Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Організація і структура наукових досліджень

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Наукова проблема Вибір теми дослідження Науково-педагогічне дослідження Науково-технічне дослідження Наукова проблема В наукових дослідженнях розрізняють наукові напрямки, проблеми і теми. Під науковим напрямком розуміють сферу наукових досліджень наукового колективу, роботи якого присвячені розв’язанню крупних фундаментальних теоретико-експериментальних задач у визначеній галузі науки. Успішні результати наукової роботи, ефективність її залежать від роботи, наскільки вдало обґрунтовано науковий напрям. Структурними одиницями направлення є комплексні програми, теми і питання. Комплексна програма включає в себе декілька програм. Під проблемою розуміють складну наукову задачу, яка охоплює значну область дослідження і має перспективне значення. Проблема складається із декількох тем. Тема – це наукова задача, яка охоплює визначену область наукового дослідження, вона базується на багатьох питаннях, котрі досліджуються. Під науковим питанням розуміють більш дрібні наукові задачі, які відносяться до більш конкретної області наукового дослідження. Результати розв’язку цих задач мають не тільки теоретичне, але й практичне значення, так як тільки в результаті порівняння можна визначити очікуваний економічний ефект. При розробці теми, або питання висувається конкретна задача в досліджуванні – розробка нового матеріалу, машину, конструкцію, прогресивну технологію і т. ін. Розв’язок проблеми ставить більш загальну задачу – зробити відкриття, розв’язати комплекс наукових задач, забезпечити прискорення теоретичних розробок і процесу суспільного виробництва. Вибір проблеми або теми є важкою і відповідальною задачею, яка складається з багатьох етапів. Перший етап – формулювання проблеми. На основі аналізу протиріч досліджуваного напрямку формулюють основне питання-проблему і визначають в загальних рисах очікуваний результат. Другий етап – розробка структури проблеми. Виділяють теми, підтеми, питання. Композиція цих компонентів повинна складати стержень проблеми. По кожній темі визначають орієнтовно область дослідження. Третій етап – актуальність проблеми тобто цінність її на даному етапі для науки і техніки. Для цього по кожній темі виставляють декілька заперечень і на основі аналізу методом послідовного наближення на користь даної теми. Після такої “чистки” остаточно складають структуру проблеми і позначають умовним кодом теми, підтеми, питання. Вибору теми дослідження сприяє: ознайомлення з новітніми результатами в суміжних областях науки і техніки; розробка нових методів дослідження, принципів структурування, технологічних процесів, тощо; перегляд старих наукових відкриттів за допомогою нових методів, методів, з інших теоретичних позицій, залучаючи нові фактори; розробка питань в пошуковому плані; всебічний аналіз і узагальнення матеріалів досліджень, які вже зроблені; перегляд каталогів виконаних наукових робіт і захищених дисертацій. Нові наукові відкриття виникають часто на стиках різноманітних областей знань, в суміжних областях наук. Поштовхом до відкриття може бути застосування в одній області знання методів, які використовувалися раніше в другій.

Багато нових ідей виникає тоді, коли інформація приводить до переоцінювання старого. У виняткових випадках нові ідеї можуть з’являтися і без подібної переоцінки. Прикладом такого випадку є створення теорії відносності Ейнштейна, який не робив експериментів, не збирав нову інформацію. Єдине, що він зробив – по-новому зробив інтерпретацію всієї інформації, яку раніше було підготовлено під ньютонівську концепцію. Експерименти, які підтвердили теорію Ейнштейна, були проведені пізніше. Досвід багатьох поколінь дозволив виробити певну схему. Вона включає вибір теми і обґрунтування її актуальності, поставлення задачі і висунення робочої гіпотези, вибір методу і розробка плану, тобто дослідження, обговорення і аналіз отриманих результатів, формулювання висновків. Вибір теми дослідження Вибір теми дослідження і обґрунтування її актуальності (новизна, позитивний ефект) обумовлені перспективою розвитку даного питання, плодовитістю висунутих гіпотез. Важливе значення має аналіз сучасного стану і історія питання на базі накопиченої наукової інформації. В результаті вивчення історії питання формулюється задача дослідження і висувається робоча гіпотеза. В поставленій задачі обґрунтовується відповідність вибраної теми рівню розвитку науки і техніки, а також можливість конкретних досліджень. Гіпотеза формулюється як пропозиція про зв’язки явища, що вивчається, або між ними. В процесі дослідження здійснюється перевірка і уточнюється гіпотеза. Сформульована задача представляє методику дослідження (теоретичне, експериментальне, теоретично-експериментальне) і дозволяє розробити його план, який дозволяє розбити задачу на ряд більш простих. Для вивчення спеціальності характерні всі форми наукових досліджень, проте частіше інших зустрічаються роботи теоретико-експериментального напрямку, послідовність котрих можна сформулювати в таких пунктах: Вступ (стан питання і поставлення задачі). Теоретичне дослідження. Експериментальна перевірка встановлених теоретичних залежностей. Інтерполювання результатів. Висновки. Важливе значення в науковій роботі має початковий етап, пов’язаний з висвітленням сучасного стану питання і чіткого формулювання задачі дослідження. Цей етап в значній степені визначає напрям подальшого дослідження і дозволяє об’єктивно оцінити науково-технічний рівень питання, що вивчається. Вибрати шляхи і методи для досягнення поставленої мети. Після обґрунтування проблеми і встановлення її структури науковець вибирає тему наукового дослідження, це буває більш складно ніж провести саме дослідження. До теми пред’являється ряд вимог. Вона повинна бути актуальною, тобто важливою, яка вимагає найшвидшого рішення. Та тема більш актуальна, яка забезпечує більший економічний ефект. Тема повинна мати наукову новизну, вносити вклад в науку. Це значить, що тема в такому вигляді ніколи не розроблялась і зараз не розробляється, тобто дублювання виключено. Границя між науковими і інженерними дослідженнями (зменшується) з кожним роком, проте, при виборі тем новизна повинна бути не інженерною, а науковою, тобто принципово новою.

Якщо розробляється нова задача, але на основі вже відкритого закону, то це область інженерних, а не наукових розробок. Тому необхідно відрізняти наукову задачу від інженерної. Все те, що вже відомо, не може бути предметом наукового дослідження. Тема повинна бути економічно ефективною і мати значимість. Кожна тема прикладних досліджень повинна давати економічний ефект в народному господарстві. Це є одне з найважливіших умов. Вибір теми повинен базуватися на спеціальному техніко-економічному розрахунку. На стадії вибору теми дослідження запропонований економічний ефект може бути визначений, як правило, орієнтовно. Інколи економічний ефект на початковій стадії встановити взагалі неможливо. В таких випадках для орієнтувальної оцінки ефективності можна використати аналоги (близькі за призначенням і розробці теми). При розробці теоретичних досліджень інколи вимоги економічності уступають вимогам значимості. Значення, як головний критерій теми має місце при розробці досліджень, яке визначає престиж вітчизняної науки, або складає фундамент для прикладних досліджень. Тема повинна відповідати профілю наукового колективу. Кожний науковий колектив (вуз, НД сектор, відділ, кафедра) за складеними традиціями має весь профіль, кваліфікацію, компетентність. Така спеціалізація, сприяє накопиченню досвіду дослідження, дає свої позитивні результати – підвищується теоретичний рівень розробок, якість і економічна ефективність, скорочуються строки виконання досліджень. Важливою характеристикою теми є можливість швидкого впровадження у виробництво. При розробці теми необхідно оцінити можливість її закінчення в плановий строк і впровадити у виробничих умовах замовника. При плануванні тем виникає необхідність вибрати найбільш перспективну економічно обґрунтовану тему. В цьому випадку оцінку народногосподарської необхідності розробки теми необхідно визначити чисельними критеріями. Простим є критерій економічної ефективності: (2.1) де, &epsilo ;п – передбачений економічний ефект від впровадження; Зд – затрати на наукові дослідження. Чим більше значення Ке, тим ефективніша тема і вища народногосподарська ефективність. Проте, критерій Ке не враховує об’єм впровадженої продукції, період впровадження. Більш об’єктивним є критерій, обчислений за формулою: (2.2) де, - вартість продукції за рік після освоєння наукового дослідження і впровадження у виробництво, Т – час виробничого впровадження в роках; З0 – загальні затрати на виконання наукового дослідження. Науково-педагогічне дослідження Педагогічне дослідження складається із таких етапів: 1-й етап: вивчення історії і теорії питання; вивчення педагогічного досвіду. Побудова гіпотези. 2-й етап: перевірка гіпотези на основі накопичення фактів і знань при вивченні проблеми. Педагогічні джерела, звідки можна добути необхідні факти, дуже різноманітні: це матеріали педагогічного досліду, експериментальні роботи і спостереження. 3-й етап: теоретичні висновки на основі обробки і осмислення отриманих фактів і нових знань. 4-й етап: оформлення результатів наукового дослідження. Ці етапи взаємопов’язані, кожному відповідають визначені групи методів наукового пізнання.

Однак траплялися випадки отруння через неправильне дозування,  наперстянку деякий час не використовували. Але в кнц XVIII ст. англйський лкар Уайзеринг знайшов в архвах померло знахарки рецепт наперстянки для лкування складних захворювань серця  виршив його вивчити. Через 10 рокв наукового дослдження (у 1785 р.) вн увв цю рослину в наукову медицину. Наперстянка великоквткова багаторчна трав'яниста рослина (40-120Pсм заввишки). Кореневище коротке, товсте. Стебло пряме, залозисте-пухнасте. Прикоренев листки довгасто-ланцетн або ланцетн, нервномрно-пилчаст або цлокра, опушен, при основ звужен в короткий черешок. Стеблов листки чергов, довгасто-ланцетн, сидяч. Квтки велик, поникл, дещо неправильно зрослопелюстков, збран в довгу однобчну китицю жовтого кольору. Плд яйцеподбна залозиста, пухнаста багатонаснна коробочка. Цвте в червн серпн. Росте у мшаних та листяних лсах, на галявинах, серед чагарникв. Останнм часом вирощують також на квтниках, у затнених мсцях паркв  лсопаркв

1. Організація науково-інформаційної діяльності

2. Інформаційне забеспечення наукових досліджень з документознавства

3. Пізнавальний інтерес, його структура і особливості дослідження

4. Зміст та структура науково-дослідницької діяльності студентів

5. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

6. Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку
7. Організація патопсихологічного дослідження
8. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

9. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

10. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

11. Аналіз альтернативних підходів до формування структури організації

12. Операційний менеджмент у структурі менеджменту організації

13. Організаційна структура управління персоналу підприємства

14. Організаційна структура управління підприємством

15. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

16. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"

Форма силиконовая для выпечки "Пряничный домик" (арт. TK 0231).
Вы в восторге от европейских рождественских ярмарок? Хотите, чтобы и в Вашем доме почаще царила атмосфера волшебства? С помощью
503 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Карандаши цветные "Замок", 60 цветов.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
1510 руб
Раздел: Более 24 цветов
Подставка для колец Zoola "Кролик", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений

17. Методологія науково-педагогічного дослідження

18. Методи наукових і експериментальних досліджень

19. Організаційна і виробнича структура підприємства

20. Організаційна структура митної системи України

21. Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні

22. Наукова організація праці. Завдання з удосконалення з організації праці на підприємстві
23. Отчет по учебно-ознакомительной практике (c правовыми основами местного самоуправления, формированием представительных и исполнительных органов власти, структурой и функциями органов местного самоуправления)
24. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

25. Суспільна організація життя слов

26. Дослідження харчування

27. Дослідження харчування

28. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

29. Організація праці менеджера

30. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

31. Організаційна система управління природокористуванням України

32. Організація оплати праці на підприємстві

Средство для посудомоечных машин биоразлагаемое "Synergetic", концентрированное, 5 л.
Концентрированное средство для мытья всех видов посуды от любых видов загрязнений. За счет полностью натурального состава обладает 100%
849 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Конструктор "Кукольный домик".
Деревянный домик для маленьких кукол от компании "Большой Слон" привлечет внимание вашей малышки и не позволит ей скучать.
1155 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов
Игра "Торре. Сорви башню".
Игра типа «Дженга» с разноцветными брусочками и кубиком. Мы усложнили Вашу задачу, покрасив в разные цвета брусочки ставшей уже привычной
666 руб
Раздел: Игры на ловкость

33. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

34. Організація обліку грошових коштів

35. Організація евакуаційних заходів

36. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

37. Дослідження протоколу TCP/IP /укр./

38. Рельєф та ландшафтна організація
39. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації
40. Спектральні наземні дослідження

41. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

42. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

43. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

44. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

45. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

46. Організація касових операцій у банківських установах

47. Організація ресурсної бази банків в Україні

48. Дослідження моделей автоматичних банківських систем в банківських установах Дніпропетровського регіону

Аптечка "Скорая помощь" большая.
Аптечка необходима в каждом доме. Высота аптечки позволяет хранить не только таблетки, но и пузырьки с жидкостью в вертикальном положении.
310 руб
Раздел: Прочее
Сетка москитная, 1х30 метров, в рулоне, белая.
Полиэстеровая мелкоячеистая сетка в рулоне. Предназначена для защиты помещения от насекомых. Свободно пропускает воздух, обеспечивая
1131 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Пелёнка-кокон "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки

49. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

50. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

51. Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях

52. Організація охорони праці на виробництві

53. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

54. Організація охорони праці на виробництві
55. Рівні організації організму людини
56. Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни

57. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

58. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

59. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

60. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

61. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

62. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

63. Внутрішній аудит організації

64. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

Ваза декоративная "Цветочный каприз", 10x10x24,5 см.
Ваза декоративная. Размер: 10x10x24,5 см. Материал: керамика.
311 руб
Раздел: Вазы
Ручка гелевая "BLGP-G1-5", синяя, 0,3 мм, 3 штуки.
Гелевая ручка Pilot имеет пластиковый корпус с резиновой манжеткой, которая снижает напряжение руки. Стержень с чернилами синего цвета в
345 руб
Раздел: Синие
Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (белая).
Каталка "Mercedes-Benz SLS AMG С197" - это легкая пластиковая каталка для детей от года. Она может использоваться как дома, так
2590 руб
Раздел: Каталки

65. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

66. Організаційні процедури аудиту заробітної плати

67. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

68. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

69. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

70. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
71. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"
72. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

73. Організація документування господарських операцій

74. Організація і методика аудиту грошових коштів

75. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

76. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

77. Організація облікової політики підприємства

78. Організація обліку в магазині "Світанок"

79. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

80. Організація обліку доходів

Говорящий планшетик "Новогодний праздник".
В этом планшетике Умка поёт, говорит и рассказывает сказки! 16 новогодних песенок («Песенка Умки», «Белые снежинки», «Снеговик», «Дед
344 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Набор диких животных.
В наборе: 12 фигурок диких животных. Средний размер: 10 см. Возраст: 3 лет. Фигурки в наборе представлены в ассортименте, без возможности выбора.
461 руб
Раздел: Дикие животные
Настольная игра "Волшебник Изумрудного города".
Семейная игра для 2-6 игроков. Участники помогают Элли и ее друзьям добраться до Изумрудного города, для этого они выполняют разные
1490 руб
Раздел: Классические игры

81. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

82. Організація обліку на підприємстві

83. Організація обліку орендних операцій

84. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

85. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

86. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради
87. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"
88. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

89. Організація управлінського обліку

90. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

91. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

92. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

93. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

94. Становлення професійних бухгалтерських організацій

95. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

96. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

Набор посуды "Peppa Pig".
Яркая фарфоровая посуда с героями из самого популярного мультфильма "Peppa Pig". Набор, несомненно, привлечет внимание вашего
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Скажи, если сможешь!".
Это веселая игра на артикуляцию. Вам нужно объяснить как можно больше слов своей команде, но задача не так проста. Вам нужно вставить в
910 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке, с подсветкой. Диаметр: 210 мм.
985 руб
Раздел: Глобусы

97. Дослідження режиму опадів у південно-західній частині Одеської області

98. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

99. Експертна профілактика в окремих видах досліджень


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.