Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Масове безробіття в Україні як соціальна проблема

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет Кафедра КСПП Звіт по практиці на тему: Масове безробіття в Україні як соціальна проблема Вінниця 2010 Зміст 1. Розробка методологічного розділу програми соціологічного дослідження 2. Визначення основних понять програми за темою дослідження 3. Вибірка в соціологічному дослідженні 4. Розробка та логічний аналіз анкети 5. Організація та методика проведення опитування респондентів 6. Статистика і обробка інформації 7. Аналіз та узагальнення результатів соціологічного дослідження Висновки Література Додаток 1. Розробка методологічного розділу програми соціологічного дослідження Проблема безробіття залишається драматичною ознакою переходу до ринкової економіки впродовж вісімнадцятирічного періоду соціально-економічних перетворень в Україні. Нові суперечливі тенденції динаміки українського безробіття потребують свого осмислення та врахування в розробці адекватної політики зайнятості на ринку праці. Проблеми та тенденції рівня безробіття та шляхів його мінімізації розглядали такі українські вчені, як: В. Федоренко, П. Нікіфоров, А. Вольська, І. Петрова, А. Казановський, О. Котляр, В. Костиков, О. Рузавіна, І. Маслова та інші. Проблема безробіття гостро постала в Україні, як і в багатьох інших країн з залишками елементів перехідної економіки, після невдалих спроб реалізувати економічні реформи. Проте, якщо у країнах Центральної і Східної Європи рівень безробіття сягнув одразу понад 10% робочої сили впродовж перших років економічних перетворень, то в Україні він зростає значно повільніше: починаючи з 1991 року по сьогодні рівень офіційно зареєстрованого безробіття в середньому не перевищив 6% . Низький рівень безробіття за офіційними даними, попри масове скорочення виробництва і гіперінфляцію перші роки незалежності, пояснюється високим рівнем прихованого безробіття та свідомим заниженням показників реального безробіття. Схожі тенденції прихованого безробіття, викликані впливом на економіку України світової фінансової кризи, спостерігаються і на сучасному етапі господарювання. Але їх розміри на сьогоднішній день вже зменшуються, про що свідчать дані Державного комітету статистики. У жовтні 2009року зберігалася позитивна тенденція до скорочення обсягів вимушеної неповної зайнятості. Так, кількість працівників, які перебували у відпустках із дозволу та ініціативи адміністрації, порівняно з вереснем скоротилася на 2,7 тис. осіб, або на 0,9%, і становила 295,2 тис. осіб (2,8% кількості штатних працівників). Кількість працюючих у режимі скороченого робочого дня (тижня) у жовтні 2009 р. порівняно з попереднім місяцем також зменшилася на 47,6 тис. і становила 947,0 тис. осіб (9,0% кількості штатних працівників). Найбільш поширеним такий режим роботи був у Запорізькій області, де в таких умовах працював кожний шостий працівник, Луганській – кожний сьомий, Дніпропетровській – кожний восьмий, Львівській – кожний дев’ятий. Кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, зросла з 526,3 тис. осіб на 1 листопада 2009 року.

до 536,7 тис. осіб на 1 грудня 2009 р., проте зменшилася на березень 2010 року до 505,2 тис. осіб. Число зареєстрованих безробітних на 1 грудня 2009року становило 512,2 тис. осіб, становить 80% аналогічного періоду минулого року. Також спостерігається зменшення кількості безробітних жінок, молоді у віці до 35 років, але збільшилася кількість звільнених з економічних причин. Офіційного статусу безробітних на зазначену дату набули 95,4% незайнятих громадян, із них 78,2% отримували допомогу по безробіттю. Серед безробітних майже кожний другий раніше займав місце робітника, майже кожний третій – посаду службовця, а кожний шостий не мав професійної підготовки. За сприяння державної служби зайнятості у листопаді 2009р. було працевлаштовано 44,7 тис. осіб, що на 36,3% менше, ніж у жовтні п.р. Серед працевлаштованих незайнятих осіб жінки становили 47,4%, а молодь у віці до 35 років – 50,3% . Не дивлячись на негативні прогнози на 2009 рік, рівень безробіття в Україні виявився нижче, ніж у деяких країнах Європи. До того ж, згідно з даними офіційної статистики, кількість безробітних у державі продовжує зменшуватися. Система заходів щодо зниження рівня безробіття в Україні включає: - розвиток розгалуженої системи державної служби зайнятості професійної орієнтації, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів; - надання підприємцям субсидій, премій та податкових пільг для найму додаткової робочої сили або переведення частини працівників на скорочений робочий день; - державну підтримку нетрадиційним сферам зайнятості; стимулювання підприємців до навчання, перекваліфікації й подальшого працевлаштування додаткової робочої сили; залучення приватного (як вітчизняного, так й іноземного) капіталу в райони зі стійким рівнем безробіття; - регулювання можливості працевлаштування за кордоном, приєднання України до міжнародного ринку праці; - стимулювання осіб, що отримують державну допомогу, до пошуку робочих місць; - збільшення кількості стажистів у системі професійної освіти; введення в дію запасів невстановленого устаткування та підвищення коефіцієнта змінності його в цілому; - заходи щодо квотування робочих місць для представників найуразливіших груп на ринку праці, безвідсоткові кредити, що надаються безробітним, які започатковують власний бізнес; - організацію регіональними або місцевими органами влади у кооперації з окремими підприємствами або закладами соціальних (громадських) робіт тощо. Отже, темпи скорочення рівня безробіття в Україні за період 2008-2009 років свідчать про ефективність урядових заходів щодо покращення ситуації на ринку праці в Україні. Актуальність проблеми в сьогоденні: В Україні завжди існувало безробіття, проте під час економічної кризи дане питання ще більше загострилося, так як велика кількість підприємств не витримали тиску кризи, залишивши без роботи велику кількість громадян. Ступінь вивчення і розробки: Дослідження по даному питанню проводилося Буковинською державною фінансовою академією, Чернівці. Також за даною проблемою постійно слідкує Державний комітет статистики України. Проблемна ситуація: Внаслідок економічної кризи в Україні значно зросла кількість безробітних, проте не всі безробітні надалі бажають працевлаштуватися, адже не працювати їм теж ніхто не забороняв.

2. Визначення основних понять програми за темою дослідження Об’єктом даного соціологічного дослідження є студенти ВНТУ, а саме студенти інституту ЕЕЕМ, факультету ЕЕ, групи 1ЕС-06. Предметом соціологічного дослідження є ставлення студентів групи 1ЕС-06 до масового безробіття в Україні. Метою соціологічного дослідження є: визначити що є основною причиною масового безробіття в Україні. Завданням соціологічного дослідження є: визначити що є основною причиною масового безробіття в Україні. (Чи вплинула економічна криза на рівень безробіття? Як вибори президента України відобразилися на рівні безробіття?). Ключові поняття: Безробітні — працездатні громадяни працездатного віку, які з незалежних від них причин не мають заробітку (або інших передбачених чинним законодавством доходів) через відсутність підходящої роботи, зареєстровані у державній службі зайнятості, дійсно шукають роботу та здатні приступити до праці. Циклічне (кон'юнктурне) безробіття виникає внаслідок коливань економіки. В фазі рецесії підприємства звільняють робочих та наймають на роботу в разі економічного підйому. Вважається, що кон'юнктурне безробіття зникає через 2-3 роки. Сезонне безробіття — результат природних коливань кліматичних умов протягом року або коливань попиту. Зникає протягом року. Панельне безробіття (у розумінні монетаристів — природне безробіття): відсоток безробіття, який неможливо усунути навіть при найкращому розвитку кон'юнктури. Цей вид безробіття виникає внаслідок фрикційного, добровільного та структурного безробіття. Це та група безробітних, які не можуть знайти роботу в зв'язку з кваліфікацією, віком, станом здоров'я, місцем проживання або недостатнім бажанням до праці. Отже, це особи, відрізані від ринку праці. Фрикційне безробіття виникає, коли робочі тимчасово знаходяться без роботи в результаті зміни місця праці. Цей вид безробіття виникає в короткостроковому вимірі. Структурне безробіття — виникає в результаті зміни структури економіки, наприклад, внаслідок технологічної революції. Гіпотеза дослідження: Внаслідок економічної кризи в Україні значно збільшилася кількість безробітних. 3. Вибірка в соціологічному дослідженні На етапі збирання первинних матеріалів суб'єкт соціологічного дослідження повинен з'ясувати кількісні та якісні параметри об'єкта, уточнити, хто є носієм інформації, скільки таких носіїв треба обстежити, щоб отримати реальну картину соціальної реальності. У практиці емпіричних досліджень, якщо об'єкт кількісно невеликий (не перевищує 300—500 одиниць), можна вдатися до суцільного обстеження, опитавши, наприклад, усіх респондентів або проаналізувавши всі номери визначених часописів тощо. Але соціологія найчастіше має справу з великими групами людей, носіями певних характерних ознак, учасниками різноманітних соціальних процесів. Об'єктом досліджень можуть бути десятки і сотні тисяч людей, що мешкають у різних регіонах, містах, областях; багатотисячні колективи промислових підприємств, організацій; великі соціальні спільноти: підприємці, молодь, студентство, жіноцтво, діти. Тому дослідник, дбаючи про якість, достовірність майбутніх результатів, повинен ретельно підійти до вибору найоптимальніших методів.

Сотня очевидців підтверджує масове знищення людей у газових камерах Дахау, хоча офіційно доведено, що в цьому таборі газових камер взагалі не було! 5. Для кремації одного трупа необхідно 130 кг вугілля, а німцям, як прийнято вважати, доводилося спалювати близько 1300 трупів щодня. Збереглися сотні аерофотознімків Аушвіца, зроблених з американських літаків за час гаданого голокосту (1943–1944). Чому жоден з них не зареєстрував гігантських гір вугілля? Чому на них не видно жодного чорного клубу диму? 6. Чим пояснити, що радіо, кінематограф, преса, телебачення продовжують щодня торочити нам про міфічне знищення шести мільйонів жидів у газових камерах, супроводжуючи такі передачі нескінченними скаргами і стогонами? Чому жидівське лобі і сьогодні, через півсотні років після війни, не залишає у спокої глибоких людей похилого віку, які колись намагалися врятувати Німеччину від свого гріха, Версальського договору, від міазмів Веймарської республіки, від розкладання німецької молоді, від масового безробіття? Адже повернення

1. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

2. Громадські роботи як форми співпраці служби зайнятості з роботодавцями

3. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

4. Побут міського населення наддніпрянської України в 1950-80-х рр. ХХ століття

5. Архітектура України кінця ХVII століття

6. Культура України в ХІV–першій половині ХVІІ століття
7. Наукове обґрунтування оптимізації системи профілактики інвалідизуючих захворювань у військовослужбовців служби безпеки України
8. Проблеми ринку праці і зайнятості в перехідній економіці України

9. Проблемы и перспективы социальной работы с молодыми семьями в сельской местности

10. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни

11. Митна служба України

12. Становлення та розвиток податкової служби України

13. Економіка України на початку ХХІ століття

14. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

15. Безробіття

16. Безробіття як економічне явище

Рюкзак "Стрит", черный.
Практичный рюкзак с универсальным дизайном подойдет для тех, кто в первую очередь ценит комфорт и сохранность своих вещей. Станет надежным
330 руб
Раздел: Без наполнения
Комплект детского постельного белья 1.5 "Принцесса".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Подушка для автокресел, детская "Roxy" от 1 до 3 лет.
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
391 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки

17. Порівняльний аналіз рівня безробіття у Дніпропетровській області та Україні

18. Характеристика і специфічні риси плинної, застійної і прихованої форм безробіття

19. Порядок реєстрації безробітних

20. Бітлз і їх роль у розвитку молодіжної культури ХХ століття

21. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

22. Психічні стани безробітних
23. Порядок реєстрації безробітних, пошуку підходящої для них роботи та працевлаштування
24. Поняття безробітного. Правовий статус безробітного

25. Организация и несение караульной службы

26. Устройство парков и внутренняя служба в них

27. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

28. Организация газодымозащитной службы в гарнизонах пожарной охраны

29. Налогообложение в условиях рыночной экономики (на примере предприятия ООО "Служба быта")

30. Правовое регулирование государственной службы

31. Федеральная государственная служба в РФ

32. Детство и первая молодость Иоанна IV

Пенал "Автомобиль N 1".
Обтекаемый корпус, яркие цвета, стремительный силуэт - лучшие качества гоночного автомобиля есть и у нашего пенала, повторяющего его
434 руб
Раздел: Без наполнения
Подставка для колец "Собачка", 8 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Высота: 8 см. Товар не
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Настольная игра "Соображарий".
Сколько животных начинающихся на букву "К" вы знаете? Сможете ли за минуту назвать самое длинное слово на букву "Б"? А
490 руб
Раздел: Игры со словами

33. Правовые основы государственной службы в зарубежных странах

34. Государственная и муниципальная служба (понятия и виды)

35. Нормативно правовые акты федеральных органов государственной власти как основные источники регулирования муниципальной службы в РФ

36. Преступления против военной службы

37. Служба документационного обеспечения управления

38. Медицинская служба русской армии в Отечественную войну 1812г.
39. Internet. Службы и возможности
40. Деятельность государственной службы медико-социальной экспертизы в Тамбовской области

41. Проект создания системы поддержки принятия решений оперативно-дежурной службы милиции

42. Служба безопасности Украины

43. Характеристика Федеральной налоговой службы РФ

44. Благородные металлы на службе у человека

45. Развитие учебной мотивации студента средствами психологической службы

46. Создание Службы занятости в России

47. Формирование службы маркетинга на предприятии

48. Службы управления персоналом

Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 70х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 70х70 см.
424 руб
Раздел: Прочее
Светильник настольный Лючия "Верона", 552, 60 Вт, Е14 (бежево-серый).
Светильник данного типа используется для освещения прикроватного пространства, журнального столика, подоконника или рабочего стола. Патрон
556 руб
Раздел: Декоративные
Рюкзачок "Олень".
Это очаровательный и очень милый детский аксессуар. Он отлично подойдет для маленьких путешественников и путешественниц. В него можно
706 руб
Раздел: Детские

49. Личностные и профессиональные требования к специалисту службы маркетинга

50. Государственная налоговая служба РФ

51. Безработица в России и задачи Государственной службы занятости

52. Часовые империи. Сибирское казачье войско на службе отечеству

53. Новая Россия. Дипломатическая служба

54. Служба внешней разведки
55. Торжок - город древний и вечно молодой
56. Новая (молодая) историческая школа

57. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова. Лермонтов М.Ю.

58. Специфика приобщения молодого актера к профессиональной деятельности

59. Генрих Манн: молодые годы короля Генриха IV

60. Развенчание романтики военной службы

61. "Молодая Россия" в романах И.С.Тургенева

62. Политические идеалы молодого Пушкина

63. "Молодая Россия" в романах И.С.Тургенева

64. Специфика лирических отступлений в романе А. Фадеева «Молодая гвардия»

Сумка-транспортный чехол усиленная для колясок "Книжка".
Сумка чехол выполнена из прочной и легко чистящейся ткани оснащена двумя ручками для переноски. Размеры: 93x50x36 см.
907 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Магниты "Standart", 0,7 кг, 30 мм, темно-синие, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: темно-синий.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Светильник с датчиком света и движения "Майти лайт".
К сожалению, не всегда при ремонте и проектировании можно предугадать, где Вам понадобится установка светильника. Светильник с датчиком
405 руб
Раздел: Ночники

65. Корпоративная автоматизированная информационная система как ресурс бизнеса (как поставить ИТ на службу бизнеса?)

66. Организация секретарской службы

67. Как выжить молодому специалисту

68. Организация служб делопроизводства

69. Задачи и права налоговой службы, ответственность за нарушение налогового законодательства

70. Организация налоговой службы в РФ
71. Интернет в учебной деятельности молодого педагога
72. Конфликты молодой семьи

73. Нравственные основы деятельности различных милицейских служб

74. Альтернативная гражданская служба

75. Актуальные административно-правовые аспекты правового статуса Федеральной службы России

76. О совершенствовании нормативного правового регулирования деятельности дорожно-патрульной службы ГИБДД

77. Поволжская академия государственной службы

78. Государственная служба

79. Система налоговой службы РФ

80. Военная служба и порядок ее прохождения

Лоток вертикальный, сборный, 6 отделений, серый.
Легкий и прочный, даже при максимальной загрузке документов. Возможность по собственному желанию регулировать ширину отделений. Для листов
383 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Фоторамка на 6 фотографий С31-020 Alparaisa "Family", белый, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 10х10 см (2 штуки). Фоторамка-коллаж для 6-ти
757 руб
Раздел: Мультирамки
Чехол с поролоном для гладильной доски, бязь, 129x51 см.
Чехол для гладильной доски Ника Ч1 выполнен из высококачественной хлопчатобумажной ткани (бязь)с поролоновой прокладкой. Он имеет
313 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски

81. О роли психолога в кадровой службе

82. Психологическая служба на предприятии

83. Психотерапевтическая служба Новгородской области

84. Психология на службе у фармацевтических работников

85. Представления молодых людей о реальных и идеальных родителях

86. Интернет на службе direct-mail, или... Как попасть в свою целевую аудиторию
87. Молодой человек может иметь тысячи половых актов с самыми различными женщинами…
88. Юноши находятся в периоде гиперсексуальности, а их молодым подружкам...

89. Молодіжні рухи в україні 19-20 сторіччя

90. Службы социальной помощи населению

91. Организация пенсионной службы в РФ

92. Инженерно-технические службы в гостинице

93. Испытание при замещении государственной должности государственной службы

94. Влияние занятий гидроаэробикой на освоение плавательных движений молодыми женщинами, не умеющими плавать

95. О мерах по поддержанию занятости населения и работе служб занятости населения в Российской Федерации

96. Чем отличались взгляды представителя новой (молодой) исторической школы от старой

Настольная композиция "Сад Дзен", 16x16x2 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
510 руб
Раздел: Антистрессы
Ящик, 50 литров, 530x370x300 мм.
Ящик для хранения сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок. Ящик без колес. Материал: пластик. Цвет: прозрачный. Объем: 50
640 руб
Раздел: Более 10 литров
Кружка "Пистолет", черная, с позолоченной ручкой.
Кружка для решительных мужчин и смелых женщин. Оригинальный дизайн позолоченной ручки, имитирующей рукоять пистолета, делает эту вещицу
629 руб
Раздел: Кружки

97. Государственная служба в США

98. Законодательство о воинской обязанности и военной службе в РФ

99. Служба судебных приставов


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.