Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Діяльність органів управління освітою

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

ЩОДО СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ НА РІВНІ РАЙОНІВ ТА МІСТ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національною доктриною розвитку освіти, Державними стандартами початкової, базової, повної середньої освіти та іншими нормативними документами по реформуванню освіти в Україні визначені основні напрямки її розвитку. Насамперед, це підвищення якості освіти й сприяння розвитку особистості, творчих та інтелектуальних здатностей учнів. Відповідно до Указу Президента України від 04 липня 2005р. № 1013 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування й розвитку освіти в Україні» в Автономній Республіці Крим створюється система моніторингу якості освіти на різних рівнях управління загальною середньою освітою. Моніторинг якості освіти є основою оцінювання освітніх послуг, рівного доступу громадян до одержання якісної освіти. Тому актуальним є створення такої системи моніторингу якості освіти, яка б дозволяла здійснювати ефективне управління якістю освіти на регіональному рівні. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ При вивченні діяльності органів управління освітою щодо створення регіональних систем моніторингу якості освіти було поставлено низку дослідницьких завдань, серед яких: визначення загальних тенденцій у діяльності керівників районних, міських відділів і управлінь освітою щодо управління якістю освіти; оцінювання ефективності функціонування регіональних систем моніторингу якості освіти; визначення факторів, що впливають на функціонування системи моніторингу якості освіти на всіх рівнях управління освітою; прогнозування зміни ефективності функціонування регіональних систем моніторингу й оцінювання якості освіти. ОБ'ЄКТИ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ МОНІТОРИНГУ Об'єктами досліджень були визначені: діяльність керівників районних, міських відділів і управлінь освіти щодо управління якістю освіти; напрями моніторингових досліджень на регіональному й інституційному рівнях; підготовка керівних і педагогічних кадрів щодо проведення моніторингових досліджень якості освіти в системі післядипломної педагогічної освіти на регіональному рівні; фінансове забезпечення моніторингових досліджень. Інструментарій моніторингу: вивчення, експертне оцінювання діяльності управлінь, відділів освіти Джанкойської, Керченської, Сакської міських рад, відділів освіти Білогірської, Джанкойської, Ленінської, Роздольненської, Сакської, Совєтської районних державних адміністрацій щодо створення регіональних систем моніторингу якості освіти (діаграма 1); анкетування респондентів відповідно до квотної вибірки (загальна кількість респондентів по Автономній Республіці Крим - 400 осіб); аналіз статистичної інформації. РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ У ході моніторингу вивчені матеріали, що надійшли з 21 регіону Автономної Республіки Крим. З метою визначення факторів, що сприяють ефективному функціонуванню системи моніторингу якості освіти на всіх рівнях управління освітою, було проведено анонімне анкетування всіх категорій респондентів. Респондентами анкетування виступили: керівники органів управління освітою - 20 осіб (80% від запланованої кількості); завідувачі районними (міськими) методичними кабінетами (центрами) - 21 (84%); керівники загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладів - 279 (80%).

Для проведення всебічного аналізу функціонування й розвитку освіти в Автономній Республіці Крим розробляються та впроваджуються показники її якості, об'єднані в наступні групи: умови освітнього середовища; освітні процеси; освітні результати. На думку 90% керівників органів управління освітою, 86% завідувачів районними (міськими) методичними кабінетами (центрами), 64% керівників загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладів в Автономній Республіці Крим створюється система моніторингу якості освіти на всіх рівнях управління освітою (республіканський, регіональний, інституційний). Більше 70% керівників органів управління освітою, завідувачів районними (міськими) методичними кабінетами (центрами) відзначають, що в даний момент система моніторингу якості освіти найбільше ефективно функціонує на республіканському рівні. Їхню думку розділяють 40% керівників загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладів. 30% респондентів кожної категорії вважають, що в даний момент система моніторингу якості освіти найбільше ефективно функціонує на регіональному рівні. 100% керівників органів управління освітою, завідувачів районними (міськими) методичними кабінетами (центрами), 81% керівників загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладів відповіли ствердно на питання щодо проведення моніторингових досліджень на регіональному й інституційному рівнях. Результати проведеного моніторингу показали, що в регіонах створюється певна система в діяльності керівників районних, міських відділів і управлінь освіти по вивченню результативності діяльності суб'єктів освітнього процесу, управлінню якістю освіти. У регіонах визначені посадові особи, які курирують моніторингові дослідження якості освіти, а саме: керівники органів управління освітою, фахівці районних, міських відділів, управлінь освіти - мм. Джанкой, Євпаторія, Керч, Красноперекопськ, Сімферополь, Ялта, Бахчисарайський, Джанкойський, Кіровський, Красногвардійський, Красноперекопський, Первомайський, Роздольненський, Сакський, Сімферопольський райони; завідувачі районними (міськими) методичними кабінетами (центрами) - мм. Армянськ, Джанкой, Керч, Красноперекопськ, Сімферополь, Ялта, Бахчисарайський, Білогірський, Джанкойський, Кіровський, Красногвардійський, Ленінський, Первомайський, Роздольненський, Сакський, Сімферопольський райони; методисти районних (міських) методичних кабінетів (центрів), що курирують окремі напрями діяльності, у т.ч. проведення моніторингу якості освіти - мм. Армянськ, Джанкой, Євпаторія, Керч, Красноперекопськ, Сімферополь, Бахчисарайський, Кіровський, Ленінський, Роздольненський, Сакський райони; методисти районних (міських) методичних кабінетів (центрів) (окрема посада), що курирують моніторингові дослідження по всіх напрямів - м. Саки, Джанкойський, Кіровський, Сімферопольський, Совєтський райони. Крім того, функціонує інформаційно-методичний центр моніторингу якості освіти відділу освіти Сімферопольської районної державної адміністрації. Відповідно до річного планування роботи відділів, управлінь освіти в регіонах автономії проводяться моніторингові дослідження, напрями яких можливо класифікувати по наступних параметрах: якість освітнього середовища (результативність управління освітнім процесом, ефективність науково-методичної роботи, ресурсне забезпечення навчального процесу, кадровий потенціал навчальних закладів, умови організації профільного навчання і допрофільної підготовки та ін.)

; якість реалізації освітнього процесу (рівень викладання навчальних предметів, професійної майстерності й творчого потенціалу вчителів, ефективність засобів, методів і прийомів навчання, реалізація принципу наступності і безперервності одержання освіти, психологічний супровід навчально-виховного процесу та ін.); якість результатів освітнього процесу (рівень навчальних досягнень учнів, ступінь вихованості, результативність участі в олімпіадах, інтелектуальних конкурсах тощо). Результати анкетування свідчать про те, що органами управління освітою у загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладах проводиться вивчення: організації допрофільної підготовки і профільного навчання (100% керівників органів управління освітою, завідувачів районними (міськими) методичними кабінетами (центрами), 63% керівників загальноосвітніх навчальних закладів); ефективності управлінської діяльності керівників загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладів (50%, 33%, 17% респондентів відповідно); кадрового забезпечення та потенціалу навчальних закладів (100% керівників органів управління освітою, завідувачів районними (міськими) методичними кабінетами (центрами), 50% керівників загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладів); психологічного супроводу навчально-виховного процесу (30%, 24%, 11% відповідно); навчально-методичного та матеріально - технічного забезпечення навчального процесу (20%,10%, 6%); якості викладання навчальних предметів (80%, 43%, 45%); рівня навчальних досягнень учнів (70%, 48%, 45%) та ін. Підсумки проведення моніторингових досліджень розглядаються на засіданнях колегій районних, міських органів управління освітою, нарадах керівників загальноосвітніх навчальних закладів. Разом з тим, 19% керівників загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладів відзначають, що моніторингові дослідження не проводяться на жодному з рівнів. 55% керівників органів управління освітою, 62% завідувачів районними (міськими) методичними кабінетами (центрами), 66% керівників загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладів, відзначають, що представники органів місцевого самоврядування, місцевої виконавчої влади, як правило, залучаються до проведення моніторингових досліджень якості освіти на регіональному рівні. Така взаємодія привертає увагу органів виконавчої влади та місцевого самоврядування до умов функціонування освітнього середовища, вирішуванню проблем освіти, підвищенню ефективності управління якістю освіти. Регіональні моніторингові дослідження охоплюють всі підвідомчі навчальні заклади, проводяться з певною періодичністю, яка по тому самому напряму, як правило, є оптимальною. За даними органів управління освітою регіональними методичними службами проводиться робота щодо підготовки керівних і педагогічних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти з питань проведення моніторингових досліджень. В 2006/2007 навчальному році в 12 регіонах автономії різними формами підготовки було охоплено 3099 осіб (15,1% від загальної кількості керівних і педагогічних кадрів 21 регіону автономії), з них: керівники загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладів - 8,0%; заступники директорів по навчально-виховній роботі загальноосвітніх навчальних закладів - 7,5%; вчителі загальноосвітніх навчальних закладів – 62,6%; вихователі дошкільних навчальних закладів - 19,5 %; практичні психологи ЗНЗ, ДНЗ - 2,4%.

ОУН мусіла вести гнучку політику втримування контактів із впливовими особами всіх західніх великодержав при одночасному зберіганні повної своєї незалежности від будь-котрої з тих держав. Тактика політичної незалежности Згідно з цим, полк. Коновалець створив спеціяльні політичні представництва ОУН на теренах Німеччини й Англії, а також Франції, Італії і низки менших держав, але сам, як провідник ОУН, виїхав після її створення з Німеччини до невтральної Швайцарії. Після усунення його з Швайцарії, на вимогу СССР і Польщі, полк. Коновалець поселився в Італії, а осідком ПУН-у зробив маленькі держави – Чехо-Словаччину й Австрію. Не легко було залишатися вірним такій тактиці. Обидва представництва ОУН – у Німеччині й Великобрітанії – розвинули були широку діяльність та нав'язали контакти з різними політичними діячами даних країн, тож для закріплення здобутих позицій домагалися від полк. Коновальця, щоб він, як провідник ОУН, офіційно задеклярував симпатії ОУН до даної країни і пов'язував з нею політичну діяльність Організації. Полк

1. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

2. Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939-1946 роках. Історико-правовий аспект

3. Гуманітарна діяльність Організації Об’єднаних Націй

4. Державні органи управління туристичною роботою

5. Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини

6. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами України
7. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру
8. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

9. Організаційна система управління природокористуванням України

10. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

11. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

12. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

13. Сутність і сфера міжгалузевого управління

14. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

15. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

16. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

Настольная композиция "Сад Дзен", 29x21x6 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
1122 руб
Раздел: Антистрессы
Набор форм "Paterra" для приготовления пельменей, вареников, пирожков, чебуреков, 4 штуки.
Набор форм для приготовления фигурных изделий из теста - идеальная возможность сэкономить силы и время при приготовлении пельменей,
415 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Набор фломастеров "Turbo color", 36 цветов.
Набор фломастеров с тонким наконечником. Экологически безопасные фломастеры, на водной основе. Колпачок с вентиляционными
414 руб
Раздел: Более 24 цветов

17. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

18. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

19. Організаційна структура управління персоналу підприємства

20. Організаційна структура управління підприємством

21. Організація управління персоналом підприємства

22. Особливості управління в організаційних формуваннях АПК
23. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві
24. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

25. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

26. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

27. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

28. Управління продуктивністю організації

29. Філософія управління організацією

30. Шляхи удосконалення управління персоналом в державній організації

31. Вдосконалення системи управління персоналом організації (за матеріалами ЗАТ "Страхова група "ТАС" Криворізька філія)

32. Освітня діяльність як предмет педагогіки вищої школи. Її методологія і категорії

Этажерка "Грация" прямоугольная четырехсекционная длинная.
Легкие и практичные этажерки идеально подходят для ванной комнаты, кухни или прихожей. Вместительные полки применяются для хранения
647 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Бумага для офисной техники "IQ Selection", А4, 120 г/м2, 500 листов.
Прекрасное качество печати на любой копировально-множительной технике, великолепное качество при двухстороннем копировании. Формат:
760 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Бейджи, 90х57 мм горизонтальные, с клипсой и булавкой, 50 штук.
•Горизонтальный. •Застежки – клипса и булавка. •Изготовлен из прозрачного пластика. •Размер - 57х90 мм.
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

33. Енергетичне обстеження будівлі ДНЗ №7 управління науки та освіти Сумської міської ради

34. Вплив антропогенного фактора на життєдіяльність водних організмів

35. Органи державного управління загальної компетенції

36. Організація і управління як елемент суспільного виробництва

37. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

38. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)
39. Інвестиційна діяльність страхових компаній
40. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

41. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

42. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

43. Методи управління підприємством

44. Рішення в системі управління

45. Управління запасами

46. Управління проектами

47. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

48. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

Комплект пеленок для мальчика Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок - станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки
Набор посуды "Peppa Pig".
Яркая фарфоровая посуда с героями из самого популярного мультфильма "Peppa Pig". Набор, несомненно, привлечет внимание вашего
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Скажи, если сможешь!".
Это веселая игра на артикуляцию. Вам нужно объяснить как можно больше слов своей команде, но задача не так проста. Вам нужно вставить в
910 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

49. Інноваційна діяльність підприємства

50. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

51. Управління утворенням прибутку підприємства

52. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

53. Акти державного управління

54. Життя та діяльність І.П.Котляревського
55. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи
56. Мораль і соціальне управління

57. Діяльність страхової компанії "Оранта"

58. Маркетингова діяльність комерційного банку

59. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

60. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

61. Інвестиційна діяльність страхових компаній

62. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

63. Життєдіяльність личинок волохокрильців

64. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

Цветные акварельные карандаши "Lyra Osiris Aquarell", 24 цвета.
Цветные акварельные карандаши, треугольные с кистью, диаметр грифеля 3,3 мм.
753 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подушка детская Dream Time.
Приятная на ощупь подушка сделан из материала, который отличается надежностью, прочностью и легкостью ухода. В качестве наполнителя
698 руб
Раздел: Подушки для детей
Пенал школьный "Космос".
Пенал школьный с откидной планкой, без наполнения. Одно отделение, эластичные держатели для канцелярских принадлежностей, в прозрачном
460 руб
Раздел: Без наполнения

65. Управління ризиками

66. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

67. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

68. Аудиторська діяльність

69. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

70. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління
71. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр
72. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

73. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

74. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

75. Інтелектуальна власність при управлінні інноваційними проектами

76. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

77. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

78. Приватна детективна і охоронна діяльність

79. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

80. Структура державного управління

Подгузники-трусики для девочек Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для девочек 8-15 лет (30 - 47
427 руб
Раздел: Обычные
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Желтый", В5, 120 листов, клетка.
Формат - В5. Закладка - ляссе. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - мелованный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
418 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "На память".
Следите за тем, в каком порядке загораются кнопки, а затем правильно повторите последовательность загоравшихся цветов! Отличная игра,
310 руб
Раздел: Прочие

81. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

82. Управління духовними процесами суспільства

83. Управління юридичним консалтингом

84. Функції та принципи державного управління

85. Характеристика емоцій і почуттів, їх вплив на діяльність юриста

86. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"
87. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві
88. Системи управління базами даних

89. Стандарти автоматизованих систем управління в банку

90. Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького

91. Громадсько-культурна діяльність князя Костянтина-Василя Острозького

92. Діяльність Миколи Василенка в редакціях газет на початку ХХ ст.

93. Київська Русь: діяльність київських князів Олега, Ігоря, Ольги

94. Культурницька діяльність єврейських громад в Україні в середньовіччі

95. Політична діяльність Лазара Кагановича

96. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

Перчатки Paclan, виниловые, 100 штук, размер M.
Материал: поливинилхлорид. Без внутреннего напыления. Для одноразового применения. Размер M (средний). Комплект: 50 пар (100 шт).
360 руб
Раздел: Перчатки
Сумка-мешок "Серая".
Сумка мешок с ремнем. Круглое дно. Цвет сумки: серый. Материал: текстиль. Высота: 45 см. Диаметр: 25 см. Дизайн может отличаться от
422 руб
Раздел: Сумки для обуви
Магнит "Harry Potter HBP" Death Eater Masks.
Маска "пожирателей смерти". Пожиратели Смерти — группа тёмных волшебников последователей лорда Волан-де-Морта, сражающиеся в
773 руб
Раздел: Прочие

97. Діяльність Книжкової палати України ім. І. Федорова зі створення інформаційних продуктів і надання інформаційних послуг

98. Акторська діяльність І. Тобілевича

99. Життя та творча діяльність Остапа Вишні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.