Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Міністерство освіти і науки України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Фінансово-економічний факультет Кафедра фінансів і банківської справи КУРСОВА РОБОТА з дисципліни „Фінанси підприємства” на тему: „Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства” Виконала: студентка групи 302-СБ Прядко Ю.В. Перевірила: Свистун Л.А. Полтава 2007 Зміст Вступ Розділ 1. Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства 1.1 Склад і структура оборотних фондів 1.2 Джерела утворення оборотних засобів 1.3 Показники використання оборотних засобів 1.4 Кругообіг оборотних коштів 1.5 Нормування оборотних засобів 1.6 Значення та шляхи прискорення оборотності оборотних засобів 1.7 Ефективність використання оборотних засобів 1.8 Потреба й аналіз структури оборотних коштів Розділ 2. Аналіз і оцінка фінансового стану підприємства. 2.1 Призначення, зміст та методи аналізу фінансового стану підприємства 2.2 Аналіз і оцінка стану ліквідності підприємства 2.3 Аналіз і оцінка стану ділової активності 2.4 Аналіз і оцінка процесів формування й розподілу прибутку підприємства 2.5 Аналіз і оцінка стану рентабельності підприємства 2.6 Аналіз і оцінка стану структури капіталу підприємства 2.7 Аналіз і оцінка стану ринкової активності підприємства 2.8 Комплексний аналіз і оцінка фінансового стану підприємства Висновки. Література. Додатки. Вступ Ринкова економіка в Україні набирає все більшу силу. Разом з нею набирає силу і конкуренція як основний механізм регулювання господарського процесу. У сучасних економічних умовах діяльність кожного господарського суб'єкта є предметом уваги великого кола учасників ринкових відносин, зацікавлених у результатах його функціонування. Щоб забезпечувати стабільність підприємства в сучасних умовах, управлінському персоналу необхідно насамперед, уміти реально оцінювати фінансові стани як свого підприємства так і існуючих потенційних конкурентів. Фінансовий стан – найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства Вона визначає конкурентноздатність, потенціал у діловому співробітництві, оцінює, у якому ступені гарантовані економічні інтереси самого підприємства і його партнерів у фінансовому і виробничому відношенні. Однак одного уміння реально оцінювати фінансовий стан недостатньо для успішного функціонування підприємства і досягнення їм поставленої мети. Конкурентноздатність підприємству може забезпечити тільки правильне керування рухом фінансових ресурсів і капіталу, що знаходяться на розпорядженні. У ринковій економіці давно вже сформувався самостійний напрямок що дозволяє вирішувати ряд поставлених вами задач, відоме як «Фінансове керування» чи «Фінансовий менеджмент». Фінансовий менеджмент як наука має складну структуру. Однієї зі складених його частин є фінансовий аналіз, що базується на даних бухгалтерського обліку і йо оцінках майбутніх факторів господарського життя. Зв'язок бухгалтерського обліку з керуванням очевидна. Керувати – значить приймати рішення. Керувати – значить передбачати, а для цього необхідно володіти гідною інформацією.

У зв'язку з цим бухгалтерська звітність стає інформаційною основою наступних аналітичних розрахунків, необхідних для прийняття управлінських рішень. Отже, успішне фінансове керування спрямоване на: – виживання фірми в умовах конкурентної боротьби – запобігання банкрутства і великих фінансових невдач – прийнятні темпи росту економічного потенціалу фірми – ріст обсягів виробництва і реалізації – максимізація прибутку – мінімізація витрат – забезпечення рентабельної роботи фірми і є мета фінансового менеджменту. Ціль даної курсової роботи полягає у вивченні методів аналізу фінансового стану, як інструментів ухвалення управлінського рішення і вироблення, на цій основі, практичних рекомендацій і висновків. Об'єктом курсового дослідження є Кобеляцьке газове управління. Основними задачами підприємства є: – будівництво і запровадження в дію об'єктів газового транспортування, надання послуг населенню – виконання робіт у надзвичайних ситуаціях стихійного характеру. Предметом дослідження є сама методика аналізу фінансової діяльності і практика застосування її в управлінській діяльності. Аналізований період охоплює рік роботи підприємства . У процесі підготовці курсової роботи використовувалися матеріали бухгалтерської звітності і різні методичні джерела ( бухгалтерський баланс із додатками, статична звітність , система показників оцінки фінансово-господарської діяльності. У них розглядалися наступні поняття, використовувані в курсовій роботі: фінанси підприємства; фінансовий стан; види, методи і прийоми фінансового аналізу; система показників, що характеризують фінансовий стан; аналіз фінансової звітності і структури балансу; оцінка платоспроможності, стійкості, прибутковості підприємства. Розділ 1 Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства 1.1 Склад і структура оборотних фондів Оборотні фонди підприємства мають матеріально-речову й вартісну форми. У практиці планування та обліку господарської діяльності до складу оборотних фондів включають: виробничі запаси; незавершене виробництво та напівфабрикати власного виготовлення; витрати майбутніх періодів. Виробничі запаси становлять найбільшу частину оборотних фондів. До них належать запаси сировини, основних і допоміжних матеріалів, покупних напівфабрикатів, палива й пального, тари, ремонтних деталей і вузлів, малоцінних інструментів, господарського інвентарю (реманенту) та інших предметів, а також аналогічних предметів, що швидко зношуються. Незавершене виробництво — це предмети праці, обробку (переробку) яких не завершено підприємством. Вони перебувають безпосередньо на робочих місцях або в процесі транспортування від одного робочого місця до іншого. До напівфабрикатів власного виготовлення відносять ті предмети праці, що їх повністю оброблено (перероблено) у даному виробничому підрозділі підприємства, але які потребують дальшої обробки в інших підрозділах (наприклад, поковки, штамповки, відливки та інша продукція заготовочного виробництва). Витрати майбутніх періодів — це грошові витрати, які зроблено в даний період, але які буде відшкодовано за рахунок собівартості продукції (роботи, послуг) у наступні періоди.

До них належать витрати на підготовку виробництва, освоєння випуску нових виробів, раціоналізацію і винахідництво, придбання науково-технічної та економічної інформації, передплату періодичних видань тощо. Співвідношення оборотних фондів у розрізі окремих елементів і стадій функціонування (запаси, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів) характеризує їхню виробничо-технологічну (стадійну) структуру. Вона формується під впливом низки факторів (тип виробництва, особливості продукції та технології її виготовлення, умови забезпечення підприємства матеріальними ресурсами тощо) і змінюється в часі повільно, без різких коливань. Наприклад, на промислових підприємствах України у загальному обсязі оборотних фондів частка виробничих запасів становить у середньому протягом останніх років приблизно 70%, незавершеного виробництва — 25%. Спостерігається така тенденція в динаміці структури оборотних фондів: відносні розміри виробничих запасів у цілому зменшуються, а незавершеного виробництва і витрат майбутніх періодів, навпаки, збільшуються. Структура оборотних фондів на підприємствах різних галузей має значні відмінності, зумовлені конкретними технологіями і формами організації виробництва, умовами забезпечення матеріальними ресурсами, цінами на них тощо. Так, найбільшу частку в загальному обсязі оборотних фондів становлять: виробничі запаси — на електростанціях та підприємствах легкої промисловості (до 90%); незавершене виробництво — на підприємствах машинобудування (близько 40%, у зв'язку з великою тривалістю виробничого циклу); витрати майбутніх періодів — на підприємствах добувної індустрії (40—50% і більше). 1.2 Джерела утворення оборотних засобів У залежності від джерел формування оборотні засоби поділяються на власні позикові та залучені Власні кошти – це кошти підприємств, якими вони покривають мінімальні розміри оборотних активів (запасів і витрат), що будуть необхідні для забезпечення нормального, безперервного процесу виробництва та реалізації продукції. Вони постійно знаходяться у підприємстві та строк користування ними не встановлюється. У наш час хронічною хворобою для більшості підприємств народного господарства України є недостача оборотних активів, що є однією з основних причин їх збитковості. 1. Власні оборотні засоби: оборотний капітал; прибуток; стійкі пасиви: заборгованість по з/п; заборгованість бюджету; заборгованість за тару; передоплата. Позикові кошти – це кошти що отримуються підприємствами у вигляді банківських кредитів для створення сезонних запасів матеріальних цінностей та покриття затрат виробництва. Вони надаються підприємствам на визначений строк, після закінчення якого повинні бути повернені банку. 2. Позикові кошти: позикові (короткострокові кредити банку); державний кредит; інші (залишки фондів, резервів, не використовуваних по прямому призначенню) Залучені кошти – це кошти, що не належать підприємству, однак у силу діючої системи розрахунків знаходяться в його обігу. стійкі пасиви Кожне підприємство, яке створює, формує свої оборотні засоби за рахунок коштів засновників, у процесі виробничої діяльності має додаткову потребу в оборотних засобах які покривається як правило, за рахунок власних фінансових ресурсів підприємства , основним з яких є прибуток.

Така гарантя не надаться працвникам у раз дострокового припинення повноважень у цих органах у зв'язку з неналежним виконанням свох обов'язкв або за власним бажанням, за винятком випадкв, якщо це пов'язано з станом здоров'я. Працвникам, звльненим у зв'язку з обранням х до складу виборних профсплкових органв, псля закнчення строку х повноважень надаться попередня робота (посада) або за згодою працвника нша рвноцнна робота (посада). Членам виборних профсплкових органв, не звльненим вд свох виробничих чи службових обов'язкв, надаться на умовах, передбачених колективним договором, вльний вд роботи час з збереженням середньо заробтно плати для участ в консультацях  переговорах, виконання нших громадських обов'язкв в нтересах трудового колективу, а також на час участ в робот виборних профсплкових органв, але не менш як 2 години на тиждень. На час профсплкового навчання працвникам, обраним до складу виборних профсплкових органв пдпримства, установи, органзац, надаться додаткова вдпустка тривалстю до 6 календарних днв з збереженням середньо заробтно плати за рахунок власника або уповноваженого ним органу За працвниками, обраними до складу виборних органв профсплково органзац, що д на пдпримств, в установ, органзац збергаються соцальн пльги та заохочення, встановлен для нших працвникв за мсцем роботи вдповдно до законодавства

1. Нормування оборотних засобів

2. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

3. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

4. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

5. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

6. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства
7. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства
8. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

9. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

10. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

11. Аналіз фінансового стану підприємства

12. Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"

13. Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

14. Аналіз фінансового стану сільськогосподарського підприємства ООО "Степове"

15. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

16. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

Точилка "Божья коровка", электрическая с контейнером (2 запасных лезвия EG-5009).
Электрические точилки помогут быстро, качественно и без каких-либо усилий заточить карандаши. А яркие и необычные дизайны порадуют детей и
451 руб
Раздел: Точилки
Макси-пазлы "Ягоды", 20 элементов.
Макси-пазлы разработаны специально для маленьких детей. Крупные крепкие детали удобны для захвата детской ручкой. А красочное оформление
426 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Рюкзак "Basic. Чемпионат мира по футболу 2018", 30х41х13 см.
1 большое отделение с 1 внутренним отделением. 1 накладной карман спереди. Удобные лямки, позволяющие регулировать длину. Размер 30х41х13
1150 руб
Раздел: Канцтовары, хобби

17. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

18. Оцінка фінансового стану підприємства

19. Оцінка фінансового стану підприємства для можливості надання кредиту

20. Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства

21. Фінансова санація та банкрутство підприємства

22. Фінансовий стан підприємства
23. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"
24. Аналіз фінансового стану підприємства "Київська кондитерська фабрика кондитерської корпорації "ROSHEN""

25. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Костопільський ЗТП"

26. Оборотні засоби підприємства

27. Теорія структури капіталу підприємства та їх вплив на фінансування

28. Фінансовий стан підприємств України в умовах кризи

29. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

30. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

31. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

32. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

Настольная игра "Соображарий".
Сколько животных начинающихся на букву "К" вы знаете? Сможете ли за минуту назвать самое длинное слово на букву "Б"? А
490 руб
Раздел: Игры со словами
Концентрированный стиральный порошок "Burti Compact Baby" для детского белья, 900 г.
Благодаря специальной формуле исключительная эффективность стирки сочетается с бережным уходом. Благодаря особой рецептуре, отсутствия
465 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Карандаши цветные "Artist", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Толщина линии: 3 мм. Мягкое письмо. Высокое качество.
380 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

34. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

35. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки

36. Оцінка фінансового стану комерційного банку

37. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

38. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства
39. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"
40. Попередній фінансовий аналіз підприємства

41. Фінансова звітність підприємства

42. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

43. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

44. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види

45. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

46. Гадяцька угода 1658 року, її зміст та вплив на державницькі процеси в Україні

47. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

48. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 2/S (3-6 кг), 70 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
661 руб
Раздел: 0-5 кг
Машинка закаточная (улитка, полуавтомат) "Мещера-1".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
419 руб
Раздел: Консервирование
Игра магнитная "Одевашки. Настя".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Настю. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы

49. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

50. Ціноутворення та цінова політика підприємства

51. Антитіла молока і сироватки крові людини: характеристика каталітичної активності та вплив на ріст і виживання клітин

52. Лімфоцитопосередковані механізми за умов хронічної гіперімунокомплексемії та вплив на них корвітину в експерименті

53. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

54. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин
55. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні
56. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

57. Система формування та підготовки кадрів для підприємства

58. Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища фармацевтичного підприємства

59. Мюнхенська змова та її вплив на геополітичну ситуацію в Європі

60. Мікропроцесорні системи керування автотранспортного засобу та їх структура

61. Енергетичний паспорт підприємства. Удосконалення систем тепло- та електропостачання

62. Аналіз та дослідження стану міжнародного туризму і розробка проектних рішень

63. Аналіз фінансових ресурсів підприємства

64. Безготівкові розрахунки в господарському обороті підприємства та шляхи їх удосконалення

Подставка для книг "Brauberg", большая.
Подставку возможно расширить по бокам для работы с большими книгами. Максимальная высота: 37 см, максимальная ширина: 33 см. Регулируемый
1112 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пробка для шампанского "CooknCo".
Диаметр: 4,5 см. Высота: 5 см. Цвет: металл. Материал: нержавеющая сталь. Внешняя отделка: сатиновая.
410 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Доска магнитно-маркерная, 100x150 см.
Размер: 100х150 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Перед началом работы – удалить
3857 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

65. Значення та аналіз грошових потоків підприємства

66. Прогнозне моделювання фінансових показників відповідно до стратегії розвитку підприємства

67. Розрахунок й оцінка фінансової стійкості підприємства

68. Управління фінансовою санацією підприємства

69. Фінансова діяльність підприємства

70. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства
71. Фінансовий аналіз становища підприємства в умовах ТОВ "ТПО "Аріста" в 2006 році"
72. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

73. Динаміка вилову риби в природних водоймах та вплив екологічних факторів на продуктивність

74. Атомна енергетика та її вплив на довкілля

75. Аналіз впливів на суму витрат підприємства

76. Аналіз економічного стану підприємства під час кризи

77. Аналіз фінансового стану ПП "Байда"

78. Витрати виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах розвитку підприємства

79. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

80. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
688 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Игра магнитная "Одевашки. Лиза".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Лизу. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы
Прыгунки "три в одном" (прыгунки - тарзанка - качели).
Это базовая модель прыгунков. Амортизатор пружинный, крепление в одной точке. О детских прыгунках: К пяти месяцам ребенок уже очень
710 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи

81. Оборотні кошти підприємства

82. Основні засоби підприємства

83. Роль капітальних інвестицій у відтворені основних засобів сільськогосподарських підприємств

84. Створення власної справи - відкриття підприємства з виготовлення піци ПП "Велічіта"

85. Фінансова санація підприємства

86. Фінансова стратегія підприємства
87. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства
88. Прибуток підприємства та механізм його розподілу

89. Економічне моделювання у прогнозуванні показників фінансової звітності підприємства (на матеріалах ВАТ "Дніпропетровськгаз")

90. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

91. Бізнес-план підприємства

92. Корпоративні підприємства

93. Розробка підприємства LOMAPAK

94. Фінанси підприємства контрольна

95. Інноваційна діяльність підприємства

96. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

Устройство для контроля над питанием "Хрюшка-диетолог".
Вы стараетесь придерживаться определенной диеты и не есть вечером после шести? Тогда «Хрюшка-диетолог» станет дополнительным средством,
324 руб
Раздел: Прочее
Набор мисок "Mayer & Boch", 10 предметов.
Набор салатниц выполнен из качественного прочного стекла и включает в себя 5 круглых салатниц различного диаметра. Изделия сочетают в себе
358 руб
Раздел: Наборы
Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: голубой, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)

97. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

98. Рентабельність підприємства

99. Управління утворенням прибутку підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.