Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     История История

Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Міністерство аграрної політики України Харківський державний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва Кафедра історичних та соціально-політичних наук РЕФЕРАТ «Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.». Виконав: студент I кур. 1 гр. агрономічного факультету заочного відділення Жмурко Валерій Володимирович Перевірив: ХАРКІВ – 2001 До блискучої плеяди козацьких провідників належали добре відомі полковники Самійло Іванович (Самусь), Захар Іскра, Андрій Абазин. Вони брали участь у визвольній війні українського народу сер. ХУІІ ст. Б. Хмельницький зосереджувався на створенні дисциплінованої, добре організованої армії. Ядро її складали 16 полків випробовуваних такими шановними полководцями, як Філон Джалалій, Максим Нестеренко та Іван Гиря до того ж полковницькі булави отримали такі обдаровані, досвідчені й талановиті представники української знаті, як Данило Нечай, Іван Богун, Михайло Кричевський, а також вихідці з міщан – Мартин Небаба та Василь Золотаренко. Великим допоміжним загоном легкої кінноти командував затятий ворог Вишневецького й один із найпопулярніших повстанських ватажків Максим Кривоніс. Колонізаційний рух організували і оголосили козацькі полковники Семен Палій, Самійло Самусь та Захар Іскра. ІВАН ДМИТРОВИЧ СІРКО “являв собою велетенську особистість серед усіх низових козаків у всі часи історичного існування Запорожжя”, головне зосередження “свого часу на всьому Запорожжі і в цілій Україні”. Завдяки воєнному мистецтву та своїм неабияким особистим якостям І. Сірко невдовзі завоював популярність серед широких верств козацтва. Брав участь у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст. Активну роль у політичному житті України Іван Сірко почав відігравати лише у другій половині 50-х рр. ХУІІ ст., будучи вже вінницьким полковником. Досяг він цієї високої посади, безумовно, завдяки природному розумові, хоробрості, принциповому і послідовному курсові у боротьбі проти осіб різних іноземних орієнтацій. Вже у 1659 р. він рішуче виступив проти Івана Виговського. Прямі контакти гетьмана з польським королем та залучення як союзника кримського хана викликали хвилею невдоволення не лише урядових козаків та селян, а й серед частини старшини. До числа останньої, безумовно, належав і Іван Сірко. Щоб попередити подальший наступ татар на Україну, він організував похід козаків на Аккерман. Акція, до якої він вдався, виявилася досить успішною: було розгромлено ряд поселень, взято у полон багато татар і одночасно визволено невільників. У наступні два роки І. Сірко брав участь у козацьких походах на Крим. Одночасно полковник не перестав уважно слідкувати за розвитком внутрішніх подій на Україні. Підтримавши спершу Ю. Хмельницького, він, проте, довідавшись про його зв’язки з урядом Речі Посполитої, негайно виступив проти гетьмана. 1663 р. відбулася подія, що справила великий вплив на подальше життя І. Сірка: його вперше було обрано кошовим отаманом, на посаду надзвичайно впливову й авторитетну у Війську Запорізькому. І. Сірко став кошовим отаманом у дуже складний і суперечливий період історії, це був час боротьби за владу в Україні маріонеткових гетьманів, час постійних спустошливих вторгнень на її землі польських, турецьких і кримських володарів, час найбільший у всій історії українського народу визвольних рухів та наступу царизму на автономні права Гетьманщини.

Від кошового отамана вимагався талант політичного діяча, принциповість, глибоке знання ситуації і здатність робити відповідальний вибір. Адже, по суті, від позиції Січі, яку протягом багатьох років репрезентував І. Сірко, залежало дуже багато в історичній долі не лише українського, а й інших слов’янських народів. І кошовий отаман усвідомлював свою високу місію. Його політичним кредом стає, по-перше, боротьба проти експансії султанської Туреччини і Кримського ханства на Україну і, по-друге, лінія на підтримку непохитності традиційних вольностей Запорожжя. І. Сірко не лукавив, коли в одному із листів до брата лівобережного гетьмана Івана Самойловича, немов продовжується раніше висловлені думки, відзначив: “Бог сведетель на мою душу, что не приходил до розоренья отчизны нашей Украины; не хвалюся, но истину реку, явне моя печаль и радение на неприятеля нашего всегдашнего, бусурманина, и ныне, при старости моей будучи, не о воинстве толко одна мысль до остатних дней моих против того ж неприятеля нашего древнего противности чинити». Лист датований 1677 р. У жовтні й грудні 1663 р. запорожці очолені І. Сірком, та російські ратники здійснили два походи на Перекоп і визволили невільні, зруйновані кочів’я ординців. Успішними був також похід запорожців на Буджак, внаслідок чого вдалося розгромити кілька невеликих татарських загонів. Лише, у серпні 1665 р. І. Сірко з козаками, які лишилися, повернувся на Січ. І. Сірко ніколи і ні за яких обставин не відступав од своїх політичних принципів. Боротьба проти оттоманської Порти залишилася головним сенсом життя кошового отамана. 1668 рік застав І. Сірка на посаді зміївського полку. Така зміна була зумовлена невдоволеними змовами Андрусівського договору 1667 р. про перемир’я між Росією і Річчю Посполитою, та події 1668 р. проти російських воєвод. Добре відомо, що на всіх етапах повстання значною була питома вага у загонах І. Сірка, які мали великий воєнний досвід. Зв’язки І. Сірка зі С. Разіним не могли не привернути увагу воєводської адміністрації. Тому в 1672 р. кошовий отаман був схоплений полтавським полковником Ф. Жученком і переданий представникам царських властей. У квітні 1672 р. І. Сірка було відправлено етапом спершу до Москви, а потім до Тобольська. Старого козака опанували думки про волю, про рідну землю, безкраї південні степи. Запорожці писали до Артема Матвєєва: “ смиренно молем: умилосердись яко отец над чады, чтоб милостивым твоим ходотайством калмыки и чайки и хлебные запасы присланы были к нам и полевой наш вождь добрый и правитель, бусурманам страшный воин, Иван Сирко к нам был отпущен для того, что у нас второго такого полевого воина и бусурманам гонителя нет ”. Повернувшись, легендарний кошовий отаман влітку 1673 р. прибув на Січ і зразу ж розпочав підготовку до походу на Крим. В останні роки життя І. Сірко, незважаючи на похилий вік, продовжував активну політичну діяльність. Під його керівництвом козаки здійснили кілька успішних нападів на одну з найбільших у пониззі Дніпра турецьку фортецю Кизикерман та Тамань. Одночасно І. Сірко продовжував боротьбу з гетьманом І.

Самойловичем. Майже до останніх днів життя легендарний кошовий отаман залишався на переднім краю боротьби з ординцями. Навесні 1680 р. він розпочав підготовку до нового походу на Крим. Одначе 1 серпня 1680 р. І. Сірко не стало. Його називали “славний кошовий”. Поховано його знаменито 2 серпня з превеликою гарматною й мушкетною стрільбою і з великим жалем всього низового війська. Бо це був той “їхній справний і щасливий вождь, який із молодих літ аж до своєї старості, бавлячись воєнними промислами, не тільки значно воював Крим і попалив у ньому деякі міста ”. Безперечно, й І. Сірко властиві були людські слабості. Це була імпульсивна, пристрасна натура. Але, безумовно, не ці риси характеру визначали особистість і політичний портрет кошового отаман. Кошовий отаман завжди і в усьому був прихильником ідеї незалежності Запорожжя. Ось чому не просто авторитетом і популярністю, а й глибокою любов’ю користується на Вкраїні цей діяч. Особливу популярність у народі користувалося ім’я СЕМЕНА ПИЛИПОВИЧА ПАЛІЯ (Семен Паливода). Про нього складено багато пісень і дум, його дії відображені у документах російської і польської урядових канцелярій, він згадується у літописах тієї пори. Народ наділив його надприродною силою і дивовижними рисами характеру. В. Б. Антонович пише, що у народних переказах “Палій обдарований надприродною фізичною силою а знаннями таблиць ведення війни: він стріляє з гармат, заряджаючи їх “навхрест”, проїзжає незримим через ворожий табір і т.д. Могутність його настільки велика, що окрім його власного випробуваного коня жоден із скакунів не тільки не може витримати на собі багатиря, та падає на землю від одного доторку його руки”. “Палій був лицар-богатир, - сказано в одному народному переказі, - і вмів він від всячини замовляти” тому ніхто не міг його перемогти, ні взяти у полон, куля його не брала; шабля його важила 5 пудів, кварта, якою він пив, - на піввідра об’ємом. Якщо козак провинився то Палій у покарання змушував його нести свою шаблю, - “стогне під тягарем бідняк, а козаки над ним сміються”. Народився Семен Палій у Ніжинському полку (м. Борзня). Наприкінці 70-их років пішов на Запорожжя, де відзначився адміністративними здібностями та сміливістю; там здобув собі прізвище Палій. С. Палій бере активну участь у походах на турків. Не викликає сумніву і те, що майбутній керівник визвольної боротьби козацтва здобув добру освіту в Київському колегіумі. Подальший життєвий шлях С. Палія пов’язаний з Правобережною Україною. Він у числі перших полковників одержав дозвіл польського короля на поселення у Фастові і формування тут козацького полку. Прибувши у місто, С. Палій розгорнув активну діяльність, спрямовану на колонізацію краю, створення численних слобід, населення яких користувалося певними привілеями. Поступово зростало населення й самого Фастова, який перетворився в надійно укріплену фортецю. У походах проти турків і татар керовані С. Палієм козаки розгромили татарські чамбули у південних степах, здійснили напади на фортеці Очаків, Акерман, Кизикермен, Бендери та інші. Один із турецьких воєначальників казав очевидцеві цих подій: “ мовиль, ми боїмося Палія вашого; він не дасть нам виступити, тут, мовиль, нас і переб’є слава про грізного воїна у нас велика, і ми нікого так не боїмося, як його, та нам і самим хочеться поглянути, який же він із себе”.

В Галиции на Правобережье Днепра они попадают под влияние духовенства, на Левобережье выполняют преимущественно религиозно-бытовые функции. Б., существовавшие при некоторых сельских и городских церквах в 19 в., уже не занимались общественно-политической и культурной деятельностью, хотя и сохраняли некоторые обряды и обычаи, присущие прежним Б. В конце 19 — начале 20 вв. некоторые деятели православной церкви создавали клерикальные организации, не имевшие ничего общего, кроме названия, с прежними Б., хотя и ссылавшиеся на их традиции.   Лит.: Гуслистий К., Нариси з icторiї України, в. 3 — Визвольна боротьба українського народу проти шляхетської Полыщi в другiй половинi XVI i в першiй половинi XVII ст., К., 1941; Icaeвич Я. Д,, Братства та їx роль в розвитку ypaїнскої культури XVI—XVIII ст., К., 1966: Ефименко А., Южно-русские братства, в её кн.: Южная Русь, т. 1, СПБ. 1905.   Г. Гуслистый. Комплекс сооружений Львовского братства: Успенская церковь (1591—1631; арх. П. Римлянин. В. Капинос, А. Прихильный) и колокольня Корнякта (1572—78; арх. П. Барбон)

1. Военное мастерство и полководческое искусство Минина и Пожарского

2. Советское военно-стратегическое планирование накануне Великой отечественной войны в современной историографии

3. Военные события в романе Л.Толстого «Война и мир»

4. Стратегия и тактика русских войск в Северной войне

5. Социално-икономически проблеми при прехода от военна към гражданска структура на Войските на Министерството на транспорта

6. Воздушно-десантные войска
7. Военное дело в Санкт-Петербурге
8. Воздушно-десантные войска России

9. Разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну. Утрата документов, содержащих военную тайну

10. Военно-дорожная подготовка

11. Военное судостроение России

12. КРАТКИЙ ОЧЕРК ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СССР (1917-1971 Г.) (ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОТНОШЕНИЙ СССР - ЗАПАД)

13. Организация боевых действий подразделений войск ПВО СВ (Методические указания к самостоятельной работе студентов под руководством преподавателя по тактико-специальной подготовке)

14. Основные самолеты дальней, военно-транспортной и фронтовой авиации Военно-воздушных сил Российской Федерации

15. Порядок выплаты окладов по воинским должностям военнослужащим, проходящим военную службу по призыву при назначении их с одной воинской должности на другую

16. Применение лазеров в военном деле

Простыня трикотажная на резинке, 90х200х25 см, цвет шоколад.
Трикотажные простыни и наволочки – это идеальный вариант постельных принадлежностей, создающий атмосферу уюта и гармонии в спальне,
678 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Нож для чистки овощей "Victorinox", универсальный, двустороннее зубчатое лезвие, чёрный.
Изумительный нож для кухни. Небольшой и удобный, он идеально подходит для чистки овощей. А яркий цвет порадует глаз и не даст ножу
410 руб
Раздел: Овощечистки, рыбочистки
Говорящий планшетик "Новогодний праздник".
В этом планшетике Умка поёт, говорит и рассказывает сказки! 16 новогодних песенок («Песенка Умки», «Белые снежинки», «Снеговик», «Дед
344 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

17. Философские основы кибернетики и методология ее применения в военном деле

18. Ракетные войска стратегического назначения

19. Закон российской федерации о воинской обязанности и военной службе

20. Бытовые и военные яды

21. Роль Великой Октябрьской революции для России и мира. Была ли альтернатива февральской революции

22. "Военный коммунизм" - вынужденная политика или программный идеал большевизма
23. Военный коммунизм
24. Правовой режим военного мореплавания

25. В чем сложность налога на добавленную стоимость (в определении и собирании)

26. История изучения англоязычного военного жаргона

27. Мое отношение к литературе на военную тему

28. Сопоставительный анализ стихотворений А.С. Пушкина "Я помню чудное мгновенье..." и Ф.И. Тютчева "Я встретил Вас - и все былое..."

29. Анализ стихотворения Тютчева "Я Встретил Вас и всё былое"

30. Если б я был губернатором ...

31. В чём был прав и в чём заблуждался Раскольников?

32. В. Высоцкий - "Он был чистого слога слуга..."

Фоторамка С31-011 "Alparaisa" на 5 фотографий, 51,5x34,5x2 см (белый).
Размеры рамки: 51,5х34,5x2 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 5-ти фотографий. Материал:
642 руб
Раздел: Мультирамки
Блюдо для блинов с крышкой "Лавандовый букет", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда
Прыгунки 3 в 1 "Спортбэби" (прыгунки, качели, тарзанка) с качельным крюком.
Характеристики: Петля из стропы для крепления на крепежный крюк или на специальный зажим. Пряжка для регулировки высоты (при правильной
659 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи

33. Регулярный военный флот Петра Великого

34. Военно-боевая деятельность М.И. Кутузова в Отечественной войне 1812 года по письмам и запискам

35. Оружие и доспехи русского войска 9-16 вв.

36. "Мы были дети 1812 года…"

37. Военная реформа 1905-12 годов

38. Военные действия вооруженных сил СССР в предвоенные 1936-1940 годы
39. Военный коммунизм, политика, сущность
40. Сколько было Иванов Грозных?

41. Становление и развитие системы управления Военно-Морским флотом в Петровский период Российской истории

42. История развития внутренних войск

43. Военная и экономическая помощь СССР Китаю в годы японо-китайской войны 1937–1945

44. Были ли в Германии плавающие танки накануне Второй Мировой Войны?

45. Первые казацкие гетманы

46. Чем отличается папка Мой компьютер и программа Проводник? Как настроить рабочий стол? (и другие ответы на вопросы)

47. Травматология - основы военно-полевой хирургии

48. Причины и условия преступлений, совершаемых военнослужащими и общие вопросы предупреждения правонарушений в пограничных войсках

Лестница-стремянка, 4 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 91 см. Количество
2071 руб
Раздел: Лестницы
Сушилка для белья напольная складная "Ника СБ3", 10 м.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная без отлетных деталей. Незаменимый атрибут Вашего дома! Длина
551 руб
Раздел: Сушилки напольные
Кукольная мебель "Шкаф".
Шкаф - один из самых необходимых предметов мебели в любом доме, особенно в кукольном. И хочется, чтобы этот предмет был красивым,
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие

49. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ОМОН И ВНУТРЕННИХ ВОЙСКАХ МВД РОССИИ (низшие структурные подразделения: отделение, взвод)

50. Прокурорский надзор за исполнением законов при рассмотрении уголовных дел военными судами

51. Когда истощаются источники жидких топлив, чем можно их заменить?

52. Правовая охрана окружающей природной среды в энергетике и военной деятельности. Правовые меры охраны озонового слоя атмосферы Земли. Правовой режим зон повышенного экологического риска

53. Педагогическое мастерство В.А. Сухомлинского

54. Формирование педагогического мастерства преподавателя технического ВУЗа
55. Союз России и Белоруссии. Военно-политическое значение, перспективы развития
56. Лазеры. Основы устройства и применение их в военной технике

57. Военно-психологические вопросы в сочинениях Джона Б. Уотсона - как основоположника бихевиоризма

58. Чем мозг отличается от компьютера?

59. Что такое свобода личности и в чем смысл жизни?

60. Чем держалось единство России?

61. Основные тенденции развития военно-политической обстановки в мире до 2015 г.

62. Переломные сражения Великой Отечественной войны в оценках зарубежных государственных и военных деятелей

63. О подписании акта о военной капитуляции вооруженных сил Германии

64. Римская военная тактика

Флаг "Россия", шёлк, 90х135 см.
Размер: 90х135 см.
479 руб
Раздел: Наградная продукция
Лоток для бумаг горизонтальный "Сити", черный.
Лотки надёжно стыкуются друг с другом металлическими стержнями 6 см. Вместительная и прочная конструкция. Для листов формата А4. Гладкая
640 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Глобус физико-политический "Falcon" с подсветкой, диаметр 400 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Встроенная подсветка помогает увидеть даже самые мелкие детали. В комплект входит
4350 руб
Раздел: Глобусы

65. К вопросу о включении рабов в римское войско при Августе

66. Часовые империи. Сибирское казачье войско на службе отечеству

67. 28 панфиловцев - а был ли подвиг?

68. Быль про "инока" Пересвета или как церковь к Русскому подвигу примазалась

69. Военное и военно-морское искусство во время героической обороны Порт-Артура

70. Причины гражданской войны и военной интервенции в России. Основные этапы гражданской войны.
71. Как была ликвидирована автономия внешней Монголии
72. Военные реформы 1861-1874 гг

73. Военно-учебные центры рейхсвера в Советском Союзе

74. Военная мощь Ирана двадцать лет: от пепла до алмаза

75. О военных теоретиках. Н.И.Махно.

76. Морской торговый флот в военных операциях на Чёрном и Азовском морях

77. Военный коммунизм на практике

78. Военная экспансия гуннов в центральной Азии

79. Ход военных действий в Англо-Бурской войне

80. Их целью в Финляндии была Германия

Костюм карнавальный "Русалка" (детский), рост 122-134 см.
Детский карнавальный костюм. Рост: 122-134 см.
750 руб
Раздел: Карнавальные костюмы
Брелок-сердечко.
Материал: металл.
347 руб
Раздел: Металлические брелоки
Настольная игра "Четыре времени года".
Очень интересная и полезная игра, являющаяся аналогом классического лото. На одном из четырех игровых полей, каждое из которых относится к
563 руб
Раздел: Лото детское

81. Военное дело у римлян во времена Цезаря

82. Политика "Военного коммунизма" (1918 - 1920 гг.)

83. Военное сословие Японии

84. Военный коммунизм

85. История военного мундира

86. От Хрущева до Горбачева: был ли неизбежен развал СССР
87. Роль флота в развитии военно-морского искусства
88. Военное дело в Древнем Риме

89. Военная деятельность Антуана Сен-Жюста

90. Военно-народное управление на Северном Кавказе (Дагестан): мусульманская периферия в российском имперском пространстве

91. Военная реформа (1924-1928 гг.) И политическая работа в Красной Армии

92. Тихоокеанский военно - морского флот России в войне с Германией

93. Военные действия Московского государства в период "Смутного времени" (1604-1610 гг.)

94. Военно-политический аспект создания океанского ВМФ

95. Военный коммунизм, политика, идеология, практика

96. Эволюция военного искусства Древнего и Средневекового Китая

Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 5/XL (11-25 кг), 48 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
801 руб
Раздел: Более 11 кг
Увлекательная настольная игра "Зверобуквы", новая версия.
В игровом наборе маленькие карточки-буквы и большие карты-звери. Иллюстраторы поработали здесь на славу! У каждой буквы свой яркий и
632 руб
Раздел: Карточные игры
Игра магнитная "Модная девчонка".
Любая девочка, независимо от возраста, обожает заниматься украшательством, придумывать и экспериментировать. Магнитная игра "Модная
318 руб
Раздел: Бумажные куклы

97. Военная держава Египта эпохи XVIII-й династии. Завоева-тельные походы Тутмоса III-го

98. Военный переворот в Турции в 1960 г.

99. Нострадамус. Кем он был?


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.