Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Страхи дітей молодшого шкільного віку

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Міністерство освіти СТРАХИ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ Курсова роботи Учениці 10-б класу Волченко Оксани Науковий керівник: Каліненко Світлана Іванівна вчитель біології м. Новомосковськ 2008 Зміст Вступ Глава I. Теоретичний аналіз проблеми Визначення страху в психолого-педагогічній літературі. Класифікація страхів Характеристика страхів у дітей молодшого шкільного віку Технологія профілактики та корекції дитячих страхів. Висновки Глава II. Анализ стану проблеми на практиці. 2.1. Експеримент Висновки Закінчення Список використаної літератури Вступ Психологічне здоров’я дітей залежить від соціально-економічних, екологічних, культурних, психологічних та багатьох інших факторів. На думку авторів (Л.І. Божович, А.А. Бодалев, В.С. Мухіна, Т.А. Рєпіна та інших) дитина як найбільш чутлива частина соціуму підвергається різноманітним негативним впливом. В останні роки, як свідчать спеціальні експерименти, найбільш розповсюдженими явищами є тривожність та страхи у дітей (І.В. Дубовина, О.І. Гарбузов, О.І. Захаров, Е.Б. Ковалева та інші). Страх є найбільш небезпечною емоцією. Широкі області вивчення, присвячені страху, створюють прекрасну основу для подальшого розуміння цієї важливої емоції. Нажаль, літератури по даній темі розроблено небагато. Хоча проблема страхів у дітей молодшого шкільного віку дуже актуальна в наш час. Проблема страхів також мало використовується в шкільних та дошкільних установах. Хоча ще в дитячому садку, діти повинні пройти всі тести тривожності, щоб побороти бар’єр страху в своїй свідомості. О.І. Захаров вперше в радянській та світовій практиці розглянув причини появи та розвитку денних та нічних страхів. Привів статистичні дані, які вказували вплив різних факторів. Актуальність вивчення проблеми визначається ще й тим, що з віком у дітей змінюються мотиви поведінки, відношення до навколишнього світу, дорослим, одноліткам. І від того, чи зможуть батьки та педагоги вловити ці перетворення, зрозуміти зміни, які відбуваються з дитиною, та в зв’язку з цим змінити і своє відношення, буде залежить той позитивний емоціональний контакт, котрий являється основою нервового та психічного здоров’я дитини. Нажаль, в більшості випадків страхи виникають з вини самих батьків, необхідно попереджати можливість їх появи та відгородити дітей від страхів, викликаних сімейними проблемами, душевною байдужістю, або, навпаки, через мірною опікою, або ж просто батьківською неуважністю. Таким чином, тема моєї курсової роботи «Страхи у дітей молодшого шкільного віку» вибрана не випадково. Мета цієї роботи: вивчення психологічних особливостей появи страхів у дітей молодшого шкільного віку. Об’єкт вивчення: емоціональна сфера дітей молодшого шкільного віку. Предмет вивчення: страхи дітей. В зв’язку з метою, об’єктом та предметом вивчення, були поставлені слідуючи цілі: Вивчити, та аналізувати теоретичний матеріал з проблеми виникнення страхів у дітей молодшого шкільного віку. Виявити аспекти прояву страху. Підібрати моніторинг (тести) для вивчення дитячих страхів. Методи вивчення: аналіз психолого-педагогічної літератури.

Експеримент Обробка результатів Глава I. Теоретичний аналіз проблеми 1.1. Визначення страху в психолого-педагогічній літературі Поняття страху розроблялося багатьма вченими та має різні визначення. Артур Ребер в великому тлумачному психологічному словнику трактує страх як «эмоциональное состояние, возникающее в присутствии или предвосхищении опасного или вредного стимула. Страх обычно характеризуется внутренним, субъективным переживанием очень сильного возбуждения, желания бежать или нападать и рядом симпатических реакций» [Большой толковый психологический словарь. / Перевод с англ. Ребер Артур. – М.: АСТ, Вече, 2001. – с.71]. З. Фрейд пояснює «страх – это состояние аффекта – объединение определённых ощущений ряда удовольствие – неудовольствие с соответствующими иннервациями разрядки напряжения и их восприятия, а так же вероятно, и отражение определённого значимого события» . В.Даль в «Толковом словаре живого великого русского языка» визначає страх як пристрасть, боязнь, робкість, тривожний стан душі від переляку, від загрозливого чи мнимого лиха. [Гонкова–Ямпольская Р.В., Черток Т.Л. Воспитателю о ребенке школьного возраста - М.: Просвещение, 1987. – с.305]. Р.Ф. Овчарова розглядає страх, як ефективне (емоціональне загострене), відображення в свідомості людини конкретної загрози для його життя та благополуччя. [Крутецкий В.А. Психология. Учебник для учащихся пед. училищ. – М.: Просвещение, 1980. – c.165]. Відомий фізіолог І.П. Павлов трактує страх як «проявление естественного рефлекса, пассивно-оборонительной реакции с лёгким торможением коры больших полушарий. Страх основан на инстинкте самосохранения, имеет защитный рефлекс и сопровождается определёнными физиологическими изменениями высшей нервной деятельности» [Краткий психологический словарь. / Сост. Л.А.Карненко. Ред. А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский. – М.: Политиздат, 1985. – c.570]. Ю.О. Неймер, О.В. Петровский, М.Г. Ярошевский розглядали страх як «эмоциональное состояние, возникающее в ситуациях угрозы биологическому или социальному существованию индивида и направленное на источник действительной и воображаемой опасности» [Климанова Ю. Нарисуй свой страх: Детские страхи. // Семья и школа. – 1999. - № 9. – c.102]. Таким чином, проаналізував різні трактовки поняття страху, я зупинила свій вибір на визначенні І.П. Павлова, так як це визначення найбільш повне, точне і сучасне. Тому в своїй роботі я спираюсь на це визначення. Страх - це емоція, про яку багато людей думають з жахом. Можливо тому, що емоція страху сама по собі викликає жах, ми переживаємо її достатньо рідко. І все ж страх – реальна частина нашого життя. Людина може переживати страх в різних ситуаціях, але всі ці ситуації мають одну загальну рису. Вони відчуваються, сприймаються людиною як в ситуації, в котрих під загрозу ставиться його спокій та безпека. Інтенсивне переживання страху запам’ятовується на довго. Страх складається з певних та специфічних фізіологічних змін, експресивної поведінки та специфічного хвилювання, виникаючого через очікування загрози або небезпеки. У маленьких дітей, так само як і у тварин, відчуття загрози чи небезпеки пов’язано з фізичним дискомфортом, з неблагополуччям фізичного «Я».

Страх, котрим вони реагують як на загрозу, це боязнь фізичного пошкодження. Суб’єктивне переживання страху жахливо, і що дивно – воно може призвести до параліча, тим самим, привести людину в абсолютно безпомічній стан, або, навпаки, може змусити людину кинутись бігти, подалі від небезпеки. . Відомий фізіолог І.П. Павлов вважає страх проявом природного рефлексу, пасивно-захисною реакцією з легким гальмування кори великих півкуль. Страх оснований на інстинкту самозбереження. Має захисній рефлекс та супроводжується певними фізіологічними змінами вищої нервової діяльності, проявляється на частоті пульсу та дихання, показниках артеріального тиску, виділенням травного соку. [Клайн В. Как подготовить ребенка к жизни. - М., 1991. – c. 564]. Страх виникає у відповідь на дію загрозливого стимулу. Існують дві загрози, які мають універсальний і одночасно фатальний в результаті характер. Це смерть, та крах життєвих цінностей, протидіючих таким поняттям як життя, здоров’я, самоствердження, особисте та соціальне благополуччя. Але крім крайніх виражень страху завжди розуміється переживання якої-небудь реальної чи вигаданої загрози. [Введение в психологию. / Под. ред. А.В.Петровского. – М.: Академия, 1998. – c. 139]. Як саме утворюються страхи у дітей? Розуміння небезпеки, її усвідомлення формується в процесі життєвого досвіду та між особових відносин, коли деякі байдужі для дитини подразники поступово набувають загрозливого характеру. Часто в таких випадках говорять про появу травмуючого досвіду (переляк, біль, конфлікт, захворювання та інші). Але найбільш розповсюджені уявні дитячі страхи. Їхнє джерело – дорослі, які оточують дитину (батьки, бабусі, вчителі), котрі несвідомо передають дитині страхи, тим що занадто наполегливо вказують на наявність небезпеки. З таких слів як: «Не йди туди - впадеш», «Не гладь - вкусить» та інших схожих попереджень діти сприймають лише другу частину. Малій дитині поки що не все зрозуміло, чому саме дорослі попереджують її, але дитина вже розпізнає сигнал тривоги, і тому у неї виникає реакція страху. В такий спосіб дорослі домагаються від дітей слухняності, але страх закріпився й буде розповсюджуватись. Також утворенню страхів сприяють нечіткі відповіді дорослих на запитання дітей, та безмежна уява малюків. Маленькі діти задають дорослим найрізноманітніші питання, і на деякі з цих питань дорослі не можуть відповісти. Коли дорослі щось не дозволяють дитині, від дитини в свою чергу можна почути закономірне питання «Чому?», на що дорослі часто відповідають: «Тому що» замість того щоб пояснити. Не почувши відповіді на своє запитання малюк намагається відповісти на нього сам, і його безмежна, яскрава уява може намалювати будь-що і найчастіше малює вона не найприємніші речі, в результаті утворюються нові страхи. Дуже часто зустрічається термін «тривога». На думку Захарова в страху та тривозі є загальна риса в вигляді відчуття схвильованості та неспокій. Тривога – це передчуття небезпеки, стан неспокою. Частіш за все тривога з’являється в очікуванні якоїсь події, результати котрої непередбачувані та можуть мати неприємні наслідки.

Элеанор чувствует, что истинная угроза исходит от Монтегю, еще больше от Люка и самая большая от Тео. Когда Элеанор проявляет тревогу из-за того, что, как Тео, выкрасила ярко-красным лаком ногти ног, Тео говорит ей: В тебе смешались глупость и злость. Она делает это замечание мимоходом, но оно очень близко к самой основе жизненной концепции Элеанор. Эти люди представляют для Элеанор другой образ жизни антитоталитарный и антинарциссический. Элеанор такая перспектива привлекает и одновременно отталкивает ведь эта тридцатидвухлетняя женщина считает, что совершает очень смелый поступок, покупая пару женских брюк. И с моей стороны не будет слишком смелым предположить, что ВЕРНИСЬ ДОМОЙ ЭЛЕАНОР это приказ, отданный Элеанор самой себе: она Нарцисс, неспособный оторваться от своего пруда. Но есть еще и третья возможность; я испытываю едва ли не страх, размышляя о ней, и именно она заставляет меня считать книгу Джексон одной из лучших в своем жанре. Попросту говоря, ВЕРНИСЬ ДОМОЙ ЭЛЕАНОР может означать приглашение Хиллхауза присоединиться к нему

1. Фізична реабілітація дітей молодшого шкільного віку з церебральним паралічем, ускладненим сколіозом

2. Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку засобами ігрової спрямованості

3. Особливості розвитку емпатії у дітей молодшого шкільного віку

4. Програма діагностики пізнавальних психічних процесів дітей молодшого шкільного віку

5. Психокорекція дітей молодшого шкільного віку з проблемами в поведінці

6. Розвиток психомоторики у дітей молодшого шкільного віку з порушенням мовлення
7. Вплив спеціальних вправ на рівень фізичної підготовленості школярів молодшого шкільного віку
8. Особливості прояву емоцій дітей середнього шкільного віку як регуляторів пізнавальної поведінки на уроці фізичної культури

9. Підготовка дітей до шкільного навчання

10. Клініко-патогенетичні аспекти йододефіцитних захворювань у дітей шкільного віку в умовах легкої йодної ендемії

11. Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку

12. Особливості адаптації дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення до навчання у школі

13. Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами авторської казки

14. Емоційна готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі

15. Розвиток процесів пам´яті в молодшому шкільному віці

16. Особливості діагностики і корекції затримки психічного розвитку в молодшому шкільному віці

Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe, арт. AL7030.
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe AL7030 - аксессуар, который защитит ребенка от ярких солнечных лучей при перевозке
660 руб
Раздел: Прочее
Статуэтка "Маленькая леди", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
462 руб
Раздел: Миниатюры
Бумага для принтера "Svetocopy", формат А3, 500 листов.
Офисная бумага для принтера и техники SvetoCopy А3 относится к категории качества C и является самой популярной в офисном классе,
558 руб
Раздел: Формата А3 и больше

17. Особливості уяви та її розвиток в дошкільному та молодшому шкільному віці

18. Психологічні основи врахування типів темпераменту у молодшому шкільному віці під час навчально-виховного процесу

19. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

20. Гра як основний вид діяльності дітей дошкільного віку

21. Педагогічні умови виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку

22. Роль народних звичаїв та традицій у розвитку музичного світогляду дітей дошкільного віку
23. Формування уявлень про лічбу у дітей дошкільного віку
24. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

25. Особливості уяви у дітей дошкільного віку

26. Розвиток комунікативних здібностей дітей дошкільного віку

27. Дефіцитні анемії. Хронічні розлади харчування в дітей раннього віку

28. Роль дисфункції ендотелію при вроджених вадах серця у дітей раннього віку

29. Особливості навчання дітей підліткового віку

30. Топики по Английскому языку для англ.шк. (10 класс)

31. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

32. Тревожность и страхи младших школьников

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: коричневый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Карандаши цветные "Triocolor", 24 цвета, трехгранный корпус.
Трехгранная эргономичная форма корпуса. Яркие, насыщенные цвета, линии мягко ложатся на бумагу. Грифель устойчив к механическим
464 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Детские страхи

34. Семантическое поле страха на основе произведения Стивена Кинга "Цикл оборотня"

35. "Система факсимильной связи" ("Система факсимільного зв"язку")

36. Страх как социальное явление

37. «Могучая Кучка».

38. Страх и тревога в генезе неврозов
39. Oтпаянные ТЕА-лазеры УФ- и ближнего ИК-диапазонов для применений в лазерной химии и диагностике
40. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики

41. Женские страхи

42. Страх смерти: культуральные источники и способы

43. Страх

44. Как избавиться от страха, летать

45. Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини

46. Страх

47. Страхи и тревого в генезе неврозов

48. Фактор страха

Накидка Ritmix RAO-1317.
Материал: ПВХ. Размеры: 82 x 50 см. Варианты исполнения по цвету: прозрачный.
303 руб
Раздел: Прочее
Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
1996 руб
Раздел: Капиллярные
Настольная игра №23 "Стану отличником. Азбука + арифметика".
НИ "Стану отличником: Азбука-арифметика" предназначена для игр и занятий с детьми от 3 до 8 лет. Игра включает в себя
479 руб
Раздел: Алфавит, азбука

49. Детские страхи

50. Как преодалеть страх введения полового члена во влагалище

51. Курсовик КУЕіТТ

52. Заметки о понятии страха в современной философии

53. Вплив російської кризи на економіку України

54. Жара и сопутствующая ей жажда,страх, переутомление
55. Організація обліку грошових коштів
56. Основи побудови обліку праці та її оплати

57. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.

58. шпори з цивільного права України

59. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

60. Дозволь мені, мій вечоpовий світе, Упасти зеpном в pідній стоpоні...

61. «У нас одна душа, одни и те же муки...»

62. Oтпаянные ТЕА-лазеры УФ- и ближнего ИК-диапазонов для применений в лазерной химии и диагностике

63. Эмоциональные концепты «страх» и «печаль» в русской и французской языковых картинах мира (лингвокультурологический аспект)

64. Особливості "автоцивілки" в податковому обліку

Ковш для ванны "Flipper", с лейкой, мятный.
Ковшик для купания и мытья головы Flipper в виде дельфина превратит каждое купание вашего малыша в веселую игру! Мягкий край из
406 руб
Раздел: Ковшики
Настольная игра "Спящие королевы".
Проснитесь и играйте! Королева Роз, Королева Тортов и десять их ближайших подруг заснули, поддавшись сонным чарам и именно вам предстоит
606 руб
Раздел: Карточные игры
Настольная игра "Морской бой для детей" (арт. Ин-1761).
Традиционная настольная игра для всей семьи теперь в новом исполнении! Двум капитанам предстоит сразиться на безбрежной глади океана. Тот,
396 руб
Раздел: Классические игры

65. Страхові правовідносини та страхування цивільної відповідальності

66. Вплив мобільного телефону на організм людини

67. Комахи-шкідники плодово-ягідних культур

68. Значення газообміну для дітей 3-7 років

69. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

70. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі
71. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"
72. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку

73. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

74. Іноземний досвід ведення бухгалтерського обліку

75. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві

76. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

77. Облік виробничих запасів. Застосування програми "1С:Бухгалтерія" для їх обліку

78. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

79. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

80. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: красный).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Багетная рама "Agata" (цвет: бежевый), 40x50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
698 руб
Раздел: Размер 40x50
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,25 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
368 руб
Раздел: Чайники заварочные

81. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

82. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

83. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

84. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

85. Організація обліку в магазині "Світанок"

86. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика
87. Організація обліку доходів
88. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

89. Організація обліку на підприємстві

90. Організація обліку орендних операцій

91. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

92. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

93. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

94. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

95. Організація управлінського обліку

96. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

Подгузники Libero Comfort (5+), Maxi+, 10-16 кг, 56 штук.
Тянущиеся боковики и эластичный поясок FreeFlex обеспечивают более плотное прилегание подгузника, тем самым препятствуют его протеканию. А
559 руб
Раздел: Более 11 кг
Веселый колобок.
Веселый колобок станет любимой игрушкой вашего малыша! Ребенок сможет катать его по полу, как мячик, и слушать забавные звуки и мелодии.
327 руб
Раздел: Прочие
Настольная композиция "Сад Дзен", 16x16x2 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
510 руб
Раздел: Антистрессы

97. Основи організації бухгалтерського обліку

98. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

99. Принципи побудови обліку операції та фактів поза балансом


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.