Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История отечественного государства и права История отечественного государства и права

Природно-історичні передумови виникнення і формування Запорізьких Січей на території Дніпропетровської області

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Зміст Вступ. Розділ І. Природні умови Дніпропетровської області Географічне положення та географічні дослідження Дніпропетровської області Геолого морфологічна основа Дніпропетровщини. Гідрокліматична основа 1.3 Ґрунтово – рослинний покрив та тваринний світ Розділ ІІ. Історія виникнення та існування Січей Передумови виникнення та устрій життя на Січі Історико-географічні умови існування Томасівської Січі Історико-географічні умови існування Базавлуцької Січі Історико-географічні умови існування Микитинської Січі Історико-географічні умови існування Чортомлицької Січі Формування господарчого комплексу Нової (Підпільненської) Січі Висновки Література Додатки Вступ Актуальність теми. Актуальність теми зумовлена підвищеною цікавістю сучасних вчених, як істориків, так і географів та краєзнавців до першоджерел формування української державності. Адже Гетьманщина, її структура і функціонування є яскравим прикладом української незалежної держави, яка виникла в період національно-визвольної війни 1648-1657 рр. В сучасній освітній діяльності широку популярність набуває краєзнавство, і як наслідок – виникнення необхідності методичного напрямку - географо-історичного. Матеріали роботи можуть бути використані одночасно на уроках історії, географії, в позакласній, факультативній роботі. Вони створюють основи для здійснення між предметних зв’язків між географією та історією. Об’єкт дослідження: територія Дніпропетровської області, в основному Нікопольського району, на території якого знаходилося п’ять Запорозьких Січей: Томаківська, Базавлуцька, Микитенська, Чортомлицька, Нова (Підпільненська). Предмет дослідження: природно-історичні передумови формування Запорізьких Січей на території Дніпропетровської області. Робота ґрунтується на фундаментальних працях Д.І. Яворницького. Гіпотеза : історія виникнення Січей на території Дніпропетровської області, їх розміщення у просторі та існування у часі обумовлено природними та історичними факторами даної території. Мета дослідження: проаналізувати природно-кліматичні умови Дніпропетровської області та історичні передумови виникнення козацтва, з’ясувати, як географічні чинники вплинули на місцеположення Запорозьких Січей, їх формування і розвиток. Завдання дослідження: з’ясувати, як зручність географічного положення Дніпропетровської області вплинула на заселення краю; дослідити зв'язок рельєфу, природно-кліматичних умов з місцерозташуванням Січей на території області; проаналізувати, як природно-кліматичні умови, рослинний і тваринний світ Придніпров’я зумовили основні заняття козацтва; визначити географічне положення п’яти Запорізьких Січей та територію, яку займали Запорозькі вольності; дати уявлення про історичні передумови виникнення Січей та події, які відбувались в період існування Січей; ознайомити з причинами знищення Запорозьких Січей і їх історичним значенням. Методи дослідження: картографічний, порівняльний, історичний, робота з фондовими матеріалами, описовий. Новизна дослідження і практична значимість роботи :Вперше проаналізовано природно-історичні передумови виникнення і формування Запорізьких Січей на території Дніпропетровської області, доведено, що саме зручне географічне положення Дніпропетровщини, сприятливі природно-кліматичні умови визначили місцерозташування Січей і основні заняття запорізького козацтва.

Використано комплексний підхід, поєднано географічні та історичні аспекти. Зібрані матеріали представляють значний практичний інтерес для краєзнавців, учнів, вчителів, а також всіх, хто цікавиться природою та історією рідного краю. Нажаль з 2005 року в програмі з географії не передбачено курсу «Рідний край», тому учні знайомляться з географічними особливостями Дніпропетровської області тільки частково в курсі «Фізична географія України». Але історії українського козацтва присвячений майже весь курс «Історії України» 8 класу. Робота може використовуватися як додатковий методичний матеріал пр підготовці до уроків і позакласних заходів. Структура роботи: робота складається із вступу, двох глав, висновків, списка літератури (35), додатків (), загальний обсяг сторінок - 62. Розділ І. Природні умови Дніпропетровської області Географічне положення та географічні дослідження Дніпропетровської області Сучасна Дніпропетровська область розташована на межі Середнього і Нижнього Подніпров’я, у центрі степової зони Східної Європи. Дніпропетровська область – одна із найбільш економічно розвинених регіонів України. Говорячи про географічне положення області, слід відрізняти дві сторони цього питання: фізико-географічну і економіко-географічну. . З точки зору фізико-географічного положення, Дніпропетровська область знаходиться в південно-східній частині України, у степовій і лісостеповій фізико-географічних зонах (ліси займають 3,9% території області), по обох берегах середньої течії Дніпра. Вона розташована в середніх широтах помірного поясу, простягається з півночі на південь майже на 190км, а з заходу на схід – на 300км. Вся територія Дніпропетровщини, правда в різній мірі, знаходиться під впливом Атлантичного океану, що помітно відбивається на кліматичних умовах області. Поряд з цим, територія області, особливо її східна частина, відчуває на собі гаряче дихання східних вітрів, які нерідко спричиняють посухи. Природні рубежі, що відділяють область від сусідніх територій, виражені слабо. Економіко-географічне положення області змінювалося під впливом зрушень в економічному і політичному житті України. У минулому, до виходу Росії до берегів Чорного і Азовського морів, до побудови залізниць, що зв’язали Центр Росії з портами південних морів, а потім Криворіжжя з Донбасом, до початку промислового розвитку Півдня України, територія сучасної Дніпропетровської області являла собою малонаселені і слабо освоєні землі – Дике поле. Вона лежала осторонь від економічно важливих центрів і районів тодішньої Росії. Заселення пов’язане з виникненням та розвитком козацтва, що сформувалося в XV – XVI століттях. Територія Дніпропетровщини входила до складу земель Війська Запорізького. У 1783 році згідно з указом Катерини ІІ територія області ввійшла до складу Катеринославського намісництва Російської імперії. У 1802 році була створена Катеринославська губернія, до складу якої ввійшла і територія сучасної Дніпропетровської області. У другій половині XVIIІ і XIX ст. швидкими темпами розвивалась промисловість і торгівля. На початку ХХ ст.

Катеринославська губернія займала перше місце в Україні по концентрації промисловості. На перше січня 1900 року тут діяло вісім металургійних заводів – велетнів. У 1923-1925 роках у зв’язку з адміністративною реформою Катеринославська губернія була поділена на сім округів, у тому числі Катеринославський, Павлоградський, Криворізький. У 1926 році Катеринославський округ об’єднано з Павлоградським і перейменовано у Дніпропетровський. У 1932 році на базі п’яти округів була утворена Дніпропетровська область. Пізніше, в 1938 та 1939 роках, частина її території ввійшла до складу новостворених Запорізької, Миколаївської та Кіровоградської областей і Дніпропетровська область набула сучасних кордонів. Бурхливий промисловий розвиток Подніпров’я у ХХ ст. привів до створення на південному сході України металургійної бази, складовою частиною якої є сучасна Дніпропетровська область. Це, безумовно, змінило економіко – географічне положення Дніпропетровщини. На території сучасної Дніпропетровської області, що становить 31,9 тис. км2 (5,3% площі України) мешкають за даними на 1 січня 2001 року, 3678 тис. чоловік (7,4% населення України). Територія області за площею більше таких країн, як Бельгія (30,5 тис.км2) , Албанія (28,7 тис.км2), Ізраїль (20,7 тис. км2). Середня щільність населення 115 чоловік на 1м2 (у середньому по Україні – 86 чоловік). Біля 84% населення мешкає в містах (у середньому по Україні – 68 %). В області проживають представники 80 національностей (українці – 72,1%). Дніпропетровська область межує: на півночі з Полтавською, Харківською областями; на заході – з Кіровоградською і Миколаївською областями; на півдні – з Херсонською і Запорізькою областями; на сході – з Донецькою областю. На 1 січня 2001 року область складалася з 22 адміністративних районів: Апостолівський, Васильківський, Верхньодніпровський, Дніпропетровський, Криворізький, Криничанський, Магдалинівський, Межівський, Нікопольський, Новомосковський, Павлоградський, Петриківський, Петропавлівський, Покровський, П’ятихатський, Синельниківський, Солонянський, Софіївський, Томакіський, Царичанський, Широківський, Юр’ївський. В області 21 місто (у тому числі 13 обласного підпорядкування), 47 селищ міського типу і 1440 сільських населених пунктів. Обласний центр – місто Дніпропетровськ. Дніпропетровщина – край неповторний своєю природно. Красою, щедрістю землі і багатством її надр. Ці багатющі землі здавна привертали до себе увагу. Стародавні автори, починаючи від «батька історії» Геродота (V ст. до н.е.), сповнювали свої твори захопленими відгуками про степи Північного Причорномор’я, Подніпров’я. Так, візантійський імператор і письменник Костянтин Багрянородний, який правив у 913-959 рр. детально описував пороги на Дніпрі, відзначив багатство тутешньої фауни і флори. Французький автор Блез де Віженер (1523 - 1596), готуючи у 1573 р. твір про Польщу, Литву, Україну та Білорусію для Генріха Валуа, майбутнього правителя Речі Посполитої, а потім і для французького короля, був у захваті від багатства і краси нашої природи.

Отже, бойов умови вимагали так само скорого руху, до того ж ШДА пдкреслював, як зазначено вище, щоб Запорожц прискорили марш. Крм того, командиров групи надслано нформац про час атаки Жмеринки. Треба зазначити, що пд час маршу ворог не чинив нам опору, бо большевицьких частин не було на головному шляху наступу Запорожцв,  лише 9.V¶¶¶. пд Внницею 6-та дивзя здибала й розбила поодинокий вддл червоних, а тому й з цього боку не було затримки для руху. Так само не було сильно погрози  з пвноч; лише бля Хмльника перебував невеличкий большевицький вддл. ¶ все ж Запорожц трохи спзнилися перевтома Запорзьких дивзй, що протягом двох мсяцв не мали змоги вдпочити  хоч трохи впорядкуватися, змушувала командира групи й начальникв дивзй використати багатий район Лятичвського й Лтинського повтв  дати свом частинам переднвки, щоб вони могли вдпочити фзично  морально. Люднсть цих районв прихильно ставилася до наших мученикв  радо допомагала м усм потрбним. Постачання Запорзько групи також використовувало мсцев засоби й майже цлком забезпечило сво частини одягом  взуттям

1. Звичаї, культура та побут запорізьких козаків

2. Соціально-історичні умови виникнення християнства

3. Історична характеристика Дніпропетровська

4. Виникнення та формування українського етносу

5. Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов

6. Виникнення політичних партій в Україні та основні етапи їх формування
7. Підстави та порядок виникнення права власності на природні ресурси
8. Исследование природных ресурсов планеты с помощью космических методов

9. Чрезвычайные ситуации мирного времени природного и техногенного характера

10. Природно-ресурсный потенциал Латинской Америки

11. Природные условия Магаданской области и Чукотского Автономного Округа

12. Природно-ресурсный потенциал Восточносибирского экономического района

13. Природные ресурсы как экономический фактор

14. Природные ресурсы

15. Характеристика природного комплекса Черного моря

16. Природный газ

Асборн - карточки. 100 занимательных игр в путешествиях.
Увлекательный набор «100 занимательных игр в путешествиях» создан специально для маленьких путешественников! В наборе ты найдешь
493 руб
Раздел: География, путешествия
Чайник заварочный из нержавеющей стали "Super Kristal", 0,65 л.
Заварочный чайник из высококачественной нержавеющей стали прекрасно подходит для заваривания чая. Чайник снабжен удобной металлической
576 руб
Раздел: Чайники заварочные
Доска гладильная "Sopfy. Корица", 46x123 см.
Гладильный стол из металлического листа с отверстиями. Свободное прохождение и отражение пара благодаря перфорированной поверхности.
2687 руб
Раздел: Доски гладильные

17. Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв

18. Право собственности на природные ресурсы

19. Механизм охраны окружающей природной среды

20. Природные памятники и легенды Адыгеи

21. Biography of Che Guevara (Биография Че Гевары)

22. Функциональный запор: вопросы диагностики и терапевтические подходы (обзор литературы)
23. Правовая охрана окружающей природной среды в городах
24. Обеззараживание и обезвреживание с использованием окислителей природных, сточных вод и их осадклв

25. Основы рационального использования природных ресурсов в условиях научно-технического прогресса

26. Долгосрочная стратегия охраны ОС и рационального использования природных ресурсов на Земле

27. Правовая охрана окружающей природной среды в энергетике и военной деятельности. Правовые меры охраны озонового слоя атмосферы Земли. Правовой режим зон повышенного экологического риска

28. Опасные природные явления: землетрясения, оползни, наводнения и т.д.

29. Производство плавленого периклаза из природного брусита

30. Колебания системы " Атмосфера - Океан - Земля" и природные катаклизмы. Резонансы в Солнечной системе, нарушающие периодичность природных катаклизмов

31. Влияние природного радиоактивного фона на здоровье человека

32. Природные душистые вещества и современная химия

Альбом для пастели "Pastel", А2, 20 листов.
Формат: А2. Количество листов: 20. Плотность бумаги: 300 г/м2. Блок: синий. Твердая подложка.
429 руб
Раздел: 14-24 листа
Бутылочка для кормления "Avent" Natural (260 мл).
Уникальная эргономичная форма позволяет комфортно держать бутылочку в любом положении. Инновационный двойной клапан эффективно снижает
481 руб
Раздел: Бутылочки
Ранец ортопедический "Kitty", цвет розовый.
Ранец с ортопедической спинкой. Компактная обтекаемая форма. Крышка из износостойкой искусственной кожи! Широкие удобные лямки
3295 руб
Раздел: Без наполнения

33. Природный газ

34. Попутный и природный нефтяные газы

35. Природные ресурсы как экономический фактор

36. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

37. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

38. Військо запорізьке
39. Запорізька Січ у 18 столітті
40. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

41. Постмодернізм та українська історична наука

42. Соціальне становище Запорізького краю

43. Становление Че

44. Чернігівщина та Чернігівська область - історичний обзор

45. О закономерностях развития цивилизаций в связи с природными условиями

46. Формування рок- культури

47. Патогенез и лечение запоров

48. Запор

Сумка для прогулочной коляски Altabebe, арт. AL1004.
Функциональная и простая. Нет необходимости долго искать мелкие предметы в вашей сумке - теперь вы можете легко найти их, воспользовавшись
1040 руб
Раздел: Сумки и органайзеры
Лоток для кухни раздвижной, 30(50,5)х42,5x6,5 см.
Для хранения столовых приборов. Беречь от огня (t -40+100 C). Срок годности не ограничен. Размер: 30(50,5)х42,5x6,5 см
561 руб
Раздел: Лотки для столовых приборов
Папка-сумка "Тролли", А4.
Папка текстильная формованная из вспененного полимера. Формат: А4. Лицевая сторона с выдавленными элементами 3D.
481 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

49. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

50. Платежи в бюджет за природные ресурсы

51. Применение метода электрофореза при контроле состава питьевых, природных и сточных вод

52. Природные источники углеводов, их получение и применениt

53. Формування духовності учнів у навчальному процесі

54. Эрнесто Че Гевара
55. Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини
56. Кондорсе про основні епохи історичного процессу

57. Природные и химические волокна

58. Управление природными взаимодействиями

59. Понятие о природных условиях и природных ресурсах, их роль в развитии экономики РФ

60. Природные источники углеводородов

61. Критерии качества окружающей природной среды

62. Комплексное воздействие городов на природную среду

63. Загрязнение природных сред и нормативные показатели

64. Природные уровни ртути в некоторых типах почв нефтегазоносных районов Тюменской области

Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ2).
Для детей от 3-7 лет. Стол 580х600х450 мм. Стул мягкий: высота до сиденья 320 мм, высота со спинкой 570 мм. Сиденье: 300х280 мм. В наборе:
1444 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Магнитный лабиринт "Совенок".
Играя с этой увлекательной и красочной игрушкой, ребёнок будет развивать мелкую моторику рук, координацию движений, логику, память и
531 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Органайзер для планшета (2 кармана), 40х35 см.
Органайзер для планшета (два кармана под планшет по размерам, два кармана для игрушек) - предназначен для защиты обивки сидений и хранения
346 руб
Раздел: Прочее

65. Методологические и методические проблемы оценки нефтяного загрязнения в природных водах

66. Химическое загрязнение природных вод

67. Механизм возникновения вреда природной среды

68. Роль природных ресурсов в социально-экономическом развитии страны

69. Охраняемые природные комплексы

70. Взаимоотношения человека и природной среды
71. Государственное регулирование природопользования и охраны природной среды
72. Комплексный территориальный кадастр природных ресурсов

73. Природные загрязнения, их характер и масштабы воздействия

74. Природные экосистемы

75. Устойчивость природной среды (экосистем ) в России

76. Экономическая оценка природных ресурсов

77. Традиционно-культовые природные территории и объекты тункинской долины

78. Использование природных ресурсов, как условие и фактор развития и взаимодействия человека и природы

79. Система «природа — общество» и климат. Природная экодинамика по данным наблюдений

80. Природно-техногенное районирование территории рб при воздействии нефтегазового комплекса на природную среду

Чехол с поролоном, антипригарный, для гладильной доски (тефлон).
Чехол для гладильной доски антипригарный. Размер чехла: 129х48 см. Максимальный размер доски: 125х40 см. Рисунок ткани в ассортименте без
364 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Игра "Супер Твистер".
Игра "Твистер" известна по всему миру людям от мала до велика. У нее простые правила, которые будут понятны как взрослым, так и
378 руб
Раздел: Подвижные игры, твистеры
Доска магнитно-маркерная, 90x120 см.
Размер: 90х120 см. Для письма маркерами и крепления листов при помощи магнитов. Перед началом работы удалить защитную пленку. Возможность
2107 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

81. Комплексный территориальный кадастр природных ресурсов

82. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

83. Анализ современного состояния природной среды в районе ватинского нефтяного месторождения

84. Перспективы развития природно-заповедного фонда в степной зоне Северной Евразии: новые формы заповедных резерватов

85. Природно-ресурсная и экологическая политика, экономические механизмы ее осуществления в России

86. Природно-ресурсний потенціал, його суть та структура
87. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах
88. Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації

89. Экономический механизм охраны окружающей природной среды

90. Оцінка природних ресурсів

91. Продукты моря - кладезь природных минералов

92. Комплексное исследование природных ресурсов Республики Бурятия на основе данных дистанционного зондирования

93. Формування ресурсів коммерційних банків

94. Действия населения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера - экзаменационные билеты за первый семестр 2001 года

95. Типи небезпечних природних явищ та катастроф

96. Эрнесто Че Гевара - Исторический портрет

Набор фломастеров "Korellos", 20 цветов.
Фломастеры с тонким стержнем. В наборе 20 ярких и насыщенных цветов. Тонкий стержень прекрасно подходит для точного и аккуратного
377 руб
Раздел: 13-24 цвета
Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (красная).
Детская каталка машинка - это роскошная модель для самых маленьких водителей от 12 месяцев. Каталка с 4-я колесами из пластика, имеющими
2590 руб
Раздел: Каталки
Концентрат от клещей "HELP", для защиты дачного участка до 20 соток, 100 мл.
Уничтожает клещей разных видов — иксодовых (ixodes), Dermacentor и других. Действует быстро — уже через 30 минут после обработки.
327 руб
Раздел: Прочее

97. Медь и её природные соединения, синтез малахита

98. Природно-экономическая характеристика совхоза

99. Мероприятия Гражданской обороны по защите населения, территорий и объектов хозяйствования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.