Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Особености налоговых ситем стран Бенилюкса /Особливості податкових систем країн Бенілюкса (Бельгія, Нідерланди, Люксембург)/

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Міжрегіональна Академія управління персоналом Закарпатський інститут ім.Августина Волошина Факультет бізнесу та зовнішньо-економічної діяльності Кафедра економіки та управління бізнесом Габор Кристина Іванівна Контрольна робота на тему: Особливості податкових систем країн Бенілюкса (Бельгія, Нідерланди, Люксембург) З дисципліни: Податкові системи зарубіжних країн Шифр групи: 11-2000 (С6ОА) (2.0з) Спецальність: облік і аудит № залікової книжки: Фз-00437 Буковська О.Д. Ужгород-2002 Як відомо, Бенілюкс – це скорочена назва митно-економічного союзу Бельгії, Нідерландів і Люксембургу. Договір про союз підписаний в 1958 р., почав діяти в 1960 р. Міце перебування керівних органів – м.Брюсель. Податкові системи окремих країн Бенілюкса мають багатовікову історію. У сучасних умовах економіка цих країн представляє собою практично єдиний господарський комплекс. У той же час податкова система кожної з держав має ряд специфічних властивостей. Як і в інших розвинених країнах, механізми оподаткування Бельгії, Нідерландів і Люксембурга мають комплексний характер і підлягають постійним змінам. Нідерланди Королівство Нідерландів Законодавство країни поділяє платників податків на дві категорії: резиденти та нерезиденти. Юридична особа рахується резидентом, якщо її управляючі постійно знаходяться в Нідерландах і її статут зареєстрований у цій країні. Платники-резиденти обкладаються податком на прибуток, включаючи прирости капіталу, незалежно від місця і джерел його формування. Платники- нерезиденти платять податок з доходу, отриманого в Нідерландах. До найбільш значних доходів відносяться прибуток, отриманий від: o діяльності постійного представництва чи агентства; o нерухомості; o продажу акцій компаній, якщо нерезидент володів не менш ніж одною третиною цих цінних паперів; o участі у підприємницькій діяльності в Нідерландах, але не в якості акціонера. Компанії-резиденти разом з одною чи більше дочірніми організаціями можуть утворювати фінансові об’єднання для того, щоб виступати єдиним об’єктом оподаткування. Зарубіжні інвестори при визначенні структури та виду інвестицій повинні приймати до уваги, що по законам Нідерландів розрізняють інвестиції через резидентські компанії, філії іноземних корпорацій чи товариств, а також: . тільки компанії-резиденти підлягають обкладанню податком на капітал; . хоча ставки податку на прибуток єдині для резидентів і нерезидентів, прибуток, що направляється компанією-резидентом на виплату дивідендів, підлягає оподаткуванню на дивіденди, тоді як прибуток, що перераховується відділеннями і товариствами. – не підлягає; . звичайно не обкладається податком передача акцій нідерландською компанією, в той же час існує податок на прибуток, отриманий від продажу чи передачі активів відділень і товариств; . нідерландські компанії мають право на пільги в результаті односторонніх правил, введених для уникнення подвійного оподаткування, в той час як відділення і товариства - не мають; . нідерландські компанії мають, а відділення і товариства не мають права сплати податку на консолідований прибуток фінансової групи. Необхідно мати на увазі, що іноземні інвестори, крім того, керуються ще й податковими правилами, діючими в їх країнах.

По законам Нідерландів оподаткування підлягає весь дохід незалежно від джерел його отримання. Річний прибуток визначається наростаючим підсумком (згідно правил бухгалтерського обліку). При цьому податкова звітність може і не бути ідентиною комерційній. Облік запасів і матеріалів на складі ведеться по первісній оцінці. Амортизаційні нарахувнаня здійснюються прямолінійно. Нематеріальні активи, що формуюються при придбанні підприємства, звичайно дозволено піддавати амортизації, а при купівлі акцій, як правило, не дозволено. Будь-який розподіл прибутку, в тому числі і податки, на собівартість на відноситься. Іноземні податки на прибуток можуть бути враховані тільки в тих випадках, якщо таки податки сплачені в повному обсязі без відповідних податкових кредитів. Існує ряд обмежень по віднесенню на собівартість винагород акціонерів, яким належать “значні” пакети акцій компанії і які при цьому є членами ради директорів. Крім того, 25 % визначених витрат, в яких присутній елемент особистого доходу (наприклад, витрати на продукти харчування, проведення конференцій, представницьких витрат), на собівартість не списуються. Сплату процентів відносять на затрати, за виключеням тих випадків, коли вони мають відношення до кредитів, використаних на придбання чи фінансування іноземних дочірніх підприємств, дивіденди яких звільнені від податків. Облік в затратах інфляції в теперішній час не допускається. Протягом років компаніям було дозволено виключати з оподатковуваного доходу до 4% вартості їх активів (це правило було відмінено в 1988 р.). Хоча згідно законодавства співвідношення між залученими і власними коштами компанії ніяк не регламентується, віднесення надмірно великих сум відсоткових платежів на собівартість може бути заперечено управлінням по державним доходам. Управління також вправі трактувати кредити, відсотки по яких не стягуються чи котрі боржник не здатний виплатити, як власні кошти компанії. Втрати можуть бути погашені за рахунок доходів минулих періодів до трьохрічної давності чи включені у витрати майбутніх періодів протягом восьми років. Втрати, понесені протягом перших шести років після створення компанії, можуть бути віднесені на собівартість протягом невизначеного періоду. При ліквідації акціонерного товариства чи його відділення воно повинно продати всі активи по ринковим цінам, а грошові кошти розподілити між акціонерами. Отриманий прибуток підлягає оподаткуванню по звичайним ставкам, а розподілений прибуток обкладаться податком на дивіденди. В операціяї акціонерного товариства із залежними компаніями державні органи мають право самостійно визначати його прибуток при умові, що ціни при таких угодах не були ринковими. Якщо при цьому прибуток був виведений із компанії, такий прибуток розглядається як приховані дивіденди і повинен обкладатися податком на дивіденди. Коли прибуток перераховується платнику податку, він може розглядатися як капіталовкладення і оподаткуванню не підлягає. Із перерахованих правил є ряд важливих винятків: > суми, отримані від реалізації основних засобів, можуть бути направлені в спеціальний резерв, який повинен бути використаний на купівлю нових основних засобів протягом наступних чотирьох років.

Резерв зменшує балансову вартість цих засобів, понижуючи тим самим щорічні амортизаційні відрахування; > відрахування на благодійність можуть списуватися на собівартість в розмірі до 6 % від прибутку; > інвестиційні кредити, у формі прискореної амортизації допускаються тільки для дрібних підприємців (до 1988 р. для деяких видів інвестицій були певні податкові кредити. Але ця система в теперішній час відмінена); > звільнення від податку інвестиційного доходу при умові, що такий дохід отриманий не в результаті володіння товарними запасами (досить важлива риса податкового законодавства). причому інвестору повинна належати частка, що складає не менше 5 % капіталу компанії. Це саме правило відноситься до часткової участі у розмірі не менше 5 % в зарбужних компаніях, якщо така компанія підлягає обкладанню податком на прибуток і часткова участь не носить форм портфельних інвестицій чи володіння товарними запасами. Частка в 25 % і більше в дочірніх компаніях у країнах ЄС також служить підставою для звільнення від податків, навіть, якщо інвестиції носять характер портфельних, якщо тільки дотримані дві інших умови; > звільняються від податків звичайно платник, компанія якого стає частиною іншої компанії в обмін на її акції; > при певних умовах від податку звільняється дохід від зарубіжних джерел. В Нідерландах стало традицією попередньо обговорювати питання податкової політики між зацікавленими організаціями і компаніями. Це особливо результативно, якщо рішення інветора розмістити капітал в Нідерландах залежить від певних податкових зобов’язань. При цьому, як правило, консультації з компаніями, спеціалізованими в торговому бізнесі, не проводяться. В Нідерландах встановлена ціла серія спеціальних нормативних актів, що регулюють облік в оподаткуванні збитків нідерландських компаній за кордоном та іноземних компаній в Нідерландах. Для платників-резидентів податковим роком вважається звітний рік компанії. Податкові декларації повинні бути здані звичайно протягом 5-ти місяців, наступних за звітним періодом. Якщо платник податку надасть податковим органам оцінку величини оподатковуваного прибутку за попередній рік, йому може бути надана відстрочка. На такій оцінці засновано попереднє оподаткування. Резидент протягом звітного року робить внески в декілька етапів. Податок звичайно розраховується, виходячи з прибутку попереднього року. Але він може бути вирахуваний і на основі величини прибутку поточного року. Державні органи зобов’язані визначитит кінцевий розмір податку протягом трьох років з дня закінчення податкового року. Але стягувати податки дозволено протягом 5-ти років при умові, що стали відомі нови факти, про які державні органи не могли знати раніше. Стягнення з доходу від закордонних джерел допускається в період 12 років. Якщо платник не згодний з величиною податкового платежу, він протягом двох місяці з дня обкладання може подати клопотання на ім’я свого податкового інспектора. Інспектор, переглянувши обкладання, або знизить, або підтвердить розмір податку. Закон не встановлює для інспектора часових обмежень для прийняття рішення.

Эти задачи Германия, являющаяся сердцем и двигателем глобального европейского проекта, выполняет последовательно и методично. Немецкие конструкторы Единой Европы, разумеется, понимают, что ЕС экономически неэффективен в долговременном масштабе и политически неустойчив. Но эта геополитическая структура позволяет Германии выиграть время и усиливает ресурсную базу глобального проекта. Распад ЕС, когда он произойдет, также будет утилизирован и использован во благо постиндустриализации. Карта 12.2. Европейская версия Следует иметь в виду, что, хотя Германия и считает себя единственным субъектом проекта, ситуация в Европе достаточно сложная и в развивающейся игре все имеют свои шансы. Ирландия создала лучшую в Европе инновационную систему и ввела у себя законодательство, практически освобождающее от налогов когнитивные формы деятельности. Великобритания дальше всех продвинулась в биоинженерии. Франция и страны Бенилюкса сосредоточили в своих руках управленческие технологии ЕС, Германия имеет наиболее развитую экономику и наиболее пассионарное население

1. Налоговые системы развитых стран и их сравнение с налоговой системой России

2. Налоговые системы зарубежных стран

3. Налоговые системы зарубежных стран

4. Налоги и налоговая система РФ

5. Налоговая система государства, налоги и их виды

6. Налоговая система Российской Федерации
7. Налоговая система РФ и пути ее реформирования
8. Налоговая система Японии

9. Налоговая система России в новом правовом поле

10. Доклад: Страны мира во второй половине XX века. Франция.

11. Налоговая система Швеции

12. Налоговая система и налогоплательщики в России: варианты взаимодействия

13. Налоговая система России: сущность, проблемы, перспективы развития

14. Анализ налоговой системы России. Некоторые аспекты

15. Налоговая система Кыргызстана

16. Анализ налоговой системы России. Некоторые аспекты

Ручка гелевая "BLGP-G1-5", синяя, 0,3 мм, 3 штуки.
Гелевая ручка Pilot имеет пластиковый корпус с резиновой манжеткой, которая снижает напряжение руки. Стержень с чернилами синего цвета в
345 руб
Раздел: Синие
Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (белая).
Каталка "Mercedes-Benz SLS AMG С197" - это легкая пластиковая каталка для детей от года. Она может использоваться как дома, так
2590 руб
Раздел: Каталки
Универсальный стиральный порошок "Meine Liebe", концентрат, 1000 г.
Предназначен для стирки цветного и белого белья во всех типах стиральных машин при температурах от 30 С до 90 С, а так же для ручной
438 руб
Раздел: Стиральные порошки

17. Сущность налога и налоговая система

18. Законодательство РФ о налогах и сборах. Общие принципы построения налоговой системы РФ

19. Налоговая система

20. Налоговая система Африки

21. Налоговая система Канады

22. Налоговая система РФ
23. Налоговая система РФ
24. Налоговая система Украины

25. Основные черты построения налоговой системы Франции

26. Проблемы реформирования налоговой системы Российской Федерации

27. Система ценообразования и налоговая система

28. Список экзаменационных вопросов и билетов по налоговой системе за осенний семестр 2000 года

29. Список экзаменационных вопросов и билетов по налоговой системе за осенний семестр 2000 года

30. Налоговая система Украины

31. Налоги и налоговая система

32. Налоговая система Республики Казахстан.

Пазл "Собака", 697 элементов.
Собака и человек вместе с глубокой древности. Собрав этот пазл, Вы получите уникальное фигурное изображение самого верного друга человека
315 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)
Чайный набор 2 предмета "Вавилон", 210 мл.
Чайный набор 2 предмета (серебро). Объем: 210 мл. Материал: фарфор.
368 руб
Раздел: На 1 персону
Этажерка для обуви, узкая, 4 полки.
Этажерка для обуви разборная на 4 полки. Основа - металлокаркас. Напольная, складная. Размеры (ДхШхВ): 460х280х700 мм.
861 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

33. Реформирование налоговой системы РФ

34. Налоговая система РФ

35. Налоговая система Нидерландов

36. Новая налоговая система КНР

37. Налоговые системы и принципы их построения

38. Налоговая система
39. Налоговая система
40. Налоговая система РФ в условиях реформирования экономики

41. Налоговая система государства, налоги и их виды

42. Препятствие на пути прямых инвестиций: антимонопольное законодательство или несовершенство налоговой системы

43. Налоги и налоговая система

44. Налоговая система и ее функции

45. Эффективность налоговой системы и принципы ее формирования

46. Налоговая система Великобритании

47. Налоги и налоговая система

48. Налоговая система РФ

Пенал "Fairy" с наполнением.
Пенал на 1 отделение укоплектован необходимыми школьными принадлежностями. В комплекте пенала в помощь и на радость школьники найдут
1142 руб
Раздел: С наполнением
Настольная игра "Уве Розенберга Пэчворк".
Настольная игра "Пэчворк" - одна из лучших абстрактных игр в мире. На протяжении игры участники составляют полотно из отдельных
900 руб
Раздел: Классические игры
Мотоцикл-каталка 2-х колесный, желтый.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки

49. Налоговая система. Финансовый контроль

50. Автоматизированная информационная технология (АИТ) в налоговой системе

51. Анализ налоговой системы Республики Беларусь

52. Место местных налогов в налоговой системе Российской Федерации

53. Налоги и налоговая система

54. Налоги и налоговая система России
55. Налоги. Налоговая система РФ
56. Налоговая система

57. Налоговая система в Республике Башкортостан

58. Налоговая система Германии

59. Налоговая система государства

60. Налоговая система и налоговые отношения

61. Налоговая система и учет

62. Налоговая система Испании

63. Налоговая система Италии

64. Налоговая система Республики Беларусь

Музыкальная игрушка "Осьминог".
Веселый "Осьминог" станет настоящим музыкальным центром для вашего малыша, в нем так много звуков! Ребенок будет с восторгом
335 руб
Раздел: Животные
Брелок оленёнок "Rike. Принцезин Лиллифи. Prinzessin Lillifee".
Брелок олененок Rike с карабином. Отличное украшение для сумки и рюкзака.
886 руб
Раздел: Детские брелоки
Набор насадок для кондитерского мешка BE-0389/4 "Webber", 4 штуки.
Размеры: Ø3,5х2,5х4 см. Набор кондитерских насадок открывает невообразимое число возможностей сделать десерт роскошным и неповторимым
307 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности

65. Налоговая система Республики Беларусь

66. Налоговая система России

67. Налоговая система России

68. Налоговая система России: проблемы и перспективы

69. Налоговая система Российской Федерации

70. Налоговая система Российской Федерации
71. Налоговая система Российской Федерации: проблемы и совершенствование
72. Налоговая система РФ

73. Налоговая система РФ

74. Налоговая система РФ до вступления в силу части 1 НК РФ.

75. Налоговая система РФ. Особенности и порядок расчета налога на имущество предприятия

76. Налоговая система США

77. Налоговая система Франции

78. Налоговая система. Значение финансового контроля

79. Особенности налоговой системы Германии

80. Особенности формирования и становления налоговой системы в РФ в период перехода к рыночному механизму хозяйствования

Термо ланч-бокс "Bento" (арт. TK 0049).
Термо ланч-бокс "Бенто" предназначен для тех, кто ценит комфорт при обеде, но не обладает большим количеством времени. Быстро
617 руб
Раздел: Штучно
Зеркальце карманное "Котик", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Коробка подарочная "Цветы и павлиньи перья".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки

81. Перспективы развития налоговой системы России

82. Принципы организации налоговой системы РФ

83. Пути реформирования налоговой системы РФ

84. Регулирующее воздействие налоговой системы на деятельность предприятий

85. Реформирование налоговой системы РФ

86. Совершенствование налоговой системы Республики Казахстан
87. Становление налоговой системы в России
88. Формирование налоговой системы

89. Анализ современного состояния и разработка мер по совершенствованию налоговой системы РФ

90. Налоговая политика в ведущих странах мира с развитой экономикой

91. Налоговая полиция в системе субъектов правоохранительной деятельности

92. Специальные налоговые режимы. Упрощенная система налогообложения

93. Разработка системы по сбору информации о доходах физических лиц для формирования налоговых документов и отчетности для налоговой службы по объединению Сургутгазпром

94. Налоговая полиция и её роль в системе правоохранительных органов

95. "Камю", "Сартр", "Шопенгауэр", "Ясперс", "Фромм" (Рефераты, доклады по философии)

96. Российская банковская система после Октябрьской революции 1917г. (Доклад)

Штатив для создания снимков "сэлфи", голубой.
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
328 руб
Раздел: Держатели и подставки
Фоторамка С31-004 Alparaisa "Family" на 4 фотографии, 46,5x38 см (темно-золотой).
Размеры рамки: 46,5х38x2,5 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 2 штуки, - 10х15 см, 1 штука, - 18x13 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4
622 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки

97. Кризис финансовой системы стран Азии осенью 1997г. и его последствия для России

98. Разработка системы продвижения турпродукта региона на рынки страны и зарубеж

99. Выездные проверки в системе налогового контроля


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.