Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Химия Химия

Хімічний склад та якість мінеральної води в пляшках

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА АНАЛІТИЧНОЇ ХІМІЇКурсова робота на тему: Хімічний склад та якість мінеральної води в пляшкахРоботу виконав: студент 3 курсу хімічного факультету Міщенко О.В. Науковий керівник: доцент кафедри канд. хім. наук Дрозд Ю.С.м. Донецьк – 2009 ЗМІСТВступ 1. Вимоги до якості мінеральної води (літературний огляд) 1.1 Класифiкацiя мінеральних вод та її значення 1.2 Показники якості фасованої води 1.3 Методи контролю якості 2. Визначення іонного складу води за електропровідністю (експериментальна частина) 2.1 Іонохроматографічний аналіз мінеральної води 2.2 Експрес-аналіз води кондуктометричним методом Висновки Література Додатки ВСТУПЕкологічна ситуація вимагає наукового підходу до використання природних багатств, зокрема питної, мінеральної та інших видів вод. Здоров’я людини на 70% залежить від якості води. Вода самий необхідний для споживачів, проте зручний для фальсифікації та дешевий у виробництві товар. Рівень фальсифікації мінеральної води на українському ринку продовольчих товарів сягає 20%, російського – 30% від усього об’єму, що виробляється. Сучасний підхід до вирішення цих проблем полягає в підвищенні рівня поінформованості громадян та виховання екологічної культури та культури споживання. Цьому сприяють такі телевізійні проекти, як „Знак якості”. Жодна програма не обходиться без експертизи. Дослідження якості товарів та послуг відіграє важливу роль в багатьох галузях господарства, але найбільш актуальною є в харчовій галузі . Метою нашої роботи було порівняння існуючих класифікацій мінеральних вод та використання малодослідженого інтегрального показника електропровідності для ідентифікації мінеральної води. Для цього аналіз іонного складу проводили сучасними методами: іонної хроматографії та кондуктометрії. На практиці були засвоєні принципів цих методів, було зроблено аналіз реальних зразків мінеральної води, що розфасована в скляні та пластикові (ПЕТ) пляшки. 1. Вимоги до якості мінеральної води (літературний огляд) 1.1 Класифiкацiя мінеральних вод та її значенняМінеральна вода як об’єкт наукового дослідження розглядається з початку минулого століття . Перші критерії оцінки мінеральних лікувальних вод розроблені хіміком Грюнхутом і прийняті Наугеймською радою у 1911 р. За цими критеріями оцінювали 14 різних параметрів складу води, за перевищення яких вода, як вважали, змінювала якість питної на якість мінеральної, тобто лікувальної. Рівнозначними залишаються &quo ;сухий залишок&quo ; (мінералізація), вміст літію, стронцію, вуглекислоти, радону і т. ін. Такий принцип виділення мінеральних вод з усього розмаїття природних вод залишився до теперішнього часу. Перші критерії Грюнхута були отримані шляхом опрацювання даних про склад &quo ;звичайних&quo ; питних вод і беззаперечно мінеральних, відомих з досвіду користування ними багатьох поколінь. У 20-і роки XX століття в класифікаціях природних (і мінеральних в т. ч.) вод закріпився принцип аналізу хімічних властивостей (класифікації А.А. Лозинського, Н.С

. Звоницького, С.А. Щукарєва, Е.Е. Карстенса, В.А. Александрова та ін.). В таблиці 1. стисло викладені дані щодо розвитку уявлень про показники мінеральних вод, які стосуються тільки критеріїв розподілу мінеральних вод: від перших критеріїв Грюнхута, які стали основою практично в усіх країнах (колонка 2), до критеріїв, застосованих у &quo ;Класифікації мінеральних вод України&quo ; 2001 р. (колонка 4). У колонці 3 зібрані критерії, які застосовували у колишньому Радянському Союзі, зокрема в Україні. Критерії, в основному, наведені за &quo ;Классификацией минеральных вод&quo ; Іванова-Невраєва. Таблиця 1. Порівняльні критерії розподілу мінеральних вод Основні показники Критерії розподілу мінеральних вод за Грюнхутом, 1911 р. (поправки 1932 р.) Межі вмісту за діючими документами Межі вмісту за новою класифікацією 1 2 3 4 Загальна мінералізація (загальний вміст розчинених солей) Понад 1 г/л Понад 1 г/л Такі самі Вміст СО2 вільної і розчиненої 250(500) мг/л і більше 500 мг/дм3 і більше Такі самі Вміст органічної речовини (в розрахунку на вуглець) - 5-30 мг/дм3 8-40 мг/дм3 - Вміст ортоборноі кислоти (Н3ВО3) Метаборна кислота (НВО2) 1 г/л 35 мг/дм3 і більше Такі самі Вміст метакремнійової кислоти (H2Si03) - 50 мг/дм3 і більше Такі самі Вміст As Гідроарсерніт 1,3 мг/л понад 0,7 мг/дм3 0,7-2 мг/дм3 Вміст Вг 5 мг/л і більше 25 мг/дм3 і більше Такі самі Вміст J 1,0 (5,0) мг/л 5 мг/дм3 і більше Такі самі Вміст Li 1 мг/л - понад 5 мг/дм3 Вміст Se - - понад 10 мкг/дм3 Вміст Аg - - понад 0,1 мг/дм3 Вміст Sr 10 мг/л - понад 0,001 мг/дм3 Вміст Fe Fe2 Fe3 – 10(20) мг/л Fe2 Fe3 10 мг/дм3 Такі самі Вміст Ва 10 мг/л - - Вміст F 10 мг/л - - Вміст H2Sзаг (H2S HS-) Титрована сірка 1 мг/л і більше 10 мг/дм3 і більше Такі самі Вміст R Понад 1,3 мкС (29 мкС) 180 Бк/дм3 і більше Такі самі Позиції класифікації Іванова-Невряєва закріпилися і, в принципі, залишаються одним з основних підходів до визначення критеріїв розподілу мінеральних вод до теперішнього часу. Для деяких критеріїв (наприклад, мінералізації, концентрації кремнійової кислоти) в цій класифікації підхід залишився старим - тобто порівняння та аналіз практично застосовуваних питних і мінеральних вод. Деякі критерії (літій, стронцій) були виключені зі списку біологічно активних речовин так само, на основі порівняння лікувальних доз і вмісту цих речовин у відомих мінеральних водах. Критеріїв оцінки мінеральних вод щодо вмісту бору та органічних речовин автори не запропонували, вважаючи їх недостатньо вивченими. Класифікація Іванова-Невраєва була прийнята і протягом деякого часу була базою для розробки інших документів. Нові дослідження, проведені після виходу класифікації, дозволили включити в наступні документи нові критерії оцінки. Наприклад, для бору - 35 мг/л ортоборної кислоти, для органічних речовин - 5 мг/л (в СРСР) і 8 мг/л Сорг (в новій українській класифікації на основі досліджень, проведених в Україні). Уточнений критерій оцінки для заліза (Грюнхут -10 мг/л, Іванов-Невраєв - 20 мг/л, ГОСТ 13273, ДСТУ 878-93 -10 мг/л). В будь-якій класифікації повинні бути виділені принципи (ознаки), які дозволяють окреслити предмет (об'єкт) класифікації, відрізнити його від інших природних об'єктів і на основі принципів класифікаційного розподілу створити можливість зручного практичного використання класифікації для конкретної мети.

Цим пояснюється велика кількість класифікацій. За даної ситуації кінцевою метою класифікації є систематизація знань про мінеральні води та їх лікувальні властивості у формі, максимально зручній для використання фахівцями різних галузей: гідрогеологами, які займаються пошуками, розвідкою та експлуатацією мінеральних вод, бальнеологами, які призначають лікування мінеральними водами, та іншими спеціалістами, які досліджують їх лікувальні властивості. Нова &quo ;Класифікація мінеральних вод України&quo ; складена на основі аналізу минулого досвіду вивчення мінеральних вод, доступних документів і джерел літератури, останніх досягнень вітчизняної та зарубіжної науки. Класифікація починається з чіткого визначення предмета - мінеральних вод. Мінеральні води - це природні підземні води, які справляють на організм людини лікувальну дію, зумовлену підвищеним вмістом основних компонентів (гідрокарбонатів, сульфатів, хлоридів, кальцію, магнію, натрію, калію), специфічних компонентів (газового складу, мікрокомпонентного тощо), або специфічними властивостями (радіоактивність, температура, структура води, реакція води - рН, Еп тощо), що тією чи іншою мірою відрізняються від дії питної води. Основною відмінністю предмета від критеріїв Грюнхута є чітке виділення мінеральних вод не тільки за власне критеріями (кількістю), а й за ефектом впливу (відрізняється від дії питної води). Таке формулювання прийняте на основі вивчення документів, що діють у сфері водного законодавства країн Європейського Союзу. Таким чином, на основі накопиченого до XXI століття досвіду і знань лікувальну дію природних вод визначають три причини: підвищений вміст її основних компонентів; підвищений вміст специфічних компонентів; специфічні фізичні властивості природних вод. Інтегральним критерієм, що відображає присутність у воді основних компонентів, є мінералізація (сума основних компонентів). У поняття мінералізації входять також специфічні компоненти, проте їх підсумкова кількість не перевищує 1% мінералізації. Цей інтегральний критерій - мінералізацію в 1 г/л – застосовують у світовій практиці для дещо формального розподілу питних і мінеральних вод. Цей критерій застосовують тільки з метою відокремлення вод, за відсутності чогось кращого на сьогодні. Існування такої межі між питною і мінеральними водами не означає, що не можна пити воду з мінералізацією понад 1 г/л (це не рекомендується). Також це не означає, що не можуть бути лікувальними води з мінералізацією менше 1 г/л (за наявності специфічних компонентів або властивостей вони можуть бути лікувальними за низької мінералізації). Такий розподіл входить в різні нормативні документи, є основою для складання програм, розрахунків та ін. До мінеральних вод відносять всі води, мінералізація яких перевищує 1 г/л, за умови доведення їх лікувальної дії. Це означає, що, застосувавши загальноприйняту схему розподілу питних і мінеральних вод, перейдемо безпосередньо до основної ознаки мінеральних вод. Ця основна ознака - наявність ефектів, відмінних від дії питної води. Такі ефекти залежать від специфіки складу води.

Итак, каждый из Шопенгауэров шел собственным путем. Глава семейства, измученный вечными тревогами и отчаяньем, добровольно уйдет в мир иной через шестнадцать лет после рождения сына: взобравшись на верхний этаж своего склада, он бросится в ледяные воды гамбургского канала. Его жена, так внезапно освобожденная от брачных пут, недолго думая стряхнет пыль Гамбурга со своих ножек и легким ветерком упорхнет в Веймар, где очень скоро откроет один из известнейших литературных салонов Германии. Там она близко сойдется с Гёте и другими выдающимися сочинителями того времени и напишет с десяток романов, которые будут пользоваться невероятным успехом у читателей. Ее любимыми героинями станут женщины, которые, против воли вступив в брак, отказываются иметь детей, продолжая жить надеждой встретить настоящую любовь. А что же юный Артур? Артуру Шопенгауэру будет уготовано стать одним из умнейших и одновременно несчастнейших людей своего времени, человеком, который в пятьдесят пять лет напишет: «И счастье, что мы не знаем того, что действительно случится кто знает это, тому дети могут казаться порою невинными преступниками, которые хотя и осуждены не на смерть, а на жизнь, но еще не знают содержания ожидающего их приговора

1. Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

2. Вплив фізичних навантажень на віковий склад та метаболічний статус червонокрівців периферійної крові спортсменів, які займаються бігом на середні дистанції

3. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

4. Лікування мінеральними водами

5. Мінеральні води Чернігівської області

6. Культура давньогрецького поділу. Міфологія та науково-технічний розвиток
7. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів
8. Особливості міокардіальної, ендотеліальної дисфункції та дисліпідемії при ішемічній хворобі серця з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з гіпертонічною хворобою та ефективність стандартної двохрічної терапії

9. Вади деревини та їх вплив на її якість

10. Ресурси мінеральних вод Львівської області

11. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

12. Свідомість та творчість

13. Освоєння космосу: історія та сучасність

14. Механізм дії високого тиску і температури на деякі мікроорганізми та вітаміни

15. Психрофільні мікроорганізми та їх використання

16. Вплив прийомів догляду на ріст, продуктивність та урожайність кукурудзи на зерно

Набор для составления букета из мягких игрушек "Конфетти", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки
Магнитная азбука "Где Ёж?".
"ГДЕ ЁЖ?" — это стильная магнитная азбука из 54 букв с запоминающимся орнаментом! Когда ребёнок учит буквы, полезно, чтоб они
792 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Плюшевый мяч с термопринтом "FIFA 2018", красно-синий, 17 см.
Плюшевый мяч FIFA несомненно понравится любителям футбола и их детям - мальчикам и девочкам любого возраста. Прекрасный сувенир украсит и
849 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

17. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

18. Міжгалузеві комплекси та виробнича інфраструктура регіонів

19. Геологічна будова, мінералогічні та технологічні особливості Курчицького родовища гранітів в Житомирській області

20. Правові відносини між батьками та дітьми

21. Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність

22. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства
23. Етнічний розвиток та релігійне життя Київської Русі
24. М.В. Ломоносов та його вклад в розвиток хімічної науки, фізики та техніки

25. Чинники, що впливають на дальність і якість радіохвиль

26. Життя та творчість Брейгеля - художника епохи Відродження

27. Життя та творчість Г. Сковороди

28. Життя та творчість Тараса Григоровича Шевченка

29. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

30. Гемореологічно-імунологічні порушення та ефективність застосування фенспіриду у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень

31. Коронарний синдром Х: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії інґібіторами анґіотензин-перетворювального ферменту при тривалому спостереженні

32. Розробка і стандартизація складу та промислової технології одержання очних крапель антиалергічної дії

Универсальная вкладка для дорожных горшков (оранжевый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
660 руб
Раздел: Прочие
Конструктор "Зоопарк" (39 деталей).
Конструктор «Зоопарк» относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для конструирования
561 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Бумага "Снегурочка", для ксерокса, А3.
Формат - А3. 80 грамм, 97%, 500 листов.
533 руб
Раздел: Формата А3 и больше

33. Єдиний економічний простір як інтеграційне економічне угрупування

34. Поняття та сутність ефективності управління

35. Якість і ефективність управлінських рішень

36. Фредерік Шопен - життя та творчість

37. Кохання та закоханість в юнацькому віці

38. Соціальні ролі та особистість
39. Вплив гендерних стереотипів на характер та ефективність спілкування
40. Якість інформації

41. Міскантус гігантеус як джерело енергетичної сировини сільськогосподарського походження

42. Хімічний лабораторний посуд

43. Технічний прогрес та охорона навколишнього середовища

44. Антимонопольна політика держави та її сутність

45. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

46. Науково-технічний прогрес та його значення в економіці і суспільстві

47. Діяльність озер та боліт у формуванні мінеральних ресурсів

48. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки

Сушилка для посуды двухуровневая BE-7216 "Webber".
Размеры: 43х24х38,5 см. Двухуровневая настольная сушилка для посуды. Хромированная нержавеющая сталь. Пластиковый поддон. Держатель для
1064 руб
Раздел: Настольные
Набор STABILO LeftRight для левшей.
В наборе: шариковая ручка, механический карандаш, грифели, ластик, точилка. STABILO LeftRight: • Созданы специально для обучения письму
666 руб
Раздел: Механические
Коробка подарочная "Большая медведица".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки

49. Збереження та підвищення родючості грунтів в умовах широкого впровадження інтенсивних технологій. Машини для підготовки і навантаження мінеральних добрив

50. Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації

51. Антраценпохідні сполуки та їхні глікозиди. Лікарські рослини та лікарська сировина, які містять антраценпохідні сполуки

52. Інфікованість мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень (клінічне значення та обґрунтування лікування)

53. Зародження та функціонування спеціальних місій, як особливого виду дипломатичних відносин

54. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства
55. Сутність та місце митної вартості в системі митного оподаткування
56. Біологічна продуктивність як основа функціонування різних екосистем та біотопів

57. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

58. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

59. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

60. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

61. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

62. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

63. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

64. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

Копилка-раскраска "Сова в шляпе".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Набор кукол "Шарлотта Земляничка" (с одеждой).
Игровой набор "Шарлотта Земляничка" состоит из четырех мини-кукол высотой 8 см и массы полезных аксессуаров. Благодаря
1599 руб
Раздел: Шарлотта Земляничка
Именная ложка с надписью "София".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу - именная ложка. Ложка изготовлена из нержавеющей стали, а ее
388 руб
Раздел: Прочее

65. Сутність та зміст сучасного менеджменту

66. Необережність як форма вини

67. Суспільна свідомість та її структура

68. Гідросфера землі та її значення для людського суспільства; Вимоги до якості води.

69. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту

70. Сутність витрат та методи їх зниження
71. Паронімія як стилістичний засіб в творчості Л.Костенко
72. Поняття сущність та ознаки держави

73. Хімічна промисловість України

74. Життя та діяльність І.П.Котляревського

75. Українська преса Північної Буковини та Закарпаття в міжвоєнний період

76. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

77. Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин

78. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

79. Комічне як соціокультурна реальність

80. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

Декоративная наклейка-ростомер "Ракета", арт. EZG-1001.
Размер: 40x75 см.
366 руб
Раздел: Ростомеры
Набор для составления букета из мягких игрушек "LOVE", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки
Именная кружка с надписью "Любимая бабушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки

81. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

82. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

83. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

84. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

85. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

86. Вклади та депозити банків як головне джерело банківських ресурсів
87. Метаболічні особливості фізіології та біохімії водоростей
88. Привчання собак до пошуку та виявлення речей людини на ділянці місцевості

89. Формування, ріст і розвиток мітохондрій в гаметогенезі та ранньому ембріогенезі хребетних

90. Видовий склад трутовикових грибів околиць м. Чернігова

91. Здоров’я та його складові. Фізичне здоров’я людини

92. Благоустрій та озеленення центральної частини м. Миколаєва

93. Ґрунт та його родючість

94. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

95. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

96. Розмірно-віковий та статевий склад популяціі ляща

Автомобильный холодильник D-H24P "Delta", голубой, 24 л.
Объем: 24 л. Номинальная мощность: - в режиме охлаждения (12В/220-240 В ~) 40/48 Вт, - в режиме нагрева (12В/220-240 В ~) 39/45
4157 руб
Раздел: Автомобильные холодильники
Повязка-держатель для головы "Соня".
Предназначена для фиксации головы ребенка, при поездки в автокресле. Хлопок 100% Товар в ассортименте, без возможности выбора.
321 руб
Раздел: Прочее
Шторка антимоскитная "Цветок" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

97. Урожайність та шляхи її підвищення у ДП "Урагросоюз" Ананьївського району Одеської області

98. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

99. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.