Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Вирішення глобальних енергетичних проблем на прикладі країн Європи

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Міністерство освіти і науки україни Кам'янець-подільський національний університет імені Івана Огієнка Природничий факультет Кафедра географії та методики її викладання Курсова робота Вирішення глобальних енергетичних проблем на прикладі країн Європи Студентки 4 курсу Степанюк Ольги Миколаївна Науковий керівник: Карбовська Жанна Анатоліївна Кам’янець-Подільський 2009 Зміст Вступ 1. Проблеми енергозбереження і енергобезпеки. Енергетичні відносини 1.1 Проблема енергозбереження 1.2 Енергетичної безпеки 1.3 Енергетичні відносини країн ЄС 2. Вирішення енергетичних проблем альтернативним шляхом на прикладі країн Європи 2.1 Природне електропаливо Данії 2.2 Сонячна енергія. Іспанія 2.3 Геотермальна енергетика. Ісландія 2.4 Досвід Польщі вирішення енергетичної проблеми Висновок Список використаної літератури Вступ Актуальність дослідження. Розвиток людського суспільства нерозривно пов’язаний з використанням природних ресурсів нашої планети, з споживанням різних видів енергії в все зростаючих масштабах. Усі здобутки сучасної цивілізації - величезна різноманітність товарів, різний за швидкістю і комфортом транспорт, космічні польоти і т.д. - можливі завдяки тій величезній кількості штучної енергії, яку виробляє людство. В основі виробництва теплової та електричної енергії лежить процес спалювання копалин енергоресурсів –вугілля, нафти, газу. Масштаб добутку та витрачання копалин енергоресурсів, металів, споживання води, повітря для виробництва необхідної людству кількості енергії величезний, а запаси ресурсів, обмежений. Особливо гостро стоїть проблема швидкого вичерпування запасів органічних природних енергоресурсів, так як більшість ресурсів не відновлюється, по крайній мірі, в помітній кількості. Науково - технічний прогрес визначається розвитком енергетики країни. Енергетика - найважливіша галузь народного господарства, яка охоплює енергетичні ресурси, вироблення, перетворення, передачу та використання різноманітних видів енергії. Це основа економіки країни. Подальше загострення проблем енергетичної безпеки змусило країни ЄС знову повернутися до проблем енергозабезпечення. Один з головних напрямів вирішення проблеми енергозабезпечення країн ЄС пов'язують з розвитком нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та високою енергоефективністю споживання. Для досягнення таких цілей безумовно важливо мати загальну схему стратегічного обзору енергетики ЄС та визначити для всіх країн єдину стратегічну ціль, яка б збалансувала і вимоги сталого розвитку та використання енергії, конкурентоспроможність та безпеку енергозабезпечення, як то – забезпечення створення мінімально необхідного рівня загальної інфраструктури ЄС за рахунок використання надійних енергозберігаючих джерел та джерел енергії з мінімальними викидами вуглецю. Наявність такої стратегічної цілі забезпечить країнам ЄС як свободу в виборі різних джерел енергії, так і створення такої структури енергетики, яка дозволить виконати поставлені завдання та забезпечити в цілому енергетичну безпеку. Звісно, проблема енергозбереження і енергетичного використання гостро пов’язана з географічно – політичним положення країни.

Адже саме її розташування визначається наявність паливно – енергетичного комплексу. При впровадженні і використанні альтернативних джерел енергії варто враховувати ті кошти, які будуть витрачені на реалізації проекту, кошти, які будуть заощадженні і ті, які принесуть чистий прибуток. Варто також звернути увагу на екологічність і шляхи реалізації виробленої електроенергії. Отже, при впровадженні і використанні альтернативних джерел енергії дуже важливо враховувати всі аспекти за яких ці носії зможуть повністю себе реалізовувати і працювати надійно впродовж багатьох років. Мета роботи: вивчення вирішення глобальної енергетичної проблеми на прикладі окремих країн Європи Згідно мети курсової роботи постають такі завдання: вивчити проблеми енергозбереження і енергетичної безпеки; дослідити альтернативні джерела електроенергії, дати їм коротку характеристику і описати ефективність їх праці на прикладі окремих країн Європи; дослідити альтернативні джерела електроенергії, як екологічно чистих носіїв енергії, зважаючи на глобальну екологічну проблему. Предмет дослідження: електроенергетика світу. Об’єкт дослідження: альтернативні джерела енергетики країн Європи. Обсяг роботи: курсова складається зі вступу, двох розділів, висновку та списку використаної літератури. Містить 27 сторінок. 1. Проблеми енергозбереження і енергетичної безпеки 1.1 Проблема енергозбереження Енергоефективність та енергозбереження є пріоритетними напрямами енергетичної політики більшості країн світу. Це обумовлено вичерпанням невідновлювальних паливно-енергетичних ресурсів, відсутністю реальних альтернатив їх заміни, наявністю ризиків при їх виробництві і транспортуванні. В останній час ці чинники набувають все більшого значення у зв'язку із загальною нестабільністю у регіонах видобутку паливно – енергетичних ресурсів, напругою на паливно-ресурсних ринках та несприятливими прогнозами щодо подальшого зростання цін на енергоресурси. Розвинені країни світу, у першу чергу, країни ЄС, які вже досягли значних успіхів у вирішенні проблем енергоефективності, продовжують пошук нових джерел енергозабезпечення та розробку заходів щодо енергозбереження. З огляду на ситуацію, що сьогодні складається, вирішення цих проблем буде відбуватися в умовах загальної нестабільності в світі, у тому числі і на паливно-ресурсних ринках, несприятливих прогнозів щодо подальшого зростання цін на енергоресурси та незначних іноземних інвестицій у вітчизняну економіку. Досвід розвинутих країн вказує на необхідність державного регулювання процесами енергозбереження та проведення цілеспрямованої державної політики. Тільки держава шляхом виваженої законодавчої, гнучкої цінової, тарифної та податкової політики може забезпечити дієздатність фінансового механізму енергозбереження. Основними принципами такої політики повинні стати: пріоритет підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів над зростанням обсягів їх видобутку й виробництва теплової та електричної енергії; відповідність політики загальним ринковим перетворенням в країні; пріоритетність забезпечення безпеки здоров'я людини, соціально-побутових умов її життя, охорони навколишнього середовища при видобутку, виробництві, переробці, транспортуванні та використанні паливно-енергетичних ресурсів та (або) енергії; здійснення державного регулювання у сфері енергозбереження, в першу чергу, контролю виконання законів, нормативів та прийнятих рішень; необхідність економічної підтримки енергозбереження, стимулювання використання відновлювальних джерел енергії; обов'язковість вірогідного обліку паливно-енергетичних ресурсів, що виробляються та споживаються; системний підхід в енергозбереженні; реалізація інформаційної, освітньої та науково-дослідницької діяльності у сфері енергозбереження.

Інші переваги енергозбереження складаються у зменшенні техногенного навантаження на навколишнє середовище: зменшення обсягів викидів СО2 у 2020 році може досягти 207 млн. т, що поліпшить умови життя населення країни, а також забезпечить можливість торгувати квотами і одержувати додаткові дивіденди на впровадження новітніх технологій і взагалі на соціально-економічний розвиток країни. Крім того, енергозбереження в енергетиці дозволить зекономити у 2020 році близько 323 млрд. кВт год. електроенергії, що дозволить не вводити в експлуатацію електрогенеруючих потужностей у 37 ГВт і зменшити потреби в інвестиціях для галузі на 74 млрд. дол. 1.2 Енергетична безпека Енергетична безпека держави - це стан готовності паливно-енергетичного комплексу країни щодо максимально надійного, технічно безпечного, екологічно прийнятного, економічно ефективного та обґрунтовано достатнього енергозабезпечення економіки держави й населення, а також щодо гарантованого забезпечення можливості керівництва держави у формуванні і здійсненні політики захисту національних інтересів у сфері енергетики без зовнішнього і внутрішнього тиску. Виходячи з такого визначення енергетичної безпеки можна виділити наступні її складові: енергозабезпечення, енергетичну незалежность, екологічну прийнятність та соціальну стабільність. Необхідно зазначити, що характер поділу на складові є дещо умовним, тому деякі механізми та стратегічні пріоритети забезпечення енергетичної безпеки будуть загальними для різних її складових. Це цілком зрозуміло в зв'язку із багатоплановістю самого поняття енергетичної безпеки, тісним зв'язком та взаємним впливом різних її складових. На сучасному етапі основними реальними та потенційними загрозами енергетичній безпеці світу є неефективність використання паливно-енергетичних ресурсів, відсутність активної політики енергозбереження, недостатні темпи диверсифікації джерел постачання енергоносіїв, низький рівень екологічної прийнятності енергетичного виробництва та соціальні конфлікти в сфері енергетичного виробництва та енергопостачання населення. На саміті великої вісімки в Санкт-Петербурзі в липні 2006 році , який саме і був присвячений розгляду проблем енергетичної безпеки, було визначено, що енергоресурси мають критичне значення для поліпшення якості життя та розширення можливостей, які відкриваються для громадян країн світу – як розвинутих, так і тих що розвиваються. Тому забезпечення ефективного, надійного та екологічно безпечного енергопостачання за цінами, які відображають фундаментальні принципи ринкової економіки, є головним завданням для всіх країн та всього людства. У зв'язку з глобальним характером цих проблем та зростаючим взаємозв'язком між країнами-виробниками, транзитерами та державами-споживачами енергоресурсів необхідно розвивати партнерські відносини між усіма зацікавленими сторонами з метою поліпшення глобальної енергетичної безпеки. Країни ЄС, маючи значний рівень енергетичної залежності (~ 50%), в повній мірі відчувають нові енергетичні реалії, що знайшло своє відображення в новій Зеленій книзі &quo ;Європейській стратегії сталої, конкурентоспроможної та безпечної енергетики&quo ; .

Звернмося до наукових нтерпретацй. Професор унверситету ВсконснМедсон (США) Стенл Дж. Пейн, автор фундаментально прац про фашизм, характеризу ОУН 1930х рокв як право радикальний терористичний рух, який дедал бльше пдпадав пд вплив нацоналсоцалзму[35]. При цьому йдеться не стльки про деологчну спордненсть, скльки про полтичн та органзацйн контакти. Якихось подальших коментарв про вплив нацоналсоцалзму на ОУН Дж. Пейн не пода, оскльки ОУН згадуться у нього побжно, у загальному контекст. Олександр Мотиль визна наявнсть цлого набору рис, як уподбнюють свтоглядн основи ОУН та талйського фашизму: держава  наця як найвищ цнност (чи  тут яксь вдмнност вд «класичного» нацоналзму?), визнання вчного конфлкту як сут життя, пропаганда млтаризму, визнання вол та ври рушйними силами стор, культ д як засобу виршення всх проблем, погляд на нацю як на живий органзм, а на окрему особистсть та суспльний клас як на органчн складов нац, абсолютне заперечення марксизму та комунзму, вддансть де капталзму з елементами державного регулювання, визнання вищост дност нац над соцальними суперечностями  вдповдно прагнення регулювати соцальн конфлкти, будувати авторитарну, рархчно побудовану, корпоративну державу та суспльну структуру з тоталтарною нацональною деологю  тоталтарною полтичною елтою[36]

1. Вирішення проблем безпеки праці користувачів ПК в різних країнах світу

2. Комплексное исследование глобальных экологических проблем: от понятийного аппарата до модельных построений

3. Роль природоохранного законодательства РФ в решении глобальных экологических проблем

4. Роль прокурора у вирішенні судом цивільного позову у кримінальній справі

5. Вирішення суперечок у міжнародному праві

6. Албано-сербські протиріччя: історія виникнення і шляхи вирішення
7. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення
8. Тактика вирішення конфліктів і чинники що на це впливають

9. Вирішення задач по аналітичній хімії

10. Еколого-економічні проблеми водокористування та шляхи їх вирішення

11. Проблеми підтоплення сільськогосподарських угідь та шляхи їх вирішення

12. Соціально-економічне значення ремонту у вирішенні функціональних завдань розвитку ЖКГ

13. Сущность и динамика глобальных экономических проблем современности

14. Внешняя политика и решение глобальных проблем современности

15. Философия глобальных проблем

16. Экономические аспекты глобальных проблем

Средство от садовых муравьев "Муравьин", 300 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Препарат разрешен для
337 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Магнитные истории "Кто где живет?".
Игра магнитные истории "Кто где живет?" поможет малышу познать окружающий мир, развить внимательность и память, развить мелкую
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Игровой набор "Весы".
Размер: 280х122х130 мм.
338 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги

17. Мир глобальных проблем

18. Сущность глобальных проблем

19. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

20. Аналіз проблем перегляду судових рішень

21. Країни Західної Європи (1945 р. - початок ХХІ століття)

22. Країни центральної та східної Європи у 1918-1939 рр.
23. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії
24. Особливості євроінтеграційних стратегій та трансформаційних процесів у країнах Центрально-Східної Європи

25. Прийняття управлінських рішень в умовах ризику на прикладі діяльності Колективного господарства "Чернечеслобідське"

26. Система вищої освіти в країнах Європи та Америки

27. Політичні аспекти глобальних проблем сучасності

28. Роль женских общественных организаций в решении социальных проблем в Российской Федерации (на примере Алтайского края)

29. Характеристика основных выгод и проблем, связанных с развитием туризма. Туристский продукт Алтайского края

30. Понятие, сущность, классификация глобальных проблем

31. Особливості розвитку лізингу у ведучих країнах Європи

32. Приклади рішення задач з економетрії

Набор бутылочек для кормления Avent "Natural" (2 штуки по 260 мл), от 1 месяца.
Бутылочка помогает легче совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Благодаря инновационному дизайну малышу теперь легче
916 руб
Раздел: Бутылочки
Скетчбук. Гарри Поттер. Хогвартс.
Да начнется магия! Новые скетчбуки прямиком из величайшей вселенной Гарри Поттера! Откройте магический блокнот для рисования, и он станет
322 руб
Раздел: Блокноты художественные
Асборн - карточки. Тренируем зрение.
Набор карточек «Тренируем зрение» создан при поддержке ведущих офтальмологов специально для профилактики утомляемости глаз,
389 руб
Раздел: Прочие

33. Организация выполнения задачи командиром инженерно-саперного взвода по проделыванию проходов в минно-взрывных заграждениях перед переднем краем обороны противника

34. Глобальна продовольча проблема

35. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

36. Ставропольский край

37. Степные реки Краснодарского края

38. Природно-ресурсный потенциал Ставропольского края
39. Деятельность международных организаций ООН в решении глобальной продовольственной проблемы
40. Анализ проблем возмещения ущерба, причиненного незаконными действиями государственных органов

41. Культура и быт Тамбовского края в XVIII в.

42. Создание Татарской АССР и правительственная политика Казанского края в 16в.

43. Опорный край державы. Урал в период ВОВ и его вклад в победу

44. Роль социального партнерства в решении проблем охраны труда

45. Анализ стихотворения А.А. Блока "О! Весна без конца и без краю!"

46. Развитие образования в Пермяцком крае в конце XIX – первой трети XX веков

47. Тверской край в 1917 году

48. Глобальные сети. INTERNET

Шкатулка музыкальная "Сидящая балерина".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1511 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Москитная сетка "Папитто" универсальная на молниях, черная.
Москитная сетка подходит для коляски с перекидной ручкой, для прогулочной коляски, у которой ручка сзади, а также для коляски типа
424 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор С" (34 схемы).
Вам будет предложено собрать свой первый FM-радиоприёмник, узнать, что такое усилитель мощности, познакомится со светомузыкой — всего 34
1421 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

49. Разработка системы маршрутизации в глобальных сетях(протокол RIP для IP)

50. Интернет: административное устройство и структура глобальной сети

51. Локальные и глобальные компьютерные сети

52. Разработка и создание СКС на базе сетей Ethernet при подключении пользователей жилого дома к глобальной сети INTERNET

53. Глобальные гипертекстовые структуры: WWW

54. Электронная почта как сервис глобальной сети. Протоколы передачи почты
55. Защита информации в глобальной сети
56. Алкоголизм-противоядие для проблем?

57. Глобальные экологические проблемы

58. Глобальное потепление - "парниковый эффект"

59. Глобальное потепление

60. Глобальные проблемы человечества. Использование Мирового океана

61. Глобальный экологический кризис

62. Парниковый эффект - глобальная экологическая проблема

63. Глобальная экология

64. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

Пленка воздушно-пузырчатая 2-х слойная, плотность 75 г/кв.м.
Универсальный упаковочный материал. Препятствует повреждению товаров при ударе, предотвращает проникновение влаги и пыли, защищает от
423 руб
Раздел: Фольга
Копилка-сейф пластиковая большая, красная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1679 руб
Раздел: Копилки
Нож-скальпель, 2 запасных лезвия.
Нож канцелярский (скальпель) предназначен для аккуратной и точной работы по бумаге. Резиновый грип препятствует скольжению
349 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки

65. Политические аспекты деятельности предпринимательских структур: система взаимоотношений с органами власти, пути решений возникающих проблем; пути лоббирования

66. Терроризм- глобальная проблема мира

67. Территориальная дифференциация народонаселения: анализ проблем и прогноз развития

68. Глобальная история Вселенной (физика)

69. Философские аспекты взаимоотношений человека и природы в условиях глобального экологического кризиса

70. Глобальные проблемы современности
71. Глобальные проблемы современности
72. Исследование проблем создания брэнда

73. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

74. Структура управления организацией, ориентированная на решение стратегических проблем (Доклад)

75. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

76. Анализ проблем использования математических моделей для снижения уровня неопределенности принятия УР

77. Современные методы решения экологических проблем на предприятии (на примере ООО "Волготрансгаз" - дочерней структуры ОАО "ГАЗПРОМ")

78. Бюджетный процесс в условиях перехода к рыночным отношениям на примере Хабаровского края

79. Региональные особенности регулирования цен (на примере Хабаровского края)

80. Статистистический анализ туризма и отдыха в Краснодарском крае

Сменная кассета "Барьер 7", для воды с повышенным содержанием железа, для всех типов фильтров "Барьер", 2.
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
551 руб
Раздел: Фильтры для воды
Дневник школьный "Розовая такса".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
338 руб
Раздел: Для младших классов
Карандаши полимерные "Elios", 24 цвета.
Карандаши полимерные. В наборе: 24 цвета.
339 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Анторопово- одно из старейших сел Назаровского Района Красноярского края

82. Донецкий край в древности

83. Народное образование Сибирского края

84. Соціальне становище Запорізького краю

85. Из истории благотворительности и меценатства в Ярославском крае

86. Подход и методы изучения проблем философии техники
87. Особливості функціонування глобальної мережі
88. Глобальная сеть INTERNET

89. Образ Ивана Грозного в народной поэзии Арзамасского края

90. Кидайся в края...(заметки о Багрицком)

91. Религия как способ разрешения нравственных проблем (По роману Достоевского "Преступление и наказание")

92. Глобальная взаимосвязь фундаментальных физических констант

93. Теорема вириала в преподавании физики и астрономии

94. Информационная деятельность в области здравоохранения: введение в проблему

95. Международная безопасность и глобальные угрозы

96. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

Батут.
Диаметр рамы: 183 см. Высота батута: 46 см. Каркас из 1,5 мм гальванизированной стали. Соединение прыжковой поверхности с рамой: 42
6627 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Копилка декоративная "Дружок", 12,5x10x12 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 12,5x10x12 см.
334 руб
Раздел: Копилки
Набор для резки сыра из 4-х приборов и деревянной доски «Рокфор».
Сыр - продукт, требующий трепетного к себе отношения. Его производство может занимать долгие месяцы, а порой и годы. Однако если сделать
1430 руб
Раздел: Кухня

97. Об оценке эффективности системы менеджмента качества в решении экономических проблем предприятий в регионе

98. Опера У. Джордано и подлинная история Андре Шенье

99. Налоговая политика Ставропольского края


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.