Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Влияние уровня притязаний на уровень удовлетворенности отношениями с противоположным полом

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

План Вступ . 3Частина І. Сексуальність людини . 5 1. поняття сексуальності . 5 2. психосексуальний розвиток 8Частина ІІ: Вплив внутрішнього ідеального образу чоловіка на сексуальні відносини жінки і рівень задоволення ними . 14 2.1. внутрішній ідеальний образ чоловіка . 14 2.2. динаміка і відносність сексуальної норми . 17 2.3. сексуальна патологія 19 2.3.1. види порушень психосексуального розвитку . 20 2.3.1.1. порушення психосексуальних орієнтацій за об'єктом (що заміщує нормальний об'єкт) . 21 2.3.1.2. порушення психосексуальних орієнтацій за віком об'єкта. 23 2.3.1.3 порушення психосексуальних орієнтацій за способом реалізації сексуальних дій 24 Частина ІІІ: Емпіричне дослідження 26 3.1. предмет та гіпотеза дослідження 26 3.2. методика дослідження . 26 3.3. результати дослідження . 27 3.4 аналіз результатів . 29 3.5. висновок 29 Закінчення . 30 Список літератури . 31 ВСТУП Однією з найбільш актуальних проблем, в силу її маловивченності в сучасній психології і суміжних галузях, а також у силу її значимості в міжособистісних і, головне, у сімейних відносинах є сексуальність людини. Відношення суспільства до сексуальних проблем, із часом значно змінилося. Усі більш терпимим стає відношення до дошлюбних зв'язків і позашлюбних вагітностей, до пізнього вступу в шлюб і холостяків; а також до індивідуальних особливостей сексуальності людини. На наш погляд, змінилися і поняття жіночності та мужності: якщо 100-200 років тому жінка повинна була бути м'якої, ніжної, замкнутої на сім'ї і дітях, залежної від чоловіка, то в наш час рівноправності обох статей вона набуває чоловічих рис поводження і характеру – енергійність, підприємливість, орієнтованість на суспільну діяльність та ін. Зі свого боку, "ідеальний чоловік", не загубивши такі традиційні риси, як сила, різкість, біологічність у підході до жінки, достатня грубість почуттів і поводження, включає і більш зм'якшені прояви, деяку фемінізацію. Для успішного виконання суспільних обов'язків більш, ніж сила і спритність, необхідно уміння уживатися з навколишніми, знаходити спільну мову, словом – співробітництво, а не агресивність. Погляди та ідеали змінюються. Але в той самий час, на наш погляд, за останні роки різко зросла кількість розлучень, з яких більш ніж в 30 % випадків мотивами розлучень є “статева незадоволеність”, що на наш погляд, є саме результатом невідповідності реального партнера внутрішньому ідеальному образу. Інтимні відношення – частина загальних відношень, і в них, як у лінзі, фокусуються всі плюси і мінуси взаємовідносин партнерів. Статева незадоволеність, скарги на яку пред'являє усе більше число людей, може приводити до розвитку застійних і запальних явищ у статевих органах, безплідності, росту міоми матки і ендометриозу, неврозам (біля 60% у структурі неврозів у жінок і чоловіків), прояву схованих психічних захворювань, розладам ерекції і сім'явивергання в чоловіків, зрідшанню оргазму в жінок. Саме тому ми вважаємо дуже важливим і актуальним дослідження сексуальності людини та визначення характеру впливу внутрішнього ідеального образу сексуального партнера на розвиток і формування сексуальних відносин.

Розуміння сутності внутрішнього ідеального образу і виявлення його місця в сексуальності та впливу на сексуальну поведінку може служити профілактичним цілям по запобіганню сексуальний дизгамій. Предмет дослідження: вплив внутрішнього ідеального образу чоловіка на сексуальні відносини жінки і рівень задоволення ними. Об'єкт дослідження: сексуальність людини. Мета: 1) довести що вплив внутрішнього ідеального образу чоловіка на сексуальні відносини жінки і рівень задоволення ними залежить від рівня домагань особистості. Задачі: 1) дослідити внутрішній ідеальний образ чоловіка жінок з нормальними гармонійними сексуальними відносинами; 2) дослідити внутрішній ідеальний образ чоловіка жінок з дисгармонійними сексуальними відносинами; 3) виявити зв’язок між невідповідністю ідеального образа реальному партнеру та розладами у відносинах; ступінь впливу внутрішнього ідеального образу на розвиток сексуальних відносин; 4) визначити рівень домагань особистості. 5) простежити взаємозв'язок рівня домагань особистості та впливу ступеня збігання внутрішнього ідеального образу чоловіка з реальним партнером на рівень задоволення відносинами з ним. Гіпотеза: вплив внутрішнього ідеального образу чоловіка на сексуальні відносини жінки і рівень задоволення ними залежить від рівня домагань особистості. Частина І. СЕКСУАЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ 1.1. ПОНЯТТЯ СЕКСУАЛЬНОСТІ Одним з основних факторів, що спонукують людей до інтерперсональних контактів і зв'язків, є сексуальність. Варто підкреслити, що незважаючи на поширеність різних поглядів, що вважаються труізмами тільки на підставі їхнього глибокого укорінення у свідомості, а також незважаючи на постійний інтерес до сексуальності, на даний момент існує набагато менше систематичних досліджень сексуальності, чим інших важливих психічних процесів. Це ж відноситься і до теоретичних концепцій сексуального потягу, сексуального бажання, статевої збудженності чи сексуального порушення. Сексуальність, у тлумаченні З.Фрейда, є усією психічною діяльністю людини, зв'язаної з дозріванням людського організму і з освоєнням зовнішнього і внутрішнього світу. “Це те, що складається з урахування відмінності статей, отримання задоволення, продовження роду та характеру прихованого непристойного”. Однак і дане, настільки розширене фрейдівське трактування, ми не можемо назвати поясненням суті сексуальності. Аналізуючи сексуальність, сексологи прийшли до висновку, що вона є уродженою потребою і функцією організму, подібно процесам подиху, травлення й ін. Хріпкова А. Г. вважає, що статева потреба повинна розглядатися в двох аспектах: - це потреба, що притаманна людині постійно; - це конкретний потребний стан людини, який відчувається як статеве бажання, що спонукає її до певного роду діяльності, спрямованої на задоволення цієї потреби, та в результаті її задоволення на деякий час зникаюче. Факт статевої потреби у людини та тварини виражають в біології тим, що в них припускає “статевий потяг”. При цьому допускають аналогію з потягом до прийняття їжі, голодом. Визначення, що відповідало б слову “голод” в народній мові немає; наука використовує слово “лібідо”.

Статева потреба – (лат. libido – страсне бажання) – багатозначний термін, що визначає і сексуальне бажання взагалі, та прагнення до тілесного зближення з певною людиною, і мотиваційний аспект сексуальності. “Лібідо, зовсім аналогічно голоду, називається сила, в якій виражається потяг, у даному випадку сексуальний, як у голоді виражається потяг до їжі”. Лібідо – з початку визначало психічну енергію, що міститься в основі всіх сексуальний проявів індивіда, використовувалось як синонім до поняття “сексуальний потяг” . Лібідо розглядається як домінуючий мотив людської поведінки, що проявляється в соціально прийнятній формі, завдячуючи сублімації , витісненню та ін. видам психічного захисту. Згідно Фрейда З. певна частина лібідо в результаті вибору об’єкту спрямовується на цей об’єкт (об’єкт-лібідо) а інша – на власне “Я” (Я- лібідо). Людина народжується з визначеним фізіологічним сексуальним потенціалом, що формується вже в рамках життєвого досвіду; у цілому ж сексуальність обумовлена інтегрованою взаємодією біологічних, психічних і соціокультурних факторів. Сексуальність має велике значення в міжособистісних відносинах. Філогенетична еволюція, завдяки розвитку мови і культури, обумовила істотні відмінності сексуальності людини від сексуальності тварин. Однак вони й досі зберігають загальні біологічні риси, що лежать в основі двох функцій – репродуктивної і комунікативний. Сексуальна поведінка радикально змінюється в залежності від свого змісту, від того, які саме потреби вона задовольняє. Коли інтимна близькість виступає засобом прокреації, дітородіння, тоді людині важливий не стільки процес, чуттєва насолода скільки його кінцевий результат, народження дитини. Еротичні міркування відіграють незначну роль, проте дуже важливі соціальні та природні якості партнера. Більш складний вид відносин, коли статева близькість виступає засобом комунікації, як момент психологічної особистісної інтимності, виходу з самітності, злиття двох у єдине ціле. Комунікативна сексуальність передбачає найвищий ступінь індивідуальної вибірності. Саме це тип відносин, самий складний вид, звичайно, мається на увазі, коли говорять про статеву любов При цьому, ми вважаємо, що внутрішній ідеальний образ сексуального партнера відіграє дуже важливу роль. Але ідеальний образ індивіда майже ніколи не збігається з його реальним сексуальним партнером. У ідеальному образі завжди є елементи, або їх поєднання, що майже не зустрічаються або взагалі не існують у реальності. Повна відмінність внутрішнього ідеального образу від реального сексуального партнера може призвести до дисгармонійних відносин. Повна ж неможливість його втілення у реальність може призвести до взагалі не можливого розвитку нормальних гармонійних сексуальних відносин, через що може розвинутися той чи інший компонент потягу, що формується на одному з етапів психосексуального розвитку, розглянути який ми вважаємо за необхідне для подальшого психологічного дослідження. 1.2. ПСИХОСЕКСУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК Загальноприйнятий погляд містить досить визначені уявлення про природу та особливості статевого потягу.

Конечно, женщины всегда поощряли в мужчинах воинственный дух. О женщинах острова Борнео (Калимантан) говорят, что они осознанно предпочитают мужчин, чья храбрость и военные подвиги хорошо известны, и это в значительной степени свидетельствует о привязанности людей к войне; женщины провоцируют мужчин на военные подвиги. У папуасов киваи женщины также сопровождают мужчин в военных походах, стимулируя их на большие усилия. То же самое говорится о женщинах апачей. В Австралии женщины вдохновляли своих мужчин на битву, насмехаясь над ними и часто первыми начиная сражение. Среди ба-гуана (Конго) «главными подстрекателями к войне являются женщины; если мужчины настроены миролюбиво и готовы проглотить оскорбление, женщины высмеивают их: «Вы боитесь, вы не мужчины, мы не хотим больше иметь с вами ничего общего. Woma! Woma! (Трусы!) Ху! Ху! Ху!» Тогда мужчины выходят вперед и сражаются». Война оказала значительное влияние на институт брака и отношения между полами. Через похищение жены мужчина приобретал более высокое положение и постепенно уменьшал роль «матери рода», вытесняя ее «отцом семейства»,P это изменение, по мнению Самнера, является одним из наиболее важных и революционных в истории цивилизации

1. Определение уровня притязаний личности

2. Конфлікт інтересів як проблема етики державного службовця

3. Цикл оповідань І. Нечуя-Левицького про бабу Параску та бабу Палажку: манера оповіді, конфлікт, комічне

4. Застосування міжнародних сил ООН у припиненні конфліктів

5. Конфлікт-менеджмент

6. Взаимосвязь восприятия организационной справедливости, уровня удовлетворенности персонала и клиентов сервисной компании
7. Конфлікт парламентської та президентської влади
8. Суть і значення конфліктів в політиці

9. Конфлікт в учнівському колективі

10. Определении уровня развития наглядных форм мышления у детей 6-7 лет и готовности их к школьному обучению

11. Представлення підлітків про структуру міжособових конфліктів

12. Психологічні особливості внутрішньоособистісних конфліктів

13. Тактика вирішення конфліктів і чинники що на це впливають

14. Типологія конфліктів

15. Конфлікт

16. Уровень притязаний

Набор первоклассника, для мальчиков, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Коврик массажный "Микс ежики" от 5 лет.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1296 руб
Раздел: Коврики
Игра "Моя первая монополия".
Динамичная игра в торговлю недвижимостью! Играй и учись зарабатывать! Считай деньги, копи наличные и побеждай! Ты можешь стать владельцем
1418 руб
Раздел: Классические игры

17. Уровень притязаний у студентов, обучающихся на бюджетной и платной формах обучения

18. Уровень развития интеллекта супругов и удовлетворенность браком

19. Определение общения

20. Определение степени влияния изменения объема товарооборота на уровень издержек обращения

21. Влияние уровня знаний детей о цвете на уровень изобразительных умений детей старшего дошкольного возраста

22. Структурные уровни организации материи. Микро, макро, мега миры
23. Влияние 6-БАП на растения кукурузы при разном уровне засоления
24. Проблема применения моделей устойчивого развития на региональном уровне

25. Типы стран по уровню социально-экономического развития

26. Коллекторские свойства нефтеносных пластов. Их значение при определении запасов месторождения

27. Инфляция и ее определение

28. Исследование удовлетворенности потребителя

29. В чем сложность налога на добавленную стоимость (в определении и собирании)

30. Деловой язык и культура речи юриста - тема "Разработка стратегии общения"

31. Определения (Теория государства и право)

32. Теоретические аспекты между бюджетами всех уровней с помощью деятельности Федерального Казначейства

Карандаши цветные "Jumbo", трехгранные, 20 цветов + точилка.
Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не токсичны! В комплекте: 20
514 руб
Раздел: 13-24 цвета
Сито-кружка для муки BE-014/1 "Webber", 800 мл.
Объем: 800 мл. Размеры: Ø10х9,5 см. Материал: высококачественная нержавеющая сталь. Идеально подойдет для просеивания без комочков
318 руб
Раздел: Дуршлаги, сита
Кувшин "Садовая ягода", 1200 мл.
Кувшин. Объем: 1200 мл. Материал: керамика.
512 руб
Раздел: Кувшины, графины

33. Культура как фактор общения

34. Культура речи и эффективность общения

35. Детерминантные свойства русского языка на фонетическом уровне

36. Компьютер как средство общения

37. Компьютеры как средство общения людей

38. Определение подозрительных пакетов, анализ протоколов сети
39. Определение эффективности применения информационной технологии
40. Разработка программы расчета определенного интеграла по формуле Буля по схеме двойного пересчета с заданной точностью

41. Основные определения и теоремы к зачету по функциональному анализу

42. Приближенное вычисление определенного интеграла при помощи квадратурной формулы Чебышева

43. Практика перевода числа из одной системы счисления в другую + блок-схема алгоритма определения наименьшего числа

44. Трансплантация органов и тканей. Определение понятия пластической хирургии. Современная терминология в трансплантологии. Основные виды пересадки кожи. Причины отторжения трансплантантов. Профилактика осложнений. Реплантация. Имплантация

45. Ретроспективный cанитарно – эпидемиологический анализ по определению связи между заболеваемостью населения ОКИ и факторами внешней среды по эпидемиологически значимым объектам (с использованием статистического метода ранговой корреляции ) за 2000 –2002 г

46. Мониторинг биоты (на разных уровнях его проведения) на примере водной среды

47. Подготовка школьников к общению

48. Стили педагогического общения. Их виды и психологическая характеристика

Сортер "Ключики".
Сортер "Ключики" очень интересная и увлекательная игра, которая надолго займет ребенка. Задачей малыша является правильно
461 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Карандаши восковые "Jovicolor", с точилкой, 16 цветов.
Первые восковые мелки для малыша. Диаметр: 12 мм. Длина: 75 мм. Утолщенная форма корпуса специально создана для маленьких детских ладошек.
408 руб
Раздел: Восковые
Настольная игра "Скоростные колпачки".
Настольная игра "Скоростные колпачки" - быстрая и очень веселая игра для детей и взрослых! Каждый игрок получает по пять
1479 руб
Раздел: Карточные игры

49. Стили общения

50. Определение усилия штамповки в открытых штампах

51. Исследование метода акустической эмиссии для определения прочности конструкционных керамических материалов

52. Кинематический и силовой расчёт механизма. Определение осевого момента инерции маховика. Проектирование профиля кулачкового механизма. Проектирование зубчатого зацепления. Проектирование планетарного механизма

53. Измерение уровня жидкого металла в кристаллизаторе МНЛЗ

54. Исследование удовлетворенности потребителя
55. История исследования малых групп. Трансактный анализ общения
56. Этические нормы в деловом общении. Проведение переговоров. Особенности психологического взаимодействия при деловом общении

57. Деловое общение: спор

58. Психологический тренинг общения

59. Способы эффективного общения

60. Общение как феномен культуры

61. Роль общения со взрослыми в развитии ребенка

62. Культура общения

63. Стили педагогического общения. Их виды и психологическая характеристика

64. Оптимизация общения в семье (учет доминантности полушарий головного мозга в консультативной работе с семьями)

Подгузники-трусики для мальчиков Huggies DryNights, 4-7 лет, 10 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от четырех лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики "Huggies Dry Night" для
427 руб
Раздел: Обычные
Глобус физический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы
Набор для проведения опытов по очистке воды "Юный ученый".
Самый лучший способ познания окружающего мира – увидеть все собственными глазами. Набор для проведения опытов по очистке воды «Юный
403 руб
Раздел: Химические опыты

65. Критерии оценки уровня продуктивности коммуникативной деятельности психолога-консультанта

66. Коммуникации и общение

67. Влияние компьютерных игр на уровень агрессивности подростков

68. Общение

69. Роль общения в жизни человека

70. Этика делового общения: руководители и подчинённые
71. Невербальный способ общения
72. Специфические особенности реального общения у подростков

73. Соотношение особенностей общения и тревожности у детей подросткового возраста

74. Дискуссия в ситуациях делового общения

75. Деловое общение

76. Влияние самооценки на уровень успешности профессиональной деятельности

77. Определение социальной направленности личности

78. Межличностное общение

79. Совместимость и удовлетворенность супругами браком

80. Влияние социальной среды на уровень развития лидерских качеств

Алфавитная книга записи обучающегося.
Книга записи обучающихся является основой первичного учета и ведется в каждом общеобразовательной учреждении. Книга имеет алфавитную
371 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Кукла "Берта", 32 см.
Кукла Берта одета в длинное белое платье, украшенное кружевом. На ее ножках - красивые туфельки. Светлые длинные волосы берты собраны в
305 руб
Раздел: Классические куклы
Детское удерживающее устройство "Фэст", 15-25 кг (серо-голубой).
Детское удерживающее устройство "Фэст" — уникальная отечественная разработка. Компактное, надежное, очень простое в эксплуатации
482 руб
Раздел: Удерживающие устройства

81. Особенности делового общения с представителями арабских стран

82. Общие социально-экономические особенности профессионального общения юриста

83. Разработка для контроля и определения типа логических интегральных микросхем методом сигнатурного анализа

84. Определение линейных и угловых перемещений параметрическими измерительными преобразователями

85. Усиление входного аналогового сигнала до заданного уровня и преобразовывание его в цифровой

86. Планирование потребности в тракторах. Определение видение видов ТО и ремонтов, сроков их проведения. Расчет затрат средств на ремонты и техническое обслуживание
87. Культура человеческого общения
88. Концепция повышения уровня информированности местного сообщества о действиях местных органов самоуправления по развитию социальной сферы в городе Энске

89. Статистика уровня образования населения и развития системы обучения

90. Уровень жизни населения

91. Факторы, влияющие на производительность и удовлетворенность работой

92. Определение понятия "общественное мнение" (трактовка автора)

93. Экспериментальное определение тока шнурования в пропанокислородных смесях

94. Метод моментов в определении ширины линии магнитного резонанса

95. Определение скорости света

96. Определение коэффициента поверхностного натяжения методом компенсации давления Лапласа

Портфолио школьника.
Портфолио школьника – это папка, в которой собрана жизнь ученика, начиная с первого класса, все то, о чем не рассказали краткие
391 руб
Раздел: Портфолио
Маска для сна с "памятью" "Морфей".
Маска для сна «Морфей», сделанная из мягкого и гипоаллергенного материала, защитит глаза от света, препятствующего нормальному сну.
473 руб
Раздел: Дорожные наборы
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья

97. Исследование влияния физических упражнений на открытом воздухе на уровень заболеваемости студентов

98. Уровни научного знания эмпирический, теоретический, метеотеоретический

99. Структурные уровни организации материи: концепции микро-, макро- и мегамиров

100. Прогнозирование и планирование социального развития и повышения уровня жизни


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.