Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Ідеї Юнга та сучасна психологія

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Ідеї К.Г. Юнга і сучасна психологія Юнг Карл Густав (1875-1961), швейцарський психолог і філософ, засновник «аналітичної психології». Розвив вчення про колективне несвідоме, в образах якого (т.зв. архетипах) бачив джерело загальнолюдської символіки, у т.ч. міфів і сновидінь («Метаморфози і символи лібідо»). Ціль психотерапії, по Юнгу, — здійснення індивідуації особистості. Уплинув на культурологію, порівняльне релігієзнавство і міфологію. Незважаючи на інтерес до психоаналізу Юнг не відступив від містицизму, що є в усіх його працях, починаючи з найпершої роботи, де вже проглядається зародок ідеї про колективне несвідоме. Концепція Юнга полягає в тому, що символ являє собою неусвідомлювані думки і почуття, здатні перетворити психічну енергію - лібідо - у позитивні, конструктивні цінності. Сновидіння, міфи, релігійні вірування - усе це засоби справитися з конфліктами за допомогою виконання бажань, як виявляє психоаналіз; крім того, у них утримується натяк на можливий дозвіл невротичної дилеми. Юнга не задовольняло тлумачення сновидінь як різних варіацій едипова комплексу, оскільки таке тлумачення не визнавало творчої перспективи сновидіння. В одній з більш пізніх робіт Юнг запропонував метод &quo ;активної уяви&quo ;. У цілому психологія Юнга знайшла своїх послідовників більше серед філософів, поетів, релігійних діячів, ніж у колах медиків-психіатрів. Юнг, що його телеологічний підхід виражає надію, що людина не повинна бути абсолютно рабськи закабалений власним минулим. Юнг стверджує, що ступені розвитку, які подолала людина, є змістом неусвідомлюваної сфери людської психіки - архетипів. Вони зовні виявляються як сновидіння, міфи і вірування. К. Юнг започатковує уявлення про будову психіки: системи «Самість», &quo ;Персона&quo ;, &quo ;Тінь&quo ;, «Аніма» і «Анімус», як складно взаємозумовле-ні. Так, &quo ;Персона&quo ; - соціальна оболонка особистості - може підміняти, придушувати «Самість», обмежуючи свободу розвитку особистості. За умови, коли Персона стає вираженням справжньої Самості людини, досягається стан психічного здоров'я. Система &quo ;Тінь&quo ; — сукупність темних потягів, спонукань, що суперечать загальній спрямованості особистості. Окремо існує «Аніма» (Душа) - аналог бачення людиною образу матері, «Анімус» - батька - і неусвідомлене - особисте і колективне. Загальнопоширена юнгівська концепція типів особистості: екстравертів та інтровертів. Перші всі свої сили й інтереси спрямовують назовні, причому речі зовнішнього світу впливають на людину як магніти, що і спричинює відчуження від самої себе. Другі - інтроверти - всю енергію спрямовують на себе, на свою психіку. Екстраверти – (від латинських коренів «екстра» – «зовні», «верто» – «направляю») особистості, в силу організації їх нервових процесів, спрямовані зовні, вони потребують постійного стимулювання збоку зовнішнього середовища. Їм притаманна тяга до нових вражень. Такі люди потребують товариства, вони невимушені в поведінці, імпульсивні, безтурботні, балакучі, іноді навіть агресивні. Їх почуття, емоції не завжди піддаються контролю. Інтроверти – (від лат.

«інтра» – «всередину», «верто» – «направляю» спрямовані всередину. Їм не потрібне значне зовнішнє стимулювання, і ця властивість формує специфіку їх поведінки. Людина – інтраверт менш контактна, друзів у неї небагато, але вона вірна їм надовго. Інтраверт уникає галасливих компаній, повільний, поважний, планує свої дії та вчинки, досить добре контролює емоції. «Чистих» екстравертів і інтравертів практично не буває, але всі ми займаємо в цьому діапазоні позицію ближчу до того чи іншого полюсу. Емоційні реакції людини можна розрізняти, виходячи, зокрема, з того, наскільки вона здатна контролювати свої емоційні вияви, володіти ними. Саме це і визначає рівень емоційної стабільності людини. Варто зазначити, що мова йде не про саму емоційність або не емоційність і не про здатність виявляти чи приховувати емоції, а саме про рівень контролю за емоційними виявами. Виходячи з цього, люди поділяються на емоційно стабільних і емоційно нестабільних. Емоційна стабільність чи невротизм є причиною багатьох проблем особи, і тому є сенс виміру рівня її у людини. Різниця між екстравертами та інтровертами визначається відмінностями в станах афективного напруження особистості. Високе напруження емоцій інтроверта обумовлюється тривалістю і яскравістю вражень, якими він живе. У екстраверта емоційна насиченість зовнішніми враженнями швидко зникає, не залишаючи сліду. І лише постійна новизна вражень і зміна предметів і явищ навколишнього світу спроможні викликати емоції, що швидко згасають. Особистості обох типів мають певні вади. Слабка спрямованість екстравертів на свій внутрішній світ обумовлюється, за Юнгом, інфантильністю і архаїчністю сфери їх неусвідомлюваної психіки і виявляється в егоцентризмі, егоїзмі, пихатості, прагненні створити враження на оточуючих і в експансії у поведінці. Інтроверти - особистості, що мають зовсім протилежний вигляд і спрямованість. Міжособистісне спілкування характерне для первинних груп, в яких усі члени підтримують між собою безпосередні контакти і спілкуються дин з одним. Особливості спілкування визначаються змістом і цілями діяльності, що їх реалізує група. Проблема сприйняття досить добре розроблена в соціальній психології. Термін “Соціальна перцепція, тобто соціальне сприйняття вперше введено американським психологом Дж. Брудером (1915 р.) Назвавши сприйняття “соціальним” він звернув увагу на те, що не дивлячись на всі індивідуальні відмінності існують спільні соціально-психологічні механізми сприйняття. Брунер провів серію експериментів по вивченні сприйняття і показав, що сприйняття як предметів, так і інших людей залежить не тільки від індивідуально особистих але і соціокультурних факторів. Соціальна значимість чи не значимість об’єкта може сприйматися неадекватно. Так, наприклад, діти з бідних сімей сприймають розміри копійок більші за їх реальні розміри, а діти з багатих сімей – навпаки менші. Спілкування визначається тим враженням про партнера, яке складається під час сприйняття. Під сприйняттям в соціальній психології розуміється цілісний образ іншої людини сформований на сонові оцінки зовнішнього вигляду і поведінки.

В міжособистісному спілкуванні приводиться взаємодіяти з людьми, яких бачиш вперше, і з давно знайомими людьми. Психологічні дослідження показали, що в основі сприйняття незнайомих людей і людей, з якими є досвід спілкування лежать рівні психологічні механізми. В першому випадку сприйняття здійснюється на основі психологічних механізмів між групового спілкування, в другому – механізмів міжособистісного спілкування. До психологічних механізмів сприйняття в міжособистісному спілкуванні відносять процес соціальної стерео типізації, суть якої полягає в тому, що образ іншої людини будується на базі тих чи інших типових схем. Під соціальним стереотипом розуміють стійке поняття про будь-яке явище чи людей, які відносяться до певної соціальної групи. Різні соціальні групи, взаємодіючи між собою, виробляють певні соціальні стереотипи. Найбільш відомі етнічні чи національні стереотипи. Наприклад, стереотипні уявлення про ввічливість анґлічан, легковажність французів чи про загадковість слов’янської душі. Формування образу іншої людини також здійснюється шляхом стереотипізації. Питання про те, настільки точне є перше враження є досить складним. З одного боку, майже кожна доросла людина, яка має досвід спілкування здатна по зовнішності партнера, його одягу, манері говорити і поведінці достатньо точно визначити його соціально-психологічні характеристики: психологічні риси, вік, соціальний статус. В інших ситуаціях завжди існує деякий відсоток помилок. І чим менш нейтральні відносини, чим більше люди зацікавлені один одним, тим більша можливість помилок. Це пояснюється тим, що перед людиною ніколи не стоїть задача просто сприйняти іншу. Образ партнера, що складається при знайомстві – це регулятор подальшої поведінки, він необхідний для того, що б правильно і ефективно в даній ситуації побудувати спілкування. Наше спілкування будується різним образом в “залежності” від партнера спілкування. Для кожної категорії партнерів є різні “техніки” спілкування, вибір яких визначається характеристиками партнера. Люди, які вступають в спілкування різні: вони відмінні за своїм соціальним статусом, життєвим досвідом, інтелектуальним потенціалом. При нерівності партнерів часто застосовується схема сприйняття, яка приводить до помилок нерівності. В психології ці помилки отримали назву фактору переважання. Схема сприйняття така. При зустрічі з людиною, яка перевищує нас по якомусь важливому параметрі, ми оцінюємо її більш позитивно, ніж коли б вона була з нами на рівні. Якщо ж ми маємо справу з людиною, яку ми в дечому перевищуємо, то недооцінюємо її. Ця схема сприйняття починає працювати не при всякому, а тільки важливому для нас нерівенстві. Для визначення параметру нерівності є два основних джерела інформації: одяг людини, його зовнішнє оформлення разом з такими атрибутами, як зачіска, окуляри, нагороди, коштовності, а в окремих випадках такий одяг як машина, оформлення кабінету і т.д.; манера поведінки людини (як сидить, ходить, розмовляє, куди дивиться і т.д.). Інформація про переваги звичайно “закладається” в одяг і стиль поведінки.

Воспоминания, Сновидения, Размышления. Естественно, это не подходит тем, кто слишком легко полагается на бессознательное и избегает сознательного освобождения. Юнг. Воспоминания, Сновидения, Размышления. Халифакс. Голоса Шаманов, стр. 12 Там же. Там же. Кастанеда. Путешествие в Икстлан. См. К.Г.Юнг. "Дух Меркурия" Барбара Мейерхофф. Охота за пейотом, стр. 77. Цитируется Юнгом в кн "Психология и алхимия", CW, том 12, пар. 548. Мейерхофф. Охота за пейотом, стр. 148149. Там же. Кастанеда. Учение дона Хуана. Кастанеда. Особая реальность. Дух Меркурия. В кн.: Алхимические учения, CW, том 13, пар.255. Там же, пар, 256257. Там же, пар. 267. Там же. Там же, пар. 289. Мейергофф. Охота за пейотом, стр. 216. Там же, стр. 217. Дух Меркурия. В кн.: Алхимические учения, CW, том 13, пар.276. Кастанеда. Учение дона Хуана. "Парацельс как духовный феномен". В кн.: Алхимические исследования, CW, том 13, пар. 222. Путешествие в Икстлан. Фон Франц. Процесс индивидуации. В кн.: Человек и его Символы, стр. 186187. Гомер. Одиссея. М.: Художественная Литература, 1967. стр. 557. Юнг

1. Освоєння космосу: історія та сучасність

2. Історико-культурна спадщина І.Мазепи. Історія та сучасний стан

3. Територіальна громада в Україні: історичні витоки та сучасність

4. Історія виготовлення, виробництво та сучасний стан ринку коньяку

5. Давньокитайська медицина. Історія та сучасність

6. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування
7. Основні напрями сучасної психології релігії
8. Сучасні психологічні теорії особистості

9. Розвиток та сучасний стан соціології

10. Соціологія: становлення та сучасність

11. Сучасний вчитель як педагог та психолог

12. Философские аспекты проблемы суицида в аналитической психологии К.Г. Юнга

13. Юнг. Аналитическая психология

14. Сучасні форми та системи оплати праці

15. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

16. Аналитическая психология (К.Г.Юнг)

Мягкий пол универсальный, синий, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие
Набор чертежный для классной доски, 5 предметов.
Набор чертежный для классной доски. В комплекте: 2 треугольника, транспортир, циркуль, линейка 100 см. Материал: высококачественный пластик.
1802 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Рюкзак школьный "Com Style. Ever After High".
Рюкзак подойдет для школьников начальных классов. У рюкзака 2 отделения, закрывающиеся на молнии. В переднем отделении предусмотрен
1492 руб
Раздел: Без наполнения

17. Мистическая психология доктора Юнга

18. Аналитическая психология К.Г. Юнга: к вопросу понимания самости

19. Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов

20. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

21. Романтичний ідеал національного визволення та свободи в pанній ліpиці Павла Тичини

22. Аналитическая психология Юнга
23. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни
24. Сучасні облікові системи: переваги та недоліки

25. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

26. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

27. Реалії в сучасній англійскій мові та їх переклад на рідну мову

28. Расизм та його прояви на сучасному етапі

29. Сучасна освіта та наука в незалежній Україні

30. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту

31. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

32. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

Пенал "Гонка", 19х11 см, 3 отделения.
Пенал предназначен для школьников 7-10 лет. Является важным помощником в учебе, ведь он решает задачу хранения ручек, карандашей и прочих
511 руб
Раздел: Без наполнения
Конструктор электронный "Знаток". 320 схем.
Набор электронных блоков и соединений, позволяющий конструировать электрические цепи без пайки. Описано 320 схем. Даже без помощи
2858 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x17.5 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
494 руб
Раздел: Более 10 литров

33. Клініко-психопатологічні та психологічні особистості мотивації агресивної поведінки при розладах особистості

34. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку

35. Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні

36. Пошук та генерування нових ідей підприємцем

37. Психологія особистості управлінця або навіщо мені потрібна психологія та педагогіка

38. Використання ідей "Вальдорфської педагогіки" у сучасних школах
39. Методи психології та педагогіки
40. Навчити цікаво та ефективно – основнa проблема сучасної школи

41. Педагогічні ідеї Марії Монтессорі в сучасних дощкільних закладах

42. Перспективи та недоліки сучасної системи контролю навчальних досягнень учнів

43. Теоретичні основи та актуальні проблеми сучасної дидактики

44. Сучасна теорія політичних партій та партійних систем

45. Аналитическая психология Юнга

46. Ідейна спадщина сучасної соціальної психології

47. Карл Юнг. Аналитическая психология

48. Особливості психології сучасної жінки-керівника

Бутылочка для кормления "Avent" Natural (260 мл).
Уникальная эргономичная форма позволяет комфортно держать бутылочку в любом положении. Инновационный двойной клапан эффективно снижает
481 руб
Раздел: Бутылочки
Ранец ортопедический "Kitty", цвет розовый.
Ранец с ортопедической спинкой. Компактная обтекаемая форма. Крышка из износостойкой искусственной кожи! Широкие удобные лямки
3295 руб
Раздел: Без наполнения
Подставка для бумажных полотенец "Mayer & Boch", 32 см.
Высота: 32 см. Материал: дерево (бамбук).
387 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок

49. Психологічний аналіз причин та шляхів корекції девіантної поведінки особи

50. Психологічні особливості формування пізнавальних здібностей та пізнавальної активності молодших школярів

51. Психологія емоцій та почуттів

52. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

53. Сумісна діяльність психолога та логопеда при роботі з дітьми логопедичних груп

54. Теорії несвідомого в сучасній психології
55. Характеристика викладацької діяльності та особливостей студентського віку. Гуманістична психологія
56. Психологічні принципи та методи діагностики самосвідомості

57. Демографічні процеси та демографічна політика в сучасному суспільстві.

58. Психологічна корекція та соціальна робота з хімічно залежними людьми

59. Структура українського суспільства на сучасному етапі та тенденції її розвитку

60. Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області

61. Філософські погляди Григорія Сковороди та ідея чистої ("сродної") праці

62. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

63. Поняття "Консорції" в сучасній синекології та її значення у структуруванні біоценозів

64. Сучасні екологічні проблеми озера Сиваш та шляхи їх вирішення

Кувшин "Бистро", 1,8 л.
Кувшин прозрачный, с крышкой. Материал: стекло. Объем: 1,8 л.
314 руб
Раздел: Кувшины, графины
Набор детской посуды "Белоснежка", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Говорящий планшетик "Сказочка".
Говорящий планшетик "Сказочка" воспроизводит 30 песенок, сказок и стихов. Если нажать на кнопку, то ребенок услышит любимых
467 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

65. Монетаризм та його сучасне застосування

66. Сучасні форми та системи оплати праці

67. Сучасні тенденції розвитку логістики та логістичні системи

68. Физиология, психология и интеллект близнецов

69. Психология личности военнослужащего

70. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір
71. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ
72. Цивільний та арбітражний процес

73. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

74. Конституцiя США та реальнi права громадян

75. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

76. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

77. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

78. Концепция культура Карла Юнга

79. Философская направленность сказки Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц"

80. Жизнь и творчества Лопе де Вега. Художественные особенности творчества на материале пьесы "Собака на сене"

Набор для черчения "College", 9 предметов.
В набор входит: циркуль 14 см с одной сгибаемой ножкой, циркуль - измеритель, удлинитель, кронциркуль, механический карандаш, контейнер с
539 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши с разноцветным грифелем "Magic", 5 штук.
Карандаши с разноцветным грифелем. Диаметр: 10 мм. В комплекте: 5 штук.
427 руб
Раздел: До 6 цветов

81. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

82. Оноре Де Бальзак

83. Максимильен Мари Изидор де Робеспьер

84. Пьер де Ферма

85. Роль Эрнесто Гевары де ла Серна в Кубинской революции 1959 года

86. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)
87. Были ли в Германии плавающие танки накануне Второй Мировой Войны?
88. Психология преступной группы

89. Психология несовершеннолетних преступников

90. План урока по психологии

91. Схемы по лекциям по Педагогике и Психологии высшей школы

92. Роль личностного развития преподавателя психологии в эффективности его деятельности

93. Психология политического лидерства

94. Типы по Юнгу (интроверсии и экстраверсии)

95. Психология - "Казус"

96. Психология рекламы

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные
Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00017.
Длина: 145 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1217 руб
Раздел: Вешалки напольные
Смываемые фломастеры "Супер чисто", 12 штук.
Дети так любят рисовать! Поэтому набор фломастеров обязательно понравится юным художникам. 12 цветов позволят широко развернуться в
589 руб
Раздел: 7-12 цветов

97. Психология: Дружба

98. Типология К.Г. Юнга и модель информационного метаболизма аушры аугистинавичюте

99. Судебная психология


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.