Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство

Механізм важіля

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра ДМ та ПТМ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ З ДИСЦИПЛИНИ ТЕОРІЯ МЕХАНІЗМІВ І МАШИН З використанням ЕОМ МЕХАНІЗМ ВАЖІЛЯ Розробив Ст. гр. М-213 А.С. Щербина Керівник Асистент С.Ю. Кружнова Запоріжжя 2005р. Реферат Об’єкт дослідження – механізм приводу конвеєра, його планетарній редуктор з відкритою зубчатою передачею та кулачковій механізм із коливальним штовхачем. Ціль роботи - синтез та аналіз механізму привода конвеєра. У проекті вирішені такі задачі: виконаний структурний аналіз механізму; зробленій синтез важільного механізму за заданим коефіцієнтом зміни середньої швидкості повзуна; визначені основні кінематичні та динамічні характеристики механізму, момент інерції маховика та дійсний закон руху ланки зведення у вигляді його кутової швидкості і кутового прискорення; знайдені реакції у кінематичних парах та зрівноважувальна сила; створений синтез зубчатої передачі, планетарного редуктора; виконаний синтез кулачкового механізму з коливальним штовхачем. Методи дослідження – графічний, графоаналітичний та аналітичний. Аналітичні методи виконані також за допомогою ЕОМ. Кінетостатичне дослідження методами, переліченими вище, та методом М.Є.Жуковського. Синтез зубчатої передачі та кулачкового механізму виконано графічним та аналітичним методами. ПЛАНИ ШВИДКОСТЕЙ, ПРИСКОРЕНЬ, СИЛА ТА МОМЕНТ СИЛИ ІНЕРЦІЇ, ЗВЕДЕНА СИЛА, ЗВЕДЕНИЙ МОМЕНТ СИЛИ, ЗВЕДЕНИЙ МОМЕНТ ІНЕРЦІЇ, МАХОВИК, МОДУЛЬ, КОЕФІЦІЄНТ ПЕРЕКРИТТЯ, КОЕФІЦІЄНТ ПИТОМОГО КОВЗАННЯ, КУЛАЧОК, ШТОВХАЧ, КУТ ТИСКУ, ФАЗОВІ ДІАГРАМИ. Робота виконана на кафедрі ТМ І ТММ Запорізького національного технічного університету. ВСТУП Механізм конвеєра використовується у багатьох галузях виробництва для переміщення виробів під час технологічної обробки, складання, контролю тощо. Створення сучасної машини вимагає від конструктора всебічного аналізу її проекту. Конструкція повинна задовольняти багатьом умовам, які можуть бути у протидії одна до одної. Наприклад, мінімальна динамічна завантаженість повинна узгоджуватись зі швидкохідністю, достатня надійність і довговічність повинна бут забезпечена при мінімальних габаритах і масі. Витрати на виготовлення та експлуатацію повинні бути мінімальними, але забезпечувати досягнення заданих параметрів. З великої кількості можливих рішень конструктор вибирає компромісне рішення з визначеним набором параметрів і проводить порівняльну оцінку різних варіантів. Зараз усі розрахунки виконують за допомогою ЕОМ, що дає можливість оцінювати конструкцію за багатьма критеріями якості і знайти максимум показників якості й ефективності. Виконання усіх стадій проектування у визначений термін часу неможливо здійснити без втілення методів автоматизованого проектування машин. Навички роботи з ЕОМ використовується у роботі над курсовим проектом з ТММ. Тут використовуються такі програми: програма розрахунків для важільних механізмів другого класу; програма розрахунків параметрів зубчатого зачеплення; програма проектування планетарних редукторів; програма проектування кулачкових механізмів; програма тестового контролю знань студентів.

Основним є володіння аналітичними, графоаналітичними та графічними методами дослідження механізмів, оцінка отриманих результатів особливо з точки зору якісних показників. Це і є метою роботи. 1. СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ Схема механізму та вхідні дані для дослідження наведені в додатку 1, рисунок 1, вариант 5. О2 3 1 О1 5 А 2 В Д 4 С Рис 1.1.Механізм важіля Механізм важіля складається з п’яти ланок, де ланка 1- вхідна і ланка 5- вихідна (повзун). Визначемо основні типи ланок, характер руху, клас і назву кінематичних пар. Результати заносимо в таблицю 1. Таблиця 1. Характристика ланок і кінематичних пар. Ланки механізму Позначення Назва ланки Характер руху 0 Стійка, корпус, станина Нерухомий 1 Кривошип Обертальний 2 Шатун Плоский 3 Коромисло Обетальний 4 Шатун Плоский 5 Повзун Поступальний Кількість рухомих ланок механізму =5 Кінематичні пари (КП) Позна- чення Характер відносного руху ланок, що утворюють КП Номера ланок, що утворюють КП Клас пари O1 Обертальна 0, 1 5 А Обертальна 1, 2 5 О2 Обертальна 0, 3 5 В Обертальна 2, 3 5 С Обертальна 3, 4 5 Д Обертальна 4, 5 5 Д1 Поступальна 0, 5 5 Кількість КП 5-го класу р5=7, 4-го класу р4=0 Усі КП механізму – плоскі і дозволяють відносний рух ланок тільки в одній площині, тому весь механізм плоский. Ступінь волі визначемо за формулою Чебишева: W = 3 - 2p5 - p4 = 3 5 - 2 7 – 0 = 1. Групи Ассура (нульові групи)показані на рисунку 1.2 у порядку їх відокремлення. Рис. 1.2. Групи Ассура другого класу і другого порядку Найвищій клас груп Ассура – другий, одже і увесь механізм другого класу. 2. СИНТЕЗ МЕХАНІЗМУ ВАЖІЛЯ Для синтезу механізму задані такі дані: довжини ланок 1-4 -01А=115мм, АВ=291мм, О2В=232мм, О2С=290мм, СД=319мм, О1О2=338мм, відстань L6=271мм, а також кути крайніх положень ланки 3. Треба визначити кут перекриття & he a; та коефіціент зміни середньої швидкості k. Так як відомі розміри усіх ланок, то можна побудувати два крайніх положення механізму. Знайдемо кут перекриття з трикутника 01В1В2 . & he a;=6о 71′ Звідси знаходимо коефіціент зміни середньої швидкості: Креслення виконуємо з масштабним коефіціентом μ=0,004. Тобто О1А=lO1A/μ=0,115м/0,004=28,75мм АВ=72,75мм L6=67,75мм О2С=72,5мм О2В=58мм Н=72,5мм 3 ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЙ ПОЛОЖЕННЯ Зобразимо заданий механізм у вигляді замкнутого векторного многокутника. Визначимо допоміжні кути γі. α2=2π - γ1 – γ3 =336,80 α3=π γ2 – γ1 =173,40 α6=2π – arcSi (L1’/L0)=329,020 α31= α3 2π - α6 =204,380 α4=arcSi ((l31·si α31 – l6)/l4 =359.210 l5=l31·cos α31 l4·cos α4=0.217 м 4 ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕДАТОЧНИХ ФУНКЦІЙ МЕХАНІЗМУ Використаємо формули визначення передаточних функцій з урахуванням формул переходу для положення механізму, коли α1=900. Передаточні функцій Vqx2, Vqy2, Vqx3, Vqy3, Vqx4, Vqy4, VqD5 знайдемо за формулами: Vqx2=-(l1·si α1 lAs2·si α2·U21)=0,04 м Vqy2=l1·cosα1 lAs2·cosα2·U21=-0,08714 м Vqs2=0.09588 м Vqx3=- lO2s3·si α3·U31=-0,00582 м Vqy3=lO2s3·cosα3·U31=0.05027 м Vqs3=0.0

506 м м м Vqs4=0,07486 м ГРАФІЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕДАТОЧНИХ ФУНКЦІЙ Креслимо механізм у заданому положенні (α1=900) у масштабі. З точки О1 проводимо паралельно ланці 3 лінію до пересічення з лінією ланки2 або ії продовженням. Точка пересічення позначена літерою . З точки О2 проведемо лінію перпендикулярну до лінії руху повзуна 5 (точки Д). U21=A /AB=0,179 U31=O1 /O2B=0,349 U43=C 1/CD=0,319 U41= U43· U31=0,111 VqD3=O2 1=0,271 м VqD1= VqD3· U31=0.096 м Похибка при визначенні передаточних функцій між графічним та аналітичним методами: U21(%)= U31(%)= U41(%)= VqD1(%)= Значення передаточних функцій, Визначенних за допомоги ЕОМ наведені в додатку . ВИЗНАЧЕННЯ ЗВЕДЕНИХ МОМЕТІВ СИЛ КОРИСНОГО ОПОРУ Так як в положенні механізма з α1=1950 сила корисного опору на повзун Рко=5200(холостий хід), то і зведений момент сил опору Мзо= Рко VqD1=5200 0.096=499.2Hм. Але ж цей момент не постійно має таке значення, тому побудуємо діаграму залежності Mзо, α1 за результатами розрахунку на ЕОМ. Далі будуємо діаграму робіт корисного опору Азо, α1 . За повний цикл Азо=Азр, тобто робота зведених сил опору рівна роботі зведених рушійних силю. Вважаємо зведений момент рушійних сил постійною величиною. Тоді діаграма зведених рушійних сил буде прямою лінією, яка з’єднує початок та кінець діаграми робіт зведених сил опору. Виходячи з цього, запишемо: Мзр=Азо(360)/2π=860/2π=136,9 Н·м Віднімаючи з ординат діаграми Азр ординати діаграми Азо, будуємо діаграму &Del a;Т=Азр-Азо для всіх положень кривошипа. 7 ВИЗНАЧЕННЯ ЗВЕДЕНИХ МОМЕНТІВ ІНЕРЦІЇ ЛАНКИ ЗВЕДЕННЯ Зведені момети інерції ланки зведення визначаємо за формулою: Для положення α1=900: х0.0672432 0,1992·0,092552 15·0.0659122=0,3567 кГм2 Відхилення від розрахунку на ЕОМ (Ip=0.3632 кГм2) не перевищує 5% (1,7%). Використовуючи результати аналітичного розрахунку за допомогою ЕОМ, будуємо діаграму I3, α1 , попередньо повернувши осі на 900. 8 ВИЗНАЧЕННЯ МОМЕНТУ ІНЕРЦІЇ МАХОВИКА МЕТОДОМ ВІТТЕНБАУЕРА Графічно виключаючи параметр α з діаграм &Del a; , α1 та I3, α1 , будуємо діаграму &Del a; , I3 - енергомас. Визначемо кути ψmax та ψmi дотичних до цієї діаграми. Поводимо дотичні під цими кутами до діаграми енергомас до їх пересічення з віссю &Del a;Т. Отриманий відрізок аb=108,78мм. Момент інерції маховика Згідно розрахунку за методом Гут’яра за допомогою ЕОМ І’m=11,05 кГм2. Похибка не перевищує 5%. 9 ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ МАХОВИКА Визначемо потужність рушійних сил P’=Mзр·ω1=136,9 42,9=5873,01 Вт Задана частота обертання ротора двигуна дв=1500 хв-1. Потужність на валі електродвигуна Рр=P’/&e a;=5873,01/0,7=8390 Вт За цією потужністю та частотою обертання вибираємо електродвигун RAM71B4, для якого Рр=0,37 кВт та д=1500 хв-1. Момент інерції ротора цього електродвигуна Ір=0,0011 кГм2. Враховуючи, що робота парової машини має безударний характер, ставимо маховик на валі електродвигуна. Тоді зведений до вала двигуна момент інерції маховика Маховик виконуємо у вигляді диска. Матеріал маховика – чавун, для якого ρ=7100кг/м3.

Але пастановы ўжо не зьмянiў. У выпадку найгоршага разьлiчваў, што памогуць, заступяцца сябры. Шаша зноў накiравалася цераз мост на рэчцы Дуб i перакiнулася на паўночны яе бок. Воддаль хлопец заўважыў свой вабоз. Затрымаўся ён на шырокай лагчыне мiж шашой i рэчкаю. Канюхi, парасстаўляўшы каламажкi ля самага берагу рэчкi, ужо павыпрагалi й даглядалi коней, жаўнеры-ж мiтусiлiся навокал сваiх ужо дзе-нiдзе пабудаваных палатак. Шмат зь iх, пасабiраўшыся групамi, пераважна пры хурманках, над чымсьцi радзiлi. Сымона здалёк заўважыў Вiктар i выбег насустрач. - Ну як, уцёк? - сьмяяўся ён. - Няхай цябе чорт, такога сябру! - скрывiўся Спарыш. - Дык а што-ж я меў рабiць, калi там зараз вёска натрапiлася? - Ведаю, добра ўжо... Не патрабуеш апраўдвацца. - Ты й добра зрабiў, што вярнуўся. - Пыталiся пра мяне? - Штык пытаўся. Я сказаў, што ты дзеля патрэбы застаўся. Iдзi зараз да яго замэльдуйся. Сымон так i зрабiў. - А што-ж з табой? Дзе ты так доўга бадзяўся? - спытаў немец, зырка ўталопiўшыся ў яго. - Застаўся крышку ззаду, адпачыў

1. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

2. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

3. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

4. Господарський механізм

5. Механізм кредитування банками України

6. Кредитний механізм в комерційних банках
7. Механізм реалізації форфейтингу
8. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

9. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

10. Емоції та їх значення, механізм виникнення емоцій

11. Міжнародно-правовий механізм захисту прав і свобод людини і громадянина

12. Механізм обслуговування системних викликів

13. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

14. Механізм та біологічне значення запалення

15. Роль опіоїдів у регуляції механізмів апоптозу при гострій серцевій недостатності в експеріменті

16. Міжнародна торгівля. Механізм функціонування та регулювання

Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: голубой).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Насадка на кран "Палитра", светодиодная.
Светодиодная насадка «Палитра» включается под напором воды и, в зависимости от ее температуры, подсвечивает проходящий поток в синий,
490 руб
Раздел: Ванная
Чайник эмалированный "Шиповник" EM-40X1/45, с керамической ручкой, 4 л.
Объем: 4 л. Внешнее высокопрочное трехслойное эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых
1323 руб
Раздел: Чайники эмалированные

17. Механізм прийняття рішень в менеджменті

18. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

19. Функції фінансового менеджменту і фінансовий механізм

20. Політичня система як механізм влади

21. Удосконалення механізмів коксовиштовхувача

22. Діагностування і технічне обслуговування газорозподільного механізму автомобіля ГАЗ-24 "Волга"
23. Механізм дії інвестиційного ринку. Ринок інвестицій та інвестиційних товарів
24. Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин України

25. Механізм та кінетика екстрагування цільових компонентів з насіння амаранту

26. Економічний механізм природокористування

27. Економічний механізм природокористування та природоохоронної діяльності

28. Капітал і праця: механізм взаємодії

29. Механізм дії закону відповідності виробничих відносин характеру і рівню розвитку продуктивних сил

30. Механізм фінансової стабілізації в умовах ринкової трансформації

31. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні

32. Біологічні ритми серцево-судинної системи: механізми вікових змін та можливі шляхи їх корекції

Мотоцикл-каталка 2-х колесный, желтый.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные "Magic", 12+1 цветов.
Уникальные цветные карандаши с многоцветным грифелем, который дает возможность рисовать и писать сразу тремя цветами. В каждом наборе
713 руб
Раздел: 7-12 цветов
Багетная рама "Melissa" (цвет - коричневый+золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40

33. Фразеология (Поняття про фразеологізм)

34. Механўзми двигуна (Детали двигателя)

35. Постмодернізм та українська історична наука

36. Епоха Відродження, її гуманістичний зміст

37. Зміст і еволюція поняття мотивації

38. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління
39. Реклама в ЗМІ
40. Основні механізми кривошипних машин

41. Розрахунок вольт-амперної характеристики сонячного елемента при врахуванні зміни поверхневої рекомбі

42. Американський неолібералізм. Монетаризм

43. Кредитна система комерційних банків в налагоджені платіжного і розрахункового механізму в Україні

44. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

45. Соціальні проблеми у ЗМІ

46. Зміни в українському правопису в наш час

47. Джерела фтору та вплив фтору на людський організм

48. Тpагізм обpазу матеpі в поемі Т.Г.Шевченка "Hаймичка"

Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1141 руб
Раздел: Глобусы
Сетка москитная белая.
Сетка москитная препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Никита".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки

49. Зміст та завдання професійної етики юриста

50. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

51. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

52. Економічний зміст лізингу

53. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

54. Дія іонізуючого випромінення на організм людини
55. Механізми інактивації потенціал-залежних К+ каналів
56. Морфологія, анатомія та фізіологія мікроорганізмів

57. Участь мікроорганізмів в кругообігу азоту

58. Біологічна роль кальцію в організмі людини і тварин

59. Вплив кадмію на показники азотного і вуглеводного обміну в організмі щурів різного віку

60. Екологічний зміст процесу антропогенезу

61. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"

62. Знаходження розрахункових значень фізико-механічних характеристик глинястого ґрунту

63. Проектування інформаційної системи збору даних землевпорядкування для автоматизації процесу оцінки земельних ділянок

64. Механізація сільського господарства

Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
318 руб
Раздел: Наборы
Игра "Лопни шар" (арт. DE 0155).
У Вас есть "семейная» игра", в которую по вечерам с удовольствием играют и дети, и взрослые? Если нет, то настольная игра
550 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Пакля-рвакля".
Слон - лимон, пират - самокат. Ищите рифмы на картинках. Сочиняйте и фантазируйте! В коробке: 60 карт, правила игры. Количество игроков:
357 руб
Раздел: Карточные игры

65. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

66. Порядок приймання та передачі справ при зміні бухгалтера

67. Вулканізм, як один із факторів рельєфоутворення

68. Аналіз доктринальних змін японської правової системи

69. Зміст права на фірмове найменування та його охорона

70. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні
71. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту
72. Поняття, предмет та зміст господарського договору

73. Поняття, сутність і зміст права

74. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

75. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

76. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

77. Форма та зміст заповіту за законодавством різних держав

78. Війна в Іраку та ЗМІ

79. Національні системи змі та захист національно державної ідентичності

80. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

Коробка подарочная "Штамп".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Фломастеры "Хамелеон Jumbo", 8 цветов.
С помощью фломастера «проявителя» другие фломастеры «хамелеоны» из этого набора меняют цвет. Достаточно просто
373 руб
Раздел: 7-12 цветов
Держатель-рулетка для бейджей "Style", желтый.
Используется для ношения именных, магнитных или пропускных карточек. Крепление бейджа: карабин-петля. Подходит ко всем бейджам, имеющим
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

81. Словник слів іншомовного пожодження економічного змісту

82. Еквівалентність перекладу при відображенні функціонально-ситуативного змісту оригінала

83. Значення слова в англійській мові, його типи, мотивація, зміна значення при введенні нових лексичних одиниць на уроці

84. Білінгвізм. Моўная інтэрферэнцыя

85. Інтеграли зі змінними границями

86. Дослідження зміни температури термопари за допомогою чисельних методів на ЕОМ
87. Анархізм в Росії: теорія та практика
88. Зміни в системі місцевого самоврядування, внесені реформою Катерини II

89. Правовий зміст та наслідки Української селянської реформи 1861 р.

90. Суспільно-політичні фактори змін у складі селян УСРР у 1927-1932 рр.

91. Гадяцька угода 1658 року, її зміст та вплив на державницькі процеси в Україні

92. Перевірка закону Ома при аналізі послідовних кіл змінного струму

93. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

94. Зміни під час зберігання м’яса

95. Технологія виробництва кефіру 3,2% в кількості 4000кг/зм. на базі Філії Сумський молочний завод ДП "Аромат"

96. Модернізм. Основні течії першої половини XX століття

Вспышка для селфи, белая, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее
Канистра-бочка с навесными ручками, 30 л (диаметр горловины 215 мм).
Канистра изготовлена из прочного пищевого пластика и предназначена для транспортировки и хранения пищевых жидкостей. Изделие безопасно для
496 руб
Раздел: Баки, канистры
Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки

97. "Золотий вік" російської літератури. Романтизм, реалізм

98. Аповесць Васіля Быкава "Альпійская балада"

99. Живописний первень в романі Еміля Золя "Черево Парижу"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.