Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Технологічні аспекти теорії проектування інформаційних систем

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

(реферат) План 1. Життєвий цикл інформаційної системи 2. Технологія проектування інформаційної системи 3. Технологічна мережа проектування 1. Життєвий цикл інформаційної системи Традиційні ОП характеризуються початковим (Сп), цільовим (Сц) і кінцевим (Ск) станами. Початковим станом ОП є момент виникнення замислу (ідеї) або початку фінансування процесу його проектування (створення). Цільовий стан ОП настає з початком його функціонування, тобто виконання об'єктом свого призначення — задоволення потреб середовища, для якого він створюється. Кінцевий стан ОП пов'язується з моментом його елімінації (припинення діяльності ОП у зв'язку з фізичним або моральним старінням), зміни чи перетворення на якісно новий об'єкт. Життєвий цикл (ЖЦ) ОП — упорядкована сукупність змін його стану між початковим і кінцевим станами. Уся сукупність змін стану ОП між Сп і Сц відповідає творчій стадії, під час якої здійснюють проектування об'єкта та його втілення (матеріальне, енергетичне, інформаційне), тобто виготовлення ОП. Сукупність змін його стану між Сц і Ск відповідає стадії експлуатації об'єкта. Якщо розглядати ІС як ОП, то на відміну від традиційних об'єктів її ЖЦ є впорядкованою сукупністю змін стану ІС між Сп та Сц. Відсутність кінцевого стану ІС пов'язана з тим, що ОУ (промислове підприємство) має організаційно економічну природу і не підлягає елімінації. Тому ІС є цілеспрямовано розвинутими системами від Сп до Сц. У ЖЦ ІС виділяють стани: Сп — початковий; Св —стан її виникнення, який відповідає початку функціонування системи; Сц1, .,Сц — цільові стани системи. Сукупність змін стану ІС між Сп та Св відповідає творчій стадії (неавтоматизована система), а зміни її стану між Св і Сц — творчо-експлуатаційній стадії, на якій відбувається послідовне підвищення рівнів розвитку ІС. Розвиток ІС здійснюється адаптацією кожного її наступного стану до попереднього протягом усього ЖЦ, починаючи від фази неавтоматизованої системи і закінчуючи вищою фазою — кібернетичною системою (експертні системи (ЕС) та ін.). Адаптивний характер розвитку ІС забезпечується поступовим оновленням системи управління. Творчо-експлуатаційна стадія ЖЦ ІС включає процеси підтримки, зростання, вдосконалення. Процес підтримки ЖЦ ІС полягає в забезпеченні безперебійної роботи введених в експлуатацію частин системи і ґрунтується на належному обслуговуванні технічного, інформаційного, математичного та програмного забезпечення (підтримка в актуальному стані БД, якісна підготовка і своєчасне внесення змін у документацію ІС тощо). Зростання ЖЦ ІС — це збільшення кількості функціонуючих (експлуатованих) структурних одиниць ІС, внаслідок чого зростають функціональна й обчислювальна потужності, ємність пам'яті завдяки введенню додаткових (потужніших) ЕОМ, інформаційна потужність (збільшується обсяг інформації, що зберігається та обробляється) та ін. Процес удосконалення ЖЦ ІС — процес підвищення якісного рівня ІС — полягає у переході від нижчих фаз розвитку автоматизованих систем до вищих (від ін формаційно-довідкової до порадницької, тобто підготовляє кілька варіантів рішення для самонавчальної системи, яка вибирає найбільш ефективний варіант управлінського рішення).

Отже, протягом усього ЖЦ здійснюється процес проектування ІС, оскільки необхідно розв'язувати задачу узгодження вже існуючих частин ІС з тими, що розробляються. 2. Технологія проектування інформаційної системи На весь ЖЦ системи поширюється технологія проектування ІС. Технологія проектування ІС — створення або модернізація її проекту на основі використання методів і засобів проектування. Основою технології проектування ІС є технологічний процес — пов'язана з розробленням її проекту діяльність колективу спеціалістів, яка має задовольняти потрібні споживчі властивості й умови ефективності при використанні відповідних засобів проектування та виділених ресурсів. На кожній стадії (етапі) проектування (передпроектне обстеження, створення технічного і робочого проектів, упровадження, модернізація та супровід) існує своя технологія його проведення з відповідними технологічними процесами, що відображають особливості виконання проектних робіт саме на цій стадії. Через те що у процесі проектування ІС застосовуються різні засоби, технологія проектування має бути формалізована. Доцільно для кожного засобу створювати технологію його використання при проектуванні ІС, побудовану за формалізованим каноном. Тоді розробник ІС може користуватися будь-якими засобами проектування. Основою для формалізації є технологічна операція (ТО) проектування — відносно самостійний фрагмент технологічного процесу, в якому визначено вхід (V), вихід (W), перетворювач (П), ресурси (R) і засоби (S). Графічна інтерпретація ТО може бути подана так: Документи (D) — фіксують факти, умови, вимоги, кількісні та якісні параметри. Параметри (Р) — це характеристика, умови або певні обмеження проектної системи. Наприклад, обсяг фінансування, виділений на проектування системи; календарна доба проектування; площа, виділена під обчислювальний центр (ОЦ); кількість працюючих на ОУ та ін. Універсум (U) — повний перелік можливих значень певного компонента технічного забезпечення або обсяг знань про нього. Універсум може містити перелік та опис СУБД, перелік та характеристики ТПР тощо. Програма (G) — програмні рішення з реалізації заданої функції управління або з оброблення даних. Перетворювач (П) — методика, формалізований або машинний алгоритм перетворення входу ТО на її вихід. Ресурси (R) — нормовані значення трудових, матеріальних, технічних (машинних) ресурсів, необхідні для виконання перетворювача за допомогою відповідних засобів проектування (S). Засоби проектування — ТПР, ППП, типові проекти ІС, інструментальні засоби проектування. Усю сукупність перетворювачів, що визначають зміст відповідних ТО для створення ІС, можна поділити на кілька великих класів: пошук і вибірка інформації, створення універсальних універсумів, управління метаданими, вибір загальносистемних проектних рішень, використання інструментальних засобів проектування, параметризація компонентів ІС, перетворення алгоритмів і програм, проведення контролю, формалізація розрахунку показників. 3. Технологічна мережа проектування Реальний процес проектування ІС відображається в технологічній мережі проектування.

Технологічна мережа проектування (ТМП) — взаємопов'язана за входом і виходом послідовність ТО проектування, виконання яких має забезпечити створення проекту ІС. Складанню ТМП передує ознайомлення з економічним ОУ, що дає змогу одержати загальне уявлення про нього, сформулювати основні цілі та задачі проектування, визначити перелік основних комплексів робіт, у тому числі ТО. Проектування ІС — складний процес роботи багатьох виконавців, що включає багато різноманітних робіт і потребує суворої впорядкованості, певної послідовності та планомірності їх виконання. Найпоширенішим методом планування й управління розробленням і впровадженням проекту є система планування мереж та управління — СПУ (РЕRТ), за допомогою якої можна отримати уявлення про всю ТМП, що забезпечує найраціональнішу послідовність проектних робіт. Порядок виконання робіт зі створення ІС подається у вигляді графа мережі, який включає детальний опис проектування і містить багато операцій (робіт). Збільшений граф мережі за стадіями й етапами проектування дає змогу простежити розвиток системи від початку робіт з її створення до введення в експлуатацію. Його параметри обчислюють на ЕОМ із застосуванням спеціального ППП. Застосування графіків мереж для організації управління процесом проектування ІС дає змогу визначити його загальну трудомісткість і на основі існуючих нормативів з'ясувати потрібну кількість ресурсів на виконання проектних робіт. Календаризація графіка мережі здійснюється на основі наявності трудових і технічних ресурсів. Для цього розробляють календарний графік для виконавців з урахуванням застосовуваних ними технічних засобів у процесі проектних робіт. Визначення критичного шляху і резервів за ТО дає змогу контролювати виконання проектних робіт, оперативно керувати процесом проектування, перерозподіляючи роботи між виконавцями-розробниками системи або навпаки (виконавців між роботами) з метою створення проекту ІС у суворо встановлені терміни. Використання сучасних засобів автоматизації проектування ІС допускає оптимізацію графіка мережі, що значно скорочує терміни створення проекту, знижує витрати праці на його розроблення. Отже, СПУ для організації процесу проектування ІС вказує на те, що під час роботи з ТМП може бути використаний математичний апарат. Якщо в ТМП у жодній ТО не застосовуються засоби проектування, тобто всі подані в ній операції виконуються вручну, то таку мережу називають канонічною ТМП, яка відображає процес створення ІС для конкретного ОУ. У ній цей процес подається на найнижчому рівні декомпозиції і є базою для обґрунтування застосування та розроблення різних засобів проектування (ТПР, ППП тощо). Якщо до канонічної ТМП застосувати метод композиції, виділяючи в ній певні фрагменти, то для кожного з них можна визначити спільні вхід, вихід і синтезувати перетворювач, тобто збільшити ТО. За допомогою таких ТО створюють засоби, які дають змогу автоматизувати виконання проектних робіт у межах виділених фрагментів. Відбувається збільшення ТМП, вона стає коротшою, виникає можливість утворення САПР ІС, що автоматизує весь процес її створення і є узагальненим перетворювачем, на вході якого подано матеріали обстеження об'єкта, вимоги до нової системи управління та ресурси проектування, а на виході формується потрібний проект ІС.

Половозрастные особенности некоторых показателей психомоторного развития школьников. Психологические проблемы физического воспитания школьников.P М.: 1989.P С. 37-49. 4. Андреев В. М., Матвеева З. А., Сытник Б. И., Ратишвили Г. Г. Определение интенсивности тренировочных нагрузок в борьбе дзюдо // Спорт. борьба: Ежегодник. М.: 1974. С. 1317. 5. Анохин П. К. Опережающее отражение действительности /Философские аспекты теории функциональных систем: Избранные труды.P М.: «Наука», 1978.P С. 726. 6. Анохин П. К. Рефлекс цели как объект физиологического анализа / Философские аспекты теории функциональных систем: Избранные труды.P М.: «Наука», 1978.P С. 292310. 7. Анохин П. К. Философские аспекты теории функциональных систем: Избранные труды.P М.: «Наука», 1978.P С. 2748. 8. Ахметов С. М. Методика физической подготовки школьников 711 лет в зависимости от уровня их физического развития: Автореф. Дис. канд. пед. наук.P Краснодар. КГАФК, 1996. 9. Бальсевич В. К. Физическая культура для всех и для каждого. М.: «Физкультура и спорт», 1988. 10. Бальсевич В. К

1. Основні джерела небезпеки для розподілених інформаційних систем

2. Впровадження інформаційних систем і CASE-засоби

3. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

4. Файлові системи і бази даних. Потреби інформаційних систем

5. Біонічні аспекти проектування

6. Використання новітніх інформаційних технологій для формування іміджу держави
7. Ціна сучасних інформаційних технологій
8. Електронний журнал в системі інформаційних ресурсів бібліотеки: друга половина ХХ – початок ХХІ століття

9. Особливості використання інформаційних технологій в документознавстві

10. Розвиток творчого мислення старшокласників на уроках математики з використанням інформаційних технологій

11. Стратегічна складова інформаційних технологій в менеджменті

12. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів

13. Философский аспект проблемы взаимодействия интеллектуальных систем

14. Екологічні аспекти геологічної діяльності людини

15. Новые технологии измерений на основе виртуальных измерительных систем

16. Проектування інформаційної системи збору даних землевпорядкування для автоматизації процесу оцінки земельних ділянок

Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для коляскок "Трость", чёрный.
Размер: 380х180х1100 мм. Цвет: черный.
634 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Перчатки Paclan, виниловые, 100 штук, размер M.
Материал: поливинилхлорид. Без внутреннего напыления. Для одноразового применения. Размер M (средний). Комплект: 50 пар (100 шт).
360 руб
Раздел: Перчатки
Сумка-мешок "Серая".
Сумка мешок с ремнем. Круглое дно. Цвет сумки: серый. Материал: текстиль. Высота: 45 см. Диаметр: 25 см. Дизайн может отличаться от
422 руб
Раздел: Сумки для обуви

17. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти

18. Автоматизоване проектування комп’ютерних систем

19. Основні функції операційних систем. Вбудований редактор FAR Manager

20. Переваги та недоліки операційних систем Windows

21. Поняття про інформаційну систему. Способи організації інформаційної бази

22. Технологічні основи глобалізації
23. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст
24. Роботизовані технологічні комплекси

25. Анатомо-фізіологічні особливості дихальної та травної систем в дітей

26. Фізіолого-імунологічні аспекти формування епідемій та пандемій

27. Соціально-психологічні аспекти праці менеджера

28. Педагогічні основи використання самостійних робіт у малокомплектній початковій школі

29. Особливості функціонування партійних систем

30. Технологічні методи виготовлення заготовок деталей машин

31. Традиційні та прогресивні технологічні процеси

32. Методологічні аспекти реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи - концепція "Тандем"

Глобус физический рельефный диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V. Шар выполнен из толстого
1270 руб
Раздел: Глобусы
Мобиль музыкальный "Рыбки" (звук, 2 режима).
Музыкальная подвеска размещается над детской кроваткой. Мобиль - это одна из первых игрушек для новорожденных и уникальный тренажер для
1100 руб
Раздел: Мобили
Магнитно-маркерная доска, 53x41 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
578 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

33. Психологічні аспекти сприйняття США і Росії українцями

34. Психологічні аспекти осягнення феномену релігійної віри

35. Фізико-технологічні основи одержання чутливих елементів для датчиків газів

36. Логіко-методологічні аспекти технічного знання

37. Екологічні аспекти економічного розвитку

38. Методологічні аспекти екологічного менеджменту
39. Соціально – економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах
40. Філософсько-економічні аспекти підприємництва

41. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

42. Информационные технологии в экономике. Средства организации экономико информационных систем.

43. Інформаційні системи і технології підприємства

44. К проблеме внедрения информационных и Интернет-технологий в систему образования

45. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

46. Теоретико-методологические аспекты анализа мирового рынка технологий

47. Некоторые аспекты применения УМК “Моделирование цифровых систем на языке VHDL”

48. Разработка систем управления организациями с использованием информационных технологий

Игровой надувной цилиндр "Gymex".
Игровой надувной цилиндр GYMEX – очень полезная игрушка для физического развития малыша! Состоит он из трёх прозрачных надувных секций,
419 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Набор разделочных досок на подставке (4 штуки ).
Материал: пластик. Количество: 4 штуки. Каждая доска для определенных продуктов.
2090 руб
Раздел: Пластиковые
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 4500 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
786 руб
Раздел: Стиральные порошки

49. Характеристика аспектов эксплуатации космических систем

50. Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства

51. Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці

52. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

53. Інформатика і інформаційні технології

54. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах
55. Нові комп’ютерні технології обробки та класифікації інформації у контрольно-аудиторському процесі
56. Проект сети для кафедры информационных технологий и систем

57. Проектування дволанкової розподіленої інформаційної системи для роботи з базами даних із використанням SQL Interbase

58. Розробка довідково-інформаційної бази Факультету комп’ютерних систем

59. Застосування в інформаційній діяльності організації або установи експертних систем

60. Проектування комбінаційних схем на мікросхемах різного ступеню інтеграції

61. Проектування систем автоматизації

62. Інформаційні технології управління маркетингом

63. Інформаційне відображення лікувально-діагностичного процесу в ендокринологічній клініці

64. Планування офісу. Проектування виробничого і обслуговуючого потоків. Аналіз сучасних технологій у сфері послуг

Набор мебели для столовой "Коллекция".
Очень красивый и изящный набор мебели и посуды для кукол "Столовая" понравится любому ребенку. В набор входит стол, четыре стула
463 руб
Раздел: Кухни, столовые
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 28 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1099 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор подарочный "Камни для виски в мешочке", 2 штуки, 2,5х2,5 см.
Набор подарочный: камни для виски в холщовом мешочке. Талькомагнезит можно использовать для резьбы, т.к. он мягкий и не крошится, из него
1880 руб
Раздел: Аксессуары для вина

65. Роль, значення і перспектива інформаційної технології управління

66. Інформаційні технології на уроках хімії

67. Дидактична гра в системі організаційних форм навчання

68. Технологія використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі

69. Потенційні можливості НЛП у комунікаційних технологіях

70. Некоторые аспекты русско-православной и американо-протестантской систем ценностей
71. Сучасні інформаційні технології в управлінні готелем
72. Исторические аспекты развития денежных систем

73. Рішення систем нелінійних рівнянь. Метод ітерацій. Метод Ньютона–Канторовича

74. Структура и алгоритмы работы спутниковых радионавигационных систем

75. Особенности искусственных спутников земли на примере спутниковых систем связи

76. Биоэтические аспекты использования животных в биомедицине

77. Правовые аспекты борьбы с терроризмом

78. Строительство и наладка систем обеззараживания питьевой воды

79. Широкозонная система спутниковой дифференциальной навигации (теоретический аспект)

80. Межбанковские отношения на основе использования высоких технологий интербанковских телекоммуникаций

Набор игрушек для ванны "Мимимишки".
2 красочные фигурки любимых героев из мультфильма "Мимимишки" доставят ребенку много положительных эмоций в процессе купания.
373 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок, куклы
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: желтый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Фоторамка на 4 фотографии С34-009 "Alparaisa", 55,5x18 см (белый).
Размеры рамки: 55,5x18x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 2 штуки, - 15х10 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 4-х фотографий. Материал:
475 руб
Раздел: Мультирамки

81. Типология правовых систем. Романо-германская, Англо-американская, религиозно-традиционного, социалистического права

82. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

83. Правовые аспекты международного коммерческого контракта

84. Автоматизированные информационные технологии формирования, обработки и представления данных в налоговой службе

85. Единый социальный налог - правовой аспект

86. Правовые аспекты трансплантологии и реаниматологии
87. Экономико-правовой аспект временного вывоза культурных ценностей
88. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

89. Фiнансова дiяльнiсть держави, ii правовi аспекти

90. Экологические аспекты деятельности в строительстве.

91. Лингвострановедческий аспект экономической лексики

92. Новые технологии и искусство

93. Миф и его аспекты

94. Роман Ивана Сергеевича Тургенева "Отцы и дети" в аспекте современного изучения классики

95. Владение новыми музыкальными технологиями - необходимое условие в профессиональной подготовки учителя музыки

96. Некоторые аспекты новейшей истории Франции

Кран башенный.
Тяжелые колеса из ПВХ играют роль инерционного движителя. Стрела поворачивается, трос наматывается на барабан с трещоткой, человечек
499 руб
Раздел: Подъёмные краны, автокраны
Статуэтка "Мисс кокетливость", 10x9x29 см.
Статуэтка - это отличный вариант подарка. Красивый продуманный дизайн и высокое качество фабричного производства непременно порадуют
1485 руб
Раздел: Миниатюры
Кружка "Вязанная", синяя.
Долгими зимними вечерами, в осеннюю слякоть или весеннюю распутицу приятно согреться кружкой чего-нибудь горячего, особенно, если она тоже
378 руб
Раздел: Кружки

97. Миграция сельского населения XVIII - I пол. XIX вв.: исторические и психологические аспекты

98. Intel Pentium 4 3,06 ГГц с поддержкой технологии Hyper-Threading

99. Основные компоненты систем управления документооборотом. Фрейм: его структура и понятие


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.