Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Виробництво по справах про адміністративні правопорушення

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

ЗМІСТ РОЗДІЛ 1. ВИРОБНИЦТВО ПО СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ. Поняття виробництва по справах про адміністративні правопорушення, його задачі і принципи.6 Принципи виробництва по справах про адміністративні РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ВИРОБНИЦТВА ПО СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ. 2.1. Порушення справи про адміністративне правопорушення.14 2.2. Розгляд справ про адміністративні правопорушення.19 2.3. Виконання постанов про застосування адміністративних 2.4. Оскарження й опротестування постанов по справах про адміністративні ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ВСТУП Проблеми процесуального регулювання основ, умов і порядку реалізації законів, указів Президента, постанов уряду України, інших нормативно-правових актів і матеріальних адміністративно-правових норм, що утримуються в них, що регулюють відношення в різних аспектах і напрямках реалізації державної виконавчої влади. Процесуалізація владної діяльності публічних органів виконавчої влади необхідна для ефективної діяльності останніх; сприяє обмеженню прийняття ними помилкових рішень; а також гарантує невладний суб'єктам реалізації їхніх прав і законних інтересів. Актуальність теоретико-правового дослідження питань виробництва по справах про адміністративних правопорушень обумовлена необхідністю: проведення сучасних науково-теоретичних досліджень в області адміністративного процесу; як найшвидшої адміністративної процесуалізації для створення системи адміністративно-процесуального законодавства, націленої на реалізацію конституційного положення про поділ влади, на захист прав і воль громадян, а також на державотворення; поліпшення організації і функціонування виконавчих органів державної влади. Відсутність процедури в застосуванні норми владовідношення веде фактично або до її паралізації, або до суб'єктивного розсуду чиновників. І те, і інше є неприпустимим у правовій державі. Доти поки не будуть проведені серйозні заходи в країні по правовій процесуалізації матеріальних права, реальних зрушень по захисту прав громадян, що їм надає Конституція У., не буде. В Україні на відміну від закордонних країн ні в який період не існувало правового механізму реалізації найважливіших (життєво необхідних норм. Які видавали адміністративні органи (органи державного керування). Конституційне регулювання прав громадян не обгороджує них від адміністративної сваволі і несправедливості, що самим серйозним образом ставить на порядок денний питання про реформування адміністративного процесу в України. Мета: дослідити проблему виробництва по справах про адміністративні правопорушення Об'єктом дослідження виступают суб'єкти адміністративно-правових відносин. Предметом дослідження виступають самі адміністративно-правові відносини. З мети даної курсової роботи витікають задачі, а саме: Поняття виробництва по справах про адміністративні правопорушення. Його задачі і принципи. організаційна структура виробництва по справах про адміністративні правопорушення. Юридичний процес як різновид соціального процесу — нормативно-владна юридична діяльність суб'єктів публічної влади, здійснюваний у процесуальній формі, що містить у собі судові й інші процеси в публічних інтересах.

Особливість юридичного процесу полягає в наступному: По-перше, цієї діяльності властивий владний характер. Тут реалізуються владні повноваження державних і муніципальних органів влади. По-друге, їй властива досить повна регламентація діяльності юридичними процесуальними нормами. По-третє, це діяльність цільова, свідома, і вона спрямована на досягнення визначених юридичних результатів, на рішення юридичних справ. У зв'язку з цим вона оформляється офіційними документами як підсумковими, так і проміжними. Адміністративний процес доцільно розглядати як частину юридичного процесу, що складається з трьох процесів: адміністративно - нормотворчого, адміністративно - застосувального й адміністративно – юрисдикціоного, регульованих нормами адміністративного права. Необхідно не обмежуватися лише діяльністю органів державної адміністрації, а розглядати адміністративний процес як уладну діяльність виконавчих органів публічної влади: державної і муніципальної. Проблематика виробництва по справах про адміністративні правопорушення широко обговорюється в науковій літературі. При написанні даної курсової роботи використані праці М.Я. Масленікова, А.С. Матвеєнкова, Д.Н. Бахрах, ВА. Лорія, Н.М. Тищенка, В.Ф. Фефілова, А.С. Наймаловського, Ю.Н. Старилова, И.В. Пановой, В.П. Антоновой, А.Ю. Якимова. РОЗДІЛ 1. ВИРОБНИЦТВО ПО СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ. 1.1. Поняття виробництва по справах про адміністративні правопорушення, його задачі і принципи. Питання співвідношення матеріального і процесуального права є принциповим питанням правознавства, оскільки це методологічне і загальне питання. Відкриття розподілу права на матеріальне і процесуальне належить О. Білову, і виробив він його у «навчанні», у якому він сформулював процес як юридичного відношення між сторонами і судом. При розробці поняття виробництва по справах про адміністративні правопорушення вчені підходили до нього з прагненням забезпечити законність у діяльності державного керування шляхом упорядкування законом їхніх владних дій і процедури цих дій при взаєминах влади з громадянами. Тому А.Е. Луньов підкреслював, що під адміністративним процесом варто розуміти порядок діяльності всіх органів державного керування по здійсненню їхньої компетенції, порядок дозволу справ, що виникають у процесі керування, а також застосування норм матеріального адміністративного права. Він писав зокрема: «Усе це широке коло питань, що мають важливе значення надалі поліпшити роботу органів державного керування, входить у поняття адміністративного процесу»1 . По даному питанню представляється примітною дискусія найвизначнішого процесуаліста в адміністративному праві Н.Г. Саліщевой з угорським ученим Ф. Толді. Останній коментував процесуальний закон 1957 р. в Угорській Народній Республіці і для визначення кола відносин, охоплюваних процесуальним правом, послався на роботу молодого К. Маркса, що у статті «Дебати з приводу законів про крадіжку лісу» писав, що процес є тільки форма життя закону, прояв його внутрішнього життя. Слідом за К. Марксом Ф. Толді робить висновок, що «матеріальне право тільки за допомогою порядку виробництва перетворюється у фактор, що формує життєві відносини».

Загальна теорія права, на жаль, найчастіше ухиляється від вивчення процесуальних питань, що залишають на рішення вчених, що працюють в окремих галузях права. Серед рідких висловлень теоретиків права про процес можна провести думка О.Э. Лейста; «Розрізняються норми матеріального права (визначальний зміст прав, обов'язків і заборон, безпосередньо спрямованих на регулювання суспільних відносин) і норми процесуального права (визначальний порядок, процедуру, форму реалізації норм матеріального права)»i . Не всяка реалізація норми — це процес у правовому змісті. Д.М. Чечот пише, що в деяких випадках і суд може діяти як адміністративний орган, а, отже, його відносини не будуть у цьому випадку процесуальними2 . Схематично всю послідовність адміністративних, управлінських відносин можна розбити на, по-перше, сукупність заходів для ухвалення правового рішення (видання закону, норми права, акта керування), по-друге, комплекс заходів для реалізації норми права в ординарному порядку, по-третє, комплекс правових заходів для примусової реалізації правової норми. При цьому третій етап для правового методу регулювання суспільних відносин представляється основним, тому що без необхідності примуса, суспільні відносини можуть регулюватися й іншими методами: мораллю, внутріорганізаційними нормами. Прийняття правової норми Виконання правової норми Примус до виконання правової норми Дозвіл суперечки про право Процедура Процедура Виробництво Процес Виробництво по справах про адміністративні правопорушення — це частина адміністративного процесу. Спробуємо дати його дефініцію. Адміністративно - юрисдикційне виробництво — нормативно встановлений порядок і форми здійснення юридичних дій по розгляду справ про адміністративні правопорушення, а також юридичні форми результатів відповідних процесуальних дій. Можна виділити наступні сутнісні риси виробництва по справах про адміністративні порушення: Це специфічна процедура розгляду справ по накладенню адміністративних стягнень. Кожна стадія цього виробництва завершується прийняттям у справі відповідного акта, не подібного з актами, застосовуваними в інших виробництвах. Визначені відносини, охоронювані даним виробництвом, урегульовані адміністративним правом, відособленість і завершеність яким забезпечується з моменту виникнення адміністративної суперечки і до його дозволу. Виробництво по справах про адміністративні правопорушення — вид адміністративно – юрисдикційного виробництва, що має специфічну процедуру розгляду справ по накладенню адміністративних стягнень і нужденний в однаковому застосуванні, закріпленим на федеральному рівні. Виробництво по справах адміністративних правопорушеннях — це системне утворення, комплекс взаємозалежних процесуальних дій, що: Утворять визначену сукупність процесуальних правовідносин, що відрізняються предметною характеристикою і взаємозв'язком з відповідними матеріальними правовідносинами. Викликають потреби встановлення, доведення, а також обґрунтування всіх обставин і фактичної даних розглянутої юридичної справи. Обумовлюють необхідність закріплення, офіційного оформлення отриманих процесуальних результатів у відповідних актах, документах.

Що повинен з'ясувати судовий ритор, виступаючи з промовою в адмнстративнй справ? 14. Що входить до предмета судово промови в суд друго нстанц? 15. Як з всмнадцяти видв судових промов ви можете назвати? 16. Яка структура та змст судово промови прокурора при вдмов вд обвинувачення? 17. Як ви можете назвати засади та функц судово промови? 18. В чому поляга психологчна засада судово промови? 19 В чому полягають етична  логчна засади судово промови? 20. Що таке комункативна функця судово промови  в чому вона поляга? 21. Що таке нформативна функця судово промови  в чому вона поляга? 22. Розкажть про труднощ, як виникають у процес сплкування риторв з судовою аудиторю? 23. Як прийоми можуть використовувати судов ритори для встановлення контакту з учасниками судового процесу, публкою у зал судового засдання? 24. Яке значення ма пауза при виголошенн судово промови? 25. Що да змна темпу промови, модуляця голосу? 26. Якими словами можна звернутися до учасникв судового засдання, щоб привернути хню увагу? 27

1. Адміністративне правопорушення

2. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері податкового законодавства

3. Підсудність адміністративних справ

4. Адміністративно-правові методи

5. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

6. Адміністративна відповідальність
7. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за порушення податкового законодавства
8. Адміністративна реформа в Україні

9. Адміністративне право України

10. Адміністративний примус

11. Адміністративні провадження

12. Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності

13. Адміністративно-правовий статус Президента України

14. Адміністративно-правові норми

15. Елементи адміністративного позову

16. Місце адміністративного права в правовій системі

Чайник со свистком "Добрыня. DO-2909", 2 л.
Объём: 2 л. Материал: нержавеющая сталь. Материал ручки: бакелит. Свисток. Подходит для всех типов плит.
372 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Ящик почтовый с замком, синий.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
448 руб
Раздел: Прочее
Набор линеров "Sacura Pigma Micron", 3 штуки, черные.
Универсальные капиллярные ручки для письма, создания скетчей, иллюстраций, чертежей, ведения дневниковых, архивных записей и журналов
564 руб
Раздел: Капиллярные

17. Обласні державні адміністрації як суб’єкт адміністративного права

18. Основи адміністративного права України

19. Поняття та види адміністративного примусу

20. Правове регулювання участі прокурора в адміністративному судочинстві щодо захисту прав та свобод громадянина

21. Проблеми адміністративно-правового регулювання застосування спеціальних засобів адміністративного припинення міліцією

22. Розвиток адміністративного законодавства
23. Структура та особливості діяльності Адміністративного суду
24. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

25. Адміністративне право: погляди українських вчених часів незалежності (Т.О. Коломоєць)

26. Адміністративні і економічні реформи Петра I

27. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

28. Адміністративний менеджмент

29. Особливості управління та господарсько-адміністративного влаштування Дерманського Свято-Троїцького монастиря на Волині у ХVІ–ХVІІ ст.

30. Открытый травматический перелом нижней челюсти справа в области 8го зуба с переходом на угол без смещения (история болезни)

31. Ресурси виробництва

32. Загальнi економiчнi основи товарного виробництва, його еволюцiя

Коллекция "Качели".
Игрушка выполнена в традиционной для коллекции мебели и домиков цветовой гамме. Качели станут прекрасным дополнением к кукольной мебели
346 руб
Раздел: Прочие
Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
410 руб
Раздел: VIP-ручки
Матрас-кокон "Зевушка".
«Зевушка» - это удобная постель для деток в возрасте до 6 месяцев, в которой они быстрее засыпают, лучше спят и проще адаптируются к
5200 руб
Раздел: Матрацы до 120 см

33. Травматический остеомиелит нижней челюсти справа,очаговый, без консолидации

34. Как справиться со стрессом от работы

35. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата

36. Как женщине справиться с ревностью

37. Критика гегельянства «слева» (Л. Фейербах. К. Маркс и Ф. Энгельс) И «справа» (Шопенгауер, С. Кьеркегор и Ф. Ницше)

38. Затрати виробництва, ціна і прибуток
39. Суспільне виробництво та заробітна плата
40. Органи внутрішніх справ України

41. Аналіз продуктивності праці та її оплати в промислових виробництвах

42. Банківська і страхова справа

43. Книгопечатание и книжная справа на Руси в первой половине XVII в.

44. Організація банківської справи

45. Адміністрування та особливості оподаткування страхових компаній

46. Умови праці на виробництві

47. Види електричних травм. Розподіл виробництва за ступенем пожежної безпеки

48. Нещасні випадки на виробництві

Счеты "Совята".
Счёты "Совята" - это красочная равзвивающая игрушка для детей в возрасте от 3-х лет. Счёты состоят из 5-ти осей с разноцветными
321 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Магнитный лабиринт "Домашние животные".
Магнитный лабиринт "Домашние животные" - увлекательная игрушка для детей, развивающая мелкую моторику рук, координацию движений,
679 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Рюкзак для старших классов "Фантазия", 41x32x14 см.
Рюкзак "Фантазия" предназначен для учениц старших классов и студенток. Поклонницам нежной гаммы цветов придется по вкусу броский
621 руб
Раздел: Без наполнения

49. Організація охорони праці на виробництві

50. Виробництво силосу

51. Впровадження нових технологій виробництва сільськогосподарської продукції ВАТ "Западинське"

52. Екокономічна ефективність виробництва картоплі

53. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення ефективності виробництва соняшника в СООО ім. "Суворова" Луганської області

54. Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області
55. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості
56. Економічна ефективність виробництва соняшника

57. Енергетична оцінка технологій у сільськогосподарському виробництві

58. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

59. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

60. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

61. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

62. Планування виробництва насіння зерна

63. Проблеми ефективності виробництва та формування ринку зерна

64. Техногенна безпека при роботі з добривами в сільськогосподарському виробництві

Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (цвет: синий).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
518 руб
Раздел: Стульчики
Рюкзак для средней школы "Неон", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Доска пробковая "Premium", 60x90, алюминиевая рамка.
Доска пробковая с качественным покрытием, в элегантной рамке из алюминиевого профиля. Изготовлены c использованием наполнителя Softboard,
1054 руб
Раздел: Прочее

65. Удосконалення технології виробництва харчових яєць шляхом введення у кормосуміш ферментних препаратів

66. Методи підвищення ефективності виробництва і використання кормів за цілорічно однотипної годівлі високопродуктивних корів

67. Наукове обґрунтування резервів підвищення інтенсивності виробництва цукрових буряків

68. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві

69. Номенклатура справ. Підготовка документів до зберігання та їх здача в архів

70. Облік витрат і виходу продукції промислових виробництв та калькуляція їх собівартості
71. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)
72. Судово-бухгалтерська експертиза операцій з виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції

73. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

74. Аналіз ефективності і облік витрат на виробництво овочів відкритого ґрунту

75. Характеристика факторів розміщення галузей матеріального виробництва

76. Громадська адміністрація у Польщі

77. Заочний розгляд справ в цивільному процесі

78. Криміналістична характеристика шахрайства та особливості порушення кримінальної справи по вказаній категорії злочинів

79. Мирова угода у справах про банкрутство

80. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах. Система органів прокуратури

Именная кружка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Глобус с подсветкой "Физико-политический", 320 мм.
Невероятно удобный физико-политический глобус с подсветкой отлично подойдет и для домашнего пользования, и как учебный инвентарь в школах.
1068 руб
Раздел: Глобусы
Папка для чертежей "Городская площадь", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
441 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

81. Оскарження постанови про порушення кримінальної справи

82. Особливості правового регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ

83. Планування розслідування кримінальних справ

84. Поняття і види правопорушень

85. Провадження справи в суді першої інстанції

86. Профілактичні можливості адвоката у конкретній кримінальній справі
87. Районна державна адміністрація
88. Справи з іноземним елементом: який суд вирішуватиме спір

89. Відповідальність за податкове правопорушення

90. Організація видавничій справи

91. Основи адміністрування в Linux

92. Роль М.В. Ломоносова (1711-1765) в розвитку природознавства, медичної справи та освіти

93. Загальна технологія виробництва баночних консервів

94. Організація спеціалізованого цеху з виробництва м’ясних напівфабрикатів

95. Проект цеху з виробництва масла способом перетворення високожирних вершків з масовою часткою жиру 72,5 та 82,5% (селянського, солодковершкового) потужністю 4 т за добу

96. Технлогія виробництва субпродуктів та приготування напівфабрикатів

Мотоцикл-каталка 2-х колесный, полицейский.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки
Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", белые, 210х297 мм, 1 штука на листе А4.
Самоклеящиеся этикетки подходят для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не
792 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Подушка Нордтекс "Магия сна", 70х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 70х70 см.
556 руб
Раздел: Размер 70х70 см

97. Технологія виробництва біойогурту

98. Технологія виробництва кефіру 3,2% в кількості 4000кг/зм. на базі Філії Сумський молочний завод ДП "Аромат"

99. Технологія виробництва масла бутербродного методом перетворення високожирних вершків


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.