Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство     Техника Техника

Мурування стін полегшеної конструкції; монтаж плит перекриття; зварювання сталі 15 гс товщиною 4 мм в нижньому положенні

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Вступ Традиційна технологія підготовки робітничих кадрів в системі професійного навчання має серйозні недоліки, зумовлені негнучкістю навчальних планів і програм, жорсткістю термінів навчання. Модульна технологія навчання широко використовується в економічно розвинених країнах, а останні кілька років швидко поширюється в навчальних закладах України усіх рівнів акредитації і особливо професійно-технічних. Кожний модульний елемент вміщує собі рівні теоретичні знання або окремі закінчені технологічні операції. Навчання професії за модульною технологією дає можливість скоротити терміни навчання за рахунок виключення несуттєвої інформації з навчальних програм. Модульна технологія навчання включає семестровий курс, складений зі змісту предметів «Технологія кам’яних робіт», «Будівельне креслення», «Матеріалознавство» та «Виробниче навчання». У вирішенні економічних і соціальних задач країни велику роль відіграло капітальне будівництво та розвиток його матеріальної бази, основу якої становить промисловість будівельних матеріалів. Зведення будівель та інженерних споруд потребує великої кількості різноманітних матеріалів, для виробництва яких країна має досить розвинуту сировинну і виробничу базу. При цьому, крім природної сировини, можуть бути використані також відходи виробництва, що накопичуються на промислових виробництвах. В Україні існує розгалужена мережа підготовчих кадрів для будівництва та промисловості будівельних матеріалів, до якої входять інститути, технікуми, професійно-технічні училища, навчальні комбінати, тощо. Основним джерелом поповнення і підприємств будівельної індустрії кваліфікованими робітниками є професійно-технічні училища. Цілком зрозуміло, що жодну споруду не можна правильно спроектувати, побудувати і технічно грамотно експлуатувати, не знаючи властивостей будівельних матеріалів. Ці знання набувають при вивченні дисципліни «Матеріалознавство». Найбільш довільною для визначення будівельних матеріалів і виробів є класифікація їх за технологічними принципами. Це дозволяє простежити процес формування властивостей будівельних матеріалів і виробів залежно від властивостей сировини і технологічних параметрів їх виготовлення та встановити взаємозв’язок між їхнім складом, будовою і властивостями. У результаті вивчення дисциплін проходження виробничого навчання учні повинні знати найтиповіші будівельні матеріали та вироби і вміти якісно виконувати будівельні роботи за своїм фахом. 1. Властивості будівельних матеріалів Номенклатура будівельних матеріалів та виробів надзвичайно різноманітна, проте вони органічно взаємопов’язані спільним функціональним використанням у будівництві. Основним критерієм для зіставлення різних видів матеріалів є їхні технологічні властивості. Вибираючи матеріали, потрібно враховувати клас будівлі чи споруди, її конструктивне призначення, а також дію зовнішніх факторів (фізичних, хімічних, тощо), під впливом яких змінюються властивості будівельних матеріалів. Властивості будівельних матеріалів досить різноманітні, причому слід розрізняти властивості, які тією чи іншою мірою притаманні всім будівельним матеріалам (середня щільність, пористість, міцність, тощо), та ті, які належать лише деяким з них (здатність до стирання, морозостійкість, хімічна стійкість, тощо).

Для визначення властивостей будівельних матеріалів їх піддають різним випробуванням у лабораторіях на спеціальних машинах і приладах, а також за допомогою спеціальної вимірювальної апаратури. В результаті випробувань отримують конкретні числові показники, які характеризують властивості матеріалу, а далі, зіставляючи ці показники з вимогами, встановленими державними стандартами або технічними умовами, роблять висновок про технічну якість будівельного матеріалу. Щоб полегшити вивчення різних видів будівельних матеріалів, їх класифікують за окремими групами. Фізичні властивості – характеризують особливості фізичного стану матеріалу, а також його здатність реагувати на зовнішні фактори, що не впливають на хімічний склад матеріалу. До фізичних властивостей матеріалів належать: Істина щільність ρ – маса одиниці об’єму матеріалу в абсолютно щільному стані. Істина щільність одного й того ж матеріалу в звичайних умовах залишається сталою. Середня щільність ρm – фізична величина, яка визначається відношенням маси (тіла або речовини) m до всього зайнятого ним (нею) об’єму V, включаючи пори та пустоти. Виражають середню щільність найчастіше в кг/мі. Також застосовуються розміреності г/смі та т/мі. Насипна щільність – відношення маси сипкого матеріалу до його об’єму, включаючи простір між частинками. Її визначають для зернистих і порошкоподібних матеріалів. Пористість – ступінь заповненості об’єму будівельного матеріалу порами розмірами не більше 1 3 мм. Пористість обчислюють за формулою або Пористість є важливою характеристикою, оскільки з нею пов’язані такі технічні характеристики матеріалу, як міцність, водопоглинання, морозостійкість, теплопровідність, тощо. Пустотілість – характеризується наявністю порожнин (пустот) у будівельних виробах (порожниста цегла, панелі) або між зернами в сипких матеріалах (пісок, щебінь) і визначається у процентах від загального об’єму виробу чи матеріалу. Пустотілість виробів сприяє зменшенню маси будівельних матеріалів і поліпшенню теплозахисних властивостей. Водопоглинання – здатність матеріалу всмоктувати і утримувати вологу при безпосередньому контакті з водою. Для визначення водопоглинання зразок матеріалу поступово занурюють у воду і витримують там доти, доки він не набере сталої маси. Водостійкість – здатність матеріалу зберігати міцність при тимчасовому чи постійному контакті з водою. Вологовіддача – здатність матеріалу віддавати воду при зміні температури та вологості навколишнього середовища. Характеризується інтенсивністю втрати вологи за добу при відносній вологості повітря 60% і температурі 20 °С (293,15К). Водопроникність – здатність матеріалу пропускати крізь себе воду при певному гідростатичному тиску. Визначається об’ємом води (мі), який пройшов крізь одиницю поверхні матеріалу за одиницю часу при сталому (заданому) тиску. Паропроникність – здатність матеріалу пропускати водяну пару за наявності різниці тиску біля поверхонь огороджень. Стіни житлових приміщень, лікарень та інших об’єктів мають «дихати», тобто мають бути досить проникними для водяної пари без її конденсації (природна вентиляція).

Гідрофільність – здатність матеріалу зв’язувати воду і змочування водою. Майже всі будівельні матеріали є гідрофільними і пори в них легко заповнюються водою. Це не стосується водонепроникних матеріалів незалежно від властивостей їх поверхні. Гідрофобність – здатність твердого тіла не змочуватись водою (відштовхувати воду). Проникнення води крізь пори, що мають гідрофобну внутрішню поверхню значно ускладнене, хоча вони легко пропускають повітря та водяну пару. Вологові деформації – здатність матеріалу змінювати свій об’єм зі зміною вологості, що може призвести до структурних порушень у матеріалі. Це явище пояснюється тим, що полярні молекули води, проникаючи між частинками речовини або волокнами, які утворюють матеріал, розширюють їх, зменшують капілярні сили. Вироби в результаті можуть покоробитись. Морозостійкість – здатність матеріалу в насиченому вологою стані витримувати багаторазове заморожування і відтавання без зниження міцності при тиску понад 15% (для деяких матеріалів – до 25%) і втрати маси не більше 5%. Теплопровідність – здатність матеріалу передавати теплоту від однієї поверхні до іншої за наявності різниці температур на цих поверхнях. Теплоємність – здатність матеріалу під час нагрівання поглинати теплоту. Характеризується питомою теплоємністю (коефіцієнтом теплоємності), тобто кількістю теплоти, необхідної для нагрівання одиниці маси на 1 Кельвін. Теплостійкість – здатність матеріалу витримувати нагрівання до певної температури (нижчої за температуру плавлення) без переходу в пластичний стан. Деякі будівельні матеріали мають низьку теплостійкість. Термічна стійкість – здатність матеріалу витримувати нагрівання і охолодження без руйнування. Стійкими до різких змін температури мають бути матеріали для спорудження пічних агрегатів. Температурні деформації – здатність матеріалу під дією зміни температур у процесі експлуатації змінювати свої лінійні розміри (переважно розшаровуватися. Температурний коефіцієнт лінійного розширення (ТКЛР) показує видовження 1 м матеріалу під час нагрівання на 1 Кельвін і має розміреність м/К. Вогнестійкість – це здатність матеріалу витримувати дію високих температур, або вогню й води (під час пожеж), не руйнуючись. За ступенем вогнестійкості будівельні матеріали поділяють на 3 групи: а) негорючі – матеріали, які під дією вогню чи високих температур не горять, не тліють і не обвуглюються; б) важкогорючі – матеріали, які під дією вогню або високих температур злегка займаються, тліють або обвуглюються, і в яких при віддалені джерела вогню вказані процеси припиняються; в) горючі – матеріали, які під дією вогню або високих температур займаються, тліють або обвуглюють, і в яких при віддалені джерела вогню процеси горіння не припиняються. Вогнетривкість – здатність матеріалу витримувати тривалу дію високих температур без деформацій і плавлення. Такі матеріали використовують переважно при спорудженні печей промислового та побутового призначення, труб, котлових установок, тощо. Жаростійкість – здатність матеріалу витримувати тривале нагрівання до температури 1000 °С без втрати або з частковою втратою міцності.

Духовой шкаф располагается выше варочной камеры. Горячие газы проходят по каналу из-под чугунной плиты под духовой шкаф, нагревают его с нижней и задней стороны и только после этого направляются в дымовой канал. Материалы для кладки печи: – кирпич обыкновенный – 211 шт.; – плита чугунная 360 х 410 мм, с одной конфоркой – 1 шт.; – дверка топочная 130 х 210 мм – 1 шт.; – дверка поддувальная 130 х 140 мм – 1 шт.; – дверка прочистная 130 х 140 мм – 1 шт.; – чугунная для вентиляционного канала 130 х 75 мм – 1 шт.; – решетка колосниковая 180 х 200 мм – 1 шт.; – задвижка печная 140 х 140 мм – 1 шт.; – уголок стальной 32 х 32 х 4 мм – 8 шт.; – проволока стальная вязальная 1,5–1,8 мм – 4,5 м; – железо кровельное 500 х 700 мм – 0,35 м2; – рубероид – 1,0 м2. Последовательность кладки показана на рисунке 88. Рис. 88. Последовательность кладки печи конструкции В. А. Потапова. Рис. 88. (продолжение) Последовательность кладки печи конструкции В. А. Потапова (размеры даны в см). 1-й ряд – выкладывается из целого кирпича строго горизонтально. 2-й ряд – закладывается канал размером 140 х 260 мм, устанавливается прочистная дверка. 3-й ряд – устройство зольника и укрепление дверки для него. 4-й ряд – перекрытие чистки (поддувало оставляют без изменений). 5-й ряд – выкладывается в соответствии с порядовкой

1. Влияние 6-БАП на растения кукурузы при разном уровне засоления

2. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

3. Государство (6 лекций)

4. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling

5. Реферат по книге Фернана Броделя

6. Процессор для ограниченного набора команд /часть 6 (7)
7. Visual J++ 6.0
Visual J++ 6.0
8. Эффекты слоев в Photoshop 6

9. Лабораторная работа №6 по "Основам теории систем" (Решение задачи о ранце методом ветвей и границ)

10. Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)

11. Реферат по технологии приготовления пищи "Венгерская кухня"

12. Анализ методов сокращения пригара на стальном литье

13. Расчет сборочной машины для сборки детали "Пластина контактная"

14. Перспективы развития автомобильного двигателестроения (zip 1.6 Mb)

15. Оборудование для ориентации полупроводниковых пластин

16. Передняя подвеска автомобиля ГАЗ-53А (L=1450 мм)

Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Желтый", В5, 120 листов, клетка.
Формат - В5. Закладка - ляссе. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - мелованный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
418 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "На память".
Следите за тем, в каком порядке загораются кнопки, а затем правильно повторите последовательность загоравшихся цветов! Отличная игра,
310 руб
Раздел: Прочие
Коляска для кукол "Лили".
4-х колесная коляска. Материал: высококачественная пластмасса. Возраст: с 3 лет. Размер: 27,5х36,5х49 см. Вес коляски: 600
380 руб
Раздел: Коляски прогулочные, трости

17. 6 задач по теории электрических цепей

18. "Русский Тарзан" (реферат о российском пловце Александре Попове)

19. "Камю", "Сартр", "Шопенгауэр", "Ясперс", "Фромм" (Рефераты, доклады по философии)

20. Реферат по информационным системам управления

21. Семь чудес света - древний мир, средние века и наше время (история цивилизации, реферат)

22. БЭСМ-6
23. А.П.Чехов: "Палата номер 6"
24. Реферат по книге Н. Цеда Дух самурая - дух Японии

25. Реферат по теме “Человек на войне”

26. Реферат по биографии Виктора Гюго

27. Логика контрольная 6

28. 6 распространенных заблуждений о вакцинации и как на них реагировать

29. Реферат - Физиология (Транспорт веществ через биологические мембраны)

30. США и Канада в АТР: набор рефератов

31. Стальной вертикальный цилиндрический резервуар емкостью 5000 м3

32. Система творческих работ учащихся в 5–6-х классах

Шкатулка для рукоделия, 28x21x15 см, арт. 80888.
Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
1618 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Солнцезащитное молочко "AQA baby", SPF 30, 150 мл.
Солнцезащитное молочко надежно защищает нежную кожу даже самых маленьких детей от воздействия солнечных лучей. Молочко легко наносится и
352 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Беговел "Moby Kids KidBike", цвет: розовый.
Беговел - велосипед без педалей - помогает ребенку ощутить всю радость от знакомства с миром скорости и научит быстро и весело освоить
1833 руб
Раздел: Беговелы

33. Возрастные и индивидуальные особенности развития: особенности воспитания обучаемых младшего школьного возраста (от 6 до 10 лет)

34. Реферат монографии А.А. Смирнова Проблемы психологии памяти

35. Сборник рефератов о конфликтах

36. Проект стального цилиндрического резервуара

37. Реферат по экскурсоведению

38. Физическое воспитание детей от 3 до 6 лет
39. Реферат по статье Гадамера Неспособность к разговору
40. Химические способы очистки поверхностей полупроводниковых пластин

41. Реферат Евро

42. Реферат о прочитаной на немецком языке литературы

43. Монтаж промышленного здания со стальным каркасом

44. 5.45-мм автомат Калашникова и ручной пулемёт Калашникова

45. Реферат по ОБЖ, Тема: СПИД

46. ДЫХАНИЕ - реферат за 9-й класс

47. Синтез 5-ацетил-N,3,6-триметилиндазола и его производных на основе 2,4-диацетил-N,5-диметиланилина

48. Аппаратура П-318М-6

Магнитная азбука. Жукова Н.С.
В новом издании знаменитой «Магнитной азбуки» букв стало еще больше. И еще увеличилось количество строк на магнитном мольберте-доске. А
649 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Качели.
Летом на даче не обойтись без качелей! Качели можно подвесить с помощью специального каната. Качаться на качалях - полезное для здоровья
346 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Набор маркеров-текстовыделителей "Boss Original Pastel", 4 цвета.
Набор текстовыделителей — классика в пастельных тонах, ориентированный на течение в индустрии моды. Выполненный в спокойной цветовой
535 руб
Раздел: Текстовыделители

49. Реферат по Мексике

50. Офсетные резинотканевые пластины и поддекельные материалы в печатном процессе

51. Как разобраться в китайских пластинах и что такое NP-1

52. 6 топиков по иностранному языку /english/

53. Текстовой редактор “Word for Windows 6

54. Анализ медико-биологических данных с помощью Microsoft Excel и СПП STADIA 6.2
55. Сведение midi и wave композиций в cakewalk pro audio 6.0
56. Визуализация контактных преобразований в среде Visual C++ 6

57. Лабораторная работа №6

58. Создание консольных приложений в C++ Builder 6

59. MS SQL Server 6.5

60. Архитектура памяти Windows CE 6

61. Adobe Premiere 6.0. Спецэффекты

62. Incorporation of [2,3,4,5,6-2H5]Phenylalanine, [3,5-2H2]Tyrosine, and [2,4,5,6,7-2H5]Tryptophan into the Bacteriorhodopsin Molecule of Halobacterium halobium

63. Основные положения ГОСТа Р.6.30-2003

64. Сравнительный анализ МСФО 16 "Основные средства", МСФО 17 "Аренда" с ПБУ 6/01 "Учет основных средств"

Бумага для принтера "Svetocopy", формат А3, 500 листов.
Офисная бумага для принтера и техники SvetoCopy А3 относится к категории качества C и является самой популярной в офисном классе,
558 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Игра настольная развивающая "Лесные животные".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 8 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия диких животных, а также их повадки.
592 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Мобиль музыкальный "Забавы" (2 режима).
Мобиль - это одна из первых игрушек для новорождённых и уникальный тренажер для развития визуального восприятия и слуховых ощущений.
1100 руб
Раздел: Мобили

65. 220-мм реактивная система залпового огня

66. Перевод реферата "Acquaintance with geometry as one of the main goals of teaching mathematics to preschool children"

67. База данных "Автосервис" в среде Borland Delphi 6.0.

68. Особенности интерфейса программы RightMark Audio Analyzer 6.0.3

69. Закон от 6 июля 1908 г. "О создании сыскных частей"

70. Методы разделения пластин и подложек
71. Анализ рассказа А.П. Чехова "Палата №6"
72. Использование дидактических игр для развития познавательной деятельности 6-классников

73. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини

74. Определение взаимосвязи между хронотипом учащихся 6–х классов и особенностями организации занятий в УТГ

75. Роль цитокінів (інтерлейкіну-6 та інтерлейкіну-12) у прогресуванні хронічного гломерулонефриту

76. Влияние иппотерапии на работу внутренних органов и систем детей 6-16 лет

77. Влияние подвижных игр на развитие быстроты и ловкости у детей 6-7 лет

78. Воспитание и развитие учащихся 6-7 классов в процессе обучения биологии

79. Использование педагогической оценки в воспитании поведения детей 5-6 лет

80. Лингвистические основы формирования развития письменной речи в связи с развитием речи учащихся 5–6 классов дагестанской национальной школы

Портмоне для CD/DVD "Brauberg", на 96 дисков.
Вмещает 96 CD/DVD дисков. Цвета - ассорти (синий, черный, красный, серый). Тканевая окантовка. Застежка - молния. Обложка - пластик. Цвет
487 руб
Раздел: Боксы, сумки для CD, DVD
Шахматы обиходные, деревянные с доской.
Шахматы - настольная логическая игра со специальными фигурами на 64-клеточной доске для двух соперников, сочетающая в себе
660 руб
Раздел: Шахматы
Одноразовые стаканы, 3000 штук.
Изготовлены из экологически чистого полимера – полипропилена. Для горячих и холодных напитков. Пригодны для использования в микроволновых
2048 руб
Раздел: Одноразовые стаканы, рюмки

81. Методика обучения решению сюжетных задач в курсе математики 5-6 классов

82. Мифы Древней Греции. КВН в 6 классе

83. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

84. Развитие математических способностей у детей 5-6 лет

85. Тесты как средство контроля развития грамматических навыков учащихся 6 класса на уроках английского языка

86. Формування пізнавального інтересу учнів на уроках біології в 6 класі
87. Воспитание культуры поведения в общественных местах у детей 5-6 лет на основе проблемных ситуаций
88. Развитие познавательных процессов детей 6-10 лет средствами физического воспитания

89. Визначення продуктивності печі СШЦМ-6.12/10

90. Дослідження надійності твердосплавних пластин для токарних різців з надтвердих матеріалів

91. Модернизация поперечно–строгального станка с ходом ползуна 700 мм на базе модели 7307

92. Підвищення ефективності чистового точіння сталей різцями з різальними пластинами з безвольфрамових твердих сплавів за допомогою обробки імпульсним магнітним полем

93. Проект литейного цеха стального литья автозавода мощностью 30000 тонн

94. Разработка технологического процесса термической обработки стальной детали. Болт шатунный

95. Расчет стального воздухопровода

96. Расчет стального трубопровода для подачи кислорода в цех

Папка для чертежей "Вишенки", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
350 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный с деколью. Объем: 1.5 л.
423 руб
Раздел: Горшки обычные
Пеногенератор для минимоек, для пистолета 375 серии.
Пеногенератор для мойки высокого давления ЗУБР предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Большой
1855 руб
Раздел: Мойки высокого давления

97. Расчёт параметров изгиба прямоугольных пластин судового корпуса

98. Технологии изготовления стальных труб

99. Шлифовка пластин. Поверхностные покрытия и антикоррозионная защита


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.