Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физика Физика

Визначення потужності дизель-генераторів систем надійного живлення на АЕС

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Курсова робота Визначення потужності дизель-генераторів систем надійного живлення на АЕС Зміст 1 Визначення потужності дизель-генераторів систем надійного живлення 2 Особливості визначення потужності дизель генераторів систем надійного живлення блоків із ВВЕР-1000 2.1 Розрахунок струмів короткого замикання 2.2 Вибір високовольтного встаткування й струмоведучих частин головної схеми 2.2.1 Вибір вимикачів і роз'єднувачів 750 кВ 2.2.2 Вибір вимикачів і роз'єднувачів 330 кВ 2.2.3 Вибір вимикача навантаження 2.2.4 Вибір проводу струму генератор-трансформатор (24 кВ) 2.2.5 Вибір трансформатора напруги (750 кВ) 2.2.6 Вибір трансформатора напруги (330кВ) 2.2.7 Вибір трансформатора струму (750 Кв) 2.2.8 Вибір трансформатора струму (330кВ) 2.2.9 Вибір гнучких шин ОРУ-750 кВ 2.2.10 Вибір гнучких шин для осередків ОРУ-750 кВ 2.2.11 Вибір гнучких шин ОРУ-330 кВ 2.2.12 Вибір гнучких шин для осередків ОРУ-330 кВ Література 1 Визначення потужності дизель-генераторів систем надійного живлення Потужність дизель-генератора при східчастому пуску асинхронного навантаження вибирають по потужності, споживаної (Рпотр i) електродвигунами, підключеними до секції надійного живлення, і зростаючої з пуском чергового щабля. Повинне виконуватися умова де ст – число щаблів пуску; Рн дг – номінальне навантаження дизель-генератора. Значення Рпотр визначається по номінальній потужності двигуна Рдв н, його коефіцієнту завантаження й КПД По формулах, визначаються потужності, споживані двигунами по завершенні операції пуску відповідного щабля. У той же час у процесі пуску черги, особливо при проходженні окремими електродвигунами критичного ковзання, величина навантаження на дизель-генератор може короткочасно збільшитися в порівнянні зі сталим режимом. Для дизелів існують заводські характеристики припустимих граничних навантажень. Визначення навантаження в процесі пуску асинхронних двигунів представляє складне й трудомістке завдання. Пускову потужність двигуна можна оцінити на основі потужності, споживаної в сталому номінальному режимі , коефіцієнтів потужності номінального режиму , при пуску й кратності пускового струму К i (3.3) Тоді пускова потужність на кожному із щаблів пуску визначається як сума потужностей, споживаних у сталому режимі раніше запущеними двигунами, і пускової потужності двигунів, що запускаються в даному щаблі. Повинне виконуватися умова (3.4) де Рдоп дг – навантаження, що допускається на дизель-генератор у перехідному процесі, як правило, Рдоп дг Рн дг. Значення cos jпуск визначається з формули (3.5) де Кп – кратність пускового моменту. Слід зазначити, що пускова потужність, обумовлена по формулі (3.3), є величиною умовної, тому що в процесі пуску напруга знижується. Розрахунок потужності дизель-генератора доцільно вести в табличній формі. Приклад розрахунку наведений у таблиці 3.1. Таблиця 1 - Розрахунок потужності дизель-генератор Черговість пуску Механізм Рдв н квт Рпотр квт Cos jном Рпуск квт Стала потужність щабля Пускова потужність Рпуск j 1 Еквівалентний трансформатор. живлення АБП. 1000 800 0,3 1500 800 1500 2 Еквівалентний трансформатор пит.

навантаження 0,4кВ 1000 800 0,3 1500 1600 3000 3 Еквівалентний трансформатор пит. навантаження 0,4кВ 1000 800 0,3 1500 2400 4500 4 Насос технічної води 1250 1170 0,22 2080 3570 2880 5 Насос аварійного упорскування бору 800 560 0,3 1680 4130 4560 6 Аварійний живильний насос 800 560 0,3 1680 4690 6240 7 Насос спринклерний реактора 500 362 0,3 1006 5052 7246 З таблиці 1 видно, що до установки може бути прийнятий дизель-генератор номінальною потужністю Рн дг = 5600 кВт, що допускає перевантаження 6200 кВт у плині 1 години. 2 Особливості визначення потужності дизель генераторів систем надійного живлення блоків із ВВЕР-1000 Відповідно до основної концепції безпеки експлуатації атомних електростанцій на АЕС повинні бути передбачені автономні системи безпеки в технологічній частині й відповідно автономні системи надійного живлення, що включають у тому числі й автономні джерела живлення - дизель генератори. Вимоги до проектування автономних систем надійного живлення визначаються ПРАВИЛАМИ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ АВАРІЙНОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ АТОМНИХ СТАНЦІЙ. Для блоку з реактором ВВЕР-1000 число таких систем прийнято три. Основними споживачами цих систем є електродвигуни механізмів, що забезпечують розхолоджування реактора й локалізацію аварії в аварійних різних режимах з повною втратою змінного струму (насоси системи аварійного охолодження зони, аварійні живильні насоси, спринклерні насоси й т.п.). У випадку зникнення напруги на секції 6 кВ надійного живлення другої групи або з появою імпульсу по технологічному параметрі «більшу» або «малу» течі в першому контурі або розрив паропроводу другого контуру, живлення на секції надійного живлення подається від генераторів, що підключаються автоматично до них дизель. Кожна із цих систем надійного живлення повинна бути здатна по потужності підключених дизель-генераторів і составу механізмів забезпечити аварійне розхолоджування реактора при будь-якому виді аварії. У таблиці 2 наведений перелік механізмів, що беруть участь у східчастому пуску від генератора системи безпеки. Таблиця 2 - перелік механізмів, що беруть участь у східчастому пуску Черговість пуску Механізм Рдв н квт Час включення 1 Трансформатор живлення випрямляча АБП каналу безпеки 1000 0 1 Система охолодження 7 0 2 Насос подачі бору високого тиску 55 5 2 Насос аварійного упорскування бору 800 5 2 Насос аварійного розхолоджування 800 5 3 Насос технічної води відповідальних споживачів (2 одиниці) 630 10 4 Скрупульозна система охолодження боксу 110 20 4 Скрупульозна система охолодження центрального залу 110 20 4 Скрупульозна система охолодження шахти апарата 110 20 4 Насос 75 20 5 Спринклерний насос 500 30 5 Насос промконтура 110 30 6 Аварійний живильний насос 800 40 Коефіцієнт завантаження Кзгр механізмів із цій таблиці доцільно прийняти Кзгр= 0,7-0,8. Разом з тим, при проектуванні схеми електропостачання власних потреб АЕС повинне бути забезпечене надійне живлення механізмів, які забезпечили схоронність основного встаткування машинного залу й реакторного відділення блоку. Для рішення цього завдання сучасні енергоблоки оснащуються системою надійного живлення загально блокових споживачів.

Як аварійні джерела надійного живлення загально блокових споживачів також використовують дизель генератори. Таблиця 3 - Споживачі загально блокових секцій 6 кВ, BJ, BK. № Приєднання Найменування Навантаження BJ Навантаження BK 1 Насос гідростатичного підйому ротора SC91D 315 315 2 насос (допоміжний) RL51D 800 800 3 насос K21D 800 800 4 Насос водопостачання РДЕС VH10D 250 250 5 Трансформатор 6/04 кВ, невідповідальних споживачів CJ, CK BU31 1000 1000 6 Трансформатор 6/04 кВ, АБП (УВС) BU17 250 — 7 Трансформатор 6/04 кВ, АБП (загально блокових) BU18 — 250 8 Трансформатор 6/04 кВ, РДЕС BU37 250 — РАЗОМ: 3298,5 кВ·А 3075,5 кВ·А При зупинці одночасно двох загально блокових секцій (BJ, BK) запускаються два дизелі генератора (дизель генератор свого блоку підключається до однієї секції, дизель-генератор сусіднього блоку підключається через перемичку до другої секції). У випадку не запуску одного із цих генераторів або не включення відповідного вимикача дизель генератора на одну із секцій відбувається включення вимикачів перемички між секціями. Останній режим (один дизель-генератор на обидві секції) приймається в якості розрахункового при виборі потужності загально блокових дизель-генераторів. Потужність цього дизель генератора повинна бути достатня для включення відповідальних загально блокових механізмів і механізмів машинного залу, що забезпечують аварійне розхолоджування основного встаткування блоку. У таблиці 4 наведений перелік механізмів, що беруть участь у східчастому пуску від загально блокового дизель генератора. Таблиця 4 - Основні механізми й етапи східчастого прийому навантаження на загально блокових дизель генератор Черговість пуску Механізм Рдв н квт 1 Трансформатор надійного живлення випрямного пристрою загально блокового АБП (2 одиниці) 1000 1 Трансформатор надійного живлення випрямного пристрою УВС 400 1 Насос технічної води дизель-генератора 250 1 Охолодження приводів СУЗ 110 2 Допоміжний живильний насос 800 3 Насос 55 3 Масляний насос 15 4 Поживний насос 800 У цей час на АЕС із реакторами ВВЕР-1000 як автономні джерела живлення споживачів 2 групи надійності використовують автономні досмажування станції АСД-5600. АСД-5600 складається з дизеля 78Г и синхронного генератора СБГД-6300-6МУ3. Генератор має наступні технічні дані: номінальна активна потужність Рн = 5600 кВт; номінальна напруга Uн = 6300 У; номінальний струм статора Iн = 723 А; номінальні оберти = 1000 про/хв. Генератор забезпечує пуск асинхронних двигунів, що викликають раптове збільшення навантаження до 150% з cos . Разом з тим, генератор у будь-якому тепловому стані забезпечує тривалі перевантаження: 10% - 1 година, 25% - 15 хвилин, 50% - 2 хвилини. 2.1 Розрахунок струмів короткого замикання Розрахунок струмів к.з. виробляється для вибору або перевірки параметрів електроустаткування, а також для вибору або перевірки релейного захисту й автоматики. Розглядати будемо перше завдання, де досить уміти визначати струм к.з., що підтікає до місця ушкодження, а в деяких випадках також розподіл струмів у галузях схеми, що безпосередньо примикають до нього. При цьому основна мета розрахунку складається у визначенні струму к.з

Каждую машину адаптируют под климат страны, в которой ей предстоит работать. В Аргентине, в Кордобе, где с конца июня работает троллейбус "Белкоммунмаша", одна погода, на Урале другая. Главная особенность машины, специально сделанной для Аргентины, заключается в том, что троллейбус может обходиться и без проводов. Специальный дизель-генератор позволит проехать около двухсот километров, не подключаясь к контактной сети. А потом можно дозаправить бак и можно ехать дальше. PPPPPКонструкторы предусмотрели и дополнительную систему охлаждения. Даже в очень жаркую погоду механизмы не выйдут из строя, а водителю и пассажирам будет комфортно. Вышло предприятие на латиноамериканский рынок благодаря активной маркетинговой политике. В сентябре 2009 года на базе ОАО состоялась международная конференция потребителей электротранспорта, на которую пригласили представителей российских городов и зарубежных стран. Тогда представители Аргентины и заинтересовались техникой предприятия. PPPPPВладимир Король обратил внимание на то, что общественный транспорт на 100% предназначен для обслуживания людей

1. Углубленные экзаменационные билеты по физике и ответы (11 класс)

2. Комплексные задачи по физике

3. Ответы на билеты за 10 класс для школ с физико математическим уклоном

4. Ответы на билеты по физике за 9 класс

5. Ответы к экзаменационным билетам по физике 11 класс (ответы к 29 билетам)

6. 12 задач с ответами по Аудиту
7. Приложения определенного интеграла к решению некоторых задач механики и физики
8. 100 Задач по Физике со вступительных экзаменов

9. 100 Задач по Физике со вступительных экзаменов

10. Частотне регулювання потужності насоса

11. Ефективність заходів по покращенню якості води

12. Оценка безотказной работы технической аппаратуры (задачи)

13. Физика звезд

14. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

15. Применение фильтра Калмана в задаче идентификации отказов двигателей стабилизации космического аппарата

16. Структура и состояние водоснабжения и водосброса, подземных вод и артезианских скважин города Киева

Табурет "Плетенка" складной (малый).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 275 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
321 руб
Раздел: Стульчики
Кукла Нэни, в розовом жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2566 руб
Раздел: Классические куклы
Деревянные часы своими руками "Котенок".
Деревянные часы для сборки, выполненные в виде конструктора для детей, станут отличным времяпрепровождением. Такой набор для творчества
343 руб
Раздел: Обучающие, игровые

17. Ответы к государственным экзаменам для эколого-биологического факультета ПетрГУ

18. Вопросы и ответы по биологии на экзамен (10-11 класс, Украина))

19. Вода — источник жизни

20. Строительство и наладка систем обеззараживания питьевой воды

21. Ответы на госэкзамены по географии (экономической, физической и экологии)

22. Контрольные вопросы для самопроверки (темы: "Предмет и задачи экономической географии" и другие)
23. Минеральные воды
24. Внутренние воды России

25. Физико-механические свойства мёрзлых грунтов

26. Предварительная оценка запасов подземных вод месторождения "Ростань" (г. Борисоглебск)

27. Основные задачи сферы государственного регулирования

28. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

29. Правоохранительную деятельность и основные задачи адвокатуры

30. Переход к рыночной экономике в России и задачи ОВД

31. Ответы по Гражданскому праву РФ

32. Ответы на экзаменационные вопросы по Истории Государства и Права Зарубежных стран

Настольная игра "Проныры".
Новая игра — уникальная шестиуровневая ходилка. Игроки собирают припасы и перемещаются с поля на поле через специальные потайные лазы.
1192 руб
Раздел: Игры с фигурками
Кружка-хамелеон "Кран с монетками".
Хотите по-настоящему регулировать денежные потоки? Налейте в чашку-хамелеон горячий напиток, и из крана на рисунке «польются» золотые
390 руб
Раздел: Кружки
Стол детский "Малыш".
Компактный пластиковый стол «Малыш» непременно станет неотъемлемым атрибутом в комнате вашего ребенка. Теперь у малыша будет отдельный
673 руб
Раздел: Столики

33. Ответы на экзаменационные вопросы по истории

34. Ответы на экзаменационные вопросы по Отечественной Истории

35. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

36. Ответы на зачете по муниципальному праву

37. Цели, задачи и функции прокуратуры Украины

38. Цели, задачи и структура Федерального закона № 122-ФЗ
39. Решение задач по курсу "семейное право"
40. Ответы к экзаменационным билетам по Теории государства и права

41. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

42. Символы рыб, морских животных и обитателей воды: их значение (семиотика)

43. И.И.Крылов на Кавказских Минеральных Водах. Изучение проблемы

44. И.И.Крылов на Кавказских Минеральных Водах. Изучение проблемы

45. Готфрид Лейбниц - немецкий историк, математик, физик, юрист

46. История (ответы на билеты)

47. Ответы на билеты по информатике. 11 класс. Выпускной экзамен

48. Выборочные ответы к государственному экзамену факультета ВМС специальности 2201 "Вычислительные машины комплексы систем и сети"

Кружка "Ниндзя".
Всем, кто очарован искусством японских самураев, наверняка понравится этот чайный набор: необычная глазастая кружка в тканевой чёрной
524 руб
Раздел: Кружки
Брелок "FIFA 2018. Забивака с подвесками".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
562 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом "Ирис", 256.
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом. Объем: 256 мл. Материал: костяной фарфор, металл, пластик.
503 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца

49. Ответы к Экзамену по Микропроцессорным Системам (микроконтроллеры микрокопроцессоры)

50. Задача про транспортную систему. Подбор вариантов проезда с учетом кол-ва пересадо, длительности, видов транспорта (самолет, авто, поезд, водн.) (и класса)

51. Формирование структуры электронного учебника и решение задач на ней

52. Чего не может компьютер, или Труднорешаемые задачи

53. 10 задач с решениями программированием на Паскале

54. Ответы к экзаменационным билетам по Информатике. 2001-2002 год
55. Решение математических задач в среде Excel
56. Учебник по языку C++ в задачах и примерах

57. Учебник по языку Basic в задачах и примерах

58. Графы. решение практических задач с использованием графов (С++)

59. Отчет по практическим занятиям по курсу прикладные задачи программирования на тему Windows, Microsoft Word и Microsoft Excel

60. Лабораторная работа №7 по "Основам теории систем" (Решение задачи коммивояжера методом ветвей и границ)

61. Лабораторная работа №4 по "Основам теории систем" (Послеоптимизационный анализ задач линейного программирования)

62. Лабораторная работа №2 по "Основам теории систем" (Решение задач линейного программирования симплекс-методом. Варианты разрешимости задач линейного программирования)

63. Организационный инструментарий управления проектами (сетевые матрицы, матрица разделения административных задач управления, информационно-технологическая модель)

64. Решение смешанной задачи для уравнения гиперболического типа методом сеток

Магнитная азбука. Жукова Н.С.
В новом издании знаменитой «Магнитной азбуки» букв стало еще больше. И еще увеличилось количество строк на магнитном мольберте-доске. А
649 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Качели.
Летом на даче не обойтись без качелей! Качели можно подвесить с помощью специального каната. Качаться на качалях - полезное для здоровья
346 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Набор маркеров-текстовыделителей "Boss Original Pastel", 4 цвета.
Набор текстовыделителей — классика в пастельных тонах, ориентированный на течение в индустрии моды. Выполненный в спокойной цветовой
535 руб
Раздел: Текстовыделители

65. "Уравнения математической физики", читаемым авторов на факультете "Прикладная математика" в МАИ

66. Задача коммивояжера

67. Решение оптимизационной задачи линейного программирования

68. СИНГУЛЯРНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ В ЛИНЕЙНОЙ ЗАДАЧЕ МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ

69. Решение задач линейного программирования

70. Транспортная задача
71. Решение задачи линейного программирования
72. Задача остовных деревьев в k–связном графе

73. Решение транспортной задачи методом потенциалов

74. Решение задач на построение сечений многогранников

75. Применение фильтра Калмана в задаче идентификации отказов двигателей стабилизации космического аппарата

76. Обратная задача обеспечения требуемого закона движения

77. Графы. решение практических задач с использованием графов (С++)

78. Теория вероятности решение задач по теории вероятности

79. Несколько способов решения одной геометрической задачи

80. Задача по травматологии с решением

Настольная игра "Соображарий. Два".
«Соображарий. Два» — продолжение настольного суперхита, который стал неотъемлемой частью вечеринок и семейных посиделок. Игроков
490 руб
Раздел: Игры со словами
Набор шкатулок для рукоделия, 3 штуки, 34x24x18 см, арт. 80832.
Набор включает в себя три шкатулки для рукоделия. Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором
2715 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Игра настольная "Осторожно, мухи!".
У вас есть уникальный шанс стать повелителем мух! Не бойтесь! Это всего лишь анонс новой игры - "Осторожно, мухи!" Суть ее
1182 руб
Раздел: Игры на ловкость

81. Задачи по терапии

82. Задачи и принципы лечебного питания

83. Применение физики в криминалистических исследованиях

84. Переход к рыночной экономике в России и задачи ОВД

85. Качеств воды в Суздальских озерах

86. Методы очистки сточных вод
87. Охрана производственных сточных вод и утилизация осадков
88. Загрязнение подземных вод Москворецкого бассейна

89. Запасы и проблемы пресной воды

90. Проект очистки масло-шламовых сточных вод завода "Топливная аппаратура" электрохимическим методом

91. Методы очистки сточных вод от нефтепродуктов

92. Подробные ответы на билеты по предмету "Экология человека"

93. Питьевая вода

94. Цель и задачи проведения предпрактики

95. Теоретическая педагогика и психология (ответы на экзамене)

96. Домашние наблюдения и опыты учащихся по физике. Их организация

Стиральный порошок "PoshOne Ecobaby Delicate" для детской одежды и деликатных тканей 2,5кг.
Posh one 2500 gr (коробка с мерной ложкой 30 гр): сухой стиральный концентрированный порошок для: цветного белья. Оригинальные импортные
684 руб
Раздел: Стиральные порошки
Этажерка "Люкс-5" с сидением, 3-х ярусная.
Удобная, компактная и функциональная этажерка для обуви с ящиком «Люкс 5» выполнена из металлических трубок с антикоррозионным
1624 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Ракета "Мир".
Модель 2018 года. Боковые разгонные блоки отделяются одновременно при перемещении оранжевого кольца вверх, следующая ступень также
412 руб
Раздел: Космический транспорт

97. Цели и задачи педагогики

98. Физико-химические изменения, происходящие при приготовлении блюда "Борщ украинский с пампушками"

99. Задачи и принципы лечебного питания


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.