Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Склад основних розділів бізнес-плану фізкультурно-спортивної організації

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

БІЗНЕС ПЛАН ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ План Загальна характеристика бізнес плану фізкультурно-спортивної організації. Структура бізнес плану фізкультурно-спортивної організації. Зміст бізнес плану фізкультурно-спортивної організації. 1. Загальна характеристика бізнес плану фізкультурно-спортивної організації Бізнес-план – це короткий, точний, доступний і зрозумілий опис пропонованої діяльності фізкультурно-спортивної організації. Основна мета розробки бізнес плану полягає в плануванні господарської та іншої діяльності фізкультурно-спортивної організації на найближчий та віддалений періоди у відповідності з потребами ринку і можливостями отримання необхідних ресурсів для організації роботи. Мета складання БП конкретизується, як правило, у наступних завданнях: визначити конкретні напрямки діяльності, цільові ринки і місце організації на цих ринках; сформувати довго- та короткострокові цілі, стратегію і тактику їх досягнення; вибрати асортимент (номенклатуру) і визначити основні показники товарів чи послуг, які будуть пропонуватися споживачам; оцінити відповідність кадрового складу і умов мотивації праці, матеріальних та фінансових ресурсів організації сформованим цілям; визначити маркетингові заходи щодо вивчення ринку, мережі збуту, просування продукції, яка виробляється до споживачів, ціноутворення тощо. При розробці БП необхідно дотримуватися слідуючих принципів: Планування повинно бути: гнучким, яке передбачає заходи, що сприяють постійній адаптації до змін зовнішнього середовища, в якому функціонує організація; безперервним «слизьким», тобто реалізувати один бп, необхідно переходити до розробки другого на наступний період часу з новими цілями і задачами; комплексним – передбачати систему різноманітних і різнохарактерних заходів, які дозволять досягти сформульованої мети і задач; творчим, яке передбачає не однократну проробку окремих розділів бп з врахуванням різних обставин; багатоваріантним, такого, що враховує структуру продукту, що виробляється та інші специфічні аспекти діяльності організації; адекватним, зважено оцінюючим можливості організації в досягненні поставленої мети і задач. При розробці БП необхідно враховувати ряд важливих обставин: По-перше, орієнтований строк розробки БП для середньої організації складає 200 людино-днів; По-друге, структура БП і ступінь деталізації його розділів мають залежати від таких факторів, як величина організації, тривалість планового горизонту, різновид продукції, що виготовляється (робіт, послуг) та їх специфічні характеристики та ін. По-третє, БП, як правило, складається на 3-5 і більше років. 2. Структура бізнес плану фізкультурно-спортивної організації Найбільш повна структура БП включає наступні розділи: Концепція бізнесу (резюме). Види товарів (послуг). Ринки збуту товарів (послуг). Конкуренція на ринках збуту товарів (послуг). План маркетингу. План виробництва. Організаційний план. Правове забезпечення діяльності організації. Оцінка ризиків і страхування. Фінансовий план. В залежності від специфіки фізкультурно-спортивної організації, об’єкту бізнесу та конкретних обставин, структура БП може змінюватись: різні розділи можуть бути об’єднані (3 і 4, 7 і 8).

Може бути змінена їх послідовність, окремі розділи можуть бути виключені зі складу БП як нехарактерні (план виробництва) для управлінських фізкультурно-спортивних організацій. 3. Зміст бізнес плану фізкультурно-спортивної організації Розглянемо основні позиції, які характеризують зміст БП. Концепція бізнесу (резюме). Оскільки даний розділ є скороченим варіантом усього БП, то він складається після всіх розділів і включає наступну інформацію: Основні цілі БП. Основні напрямки стратегії організації (асортимент товарів, послуг, ціни, якість, споживачі, персонал, місце розташування, сервісні послуги інш.). Заходи за окремими напрямками стратегії організації. Необхідні засоби й потенційні джерела їх одержання. Переваги товарів (послуг), що виробляються. Прогноз обсягів продажу товарів (послуг). Очікувана виручка, чистий прибуток. Планові витрати. Рівень прибутковості інвестицій. Строк повернення залучених засобів. Характерні (специфічні) умови роботи організації. Дані про створення і реєстрацію організації. Ділова біографія керівника організації. Контактна інформація (телефон, факс,e-mail). Суть концепції БП американськими спеціалістами сформульована у наступній короткій специфічній формі: «Я не знаю вашу фірму; я не знаю товарів Вашої фірми; я не знаю клієнтів Вашої фірми, я не знаю історії Вашої фірми, я не знаю репутації Вашої фірми, я не знаю досягнень Вашої фірми, так який же товар після всього цього Ви хочете мені запропонувати?». Види товарів (послуг). Назва і детальний опис товарів (послуг). Наглядне зображення (фотографії, ілюстрації) товарів (послуг). Потреби, які задовольняють дані товари (послуги). Попит на товари (послуги). Ціни виробництва і реалізації товарів (послуг). Відповідність товарів (послуг) вимогам законодавства. Життєвий цикл товарів (послуг). Ринки й способи продажу. Переваги й недоліки товарів (послуг). Особливості технології виготовлення товарів чи надання послуг (дизайн, упаковка, після продажний сервіс, товарний знак). Патенти (авторське посвідчення). Ризики збуту товарів (послуг) Характеристика ринків і їх сегментів (потенційний і реальний ринок, ринок організацій-споживачів й кінцевих споживачів). Фактори впливу на попит (по ринкових сегментах) Перспективи змін потреб (по ринках) і можливі варіанти реакції на них. Результати дослідження попиту і пропозиції. Близькість організації до ринку (сегменту). Конкуренція на ринках збуту товарів (послуг) Область діяльності і характер змін в ній. Якісно-кількісна характеристика конкурентів (товари, послуги, ціни, канали збуту, просування, сегменти ринку). Стратегія і тактика діяльності конкурентів. План маркетингу Тип маркетингу (конверсійний, стимулюючий, розвиваючий, підтримуючий, протидіючий маркетинг, ремаркетинг, синхромаркетинг, демаркетинг). Канали збуту (однорівневі, багаторівневі). Просування (реклама, персональний продаж). Формування суспільної думки про організацію, її товарах, послугах. Ціноутворення. Стимулювання продажу (форми стимулювання продавців, покупців, власного персоналу, продажі-ярмарки). Післяпродажне обслуговування. План виробництва Діюче (заново створене) виробництво, наявність виробничих приміщень, земельних ділянок, матеріальних ресурсів та додаткова потреба в них.

Місце розташування (близькість до споживчого ринку, постачальників, транспортний зв'язок та ін.). Введення виробничих потужностей. Сировина, матеріали, комплектуючі. Репутація та досвід роботи з постачальниками. Можливості і досвід виробничої кооперації. Фактори, які лімітують обсяги виробництва і поставок ресурсів. Планування виробництва (контроль якості продукції, охорона навколишнього середовища, утилізація відходів, забезпечення безпеки життєдіяльності і т. ін.). Організаційний план Організаційна структура фірми (підрозділи, характер їх взаємодії, координація і контроль їх діяльності інше). Робоча сила (кваліфікація, форми залучення до праці, заробітна плата, режим праці, плинність кадрів, потреба в кадрах). Управлінський персонал (функціональні обов’язки, права і повноваження, система стимулювання, рекомендації до самовдосконалення). Кадрова політика) принципи підбору і найму, підвищення кваліфікації і перепідготовка, методи і періодичність оцінки якості праці,система просування по службі). Правове забезпечення діяльності організації Дата створення і реєстрації (коли, ким, де). Установчі документи. Форма власності. Основні пайовики. Ступінь підляганню державному контролю. Копії ліцензій, погоджень і договорів з іншими організаціями. Можливі зміни у законодавстві і їх вплив на діяльність організації. Особливості нормативно-правового регулювання діяльності організації (податкові пільги, техніка безпеки, права споживачів). Оцінка ризиків і страхування Перелік можливих ризиків (виробничі, комерційні, форс-мажор) з вказівкою ймовірності їх виникнення й очікуваного потенційного збитку. Організаційні заходи для профілактики й нейтралізації можливих ризиків. Програма страхування ризиків. Фінансовий план Оперативний план (звіт). План (звіт) доходів і витрат. План (звіт) руху грошових засобів. Балансовий план (звіт). Необхідні для реалізації проекту засоби. Джерела і форми отримання необхідних засобів. Можливі терміни повернення засобів і обсяги доходів по них. У підсумку звернемо увагу на наступні обставини: не існує єдиної встановленої методики розробки бізнес-плану й форми його викладу, у зв’язку з чим кожен бізнес-план є індивідуальним.

Как и в предыдущем разделе, эти задания отрабатываются только в части урока. Остальное время отводится на индивидуальную подготовку в соответствии с индивидуальными планами подготовки к предстоящим соревнованиям. 7.11. Автономная технико-тактическая подготовка Наиболее удобным методом подготовки борца на автономном этапе является метод круговой технико-тактической тренировки. Она является содержательной и эмоциональной основой в организации региональной (децентрализованной) подготовки борцов (И.И. Иванов, 2002). Во всех видах спорта используется метод круговой тренировки. Мода на этот метод подготовки в спорте пришла с появлением в СССР работы Д. Харре (Учение о тренировке, 1971). Однако он используется в основном для развития физических качеств. В спортивной борьбе для достижения соревновательного результата главенствующее значение имеет качество технико-тактической подготовленности (И. И. Алиханов 1986; А.С. Кузнецов, 2002; А.Н. Ленц, 1967; Г.А. Сапунов 1970; Ю.А. Шулика, 1993; В.Я. Шумилин, 1954) и психологическое обеспечение способности реализовать технико-тактические умения (В.М. Игуменов, 1971; Л.А.Китаев-Смык, 1983), что в итоге и оценивается, а физиологические качества только обеспечивают энергетику ведения поединка

1. Основные разделы бизнес-плана, калькуляция темы и расчет цены программного продукта, технико-экономическое обоснование с расчетом экономической эффективности разработки

2. План маркетинга спортивно-развлекательного клуба Stars

3. Розробка бізнес-плану МПП СОФ

4. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

5. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

6. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"
7. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління
8. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

9. Прийом контрасту як основний засіб організації художнього матеріалу у творі В.Г. Короленка "Діти підземелля"

10. Бізнес-план на відкриття перукарні

11. Бізнес-план Приватного підприємства "Універсам "Енергетик"

12. Метод складання бізнес-плану СТО "Blitz"

13. Складання бізнес-плану ТОВ "Юлана"

14. Сутність, стадії та логіка розробки бізнес-плану

15. Ефективність контролю в організації: поняття, основні параметри, система показників, проблеми

16. Основні напрямки організації праці менеджера

Звуковой плакат "Домашние животные".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Чайник со свистком "Mayer & Boch", 3,5 литра, эмалированный (арт. 23854).
Этот чайник со свистком изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Корпус чайника имеет элегантное покрытие с цветочным рисунком.
1624 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Двусторонний говорящий плакат "Азбука и счет".
Суперновинка от Азбукварика! Двусторонний говорящий плакат станет незаменимым помощником родителей! На одной стороне плаката – говорящая
484 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

17. Основні принципи і типи організаційної культури

18. Бізнес-план підприємства по наданню послуг

19. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

20. Основні засади організації соціальної роботи з дітьми-інвалідами

21. Основні організаційні форми та види туризму

22. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки
23. Розробка бізнес-плану реалізації проекту по випуску нової продукції на ВАТ "Іскра"
24. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

25. Організація приймання товару в аптеці

26. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

27. Організація праці

28. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

29. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

30. Організаційна система управління природокористуванням України

31. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

32. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

Доска двухсторонняя магнитно-маркерная с поддоном (набор букв, цифр и знаков на магнитах).
Доска предназначена для детей от 3 лет и может быть использована как основа для наборов магнитных букв, цифр и знаков, магнитной мозаики,
744 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Карандаши "Волшебный дворец", 24 цвета, черное дерево, заточенные.
Количество цветов - 24. Материал корпуса - дерево. Диаметр корпуса - 7 мм. Форма корпуса - шестигранная. Заточено - да. Длина - 172
318 руб
Раздел: 13-24 цвета
Глобус политический диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1121 руб
Раздел: Глобусы

33. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

34. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

35. Рельєф та ландшафтна організація

36. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

37. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

38. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку
39. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"
40. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

41. Організація касових операцій у банківських установах

42. Організація ресурсної бази банків в Україні

43. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

44. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

45. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

46. Організація охорони праці на виробництві

47. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

48. Організація охорони праці на виробництві

Казан Вок "Webber" BE-905/30, 4,4 л.
Объем: 4,4 л. Диаметр: 30 см. Глубина: 10,5 см. Толщина дна: 7 мм. Толщина стенок: 4 мм. Глубокий вок из облегченного чугуна серии «Черный
1407 руб
Раздел: Казаны
Набор детской посуды "София. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "София" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Набор для уборки Vileda "Easy Wring. Turbo", швабра+ведро с педальным отжимом.
Набор Vileda "Easy Wring. Turbo" состоит из плоской швабры с телескопической ручкой и ведра с педальным отжимом. Подходит для
3699 руб
Раздел: Швабры и наборы

49. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

50. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

51. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

52. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

53. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

54. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"
55. Внутрішній аудит організації
56. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

57. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

58. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

59. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

60. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

61. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

62. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

63. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

64. Організація документаційного забезпечення установи

Настольная игра "Барабашка (Geistestesblitz)".
У вас в руках оказались фотокарточки, сделанные каким-то странным фотоаппаратом: фотографируя всего пять предметов, он постоянно путает их
1071 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Бумага туалетная "Classic (Вейро)", 24 рулона, 17 метров x 9.5 см.
В комплекте: 24 рулона. Длина рулона: 17 метров. Ширина рулона: 9,5 см. С перфорацией. В одном рулоне: 136 листов.
396 руб
Раздел: Бумага туалетная
Рюкзак для средней школы "Райдер", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения

65. Організація і методика аудиту

66. Організація і методика аудиту доходів підприємства

67. Організація і методика проведення аудиту касових операцій

68. Організація облікового процесу на підприємстві

69. Організація обліку

70. Організація обліку в Франції та Люксембурзі
71. Організація обліку власного капіталу підприємства України
72. Організація обліку запасів на підприємствах

73. Організація обліку на підприємстві

74. Організація обліку орендних операцій

75. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

76. Організація праці бухгалтера

77. Організація складського обліку запасів в установах

78. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

79. Організація управлінського обліку на підприємстві

80. Основи організації бухгалтерського обліку

Игра настольная "7 на 9".
Быстрая игра для 2-4 человек. Суть игры в том, что необходимо быстро считать в уме и ещё быстрее действовать — бросать подходящую карту,
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Бумага упаковочная "Путешествие", 70x100 см, 10 листов.
Упаковочная бумага — одна из важнейших деталей презента. Подарочная упаковка с оригинальным дизайном с легкостью дополнит всю прелесть
487 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Тримино".
"Тримино" настольная игра для тех, кто умеет просчитывать ходы, создавать хитроумные комбинации и не боится блефовать. Здесь не
714 руб
Раздел: Домино детское

81. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

82. Ревізійні комісії підприємств і організацій

83. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

84. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

85. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

86. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу
87. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності
88. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

89. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

90. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

91. Організація роботи Верховної Ради України

92. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

93. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

94. Правова організація працевлаштування громадян

95. Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953–2004 рр.): організаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти

96. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

Деревянная игрушка "Металлофон".
Каждая нота на металлофоне имеет свой цвет. Ударяя по разным пластинкам палочкой, ребенок извлекает разные звуки, складывает их в ритмы и
339 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны
Глобус Земли, физико-политический, рельефный с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. На карту глобуса нанесены страны мира, названия городов и другая
908 руб
Раздел: Глобусы
Средство для умягчения воды Calgon "2 в 1" (1,6 кг).
Эффективно смягчает воду и предотвращает образование накипи, защищая все важные детали вашей стиральной машины. С Calgon ваша стиральная
573 руб
Раздел: Для очистки стиральных машин

97. Організація баз даних

98. Поняття про інформаційну систему. Способи організації інформаційної бази

99. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.