Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Алгоритми сортування

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Лабораторна робота Вивчення алгоритмів сортуванняМета: Ознайомитися із простими алгоритмами сортування та навчитися їх програмувати. Засвоїти базові умови тестування програм та вимірювання їх ефективності. Хід роботи Сортування вставкамиСортування вставками - простий алгоритм сортування на основі порівнянь. На великих масивах є значно менш ефективним за такі алгоритми, як швидке сортування, пірамідальне сортування та сортування злиттям. Однак, має цілу низку переваг: простота у реалізації ефективний (за звичай) на маленьких масивах ефективний при сортуванні масивів, дані в яких вже непогано відсортовані: продуктивність рівна O ( d), де d - кількість інверсій на практиці ефективніший за більшість інших квадратичних алгоритмів (O ( 2)), як то сортування вибором та сортування бульбашкою: його швидкодія рівна 2/4, і в найкращому випадку є лінійною є стабільним алгоритмом Код програми сортування вставками:#i clude &l ;s dio. h&g ; #i clude &l ;co io. h&g ; #i clude &l ;s dlib. h&g ; #i clude &l ; ime. h&g ; // void I ser io (i arr, i ) { i i,j,buf; clock s ar , e d; FILE rez; s ar = clock (); for (i=1; i&l ; ; i ) { buf= (arr i); for (j=i-1; j&g ;=0 && (arr j) &g ;buf; j--) (arr j 1) = (arr j); (arr j 1) =buf; } e d = clock (); pri f (&quo ; he ime was:%f s &quo ;, (e d - s ar ) / CLK CK); rez=fope (&quo ;rezul . x &quo ;,&quo ;w &quo ;); for (i=0; i&l ; ; i ) fpri f (rez,&quo ;%d &quo ;, (arr i)); fclose (rez); } // void mai () { FILE f; i X, ; clock s ar , e d; f=fope (&quo ;massiv. x &quo ;,&quo ;r &quo ;); =0; while (! feof (f)) { fsca f (f,&quo ;%d&quo ;,X ); ; } fclose (f); clrscr (); I ser io (X, ); ge ch (); } Результат роботи сортування вставками Довжина послідовності Випадкові Зростає Спадає 312 17 927 85 10009 середнє Час 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Пересилан-ня 38 37 41 35 35 37,2 18 63 Порівняння 29 28 32 26 26 28,2 9 54 Час 0 0 0 0 0 0 0 0 50 Пересилан-ня 816 647 691 679 668 700,2 98 1323 Порівняння 767 598 642 630 619 651,2 49 1274 Час 0 0 0 0 0 0 0 0 200 Пересилан-ня 10003 11251 9802 10387 10455 10379,6 398 20298 Порівняння 9804 11052 9603 10188 10256 10180,6 199 20099 Час 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 Пересилан-ня 255877 250330 249604 249928 252295 251606,8 1998 501498 Порівняння 254879 249331 248605 248929 251296 250608 999 500499 Час 0,054 0,055 0,054 0,054 0,55 0,054 0 0,1 5000 Пересилан-ня 6302053 6183921 6229604 6391053 6282323 6277791 9998 12507498 Порівняння 6297054 6178922 6224605 6386054 6277324 6272792 4999 12502499 Час 0,21 0,21 0,21 0,21 0,22 0,21 0 0,44 10000 Пересилан-ня 25166644 24940616 24897941 24822544 24963312 24958211 19998 50014998 Порівняння 25156645 24930617 24887942 24812545 24953313 24948212 9999 50004999 Час виконання: Кількість порівняннь: Кількість пересилань: Сортування злиттямСортування злиттям - алгоритм сортування, в основі якого лежить принцип Розділяй та володарюй. В основі цього способу сортування лежить злиття двох упорядкованих ділянок масиву в одну впорядковану ділянку іншого масиву. Злиття двох упорядкованих послідовностей можна порівняти з перебудовою двох колон солдатів, вишикуваних за зростом, в одну, де вони також розташовуються за зростом.

Якщо цим процесом керує офіцер, то він порівнює зріст солдатів, перших у своїх колонах і вказує, якому з них треба ставати останнім у нову колону, а кому залишатися першим у своїй. Так він вчиняє, поки одна з колон не вичерпається - тоді решта іншої колони додається до нової. Під час сортування в дві допоміжні черги з основної поміщаються перші дві відсортовані підпослідовності, які потім зливаються в одну і результат записується в тимчасову чергу. Потім з основної черги беруться наступні дві відсортовані підпослідовності і так до тих пір доки основна черга не стане порожньою. Після цього послідовність з тимчасової черги переміщається в основну чергу. І знову продовжується сортування злиттям двох відсортованих підпослідовностей. Сортування триватиме до тих пір поки довжина відсортованої підпослідовності не стане рівною довжині самої послідовності. Код сортування злиттям: #i clude &l ;s dio. h&g ; #i clude &l ;co io. h&g ; #i clude &l ;s dlib. h&g ; #i clude &l ; ime. h&g ; // void merge (i a, i l, i m, i r) { i h, i,j,b ,k; h=l; i=l; j=m 1; while ( (h&l ;=m) && (j&l ;=r)) { if (a ; h ; } else { b ; j ; } i ; } if (h&g ;m) { for (k=j; k&l ;=r; k ) { b ; i ; } } else { for (k=h; k&l ;=m; k ) { b ; i ; } } for (k=l; k&l ;=r; k ) {a ; } } void MergeSor (i a, i l, i r) { i m; if (l&l ;r) { m= (l r) /2; MergeSor (a,l,m); MergeSor (a,m 1,r); merge (a,l,m,r); } } // void mai () { FILE f, rez; i X, ; clock s ar , e d; clrscr (); f=fope (&quo ;massiv. x &quo ;,&quo ;r &quo ;); =0; while (! feof (f)) { fsca f (f,&quo ;%d&quo ;,X ); ; } fclose (f); s ar = clock (); MergeSor (X,0, -1); e d= clock (); pri f (&quo ; he ime was:%f s &quo ;, (e d - s ar ) / CLK CK); rez=fope (&quo ;rezul . x &quo ;,&quo ;w &quo ;); for (i i=0; i&l ; ; i ) fpri f (rez,&quo ;%d &quo ;, (X i)); fclose (rez); ge ch (); }Результат роботи сортування злиттям Довжина послідовності Випадкові Зростає Спадає 312 17 927 85 10009 середнє 10 Пересилання 78 78 78 78 78 78 78 78 Порівняння 22 22 22 22 22 22 22 22 50 Пересилання 568 568 568 568 568 568 568 568 Порівняння 257 257 257 257 257 257 257 257 200 Пересилання 3106 3106 3106 3106 3106 3106 3106 3106 Порівняння 818 818 818 818 818 818 818 818 1000 Пересилання 19974 19974 19974 19974 19974 19974 19974 19974 Порівняння 5049 5049 5049 5049 5049 5049 5049 5049 5000 Пересилання 123644 123644 123644 123644 123644 123644 123644 123644 Порівняння 33965 33965 33965 33965 33965 33965 33965 33965 10000 Пересилання 267262 267262 267262 267262 267262 267262 267262 267262 Порівняння 74335 74335 74335 74335 74335 74335 74335 74335 Кількість порівняннь: Кількість пересилань: Швидке сортуванняШвидке сортування (англ. Quick Sor ) - алгоритм сортування, добре відомий, як алгоритм розроблений Чарльзом Хоаром, який не потребує додаткової пам'яті і виконує у середньому O ( log ( )) операцій. Однак, у найгіршому випадку робить O ( 2) порівнянь. Оскільки алгоритм використовує дуже прості цикли і операції, він працює швидше інших алгоритмів, що мають таку ж асимптотичну оцінку складності. Ідея алгоритму полягає в переставлянні елементів масиву таким чином, щоб його можна було розділити на дві частини і кожний елемент з першої частини був не більший за будь-який елемент з другої.

Впорядкування кожної з частин відбувається рекурсивно. Алгоритм швидкого сортування може бути реалізований як у масиві, так і в двозв’язному списку. Швидке сортування є алгоритмом на основі порівнянь, і не є стабільним. Код сортування злиттям:#i clude &l ;s dio. h&g ; #i clude &l ;co io. h&g ; #i clude &l ;s dlib. h&g ; #i clude &l ; ime. h&g ; // void QuickSor (i arr, i a, i b) { i i=a, j=b, m = ra d ()% (b-a) a; i x = (arr m); do { while (i&l ;=b && (arr i) &l ; x) i ; while (j&g ;=a && (arr j) &g ; x) j--; if (i &l ;= j) { if (i &l ; j) { i buf= (arr i); (arr i) = (arr j); (arr j) =buf; } i ; j--; } } while (i &l ;= j); if (i &l ; b) QuickSor (arr, i,b); if (a &l ; j) QuickSor (arr,a,j); } // void mai () { FILE f; i X, ; clock s ar , e d; =0; f=fope (&quo ;massiv. x &quo ;,&quo ;r &quo ;); s ar = clock (); while (! feof (f)) { fsca f (f,&quo ;%d&quo ;,X ); ; } QuickSor (X,0, -1); e d= clock (); pri f (&quo ; he ime was:%f s &quo ;, (e d - s ar ) / CLK CK); s ar = clock (); fclose (f); ge ch (); } Результат роботи швидкого сортування Довжина послідовності Випадкові Зростає Спадає 312 17 927 85 10009 середнє 10 Пересилан-ня 31 21 35 30 35 30,4 6 21 Порівняння 16 20 11 19 13 15,8 23 15 50 Пересилан-ня 258 240 259 240 255 250,4 31 107 Порівняння 186 249 188 171 178 194,4 214 213 200 Пересилан-ня 1219 1292 1240 1227 1241 1243,8 126 428 Порівняння 1130 1357 1149 1377 1308 1264,2 1562 1433 1000 Пересилан-ня 8055 7945 8038 7997 8109 8028,8 642 2139 Порівняння 7697 7652 6906 7161 7030 7289,2 11779 9793 5000 Пересилан-ня 48603 47722 48371 48384 48839 48383,8 3167 10664 Порівняння 47782 55603 46085 48296 44447 48442,6 69909 62812 10000 Пересилан-ня 104555 103469 103598 103603 104151 103875,2 6333 263688 Порівняння 97973 106301 106409 106769 106294 104749,2 148007 140384 Кількість пересилань: Кількість порівняннь: Сортування купоюСортування купою - алгоритм сортування на основі порівнянь. Він полягає у побудові купи і за її допомогою виділення наступного елемента відсортованої послідовності. Хоча, на практиці, він трохи повільніший на більшості машин, ніж швидке сортування, у нього є перевага - швидкодія у найгіршому випадку рівна ( log ). Є не стабільним алгоритмом. Код сортування злиттям:#i clude &l ;s dio. h&g ; #i clude &l ;co io. h&g ; #i clude &l ;s dlib. h&g ; #i clude &l ; ime. h&g ; // void doHeap (i arr, i k, i ) { i c; i a = (arr k); while (k &l ;= /2) { c = 2 k; if (c &l ; && (arr c) &l ; (arr c 1)) c ; if (a &g ;= (arr c)) break; (arr k) = (arr c); k = c; } (arr k) = a; } void HeapSor (i a, i ) { i i; for (i= /2; i &g ;= 0; i--) doHeap (a, i, -1); for (i = -1; i &g ; 0; i--) { i buf= a; a= (a i); (a i) =buf; doHeap (a,0, i-1); } } // void mai () { FILE f; i X, ; clock s ar , e d; clrscr (); =0; f=fope (&quo ;massiv. x &quo ;,&quo ;r &quo ;); while (! feof (f)) { fsca f (f,&quo ;%d&quo ;,X ); ; } s ar = clock (); HeapSor (X, ); e d= clock (); pri f (&quo ; he ime was:%f s &quo ;, (e d - s ar ) / CLK CK); fclose (f); ge ch (); } Результат сортування купою Довжина послідовності Випадкові Зростає Спадає 312 17 927 85 10009 середнє 10 Пересилання 82 83 83 83 85 83,2 86 77 Порівняння 54 56 56 56 60 56,4 59 46 50 Пересилання 532 535 535 535 544 536,2 564 497 Порівняння 490 495 499 495 508 497,4 537 435 200 Пересилання 2567 2532 2544 2555 2550 2549,6 2682 2410 Порівняння 2808 2758 2767 2784 2785 2780,4 2984 2549 1000 Пересилання 15100 15115 15040 15059 15093 15081,4 15708 14310 Порівняння 18549 18561 18443 18485 18485 18504,6 19541 17297 5000 Пересилання 87068 87185 87111 86934 87020 87063,6 90962 83326 Порівняння 115892 116054 115947 115696 115841 115886 122105 109970 10000 Пересилання 184192 184125 184244 184256 184293 184222 191422 176974 Порівняння 251886 251786 251951 251920 251997 251908 263688 240349 Кількість пересилань: Кількість порівняннь: Перевірка ефективності алгоритмівПрограма генерації послідовностей:#i clude &l ;s dio.

Причем за основу берут три уровня знаний - критический, достаточный, оптимальный. В каждое задание для такого вида модулей включены структурные элементы научных знаний, подлежащих усвоению, и определен вид деятельности по их использованию. Контрольные задания для модулей, построенных на деятельностной основе, предусматривают количественную оценку уровня сформированных умений, позволяющих выполнять конкретную деятельность в целом, входящие в нее отдельные действия и операции. Критический уровень сформированности умения соответствует уровню выполнения студентом операций, отдельных действий и деятельности в целом только по заданному алгоритму. Достаточный уровень - уровень самостоятельного выполнения операций, отдельных действий и деятельности в целом при отсутствии готового алгоритма. Педагогическое проектирование и педагогические технологии Оптимальный уровень - уровень полностью осознанного выполнения операций, отдельных действий и деятельности в целом. Контрольные задания для модулей, сочетающих знания и умения, соответственно базируются на двух последних принципах

1. Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту

2. Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв

3. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

4. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

5. Облік готової продукції та її реалізації

6. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
7. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг
8. Судово-бухгалтерська експертиза операцій з виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції

9. Загальна характеристика договірних відносин щодо реалізації сільськогосподарської продукції

10. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

11. Реалізація і застосування права

12. Реалізація Конституції України

13. Специфіка реалізації положень теорії доказів і норм чинного КПК України

14. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

15. Роль ведучого в реалізації авторського задуму на Запорізькому телебаченні

16. Реалізація категорії ретроспекції в сучасних газетних текстах

Фломастеры "Замок", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Профиль корпуса: круглый корпус. Вид фломастеров: стандартные.
379 руб
Раздел: 13-24 цвета
Настольная игра "Set" (Сет).
Настольная игра «Сет» состоит из 81 карты. На картах нарисованы простые фигуры, обладающие четырьмя характеристиками. Игрокам нужно
754 руб
Раздел: Карточные игры
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Салатовый", В5, 120 листов, клетка.
Формат: В5. Материал обложки: картон ламинированный с тиснением 230 г/м2. Материал блока: бумага офсетная 60 г/м2.
418 руб
Раздел: Прочие

17. Програмна реалізація криптографічного алгоритму RC5

18. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів

19. Реалізація суперскалярної обробки в Athlon 64.2. SpeedFan 4.27, тестування температури CPU, HHD, швидкості кулерів

20. Реалізація функцій ABS(X), [X], {x}

21. Розробка відомості "Прибутки-Збитки по реалізації" в Access i Excel

22. Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації
23. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії
24. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

25. Експертиза та контроль реалізації товару

26. Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

27. Механізм формування і реалізації стратегії управлінських інновацій

28. Реалізація контрольної функції з використанням концепції контролінгу

29. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

30. Головні напрямки реалізації завдань реформування освіти

31. Реалізація принципу наступності у процесі опанування учнями основ образотворчої грамоти

32. Трудова поведінка як форма реалізації особистих здібностей особистості

Карандаши цветные "Stabilo Trio Jumbo", 12 цветов.
Набор цветных карандашей. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки, поэтому ребенок может долго рисовать
647 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кольцедержатель "Дерево с оленем", малый, черный.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
375 руб
Раздел: Подставки для украшений
Банка для сыпучих продуктов "Цветовная поэма" квадратная, 800 мл.
Банка для сыпучих продуктов квадратная (клипс). Размер: 9x9x18 см. Объем: 800 мл. Материал: керамика.
305 руб
Раздел: Прочее

33. Бюджетний процес України та етапи його реалізації

34. Способи реалізації інвестиційних проектів

35. Міжнародне співробітництво в реалізації глобальних екологічних проектів

36. Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"

37. Особливості реалізації цілей економічної статистки в Україні

38. Принципи системності, їх реалізація при організації виробничого процесу
39. Розробка бізнес-плану реалізації проекту по випуску нової продукції на ВАТ "Іскра"
40. Статистичне вивчення виручки від реалізації молока

41. Массивы в языках Pascal и Basic

42. Лавинная опасность Хибинского горного массива

43. Структурные особенности массивов скальных пород и их влияние на устойчивость карьерных откосов

44. Методы работы с массивами на языке BASIC

45. Сортировка массивов методом вставок

46. Массивы

47. Сортировка массива методом Шелла

48. Сортировка данных в массиве

Копилка-сейф с ключом, черная, металл.
Качественный металлический сейф-копилка с двумя замками (кодовый и обычный) позволит Вам скопить приличную сумму на поездку
1439 руб
Раздел: Копилки
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: розовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Увлажненный порошок для чистки ковров "Vanish".
Увлажненный порошок Vanish для чистки ковров большой площади - это революционная разработка, которая поможет эффективно очистить и
527 руб
Раздел: Для ковров

49. Одномерные и двумерные массивы (таблицы)

50. Использование интегрированных в язык запросов (linq) при обработке массива данных в microsoft visual basic 2008

51. Подготовка ассортимента культур для оформления цветочного массива

52. Лесные массивы и их значение в экономике Японии

53. Определение геотермии горного массива

54. Управление состоянием массива
55. Алгоритмические языки: обработка массивов
56. Анализ методов сортировки одномерного массива

57. Массивы в языке Паскаль

58. Понятие и элементы массива

59. Работа над массивами с помощью языка С++

60. Разработка систем хранения информации на RAID-массивах

61. Выявление функциональной зависимости в массиве данных

62. Соціальний проект: "Сортування сміття в м. Суми"

63. Проблема загрязнения водных массивов на территории Барнаула

64. Рей Брэдбери. 451 по Фаренгейту

Шкатулка-фолиант "Девочка с котенком", 26x17x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из текстиля. Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное,
651 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Мешок для обуви "Sweets", 2 отделения, светоотражающая полоса, розовый.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - розовый/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви
Лосьон солнцезащитный для детей Kolastyna, SPF-30, 150 мл.
Нежную детскую кожу защитит солнцезащитная серия для детей Kolastyna. Инновацоинные активные ингредиенты и сочетание UVA/UVB фильтров
499 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика

65. Ре­ли­ги­оз­ная жизнь в Мо­ск­ве

66. Джон Рей

67. Адміністрування системного реєстру Win9x/nt/2000

68. Безпека праці технологічних процесів РЕА

69. Реєстрація, розподіл, засвідчення документів. Контроль за їх виконанням

70. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків
71. Виникнення та реєстрація права інтелектуальної власності
72. Переклад суспільно-політичних реалій (на основі перекладу статей з газети Нью-Йорк Таймс)

73. Автоматизована реєстрація і облік автомобілей

74. Основи реєстрації інтернет ресурсів в пошукових системах та каталогах

75. Реінжиніринг на сучасному етапі розвитку

76. Творчий метод в мистецтві. Естетика реалізму в мистецтві ХХ ст.

77. В інтерпретації малої прози Володимира Винниченка "Злиття горизонтів"

78. Специфіка англійського реалізму та його втілення в творчості Чарльза Діккенса

79. Етнографічно–побутове начало в реалізмі повісті І. Нечуя–Левицького "Кайдашева сім’я"

80. Товарознавча характеристика якості кави та кавових напоїв, що реалізуються у торговій мережі м. Харкова

Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов, утолщенные.
Набор цветных карандашей 12 цветов. Трехгранная форма карандаша предотвращает усталость детской руки при рисовании и позволяет привить
482 руб
Раздел: 7-12 цветов
Комплект детского постельного белья "Трансформеры".
Маленькие поклонники сериала «Трансформеры» будут рады получить в свое распоряжение одноименный комплект. Это неудивительно, ведь так
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Детский матрас "Плитекс. Юниор", для коляски и люльки.
Матрас для детской универсальной коляски. В основе матраса — натуральные растительные волокна (латексированная кокосовая койра, 2 см), что
557 руб
Раздел: Матрасы в коляску

81. Синдром Рейе

82. Реєстрація документів

83. Реінжиніринг, як важливий напрям інноваційної діяльності ОВС в умовах жорстокої конкуренції на ринку товарів і послуг

84. Специфіка адаптації протестантських церков до українських реалій в період незалежності України

85. Анализ финансовых результатов и планирование прибыли на примере ООО "Фирма "Реал ЗИС"

86. Генетично модифіковані організми – міфи та реалії
87. Структура и алгоритмы работы спутниковых радионавигационных систем
88. Генетические алгоритмы

89. Рекурсивные алгоритмы

90. Распределенные алгоритмы

91. Принцип программного управления. Микропроцессор. Алгоритм работы процессора

92. Алгоритм Кнута-Морриса-Пратта

93. Написание игровой программы Tetris и описание алгоритма

94. VB, MS Access, VC++, Delphi, Builder C++ принципы(технология), алгоритмы программирования

95. Алгоритм создания базы данных складского учета

96. Компьютерный файлово-загрузочный полиморфный стелс-вирус ONEHALF 3544, особенности алгоритма и методы борьбы с ним

Перчатки виниловые одноразовые, размер S, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Дневник "My Life Story" (бежевый).
Дневник, который запечатлеет Всю историю Вашей жизни. В него Вы можете записать все, что не хотите забыть, все важные моменты Вашей жизни,
2850 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Ticket to Ride: Европа".
Эта увлекательная игра предлагает захватывающее путешествие из дождливого Эдинбурга в солнечный Константинополь. В настольной игре «Ticket
2990 руб
Раздел: Классические игры

97. Понятие об алгоритмах

98. Адаптивное параметрическое оценивание квадратно-корневыми информационными алгоритмами

99. Применение алгоритма RSA для шифрования потоков данных


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.