Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Проблема спрямованості особистості соціального педагога

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Міністерство науки і освіти України Запорізький національний університет Дипломна робота на тему: Проблема спрямованості особистості соціального педагога 2010 р. ЗмістВступ Розділ 1. Теоретичні передумови дослідження спрямованості особистості 1.1 Процес професійного самовизначення особистості в психолого-педагогічній літературі 1.2 Поняття педагогічної спрямованості 1.3 Структура й типи педагогічної спрямованості 1.4 Психологічні механізми формування професійної спрямованості особистості 1.5 Проблема спрямованості в загально-психологічних теоріях особистості Розділ 2. Структура спрямованості особистості соціального педагога 2.1 Особливості професійної діяльності соціального педагога 2.2 Професійно обумовлені властивості й характеристики соціального педагога 2.3 Психологічні фактори спрямованості особистості соціального педагога Розділ 3. Практична діяльність соціального педагога 3.1 Соціально-педагогічна й психологічна діяльність в установах державного піклування 3.2 Соціально-педагогічна робота із соціалізації дітей &quo ;групи ризику&quo ; у загальноосвітній установі 3.3 Психолого-педагогічні особливості діяльності фахівця із соціальної роботи з родиною 3.4 Вплив професійних якостей соціального педагога й соціального працівника на взаємини із клієнтами Центрів соціальної допомоги родині й дітям 3.5 Дослідження професійної спрямованості особистості студентів на педагогічну й дослідницьку спеціальності Висновок Список використаних джерел Вступ Дипломна робота присвячена дослідженню проблем спрямованості особистості соціального педагога. У зв'язку з падінням останнім часом педагогічної діяльності зростає необхідність дослідження цього явища. Актуальність обраної нами теми полягає в тім, що при надходженні у ВУЗ не враховується той комплекс психологічних феноменів, що визначає успішність навчання, формування стійкої професійної спрямованості кожного студента. Необхідний індивідуальний підхід, а так само максимальне використання всього арсеналу профорієнтаційних можливостей учбово-педагогічного процесу, створення й впровадження педагогічних технологій, орієнтованих не тільки на підвищення рівня знань студентів, але й на розвиток професійного самовизначення, тобто діяльністно-значеннєвої єдності в майбутніх соціальних фахівців. Професія педагога - одна з найважливіших у сучасному світі. Від його зусиль залежить майбутнє людської цивілізації. Професійний педагог - це єдина людина, що більшу частину свого часу займається вихованням і навчанням дітей. Якщо процес навчання дітей учителем припиниться, то неминуче наступить криза. Нові покоління через відсутність конкретних знань не зможуть підтримувати культурний, економічний і соціальний прогрес. Без сумніву, суспільство не підготовлених морально й професійно. Актуальність проблеми підсилюється коли розмова йде питань психологічної адаптації студентів у нових соціально-економічних умовах і нових системах утворення (психологічної, профорієнтаційної), а також вивчення особистісних процесів, пов'язаних із проблемою формування професійного самовизначення. До числа таких проблем ставиться й психологічне вивчення процесу формування й розвитку професійної спрямованості особистості на тім етапі професійного самовизначення, коли вибір напрямку професійного розвитку вже зроблений, на етапі навчання у ВУЗі.

Об'єкт дослідження: професійна спрямованість особистості соціального педагога. Предмет дослідження: психологічні компоненти професійної спрямованості соціального педагога. Виходячи з вище викладеного була сформульована гіпотеза дослідження: припускаємо, що професійна спрямованість на професію соціального педагога має складний багаторівневий характер і визначається свідомістю вибору. Для досягнення мети й підтвердження гіпотези необхідно вирішити наступні завдання: Виявлення професійно значимих якостей соціальних педагогів (теоретичний аналіз). Дослідження індивідуальних психологічних характеристик соціальних педагогів, що визначають професійно значимі якості. Виявлення взаємозв'язку психологічних аспектів діяльності й професійно значимих якостей соціального педагога. Теоретичне значення й новизна дослідження обумовлена тим, що в сучасній літературі в достатній мері описані ті якості особистості, якими повинен володіти майбутній або вже працюючий соціальний педагог, але не досліджені ті якості, які забезпечують схильність до даної професії. Розділ 1. Теоретичні передумови дослідження спрямованості особистості 1.1 Процес професійного самовизначення особистості в психолого-педагогічній літературі Вибір професії, або професійне самовизначення основа самоствердження людини в суспільстві, одне з головних рішень у житті. Існують різні варіанти визначення поняття &quo ;вибору професії&quo ;, однак всі вони містять думка, що професійне самовизначення являє собою вибір, здійснюваний у результаті аналізу внутрішніх ресурсів суб'єкта й співвіднесення їх з вимогами професії. Зміст визначення висвітлює двобічність явищ вибору професії: з одного боку, той, хто вибирає (суб'єкт вибору), з іншого боку - те, що вибирають (об'єкт вибору). І суб'єкт і об'єкт мають величезний вибір характеристик, чим пояснюється неоднозначність явища вибору професії. Вибір професії - це не одномірний акт, а процес, що складається з ряду етапів, тривалість яких залежить від зовнішніх умов і індивідуальних особливостей суб'єкта вибору професії. У психологічній літературі немає єдиного погляду на те, як формується вибір професії, і які фактори впливають на цей процес. По цьому питанню існує ряд точок зору, у захист кожної з яких приводяться переконливі аргументи. Безсумнівно, це пояснюється складністю процесу професійного самовизначення й двобічністю самої ситуації вибору професії. Ряд дослідників дотримується розповсюдженої точки зору на вибір професії як на вибір діяльності. У цьому випадку предметами дослідження виступають, з одного боку, характеристики людини як суб'єкта діяльності, а з іншого боку - характер, зміст, види діяльності і її об'єкт. Професійне самовизначення розуміється тут як процес розвиток суб'єкта праці. Отже, вибір професії зроблений правильно, якщо психофізіологічні дані особистості будуть відповідати вимогам професії, трудової діяльності . Однак, цей погляд недооцінює активного початку особистості що вибирає. У контексті розуміння вибору професії як вибору діяльності поширена також точка зору, що основною детермінантою правильного вибору є професійний інтерес або професійна спрямованість .

Безсумнівно, цей підхід більше продуктивний, так як затверджує активність самого суб'єкта вибору професії. Існує ще один погляд на підхід до вибору професії як до одному з найважливіших подій у цілісному життєвизначенні людини. Вибір професії пов'язаний з минулим досвідом особистості, і процес професійного самовизначення простирається в далеко в майбутнє, беручи участь у формуванні загального образа &quo ;Я&quo ;, визначаючи в остаточному підсумку плин життя. Цей підхід вимагає обліку широкого спектра факторів, що впливають на вибір професії, крім того, він дозволяє зробити акцент на тимчасовому аспекті - на минулому досвіді особистості й на її поданнях про майбутнє. Як факторів вибору професії повинні бути враховані життєві плани особистості в інших областях, наприклад в особистому житті . Якщо процес самовизначення становить основний зміст розвитку особистості в роки ранньої юності, то формування професійної спрямованості утворить основний зміст самовизначення. Відповідно очевидно, що перша необхідна умова формування професійної спрямованості складається у виникненні вибірково-позитивного відношення людини до професії або до окремої її сторони. Мова йде про виникнення суб'єктивного відношення, а не про ті об'єктивні зв'язки, які можуть мати місце між людиною й професією (у тому числі її відбиття в мистецтві, літературі, змісті навчального програмного матеріалу й т.п.). Зародження суб'єктивного відношення, зрозуміло, визначається сформованими об'єктивними відносинами. Однак останні можуть не придбати особистісної значимості або викликати вибірково-негативне відношення до окремих сторін діяльності . Передісторія виникнення професійної спрямованості, у самому загальному виді, як показано в Л.І. Божевіч обумовлена вже сформованими до даного часу якостями особистості, її поглядами, прагненнями, переживаннями й т.п. Вказівка на вибірково-позитивне відношення людини до професії не розкриває, однак, психологічного змісту його професійної спрямованості. Поняття &quo ;відношення до професії&quo ; саме по собі психологічно беззмістовно, оскільки відбиває лише напрямок нашої активності й указує на її об'єкт. В основі позитивного положення кількох людей до однієї й тій же професії можуть лежати різні потреби й прагнення. Тільки шляхом аналізу системи мотивів, що лежать в основі суб'єктивного відношення, можна судити про його реальний психологічний зміст. У понятті професійна спрямованість можна виділити окремі сторони, що виражають її змістовну й динамічну характеристики . До першого відносять повноту й рівень спрямованості, до другого - її інтенсивність, тривалість і стійкість. Повнота й рівень спрямованості несе змістовно-особистісну характеристику професійної спрямованості й значною мірою містить її формально-динамічні особливості. Під повнотою професійної спрямованості розуміється коло (розмаїтість) мотивів переваги професії. Виборче відношення до професії найчастіше починається з виникнення приватних мотивів, пов'язаних з окремими сторонами змісту певної діяльності, або процесом тривалості, або з якими-небудь зовнішніми атрибутами професії.

Состояние, предшествовавшее последнему, было сложным. Его нельзя однозначно оценивать, как «худшее», «более примитивное», «менее развитое» и т.п. Оно попросту качественно отличалось от со­временного, причем в нем автоматически решались многие соци­альные проблемы, трудно разрешимые сегодня. Однако оно в насто­ящее время полностью перестало соответствовать уровню научно-технического прогресса, уровню производительности труда, связан­ному с этим уровню возможностей и соответствующему уровню запросов людей. Короче говоря, оно перестало соответствовать усло­виям жизни и на этом основании отошло или отходит в прошлое. Здесь вряд ли уместно, да и нет возможности описывать все сто­роны состояния, предшествовавшего современному. Но на одной стороне придется остановиться специально, поскольку она непос­редственно относится к предмету нашего изложения. Речь идет об исключительно высокой сопротивляемости любым нововведениям, что обусловливало столь же высокую стабильность общества, пре­емственность господствовавших в нем порядков, длительное время переходивших от поколения к поколению почти без изменений

1. Алкоголізм і наркоманія як соціально-педагогічна проблема

2. Особливості діяльності соціального педагога в дошкільному навчальному закладі

3. Роль соціального педагога в адаптації підлітків

4. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

5. Тривожність як соціально-педагогічне явище

6. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів
7. Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери
8. Технологія використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі

9. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму

10. Типологія сімей. Соціально-педагогічна робота з проблемними сім’ями

11. Соціальні та психолого-педагогічні проблеми молоді

12. Соціальні проблеми у ЗМІ

13. Соціальне та особисте страхування

14. Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"

15. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах

16. Мотиви соціальної поведінки особистості

Принцессы. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Ватт Фиона
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
346 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Дневник в комплекте с пеналом "Джинс", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: белый офсет 70 г/м2, печать в 1 краску. Способ скрепления:
354 руб
Раздел: Для старших классов
Пазл-рамка "Где чей домик?", дерево (2 слоя).
Вкладыши в игре сложной формы и поэтому, подбирать для них места на доске, занятие не самое простое. Для начала можно не вынимать животных
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши

17. Повсякденна психологія особистості й повсякденна соціальна психологія

18. Соціальні ролі та особистість

19. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

20. Соціальний аналіз особистості

21. Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі

22. Поняття й проблеми соціальної етики
23. Соціальне становище Запорізького краю
24. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

25. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

26. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

27. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

28. Право як спеціальне соціальне явище

29. Соціальна екологія

30. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

31. Мораль і соціальне управління

32. Сутність і значення соціального страхування

Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, черный.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
Кукла "Принцесса Золушка" с развевающейся юбкой.
Кукла-принцесса Золушка с развевающейся юбкой - невероятно интересная и эффектная игрушка для всех поклонниц знаменитых Disney Princess!
673 руб
Раздел: Золушка
Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ2).
Для детей от 3-7 лет. Стол 580х600х450 мм. Стул мягкий: высота до сиденья 320 мм, высота со спинкой 570 мм. Сиденье: 300х280 мм. В наборе:
1444 руб
Раздел: Наборы детской мебели

33. Державна політика соціального страхування

34. Соціальна інфраструктура України

35. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

36. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

37. Демократія як соціальне явище

38. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами
39. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення
40. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

41. Правовідносини у сфері соціального захисту

42. Система соціального захисту в Україні

43. Соціальна захищеність дітей в Україні

44. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

45. Соціальне партнерство в Україні

46. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

47. Сутність та соціальне призначення держави

48. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

Гель "Meine Liebe" для стирки шерстяных, шелковых и деликатных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" идеально подходит для изделий из шерсти, шелка, кашемира, в том числе состоящих из
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Помпа для воды "HotFrost", A6, механическая.
Цвет корпуса: синий/серый. Тип установки: на бутыль. Тип помпы: механический. Тип крана: кнопка на корпусе. Количество кранов: 1. Материал
357 руб
Раздел: Прочее
Набор для изготовления мягкой игрушки "Собачка".
Домашняя студия мягкой игрушки. Полностью готовые детали кроя и синтепоновый наполнитель. Разложите все детали кроя и определите их
422 руб
Раздел: Игрушки

49. Види пенсій: трудові, соціальні, за вислугу років

50. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

51. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

52. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

53. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

54. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.
55. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.
56. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

57. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

58. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

59. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

60. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

61. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

62. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

63. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

64. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

Этажерка для обуви разборная, 2 полки, 435x660x300 мм, 4 положения.
Этажерка Ника ЭТ3 - ваш правильный выбор в экономии свободного пространства. Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она
720 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Ручка шариковая "Excellence", золото.
Новая подарочная шариковая ручка имеет необычный дизайн, который притягивает взгляд. Металлический миниатюрный корпус полностью усыпан
444 руб
Раздел: Металлические ручки
Набор детской посуды "Собачка", 3 предмета.
Набор посуды детский "Собачка". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 19
318 руб
Раздел: Наборы для кормления

65. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

66. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

67. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

68. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

69. Соціально-духовні основи культури класицизму

70. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання
71. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект
72. Соціальний проект: "Сортування сміття в м. Суми"

73. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

74. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих

75. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

76. Глобалізація і процеси соціального розвитку

77. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин

78. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

79. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

80. Економіка праці та соціально-трудових відносин

Форма для кексов "Easy", 27х18х3 см.
Форма для кексов с антипригарным покрытием. Материал: углеродистая сталь. Размер: 27х18х3 см.
385 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (цветная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Комод "Girl" (четырехсекционный).
Этот комод не оставит Вас равнодушными. Яркая оригинальная расцветка комода привлечет и взрослого, и ребенка, и того, кто предпочитает
1862 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы

81. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

82. Соціальна інфраструктура в системі життєзабезпечення міста

83. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

84. Соціально-трудові відносини як система

85. Типологія соціально-трудової мобільності населення

86. Управління, як соціальний феномен
87. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків
88. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

89. Підготовка соціально компетентних вчителів в вищих закладах освіти

90. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

91. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

92. Феномен соціальної держави в європейській традиції

93. Політика і етика: соціально-філософський аспект

94. Виникнення й розвиток соціальної психології в першій половині ХХ століття

95. Ідейна спадщина сучасної соціальної психології

96. Лабораторне експериментування в соціальній психології

Увлекательная настольная игра "Цветариум", новая версия.
Игроки будут совершать много интересных действий: высаживать цветы на клумбах, выкорчёвывать их в случае необходимости, устраивать своим
712 руб
Раздел: Карточные игры
Сковорода "Mayer & Boch" (гранитное покрытие), 24 см.
Материал: алюминий, гранитное покрытие. Внутреннее покрытие: антипригарное гранитное покрытие. Диаметр: 24 см. Высота борта: 4,5
824 руб
Раздел: Сковороды с керамическим покрытием
Насадка на унитаз "Roxy-Kids" с ножками и ступенькой.
Позволяет отказаться от использования обычного детского горшка Легко собирается и разбирается для транспортировки. Ступенька с
2117 руб
Раздел: Сиденья

97. Особливості розвитку комунікативних умінь студентів-медиків засобами соціально-психологічного тренінгу

98. Предмет дослідження соціальної психології

99. Про практичність соціальної психології


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.