Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Планування діяльності підприємства

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А по дисципліні « Планування діяльності підприємства » Залікова книжка - № 23, варіант 3,13Слухач : Сидоркевич Дмитро Іванович Спеціальність, група : ЗФ – 02 ( фінанси )Керівник : Демиденко Віктор ВячеславовичРезультат, дата: Реєстраційний номер, дата: м. Черкаси 2002 р. З М І С Т1. Принципи та методи планування, типи внутрішньофірмового планування 32. Планування прибутку підприємства та рентабельності .- 8 Література 15 1. Принципи та методи планування, типи внутрішньофірмового планування Організація планування виробництва на підприємстві включає два основні етапи, це стратегічне планування( на 5 і більше років) і поточне планування (як правило на рік із розбивкою на менші періоди часу). Принципи планування визначають характер та зміст планової діяльності економічної організації. Правильне дотримання принципів планування надає можливість ефективної роботи підприємства та зменшує можливість від’ємних результатів планування. Можна виділити чотири основних принципи планування: 1. Принцип едності 2. Принцип безперервності. 3. Принцип гнучкості 4. Принцип точності 5. Принцип участі (Принципи дані по А.Файолю). Принцип єдності передбачає, що планування повинно мати системний характер. Поняття системи означає: 1. Існування сукупності елементі; 2. Взаємозв'язок між ними; 3. Наявність єдиного напрямку розвитку елементів системи. Для кращого розуміння поняття системи необхідно використовувати категорії “координації” та “інтеграції.”- Координація планової діяльності окремих функціональних підрозділів виражається у тому, що: Діяльність жодного підрозділу організації не можна планувати ефективно без урахування планів окремих підрозділів. Всілякі зміни у планах одного з підрозділів повинні бути відображені у планах інших підрозділів.Таким чином взаємозв’язок та одночасність – головні риси когординаціїї на підприємстві. Інтенграція планової діяльності передбачає, що в організаціїї існують різні підсистеми планування, але кожна з підсистем виходить із загальної стратегіїї підприємства. Отож, усі плани це - не просто сукупність, набір документів це – іх взаємопов’язана система. Принцип участі означає, що кожний член підприємства стає активним учасником планової діяльності. Планування, що базується на принципі участі називається партисипативним. Це важливо тому, що при особистій участі у плануванні кожного члена трудового колективу стають особистими плани всього підприємства. Крім того співробітник, що займається плануванням поширює свій світогляд, розвивається як особистість. Але необхідно зауважити, що залучити до планування максимум співробітників підприємства можна лише в невеликій за розмірами фірмі. А якщо мова піде, про велике державне підпрємство, то можливості участі великої кількості членів колективу обмежені. Принцип безперервності. Основа принципу: 1. процес планування на підприємстві повинен бути постійним процесом у межах встановленого циклу; 2. розроблені плани новинні безперервно приходити на місце іншим (другий – на зміну першому, третій на зміну другому і таке інше).

Друге з умов безперервноті планування - постійне слідування одних планів компанії іншим - копанії, як правило, дотримують. У той же яас бувають випадки перервання компаніями процесу планування. Підприємства розробляють план на протязі певної частини року, затверджують його та припиняють планування до початку наступного періоду. Процес планування повинен бути безперервним виходячи з наступних важливих моментів: 3. непевність зовнішнього середовища та наявність непередбачених змін роблять необхідною постійну корекцію очікувань підприємства відносно зовнішніх умов та відповідне виправлення та вдосконалення планів; 4. зміняються тільки фактичні намагання, але й поняття підприємства про свої внутрішні цінні речі та можливості. Якщо фірма не буде враховувати такі зміни, запланований та отриманий результат може стати нікому не потрібний. Отже, безперервний процес планування дозволяє забезпечувати постійну присутність робітників підприємства у плановій діяльності. Принцип гнучкості стоїть у тісному зв’язку з принципом безперервності і полягає у здатності змінювати свою направленість планів у зв’язку з виникненням непередбачених обставин. Для здійснення принципу гнучкості плани повинні складатися так, щоб у них можна було вносити зміни, пов’язуючи їх з змінюючимися внутрішніми та зовнішніми умовами. Тому плани мають в собі так звані резерви, інакше кажучи “надбавки безпеки”, чи “подушки”. Однак існують певні межі резервів планування: 5. резерви, закладені в покажчиках, не повинні бути набагато більшими, інакше плани стануть не дуже точними; 6. занадто низькі межі тягнуть за собою занадто часті зміни у планах, що розмиває цілі діяльності підприємства. Принцип точності. Плани повинні бути конкретизовані та деталізовані у такій мірі, в якій дозволяють зовнішні та внутрішні умови діяльності підприємства. Стратегічне, довгострокове планування повинно обмежуватися визначенням основних цілей та самих загальних направлень діяльності, тому що кількість імовірної інформації про майбутнє дуже невелика, а діапазон та швидкість змін ростуть. У планах, розрахованих на короткі строки та для окремих підрозділів організації, конкретність деталей повинна стати обов’язковою рисою, оскільки такі плани є інструкціями, визначаючими дії людей та колективів, які реалізують ці плани. Типи планування. Планування в організації може бути певного типу в залежності від ознак по яким відбувається класифікація. Ознаками, що визначають тип планування можна назвати слідуючі:1. ступінь невизначеності у плануванні; 2. часова оріентація ідей планування; 3. горизонти планування; Ступінь невизначеності у плануванні. В залежності від обсягу та правдивості інформації, якою володіє фірма визначається ступінь визначеності планування на фірмі. Якщо підприємство володіє детальною інформацією, події у таких системах мають повну визначеність, а значить вони прогнозовані. Цей тип системи планування називається детермінованим. Системи планування ,які не можуть повністю передбачити результат називаються імовірними. Варіанти імовірних систем планування:4. Планування засноване на системі жорстких забов’язань 5.

Планування засноване на особистій відповідальності 6. Планування пристосоване до випадкових обставин. Часова орієнтація ідей планування. Крім того типи планування різняться своїми ідеями. 7. Реактивне планування (націлене на минулий досвід ) 8. Інактивне (пристосоване тільки до сьогодення). 9. Преактивне (націлене на майбутнє.) 10. Інтерактивне (оріентоване на взаємодію усьіх найкращих, ідей минулого). У кожного типу планування є свої негативні та позитивні сторони. Горизонт планування. В залежності від того, який період часу сягають плани, складені організацією, планування розділяють на три типи: 11. довгострокове планування – звичайно охоплює довготривалі періоди часу – від 10 до 25 років; 12. середньострокове планування – конкретизує орієнтири, визначені довгостроковим планом. Буває розраховано на більш короткий період – до 5 років; 13. короткострокове планування – це розробка планів на 1-2 роки (нерідко це річні плани). Вони мають у своєму складі конкретні способи використання ресурсів організації, необхідних для досягнення цілей, визначених у більш тривалих планах. Зміст короткострочних планів деталізується по кварталах та місяцях. Крім трьох вказаних способів розділення типів планування в залежності від того, яке значення має той чи інший тип упроцесі планової діяльності. Звідси планування розділяють на два основних типи: стратегічне та оперативне. Стратегія підприємства - це сукупність її головних цілей та основних засобів досягнення даних цілей. Іншими словами, розробляти стратегію дії підприємства - означає визначати загальні напрямки її діяльності. Стратегією на може бути просте визначення бажаних цілей та способів їх перетворення у життя. Стратегія повинна виходити не з приємних мрій, а з реальних можливостей розвитку підприємства. Тому стратегія - це перш за все реакція організації на об’єктивні зовнішні та внутрішні обставини її діяльності. Стратегічне планування розраховують на тривалий строк, але у багатьох організаціях стратегія базується на середньостроковому плануванні. Разом з тим стратегічне та довгострокове планування процеси нерівнозначні. Стратегія - це не функція часу, а функція напрямку. Вона не просто діє на якомусь періоді часу, а включає у себе сукупність глобальних ідей розвитку підприємства. Відповідальність за розробку стратегії несе перш за все керівник економічної організації, оскільки стратегічне планування потребує високої відповідальності, маштабних дій менеджера. Планова команда забезпечує стратегічне планування аналітичним підходом до прийняття рішень про майбутнє підприємства. Тактичне планування – це прийняття рішень про те, як повинні бути розподілені ресурси організації для досягнення стратегічних цілей. Тактичне планування в багатьох випадках охоплює короткостроковий та середньостроковий періоди, тобто є предметом турбот середнього та нижнього керівницького персоналу. Основне питання стратегічного планування – чого хоче досягти організація. Тактичне планування зосереджує свою увагу на тому, як організація повинна досягти своїх цілей. Тобто різниця між стратегічним та тактичним плануванням – це різниця між цілями та засобами.

облку робочого часу, да дозвл на проведення надурочних робт, робт у вихдн дн тощо; разом з власником або уповноваженим ним органом виршу питання соцального розвитку пдпримства, полпшення умов прац, матерально-побутового, медичного обслуговування працвникв; бере участь у виршенн соцально-економчних питань, визначенн та затвердженн перелку  порядку надання працвникам соцальних пльг; бере участь у розробленн правил внутршнього трудового розпорядку пдпримства, установи або органзац; представля нтереси працвникв за х дорученням пд час розгляду ндивдуальних трудових спорв та у колективному трудовому спор, сприя його виршенню; прийма ршення про вимогу до власника або уповноваженого ним органу розрвати трудовий договр (контракт) з кервником пдпримства, установи, органзац, якщо вн порушу Закон Украни «Про професйн сплки, х права та гарант дяльност» (1045-14), законодавство про працю, ухиляться вд участ в переговорах щодо укладення або змни колективного

1. Вдосконалення проведення поточного планування підприємства

2. Планування діяльності підприємства

3. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

4. Планування діяльності підприємства

5. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

6. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства
7. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства
8. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

9. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

10. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

11. Організація діяльності підприємства

12. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

13. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

14. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

15. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"

16. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

Фоторамка "Poster blue" (40х60 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 40х60 см. Материал: пластик.
681 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Шарики пластиковые, цветные, 80 штук, диаметр 85 мм.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
529 руб
Раздел: Шары для бассейна
Коробка подарочная "Милые вещицы".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки

17. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

18. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства

19. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"

20. Аналіз діяльності підприємства

21. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен"

22. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)
23. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства
24. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

25. Розрахунок основних економічних показників діяльності підприємства

26. Теоретичні аспекти ефективності діяльності підприємства

27. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

28. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

29. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

30. Бізнес-план підприємства

31. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

32. Корпоративні підприємства

Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", порошкообразное, 2,5 кг.
Средство для мытья посуды в посудомоечных машинах порошкообразное, начинает действовать сразу, устраняя даже самые сильные
718 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Цветные карандаши Color Peps, трехгранные, 12 цветов, в металлической коробке.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
386 руб
Раздел: 7-12 цветов
Стул детский Ника складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: птички).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
670 руб
Раздел: Стульчики

33. Розробка підприємства LOMAPAK

34. Фінанси підприємства контрольна

35. Інноваційна діяльність підприємства

36. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

37. Оцінка фінансового стану підприємства

38. Персонал підприємства
39. Рентабельність підприємства
40. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

41. Управління утворенням прибутку підприємства

42. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

43. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

44. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

45. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

46. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

47. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

48. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

Мягкая магнитная мозаика "Забавные животные", 4+, 5 цветов.
Мягкие бархатистые детальки пяти ярких цветов и разнообразных форм и размеров с обратной стороны снабжены плоским магнитным слоем. В
379 руб
Раздел: Магнитная
Пакеты фасовочные в евроупаковке, 25х40 см (1000 штук), 10 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
481 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Планшет для пастелей "Бабочка" А3, 20 листов.
Планшет для пастелей "Бабочка" на жесткой подложке - незаменимый помощник художника. Благодаря жесткому основанию, бумага на
320 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

49. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

50. Облік основних засобів підприємства

51. Облік створення підприємства

52. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

53. Організація обліку власного капіталу підприємства України

54. Попередній фінансовий аналіз підприємства
55. Фінансова звітність підприємства
56. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

57. Аудит підприємства

58. Правовий статус приватного підприємства

59. Реєстрація приватного підприємства

60. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

61. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

62. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

63. Проект удосконалення нерентабельного підприємства

64. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Молокоотсос ручной "Avent" с контейнерами для хранения молока.
Ручной молокоотсос Avent с контейнерами для хранения молока - это необходимая вещь для молодых мам, которые испытывают сложности со
2872 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Подарочная расчёска для волос "Настенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

65. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

66. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

67. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

68. Бізнес-план Приватного підприємства "Універсам "Енергетик"

69. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

70. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування
71. Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс"
72. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

73. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

74. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"

75. Розробка маркетингової стратегії підприємства

76. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

77. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

78. Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"

79. Ціноутворення та цінова політика підприємства

80. Збутові стратегії підприємства

Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: красный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Подарочная расчёска для волос "Алиса".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Фоторамка С31-011 "Alparaisa" на 5 фотографий, 51,5x34,5x2 см (белый).
Размеры рамки: 51,5х34,5x2 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 5-ти фотографий. Материал:
642 руб
Раздел: Мультирамки

81. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

82. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

83. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

84. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

85. SWOТ-аналіз підприємства

86. Аналіз зовнішнього середовища підприємства
87. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства
88. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства "Судмаш" в умовах кризи

89. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

90. Мотивація робітників промислового підприємства

91. Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ "Класс-Лайн")

92. Операційна система підприємства

93. Організаційна структура підприємства

94. Організація управління персоналом підприємства

95. Проектування логістичної системи торгівельного підприємства

96. Система формування та підготовки кадрів для підприємства

Набор продуктов.
В комплект входят 5 продуктов, традиционно любимых в нашей стране: курица, сосиски, сыр, колбаса, яйцо. Продукты похожи на настоящие,
330 руб
Раздел: Продукты
Ручка шариковая BIC "Orange", 20 шт, синие.
Ручка шариковая одноразовая. Шестигранный пластиковый корпус. Вентилируемый колпачок. Цвет колпачка и верхней заглушки соотвествует цвету
387 руб
Раздел: Синие
Стул детский "Ника" складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: горошек).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики

97. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

98. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

99. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

100. Управління корпоративною власністю підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.