Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье     Здоровье Здоровье

Гігієна повітряного середовища житлових приміщень

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Мiнiстерство освіти та науки України Вищий навчальний заклад “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” Горлiвський регіональний інститут Кафедра фізичної реабілітації РЕФЕРАТ з дисципліни: Гігієна На тему: ГІГІЄНА ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ студента 2-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 0102 – фізичне виховання і спорт спеціальності 6.010200 – фізична реабілітація Цимбал Романа Анатолійовича Викладач: Ярош А.М. Горлівка 2009 ГІГІЄНА ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ Більшу частину свого життя людина проводить у приміщенні. Приміщення можуть бути житловими, виробничими та громадськими (навчальні, культурно-видовищні, бібліотечні, торговельні, лікарняні та ін.). Залежно від віку, характеру трудової діяльності, стану здоров'я, індивідуального способу життя час перебування у приміщенні упродовж дня коливається від 40 до 100 %, складаючи у середньому 75—80 %. Унаслідок фізіологічних, побутових, виробничих та інших процесів повітря приміщень суттєво відрізняється від навколишнього. Загальне уявлення про зміни складу і властивостей повітря приміщень порівняно з чистим, атмосферним дає таблиця 1. Із таблиці видно, що ці зміни стосуються головним чином хімічного складу та вмісту аерозолів у житлових приміщеннях. Провідне гігієнічне значення мають забруднення повітря різними хімічними речовинами, зниження вмісту кисню та легких аероіонів з негативним зарядом, унаслідок чого відбувається денатурація повітря, яка несприятливо впливає на здоров'я людини. Джерела забруднення (денатурації) повітря приміщень поділяються на дві основні групи: зовнішні та внутрішні. Основним джерелом зовнішньої групи є забруднення атмосферного повітря, що пов'язане з викидами промислових підприємств, окремих комунальних та інших об'єктів, автомобільного транспорту. У житлових приміщеннях, розташованих на територіях із забрудненим атмосферним повітрям, майже всі хімічні, газові компоненти цього забруднення виявляються і в повітрі приміщень. Чим вищий рівень забруднення зовнішнього атмосферного повітря, тим вищий вміст відповідних забруднювачів у повітрі жител. Інколи концентрація останніх може сягати гранично допустимої для атмосферного повітря величини і навіть перевищувати її. Однак провідне значення в процесі денатурації повітря житлових приміщень мають внутрішні джерела і чинники забруднення: повітря, що видихується людиною, забруднення, зумовлені використанням газових плит та інших опалювальних приладів, приготування їжі, засоби побутової хімії, кімнатний пил, продукти розкладу органічних речовин на одязі, білизні, шкірі людей і домашніх тварин, паління, хімічні речовини з будівельно-оздоблювальних матеріалів, будівельні конструкції, меблі тощо. Певне значення можуть мати побутові «аварійні» забруднення, наприклад, забруднення ртуттю Таблиця 1. Порівняльна характеристика деяких властивостей чистого атмосферного повітря і повітря приміщень Показник Повітря атмосферне житлових і громадських приміщень виробничих приміщень КисеньАзот Діоксид вуглецю Пил Сторонні запахи Шкідливі хімічні речовини Окислюваність повітряАероіони Тиск атмосферного повітря Електромагнітне поле 20,9 %78% 0,04 % Менше ніж 0,1 мг/м3 ВідсутніВідсутні або в концентраціях, нижчих за ГДКДо 4 мг/м3 Переважно легкі 760 мм рт.

ст. (1 атм) Менше ніж 1 мкВ/см2 Менше ніж 20,9 %Приблизно 78 % До 0,1 % і більше Більше ніж 0,1 мл/м3 Можуть бути Можуть бути(С02, леткі органічні кислоти та ін.) 10—20 мг/м3 Може бути значно менше ніж 20,9 % Приблизно 78 % До 6—10 % Більше,ніж 0,1 мг/м3 Звичайно наявні Звичайно наявніЗалежно від виробництва, може бути більше ніж 50—60 мг/м3 Легких аероіонів з негативним зарядом практично немає, переважають важкі аероіони з позитивним зарядом 740—750 мм рт. ст. 3—4 мкВ/см2 Може коливатися в значному діапазоні (від 0,25 до 4 атм і більше) Більше ніж 1100 мкВ/см&quo ; У повітрі, що видихується, виявлено більш як 200 різноманітних сполук, головним чином органічних продуктів метаболізму (табл. 2). Інтегральним кількісним показником вмісту цих сполук у повітрі може бути так звана окислюваність повітря, тобто кількість міліграмів 02, потрібного для окислювання недоокислених речовин віл повітря (г/м3). Цей показник може бути визначений методами біхроматної або перманганатної оксидометрії. Окислюваність повітря, що видихується здоровою людиною, звичайно становить 15— 20 мг/л. За цим показником повітря житлових кімнат оцінюється як чисте, якщо окислюваність не перевищує 5 мг/л, як помірно забруднене — при окислюваності 6—-9 мг/л, як забруднене — при окислюваності 10 мг/л і більше. Таблиця 2. Вміст токсичних речовин у видихуваному людиною повітрі Речовина Концентрація мінімальна максимальна середня Оксид вуглецю (у тих, що не палять), мг/л 0,003 0,017 0,011 Вуглекислий газ, % 2,0 3,9 3,0 Водяна пара, % 20 50 38 Аміак та його сполуки, мг/л Сліди 0,005 0,0022 Альдегіди, мг/л Так само 0,0015 — Ацетон (кетони), мг/л — « — 0,0025 0,0002 Органічні кислоти в перерахунку на оцтову, мг/л 0,007 0,013 0,02 Вуглеводні в перерахунку на вуглець, мг/л Сліди 0,051 0,036 насичені (33 %) — — — ненасичені (5,4 %) — — — ароматичні (1,2 %) — — — Спеціальні дослідження (І. І. Нікберг, 1987) виявили, що кількість окремих інгредієнтів (наприклад, діоксиду вуглецю, аміаку), а також сумарна кількість недоокислених речовин у повітрі, яке видихується (тобто, його окислюваність) суттєво залежать від стану здоров'я людини, характеру захворювання та ступеня його важкості, паління тютюну, особливості обмінних процесів тощо. Провідне місце серед основних забруднювачів повітря житлових приміщень належить оксиду вуглецю (СО), який справляє суттєвий несприятливий вплив на здоров'я людини — у разі зв'язування з гемоглобіном утворює карбоксигемоглобін, погіршує споживання кисню тканинами і органами, посилює гіпоксичні стани, негативно впливає на біохімічні процеси, може призвести до хронічних та гострих отруєнь. За даними І. І. Даценко та Р. Д. Габовича (1999), у газифікованих квартирах уміст СО в повітрі не тільки кухонь, але й житлових кімнат може навіть перевищувати гранично допустимий для атмосферного повітря (10 мг/м3). Усе більшого практичного значення набуває забруднення повітря приміщень хімічними речовинами, які виділяються полімерними матеріалами з будівельних конструкцій або меблів. Виявлено і досліджено декілька десятків таких речовин, зокрема формальдегід, фенол, бензол, толуол, бутил-акрилат та багато інших.

Важливим слід вважати те, що концентрація цих речовин у повітрі житлових приміщень унаслідок відносно невеликих об'ємів приміщення, недоліків планування, недостатнього вентилювання, малої рухомості повітря може досягати (і навіть перевищувати) гранично допустимі для виробничих приміщень. Виявлено, що питома вага внутрішніх (ендогенних) забруднень повітря приміщень становить 60—80 %, і тільки до 20—25 % забруднень зумовлені зовнішніми (екзогенними) причинами, насамперед внаслідок забруднення атмосферного повітря. Розроблено перелік хімічних речовин, що мають пріоритетне значення під час оцінки якості повітряного середовища приміщень. До цих речовин належать діоксид вуглецю, оксид вуглецю, аміак, діоксид азоту, оксид азоту, формальдегід, сірководень, нафталін, сірчаний газ, диметиламін, стирол, толуол, бензол, хлор, фенол, ацетон, дихлоретан, свинець, ртуть, бенз(а)пі-рен, радон та ін. Накопичення продуктів життєдіяльності людини (антропо-токсинів) у повітрі внаслідок великого скупчення їх у невеликих без належного повітрообміну закритих приміщеннях може призводити навіть до масової загибелі цих людей. Такі випадки відомі з історії. Забруднення повітря житлових приміщень зовнішніми забруднювачами негативно впливає на здоров'я людини, може стати причиною виникнення або загострення алергічних дерматитів, ексудативних діатезів, бронхіальної астми, легеневих захворювань, ембріотоксичних та мутагенних впливів, повітряно-крапельних інфекцій, гіпоксичних станів тощо. Серед хімічних складових повітря приміщень велике гігієнічне значення має діоксид вуглецю (С02). Цей газ належить до фізіологічно активних сполук, є збудником дихального центру та антагоністом 02, не має запаху і кольору, удвічі важчий за повітря, і тому може накопичуватися безпосередньо над поверхнею Землі, погано розчиняється у воді, не подразнює слизових оболонок. У крові нормальний парціальний тиск С02 становить 10мм. рт. ст., а це на 8—10 мм. рт. ст. вище, ніж у повітрі, що надихується, в якому його концентрація складає 3,5—4,5 %. У зв'язку з індустріалізацією, забрудненням повітря різними викидами, продуктами органічного синтезу та багатьма іншими чинниками, концентрація С02 в атмосферному повітрі поступово збільшується, створюючи так званий парниковий ефект. Пов'язаний він із тим, що шар С02 у повітрі затримує інфрачервоне випромінювання від поверхні Землі, і, отже, сприяє потеплінню і відповідним змінам клімату. Залежно від концентрації С02 у повітрі, що вдихується, реакція організму людини може бути різною — від індиферентної до надзвичайно важких проявів і навіть смерті. Якщо концентрація С02 менша ніж 0,1 %, людина почувається нормально, суб'єктивні або об'єктивні порушення відсутні. Саме цю концентрацію (0,1 %) встановлено як гранично допустиму для повітря житлових, лікарняних або інших громадських приміщень. Якщо концентрація С02 коливається в межах 0,1—0,5 %, може спостерігатися погіршення умовно-рефлекторної діяльності (збільшується час латентного періоду реакції на вплив зорового або слухового подразника), можуть бути виявлені деякі непатологічні зміни на ЕКГ, інколи виникає відчуття дискомфорту.

Пд час спорудження будинку для життя в свтовому простор слд багато дечого передбачити. Не так просто, наприклад, вийти з примщення станц чи ввйти до нього. Довкола «порожнеча,  повтря негайно «утече» з будинку. Тому доведеться, як  на ракет, влаштувати особлив двер. х буде дво, внутршн та зовншн. Вони вдокремлять герметичну камеру-шлюз вд усього примщення. Житель небесного острова одяга скафандр  входить до шлюзу. Внутршн двер зачиняють, повтря вдкачують,  лише псля цього можна рушати в порожнечу. А повернувшись з безповтряного простору, потрбно навпаки «спочатку наповнити камеру-шлюз повтрям, потм вдчинити внутршн двер. Обертовий рух станцй, необхдний для створення штучного тяжння, завда разом з тим  певного клопоту. Неможливо спостергати небо, яке неначе весь час обертаться. Незручно приднувати кабел та проводку або причалювати до примщення, коли воно крутиться, мов дзиAа. Тому обсерваторю треба або ж винести окремо, або використати стробоскопчн пристосування до телескопв: оптичну систему з дзеркалами, що обертаються

1. Кримiнально-правовi заходи щодо затримання злочинцiв у дiяльностi ОВС (Уголовно - правовые меры по задержанию преступников в деятельности ОВД)

2. Заходи щодо формування стада української чорно-рябої молочної породи великої рогатої худоби

3. Характеристика фінансових ризиків на та заходи щодо їх мінімізації

4. Заходи щодо зменшення пестицидного навантаження на агроекосистеми

5. Дослідження забруднення повітря виробничих приміщень токсичними газами й парами

6. Атмосфера та охорона повітряного середовища від забруднення
7. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства
8. Повітряна оболонка Землі - атмосфера

9. Розробка заходів щодо врегулювання відносин власності на майно

10. П’ять родів військ українських військово-повітряних сил

11. Печі для випалу повітряного будівельного вапна

12. Водні шляхи та повітряний транспорт України

13. Использование фитонцидных растений для оздоровления воздуха помещений

14. Саркоптоз свиней (Комплекс лікувально – профілактичних заходів при саркоптозі свиней в ТзОВ "Надія" Хотинського району Чернівецької області)

15. Саркоптоз свиней (Комплекс лікувально – профілактичних заходів при саркоптозі свиней в ТзОВ "Надія" Хотинського району Чернівецької області)

16. Йога как одна из древнейших систем оздоровления духа и тела

Кружка "Гольф", с ручками.
Оригинальная керамическая кружка.
592 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Настольная игра "Пирог в лицо".
Пирог в лицо - это оригинальная игра, которая станет изюминкой любой вечеринки не только для детей, но и взрослых! Использовать можно не
910 руб
Раздел: Игры на ловкость
Сменный фильтр "Барьер-4" (3 штуки).
Сменная кассета Барьер-4 «для водопроводной воды» прекрасно подходит для использования на кухне в городской квартире. Высококачественный
674 руб
Раздел: Фильтры для воды

17. Системный экономический анализ предприятия с целью его финансового оздоровления

18. Система естественного оздоровления

19. Оценка финансового состояния предприятия и основные способы его оздоровления

20. Застосування застави як запобіжного заходу в кримінальному процесі

21. Упражнения, системы оздоровления, работа мышц

22. О возможности использования народной игры "русская лапта" как средства физического и нравственного оздоровления
23. Пути финансового оздоровления предприятия с неудовлетворительной структурой баланса
24. Екологія та охорона навколишнього середовища

25. Розробка технологічної схеми абсорбційної очистки повітря від сполук аміаку

26. Организация управления финансовым оздоровлением в регионе (отчет о практике)

27. Моя система оздоровления

28. Оздоровление воздушной среды и нормализация параметров микроклимата

29. Людина і земля в повісті М.М.Коцюбинського "Fata morgana"

30. Осмислення сутності людського буття в повісті Ольги Кобилянської "Земля"

31. Герхарт Гауптман. Перед заходом солнца

32. Операції комерційних банків щодо залучення вкладів населення (на матеріалах АКБ "Правекс-Банк")

Ремень-кошелек эластичный с двумя отделениями, чёрный (арт. TD 0453).
Если Вы носите одежду без карманов или занимаетесь спортом, Вы, разумеется, сталкивались с необходимостью носить телефон, кошелек, ключи и
355 руб
Раздел: Поясные
Набор для создания украшений "Кукла".
З маленькие куколки в разных нарядах, входящие в набор, предоставят простор для самой смелой фантазии, а с помощью страз и блесток
806 руб
Раздел: Бумажные куклы
Стул детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер: 30х32,5х58,2 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
625 руб
Раздел: Стульчики

33. Способи і заходи захисту від шуму в поліграфії

34. Економічний аспект забруднення навколишнього середовища

35. Нетрадиционные методы лечения и оздоровления организма

36. Рекордисти з швидкості і повільності пересування

37. Головні шкідники картоплі та заходи захисту культури від них

38. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна
39. Трихофітія великої рогатої худоби та заходи по ліквідації захворювання в СГК ім. Щорса, Хмельницької області
40. Озеленення інтер’єру та офісу

41. Податковий кредит - офіційний спосіб мінімізації податків

42. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

43. Загальна характеристика договірних відносин щодо реалізації сільськогосподарської продукції

44. Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності

45. Оздоровление детей за рубежом: проблемы правового регулирования

46. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

47. Порядок видачі ліцензій щодо обігу алкогольної продукції

48. Правове регулювання участі прокурора в адміністративному судочинстві щодо захисту прав та свобод громадянина

Крем детский "Weleda" питательный, для тела (с календулой), 75 мл.
Этот мягкий крем увлажняет кожу ребенка и делает ее бархатистой. Полезный для кожи ланолин и органическое миндальное масло защищают, а
520 руб
Раздел: Крем детский
Игра "Падающая башня".
В комплект игры входят 54 бруска из неокрашенного дерева. Размер бруска: 14х25х75 мм. Высота башни около 33 см. Возраст: 7+.
480 руб
Раздел: Игры на ловкость
Каталка детская Bradex "Движение" (цвет: розовый).
У Вас очень активный ребенок? Только недавно исполнился годик, а он уже требует ролики, самокат и велосипед, как у взрослых товарищей?
1859 руб
Раздел: Каталки

49. Процесуальний порядок вжиття заходів до охорони спадкового майна

50. Офіційно-ділова стилістика

51. Пропозиції щодо реформування чинного українського правопису

52. Інтернет - середовище бізнесу та маркетингу

53. Моделювання надходження повідомлень від датчиків до ЕОМ

54. Моделювання процесу надходжень до СОП повідомлень від датчиків і вимірювальних пристроїв
55. Проектування БД "Договора НДР" у середовищі MS Access
56. Проектування офісу видавництва

57. Робота з "потоками" в середовищі Delphi

58. Розробка концепції електронного офісу

59. Розробка цифрових засобів ПЛІС в інтегрованому середовищі проектування MAX+PLUS II

60. Середовище програмування DELPHI 2.0

61. Створення таблиць за допомогою SQL-запитів в середовищі DELPHI

62. Боротьба Русі з агресією Заходу на початку XIII століття

63. Підписання договору про Стратегічні Наступальні Озброєння у контексті радянсько-американських переговорів щодо скорочення ядерної зброї у 1991 році

64. Світ Заходу і світ Сходу

Набор из скатерти и салфеток "Botanica", 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Botanica" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани
Звуковой планшет "Транспорт".
Звуковой планшет - прекрасный подарок ребёнку! Он удобен и прост в использовании, подходит как для самостоятельного изучения, так и с
313 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Мыло-пенка "Pigeon" для младенцев (сменная упаковка), 400 мл.
Мыло-пенка "Pigeon" разработано специально для мытья малыша с рождения. Низкий уровень кислотности такой же, как у нежной кожи
494 руб
Раздел: Гели, мыло

65. Тої слави козацької повік не забудем

66. Формування земських установ на Полтавщині згідно з положенням про губернські й повітові земські установи 1864 р.

67. Офісні АТС

68. Системи і датчики для контролю параметрів зовнішнього середовища

69. Історичні умови створення "Повість минулих літ"

70. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"
71. Міжнародне маркетингове середовище і його складові частини. Порівняльна характеристика прямого і непрямого експорту як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок
72. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

73. Валеология - моя система оздоровления

74. Гомеопатические и природные средства оздоровления

75. Клініка, діагностика та концептуальні основи ортопедичних заходів у комплексному лікуванні дефектів та деформацій зубо-щелепної системи хворих з незрощеннями верхньої губи та піднебіння

76. Маркери функції ендотелію та запалення у молодих осіб з обтяженою щодо артеріальної гіпертензії спадковістю та у хворих на артеріальну гіпертензію

77. Реабілітаційні заходи у хворих на первинну гіпотензію

78. Демпінг та антидемпінгові заходи

79. Міжнародне становище країн Азії та Африки в повоєнні роки

80. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

Карандаши цветные "Noris Club", 12 цветов + 4 карандаша.
Эргонамичная трехгранная форма для удобного и легкого письма. A-B-S - белое защитное покрытие для укрепления грифеля и для защиты от
398 руб
Раздел: 13-24 цвета
Электронный озвученный плакат "Говорящая Азбука".
«Говорящая АЗБУКА» из серии звуковых плакатов Знаток ТМ для начинающих изучать русский алфавит. Кнопки «Изучение» и «Экзамен» помогут
703 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Настольная семейная игра "Усачи".
Весёлая игра на реакцию. Каждый игрок берёт усы на специальной палочке с присоской. Сдающий переворачивает по одной карте из колоды. На
445 руб
Раздел: Игры на ловкость

81. Середовище міжнародного маркетингу

82. Аналіз зовнішнього середовища підприємства

83. Планування офісу. Проектування виробничого і обслуговуючого потоків. Аналіз сучасних технологій у сфері послуг

84. Разработка программы финансового оздоровления предприятия

85. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

86. Финансовое оздоровление предприятия на примере ОАО "У-УППО"
87. Види ділових заходів, їх підготовка та проведення
88. Разработка плана финансового оздоровления предприятия

89. Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі

90. Впровадження систем управління навколишнім середовищем у ВНЗ

91. Організація середовища для моделювання змішаної системи освіти на прикладі Факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету

92. Робота педагога-організатора щодо пропаганди здорового способу життя особистості та профілактики наркоманії й захворювань на ВІЛ/СНІД

93. Особистість і культурне середовище

94. Психологічні особливості явища Інтернет-аддикції в молодіжному середовищі

95. Соціальні установки щодо ставлення до людей з особливими потребами

96. Основні розрахунки щодо роботи автомобільного двигуна

Набор мягкой мебели для гостиной "Коллекция".
Набор мягкой мебели для гостиной "Коллекция" станет украшением любой кукольной комнатки. Кресла и диван выглядят как красивая
662 руб
Раздел: Гостинные
Точилка "Berlingo" механическая.
Одно отверстие. Надежно крепится к столу. Карандаш фиксируется с помощью металлических зажимов и затачивается при вращении ручки. Диаметр
326 руб
Раздел: Точилки
Конструктор "Новый год".
Новогодний конструктор порадует любого ребенка! В комплект входят фигурка Деда Мороза, 2 девочек, 2 лошадок и зайки, из деталей можно
744 руб
Раздел: Новогоднее творчество

97. Вимірювання відносної вологості повітря

98. Характеристика основных форм оздоровления физической культурой

99. Наука й релігія в первісному суспільстві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.