Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Проблеми енергетики в АПК і основні фактори енергозбереження

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

РЕФЕРАТ на тему: Проблеми енергетики в АПК і основні фактори енергозбереження ЗМІСТ 1 Енергозабезпечення України 2 Характеристика споживання енергії в аграрному виробництві 3 Основні фактори енергозбереження Використана література 1 Енергозабезпечення України За останні 100 років річне споживання у світі первинних паливно-енергетичних ресурсів збільшилось у 20 разів. Людина сучасного індустріального суспільства використовує в 10 разів більше енергоресурсів, ніж у середні віки. Аналіз розвитку світової економіки показує зростаючу роль енергозберігаючих технологій у забезпеченні ефективності господарювання. Динамічні зрушення, які відбулися на світових ринках енергоносіїв за останні 20 30 років, показали, що енергетичні кризи можуть докорінно змінювати структуру народного господарства окремих країн, їх роль і місце на міжнародному ринку. Символом безпеки розвитку держави і навіть її суверенності стали відповідним чином розроблена національна енергетична програма кожної країни. Питання забезпеченості енергоресурсами першорядні і для України. Існує цілком об’єктивний показник — коефіцієнт самозабезпеченості (КСЗ), обумовлений відношенням вироблених енергоресурсів до споживаних. Якщо КСЗ &l ; 1, країна імпортує енергоресурси, якщо КСЗ &g ; 1 — експортує. Деякі країни експортують один вид енергоресурсів, а імпортують інший, але КСЗ враховує кінцевий результат. Аналіз динаміки самозабезпеченості енергоресурсами країн-членів „вісімки” за 1971 - 2000 рр. показав, що енергетично незалежними є лише Росія, Великобританія і Канада. Із колишніх радянських республік енергетично незалежними в 2000 році були Росія (КСЗ = 1,57), Казахстан (2), Азербайджан (1,62), Туркменістан (3,31) і Узбекистан (1.1). Самозабезпеченість інших республік, особливо Молдови (0,02) і Білорусії (0,14), дуже низка. Україна лише на 35 40% здатна задовольнити свої споживання власними паливно-енергетичними ресурсами маючи дуже енергоємні галузі виробництва такі як металургія і хімічна промисловість. Особливу увагу у більшості країн світу почали приділяти енергозбереженню. Питання використання поновлюваних джерел енергії актуальні для всіх країн світу в силу різних обставин. Для промислово розвинутих країн, що залежать від імпорту паливно-енергетичних ресурсів, — це насамперед енергетична безпека. Для промислово розвинутих країн, багатих енергоресурсами, — це екологічна безпека, завоювання ринків збуту устаткування, а для країн, що розвиваються — це найбільш швидкий шлях до поліпшення соціально-побутових умов населення, можливість розвитку промисловості по екологічно прийнятному шляху. Постійне зростання цін на енергоносії – лише зовнішнє проявлення проблемних факторів, які об’єктивно існують. Якщо до 1980 року всього у світі було видобуто 210 млрд. т. умовного палива, то в наступні 30 років прогнозується використання майже в 1,3 рази більше, що загрожує не тільки вичерпанню легкодоступних дешевих покладів органічного палива, але й серйозними ускладненнями у взаєминах відношень людини з природою. В найбільш розвинутих країнах (за даними Никифорова А.Н

.) на людину припадає в середньому 350 ГДж енергії в рік, а в державах, які розвиваються — 30 ГДж. Очікуваний річний приріст споживання енергії на одну людину становить 3,3%. В законі України про енергозбереження термін „енергозбереження” розкритий, як діяльність (організаційна, наукова, практична, інформаційна), що спрямована на раціональне використання та економне витрачання первинної та перетвореної енергії і природних енергетичних ресурсів в раціональному господарстві і яка реалізується з використанням технічних, економічних і правових методів. „Раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів” визначене, як „досягнення максимальної ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів при існуючому рівні розвитку техніки та технології і одночасному зниженні техногенного впливу на навколишнє природне середовище”. „Економія паливно-енергетичних ресурсів” визначається, як „відносне скорочення витрат паливно-енергетичних ресурсів, що виявляється у зниженні їх питомих витрат на виробництво продукції, виконання робіт і надання послуг встановленої якості”. Законом встановлені основні принципи державної політики енергозбереження, економічний механізм, стандартизація та нормування у даній сфері і інші сторони енергозбереження. 2 Характеристика споживання енергії в аграрному виробництві Сільське господарство споживає біля 30% рідкого палива, що складає біля 8 млн. т і більше 9,2% електроенергії від її споживання в народному господарстві України. Споживання енергії на виробництво зерна у світовому сільському господарстві з 1950 по 1985 роки збільшилися в 6,97 рази при збільшенні виробництва зерна в 2,6 рази. Збільшення валової сільськогосподарської продукції на 1% потребує зростання паливоенергетичних витрат на 2 3%. З 1965 по 1984 роки витрати дизельного палива та бензину збільшилися в 2 рази, а виробництво валової продукції сільського господарства зросло на 44%. В 1986 році загальні середні витрати рідкого палива по СРСР на 1 га ріллі перевищували 300 кг. По Україні виробничі витрати палива складали для різних культур від 75 до 250 кг/га. У восьмидесяті роки минулого століття виробництво сільськогосподарської продукції в Україні було в 4 5 разів більш енерго- і матеріалоємним ніж у США. Загальна криза дев’яностих років зумовила погіршення енергетичних і техніко-економічних показників. Питома енергоємність сільського господарства зросла в 1,2 2,2 рази. При нинішніх цінах на енергоносії питома вага їх вартості в собівартості продукції складає 17 35%. При таких витратах вітчизняному товаровиробнику практично неможливо змагатися із закордонними конкурентами. Прямі енерговитрати на вирощування і збирання ряду сільськогосподарських культур в умовах Полтавської області наведені в таблиці 1. За інформацією закордонних джерел в рослинництві розвинутих країн світу витрачається більше 80% енерговитрат, в тваринництві 12%. Витрати умовного палива на 1 га ріллі становлять: США — 340 кг умовного палива, в тому числі 190 кг дизельного палива та бензину; Франції та Італії— 266 кг; Данії— 429 кг; Греції— 184 кг; Іспанії— 98 кг умовного палива.

Енергозаощаджуючі програми в цих країнах передбачають розробку та впровадження енергозаощаджуючих технологій, розробку енергозаощаджуючих технічних засобів, підготовку та здійснення організаційно-технічних заходів, що забезпечують економію палива. Наведені дані свідчать, що збільшення виробництва сільськогосподарської продукції супроводжується значним підвищенням енерговитрат. Збільшення урожайності основних культур в 2 2,5 рази потребує збільшення енерговитрат в 5 6 разів. Підраховано, що на сучасному рівні технологій в середньому на 1 Дж енергії в продуктах харчування необхідно витратити більше 5 Дж інших видів енергії. Оцінюючи технології виробництва сільськогосподарської продукції по повних енерговитратах, враховують і матеріалізовану енергію. В цьому розрізі структура енерговитрат залежить від конкретних умов. Таблиця 1 Прямі питомі енерговитрати на вирощування та збирання сільськогосподарських культур Сільськогосподарська культура Питомі витрати на 1 га посіву, кг Нормативна урожайність, ц/га Рідкого палива Умовного палива Озима пшениця 149 216 60 Ярий ячмінь 46 67 35 Кукурудза на зерно 143 208 50 Просо 69 100 30 Гречка 57 83 20 Горох 88 128 35 Соя 83 120 20 Цукрові буряки 241 349 400 Соняшник 81 118 25 Картопля 222 323 150 Кукурудза на силос 131 192 400 Кормові буряки 281 410 800 Енергонасиченість та енергозабезпеченість праці в сільськогосподарському виробництві України та вплив їх на ефективність виробництва наведені в таблиці 2. Таблиця 2 Енергонасиченість та енергоозброєність праці в Україні Показники 1970 р. 1975 р. 1980 р. 1985 р. 1990 р. 1994 р. Енергонасиченість к.с. на 100 га посівної площі 188 256 342 444 484 499 Енергоозброєність праці, к.с./чол. 9,3 13,4 19,4 26,6 35,1 37,2 При вирощуванні колосових зернових по інтенсивних технологіях в Україні повні енерговитрати складають: мінеральні добрива— 41,54 49,26%; паливо— 20,10 22,68%; машини та обладнання— 4,86 11,97%; пестициди— 9,82 11,82%. Аналіз енерговикористання свідчить про те, що витрати енергоносіїв в сільському господарстві мають стійку тенденцію до збільшення. Рядом виконаних досліджень обґрунтовані наступні причини збільшення витрат енергії на виробництво сільськогосподарської продукції: Збільшення обсягів та щільності механізованих робіт у зв’язку із збільшенням валового виробництва та урожайності. В колишньому СРСР середня щільність робіт складала 13 14 умовних га на 1 фізичний гектар при урожайності 13 18 ц/га, а в кращих господарствах при урожайності 30 45 ц/га щільність тракторних робіт перевищувала середню в 3 4 рази. Необхідність здійснення більш повної комплексної механізації та скорочення витрат ручної праці. Якщо, в Туреччині в сільському господарстві зайнято біля 60% населення, а споживання енергії — біля 8 кг у.п. на 1 га ріллі, то в США в сільському господарстві зайнято 2,5 3% населення, а споживання енергії складає біля 560 кг у.п. на 1 га ріллі. Розповсюдження по всьому світу нової тенденції, яка характеризується глобалізацією економічної діяльності шляхом впровадження в сільське господарство високоефективних технологій, призводить до значного росту споживання енергії.

Он рассматривал их как альтернативу дорогостоящим проектам, скопированным с Запада. В качестве экономического консультанта Угольного комитета Шумахер защищал его особые интересы. Во время великой борьбы угля и нефти за рынки он осуществлял интеллектуальную поддержку угольной индустрии. Он был одним из сильнейших умов на той стороне, что, казалось, неизбежно проиграет эту битву. С горечью и сожалением он наблюдал, как уголь бесцеремонно свергли с поста универсального помощника. Его высоко будут ценить экологи, но тем не менее он защищал уголь, более грязное топливо, чем нефть. Он сосредоточил свое внимание на проблеме истощения ресурсов, а не на последствиях сжигания, что очень будет заботить его последователей лет через 20. Энергию ничем нельзя заменить,P говорил Шумахер в 1964 году, вторя Джевонсу, экономисту девятнадцатого века, который воспел уголь.P Все здание современной жизни построено на ней. Хотя энергию можно покупать и продавать как любой другой товар, это не просто еще один товар, а непременное условие существования всех других товаров, основной фактор, равный воздуху, воде и земле

1. Шляхи енергозбереження в сільському господарстві

2. Страховий захист в сільському господарстві

3. Застосування альтернативних джерел енергії в сільському господарстві

4. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

5. Державне регулювання підприємництва у сільському господарстві

6. Створення фермерського господарства по вирощуванню зернових та технічних культур
7. Енергозбереження - вимога часу
8. Енергозбереження в електроприводах насосних агрегатів (на прикладі ВАТ "Полтававодоканал")

9. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

10. Культура Казахстана 19 века

11. Культура Германии

12. Культура и быт Тамбовского края в XVIII в.

13. Россия. Культура 18 века

14. Культура эпохи средневековья

15. Культура и духовная жизнь Руси в XIV-XVI веках

16. Деловой язык и культура речи юриста - тема "Разработка стратегии общения"

Кружка "Котик черный".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки
Маркеры перманентные, 12 цветов.
В наборе 12 перманентных маркеров. Оставляют след на обратной стороне бумаги.
588 руб
Раздел: Перманентные
Стиральный порошок "Molecola", для цветного белья, с растительными энзимами, 1,2 кг.
Стиральный порошок "Molecola" эффективно удаляет загрязнения, не повреждая волокна ткани, сохраняет насыщенный цвет и
357 руб
Раздел: Стиральные порошки

17. Формирование правовой культуры общества

18. Правосознание и правовая культура

19. Региональная культура и история на уроках немецкого языка в средней школе

20. Хип-хоп культура. Возникновение хип-хопа

21. Ценообразование в сфере культуры

22. Расцвет критического реализма в театральной культуре и литературе России
23. Культура Древней Индии
24. Культура Древней Греции (XXX-IV вв.)

25. История развития музыкальной культуры Хакасии (ее взаимодействие и взаимообогащение с русской музыкальной культурой)

26. Культура Древней Руси

27. Культура Индии

28. Культура Древнего Рима

29. Структура культуры. Классификация ее видов

30. Культура: особенности и значение, взгляды и понятия

31. Массовая и Элитарная культура

32. Наука и культура Китая

Пепельница на ножке "Мэджик", 72 см.
Пепельница (на ножке) "Мэджик". Размер: 9,5 см. Высота пепельницы: 72 см. Материал: металл.
1534 руб
Раздел: Пепельницы
Карниз для ванной, угловой, белый, 240 см.
Материал: пластик. Длина: 240 см. Цвет: белый.
570 руб
Раздел: Штанги и кольца
Увлекательная настольная игра "Зверобуквы English", новая версия.
Методика проста и хорошо знакома всем по русским «Зверобуквам» — собирая названия зверей из букв на столе, игроки запоминают визуальные
632 руб
Раздел: Карточные игры

33. Сад и дом в Китайской культуре

34. Краткая характеристика культуры Древнего Египта

35. Монастыри - как центры русской культуры

36. Основные достижения русской культуры XIX века: романтизм в России; корни русского романтизма; русская национальная музыкальная школа и живопись во второй половине XIX века

37. Сравнительный анализ культуры Средневековья и Возрождения

38. Проблемма адаптации "чужого" в русской культуре XVIII века
39. Мусульманский тип культуры
40. Внутренняя и внешняя культура

41. Дольменная культура

42. Духовная и художественная культура Древней Греции

43. Естественная и гуманитарная культуры. Научный метод

44. Имя - средство закрепления и систематизации фактов культуры

45. Концепция культура Карла Юнга

46. Культура

47. Культура

48. Культура барокко

Настольная игра "Гонки ежиков".
Топот ножек и азартное сопение целый день не утихают на лесной полянке. В этой игре для всей семьи игроки управляют ёжиками с помощью
605 руб
Раздел: Классические игры
Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 2, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бусы-прорезыватели "Черничный мусс".
Детские бусы-прорезыватели "Черничный мусс" из серии "Мамины помощники" предназначены для малышей, у которых начинают
380 руб
Раздел: Пластмассовые

49. Культура древнего Востока

50. Культура Древнего Рима

51. Культура Древней Греции

52. Культура древних цивилизаций (Шпаргалка)

53. Культура как предмет исследования

54. Культура как социальное явление. Ее основные функции
55. Культура первобытного общества
56. Культура ранних человеческих цивилизаций (Контрольная)

57. Культура России начала XIX века

58. Культура Руси XIV - XVII веков

59. Культура русской дворянской усадьбы

60. Культура эпохи античности

61. Культура эпохи Возрождения и Реформации

62. Культурогенез и ценности культуры

63. Многообразие и многозначность культуры

64. Основные черты и значение "Серебряного века" для культуры России

Этажерка для обуви, узкая, 4 полки.
Этажерка для обуви разборная на 4 полки. Основа - металлокаркас. Напольная, складная. Размеры (ДхШхВ): 460х280х700 мм.
861 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Каталка-трактор "Митя" №2.
Каталка-трактор станет прекрасным подарком для Вашего ребенка. Малыш может ездить на машинке сам, отталкиваясь от пола ножками и
1433 руб
Раздел: Каталки
Игровой набор "Фрукты и овощи" в корзине.
В набор входят 15 предметов. Размер предметов от 8 до 17 см. Материал: пластмасса. Цвет корзины может отличаться от указанного на картинке.
540 руб
Раздел: Продукты

65. Отношение к смерти в различных культурах и религиях

66. Православие и культура. Особенности вероучения и культа.

67. Проектирование как самостоятельная сфера культуры

68. Психологические трактовки культуры

69. Русская культура XVI века

70. Русская культура в начале XX века: Символизм. Религиозные течения в философии
71. Русское юродство как феномен культуры, его национальное значение
72. Феномен любви в русской национальной культуре

73. Хозяйство и материальная культура австралийцев до прихода европейцев

74. Религия и культура

75. Цивилизация Ацтеки. Особенности ее культуры

76. Культура и искусство Японии

77. Культура Ассирии

78. Особенности культуры Китая

79. Культура как система

80. Культура в современном её понимании

Органайзер для обуви "Сороконожка".
Органайзер "Сороконожка", который можно повесить на дверное полотно, стену и другие поверхности, будет содержать всю Вашу обувь
1056 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Фоторамка "Poster gold" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Размер рамки: 71х101
485 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Пластины для стирки белого и цветного белья FeedBack, 30 штук.
Пластины для стирки белого и цветного белья это настоящая революция среди средств для стирки. Не содержит фосфатов! Пластины необходимо
640 руб
Раздел: Стиральные порошки

81. Обзор книги К. Куманецкого "История культуры Древней Греции и Рима"

82. Культура как предмет исследования

83. Культура Рима

84. Микенская культура как начало европейской цивилизации

85. Культура Индии

86. Отличие культурологии от других наук, изучающих культуру
87. Культура как фактор общения
88. Культура Доколумбовой Америки

89. Искусство эллинской культуры

90. Культура "Серебряного века"

91. Очерк из истории Русской культуры советского и постсоветского периода

92. Культура славянской древности

93. Культура Древнего Египта

94. Культура Древней Руси

95. Памятник усадебной культуры XIX века, усадьба ``Отрада``

96. Культура в зеркале прессы

Этикетки для одежды "Living", 4 формата.
У маленьких детей всегда так много маленьких вещей – курточки, носочки, штанишки, шапочки… И так просто что-нибудь перепутать в яслях,
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов, утолщенные.
Набор цветных карандашей 12 цветов. Трехгранная форма карандаша предотвращает усталость детской руки при рисовании и позволяет привить
482 руб
Раздел: 7-12 цветов
Комплект детского постельного белья "Трансформеры".
Маленькие поклонники сериала «Трансформеры» будут рады получить в свое распоряжение одноименный комплект. Это неудивительно, ведь так
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

97. Основные проблемы культуры речи в СМИ

98. Памятники саргатской культуры как источник для реконструкции социально-экономических отношений и мировоззрения населения

99. Рыцарская культура

100. Культура, ее функции, субъекты


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.