Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Міжнародна економічна інтеграція

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Вступ 1. Важке народження вітчизняної теорії інтеграції 2. Сутність і особливості міжнародної економічної інтеграції 2.1 Основні форми міжнародної економічної інтеграції 3. Європейський Союз 3.1 Північноамериканська угода про вільну торгівлю 3.2 Основні інтеграційні об'єднання в інших регіонах світу Висновок Список літератури ВступНаприкінці минулого - на початку нинішнього століть на фоні наростаючої глобалізації різко активувалися процеси економічної інтеграції як у розвинених, так і в регіонах планети, що розвиваються. Світове господарство не тільки росте кількісно, але змінюється і якісно. На наших очах формується його новий образ, який потребував осмислення та прогнозування. А почалося все це в 50-х роках ХХ ст., коли на світовій економічній та політичній арені з’явилося нове, раніш невідоме явище - регіональні між державні союзи інтеграційної направленості. В Західній Європі - Європейське об’єднання вугілля та сталі (1951 р), Європейське економічне співтовариство та Євроатом (1957 р), Європейська асоціація вільної торгівлі (1960 р). В Африці – Західно-африканський валютний союз (1959 р), в Західній півкулі - Латиноамериканська асоціація вільної торгівлі та Центральноамериканський спільний ринок (1960 р), в Азії - Організація економічного співробітництва у складі Ірану, Пакистану та Терції (1964 р). виникла необхідність зрозуміти причини, природу та значення цього феномену. 1. Важке народження вітчизняної теорії інтеграціїЦі нові світові господарські явища, на жаль, співпали з піком розвитку холодної війни. Тому в радянському керівництві основну увагу звернули на західноєвропейські інтеграційні альянси, які були сприйняті як спроба “американського імперіалізму” посилити свої геостратегічні позиції або в кращому випадку як захисні заходи історично нестабільного капіталізму перед обличчям переможної ходи “світового соціалізму”. Це і визначало ідеологічні рамки будь-яких досліджень інтеграції в Радянському Союзі, в тому числі і в новонародженому ІМЕМВ РАН. Природно, що опубліковані в найпершому номері “МЕіМВ” (липень 1957р) тези “Про створення “спільного ринку&quo ; та Євроатома&quo ; стверджували, начебто під виглядом об’єднання Європи імперіалісти створюють агресивний воєнний блок проти СРСР, а західноєвропейські монополії утворили певний суперкартель для подальшого наступу на трудящих, для боротьби за переділ світових ринків та протидії світовому соціалізму та національно-визвольному руху. Що ж стосується проголошених ЄЕС та Євроатом економічних цілей, то “абсолютно без сумніву, що повне виконання передбачених заходів (саме по собі малоймовірне) не може забезпечити створення єдиної економічної системи&quo ;. А якщо їх вдасться частково реалізувати, то вони будуть “реакційні в своїй основі”. Це був переспів старої ленінської догми: Сполучені Штати Європи або неможливі, або реакційні. Словом, інтеграційні об’єднання в Західній Європі трактувалися як породження чисто політичні, що не мають ні об’єктивної основи, ні перспектив.

Довгий час саме слово “інтеграція&quo ;, яке примінялося до цих об’єднань, писалося в СРСР не інакше як в іронічних лапках. Сьогодні важко уявити, як важко було побороти цю стіну офіційного твердолобства. Тим не менше здоровомислячі вчені, нехай обережно та в надійно камуфльованому ідеологічному пакунку, намагалися її пробити. “Цей процес, - писав А. Арзуманян в 1959 р., - представляє собою капіталістичну реакцію на об’єктивні закономірності розвитку світових виробничих сил, які потребують переходу до більш високої суспільно-економічної формації - соціалізму. “Інтеграція&quo ; - це спроба “помирити&quo ; приватнокапіталістичну форму господарювання з перерослими національні кордони виробничими силами”. Ще ближче до реальності підійшов Е. Варга. В умовах гострої нестачі в Західній Європі доларів, високої інфляції та руйнування валютної сфери, він вважав, у держави залишалося два варіанта стратегії: або інтегрувати під жорстким контролем наднаціональних інститутів окремі галузі національних економік, як це зроблено в ЄОВС та Євроатомі, або, навпаки, послабити зв’язок між країною та приватним капіталом, надавши останньому більшу свободу дій, але на обширному ринковому просторі з єдиними правилами для бізнесу, як це намічалося в ЄЕС. Однак ці спроби зрозуміти сутність нового феномена були одразу ж пригнічені керівною та направляючою силою. В Програмі КПРС (жовтень 1961р) однозначно постулювалося, що “міжнародні державно-капіталістичні організації, що виникають під лозунгом “об’єднання&quo ;, пом’якшення проблеми ринку, на ділі представляють собою нові форми переділу світового капіталістичного ринку, перетворюються в очами гострих конфліктів&quo ;. Більш жорстко у травні 1962 р. заявив М. Хрущов: “На ділі “спільний ринок&quo ; - це державно-монополістичне погодження фінансової олігархії Західної Європи, яке погрожує життєвим інтересам всіх народів, справі всезагального миру, оскільки агресивні кола імперіалізму використовують його з метою укріплення НАТО та форсування гонки озброєння ”. Тому нові тези, які підготувало ІМЕМВ влітку цього ж року, про західноєвропейську інтеграцію прийшлося терміново підганяти під лінію партії, назвати її “імперіалістичною інтеграцією&quo ; та розкрити її злощасні наміри. Лише мимохідь визнавалося, що “навіть в своїх виродливих капіталістичних формах економічна “інтеграція&quo ; може дати поштовх збільшенню об’ємів виробництва, внутрішньої та зовнішньої торгівлі&quo ;. Але таке примітивне охаювання нового світогосподарського феномену ставало все більш безглуздим на фоні появи в регіонах світу, що розвиваються, нових міждержавних об’єднань інтеграційного типу за зразком та подобою західноєвропейських. До середини 1968 р. їх число досягло десяти. Але ж ці регіони вважалися союзниками СРСР у конфронтації двох світових систем. Таким чином можна і відштовхнути від себе цих союзників. Необхідно було терміново коректувати ідеологічні штампи та спробувати вивести інтеграційні проекти в регіонах, що розвиваються, з-під дурного впливу західних зразків.

Потребувався більш серйозний підхід до інтеграції як нової тенденції у світовій економіці. Тоді ж і зародилася думка, що господарські зв’язки між країнами створеної ще в 1949 р. Ради економічної взаємодопомоги, напевне, також вписуються в цю тенденцію. У другій половині 60-х років ряд відомих економістів Угорщини, ГДР, Польщі та Чехословаччини стали розглядати взаємодію країн СЕВ як різновид цього явища. Народився термін “соціалістична інтеграція&quo ;, а іронічні лапки були непомітно відправлені до архіву. До того часу в ІМЕМВ почалося поглиблене вивчення світової економіки, в тому числі інтеграційних процесів. В 1969 р. була опублікована стаття М.М. Максимової, яка узагальнили та систематизувала раніше виказані здорові судження про економічні основи інтеграції, про важливу організуючу роль національних держав, про діалектичну єдність об’єктивного та суб’єктивного в цьому процесі. При цьому, розуміється, підкреслювався класовий характер інтеграції: оскільки вона “так або інакше зачіпає виробничі відносини, положення класів, - саме тому інтеграція можлива лише в рамках групи держав з однорідною соціально-економічною системою, з єдиним способом виробництва. Тим самим стверджувалося, що інтеграція країн, які належать до різних систем, неможлива. Вперше було надано визначення інтеграції як “регульованого на міжнародній основі процесу зближення, поступового об’єднання в розширені економічні комплекси національних господарств двох або більше країн з однорідною соціально-економічною основою. В ході цього процесу проходить взаємне пристосування та оптимізація економічних структур інтегруючих країн у відповідності з вимогами науково-технічної революції, що приводить у кінцевому результаті до скорочення суспільних витрат виробництва, економії часу, підвищенню продуктивності праці та ефективності суспільного виробництва&quo ;. Пізніше ця концепція отримала подальший розвиток та обґрунтування в її книзі. В кінці 60-х років в ІМЕМВ почалося систематичне вивчення природі та механізмів регіональної інтеграції. При цьому виникло плодотворне спів робітництво зі спорідненими науковими центрами Болгарії, Угорщини, ГДР, Польщі та Чехословаччини. На щорічних міжнародних симпозіумах обговорювались актуальні проблеми західноєвропейської інтеграції. Наші підходи від самого початку відрізнялися від досліджень її на Заході не лише вартої співчуття ідеологічної зашореності, але і по суті. Західні дослідники під інтеграцією розуміли головним чином поетапне знищення дискримінації господарюючих суб’єктів-нерезидентів та нівелювання економічної ролі державних кордонів. “Розглянута як процес, - писав відомий американський теоретик інтеграції Б. Бласса, - вона визначає заходи, покликані знищити дискримінацію між господарчими одиницями, що відносяться до різних держав”. ООН, Всесвітній банк, Всесвітня торгова організація йдуть далі, редукуючи інтеграцію до юридичного факту заснування зони вільної торгівлі або митного союзу. Варто двом або більше країнам заключити відповідний договір, як вони автоматично потрапляють в розряд інтегрованих, або по меншій мірі країн, що інтегруються.

Адже будь-який старий шматок чи латка теж могли б згодитися» (там же: 56). Таких, тльки ще радикальнших, поглядв дотримуться @елнер у свой останнй прац, де стверджу, нби нац було створено у XVIII ст., а все, що було до того, позбавлено сенсу. На його думку, нац, як  Адам, не могли мати попередникв (Gellner, 1996). Усе це зумовило дальший варант @елнерово теор (1983), з набагато матералстичншим  детермнстичншим свтоглядом. Тут нац та нацоналзм розглянуто як невдмн й функцональн складники ндустрально сучасност, що, свою чергою, стала цлком нацоналстичною. Адже конкретна соцально-економчна система потребу винятково культури та деолог,  навпаки (див. також Gellner, 1997)[55]. Такого ж погляду дотримуться  Том Нейрн у свой прац «Дезнтеграця Велико Британ» («The Break-up of Britain», 1977). Вн вважа, що саме нервномрнсть розвитку стала рушм нацоналзму. Тльки на його думку, це був нервномрний розвиток капталзму, а не ндустралзму. Окрм того, капталзм дстався перифер не сам, а з «путами» мпералзму

1. Економічна інтеграці в АТР

2. Світова економічна інтеграція

3. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

4. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

5. Міжнародна економіка

6. Економічна безпека Росії
7. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр
8. Валютні ризики: економічна природа та управління

9. Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області

10. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

11. Економічна ефективність виробництва соняшника

12. Економічна ефективність рослинництва

13. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

14. Виробництво зерна, його економічна ефективність

15. Економічна сутність виробничих запасів

16. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

Набор из 100 шариков.
Набор цветных шариков это веселая забава для вашего малыша. Он с удовольствием будет резвиться в манеже или бассейне с ними. Эта игрушка
962 руб
Раздел: Шары для бассейна
Сейф-книга СС0081/1 "Alparaisa. Три богатыря", 21х13х5 см.
Размеры: 21х13х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Ключ - 2 штуки.
616 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Увлекательная настольная игра "Трафик-джем", новая версия.
«Трафик-Джем» — игра, в которой каждый найдет что-то интересное для себя. Почему же игра, предназначенная для обучения детей, так увлекает
392 руб
Раздел: Карточные игры

17. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

18. Економічна інформатика

19. Нова економічна політика: суть, значення, уроки

20. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

21. Діагностика міжнародного економічного середовища. Характеристика сутності і форм прямого інвестування як стратегії виходу фірми на міжнародний ринок

22. Економічна діяльність ООН
23. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів
24. Економічна характеристика країн Африки

25. Зовнішня економічна діяльність

26. Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі

27. Міжнародна технічна допомога

28. Міжнародні економічні відносини

29. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

30. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

31. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

32. Теорії економічної інтеграції на прикладі країн СНГ

Глобус физический, диаметр 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб:1: 60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы
Подарочная расчёска для волос "Дашенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", (лимон), порошкообразное, 2,5 кг.
Порошок предназначен для мытья посуды в посудомоечных машинах. Он имеет в составе компонент "Stain Soaker" с эффектом
666 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

33. Україна, як суб’єкт міжнародного економічного права

34. Міжнародна економіка

35. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"

36. Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання

37. Економічна оцінка пасиву балансу підприємства

38. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення
39. Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області
40. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

41. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

42. Економічна глобалізація

43. Економічна діагностика діяльності Дослідно-експериментального заводу УкрНДІВЕ

44. Економічна думка Росії 17-18 ст. Економічні погляди І.Т. Посошкова

45. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

46. Економічна ефективність організації виробництва пальто

47. Економічна і національна безпека України

48. Економічна концентрація

Набор доктора в чемодане.
В наборе: шприц, шапочка из картона, очки, грелка, коробочка "Витамины", бейдж, градусник, лупа, 2 пинцета, ножницы - 2 штуки,
310 руб
Раздел: Наборы доктора
Глобус физический, 210 мм.
На карту глобуса нанесены страны, границы, города, континенты, моря, океаны, глубины и другая полезная информация. Подставка глобуса
346 руб
Раздел: Глобусы
Подушка "Green Line. Бамбук", 50х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
656 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

49. Економічна криза в Україні та шляхи її подолання

50. Економічна модель підприємства

51. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація

52. Економічна роль держави в ринковій економіці

53. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

54. Економічна сутність монополізму
55. Економічна теорія (основні поняття та терміни)
56. Економічна характеристика суднобудування в Україні

57. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

58. Продуктивність праці: економічна суть, методи вимірювання та планування росту за техніко-економічними факторами

59. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

60. Стандартизація, уніфікація та сертифікація продукції та їх економічна ефективність

61. Ринок - економічна основа комерційної діяльності

62. Економічна статистика

63. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

64. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

Набор из 100 шариков.
Набор цветных шариков это веселая забава для вашего малыша. Он с удовольствием будет резвиться в манеже или бассейне с ними. Эта игрушка
962 руб
Раздел: Шары для бассейна
Сейф-книга СС0081/1 "Alparaisa. Три богатыря", 21х13х5 см.
Размеры: 21х13х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Ключ - 2 штуки.
616 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Увлекательная настольная игра "Трафик-джем", новая версия.
«Трафик-Джем» — игра, в которой каждый найдет что-то интересное для себя. Почему же игра, предназначенная для обучения детей, так увлекает
392 руб
Раздел: Карточные игры

65. Економіко-географічна характеристика Азербайджана

66. Економіко-географічна характеристика Чілі

67. Єдиний економічний простір як інтеграційне економічне угрупування

68. Міжнародні інтеграційні обьєднання

69. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

70. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями
71. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)
72. Маахстріхська угода, новий етап західноевропейської інтеграції

73. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

74. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

75. Особливості економічного розвитку Київської Русі

76. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

77. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

78. Економічне районування України

79. Класіфікація майна у міжнародному приватному праві

80. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

Пелёнка-кокон для мальчика "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки
Занимательная пирамидка большая.
Эта пирамидка станет для ребенка хорошей игрушкой для игр в песочнице и для игр в воде. Предназначение пирамидки состоит в том, чтобы
329 руб
Раздел: Пластиковые
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

81. Біохімічна характеристика розтренованості, тренованості та перетренованості

82. Міжнародний лізинг в системі світогосподарських зв

83. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

84. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

85. Адам Сміт як економіст

86. Державне регулювання ринкової економіки
87. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах
88. Економічний аналіз

89. Міжнародний ринок туристичних послуг України

90. Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці

91. Роль держави в економіці

92. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

93. Історія економічних учень

94. Туризм у світовій економіці

95. Державне регулювання економіки

96. Економічний аналіз підприємств

Балерины. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Пратт Леони
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
334 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Настольная игра "Кортекс. Битва умов".
Сможете отличить ракушку от клубники на ощупь? А помочь коту догнать мышь и не заплутать в лабиринте? Детская версия игры Кортекс: Битва
914 руб
Раздел: Карточные игры
Карандаши восковые, 20 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
301 руб
Раздел: Восковые

97. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

98. Роль власності у соціально-економічних процесах

99. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.