Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Overview Диаграмма1 Лист1 Shee 1: Диаграмма1 Shee 2: Лист1 1 податок на доходи громадям 12.50% 2 державні цільові фонди 14.40% 3 акцизний збір та мито 6.90% 4 податок на додану вартість 25.40% 5 податок на прибуток підприємства 19.80% 6 інші надходження 21.00% Разом 100.00% Overview Диаграмма1 Лист1 Shee 1: Диаграмма1 Shee 2: Лист1 роки Масова частка ПДВ в ВВП Масова частка ПДВ в доходах зведеного бюджету України 1995 8.5 18.7 1996 7.8 19.4 1997 8.2 28 2000 8.5 25.4 I. Вплив податкової системи на економічні показники діяльності підприємства. Система оподаткування — це продукт діяльності держави, її важливий атрибут. Кожна держава формує свою си­с­те­му оподаткування з урахуванням досвіду інших країн, власних національних особливостей, стану економіки, розвитку ринкових відносин, необхідності вирішення конкретних економічних і соціальних завдань. Становлення податкової системи України почалося з прийняття 25 червня 1991 року Закону України &quo ; Про систему оподаткування &quo ;. Цим Законом було створено передумови для її наступного розвитку. Система оподаткування в Україні являє собою сукупність податків, зборів, платежів до бюджету та внесків до бюджетних цільових фондів. що стягуються у визначеному порядку. Податки та збори — це обов’язкові платежі до бюджету і державних цільових фондів, що здійснюються платниками у порядку і на умовах визначених законодавчими актами України. В Україні стягуються загальнодержавні податки та збори а також місцеві податки та збори. До загальнодержавних належать такі податки та збори: податок на додану вартість ( ПДВ ); акцизний збір; податок на прибуток підприємств; податок на доходи фізичних осіб; мито; державне мито; податок за землю; податок на нерухоме майно; рентні платежі; податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів; податок на промисел; збір на геологорозвідувальні роботи. здійснені за рахунок державного бюджету; збір на спеціальне використання природних ресурсів; збір за забруднення навколишнього середовища; збір на обов’язкове соціальне страхування; збір на обов’язкове державне пенсійне страхування; збір до Державного інноваційного фонду; плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності. Щодо місцевих податків і зборів, то законом встановлено перелік з двох податків (податок з реклами, комунальний податок) і чотирнадцяти зборів. Кожна селищна, сільська, міська рада може затверджувати такий перелік, який вважає доцільним на території, що підпорядкована їй, крім обов’язкових місцевих податків і зборів: комунальний податок, збору на паркування автотранспорту, ринкового збору, збору на видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі і сфери послуг і збору з власників собак. Платники, ставки податків і зборів, бази і порядок нарахування, обов’язки, права і відповідальність платників, строки сплати до бюджету або цільових фондів кожного з названих податків і зборів визначається певними законами або іншими законодавчими актами, так наприклад всі питання щодо податку на додану вартість регулюється Законом України &quo ;Про податок на додану вартість&quo ; від 3.0

4.97 № 168/97-ВР, акцизний збір — &quo ; Інструкцією про порядок відрахування акцизного збору у випадку ввозу товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності на митну територію України&quo ; затвердженої Наказом Державної митної служби України&quo ; від 21.01.00, податок на прибуток — Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 16.06.97 р. Податки є формою фінансових відносин між державою і членами суспільства з метою створення загальнодержавного централізованого фонду грошових ресурсів, необхідних для здійснення державою її функцій. Таблиця 1. Структура доходів бюджету. Доходи Питома вага в структурі доходів бюджету 1999р. 2000р. ПДВ 24,2% 27,5% Податок на прибуток підприємств 13,7% 15,8% Податок на прибуток з громадян 15,3% 10,8% Державні цільові фонди 8,5% 8,8% Інші надходження 15,3% 7,9% Надходження від приватизації 2,1% 6,7% Акцизний збір 8,2% 5% Власні надходження бюджетних структур - 4,7% Платежі за використання природних ресурсів 5,4% 4% Мито 4,6% 3,5% Відрахування за транзит 5,3% 3% Надходження від НБУ - 1,2% Місцеві податки та збори 1,2% 1,1% За рахунок податків державний бюджет України формує більшу частину доходів держави, що дозволяє фінансувати програми соціального захисту населення, соціально-культурні заходи, науку та державні капітальні вкладення у розвиток галузей і структурну перебудову економіки. З державного бюджету передбачені асигнування на фінансування житлово-комунального та дорожнього господарства, оборони, будівництва житла для військовослужбовців, утримання правоохоронних і митних органів та податкових служб, органів законодавчої і судової влади, зовнішньоекономічної діяльності. Система державного оподаткування повинна не просто залучати частину вартості внутрішнього національного продукту на формування доходів Державного бюджету, але й активно впливати на підвищення ефективності суспільного виробництва, заохочувати окремого виробника, господарюючі суб’єкти до інвестування коштів у різні галузі діяльності Таким чином, соціально-економічне значення податків та зборів полягає у формуванні централізованих державних фінансових ресурсів, які акумулюються у бюджетах різних рівнів і перерозподіляються по витратних статтях відповідно з бюджетним розписом. Податкова система, що склалася в Україні передбачає поділ податків і зборів за економічним змістом на: податки і збори від реалізації продукції, виконання робіт та надання послуг; податки на доходи (прибуток); різні види плати (за природні ресурси, майно, тощо); надходження від зовнішньоекономічної діяльності; збори держави за вчинення дій, видачу документів, що мають юридичне значення, тощо. Якщо розглядати вплив на економічні показники діяльності підприємства як ознаку, то всі податки і збори можна поділити на такі три групи I група — податки та збори, що включаються у вартість товарів, тобто це непрямі податки, а саме: ПДВ, акцизний збір, мито, митний збір. Їх вплив на господарську діяльність суб’єктів підприємницької діяльності має опосередкований характер. Це ті податки та збори, що входять у ціну товарів.

Формально їх платниками є господарюючі суб’єкти, як посередники у їх перерахуванні, а фактично податки та збори сплачують кінцеві споживачі (фізичні особи), що купують товари і послуги. Проте не зважаючи на це вони все ж мають значний вплив на діяльність підприємства, оскільки збільшення ціни за рахунок їх нарахування призводить до зменшення попиту на товар, а це в свою чергу зменшує валові доходи підприємства. Податок на додану вартість визначається як різниця між вартістю реалізованих товарів, робіт, послуг та вартістю матеріальних та нематеріальних витрат, віднесених до валових витрат. Об’єктом оподаткування податком на додану вартість є: операції платників податку з продажу товарів, виконання робіт, надання послуг, в тому числі операції з оплати вартості послуг за договорами оперативної оренди (лізингу) та операцій з передачі права власності на об’єкти застави позичальнику (кредитору) для погашення кредиторської заборгованості заставодавця. Базою оподаткування податком на додану вартість є вартість операцій з продажу товарів, яка визначається виходячи з їх договірної вартості (контрактної), визначеної за вільними або регульованими цінами, з урахуванням акцизного збору, ввізного мита, інших податків і зборів, за винятком податку на додану вартість, що включається в ціну товару. Платники податку визначають суму податку на додану вартість самостійно в розмірі 20% від бази оподаткування. ПДВ виконує функцію регулювання системи посередників і доданої вартості створеної ними, а акцизний збір, митний збір і мито регулюють попит на окремі групи товари через свідоме збільшення ціни на них. Вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств акцизного збору, мита і митного збору має й інші особливості. Так акцизний збір сплачують лише ті підприємства, що займаються виробництвом або реалізацією підакцизних товарів імпортованих на територію України, при чому ставки акцизного збору встановлюються відповідно до кожного виду підакцизних товарів. Щодо мита і митного збору, то вони сплачуються при перетині товарів і послуг митного кордону України. Особливістю впливу цих податків є те що сплачується він за рахунок оборотних коштів і тому на період від сплати мита до реалізації споживачам товарів, що були імпортовані відбувається відволікання оборотних коштів імпортерів. II група — податки і збори, що включаються у склад валових витрат, а саме: збір за забруднення навколишнього середовища, податок з власників транспортних засобів і інших самохідних машин, комунальний податок, податок на землю, збір до Державного інноваційного фонду, збір на обов’язкове соціальне страхування, збір на обов’язкове пенсійне страхування. Ця група податків та зборів впливає на фінансовий результат діяльності через збільшення валових витрат і відповідно зменшення суми валового прибутку. Кожен з цих податків має свої особливості нарахування, наприклад: - збір за забруднення навколишнього середовища сплачується власниками джерел забруднення, в залежності від фактично використаного пального, виду палива і коректуючих коефіцієнтів; - податок з власників транспортних засобів і інших самохідних машин і механізмів сплачується юридичними та фізичними особами, що мають зареєстровані в Україні власні транспортні засоби, ставка податку залежить від різновиду транспортного засобу; - комунальний податок — місцевий податок, що сплачують усі юридичні особи, що перебувають на території України.

По тяжких боях за волю свого народу, в яких брав участь як старшина УГА, небіжчик опинився на Чехо-Словаччині, де попри фахові студії, що їх покінчив у такий короткий час, як лише дозволяли університетські приписи, віддався праці в студентських, громадських і політичних організаціях. „Зокрема замітна його роля в діяльності „Центрального Союзу Українського Студентства” (ЦЕСУС), де початкове він вів реферат міжнародніх зв'язків; як представник українського студентства, брав участь у різних міжнародніх студентських з'їздах, на яких вміло та гідно заступав не лише інтереси українського студентства, а й цілого українського народу, з притаманною йому завзятістю, відвагою і відвертістю, висуваючи українську справу та обвинувачуючи наших національних ворогів. Також активно проявлявся він в „Українській Академічній Громаді” в Празі, в „Студентському Віснику” як його співробітник тощо. За сумлінну працю студентство наділило його найвищим довір'ям, обравши його головою „ЦЕСУС”-у. „Багато часу й праці присвятив небіжчик об'єднанню української еміґрації в Чехо-Словаччині, яка, пересварена, ніяк не могла вміститися під одним дахом; та переконавшися в неможливості досягнути бажаного об'єднання, Разом з іншими закладає „Українську Громаду в ЧСР”, а далі працює над створенням „Союзу українських організацій” „Але найбільші його заслуги в справі розвитку націоналістичного руху. І так, у „Групі Української Національної Молоді”, якої був головою, він працював над поширенням ідей українського націоналізму, бувши одночасно співредактором „Національної Думки” та дбаючи про організаційне закріплення і поширення націоналістичного руху

1. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

2. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

3. Етапи організації бухгалтерського обліку

4. Організація обліку

5. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

6. Організація обліку власного капіталу підприємства України
7. Організація обліку запасів на підприємствах
8. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

9. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

10. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

11. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

12. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

13. Організація обліку грошових коштів в касі

14. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

15. Особливості "автоцивілки" в податковому обліку

16. Організація облікової політики підприємства

Набор для творчества "Шкатулка со стразами. Холодное сердце".
Каждая девочка мечтает о собственной шкатулке – в нее можно положить столько разных ценных вещей, так необходимых маленькой принцессе.
348 руб
Раздел: Эльза ("Холодное сердце")
Интеллектуальная игра "Сложи узор".
Игра состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены в 4 цвета. Это позволяет составлять из них 1, 2, 3 и даже
498 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Математический планшет.
Детская развивающая игрушка "Математический планшет" предназначена для занятий с детьми в детских учреждениях и домашних
433 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

17. Податковий облік і звітність

18. Особливості вирощування кореневласних саджанців обліпихи в умовах правобережного лісостепу України

19. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

20. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

21. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

22. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії
23. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
24. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

25. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

26. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

27. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

28. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

29. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

30. Організація управлінського обліку

31. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

32. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

Трубка телефонная беспроводная.
Инструкция по применению: 1. Ставим на зарядку базу при помощи USB. 2. На базу кладем трубку таким образом, чтобы контакты сошлись. 3.
383 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Интерактивный Лев Bondibon.
Лев Болтун – это портативный анимированный динамик, который воспроизводит музыку с Вашего МР3 плеера, смартфона или ноутбука и
638 руб
Раздел: Интерактивные животные
Микрофон "Пой со мной! Русское диско".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Расскажи, Снегурочка»,
314 руб
Раздел: Микрофоны

33. Організація бухгалтерського обліку

34. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

35. Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access

36. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

37. Організація і методика податкового контролю

38. Реформування податкового законодавства України до європейських стандартів: організаційно-правові засади
39. Состав и формы бухгалтерской отчетности (СКЛАД І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ)
40. Організація приймання товару в аптеці

41. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

42. Організація праці

43. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

44. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

45. Організаційна система управління природокористуванням України

46. Організація оплати праці на підприємстві

47. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

48. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

Шкатулка "Мишка", 7x10 см.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
332 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Рюкзачок "Снеговик".
Симпатичный детский рюкзачок сшит из мягкой ткани ярких расцветок и украшен изображением снеговика. Во внутреннее отделение поместятся
706 руб
Раздел: Детские
Качели детские подвесные "Вятушка".
Подвесные качели "Вятушка" станут необходимым атрибутом активного отдыха. Качели имеют цельный, жесткий трубчатый каркас с
557 руб
Раздел: Качели

49. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

50. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

51. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

52. Рельєф та ландшафтна організація

53. Діюча практика обліку операцій з векселями

54. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку
55. Організація банківської справи
56. Організація біржової торгівлі

57. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

58. Організація діяльності "ПриватБанку"

59. Організація кредитної роботи в комерційному банку

60. Організація та планування кредитування

61. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

62. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

63. Організація будівельного майданчика

64. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

Деревянные часы своими руками "Котенок".
Деревянные часы для сборки, выполненные в виде конструктора для детей, станут отличным времяпрепровождением. Такой набор для творчества
343 руб
Раздел: Обучающие, игровые
Бустер Happy Baby "Booster Rider" (цвет: aqua, 15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 2 (15-25 кг)
Ручки шариковые "Replay. Пиши-стирай", 4 штуки, 1 мм.
Шариковая ручка со стираемыми чернилами. Исправления делаются просто, и поэтому она идеальна для использования в школе. Стирательная
307 руб
Раздел: Цветные

65. Організація робочого місця бухгалтера

66. Рівні організації організму людини

67. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

68. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

69. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

70. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів
71. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна
72. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

73. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

74. Іноземний досвід ведення бухгалтерського обліку

75. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві

76. Нормативна регламентація фінансової звітності в Україні

77. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

78. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

79. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

80. Організація документування господарських операцій

Дорожная игра "Голодные бегемотики".
Забавная игра «Голодные бегемотики» не даст соскучиться! Она рассчитана на двух человек, каждый из которых играет за голодного бегемота:
543 руб
Раздел: Игры на ловкость
Швабра для пола "Помощница".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
314 руб
Раздел: Швабры и наборы
Комплект детского постельного белья "Пираты".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

81. Організація і методика аудиту грошових коштів

82. Організація і методика проведення аудиту касових операцій

83. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

84. Перехід на Міжнародні стандарти фінансової звітності – міркування для вашого бізнесу

85. Порівняльна характеристика розкриття статей дебіторської та кредиторської заборгованостей у фінансовій звітності згідно П(С)БО та М(С)БО

86. Порядок складання фінансової звітності
87. Предмет, об’єкти і метод бухгалтерського обліку
88. Принципи побудови обліку операції та фактів поза балансом

89. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

90. Роль обліку в управлінні підприємством

91. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

92. Судово-бухгалтерська експертиза обліку основних засобів

93. Теоретичні основи обліку та аудиту

94. Теоритичні основи бухгалтерського обліку

95. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

96. Фінансовий облік розрахунків з бюджетом

Глобус Марса диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы
Набор цветных гелевых ручек, 30 цветов.
Набор цветных гелевых ручек, 10 цветов с блестками, 5 цветов пастельных, 5 цветов - мультицвет, 10 цветов - гель. Размер ручки 15 см.
545 руб
Раздел: Цветные
Стерилизатор "Care" для микроволновой печи (на 3 бутылочки).
Стерилизатор Care предназначен для стерилизации детских бутылочек. С помощью данного устройства можно эффективно простерилизовать
1045 руб
Раздел: Стерилизаторы, сушилки

97. Форми бухгалтерської звітності

98. Автоматизація обліку зносу (амортизації) необоротних активів

99. Аналіз обліку витрат виробництва


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.