Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Фінансово-правова відповідальність, як особливий вид юридичної відповідальності

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Курсова робота З предмету: Фінансове право України Тема: «Фінансово-правова відповідальність як особливий вид юридичної відповідальності» План Вступ Розділ І. Становлення правових та наукових основ фінансово-правової відповідальності Розділ ІІ. Поняття, особливості та правова природа фінансово-правової відповідальності 2.1 Визначення поняття та основні ознаки фінансово-правової відповідальності 2.2 Відмежування фінансово-правової відповідальності від адміністративно-правової 2.3 Фінансово-правова відповідальність як охоронне фінансове правовідношення 2.4 Підстави фінансово-правової відповідальності 2.5 Функції фінансово-правової відповідальності Розділ ІІІ. Види фінансово-правової відповідальності 3.1 Позитивна фінансово-правова відповідальність 3.2 Ретроспективна (негативна) фінансово-правова відповідальність 3.3 Інші види фінансово-правової відповідальності Висновки Список використаної літератури Вступ Постійне ускладнення суспільних відносин, розвиток у зв’язку із цим вітчизняного законодавства, породжує виникнення нових галузей права та правових інститутів в межах існуючих галузей. Норми, що складають кожну галузь права потребують наявності специфічних методів їх реалізації, захисту та охорони. В механізмі охорони та відновлення порушених правових норм важливе місце займає юридична відповідальність. Існує думка, що кожна фундаментальна галузь права повинна мати свій особливий вид юридичної відповідальності. З виникненням нових видів юридичної відповідальності завданням юридичної науки стає їх виявлення, дослідження, а також розробка рекомендацій щодо вдосконалення законодавчої та правозастосовної практики. Останнім часом в юридичній літературі з’явилася низка праць, у яких обґрунтовується наявність нових видів юридичної відповідальності і серед них – фінансової, обґрунтовуючи свою точку зору тим, що самостійність виду юридичної відповідальності залежить від самостійності галузі права і виду правопорушення. Крім того, у законодавстві стали використовуватися як самостійні категорії такі поняття як “фінансова санкція”, “податкове правопорушення”, бюджетне правопорушення”, “фінансове правопорушення” тощо, що свідчить про відокремлення і формування нового виду відповідальності. Процес виділення фінансово-правової відповідальності в самостійний вид юридичної відповідальності супроводжується дискусіями у наукових колах, де існують різні точки зору стосовно цього питання. Висловлюються думки щодо відсутності такого виду відповідальності, про існування тільки адміністративної відповідальності за порушення фінансового законодавства. Процес виокремлення фінансово-правової відповідальності як самостійного виду юридичної відповідальності супроводжувався цілою низкою невизначеностей, що й зараз мають місце. Це породило теорії про відсутність такого різновиду юридичної відповідальності, про існування лише адміністративної чи кримінальної відповідальності за порушення податкового законодавства. У зв’язку із цим, теоретичне обґрунтування становлення і розвитку фінансово-правової відповідальності як особливого виду юридичної відповідальності є одним з пріоритетних напрямків науки фінансового права.

Розділ І. Становлення правових та наукових основ фінансово-правової відповідальності Становлення правових основ фінансово-правової відповідальності характеризується наявністю великої кількості нормативно-правових актів, що відбиває підвищену увагу до заходів примусу фінансового характеру з боку держави. Однак відсутність систематизації цих актів, їх суперечливість не може сприяти формуванню цього нового правового інституту. В цей же час практика показала необхідність розробки інституту фінансово-правової відповідальності. Особливо гостро стоять питання відмежування фінансово-правової відповідальності від інших видів юридичної відповідальності. Основні проблеми, пов’язані із застосуванням заходів фінансового примусу обумовлені недосконалістю Ії правової регламентації. Належним чином не відпрацьований механізм притягнення до відповідальності за фінансові правопорушення, чітко не врегульована сама система відповідальності у сфері бюджетного, валютного, банківського законодавства, а також за порушення правил ведення касових операцій. Інститут фінансово-правової відповідальності є відносно новим у вітчизняній науці фінансового права. Хоча деякі питання фінансово-правової відповідальності і розглядалися ще у радянські часи, проте більшість із них втратили свою актуальність у зв’язку із зміною економічних, політичних та соціальних умов, а також зі зміною змісту галузі фінансового права. Серйозні перешкоди у комплексному дослідженні проблем фінансово-правової відповідальності також викликають досить часті зміни законодавства, що вносяться різними суб’єктами законодавчої ініціативи. Окремі аспекти фінансово-правової відповідальності розглядаються у роботах Андрєєва В. К1, Артемова Н. М.2 , Венедиктова Ю. А.3, Кучерова І. І.4, Ровинського Є. А.5, Розанової І. І. 6, Крохіної Ю. А.7, Батирова С. Є.8, Сердюкової Н. В.9, Карасьової М. В.10 та ін. Як уже зазначалося процес виділення фінансово-правової відповідальності в самостійний вид юридичної відповідальності супроводжується дискусіями у наукових колах, де існують різні точки зору стосовно цього питання. Критичні погляди полягають у наступному. Висловлюються думки щодо відсутності такого виду відповідальності взагалі та про існування лише адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення фінансового законодавства. Деякі вчені розглядають фінансово-правову відповідальність як різновид адміністративної11, інші — як похідну цивільно-правової відповідальності, треті — вказують на її комплексний характер, що полягає у поєднанні елементів адміністративної та кримінальної відповідальності. Вони також вважають, що санкції за правопорушення у сфері фінансової діяльності держави часто виявляються неефективними внаслідок їх економічної необґрунтуванності чи надмірної жорсткості, вони не пов’язані між собою та із санкціями іншої галузевої приналежності (адміністративними, цивільно-правовими), чим у певній мірі можна пояснити невиконання фінансово-правовою відповідальністю превентивної та компенсаційної функції12. Критичні зауваження на адресу існування фінансово-правової відповідальності, на нашу думку, обумовлені тим, що вона як вид юридичної відповідальності поки ще знаходиться в стадії формування та існуванням у зв’язку із цим багатьох суперечностей та невизначеностей.

Це пов’язано з процесом уніфікації фінансового законодавства – розробкою єдиної системи мір фінансово-правової відповідальності та фінансово-процесуального провадження. Станом на сьогодення можна стверджувати, що встановлення цього виду відповідальності є складовою частиною фінансово-правового регулювання. Так основний акт фінансового законодавства – Бюджетний кодекс України13 – встановлює відповідальність за порушення бюджетного законодавства, тобто за здійснене бюджетне правопорушення. Існує також погляд, що із ускладненням суспільних відносин, виокремленням нових галузей права, кожна з них повинна мати свій різновид юридичної відповідальності та механізм її реалізації. Для того, щоб уникнути критики слід уточнити, що це стосується безумовно лише основних, фундаментальних, а не комплексних галузей права. Фінансове право вправі іменуватися фундаментальною галуззю права, а відповідно мати свій специфічний вид юридичної відповідальності. На нашу думку фінансово-правова відповідальність посідає важливе місце серед інших видів юридичної відповідальності, її виникнення є цілком закономірним явищем у розвитку національного законодавства. Це пов’язано із необхідністю належного захисту та поновлення порушених публічних прав та інтересів держави у її фінансовій діяльності, оскільки вони не можуть бути належним чином та в повній мірі захищені через інші види юридичної відповідальності. Держава завжди була й буде зацікавленою у створенні й дотриманні встановленого порядку фінансових відносин, забезпеченні її майнових інтересів, зокрема, поповненні доходної частини бюджетів усіх рівнів, а також витрачанні коштів цих бюджетів. Порушення встановлених правил поведінки у фінансових відносинах призводить до притягнення до відповідальності. Надаючи суб’єктам фінансових правовідносин певні права і свободи, держава зі свого боку вимагає від цих суб’єктів належної реалізації встановлених приписів. Тим самим пояснюється необхідність і можливість державного примусу, однією з форм якого і є фінансово-правова відповідальність. Наявність бюджету та податків є однією з ознак держави і складає елемент правового статусу суверенітету держави. Порушення фінансової дисципліни в першу чергу зачіплює публічні інтереси держави. Примусове вилучення частини власності у грошовій формі сприяє виникненню у платників податків на рівні підсвідомості готовність до приховування доходу чи до інших неправомірних діянь, що забезпечують використання та розпорядження отриманим майном у повному обсязі без врахування суверенного права держави на частину цього доходу. Порушенню фіскальних прав держави також сприяють високі податкові ставки та низький рівень життя громадян. Сукупність перерахованих факторів створює передумови для здійснення чисельності податкових деліктів, і як наслідок, реакцію держави щодо захисту своїх майнових інтересів. Ще мають місце чисельні порушення встановленого порядку використання бюджетних коштів з боку розпорядників та одержувачів, що теж впливає на публічні інтереси держави14. Проте роль фінансово-правової відповідальності не слід абсолютизувати.

Т чи нш д держави у сфер мжнародних вдносин здйснюються фзичними особами й агентами держави. При виконанн цих дй особи можуть здйснювати найрзномантнш порушення як цивльно-правового, так  кримнально-правового характеру. За останн, тобто за т, як мстять у соб склад злочину, вони несуть у належних випадках кримнальну вдповдальнсть за законами  перед судом як сво, так  чужо держави, в залежност вд обставин. У даному випадку не лише гтлервська держава порушила норми мжнародного права, наслдком чого  заходи, вжит щодо держави, але й окрем фзичн особи, вчинюючи ц акти порушень, персонально здйснили кримнальн злочини, за як вони у вдповдност до Статуту Трибуналу пдлягають кримнальнй вдповдальност перед Мжнародним Вйськовим Трибуналом. Про поняття змови Захист одностайно  в рзних формах та варантах намагаться заперечити звинувачення пдсудних у злочиннй змов. Витягуючи з рзних джерел однобок й тенденцйно пдбран дефнц змови, захисники намагаються довести, що Гернг, Гесс, Рббентроп та нш не можуть розглядатися як учасники змови

1. Поняття та ознаки судової влади. Суд і правосуддя

2. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

3. Поняття організації та її ознаки

4. Поняття та сутність менеджменту

5. Поняття та форми державного устрою2

6. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості
7. Адміністративно-правова відповідальність в Україні
8. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги, вимагання та зґвалтування

9. Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

10. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

11. Поняття та види форм державного устрою у зарубіжних країнах

12. Поняття та методи криміналістики

13. Поняття та підстави звільнення від відбування покарання

14. Поняття та система господарського законодавства

15. Поняття та склад злочину

16. Цивільно-правова відповідальність за порушення лісового законодавства

Говорящий планшетик "Новогодний праздник".
В этом планшетике Умка поёт, говорит и рассказывает сказки! 16 новогодних песенок («Песенка Умки», «Белые снежинки», «Снеговик», «Дед
344 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Набор диких животных.
В наборе: 12 фигурок диких животных. Средний размер: 10 см. Возраст: 3 лет. Фигурки в наборе представлены в ассортименте, без возможности выбора.
461 руб
Раздел: Дикие животные
Настольная игра "Волшебник Изумрудного города".
Семейная игра для 2-6 игроков. Участники помогают Элли и ее друзьям добраться до Изумрудного города, для этого они выполняют разные
1490 руб
Раздел: Классические игры

17. Поняття та класифікація систем радіоавтоматики

18. Поняття та основні завдання системи валютного регулювання і валютного контролю

19. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

20. Поняття та основи формування громадянського суспільства в Україні

21. Поняття та структура Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності країн СНД

22. Поняття та види відходів
23. Цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення
24. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

25. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

26. Матераільна відповідальність працівників

27. Відповідальність бухгалтера

28. Адміністративна відповідальність

29. Адміністративна відповідальність в Україні

30. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за порушення податкового законодавства

31. Кримінальна відповідальність

32. Кримінальна відповідальність за погрозу вбивством

Конструктор "Кукольный домик".
Деревянный домик для маленьких кукол от компании "Большой Слон" привлечет внимание вашей малышки и не позволит ей скучать.
1155 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов
Игра "Торре. Сорви башню".
Игра типа «Дженга» с разноцветными брусочками и кубиком. Мы усложнили Вашу задачу, покрасив в разные цвета брусочки ставшей уже привычной
666 руб
Раздел: Игры на ловкость
Планшетик "Умный светофор".
Правила дорожного движения важно знать всем детям. Теперь их можно учить с новым планшетиком от Азбукварика «Умный светофор»! В планшетике
406 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

33. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України)

34. Кримінальна відповідальність. Різновиди злочинів

35. Підстави для визнання нормативно-правових актів недійсними Конституційним Судом України: теорія і практика

36. Юридична відповідальність

37. Відповідальність в конституційному праві

38. Відповідальність за згвалтування
39. Відповідальність за податкові правопорушення
40. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки

41. Відповідальність у міжнародному праві

42. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

43. Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення

44. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

45. Розкриття суті видів та форм цивільно-правової відповідальності

46. Страхові правовідносини та страхування цивільної відповідальності

47. Поняття, ознаки, класифікація правочинів та їх місце в системі юридичних фактів

48. Фінансово-правова норма, її зміст та особливості

Шкатулка РТО, 35.5х25.5х20 см (арт. 3678-RT-60).
1937 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Швабра-вертушка "Торнадо Хенди".
Швабра для пола "Торнадо" обладает крутящейся насадкой из микрофибры, обеспечивающей отличное впитывание грязи и жидкости во
1385 руб
Раздел: Швабры и наборы
Ручка "Автомат", 12 штук, в коробке.
Любовь сильного пола к различного рода оружию известна с давних пор. Но если настоящий автомат в руках подержать может далеко не каждый,
449 руб
Раздел: Оригинальные ручки

49. Страхування відповідальності позичальників за неповерненя кредиту

50. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

51. Поняття і види правових норм

52. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

53. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

54. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)
55. Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"
56. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

57. Поняття фінансового інжинірингу

58. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

59. Страхування відповідальності

60. Аналіз та визначення напрямків покращення фінансової надійності страхових компаній

61. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії

62. Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності

63. Документальне оформлення та облік фінансових результатів

64. Міжнародний досвід юридичної відповідальності аудиторів перед третіми особами

Микроскоп для смартфона "Kakadu".
Микроскоп для смартфона прекрасное дополнения для Вашего гаджета. Увеличение в 30 раз! Подходит практически ко всем смартфонам (толщина
383 руб
Раздел: Прочее
Деревянная игрушка "Набор для обучения".
Отличная игрушка для малыша. Способствует развитию мелкой моторики, логического мышления, координации движений.
749 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Интеллектуальная игра "Кубики для всех".
Представляем Вам игру "Кубики для всех" производства фирмы "Световид". Как же в нее играть, чтобы игра приносила
546 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками

65. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

66. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

67. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

68. Аналіз та аудит фінансового стану

69. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

70. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року
71. Деякі питання правового регулювання порядку вступу та порядку навчання у аспірантурі та порядку присвоєння наукового ступеню кандидата наук в Україні
72. Звільнення від кримінальної відповідальності

73. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

74. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

75. Поняття держави та її історичні форми

76. Поняття національного доходу та його використання

77. Поняття правового регулювання

78. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

79. Поняття, загальна характеристика та система злочинів проти довкілля

80. Поняття, предмет та зміст господарського договору

Карандаши акварельные "Mondeluz", 36 цветов.
Стержни карандашей изготовлены из прессованной акварели. Это позволяет рисовать ими как простыми карандашами, после чего смоченной в воде
692 руб
Раздел: Акварельные
Изограф, 0,1 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Защита для обуви.
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки

81. Поняття, функції та система трудового права України

82. Правове регулювання охорони та використання надр

83. Правове регулювання сімейних відносин за участю іноземців та осіб без громадянства

84. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

85. Правовий стан вільних та рабів у античній державі

86. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"
87. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види
88. Цивільний позивач та цивільний відповідач як учасник кримінального процесу

89. Винахід та корисна модель: поняття, патентування

90. Анти суржик. Найпоширеніші суржикові форми та їх правильні мовні відповідники

91. Джерела права та правова система Запорізької Січі

92. Правовий зміст та наслідки Української селянської реформи 1861 р.

93. Види попиту. Поняття товару та його суть

94. Променеві ознаки захворювань печінки та жовчного міхура

95. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

96. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

Альбом "Мои школьные годы" (книга с карманами на 11 лет).
Перед Вами то, что каждая семья так долго ждала – красивое, качественное, креативное школьное портфолио. Да еще и на все школьные годы!
842 руб
Раздел: Портфолио
Средство для мытья посуды биоразлагаемое "Synergetic", концентрированное, 5 л.
Концентрированное высокопенное средство для мытья всех видов посуды от любых видов загрязнений. 100% смываемость. Подходит для мытья
631 руб
Раздел: Гели, концентраты
Пазлы Maxi "Карта мира" (40 элементов).
Пазл для малышей "Карта мира" состоит из крупных элементов. Размер собранной картинки - 59х40 см. Средний размер элементов - 8х7,4 см.
331 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)

97. Поняття мотивації та класифікація мотиваційних теорій

98. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

99. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.