Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     История История

Дії УПА в роки ВВВ і в післявоєнний період

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Національний технічний університет України “КПІ” Реферат з історії України на тему: “Дії УПА в роки ВВВ і в післявоєнний період”Перевірив: Бунєвич В.Г. Виконала: студентка гр. ІК-82 Назаренко В.В. Київ. 1999 р. Маючи перед собою цiль розкрити питання "УПА в роки Великої Вітчизняної Вiйни" я притримувалась таких правил: 1. Так як основним джерелом iнформації є книга (художньо публіцистична) Тараса Бульби-Боровця, "Армiя без держави", то майже всi факти можна перевiрити в цiй книжцi. Iнша лiтература (список приведено в кiнцi) використовувалась для перевiрки достовiрностi викладених фактiв. 1. Здається для бiльш рацiонального викладення матеріалу користуватися таким планом. План реферату: 1. Українська нацiональна полiтика в 1941 роцi. 2. Партизанська акцiя УПА. 3. Олевська республiка. 4. Україна в 1942 роцi. "Лисове братство". 5. Двi фази боротьби проти Гітлера. 6. Переговори: "УПА - радянськi партизани", "УПА - нiмецька влада". 7. Корiнний перелом - 1943. Переговори з польським підпіллям. 8. Розкол УПА на двi групи. 9. Масовi жертви Лебедівськой диктатури. 10. Котловина смертi. 11. Новi україно-германськi переговори. Українська армiя в Германiї. Українська нацiональна полiтика в 1941 роцi. Початок ВВВ став поштовхом до нового розвитку подiй на Україні: повне завоювання українських земель нiмцями i досить-таки лiберальна полiтика окупацiйної влади до населення. Також спостерiгалась активнiсть всiх тих рухiв, котрi при радянськiй владi працювали у підпіллю. Та перше захоплення нiмцями ("хай буде сам чорт, аби лише не бiльшовик") змiнилось більш реалістичними поглядами на новоявленого окупанта України. В зв'язку з цим виникає ситуацiя iснування української офiцiальної i неофiцiальної полiтики, котру пiдтримує уряд Української Народній Республiки, ОУН, Союз Монархiстiв. Та ОУН (С.Бендери) не чекаючи розвитку подiй 30 червня 1941 року проголосила (прийняла) полiтичний акт:"Акт проголошення Української держави" i "Акт консолiдацiї українських полiтичних сил". Змiст цих документiв заключався в тому, що необхiдно тримати зброю в руках до тих пiр, поки не буде створена Суверенна Українська влада. Робився акцент на спiльну роботу з нiмцями. Цiкаве те, що цю iдею створення влади пiд нiмецьким протекторатом пiдтримував (благословив) сам митрополит Шепетицький. На чолi виконання цього "декретом" С.Бендери було поставлено Ярослава Стецька. Але, як потiм виявилось, то були несерйознi кроки, митрополита було введено в оману, та й самi нiмецькi властi не маючи спочатку нiчого проти акту про українську незалежну державу, почали проводити реакцiйнi заходи щодо "Влади Стецька". На горизонтi iсторiї в той час з'являється Iван Легенда, "Лейтенант Легенда", провiдник групи С.Бендери, який став мiнiстром полiтичної координацiї у військових сил, своїми указами наробивший таких справ, що репутацiю актiв було сильно пiдмочено (наприклад, було анульовано 4-й унiверсал Української Центральної Ради вiд 22.01.1918 року). Взагалi цi укази пiдлягають справедливої критицi, бо переважно - в анархiї i дезорієнтації масс, у появi юридично-державного дуалiзму вони зiграли головну роль.

Це вже не кажучи про їх рівну безграмотнiсть з точки зору законностi як дипломатичної так i революцiйної. Підіймалось питання i про нацiональну українську армiю, котрий теж залишився невирішенням через некомпетентнiсть. В реальностi ж основною лiнiєю "Великої полiтики" української думки були наступнi тези: 1. Суверенiтет України, 1. Ворог України: - Всеросійська імперія (i комунізм); - нова Росiя, якщо не вiдмовиться вiд своїх претензiй на Україну як на свою, "законну" частину; - Германiя; - Польща; 1. Боротьба за суверенiтет лиш з принципу етнографiї; 1. Продовжувати антиворожу пропаганду. Але як виявилось на дiлi, люди на окупованих землях вiдмежувалися вiд полiтичних партій. Тому проводиться полiтика заслання "агiтаторiв", "комісарів" в Центральну та Схiдну частину України, при цьому яскраво видно протистояння iдей ОУН крило пiд головою Мельника i "Бендерівцiв". Та агiтацiя мала реальнi наслідки (змiнювались кадри державного сектора). Однак нiмцi заборонили всякі полiтичнi органiзацiї i "Держава" С.Бендери розпалась. Так чи iнакше, Україна в цей перiод ,на мiй погляд, не мала вибору: в любому випадку вона залишалась пiд владою Германiї чи Радянської Росiї, виникає едино вiрна реакцiя українцiв - починається пiдпiльне озброєння. А сам український антикомуністичний центр було розподiлено по таким центрам : - полiсся (УНР); - буковина (ОУН); - львiвський (С.Бендера). 2. Партизанська акцiя УПА. 22 червня 1941 року замiсть Українського Національного Вiдродження з'явилась Українська Повстанська Армiя. Військові дiї ведуться в основному проти НКВС. Також проводяться акцiї по захопленню транспорту i трудоресурсiв у більшовиків, збір зброї. В Сарнах з'являється школа "мiлiцiонерiв" котрих готує для себе німецька армiя. Як стверджує Т.Б.Боровець набiр Українцiв був "ідеологічно" підготовано як "воїнів Полiської Сечi". Коротше кажучи це була спроба, використовуючі можливості пiдготовки більш військової нiж якоїсь іншої, пiдготувати кадри для української армiї. Перша вiйськова акцiя УПА проходила на територiї Полiсся, котра в принципі була "нiчийною землею". Нiмцi стримко пройшли це мiсце, залишивши за собою розрiзняни частини радянських військ, яки затим стали об'єднуватись в партизанські загони. Нiмцi не бажають признавати Полiську Сiчь - тiж загони мiлiцiї, якими керує i якi пiдлегли законам УНР. Було досягнуто компромiсу в тому, що це буде напiввiйськова - напiвмiліцейська акцiя по очищенню вiд бiльшовицьких загонiв цiлого Полiсся. Якщо коротко описати цей "генеральний наступ" отримуємо:1. Встановлення зв'язкiв з Бiлорусiєю (вiддiл самооборони В.Родзька i М.Вiтучика); 1. Переговори з С.Бендерою ОУН (у Львовi було досягнуто позитивної (для УПА) домовленості з ОУН ); 1. Аналогічний договiр з монархiстами (про участь монархiстiв в рядках УПА); Тут неможливо не сказати про таку iсторичну особу як полковник Д'яченко, командир кавалерійського полку "Чорних Запорожцiв", який став командиром Полiської Сiчi. А сам Бульба-Боровець став головнокомандуючим УПА та окружним комендантом мiлiцiї в м. Сарни. Але трапилось так, що Д'яченко i ще декiлька офiцерiв були вимушені виїхати у Польщу.

На щойно звільнене мiсце було з впевненістю призначено пiдполковника П.Смородського, зігравшого важливу роль в управлiннi УПА. Автоматично, щоб дiйсно укріпити свiй авторитет керiвництво УПА проголосило положення, визначивши полiтичну програму армiї. Це ,на мiй погляд, був своєчасний i правильний крок. Коротко про цю платформу "За що бореться УПА" можна сказати, що: 1. це народна українська армiя, її членами можуть стати всi українцi; 2. непідлеглість жоднiй полiтичнiй партiї, дiї її пiдкорюються законам лише Влади Української Держави; 3. боротьба проти всiх захватникiв i окупантiв України для вiдродження суверенної Української держави; 4. визнання принципів демократiї, рівноправності, законiв про людину, рiвного признання всiх вiр i релiгiй; 5. пiдтримка всiх форм власності, захист людини як вiд державного капiталiзму так i вiд приватного капiталу; 6. в промисловому i сільськогосподарському вiдношенню Україна повинна розвиватись сама, як велика держава, кожна трудова людина - акціонер; земля - для трудiвникiв; державне, кооперативне та приватне хліборобство, планова перебудова економiки; 7. вiльна праця, культурнi, медичні i iншi питання. Як свiдчать факти, програма знайшла пiдтримку багатьох колах населення. Менi ж здається, що багато питань - про устрiй державного апарату, якихсь механiзмiв законотворчої та виконавчої влади не було зачеплено або мались на увазi як закони "Уряду Української Держави" i взагалi, цю програму я також оцiнюю позитивно. Та повернiмось до iсторичних фактiв, зараз хочеться все-таки завершити розповiдь про наступ Полiської Сiчi. 20 серпня 1941 року по всьому Полiссю, разом з військовими формуваннями Бiлоруської Самооборони розпочався наступ Полiської Січi. Це такi райони як: Туров-Мозир, Олевск-Звягиль (Новгород- Волинський), так названа "лiнiя Сталiна", Бобруйск-Гомель-Коростень. Було зайняте мiсто Олевск, очищено вiд бiльшовицьких формувань багато областей. Пiдбивши короткi пiдсумки можна сказати: 1. Ця операцiя мала нацiональний, полiтичний i вiйськово-стратегiчний характер; 1. Операцiю викликала "нахабно-захватницька полiтика комунiстичної Москви по вiдношенню до Бiлорусiї i України"; 1. В операції приймало участь бiльш 15 тис. чоловiк (10 тис. українцiв i 5 тис. бiлорусiв) з обох сторін; 1. Вона показала переваги слабо-озброєної, погано-організованої та багатої народним духом i почуттям нацiональної гiдностi спiльної армiї українцiв i бiлорусiв над достатньо сильними червоними партизанськими загонами та формуваннями. Помічаємо, що нiмецькi війська нiякої участi у вiйськових дiях не приймали, озброєнням та iншим бойовим знаряддям Полiську Сiч та загони Бiлоруської самооборони не забезпечували а навiть, навпаки, деколи заважали й обмежували розвиток подій. На мене справило величезне враження той факт, що до сих пiр про цю бойову операцiю українського i білоруського народу я не знав, а взнавши, був вражений розмахом та результатом дiй, бо величезна територія Полiсся була звiльнена вiд впливу партизанських загонiв більшовиків. 3. Олевська республіка. В величезному трикутнику Луцьк - Гомель - Житомир вже навiть нiмцiв не вважали за ту велику силу, що брала Київ i Смоленськ, i шла далі, на Москву.

З такою настановою можемо спокйнше розглядати мжнароднй розвиток  звертати загострену увагу на основн питання. * * * Розглядаючи розвиток взамовдносин мж захднм  большевицьким бльоками за ввесь повонний перод, стверджумо, що примирливо-коекзистенцйна полтика захднх держав була шкдливою не тльки для поневолених народв, а й для самого Заходу. Важливим  те, що таке розумння утверджуться в полтичнй думц захднх народв  призводить до поважного звороту в напрям направи. Виплекане в наслдок вонного союзу переконання про те, що московсько-большевицький мперялзм не такий-то страшний, уступа перед щораз правильншим пзнанням його справжньо природи. Захдн народи все виразнше усвдомлюють соб, що непогамована експанся  хижацьке загарбництво це постйна, органчна ознака большевицько Москви. Шкдлив люз про можливсть стаблзовано мирно коекзистенц зникають,  базою мало б бути: заспоконня большевицько експанс; розподл свту на сфери впливв  обопльне невтручання; поладнання спрних питань; розбудова всебчно  взамно корисно вимни

1. Індокитай у післявоєнний період

2. Релігійне життя України в роки війни та післявоєнний час

3. Італія, Франція, Іспанія та США у міжвоєнний період

4. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

5. Ентеральна недостатність в ранньому післяопераційному періоді у пацієнтів з гострою хірургічною патологією органів черевної порожнини

6. Фізична реабілітація чоловіків після лобектомії та пульмонектомії в післяопераційному періоді
7. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року
8. Розвиток господарсько-правової науки в період з другої половини 1950-х років по кінець 1980-х

9. Адміністративне судочинство: концептуальні підходи українських вчених періоду незалежності України

10. Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років

11. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту

12. Особливості перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду та корекція ускладнень у жінок із сифілісом в анамнезі

13. Розробка інтегрального методу діагностики, прогнозування наслідків критичних станів, післяреанімаційного періоду та способів підвищення ефективності інтенсивної терапії

14. Метрологічний контроль рівня спеціальної фізичної підготовки легкоатлетів в підготовчому періоді до змагань

15. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

16. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Житомирпиво" за період 2004–2006 роки

Полотенце вафельное "Дельфинарий", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Дельфинарий". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне. Плотность
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Крафт-бумага оберточная, в рулоне, 1,02х30 метров.
Являясь упаковочным материалом, крафт-бумага применяется для изготовления конвертов, мешков, пакетов и многого другого. В изделия из
899 руб
Раздел: Однотонная, голография
Набор продуктов.
В комплект входят 5 продуктов, традиционно любимых в нашей стране: курица, сосиски, сыр, колбаса, яйцо. Продукты похожи на настоящие,
330 руб
Раздел: Продукты

17. Облаштування післявоєнного світу

18. Розвиток освіти в період Київської Русі і доби козаччини

19. Роль крейдяного періоду у розвитку біосфери

20. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

21. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

22. Англія в період середньовіччя (ХІ-ХVст.)
23. Держава і право України в період перебудови соціалізму
24. Державний устрій та суспільний лад Риму в період імперії

25. Етнополітика та її особливості в різні періоди життя українського народу

26. Італія у період об’єднання

27. Національний склад гірничопромислової буржуазії України в пореформений період

28. Період "руїни" в українській історіографії

29. Період Руїни в Україні

30. Римська імперія в II—III ст. н. е.: період падіння та загибелі

31. Ставлення кадетів до Української державності в період Центральної Ради (березень-липень 1917 р.)

32. Україна в період повоєнної відбудови

Органайзер для автомобиля "Профессионал+".
Органайзер для автомобиля станет оригинальным и недорогим подарком для любого автомобилиста. Выполненный из плотного материала, приятного
364 руб
Раздел: Прочее
Фоторамка на 6 фотографий С32-011 "Alparaisa", 50x34,3 см (бронза).
Размеры рамки: 50х34,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
603 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Вперед!", 240 мл.
Объем: 240 мл. Материал: фарфор.
313 руб
Раздел: Кружки, посуда

33. Аналіз управління в період правління Юлія Цезаря

34. Жiночий одяг періоду середньовіччя

35. Найдавніший одяг на теренах України. Вбрання періоду Київської Русі

36. Анатомічні особливості клубово-сліпокишкового переходу в раньому періоді ортогенезу людини

37. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

38. Особливості реконструктивної хірургії травматичних дефектів носа у гострому періоді
39. Партійно-політичні організації Бессарабії в період революції 1905-1907 рр.
40. Прояв агресії в кризові періоди

41. Розвиток батьківської сфери, як особистісної стратегії у період юності і дорослості

42. Державно-церковні відносини в період незалежної України

43. Постсоціологічний період в розвитку соціологічної думки: Ф. Знанецький і Т. Парсонс

44. Розвиток силових здібностей школярів у різні вікові періоди

45. Фінансовий контроль та його завдання в сучасний період

46. Регулювання валютного курсу в період фінансово-економічної кризи

47. Зміст діагностичних карт первинних перевірок вузлів і підсистем

48. Прийняття рішень за результатами ревізій і перевірок та контроль за їх виконанням

Дневник школьный "Герб".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2, печать в 1 краску. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет
338 руб
Раздел: Для младших классов
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: синий.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные
Пепельница на ножке "Мэджик", 72 см.
Пепельница (на ножке) "Мэджик". Размер: 9,5 см. Высота пепельницы: 72 см. Материал: металл.
1534 руб
Раздел: Пепельницы

49. Архаїзми та інноваційні елементи в побутовій лексиці південно-слобожанських говірок

50. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

51. Патогенетичне обґрунтування нового підходу до лікування та профілактики загострень хронічного періодонтиту

52. Зміни показників спеціальної фізичної підготовленості та фізичної працездатності курсантів-жінок протягом навчального року

53. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення рентабельності фінансових результатів на прикладі ВАТ "Племінний завод "Біловодський" Луганської області

54. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні
55. Аграрная реформа П. А. Столыпина
56. Підприємництво

57. Поле запаха в немецком языке на примере романа П.Зюскинда ПАРФЮМЕР

58. К.П. Брюллов – портретист

59. Кубизм. На примере творчества П. Пикассо

60. Молодежная субкультура: особенности, содержание, творцы. (Возникновение и развитие панк-рока)

61. Культурологические представления П. А. Кропоткина

62. "Вишнёвый сад" А.П.Чехова

63. Приемы комического в языке произведений П.Г. Вудхауза

64. "Чайка" А.П. Чехова

Одеяло байковое "Карапуз" с рисунком (цвет: бежевый).
Байковое одеяло для новорожденных детей и подростков изготовлено из 100% хлопка (натуральная байка), имеет мягкую фактуру полотна,
695 руб
Раздел: Одеяла для детей
Шкатулка РТО, 33.5x18x14 см (арт. 3649-RT-59).
Шкатулки РТО — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать, используемые в
1093 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Вперед!", 380 мл.
Объем: 380 мл. Материал: фарфор.
319 руб
Раздел: Кружки, посуда

65. В.П. Астафьев

66. Жизнь и творчество П.И.Мельникова-Печерского

67. П.А. Кропоткин "Справедливость и нравственность" (с биографией и библиографией произведений)

68. Преодоление абсурдности бытия в художественном мире А.П. Чехова

69. Русская деревня в изображении В.П. Астафьева

70. Чехов А.П.
71. Поле запаха в немецком языке на примере романа П.Зюскинда ПАРФЮМЕР
72. Жизнь и творчество А.П. Чехова

73. Единство авторской мысли в «маленькой трилогии» А.П.Чехова («Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви»)

74. С. П. Дягилев и его «Русские сезоны»

75. П.И.Чайковский - "Осенняя песня" (Октябрь) (из цикла "Времена года")

76. Творчество рок-группы Led-Zepp

77. Музыкальная драматургия в рок музыке

78. История рок-музыки

79. История рок музыки в Великобритании

80. П. А. Столыпин (1862-1911)

Сейф-книга "Alparaisa СС0023/1" (карта первооткрывателей).
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей.
576 руб
Раздел: Копилки
Набор столовый детский "Юниор" (2 предмета).
Набор детских столовых приборов. Нержавеющая сталь. Красочная упаковка, детский рисунок на каждом предмете. Толщина металла 2 мм. Размеры:
321 руб
Раздел: Ложки, вилки
Стул для школьника регулируемый Polini City / Polini Smart L (цвет: белый/серый).
Регулируемый стул подходит к растущей парте-трансформер Polini Simple М1 75х55 см, белый-серый и растущей парте-трансформер Polini Simple
2629 руб
Раздел: Стульчики

81. Историко-психологический портрет А.П. Извольского

82. П.А. Столыпин и его реформа

83. С.Ю.Витте и П.А.Столыпин - крупные политические деятели

84. Столыпин П.А.

85. Оборона Киева 1941р. Трагедія армії Південно-Західного фронту. Генерал-полковник М. П. Кирпонос

86. П. Л. Шиллинг и его телеграф
87. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)
88. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

89. Выдающийся советский психолог и педагог П.П. Блонский

90. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

91. Лекции по Физической оптике чл.-кор Курбатова Л.П.

92. Розрахунок вихідного двотактного трансформаторного підсилювача потужності в режимі роботи класу А або В

93. Вопросы религиозного самопознания в творчестве Флоренского П.А.

94. П.Л. Лавров: субъективный метод в социологии

95. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

96. Шпаргалки по физике за 2 курс, 2 сесестр (УГТУ-УПИ)

Декоративная наклейка-ростомер "Жираф", арт. EZG-1005.
Размер: 40x75 см.
366 руб
Раздел: Ростомеры
Фоторамка "Poster blue" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
584 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Копилка декоративная "Блюд", 13x11x14 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 13x11x14 см.
334 руб
Раздел: Копилки

97. Теософия Е.П. Блаватской

98. Реферат по статье П. Вайнгартнера «Сходство и различие между научной и религиозной верой»

99. Расчет ректификационных колонн, обеспечивающих отделение о-ксилола от равновесных м- и п-ксилолов


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.