Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Функції Верховної Ради та Кабінету Міністрів

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Міністерство транспорту України Київський університет економіки і технологій транспорту Кафедра: “Менеджмент організацій транспорту” Контрольна роботаз предмету: “Зовнішня економічна діяльність”на тему: “Функції Верховної Ради та Кабінету Міністрів” Перевірив: доцентБакаєва І. Г.Розробив: 2003 Зміст Зміст3 Вступ4 Функції Верховної Ради України7 Законодавча функція7 Установча функція10 Парламентський контроль13 Повноваження і акти Кабінету Міністрів України.16 Використана література20 Вступ Кожна держава для повноцінного здійснення своїх завдань і реалізації функцій повинна створювати різноманітні державні організації, які у юридичній науці називають механізмом держави. Механізм держави – це система всіх державних організацій, які здійснюють її завдання і реалізують функції. З цієї точки зору соціальне призначення держави здійснюється її механізмом, який складається з органів держави, державних підприємств і державних установ, які є різновидом державних організацій. Частина державних організацій (саме органи держави) наділяються владними повноваженнями, за допомогою яких здійснюється управління в суспільстві з метою реалізації завдань і функцій держави. Ця частина відображається окремим спеціальним поняттям, яким є поняття апарату держави. Апарат держави – це система всіх державних органів, що організують здійснення завдань, виконання відповідних її функцій у межах своєї компетенції. Апарат демократичної правової держави повинен відповідати деяким загальним рисам і принципам, зокрема: організація практичного здійснення принципу народовладдя; суверенність державної влади; неухильне додержання принципу законності; орієнтація всієї діяльності на інтереси людини, особистості, охорона прав людини і громадянина, реалізація принципу гуманізму; забезпечення балансу інтересів різних соціальних прошарків, націй етнічних груп, захист злагоди і консенсусу у суспільстві (принцип соціальної справедливості); організація здійснення державної влади згідно з принципом поділу влад, тобто її диференціювання на законодавчу, виконавчу, судову гілки влади; систематичне залучення до виконання державних функцій різноманітних громадських об’єднань, співпрацювання з ними забезпечення пріоритету у механізмі реалізації влади методів переконання та виховання. Державний апарат є системою державних органів, а державний орган є первиною клітинкою державного апарату. Орган держави – це структурований і організований державою чи безпосередньо народом колектив державних службовців (або депутатів Рад), який (орган) наділений державними владними повноваженнями, здійснює державно-організаторські, розпорядчі, судові та інші функції відповідно до свого призначення. Наявність владних повноважень означає, що орган держави здатний встановлювати обов’язкові правила поведінки, тобто юридичні норми і індивідуальні акти і домагатись за допомогою встановлених законом засобів їх здійснення. Від кожного державного органу, взято окремо чи спільно з іншими, значною мірою залежить рівень розвитку і ефективність діяльності державного апарату в цілому.

Тому держава повинна піклуватись про те, щоб по відношенню до державних органів чітка визначалась сфера їх діяльності і компетенція, були упорядковані їхні взаємовідносини з недержавними органами і організаціями, насамперед, органами місцевого самоврядування, щоб державні органи являли собою відносно самостійні, професійні та відповідальні ланки державного апарату. Органи держави мають загальні і специфічні ознаки. До загальних ознак можна віднести: всі органи держави, що створюються відповідно до закону шляхом безпосередньої чи представницької демократії, покликані виконувати передбачені законом функції; мають державно владні повноваження; діють у встановленому порядку; взаємопов’язані відношеннями субординації; всі разом створюють одну цілісну систему, що називається апаратом держави. Специфічними рисами, тобто такими, що відокремлюють державні органи від недержавних і організацій, слід вважати: формування їх безпосередньо державою чи населенням (виборцями) і здійснення державними органами своїх функцій від імені держави; виконання кожним державним органом чітко визначених, встановленому у законодавчому порядку повноважень, видів і форм діяльності; наявність у кожного державного органу юридично закріпленої організаційної структури, територіального масштабу діяльності, спеціального положення, що визначає його місце і роль у державному апараті, а також порядок його взаємовідносин з іншими державними органами і організаціями; надання державним органам повноважень державно владного характеру. Наявність державно-владного характеру є найбільш важливою ознакою державного органу, за якою існує можливість досить чіткого розмежування державних органів і державних організацій (підприємств, установ) від недержавних органів і організацій. В юридичній літературі описані різні принципи класифікації державних органів. Розрізняють, наприклад, такі види органів держави: а) за місцем у системі державного апарату: первинні (створюються через вибори усім населенням або його частиною); вторинні (створюються первинними, походять від них і підзвітні їм); б) за змістом та напрямами державної діяльності: законодавчі органи, главу держави, органи державного управління чи виконавчо-розпорядчі органи, судові органи, контрольно-наглядові органи; в) за способом утворення: виборні, призначувані, ті, що можуть успадковуватися; г) за часом функціонування: постійні, тимчасові; д) за складом: одноособові, колегіальні, е) за територією на яку поширюються їх повноваження: загальні або центральні, місцеві або локальні. Що стосується вищих органів державної влади України то до них відносяться: Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищий Арбітражний Суд України. Функції Верховної Ради України Верховна Рада здійснює чимало функцій і має для їх реалізації відповідні повноваження, передбачені Конституцією. Визначення парламенту як органу законодавчої влади зумовлене насамперед назвою однієї з його функцій (законодавчої функції), яка є пріоритетною, провідною, але далеко не єдиною.

Множинність функцій парламенту не суперечить його природі як органу законодавчої влади. Вона зумовлена тим, що парламент, як і інші органи державної влади, у властивих їй формах бере участь у здійсненні багатьох функцій держави, як об'єктних, зумовлених змістом діяльності держави (політичної, економічної, соціальної, культурної, екологічної), так і інших функцій, зокрема &quo ;технологічних&quo ;, владних функцій (законодавчої, установчої тощо). Головними функціями Верховної Ради є: 1) законодавча; 2) установча (державотворча, організаційна); 3) функція парламентського контролю. Законодавча функція До функцій Верховної Ради часом зараховують також бюджетно-фінансову та зовнішньополітичну функ­ції. Верховна Рада, як правило, здійснює ці функції, але вони не вважаються її головними функціями. Пріоритетною функцією Верховної Ради є, природньо, законодавча. У загальних рисах вона полягає у прийнятті законів, внесенні до них змін, визнанні їх такими, що втратили юридичну силу, скасуванні або у призупиненні їх дії. Складовою частиною цієї функції є також законопроектна робота, внесення законопроектів на розгляд Верховної Ради та їх обговорення, а також видання законів, проведення відповідних наукових досліджень, зокрема, з проблем ефективності і розвитку законодавства, наукової експертизи законопроектів тощо. Тривалий час до законодавчої функції Верховної Ради належали й інші види законодавчої діяльності: прийняття Конституції, офіційне тлумачення законів, їх оприлюднення тощо. Нині прийняття Конституції визнане пріоритетним правом народу, офіційне тлумачення Конституції та законів України, відповідно до ст. 150 Конституції, здійснює Конституційний Суд, а підписання законів і їх офіційне оприлюднення — Президент (ст. 94). Пріоритетним напрямом законодавчої функції Верховної Ради є внесення змін до Конституції у межах і порядку, передбачених розділом XIII Конституції, та прийняття законів (ст. 85). Законопроект про внесення змін до Конституції може бути поданий до Верховної Ради Президентом або не менш як третиною народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради (ст. 154 Конституції). Законопроект про внесення змін до Конституції України, крім розділу І &quo ;Загальні засади&quo ;, розділу III &quo ;Вибори. Референдуми&quo ; і розділу XIII &quo ;Внесення змін до Конституції України&quo ;, попередньо схва­лений більшістю від конституційного складу Верховної Ради, вважається прийнятим, якщо на наступній черговій сесії Верховної Ради за нього проголосувало не менш як дві третини від конституційного складу Верховної Ради. Порядок внесення змін до розділів І, III і XIII Кон­ституції значно складніший, оскільки ці розділи стосуються основ конституційного ладу і стабільності самої Конституції. Відповідно до ст. 156 Конституції, законопроект про внесення змін до розділів І, III і XIII подається до Верховної Ради Президентом або не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради і, за умови його прийняття не менш як двома тре­тинами від конституційного складу Верховної Ради, затверджується всеукраїнським референдумом, який призначається Президентом.

Про не розповли Ви, шановна Юл Володимирвно, на вересневому засданн полтради ВО «Батьквщина» 2005 року, а згодом повторили у прямому телеефр. Отже, псля вечрньо розмови у Президента Украни Вктора Ющенка, повязано з скандальними виступами М.Бродського  О.Знченка, яка мала мсце 7 вересня 2005 року, Ви одразу ж похали на дачу, де збрали свох соратникв  радились з ними аж до ранку. У цй нчнй нарад, крм Вас, шановна Юл Володимирвно, тодшнього голови СБУ О.Турчинова, Генерального прокурора Украни С.Пскуна, брав участь  Микола Томенко. Очевидно, що, виконуючи ршення ц явно масонсько наради, навть не виспавшись, вце-премр-мнстр Украни М.Томенко вже о 10 годин ранку (!) провв екстренну прес-конференцю, яка чомусь транслювалася у прямому ефр каналу НТН, -  я дивився в кабнет фракц БЮТ у Верховнй Рад. Про цю прес-конференцю о 9-й годин ранку було оголошено на засданн фракц  сказано, що там прозвучать дуже цкав реч. Отже, в рядах керманичв БЮТ знали не лише про прес-конференцю М.Томенка, а й про те, що вн там буде говорити

1. Прес-служба Кабінету Міністрів України

2. Место и роль Верховной Рады Украины в системе органов государства

3. Верховна Рада України в системі органів влади

4. Поняття та види адміністративного примусу

5. Правовий статус комітетів Верховної Ради України

6. Вища освіта в Україні в період визвольних змагань 1917–1920 рр.
7. Діагностика і комплексна терапія генітальної герпетичної інфекції з урахуванням персистенції збудників та особливостей клінічного перебігу захворювання
8. Функціональні проби та фізична працездатність

9. Розвиток управлінської науки (менеджменту) в світі та в Україні

10. Шкільний кабінет народознавства

11. Політична влада у світі та в Україні

12. Функціонування валютного ринку в Україні

13. Принципи одержання та використання алкінів

14. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

15. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту

16. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

Настольная игра "Активити. Вперед".
Интересная и увлекательная настольная игра "Вперед" из серии "Активити" сможет легко и быстро поднять настроение
345 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Кружка фарфоровая "Царский шиповник", 650 мл (3 вида).
Большая фарфоровая кружка универсального применения "Царский шиповник", украшенная золотой обводкой, станет достойным
477 руб
Раздел: Кружки
Игрушка-антистресс "Fidget Cube. Green White".
Поклацать ручкой, подергать ножкой, скрутить в трубочку билетик и лопнуть все пупырышки на пленке. О, да! Эти житейские радости знакомы
465 руб
Раздел: Антистрессы

17. Особливості клініко-функціональних порушень нервової системи при гострих отруєннях рудниковим газом у гірників та їх лікування

18. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

19. Декабристський рух та його поширення на Україні

20. Звичаї та обряди на Україні

21. «Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви?..» (по роману М. А. Булгакова «Мастер н Маргарита»)

22. Похідна функції правила диференціювання за підручником Кулініча
23. Проект ограничения верховной власти В. Н. Татищева
24. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

25. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

26. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

27. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

28. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.

29. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку

30. Короткий словник географічних термінів та понять

31. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

32. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

Пенал школьный "Леопард", цвет желтый.
Пенал школьный. Материал: силиконовый полимер. Размер: 18х6х6 см. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность увеличения
372 руб
Раздел: Без наполнения
Угольник для класса, деревянный.
314 руб
Раздел: Угольники
Набор зубных щеток (от 18 месяцев, 2 штуки).
Сочетание щетинок разной степени жесткости обеспечивает особо тщательную чистку зубов, не повреждая нежную зубную эмаль и не травмируя
347 руб
Раздел: Зубные щётки

33. Національний банк України та особливості його функціонування

34. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

35. Проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні

36. Товарна біржа: структура та функції

37. Історія розвитку та краху Бретон-Вудської валютної системи. Реформування Німецького федерального банку

38. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні
39. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування
40. Обмін речовин та енергії

41. Будова та функції епіфізу, сальних та потових залоз

42. Грошова оцінка земель с. Новомихайлівка та с. Григорівка на території Новомихайлівської сільської ради Миколаївської області

43. Клініко-морфологічна діагностика та розповсюдження лейкозу великої рогатої худоби у СВК "Ружинський" Ружинського району Житомирської області

44. Мета та функції контролінгу

45. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

46. Порядок приймання та передачі справ при зміні бухгалтера

47. Військова токсикологія, радіологія та медичний захист

48. Характеристика країн Єгипту та Аргентини

Перчатки виниловые одноразовые, размер XL, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Ферма. Лото.
Лото на новый лад. Правила остаются прежними, а вот картинки мы сделали более яркими и живыми, заменили цифры на анимационных героев
345 руб
Раздел: Лото детское
Логическая игра "Парковка. Пазл", арт. SG 434 RU.
Проверьте свои навыки парковки с помощью этой головоломки! В этой уникальной игре необходимо найти правильное место для каждого
835 руб
Раздел: Игры логические

49. Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні

50. Загальні засади правоохоронної та правозахисної діяльності в Україні

51. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

52. Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні

53. Підходи до визначення поняття "стадії цивільного процесу" в Україні та РФ

54. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки
55. Порівняльна характеристика правового статусу особи в Німеччині та Японії
56. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

57. Принципи адміністративного судочинства та особливості їх застосування

58. Судова реформа 1864 р. та особливості проведення її в Україні

59. Товариства та співдружності в державному устрої зарубіжних країн. Законодавча влада в США

60. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

61. Особливості книговидання і функціонування засобів масової інформації в сучасній Україні

62. Особливості перекладу англійських та українських юридичних термінів

63. Розвиток німецьких антропонімів в історичному та мовно-географічному аспектах

64. Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами

Сумка-мешок "Серая".
Сумка мешок с ремнем. Круглое дно. Цвет сумки: серый. Материал: текстиль. Высота: 45 см. Диаметр: 25 см. Дизайн может отличаться от
422 руб
Раздел: Сумки для обуви
Магнит "Harry Potter HBP" Death Eater Masks.
Маска "пожирателей смерти". Пожиратели Смерти — группа тёмных волшебников последователей лорда Волан-де-Морта, сражающиеся в
773 руб
Раздел: Прочие
Ручка перьевая "Silver Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный.
Перьевая ручка Silver Prestige. Цвет корпуса: черный. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
361 руб
Раздел: VIP-ручки

65. Чисельне інтегрування та наближення функцій поліномами вищого порядку

66. Велика Британія та Німеччиниа у міжвоєнний період (1918-1939 рр.)

67. Інвентарна реформа 1847-1848 рр. та особливості її проведення на Правобережній Україні

68. Німеччина та Італія у другій половині ХХ ст.

69. Помаранчева революція в Україні: зовнішні та внутрішні аспекти

70. Сільські ради національних меншин в Україні в 20-ті роки ХХ ст.
71. Сталін – таємниця особистості
72. Сучасна освіта та наука в незалежній Україні

73. Українізація: її суть та наслідки

74. Утворення Української Центральної Ради і її I та II Універсали

75. Передатні функції імпульсних автоматичних систем та оцінка їх якості

76. Функціональні і структурні схеми систем радіоавтоматики

77. Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації

78. Поезія та літературна творчість в Україні у другій половині XVII – XVIII ст.

79. Функції цитати, як одного із засобів організації художнього простору тексту (на прикладі твору Л.Н. Большакова "Повернення Григорія Вінського")

80. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності для ТОВ "Rehau" в Україні

Игра настольная "Словодел".
Игра представляет собой пластмассовую коробку с пластмассовым полем, состоящим из 225 клеток (15х15) и 120 фишками с буквами. Главное
485 руб
Раздел: Игры со словами
Сидение для купания (голубое).
Сидение очень легкое и в тоже время устойчивое, так как внизу имеются 4 присоски, которые прекрасно фиксируются к поверхности ванны. С
492 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Патроны для рапидографа, черные.
Для копировальной бумаги, веленевой чертежной бумаги и чертежных досок. В комплекте: 3 штуки. Цвет: черный.
307 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

81. Захист прав споживачів в Україні та система розподілу товарів

82. Біологічні ритми серцево-судинної системи: механізми вікових змін та можливі шляхи їх корекції

83. Гігієнічні вимоги до розміщення і планування населених пунктів та житлових приміщень

84. Гострий інфаркт міокарда, ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю: клініко-патогенетичні та хронобіологічні детермінанти, результати тривалого спостереження та медикаментозної корекції

85. Загальна гістологія - вчення про походження, будову та функціональне значення тканин. Епітеліальні тканини.

86. Інфаркт міокарда у хворих на цукровий діабет 2 типу: особливості патогенезу, клінічного перебігу, лікування та прогнозування ускладнень
87. Клініка, діагностика та концептуальні основи ортопедичних заходів у комплексному лікуванні дефектів та деформацій зубо-щелепної системи хворих з незрощеннями верхньої губи та піднебіння
88. Клініко-лабораторна оцінка та обґрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних протезів

89. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

90. Клініко-параклінічна характеристика та стан забезпечення макро- та мікроелементами у хворих з пароксизмальними станами при хронічних порушеннях мозкового кровообігу

91. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування лансопразолу та орнідазолу в комплексному лікуванні виразкової хвороби

92. Клініко-патогенетичні аспекти профілактики та лікування постоваріоектомічного синдрому

93. Клініко-психопатологічні особливості хворих на посттравматичні стресові розлади і розлади адаптації та їх комплексне лікування

94. Клінічна оцінка та корекція змін концентрації мікроелементів у крові хворих на гломерулонефрит

95. Клінічна характеристика та терапія сексуальних порушень при параноїдній шизофренії

96. Клінічні особливості, лікування та запобігання розладів місцевого і загального характеру при застосуванні зубних протезів на основі сплавів металів

Закаточная машинка автомат ТМ "Лось", окрашенная.
Закаточная машинка ЛОСЬ марки ЗМ-2/8 предназначено для герметической укупорки стеклянных банок (отечественного производства емкостью 0,5
445 руб
Раздел: Консервирование
Мат для швабры Vileda "Ultra MaX" для швабры.
Насадка изготовлена из микрофибры, крепится на кнопках. • Эффективно и быстро, без чистящих средств удаляет любые загрязнения. • Насадку
889 руб
Раздел: Тканевые, микрофибра
Набор фломастеров Bic Kid "Couleur", 12 цветов.
Цветные фломастеры со средним пишущим узлом и чернилами на водной основе. Вентилируемый колпачок обеспечивает безопасность при
323 руб
Раздел: 7-12 цветов

97. Комплексне лікування та реабілітація хворих на хронічний бронхіт на тлі повторних ангін із застосуванням імунокоригуючих препаратів

98. Морфофункціональні закономірності змін в міокарді щурів при експериментальному гіпотиреозі та його корекції

99. Новокаїн та місцева анастезія


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.