Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана правопорядка Охрана правопорядка     Криминалистика и криминология Криминалистика и криминология

Розслідування крадіжок державного та громадського майна

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Міністерство освіти України Львівський національний університет ім.І.Я.Франка Кафедра кримінального права та процесу Р Е Ф Е Р А Т на тему: "Розслідування крадіжок державного та громадського майна" Львів 1999р. ПланСтр.1. Криміналістична характеристика крадіжок державного та громадського майна. . . . . . . 32. Які матеріали є підставою для порушення кримінальної справии про крадіжки соціалістичного мацна залежно від виду і суб'єктів крадіжок . . . . . . 73. Типові слідчі ситуації . . . . . . 84. Побудова слідчих версій та планування розслідування крадіжок, скоєних службовими особами . . . . . .11 1. Криміналістична характеристика крадіжок державного та громадського майна. Розкрадання державного та громадського майна в залежності від особливостей їхнього розслідування поділяються на дві групи: - розкрадання, що вчиняються шляхом крадіжки, грабежу, розбійних нападів, вимагання, шахрайства; -розкрадання, що вчиняються службовими особами (посадові розкрадення). Для крадіжок останньої групи характерний законний доступ до товарно- матеріальних цінностей, що викрадаються і грошових засобів, що знаходяться в їхньому віданні (під охороною і т. д.). Криміналістична характеристика розкрадання, що вчиняються службовими особами, містить відомості про злочинців, майно, що викрадається, мету і мотиви розкрадення, засоби підготовки, вчинення і приховування розкрадення, обстановку в якій вчиняються ці злочини, їхні матеріальні сліди, злочинний результат і зв'язки посадових розкрадань з іншими злочинами. Слідча практика свідчить, що посадові розкрадання вчиняються найчастіше в співучасті: групою, що складається з декількох службових осіб, або змішаною групою - службовими особами спільно з іншими співучасниками. Мають місце і розкрадення, вчинені однією службовою особою. В групу злочинців, як правило, входять: службові особи одного підприємства, службові особи і рядові робітники одного підприємства, службові особи різноманітних підприємств, одного або різних відомств, службові особи і рядові робітники декількох підприємств (установ, організацій). Співучасниками таких злочинів інколи є фахівці, які займаються приватною роботою, а також особи, які не займаються по тих чи інших причинах суспільно корисною діяльністю в трудових колективах. За родом своєї роботи злочинці пов'язані з виробництвом, зберіганням, транспортуванням, переробкою, постачаннями, реалізацією, обліком, охороною і розподілом матеріальних благ. Розрізняють злочинні групи за ступенем їхньої стійкості. В одних випадках вони створюються для вчинення одного або декількох розкрадань, після чого розпадаються. Найбільш небезпечні сталі злочинні групи, що функціонують на основі спільної мети їхніх учасників. Діючи по планах, які спеціально розробляються, вони мають ієрархічну структуру, розподіляють ролі, у відповідності зі значенням яких розподіляється і «прибуток». Об'єднання в такі групи зумовлене прагненням вчиняти розкрадення в великих розмірах і надійно приховувати їх. Тому вони заздалегідь готують не тільки засоби вчинення розкрадення, але і продумують засоби їхнього маскування.

Подібні групи створюються шляхом: -добровільного об'єднання співучасників; -активного втягнення в групу шляхом шантажу, переконань, підкупів і тому подібних шляхів, необхідних за становищем, яке займається та повноважень осіб. На положення в групі впливають: вигідність, з точки зору злочинців, функцій, що виконуються; злочинний досвід; морально-психологічні якості злочинців. Взаємовідносини між її учасниками будуються на «діловій» основі - прагненні одержати максимальну вигоду. Налагоджуючи відношення з «потрібними» людьми з числа робітників що контролюють, постачальних, правоохоронних і інших державних органів, що планують, і суспільних організацій, злочинці прагнуть добитися необхідних пільг, умов і безпеки своєї злочинної діяльності шляхом: - встановлення особистих відношень; - постановки в матеріальну і іншу залежність на основі різноманітних послуг здебільшого матеріального характеру; - всіляких подарунків, дачі хабарів. За предметом посягання розкрадення можна поділити на три групи: 1) розкрадення грошей; 2) розкрадення товарно-матеріальних цінностей; 3) розкрадення грошей і товарно-матеріальних цінностей. Майно, що розкрадається може бути оприбуткованим, проведеним по офіційних документах або непроведеним. В одних випадках незаконне заволодіння матеріальними цінностями вчиняється з метою використання предметів, що розкрадаються самими злочинцями або іншими особами, в інших - це робиться для подальшого «перетворення» викраденого в гроші, коштовності, цінні папери: або для обміну на інші матеріальні цінності, послуги нематеріального характеру, підкуп і дачу хабаря. Основними мотивами розкрадань, як правило, є бажання збагатитись, прагнення будь-яким шляхом задовольнити свої надмірні потреби. Велике значення для методики розслідування має криміналістична характеристика типових засобів розкрадення. Найчастіше злочинна діяльність злочинійв ділиться на чотири етапу: 1) підготовка до вчинення злочину (створення резерву для розкрадання, розробка плану провадження злочину, організація злочинної групи і т.д.); 2) вилучення, винесення (транспортування) викраденого; 3) використання викраденого, збут товарно-матеріальних цінностей; 4) приховування слідів злочину. До приховування злочину і його слідів злочинці, як правило, вдаються з самого початку реалізації своїх злочинних задумів. Засоби вчинення та приховування розкрадання в більшій мірі залежать від посадового положення злочинців, майна, що викрадається, специфіки підприємства, в якому вчиняється злочин, і інших обставин. Засоби розкрадання поділяються на дві групи: Засоби розкрадання обліченого майна. Вони в свою чергу діляться на: засоби розкрадання, що призводять до нестачі відображеного на балансі майна, і засоби розкрадання, не відображені на балансі в вигляді недостач; Засоби розкрадення неврахованого майна. В цих випадках нестачі, як правило, не виникають. Розкрадання шляхом створення необлікованих надлишків товаро-матеріальних цінностей вчиняються на підприємствах, що виробляють, зберігають, реалізують матеріальні блага (в будівельних організаціях, промисловості, сільському господарстві, системі суспільного живлення).

Створення необлікованих надлишків грошових засобів характерно для розкрадання на підприємствах торгівлі. Особливості вилучення, вивозу (винесення) і реалізації майна, що викрадається обумовлюються виглядом і розмірами майна, обстановкою вчинення розкрадання, наявними у злочинців для цього можливостями, наявністю або відсутністю в їхньому розпорядженні транспортних засобів. Приховування розкрадання передусім направлене на документальне маскуваання слідів вчиненого. Це нерідко досягається шляхом укладання фіктивних документів або внесення підроблених записів, виправлення рахунку і тому подібних змін в документи, в яких були правильно відбиті ті або інші операції. Інколи, щоб приховати незаконну діяльність, злочинці не складають певних документів на виконання тих чи інших робіт, знищують складені. В ряді випадків застосовуються комбінації різноманітних способів приховування розкрадення. Наприклад, одним із способів приховування недостач матеріальних цінностей є неодноразове пред'явлення одних і тих самих речей і предметів комісії, що проводить інвентаризацію, пред'явлення товару, взятого на час інвентаризації в інших підприємствах, пред'явлення одних предметів під виглядом інших і т.д. Нерідко злочинці вдаються до різноманітних способів впливу (наприклад, шантажу, підкупу) на очевидців розкрадання, свідків будь-яких дій і операцій, що вони бажали б залишити в таємниці, щоб ці особи дали пояснення або покази, вигідні злочинцям. Аналогічні шляхи вони застосовують інколи і по відношенню до ревізорів, представників громадськості, робітників органів дізнання і слідства, інших осіб, які ведуть боротьбу з розкраданням, здійснюють функції контролю і охорони соціалістичної власності. На специфіку засобів підготовки, провадження і приховування розкрадання істотно впливає обстановка (умови, середа) провадження розкрадання. Аналізуючи реальну обстановку, що склалася, злочинець прагне максимально використати її для реалізації своїх злочинних задумів, пристосуватися до неї, знайти в ній слабкі ланки, змінити її в потрібному напрямку. Фактором, сприятливим і полегшуючим провадження і приховування розкрадення, є, наприклад, запущеність бухгалтерського обліку. Якщо ж на підприємстві, в організації такий облік ведеться належним чином, злочинці часто роблять все для того, щоб його заплутати, запровадити практику безвідповідального, неправильного оформлення бухгалтерських документів, понизити ефективність бухгалтерського контролю. Незважючи на те, що злочинці вживають запобіжних заходів та вчиняють дії, розраховані на маскування злочинних наслідків, в результаті розкрадання неминучо залишаються сліди, зберігаються різноманітні зміни, пов'язані з підготовкою до розкрадення, його вчиненням та приховуванням. Для створення резерву розкрадання, заволодіння матеріальними цінностями або грошовими засобами, вивозу з підприємства і збуту викраденого, приховування слідів вчиненого злочинці не можуть не оприбутковувати, не враховувати і не використовувати оперативні, бухгалтерські і інші документи, в яких обов'язково залишаються ті або інші сліди злочинних дій.

Очевидно,  це посприяло тому, що краджки в Дом припинилися. Згодом час вд часу почали зникати продовольч запаси. На жаль, нколи до них були причетними люди, котр добровльно зголосилися допомогти свою волонтерською працею. Надлишков продукти з наших складв часто перевозили в нш осередки Помаранчево революц. Деколи продукти отримували бля стн Укранського Дому, але вони не потрапляли до протестувальникв. Довелося провести нвентаризацю «наших» об'ктв, яких було понад десять. х коменданти визначали вдповдальних, котр отримували продукти харчування чи спальники тльки пд особистий пдпис. За весь перод акц громадсько непокори було зафксовано 40 фактв краджок особистих речей  12 випадкв розкрадання продовольчих запасв. Це малопримн сторнки революц. Але повагу виклика те, з якою оперативнстю та професйнстю працвники «Сьомо кмнати» зупинили ще у зародковому стан д зловмисникв. Бльше того, вдбили бажання будь-кому навть думати про краджку чужих речей. Працвники «Сьомо кмнати» займалися цлим спектром проблем, часто «виходили» з нами на заходи, як могли мати силовий розв'язок

1. Розслідування кишенькових крадіжок

2. Розслідування виготовлення та збуту підроблених грошей

3. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

4. Методики розслідування хуліганства

5. Аналіз журналістських розслідувань на матерілах газети "Голос України"

6. Негативні обставини при розслідуванні злочинів
7. Організація захисту державної таємниці в Росії
8. Особливості початкового етапу розслідування злочинів

9. Особливості розслідування проституції

10. Розслідування вбивств із корисних мотивів

11. Журналістське розслідування як жанр журналістського дискурсу

12. Наукова та громадська діяльність В.Б. Антоновича

13. Форми державності та їх загальна характеристика

14. Вентиляція та кондиціювання житлових та громадських споруд

15. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

16. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм, арт. К013200101.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Не рельефный. Цвет подставки
1331 руб
Раздел: Глобусы
Рюкзак школьный "Multi Pack mini. Грация", 27х17х36 см.
Рюкзак подойдет для школьников начальной школы. Надежная каркасная конструкция защищает содержимое рюкзака от повреждений. Рюкзак разделен
2451 руб
Раздел: Без наполнения
Глобус географический + политический, с подсветкой "Orion", диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Глобус Земли на подставке с двойной картой и подсветкой. Изготовлен из высококачественного пластика. Может применяться и
2053 руб
Раздел: Глобусы

17. Поняття та форми державного устрою

18. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

19. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

20. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

21. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

22. Державна підтримка сільського господарства та її форми в Україні
23. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)
24. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

25. Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні

26. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

27. Майнові правовідносини батьків та дітей

28. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

29. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

30. Принципи розробки та оцінки державної політики України

31. Функції та принципи державного управління

32. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

Статуэтка "Мисс кокетливость", 10x9x29 см.
Статуэтка - это отличный вариант подарка. Красивый продуманный дизайн и высокое качество фабричного производства непременно порадуют
1485 руб
Раздел: Миниатюры
Кружка "Вязанная", синяя.
Долгими зимними вечерами, в осеннюю слякоть или весеннюю распутицу приятно согреться кружкой чего-нибудь горячего, особенно, если она тоже
378 руб
Раздел: Кружки
Набор детской посуды "Морские животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Морские животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления

33. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

34. Михайло Грушевський–видатний політичний, громадський і державний діяч

35. Форми та методи державної підтримки експортерів

36. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої гілок державної влади України

37. Законодавче та нормативно-правове забезпечення відносин в сфері державного кредиту

38. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку
39. Державні замовлення та контракти в системі державного регулювання
40. Принципи формування державних соціальних стандартів та нормативів

41. Полная история танков мира

42. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

43. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

44. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

45. Конституцiя США та реальнi права громадян

46. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

47. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

48. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

Одноразовые впитывающие пеленки "Molinea Plus" (20 штук, 90х180 см).
Одноразовые впитывающие пеленки "MoliNea Plus L" предназначены для дополнительной защиты постельного белья и других
900 руб
Раздел: Пелёнки
Алфавитная книга записи обучающегося.
Книга записи обучающихся является основой первичного учета и ведется в каждом общеобразовательной учреждении. Книга имеет алфавитную
371 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Кукла "Берта", 32 см.
Кукла Берта одета в длинное белое платье, украшенное кружевом. На ее ножках - красивые туфельки. Светлые длинные волосы берты собраны в
305 руб
Раздел: Классические куклы

49. Державно-конституцiйнi традицii козацькоi доби

50. Были ли в Германии плавающие танки накануне Второй Мировой Войны?

51. Полная история танков мира

52. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

53. Cтановище дiтей та молодi в зарубiжних краiнах

54. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ
55. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації
56. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року

57. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

58. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

59. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

60. Шпаргалка по предмету Деньги и кредит (Гроши та кредит)

61. Міський бюджет: пріоритети та механізми

62. ВИЩІ ОРГНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ Украiни

63. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

64. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

Транспортир для класса, деревянный, с держателем.
Материал - дерево.
388 руб
Раздел: Транспортиры
Мольберт "Ника", двухсторонний, с пластмассовой азбукой (сиреневый).
Двухсторонний мольберт для детей от 1,5 лет. (Внимание! В комплекте мелкие детали). - доска для рисования маркером; - доска для рисования
1575 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Карандаши восковые, треугольные, с ластиком и точилкой.
В набор входят: 12 разноцветных карандашей длиной 7 см и диаметром 1 см., точилка, ластик.
302 руб
Раздел: Восковые

65. Люблінська та Берестейська унії

66. Перша світова війна. Причини та характер

67. Походження людини та її поява на території України

68. Чернігівщина та Чернігівська область - історичний обзор

69. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

70. Історія держави та права України
71. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття
72. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

73. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

74. Повесть о любви Херея и Каллирои (Та peri Chairean kai Kalliroen)

75. Мій ресторан (фірмові страви, коктейлі та нопої)

76. Технологія приготування страв та кондитерського виробу

77. Духовне життя та ставлення до людини в Єгипті прадавніх часів

78. Лекції з української та зарубіжної культури

79. Трансформацiя образу Фауста у творчостi Й.В. Гете та О.С. Пушкiна

80. Всё та же любовь... Мифы молодых: проза и реальность

Именная кружка с надписью "Любимый дедушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Трубка телефонная беспроводная.
Инструкция по применению: 1. Ставим на зарядку базу при помощи USB. 2. На базу кладем трубку таким образом, чтобы контакты сошлись. 3.
383 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Интерактивный Лев Bondibon.
Лев Болтун – это портативный анимированный динамик, который воспроизводит музыку с Вашего МР3 плеера, смартфона или ноутбука и
638 руб
Раздел: Интерактивные животные

81. Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок

82. Что такое остеохондроз и в чем таится опасность?

83. Сестринська етика та деонтологiя

84. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

85. Аналіз та удосконалення оперативного управління

86. Лідерство, вплив та влада
87. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація
88. Процес управління та його основні стадії

89. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

90. Сутність та зміст сучасного менеджменту

91. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики

92. Соціал-демократична концепція держави та влади

93. Форма держави, форма державного правління, форма державного устрою.

94. Державне регулювання комерційної діяльності

95. Класіфікація майна у міжнародному приватному праві

96. Конституцiйний Суд Украiни. Досвiд та проблеми.

Подгузники Huggies Elite Soft, (1), до 5 кг, 84 штуки.
Подгузники Huggies Classic обеспечат надежную защиту вашего малыша. Детские подгузники стали еще удобнее. Благодаря дополнительному слою,
879 руб
Раздел: 0-5 кг
Фломастеры смываемые "Jungle", 24 цвета.
Фломастеры с заблокированным пишущим узлом, смываемые. Количество цветов: 24.
438 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор столовый детский "Антошка" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая -1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - нож столовый - 1 шт; - ложка чайная - 1
399 руб
Раздел: Ложки, вилки

97. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата

98. Корран та Сунна - святий переказ та святе письмо мусульман

99. Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.