Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Приватна детективна і охоронна діяльність

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Зміст Вступ 1. Діяльність приватних охоронних структур 2. Структура ринку охоронно-детективних послуг 2.1. Види охоронно-детективних послуг 2.2. Структура безпеки Ростовської області 3. Іноземні компанії на російському ринку охоронних послуг Висновок Вступ Кардинальні зміни в суспільному житті, політична, економічна нестабільність, виникнення нових форм власності, зростання числа нових суб'єктів господарської діяльності, стрімкий розвиток підприємництва і розширення приватного сектора економіки неминуче спричинили за собою зміну системи суб'єктів боротьби із злочинністю в Росії. В період реформ втратили колишнє значення окремі суспільні формування, такі як добровільні народні дружини, в той же час виникли нові суб'єкти боротьби із злочинністю. Зокрема, інтенсивно розвивався інститут приватної детективної і охоронної діяльності. Відомо, що велика частина грошей платників податків йде на утримання державного апарату, у тому числі на зміст правоохоронних органів. Держава в тому або іншому ступені створює гарантії безпеки своїх громадян і їх власності. Безумовно, ці гарантії можуть бути, більш високими в найбільш розвинутих в економічному плані державах. Ось тільки чи здатна держава забезпечити повну гарантію безпеки своїх громадян і їх власності? Всі цивілізовані країни пройшли по дорозі не тільки дозволи діяльності приватних охоронних і детективних структур, але і різними способами стимулюють їх розвиток. Своєю діяльністю недержавні охоронні підприємства вносять істотний внесок в боротьбу із злочинністю в РФ. Забезпечення охорони комерційних і окремих державних структур, перевірка торгових і фінансових партнерів, перевірка благонадійності громадян при пристрої на роботу, все це сприяє скороченню темпів зростання правопорушень, зберігає від розкрадання значні матеріальні і фінансові засоби, а в цілому - сприяє стабілізації економіки і поліпшенню криміногенної ситуації в країні. В нинішній ситуації приватні охоронно-розшукові підприємства сталі невід'ємною частиною системи внутрішньої безпеки держави. Вони вносять істотний внесок в справу заборони зростання злочинності і боротьби з нею. В даний час основну частину керівництва приватних охоронних служб і служб безпеки складають колишні співробітники МВС, ФСБ і прокуратури. Вони зберегли свої зв'язки з колишнім місцем роботи, що може, при правильній постановці питання, сприяти координації діяльності державних і приватних правоохоронних структур. 1. Діяльність приватних охоронних структур До числа змін, що відбулися останніми роками в правовій сфері, слід віднести передачу частини функцій державних правоохоронних органів і спецслужб недержавним детективним і охоронним агентствам (ДОА), службам безпеки підприємств і організацій, в яких в даний час працюють сотні тисяч чоловік. Приватна детективна і охоронна діяльність визначається, як надання на відшкодувальній договірній основі послуг фізичним і юридичним особам в цілях захисту законних прав і інтересів. Подібна діяльність може здійснюватися підприємствами, що мають спеціальний дозвіл (ліцензію) органів внутрішніх справ Російської Федерації.

В законі також вказано, що громадяни, що займаються приватною детективною діяльністю, не має права здійснювати які-небудь оперативно-розшукові дії, віднесені законом до виняткової компетенції органів дізнання; дія законів, що закріплюють правовий статус працівників правоохоронних органів, на осіб, що здійснюють приватну детективну і охоронну діяльність, не розповсюджується. Законом передбачено два види приватної детективної і охоронної діяльності: розшук і охорона. Протягом доби з моменту укладення контракту з клієнтом на збір відомостей приватний детектив зобов'язаний письмово повідомити про це особу, дізнання, слідчого, прокурора або суд, що проводить, в чиєму виробництві знаходиться кримінальна справа. Послуги охорони можуть надавати лише фізичних або юридичних осіб, що мають статус приватного детектива, приватного детективного підприємства або об'єднання, приватного охоронця або приватного охоронного підприємства або охоронно-розшукового підрозділу. Фізичні і юридичні особи, що не мають такого статусу, не має права надавати розшукові і охоронні послуги. Приватним детективом признається громадянин Російської Федерації, що отримав в установленому порядку ліцензію на приватну розшукову діяльність і виконуючий перераховані в законі розшукові послуги. Поєднання цієї діяльності з державною службою не допускається. Приватні охоронні підприємства мають право створювати об'єднання, що мають статус юридичної особи. Такі об'єднання повинні отримати відповідну ліцензію в органах внутрішніх справ. Керівники об'єднань зобов'язані мати вищу юридичну освіту і ліцензію на приватну розшукову діяльність. Охоронним підприємствам дозволяється надавати послуги у вигляді озброєної охорони майна власників, а також використовувати технічні і інші засоби, що не заподіюють шкоди життя і здоров'ю громадян і навколишньому середовищу, засобу оперативної радіо- і телефонного зв'язку. В процесі здійснення приватної детективної діяльності дозволяється застосовувати спеціальні засоби і вогнепальну зброю тільки у випадках і порядку, передбаченому законом, і в межах наданих ліцензією. Треба визнати, що сьогодні без недержавної системи забезпечення безпеки, у тому числі захисти державних інтересів обійтися не можна. Якби одні державні правоохоронні органи могли вирішувати цю задачу, можна було б обмежувати діяльність недержавної системи. Але державні органи сьогодні не в змозі протистояти навіть злочинності - самим небезпечним порушенням закону. Тому треба бути реалістами і ставити перед недержавною службою безпеки чіткі, змістовні задачі, давати їй відповідні повноваження, але і розуміє, контролювати її діяльність. Належне функціонування недержавних правоохоронних структур, служб безпеки залежить і від наукового забезпечення цієї діяльності, від підготовки кадрів, від багатьох інших чинників. Причому важливу роль покликана грати і преса. В засобах масової інформації рідко обговорюються питання діяльності недержавних служб безпеки. Всі ці служби як би зрівнюються, а їх діяльність нерідко сприймається, як тільки зовні охоронна, діяльність охоронців. У пресі можна ці питання обговорювати більш широко і більш ясно.

І краще, коли це робитимуть люди, які бачать проблему і із сторони, і як би зсередини. Існує також проблема кадрів. Якщо людина закінчує службу в правоохоронних органах (в МВС, в службі безпеки, в прокуратурі, в податковій поліції і т. п.) і приходить в недержавну структуру, він розуміє, що робота в ній носить специфічний характер. Потрібна додаткова підготовка. Необхідно розвивати системи такої підготовки, у тому числі за участю державних органів. Тут доведеться вирішувати комплекс украй важливих проблем. І якщо це все не робити терміново, забезпечення безпеки недержавних структур і навіть структур, де державна частка є переважаючою, будуватиметься на напівлегальній або навіть неправовій основі. В цьому зацікавлені окремі співробітники державних структур, що наживаються на наданні допомоги у вигляді надання необхідної інформації і т.п. 2. Структура ринку охоронно-детективних послуг Ринок охоронно-детективних послуг має структуру, показану на рис.1. Мал. 1. Структура ринку охоронно-детективних послуг 2.1 Види охоронно-детективних послуг Сучасний ринок пропонує господарюючому суб'єкту наступні види охоронно-детективних послуг: забезпечення збереження і фізичного захисту матеріальних об'єктів і фінансових коштів; контроль і забезпечення безпеки персоналу; забезпечення безпеки інформаційних ресурсів; інформаційно-аналітичні дослідження і прогнозні оцінки безпеки, у тому числі економічної (оцінка економічної стійкості, фінансової спроможності і надійності партнерів і конкурентів, управління фінансовими і іншими підприємницькими ризиками і ін.) Очевидно, що для збереження своїх позицій на ринку виробники цих послуг повинні підвищувати їх якість, що вже найближчим часом зажадає проведення наукових досліджень, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів в області фінансово-господарської діяльності, управління персоналом, психології, створення технічних засобів охорони, захисту інформації і т.д. Ця тенденція вже простежується в роботі провідних компаній країни, про що можна судити по все зростаючій кількості різних заходів (виставок, семінарів, конференцій, короткострокових курсів), пов'язаних з охоронно-детективним бізнесом. Особливістю ринку охоронно-детективних послуг є необхідність створення власної системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів. Сьогодні система підготовки кадрів для приватних охоронно-розшукових структур представлена тільки недержавними освітніми установами початкової професійної освіти, що готують приватних охоронців. Що стосується фахівців середньої і вищої ланки, то цивільні вищі і середні учбові заклади Росії не займаються підготовкою управлінців в області безпеки, хоча у всіх розвинутих країнах світу безпеку бізнесу забезпечують професійні менеджери по безпеці. Поки для цього напряму підготовки відсутні державні освітні стандарти і затверджені в установленому порядку спеціальності, підготовка таких фахівців можлива тільки в системі додаткової професійної освіти. Враховуючи специфічний характер послуг, зв'язаних з використанням службової зброї, спецзасобів і спецтехніки, ринок охоронно-детективних послуг повинен контролюватися правоохоронними органами.

Молотов і Каґановіч відкидають пропозицію українських комуністів обнизити хлібоздачі; 7.7. закон про охорону „соціялістичного майна”, ув'язнення за збирання колосків, відбирання жорен; 22. 8. закон про боротьбу з „спекуляцією” встановляє голодову бльокаду; 18. 11. ЦК КП(б)У обвинувачує низових комуністів у співпраці „з куркулями і петлюрівцями”. 1933 рік – кульмінаційний рік голоду й розгрому українського життя й масового терору; 24. 1. 1933 московський ЦК засудив діяльність Центр. Комітету КП(б)У, призначив П. Постишева диктатором і Всеволода Баліцького шефом ҐПУ України; приїзд Постишева і 15 тисяч партійців; масове винищення місцевого партійного й адміністраційного апарату; масова чистка в кооперації й серед інтеліґенції; облога і вимирання сіл; самогубства комуністів: 13.5. М. Хвильового, 7.7. М. Скрипника, 3.8. (закордоном) Миколи Стронського; в зимі на місце Власа Чубара[50] назначено Панаса Любченка головою наркомату УССР (до 1937 р.), а на місце М. Скрипника В. Затонського наркомом освіти; керівництво ВУАН після розгрому професорів переходить в комуністичні руки і перемінює назву на УАН, а через рік на „УАН УССР”; 13.3. колегія ОҐПУ (за Мєнжинського) засудила 35 вищих урядовців Наркомзему і Наркомради (аґрономів) на розстріл, 22-ох – на 10 років, а 18 – на 8 років ув'язнення, щоб вину за народовбивство перекинути на опозиційні елементи; введено в дію політвідділи МТС і радгоспів; виарештовано членів мережі УВО-ОУН; розстріляно 34 українських комуністів; в листопаді засуджено комуністів О. Шумського і М

1. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

2. Інвестиційна діяльність страхових компаній

3. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

4. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

5. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

6. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства
7. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств
8. Життя та діяльність І.П.Котляревського

9. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи

10. Діяльність СГ "ТАС"

11. Маркетингова діяльність комерційного банку

12. Інвестиційна діяльність страхових компаній

13. Життєдіяльність личинок волохокрильців

14. Аудиторська діяльність

15. Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків

16. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

Набор маркеров-текстовыделителей "Boss Original Pastel", 4 цвета.
Набор текстовыделителей — классика в пастельных тонах, ориентированный на течение в индустрии моды. Выполненный в спокойной цветовой
535 руб
Раздел: Текстовыделители
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 2/S (3-6 кг), 70 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
661 руб
Раздел: 0-5 кг
Машинка закаточная (улитка, полуавтомат) "Мещера-1".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
419 руб
Раздел: Консервирование

17. Правотлумачна діяльність

18. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

19. Видавнича діяльність університетських наукових історичних товариств на початку ХХ ст.

20. Діяльність Євгена Коновальця

21. Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939-1946 роках. Історико-правовий аспект

22. Київська Русь: діяльність київських князів Олега, Ігоря, Ольги
23. Культурницька діяльність єврейських громад в Україні в середньовіччі
24. Політична діяльність Лазара Кагановича

25. Діяльність Книжкової палати України ім. І. Федорова зі створення інформаційних продуктів і надання інформаційних послуг

26. Акторська діяльність І. Тобілевича

27. Життя та творча діяльність Остапа Вишні

28. Виробничо-комерційна діяльність ресторану "Гомін Карпат"

29. Комерційна діяльність

30. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

31. Маркетингова діяльність компанії "Сандора"

32. Товарна політика і комерційна діяльність

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Набор утолщенных фломастеров для декорирования (5 цветов).
Набор фломастеров для декорирования различных поверхностей с металлическим эффектом. Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от
522 руб
Раздел: До 6 цветов
Карандаши цветные "Noris Club. Johanna Basford", 36 цветов.
Количество цветов: 36. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: шестигранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
837 руб
Раздел: Более 24 цветов

33. Життєвий цикл товару та маркетингова діяльність фірми

34. Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів

35. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

36. Діяльність транснаціональних корпорацій на світовому ринку

37. Економічна діяльність ООН

38. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Лубнифарм"
39. Зовнішня економічна діяльність
40. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

41. Діяльність Ради економічної взаємодопомоги

42. Діяльність канцелярії. Атестація і звільнення кадрів

43. Діяльність органів управління освітою

44. Комунікаційна діяльність. Її рівні, види, форми

45. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

46. Ігрова діяльність у навчальному процесі початкової школи

47. Педагогічна діяльність Миколи Івановича Пирогова

48. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

Набор столовый детский "Антошка" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая -1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - нож столовый - 1 шт; - ложка чайная - 1
399 руб
Раздел: Ложки, вилки
Подставка для ножей AK-210ST "Alpenkok", 11x22 см.
Размеры: 11х22 см. Подставка для ножей мраморной расцветки с черным наполнением. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть:
673 руб
Раздел: Подставки для ножей
Колокольчик декоративный "Узор", 8x13 см.
Цвет: белый. Материал: фарфор. Размер: 8x13 см.
355 руб
Раздел: Миниатюры

49. Діяльність дошкільника

50. Дослідницька та творча діяльність на уроках біології

51. Політична діяльність і політичні відносини

52. Професійна діяльність шкільних психологів

53. Теорія й практична діяльність психолога

54. Діяльність українських православних місіонерів у XVIII столітті
55. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму
56. Становище болгарської діаспори в Україні та діяльність болгарських товариств

57. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

58. Активна діяльність як об’єкт вивчення філософії

59. Діяльність державної податкової інспекції

60. Діяльність фінансових фондів

61. Інвестиційна діяльність підприємства

62. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

63. Фінансова діяльність акціонерних товариств

64. Фінансова діяльність субєктів господарювання

Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (белая).
Каталка "Mercedes-Benz SLS AMG С197" - это легкая пластиковая каталка для детей от года. Она может использоваться как дома, так
2590 руб
Раздел: Каталки
Универсальный стиральный порошок "Meine Liebe", концентрат, 1000 г.
Предназначен для стирки цветного и белого белья во всех типах стиральных машин при температурах от 30 С до 90 С, а так же для ручной
438 руб
Раздел: Стиральные порошки
Уголок природы. Стенд.
Стенд с подвижными стрелками. На стенде расположены 3 пластиковых кармашка для карточек. Изготовлен из качественного, плотного, картона -
396 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

65. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

66. Вплив антропогенного фактора на життєдіяльність водних організмів

67. Екологія і практична діяльність людини

68. Інвестиційна діяльність в ринковій економіці

69. Інноваційна діяльність

70. Інфляція та інвестиційна діяльність
71. Підприємницька діяльність в умовах конкурентного господарювання
72. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

73. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

74. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

75. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

76. Творчість Рембрандта

77. Маркетингова сутність реклами

78. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

79. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

80. Сутність та зміст сучасного менеджменту

Подгузники Moony, 6-11 кг, экономичная упаковка, 62 штуки.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг
Рамка деревянная со стеклом, формат 40х40 см, арт. 2N66.
Размер: 40х40 см. Цвет: клён. Материал: дерево.
404 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: зелёный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы

81. Відповідальність за порушення податкового законодавства

82. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

83. Поняття, предмет і система міжнародного приватного права

84. О частной детективной и охранной деятельности

85. Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини

86. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
87. Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання
88. Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників

89. Совість Риму - соціо-культурна роль стоїцизму

90. Філософська культура особи та її суспільна значущість

91. Сбалансованість бюджета України

92. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

93. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

94. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

95. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту

96. Ринкова пропозиція та її еластичність

Брошюровщик "Heidi Swapp. The Cinch".
Брошюровщик делает квадратные отверстия и предназначен для создания календарей, блокнотов, альбомом и много другого в домашних условиях.
8099 руб
Раздел: Прочее
Принцессы. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Ватт Фиона
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
346 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Дневник в комплекте с пеналом "Джинс", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: белый офсет 70 г/м2, печать в 1 краску. Способ скрепления:
354 руб
Раздел: Для старших классов

97. Смешанные формы детективной и охранной деятельности

98. Правова охорона навколишнього природного середовища

99. Охорона праці


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.