Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Становлення і розвиток політичної думки в Україні

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

(ІХ-XVIII ст.) План: Пам'ятки політичної думки Київської Русі. Запровадження християнства на Русі та його вплив на розвиток політичної думки. Політична думка в Україні за литовсько-польської і польсько-литовської доби (XIV - перша половина XVII ст.). Суспільно-політичні засади козацько-гетьманської держави і погляди Пилипа Орлика. Києво-Могилянська академія - центр української політичної думки. Українська політична думка зародилась і розвивалась у контексті європейської політичної думки, яка справляла на неї визначальний вплив. Одним із важливих чинників розвитку української політичної думки були об'єктивні соціально-політичні процеси, що відбувалися в самій Україні. У центрі них перебувала проблема державності. З'ясування основних ідей і концепцій політичної думки України є важливою умовою розуміння сучасної української політичної дійсності. Доцільно виходити з джерел політичних і правових ідей, які дійшли у писаній формі (створені в період Київської Русі літописи, &quo ;слова&quo ;, &quo ;повчання&quo ;, &quo ;житія&quo ;, різні збірники законів). Приймаємо цю точку зору, отже, поза розглядом залишаються первісні паростки політичної думки. Раніше на території сучасної України у слов'янських племен були досить міцні спільності, встановлені відповідні відносини між членами цих спільностей: підлеглість, залежність, форми спілкування, право, обов'язок і т. д., а відповідно і первісні паростки політичних структур. Головним джерелом знань є міфи, перекази, легенди. Вони дають змогу уяснити суть і рівень культурного та соціально-економічного і політичною розвитку слов'ян. Для тогочасних політичних відносин було характерним: досить сильний вплив родоплемінних відносин (відносини схильності і прихильності до роду, батьків, дітей, родичів). Через малу захищеність від сил природи в переказах досить відчутний вплив слабості людини перед природою. панувала так звана &quo ;міфологічна релігія&quo ;, яка освячувала тогочасні стани і соціальні групи: воїнів, дружинників, смердів, рабів та ін. У ІХ-X ст. відбувся процес об'єднання східнослов'янських племен навколо Києва і формування Київської Русі як держави феодального типу. Рубіжною віхою у цьому процесі було прийняття християнства, що сприяло розширенню міжнародних релігійних і політичних зв'язків Київської держави, разом із якими на Русь прийшли здобутки європейської цивілізації в галузі філософії, права, історії, культури. Під їхнім впливом активізувалася давньоруська суспільно-політична думка. Найважливіші пам'ятки політичної думки Київської держави це: &quo ;Повість временних літ&quo ; (кінець XII ст.) &quo ;Слово про закон і благодать&quo ; Іларіона (середина XI ст.) &quo ;Правда Руська&quo ; (XI ст.) &quo ;Повчання&quo ; своїм дітям Володимира Мономаха (XI ст.) &quo ;Слово о полку Ігоревім&quo ; (XII ст.). У Х-ХІІ ст. з'явилися перші літературні твори: &quo ;Слова&quo ;, &quo ;Повчання&quo ;, &quo ;Проповіді&quo ;, які, як правило, виходили із середовища духівництва, а також '&quo ;Патерики&quo ;, &quo ;Житія святих&quo ;, що складалися для поширення християнства і прославлення князів, бояр, монахів.

Основними суспільно-політичними ідеями в Київській Русі були погляди на походження держави і князівської влади правове регулювання суспільних відносин стосунки між церквою і державою проблеми єдності та суверенності політичної влади об'єднання удільних князівств навколо великого князя київського, самостійності й незалежності Русі &quo ;Слово про закон і благодать&quo ; митрополита Іларіона, наближеної до князя Ярослава Мудрого людиною, пресвітером княжої церкви у Берестові, якого в 1051 р. обрано першим Київським митрополитом руського походження. &quo ;Слово &quo ; написане й виголошене ним з нагоди закінчення будівництва собору св. Софії у Києві. Вихідною проблемою &quo ;Слова&quo ; є питання про співвідношення закону та істини (благодаті). Під законом автор розумів Старий Заповіт, а під істиною - Новий. Закон це певна зовнішня настанова, що регулює примусовими методами діяльність людей на час до осягнення ними істини. Істина є певним внутрішнім контролером людської поведінки згідно з волею Божою. З часом закон змінюється благодаттю, водночас закон не протистоїть істині, його дотримання є шляхом до осягнення благодаті, а разом з нею - свободи. Питання богообраності народів. За Старим Заповітом таким народом є лише іудеї, які залишившись в межах закону втрачають свою богообраність. Теза про рівність християнських народів незалежно від часу прийняття ними віри слугує Іларіону для доведення рівності Русі з Візантією. Іларіон висловлює свої симпатії до монархії як форми державного правління. Влада зосереджується в руках одного правителя, є запорукою територіальної єдності і сили держави. &quo ;Повість врем'яних літ&quo ; Автор - монах Києво-Печерської лаври Нестор, перша редакція 1113 р. Автор користувався історичними джерелами інших європейських країн, руськими літописами, які не збереглися, твір доповнювався матеріалами інших авторів. Одним із найважливіших питань у &quo ;Повісті.&quo ; є проблема рівності Київської Русі з іншими європейськими державами (низка аргументів, пов'язаних з історією походження і розвитку слов'янських племен). Особлива увага приділяється обгрунтуванню законності й необхідності князівської влади, яка є винятковою (оповідання про закликання варягів), що ставить княжий рід у привілейоване становище щодо основної маси населення й санкціонує передання влади лише всередині княжого роду. Автор подає схему колективного володіння Київською Руссю князівським родом Рюриковичів. Включенням біблійної легенди про поділ Землі синами Ноя після потопу виправдовується роздрібненість руської держави. Єдність руських земель розглядається передусім як духовна, котру забезпечує християнська церква. Політична єдність виявляється у єдності Київської Русі як спільної власності князів-братів, які мусять слухатися порад київського князя як старшого серед рівних. &quo ;Руська правда&quo ; Це перший писаний слов'янською мовою кодекс законів авторства Ярослава Мудрого (1019 - 1054) &quo ;Правда Ярослава&quo ; &quo ;Правда Ярославичів&quo ; (1073- 1076) широка редакція &quo ;Руської правди&quo ; (початок XII ст.). Закони Ярослава високо цінували людське життя, честь, осуджували злодіїв та вбивць.

Головними цілями співжиття проголошувались особиста безпека і невід'ємність власності. За насильницькі дії визначали особливу плату до казни - штраф, можна було відкупитися грішми. Смертної кари не було. Пильно захищалася власність; за певних умов навіть виправдовувалось убивство злодія. &quo ;Руська правда&quo ; регулювала також майнові відносини між людьми, стосунки між батьками й дітьми. Введені нею закони тривалий час регулювали суспільні відносини в Київській Русі і, як вважається, де в чому були гуманнішими, ніж сучасне законодавство. Криваву помсту, що фіксувалась у &quo ;Правді Ярослава&quo ; у широкій редакції заборонено; встановлено колективну відповідальність сільської громади за вбивство княжих людей. Детально визначено обмеження майнових та особистих прав різних категорій феодальне залежного населення, закріплено безправне становище холопів; вміщено розвинуті норми судочинства; розроблено питання спадкоємства &quo ;Повчання&quo ; (бл. 1117) Володимира Мономаха (1053-1125) - великого князя київського, якому вдалось на короткий час зібрати землі Русі під єдиним началом перед її остаточним розпадом на окремі князівства. Воно написане у формі заповіту - звернення Володимира Мономаха до своїх синів. В автобіографічній частині подається ідеалізована картина державної діяльності та ідеальний образ князя - правителя, який має керуватися християнськими заповідями, моральними нормами і принципами. Крім моральних настанов, &quo ;Повчання&quo ; містить практичні вказівки щодо керівництва державою, управління підданими, правил поведінки з ними в деяких типових ситуаціях, зокрема під час війни. За політичними традиціями слов'янства князь був також верховним суддею, тому Мономах звертає особливу увагу на дотримання закону та принципів справедливості й милосердя. При цьому князь не лише сам має бути справедливим і милостивим, а й вимагати цього від підлеглих. &quo ;Слово о полку Ігоревім&quo ; (1187) По смерті Володимира Мономаха посилився процес роздрібненості, князівські династії утверджуються в окремих землях, для яких Київ залишався лише духовним центром, авторитет якого поступово занепадає. Удільні князі, воюючи один з одним, частіше почали залучати до внутрішніх чвар озброєні загони сусідів - поляків, литовців, угорців, а найбільш небезпечними були набіги половців, яких ставили під загрозу саме існування держави. Розповідаючи про похід новгород-сіверського князя Ігоря 1185 р. в половецький степ і його воєнну поразку, автор у поетичній формі робить спробу сформулювати ряд узагальнюючих висновків. Головну причину тяжкого становища Русі він убачає в міжусобній боротьбі руських князів (так зване золоте слово великого київського князя Святослава). Він говорить, що головна провина Ігоря та причина його поразки полягає в тому, що той пішов на половців &quo ;собі слави шукати&quo ;, а не захищати інтереси всієї держави. Те саме чинять й інші князі, дбаючи лише про свої уділи, а не про державу в цілому. Для князя недостатньо бути вправним воєначальником, потрібно ще й уміти побачити загальнодержавний інтерес і підпорядкувати йому особистий.

Така лня мала б бути проведена в усй полтичнй робот серед укранського народу й репрезентована перед зовншнм свтом. Натомсть наша генеральна лня визвольно полтики базуться на тому фактичному стан, що боротьба за державну незалежнсть Украни це боротьба проти Рос, не тльки проти большевизму, але проти кожного загарбницького росйського мперялзму, який  притаманний росйському народов, в цлй стор  тепер. Якщо завтра на змну большевизмов прийде нша форма росйського мперялзму, то вн так само насамперед звернеться всма своми силами проти самостйности Украни, на  поневолення. Росйський народ, як  дос, буде нести той мперялзм, робитиме все, щоб тримати Украну в поневоленн. На це виразно вказу стан полтично думки  настанова росйсько маси, всх росйських полтичних середовищ, як комунстичних, так  антибольшевицьких. У всх них живе крайня ворожсть супроти де державно окремшности, суверенности Украни. Власовщина да собою проречистий зразок того, з чим виступить супроти Украни побольшевицька Москва

1. Становлення української політичної думки

2. Українська політична думка кінця XIX - початку XX ст

3. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

4. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

5. Суспільно-політичне життя України у другій половині 40-50-тих років

6. Історія світової політичної думки
7. Північноамериканська політична думка просвітницької доби (Т. Джефферсон)
8. Виникнення та еволюція світової політичної думки

9. Зародження та розвиток політичної економії

10. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

11. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

12. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

13. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

14. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

15. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

16. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

Карандаши восковые, треугольные, с ластиком и точилкой.
В набор входят: 12 разноцветных карандашей длиной 7 см и диаметром 1 см., точилка, ластик.
302 руб
Раздел: Восковые
Набор шариковых ручек "Frixion", синие, 0,7 мм, 2 штуки.
Синяя шариковая ручка "Frixion" пиши-стирай на основе исчезающих термочернил. Письмо корректируется с помощью специальной
336 руб
Раздел: Синие
Дуга с подвесками "Забава".
Дуга с подвесками "Забава" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок

17. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

18. Історія України. Соціально-політичні аспекти

19. Політичне життя в Україні 1993-2000 років

20. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.

21. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.

22. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.
23. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр
24. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

25. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

26. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

27. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

28. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.

29. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

30. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

31. Становлення і розвиток вищої освіти на Україні

32. Етапи розвитку політичної думи в Україні

Увлекательная настольная игра "Трафик-джем", новая версия.
«Трафик-Джем» — игра, в которой каждый найдет что-то интересное для себя. Почему же игра, предназначенная для обучения детей, так увлекает
392 руб
Раздел: Карточные игры
Набор шариков, диаметр: 5 см, 200 штук.
Шарики для палаток и сухих бассейнов. Диаметр 5 см, в упаковке 200 штук.
884 руб
Раздел: Шары для бассейна
Универсальная вкладка для дорожных горшков (зеленый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие

33. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні

34. Політичні партії в Україні та їх основні типи

35. Суспільна думка та політична філософія

36. Політична влада у світі та в Україні

37. Політична опозиція в Україні

38. Політичні еліти і політичне лідерство: світовий досвід і українські реалії
39. Політичні партії в Україні
40. Політична еліта та лідерство в сучасній Україні

41. Політична соціологія в складі соціологічної теорії - питання та історичний розвиток

42. Політичний портрет гетьмана Павла Скоропадського

43. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ

44. Революція 1905-1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил

45. Розвиток рекламних агентств на Україні

46. Політичний режим

47. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

48. "Історія Русів” – виразник політичних поглядів автономістів

Детская каталка "Вихрь", зеленая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Пеленка Папитто фланелевая (3 штуки, 120x75 см).
Состав: фланель импортная (хлопок 100%). Размер: 120x75 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
466 руб
Раздел: Пелёнки
Стиральный порошок "Аистенок", 4 кг.
Бесфосфатное экологическое средство для стирки одежды и белья детей и людей с очень чувствительной кожей. Специальные непылящие гранулы
446 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

49. Політичний іслам

50. Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві.

51. Суспільно-політична діяльність Костомарова

52. Розвиток лізингу в Україні

53. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

54. Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства
55. Держава і політична система суспільства
56. Державне фінансування політичних партій в європейських країнах

57. Політична система США

58. Політично-правові вчення в Німеччині в кінці XVIII – поч. XIX ст.

59. Роль політичних партій у розвитку демократії

60. Особливості аргументації в політичному дискурсі як перекладацька проблема

61. Адміністративно-політичний устрій Запорізької Січі

62. Герцогство Варшавське та Королівство Польське в загальноєвропейських політичних відносинах

63. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

64. Зовнішньополітичний курс Української держави Павла Скоропадського

Лоток вертикальный, 3 отделения, черный.
Ширину секций данного лотка можно регулировать. Секции маркируются сменной линованной табличкой. Количество секций: 3. Ширина: 230 мм. Цвет: черный.
301 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (цветная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Подарочный набор, 21x16x4 см, арт. 140304.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель (PU), элементы металла. В наборе: бумажник,
355 руб
Раздел: Письменные наборы

65. Михайло Грушевський–видатний політичний, громадський і державний діяч

66. Політична і судова система Київської Русі

67. Політична історія Київської Русі

68. Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.)

69. Політичні і правові ідеї Кирило-Мефодіївського товариства

70. Роль політичного, громадського і військового діяча Юзефа Пілсудського в політичній розбудові Польщі
71. Сергій Радонежський – політичний діяч Середньовічної Русі
72. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

73. Суспільно-політичне життя в пореволюційному Ірані (1979-2000рр.).

74. Суспільно-політичні погляди правителів Київської Русі

75. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

76. Розвиток усної руської і зокрема української літератури

77. Економічна та торгово-політична роль митного збору

78. Держава – головний інститут політичної системи суспільства

79. Економічні чинники регіональної політики в Україні

80. Ллойд Джордж Девід - британський державний і політичний діяч

Батут.
Диаметр рамы: 183 см. Высота батута: 46 см. Каркас из 1,5 мм гальванизированной стали. Соединение прыжковой поверхности с рамой: 42
6627 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Копилка декоративная "Дружок", 12,5x10x12 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 12,5x10x12 см.
334 руб
Раздел: Копилки
Набор для резки сыра из 4-х приборов и деревянной доски «Рокфор».
Сыр - продукт, требующий трепетного к себе отношения. Его производство может занимать долгие месяцы, а порой и годы. Однако если сделать
1430 руб
Раздел: Кухня

81. Міжнародна політика і світовий політичний процес

82. Партійно-політичні організації Бессарабії в період революції 1905-1907 рр.

83. Політичні погляди і діяльність Платона

84. Політичні погляди М. Хвильового, М.І. Міхновського та Ю. Липи

85. Політичні погляди С. Дністрянського, М. Драгоманова та В. Кучабського

86. Політичні рішення та їх місце у вирішенні суспільних проблем
87. Політичня система як механізм влади
88. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

89. Структура політичної влади

90. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства

91. Трансформація політичного устрою Югославії в кінці 90-х – початку ХХІ ст.

92. Форма правління, політична система, політичний режим та опозиція Ізраїлю

93. Формування іміджу політичного лідера

94. Політики і політичні лідери: особливості типологізації

95. Політична влада

96. Політична влада

Супер концентрированный гель для стирки белья Lion Essence "Впечатление", 900 мл.
Суперконцентрированный гель обеспечивает безупречное качество стирки, великолепно отстирывает даже самые сложные пятна. Придает вещам
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Увлекательная настольная игра "Фрукто 10", новая версия.
«Фрукто 10» Вам нужно быть самым быстрым, чтобы первым найти фруктовую десятку на двух карточках, громко ее объявить и забрать карточки
392 руб
Раздел: Карточные игры
Простыня на резинке "ЭГО", 90х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
589 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

97. Політична діяльність і політичні відносини

98. Політична ідеологія Николло Макіавеллі

99. Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні течії сучасності


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.