Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Автореферат дипломної роботи ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Робота присвячена вивченню господарсько-договірної діяльності Проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці. Предметом дослідження є документація, необхідна для забезпечення господарсько-договірної діяльності ПКТБ УЗ. Актуальність теми. Проектно-конструкторське та технологічне бюро рухомого складу Укрзалізниці (ПКТБ РС УЗ) було засноване в Києві в 1973 році з метою задоволення потреб залізничного транспорту України в ефективних технологіях, розробках проектів та виготовленні обладнання й оснастки для вагоноремонтних підприємств Укрзалізниці. На сьогоднішній день Проектно-конструкторське та технологічне бюро рухомого складу Укрзалізниці працює над розробленням нових технологій виробництва обладнання, необхідного для ефективної роботи Укрзалізниці; над забезпеченням рентабельності підприємства для виконання заходів технічного розвитку; над рекламною діяльністю та вдосконаленням сервісу реалізації продукції. Такий широкий спектр діяльності ПКТБ РС УЗ вимагає досконалого документно-інформаційного забезпечення, тому обрана тема є надзвичайно актуальною на сьогоднішній день. Мета роботи. Господарська діяльність ґрунтується на договірних зобов’язаннях та передбачає в умовах цих договорів шляхи розв’язання певних суперечок, пов’язаних чи з термінами виконання робіт, чи з постачанням продукції, чи з порушенням розрахункових відносин і т. ін. Метою роботи є аналіз основних типів існуючих документів, пов’язаних із господарсько-договірною діяльністю Проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці, та спроба запропонувати нові технології по роботі з документами з господарської діяльності. Мета дослідження передбачає розв’язання цілого ряду завдань, зокрема: охарактеризувати специфіку господарсько-договірної діяльності ПКТБ УЗ; з’ясувати правові аспекти господарської діяльності ПКТБ УЗ; ознайомитися з існуючою нормативно-правовою базою діяльності ПКТБ УЗ; проаналізувати дійсну систему документообігу на підприємстві; вивчити існуючі документи, пов’язані з господарською діяльністю ПКТБ УЗ; зробити узагальнення щодо позитивного досвіду роботи з документами ПКТБ УЗ; розробити рекомендації щодо вдосконалення системи документного забезпечення діяльності Проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці. Практична цінність. Робота має практичне значення. Матеріали дипломної роботи можуть бути використані в процесі господарсько-договірної діяльності Проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці. Теоретичні розробки і практичні рекомендації, вироблені в процесі роботи над обраною темою, мають бути покладені в основу оптимізації документообігу ПКТБ УЗ. Позитивним є вивчення досвіду використання новітніх інформаційних технологій у процесі документно-інформаційного забезпечення діяльності ПКТБ УЗ. Методи дослідження. У процесі роботи над обраною темою використовувалися такі методи дослідження, як аналіз існуючого стану документації, прогностичний метод, метод узагальнення і синтезу отриманих результатів.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку рекомендованої літератури та додатків. Загальний об’єм дипломної роботи – 146 сторінок, до роботи додаються 7 додатків, серед яких 4 таблиці, екземпляри документів ПКТБ УЗ та класифікація державної управлінської документації – уніфіковані системи управлінської документації. Список цитованої літератури включає 28 джерел. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ У першому розділі „Специфіка господарського-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці” розглядаються різні аспекти господарсько-договірної діяльності Проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці. Розділ присвячений таким питанням: - загальна характеристика діяльності ПКТБ УЗ; - відомості про продукцію та основних конкурентів ПКТБ УЗ; - організаційна структура управління підприємством; - основні показники фінансового стану підприємства. Аналіз діяльності Технологічного бюро Укрзалізниці показав, що ПКТБ УЗ виконує науково-дослідні, проектні роботи; працює над розробкою проектів технічного переобладнання підприємств залізничного транспорту; розробляє проекти автоматизації та механізації виробництва для ремонту рухомого складу; розробляє нові технології екіпіровки вагонів та впровадження їх у виробництво; займається виготовленням та реалізацією дослідних зразків і малих серій технологічного обладнання та оснастки для вагоноремонтних підприємств тощо. Підприємство здійснює свою діяльність на підставі і відповідно до чинного законодавства України та Статуту, який узгоджується трудовим колективом та затверджується Укрзалізницею. Предметом діяльності ПКТБ РС УЗ є: виконання науково-дослідних, проектних, дослідно-конструкторських робіт; розробка проектів технічного переобладнання та реконструкції підприємств залізничного транспорту; розробка проектів автоматизації та механізації виробництва для ремонту рухомого складу; розробка технологічних норм та процесів по ремонту та утриманню рухомого складу; розробка нових технологій по екіпіровці вагонів та впровадження їх у виробництво; виконання проектно-конструкторських та технологічних робіт за договорами, контрактами з іноземними фірмами та організаціями; виготовлення та реалізація дослідних зразків і малих серій технологічного обладнання та оснастки для вагоноремонтних підприємств; надання послуг з гарантійного обслуговування впровадженого обладнання та по постачання зварювальних матеріалів; надання науково-технічної допомоги з впровадження у виробництво дослідних зразків обладнання і оснастки, підвищення кваліфікації фахівців для обслуговування цих зразків на вагоноремонтних підприємствах залізниці; організація заходів, пов’язаних із підвищенням кваліфікації та атестацією фахівців зварювального виробництва; проведення заходів з охорони інтелектуальної власності підприємства. ПКТБ УЗ виготовляє обладнання, призначене для відновлення деталей, необхідних для забезпечення роботи Укрзалізниці. Відомості про продукцію, яку виготовляє ПКТБ УЗ, можна отримати, проаналізувавши таблиці 2.1

та 2.2. Проаналізувавши таблицю 2.2. (додаток 2), можна побачити, що вартість робіт по відновленню деталей та вузлів вагонів на обладнанні, виготовленому ПКТБ УЗ невисока, що ще раз підтверджує переваги відновлення деталей вагонів та допоміжних частин наплавленням. Продукція виробництва ПКТБ УЗ є нестандартною і застосовується тільки для потреб Укрзалізниці, тому конкурентів існує небагато. Управління державним підприємством “Проектно-конструкторським та технологічним бюро рухомого складу Укрзалізниці” здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу. Структуру управління ПКТБ УЗ подано у таблиці (додаток 3). У другому розділі „Аналіз документно-інформаційного забезпечення діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці” аналізується стан досліджуваного питання, описується система документного забезпечення діяльності ПКТБ УЗ, дається аналіз існуючих документів. Розглядається значення терміну „документ”, види документів у загальній системі документообігу. Аналізуються види документів, характерних для діяльності ПКТБ УЗ, та договір як основа господарської діяльності. Якщо проаналізувати організаційну структуру управління Проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці, можна виділити ті види документів, які характерні для певного сектору структури ПКТБ УЗ. За видами документів, можна виділити 2 сектори. Перший сектор – сектор, у якому до документообігу входять документи зі сфери управлінської діяльності. Так, організаційно-розпорядчі документи – постанови, розпорядження, накази з різноманітних питань – прерогатива діяльності керівника підприємства (у даному випадку – директор ПКТБ УЗ). На нижчих рівнях цей тип документів має чітко визначену вужчу спрямованість. Інженер з охорони праці і техніки безпеки розробляє, наприклад, інструкції з охорони праці і техніки безпеки. В основі конструкторського відділу, відділу нової техніки і перспективних технологій, відділу матеріально-технічного забезпечення – довідково-інформаційні документи. Так, конструкторський відділ займається створенням конструкторської документації, складає перелік матеріалів, паспорти на продукцію. Відділ нової техніки і перспективних технологій працює над оформленням ліцензій на обладнання, яке випускає ПКТБ УЗ. Відділ матеріально-технічного забезпечення займається плануванням забезпечення підприємства матеріалами і комплектуючими, веде картотеку постачальників, займається питаннями, пов’язаними з прийманням, зберіганням і видачею матеріалів і комплектуючих; оцінкою і вибором постачальників. Старший інспектор з кадрів розробляє штатний розклад, плани праці й заробітної платні. Документи з господарсько-договірної діяльності – показник роботи бухгалтерії та планово-економічної групи. Так, бухгалтерія здійснює фінансові розрахунки із замовниками й постачальниками, одержує кредити в банку. Планово-економічна група розробляє річні, квартальні плани ПКТБ УЗ; нормативи для утворення фондів економічного стимулювання; веде статистичний облік; займається підготовкою й перевіркою договорів, калькуванням ціни на обладнання, що випускається підприємством.

Це мав бути тимчасовий орган, поки не буде організована спеціальна прикордонна жандармерія згідно з законом від 28.09.21 р. Організувати роботу Кордонної охорони пропонувалося в такий спосіб, щоб вона в межах своєї компетенції могла виконувати як завдання у сфері фінансово-торговельного обігу, так і політичні, згідно з доданими інструкціями. За невиконання або порушення цього наказу передбачалася відповідальність, як за невиконання бойового наказу [710]. Але, як відомо, через низку об'єктивних причин цей наказ так і не набув чинності. 23 жовтня 1921 р. Ю.Тютюнник видав органзаційний "Наказ Повстанській Армії", де оголосив, що він вступив у командування Повстанською Армією (далі ПА), а начальником штабу призначив полковника Ю.Отмарштайна. ППШ при Головній команді військ УНР розформовується і замість нього залишається Пресово-Інформаційне бюро. Всі командуючі групами та районами в Україні переходять з безпосередньої підлеглості Головному Отаманові в підлеглість командуючому ПА через її штаб. Командуючим 2-ою повстанською групою призначається полковник Л.Ступницький

1. Звітність суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності

2. Нормативно-правове забезпечення патентної діяльності в Україні

3. Організація науково-інформаційної діяльності

4. Організаційно-правове забезпечення надання платних послуг оздоровчого характеру

5. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

6. Проектування інформаційної системи збору даних землевпорядкування для автоматизації процесу оцінки земельних ділянок
7. Правове забезпечення інтелектуальної власності
8. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у процесі видобування надр

9. Аналіз інформаційної системи ВАТ КСЖ "Універсальна"

10. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

11. Інформаційно-довідкова система

12. Поняття про інформаційну систему. Способи організації інформаційної бази

13. Проектування дволанкової розподіленої інформаційної системи для роботи з базами даних із використанням SQL Interbase

14. Проектування триланкової розподіленої інформаційної системи для роботи з БД із використанням технології DataSnap (MIDAS)

15. Розробка довідково-інформаційної бази Факультету комп’ютерних систем

16. Структура інформаційної системи. Декомпозиція інформаційних систем

Кружка керамическая "FIFA 2018", 350 мл.
Объем: 350 мл. Материал: керамика.
769 руб
Раздел: Кружки, посуда
Сумка-чехол транспортная для коляски-трость.
Сумка-чехол понадобится Вам, когда Вы отправитесь в поездку, полностью сохранит чистоту в автомобиле и обеспечит защиту одежды от
492 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Статуэтка "Мальчик на лошадке", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
436 руб
Раздел: Миниатюры

17. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

18. Інформаційно-аналітичні методи і моделі підтримки прийняття маркетингових рішень

19. Трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини: проблема кримінально-правового забезпечення

20. Методи оцінки ефективності функціонування інформаційної логістичної системи

21. Інформаційно-комунікативні технології як засіб навчання математичних дисциплін

22. Підвищення рівня інформаційної культури майбутніх вчителів іноземних мов
23. Законодавче та нормативно-правове забезпечення митного регулювання
24. Законодавче та нормативно-правове забезпечення відносин в сфері державного кредиту

25. Правове забезпечення організації лісового господарства

26. Особливості впливу практичної діяльності на емоційне вигорання психолога

27. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

28. Інформаційне забезпечення діяльності організації

29. Теорія документно-інформаційних потоків

30. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка

31. Державне регулювання комерційної діяльності

32. Суть комерційної діяльності на підприємстві

Настольная игра "Морской бой для детей" (арт. Ин-1761).
Традиционная настольная игра для всей семьи теперь в новом исполнении! Двум капитанам предстоит сразиться на безбрежной глади океана. Тот,
396 руб
Раздел: Классические игры
Тетрадь на резинке "Elements", А5, 120 листов, клетка, зеленая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: зеленый.
328 руб
Раздел: Прочие
Фломастеры "Замок", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Профиль корпуса: круглый корпус. Вид фломастеров: стандартные.
379 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

34. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

35. Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини

36. Обеспечение сохранности документной информации. Документооборот предприятия

37. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції

38. Державне правове регулювання рекламної діяльності в Україні
39. Забезпечення боротьби із недобросовісною конкуренцією в Україні (правовий аспект)
40. Концепція кадрового забезпечення діяльності пенітенціарної системи в Україні

41. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

42. Проблеми правового регулювання діяльності виконавчих органів місцевих рад

43. Інформаційне забезпечення інформаційних систем

44. Програмне забезпечення аудиторської діяльності

45. Джерела права та правова система Запорізької Січі

46. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

47. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

48. Організація інформаційного обслуговування менеджера. Методи матеріального заохочення. Документація управлінської діяльності

Точилка механическая "Berlingo".
Точилка 2 в 1. Имеет дополнительную точилку для ручной заточки. Механизм фиксации карандаша снабжен резиновыми держателями, что исключает
402 руб
Раздел: Точилки
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,5 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
427 руб
Раздел: Чайники заварочные
Набор детской складной мебели Ника "Фиксики. Азбука".
Это безопасная, удобная мебель, которая компактно складывается и экономит пространство Вашей квартиры. Углы стола и стула мягко
1451 руб
Раздел: Наборы детской мебели

49. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

50. Удосконалення інноваційної діяльності за рахунок мотивації праці

51. Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток

52. Використання різних джерел інформації для підготовки та прийняття управлінських рішень

53. Готовність педагога до інноваційної професійної діяльності

54. Система забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку мовленнєвих здібностей дошкільників у процесі їх мовленнєво-творчої діяльності
55. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні
56. Особливості розвитку емоційно-комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

57. Психологія професійної діяльності

58. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

59. Функціональні райони потенційного ринку туристсько-екскурсійної діяльності в Південному регіоні Одеської області

60. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

61. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

62. Фактори впливу на обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні

63. Венчурне інвестування в системі фінансування інноваційної діяльності в сфері охорони здоров’я

64. Вивчення економічного потенціалу регіону Житомирської області та виявлення можливих напрямків комерційної діяльності на ринку обробки деревини

Доска пеленальная "Гном".
Доска для пеленания с жестким деревянным каркасом. Легко устанавливается на перила кроватки, стол, комод или другую устойчивую
789 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски
Набор "Водный Мир" №3.
Игрушка для ванной состоит из поля, на котором расположены: водяная мельница для проточной воды (из крана), водяная мельница с ручным
1560 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Пеленки одноразовые впитывающие TerezaMed "Normal" (60х90 см, 30 штук).
Одноразовые пеленки TerezaMed "Normal" сочетают в себе высокое качество материалов и доступную цену. Они созданы специально для
599 руб
Раздел: Пелёнки

65. Державне регулювання інноваційної діяльності

66. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

67. Розвиток інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств

68. Статистичне вивчення інвестиційної діяльності

69. Правовые аспекты борьбы с терроризмом

70. Налоговая система России в новом правовом поле
71. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере налогообложения
72. Защитная функция адвокатуры как правовая традиция

73. Административно-правовой статус иностранных лиц и лиц без гражданства

74. Правовое регулирование государственной службы

75. Правовые акты управления

76. Административно-правовой статус государственных служащих в России

77. Административно-правовой статус граждан

78. Государственный служащий и его административно-правовой статус. Классификация государственных служащих

79. Источники правового регулирования банковской деятельности

80. Правовой статус Центрального Банка РФ

Мозаика для малышей Игродром "Кнопик", 10 трафаретов.
Настольная игра "Кнопик" из серии "Игродром" предлагает ребенку с интересом и пользой провести время. Комплект
701 руб
Раздел: Пластмассовая
Копилка-раскраска "Сова".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Настольная игра "Активити. Вперед".
Интересная и увлекательная настольная игра "Вперед" из серии "Активити" сможет легко и быстро поднять настроение
345 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

81. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

82. Государственно-правовое регулирование банковской деятельности в РФ

83. Правовое положение Акционерного Общества

84. Вещно-правовые способы защиты права собственности

85. Гражданско-правовая ответственность (TXT)

86. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, формы, особенности расторжения и заключения
87. Гражданско-правовые сделки с квартирами
88. Исковая давность и ее гражданско-правовое значение

89. Организационно-правовые формы юридических лиц

90. Правовая охрана товарных знаков

91. Правовое регулирование и содержание хозяйственных договоров, опосредствующих оказание услуг

92. Правовой режим уставного капитала акционерного общества

93. Правовые аспекты применения сети "Интернет" в России

94. Понятие, виды и условия действительности гражданско-правовых сделок

95. Лизинг и его правовое регулирование

96. Правовые основы наследования в Российской Федерации

Комод "Радуга" (четырехсекционный).
Комод "Радуга" - красочный, практичный, удобный и мобильный. Украшен забавным декором. Имеет четыре удобные секции для хранения
1372 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы
Коврик-пазл "Винни".
Коврик выполнен из экологически безопасного полимерного материала, обладающего большой плотностью, высоким сопротивлением нагрузкам на
837 руб
Раздел: Прочие
Трикотажная пеленка кокон для девочки "Bambola".
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
421 руб
Раздел: Пелёнки

97. Гражданско-правовое регулирование залога

98. Гражданско-правовое регулирование договора строительного подряда

99. Правовое регулирование и формы воспитания детей, оставшихся без родителей


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.