаш, контейнер с
539 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши с разноцветным грифелем "Magic", 5 штук.
Карандаши с разноцветным грифелем. Диаметр: 10 мм. В комплекте: 5 штук.
427 руб
Раздел: До 6 цветов

97. Удосконалення існуючих та розробка нових форм мотивації праці

98. Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища фармацевтичного підприємства

99. Використання різних джерел інформації для підготовки та прийняття управлінських рішень


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.