Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Вибір найкращого варіанту оптимального зустрічного плану виробництва

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Зміст Вибір найкращого варіанту оптимального зустрічного плану виробництва. Уведення в ситуацію Аналіз конкретної логістичної ситуації з розрахунку й побудови зустрічного плану виробництва Розрахунок параметрів, необхідних для пошуку зустрічного плану виробництва виробів двох типів Побудова області можливих планів випуску виробів обох типів Методом еквіпотенціального вартісного перерізу встановлюємo оптимальний зустрічний план випуску виробів обох типів Визначення “вузьких місць” й невикористаних ресурсів Висновки Задача №1 1. « Вибір найкращого варіанту оптимального зустрічного плану виробництва» 1.1 Уведення в ситуацію На виробництві часто виникають ситуації, в яких потрібно з’ясувати оптимальну структуру випуску виробів кількох типів з урахуванням плану, встановленого органом підпорядкування підприємства, в умовах жорстких обмежень (лімітів) по ряду ресурсів й запропонувати проект так званого «зустрічного» плану, від якого можна буде очікувати певні економічні вигоди. Проект такого зустрічного плану може бути розроблений з використанням вольових методів, які засновані на принципі підбирання номенклатури плану та його питомих параметрів без апріорного врахування можливих небажаних наслідків. При цьому, зрозуміло, виконується комплекс певних розрахунків, будуються схеми графіки, тощо. Однак ці заходи не мають чітких цілеспрямованих алгоритмів і критеріїв оцінювання результатів, що утрудняє прийняття кінцевого рішення. У той же час існують достатньо прості економіко-математичні методи побудови оптимального зустрічного плану, які дозволяють здійснити багатофакторний і багатоваріантний аналіз планових рішень і вибрати з них єдине, яке буде найбільш економічно доцільним. Один з таких методів і розглядається на прикладі даної конкретної логістичної ситуації управління запасами. Припустимо, головною виробничою метою цеху підприємства є випуск двох конкретних типів виробів: типу 1 і типу 2. При цьому проект плану, запропонований органом підпорядкування, передбачає випуск за рік не менше x1п виробів першого типу й не менше x2п другого типу. Цех має матеріали не більш ніж на x1м виробів першого типу й x2м виробів другого типу, причому x1м&g ;x1п; x2м&g ;x2п. На річний випуск виробів обох типів установлені обмеження (ліміти): трудомісткості А люд.год., станкомісткості В ст.год. і електроенергії D кВт∙год. Відомими є й питомі обмеження: трудомісткість випуску одного виробу першого й другого типу a1 і а2 люд.год/од. відповідно, станкомісткість випуску одного виробу b1 і b2 станко год./од, й енергомісткість одного виробу d1 і d2 кВт∙год/од. Відомі також й оптові ціни (в тис грн на одиницю) випуску одного виробу с1 і с2. 2. Аналіз конкретної логістичної ситуації з розрахунку й побудови зустрічного плану виробництва. Таблиця 2.1 - Вихідні дані для аналізу логістичної ситуації та побудови зустрічного плану виробництва Найменування вихідного параметра Тип виробу Умовне позначення Числове значення Річний випуск виробів згідно з планом, не менш, од./рік 1 і 2 x1п 400 x2п 550 Можливий річний випуск виробів за наявності матеріалів, од./

рік 1 і 2 x1м 650 x2м 800 Загальний ліміт трудомісткості на річний випуск виробів обох типів, тис люд.год 1 і 2 A 2450 Загальний ліміт станкомісткості на річний випуск виробів обох типів, тис ст.год 1 і 2 B 1800 Загальний ліміт електроенергії на річний випуск виробів обох типів, тис кВт∙год. 1 і 2 D 6500 Трудомісткість випуску одного вироба, тис люд.год./од. 1 і 2 a1 3,2 a2 1,9 Станкомісткість випуску одного вироба, тис ст.год./од. 1 і 2 b1 1,1 b2 3,1 Енергоємність випуску одного вироба, тис кВт∙год./од. 1 і 2 d1 7,9 d2 3,7 Оптова ціна реалізації випуску одного вироба, тис грн/од. 1 і 2 c1 400 c2 280 Хід аналізу 2.1 Розрахунок параметрів, необхідних для пошуку зустрічного плану виробництва виробів двох типів. 1) Визначаємо можливий обсяг річного випуску виробів 1-го й 2-го типів відповідно до встановлених лімітів трудомісткості А=2450 тис люд. рік. – x1а та x2а відповідно: a1 ∙ x1а a2 ∙ x2а ≤ А, (2.1.1) де a1, a2 – трудомісткість випуску 1-го і 2-го типу виробів, тис люд.год./од., А – загальний ліміт трудомісткості на річний випуск виробів 1-го і 2-го типів, тис люд.год 3,2∙ x1а 1,9∙ x2а ≤ 2450. При x2a = 0. x1a = A/ a1 = 2450/3,2≈ 766 од. (2.1.2) При x1a = 0. x2a = A/ a2 = 2450/1,9 ≈ 1289од. (2.1.3) 2)Таким же чином визначаємо можливий обсяг річного випуску виробів 1-го й 2-го типів за встановленим лімітом станкомісткості В=1800 ст. год – x1b і x2b відповідно: b1 ∙ x1b b2 ∙ x2b ≤ В, (2.1.4) де b1, b2 – станкомісткість випуску 1-го і 2-го типів виробів, ст.год./од., В – загальний ліміт станкомісткості на річний випуск виробів обох типів, тис ст.год 1,1 ∙ x1b 3,1 ∙ x2b ≤ 1800. При x2b = 0. x1b = В/ b1 = 1800/1.1≈ 1636 од.; (2.1.5) При x1b = 0. x2b = В/ b2 = 1800/3,1 ≈ 581 од. (2.1.6) 3)Визначаємо можливий обсяг річного випуску виробів 1-го й 2-го типів за встановленим лімітом електроенергії D = 6500 кВт∙год. – x1d та x2d відповідно: d1 ∙ x1d d2 ∙ x2d ≤ D, (2.1.7) де d1, d2 – енергоємність випуску 1-го та 2-го виробів, тис кВт∙год./од., D – загальний ліміт електроенергії на річний випуск виробів обох типів, тис кВт∙год. 7,9 ∙ x1d 3,7 ∙ x2d ≤ 6500. При x2d = 0. x1d = D/ d1 = 6500/7,9 ≈ 823 од.; (2.1.8) При x1d = 0. x2d = D/ d2 = 6500/3,7 ≈ 1757 од. (2.1.9) Побудова області можливих планів випуску виробів обох типів. Будуємо систему координат x1 – x2 і отримані величини x1а = 766од. й x2а =1289од. відкладаємо на її осях(точки G і L відповідно). Ці точки з’єднаємо прямою лінією GL (див.рис. 1). Величини x1b = 1636од. і x2b = 581 од. відкладаємо на відповідних осях системи x1 – x2 , побудованої раніше (точки P і Q відповідно). Ці точки з’єднаємо прямою PQ (див.рис. 1). Величини x1d = 823од. і x2d = 1757од. відкладаємо на відповідних осях координат системи x1 і x2 (точки K і M2 відповідно). Ці точки з’єднаємо прямою KM2 (див.рис.1). Наступним кроком у системі координат x1 – x2 позначаємо на осях річний обсяг випуску виробів обох типів згідно з планом x1п = 400 од.

і x2п = 550 од. (точки А і В відповідно) і можливий річний випуск виробів за наявності матеріалів x1м = 650 од. і x2м = 800 од. (точки F і H відповідно). Область можливих обсягів випуску обох типів виробів на рис. 1 окреслюються прямокутниками: за встановленим планом – прямокутником OAPB, за наявності матеріалів – OF H. Після цього в довільному масштабі на осях координат графіка рис. 1 відкладаємо оптові ціни реалізації виробів обох типів: 1-го - c1 = 400 тис грн./од.; 2-го - c2 = 280 тис грн./од. Побудова області можливих планів виконується окресленням на рис. 1 ділянок ліній, які відображають області можливих обсягів річного випуску виробів обох типів відповідно до встановлених лімітів: трудомісткості (лінія GL), станкомісткості (лінія PQ), енергомісткості (лінія KM2) і матеріалів (лінії F і H) і які якнайбільше підходять до початку координат (точки О). Таким чином створюється область можливих планів з урахуванням обмежень по всіх видах ресурсів, яка на рис. 1 обмежена прямокутником OFM5 1Q і наведена товстою лінією. Методом еквіпотенціального вартісного перерізу встановлюємо оптимальний зустрічний план випуску виробів обох типів. Побудова еквіпотенціального вартісного перерізу здійснюється за такою методикою. Від початку координат (точки О, рис. 1) через кутову точку Z цінового прямокутника OАZU проводимо вектор R . Перпендикулярно до цього вектора прикладаємо умовну лінійку WW й пересуваємо паралельно самій собі у напрямі, позначеному на рис. 1 стрілками до перетину з найбільш віддаленою від початку координат лінією області можливих планів (на рис. 1 таким місцем опинилася точка 2 перетину ліній GL і PQ). Отриману точку перетину проектуємо на осі координат і таким чином визначаємо обсяги виробів 1-го типу x1о = 530 од. і 2-го типу x2о = 390 од. Цей план не є зустрічним, тому що: x1о &g ; x1п на x1о - x1п = 530 – 400 = 130 од. (2.3.1) x2о &g ; x2п на x2о - x2п = 390 – 550 = -160 од. (2.3.2) Що при заданих цінах реалізації виробів дає підприємству максимальну суму реалізаційної вартості. Сmax = c1 ∙ x1о c2 ∙ x2о = 400 530 280 ∙ 390 = 321 тис грн. (2.3.3) І додатковий доход ∆с - від реалізації 130 од. виробів 1-го типу ∆ c1 = c1 ∙ (x1о - x1п) = 400 (530 – 400) = 52 тис грн. (2.3.4) від реалізації -150 од. виробів 2-го типу ∆ c2 = c2 ∙ (x2о - x2п) = 280 (390 – 550) = -44,8 тис грн. (2.3.5) Усього: ∆с = ∆ c1 ∆ c2 = 52000 (-44800) = 7200 тис грн. на рік. (2.3.6) Визначення “вузьких місць” й невикористаних ресурсів. По матеріалах: - для виробів 1-го типу а1м = x1м - x1о = 650 – 530 = 120 од; (2.4.1) - для виробів 2-го типу а2м = x2м - x2о = 800 – 390 = 410 од. (2.4.2) По трудомісткості для виробів обох типів аа = А – (a1 ∙ x1о a2 ∙ x2о) = 2450 – (3,2 ∙ 530 1,9 ∙ 390) = 13тис люд.год. (2.4.3) По станкомісткості для виробів обох типів ab = B – (b1 ∙ x1о b2 ∙ x2о) = 1800 – (1,1 ∙ 530 3,1 ∙ 390) = 8 тис ст.год. (2.4.4) По енергоємності для виробів обох типів ad = D – (d1 ∙ x1о d2 ∙ x2о) = 6500 – (7,9 ∙530 3,7 ∙ 390) = 870тис кВт год.

В різних рукописах поряд із назвою «сінди» (сіндой) зустрічається назва «ін-ди» (індой). Цей варіант цікавий тим, що зближується з назвою ріки Інду, від якої одержав назву і ввесь індійський субконтинент. У давньоіндійській мові «сіндху» була загальна назва ріки. Іранська форма цієї назви «Гінду». Не виключається можливість перебування індо-арійських племен на території Сіндіки (на Таманському півострові, розд. 86). 28.4. Витривалість скіфських коней дивувала давніх греків. Відсутність мулів та ослів у Скіфії античні автори неправильно приписували холодному кліматові країни. 29,1. Щодо відсутності рогів у скіфських биків Геродот висловив свою власну думку (пор. кн. II, розд. 95) на відміну від тих місць, де він лише переказує чужі думки. Тут характерне для античних авторів посилання на давній епос, як на історичне джерело. 30,1. Так само Плутарх свідчить, що в Елеї (Еліді) на Пелопоннесі не народжуються мули через прокляття Ойномая, який так полюбляв коней, що не допускав їхнього схрещення з ослами. 31,1. Щодо білого пір'я, тобто снігу, пор. розд. 7 (прим. 2). 32.1

1. Алгоритм вибору найкращого варіанту гнучкої виробничої системи

2. Ефективність різних варіантів нейропротекторної терапії при кетоацидотичних кризах у хворих на цукровий діабет

3. Клініко-морфологічні зіставлення і прогноз у хворих з різними морфологічними варіантами вовчакового гломерулонефриту

4. Аналіз варіантів і підготовка управлінських рішень

5. Валовий дохід від різних варіантів здійснення виробничої діяльності

6. Вдосконалення організації технічного обслуговування виробництва (на прикладі ПП "Ларіс")
7. Определение оптимального плана замены оборудования
8. Нахождение оптимального плана производства продукции с использованием пакетов прикладных программ Math Cad

9. Вибір оптимальних технологічних параметрів виробництва шамотних вогнетривів і їх взаємозв’язок з основними властивостями виробів

10. План ГО объекта N135: Механический завод

11. План статистического наблюдения и данные переписи населения

12. Создание топографического плана местности

13. Новый план счетов учета в банках за 2002 год

14. Мои профессиональные планы после окончания учебного заведения

15. План-конспект романа-эпопеи Л.Н. Толстого "Война и мир"

16. СССР и план Маршалла

Карточки Первого Года (20 карточек).
Карточки Первого Года – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к месяцу. Нужно просто заполнить карточку
352 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные "ColorPics", 36 цветов + точилка.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
313 руб
Раздел: Более 24 цветов
Логическая игра "Следопыт, колобок".
Игра предлагает ребенку 48 различных заданий на развитие логики и мышления. Смысл игры заключается в том, что нужно разложить пазлы особым
1104 руб
Раздел: Игры логические

17. Разработка программы для расчета финансовых показателей, используемых в составлении бизнес-плана на языке Visual Basic

18. Программа и План - сопоставительный анализ

19. Синтез оптимальных уравнений

20. Общий план строения стенки желудочно-кишечного тракта

21. Роль зелёных насаждений в создании оптимальной городской среды

22. Планы уроков английского языка
23. План - конспект по природоведению
24. Оптимальный раскрой промышленных материалов

25. Разработка общего плана обработки детали "Втулка" с подробной разработкой технологических переходов для поверхности 028e8

26. Выбор оптимального варианта повышения мощности турбообводом в составе энергоблока ВВЭР-640

27. Составление плана раскроя пиловочного сырья и расчет технологических потоков лесопильного цеха

28. Теории электрической связи: Расчет приемника, оптимальная фильтрация, эффективное кодирование

29. Обеспечить оптимальные условия труда инженера-программиста, расчет освещенности, расчет вентиляции

30. Расчет средней доходности, прогнозирование затрат на привлеченные и размещенные средства, моделирование оптимального привлечения и размещения средств

31. План счетов бухгалтерского учета

32. Новый Типовой план счетов бухгалтерского учета

Лото "Животные".
Лото "Животные" развивает память, внимательность, мелкую моторику рук, помогает развивать устную речь малышей, и дает начальные
1079 руб
Раздел: Лото детское
Каталка Glory "Утка" музыкальная (фиолетовая).
Катание на каталке принесет вашему ребенку массу удовольствия и впечатлений. Эта модель очень легкая, но достаточно крепкая, поскольку
606 руб
Раздел: Каталки
Одноразовые впитывающие пеленки "Molinea Plus" (20 штук, 90х180 см).
Одноразовые впитывающие пеленки "MoliNea Plus L" предназначены для дополнительной защиты постельного белья и других
900 руб
Раздел: Пелёнки

33. План подготовки к выставке

34. Бизнес-план разработки

35. План маркетинга лекарственного препарата

36. Розробка плана маркетингу у складi бiзнес-плана банку

37. Оптимальный поиск переносного компьютера (ноутбука) на рынке

38. Бизнес-план газеты "Деловой Петербург"
39. Составление и использование бизнес-плана
40. Составление внутрифирменного плана производственно-коммерческой деятельности

41. Бизнес-план "Организация бильярдного клуба"

42. Бизнес-план фирмы "СТРОЙИНДУСТРИЯ"

43. Бизнес-план организации производства прибора "Техно Дент 4" на предприятии "НЗ"

44. Стратегический план развития предприятия

45. Разработка бизнес-плана предприятия по обслуживанию оргтехники

46. Концепция бизнес-плана

47. Бизнес-план предприятия по производству автомобильных литых дисков

48. Бизнес-план ООО "Цветик-семицветик"

Магнитная мозаика "Веселый городок".
Магнитная мозаика "Веселый городок", из которой можно собрать не только городок, но и множество других картинок. В набор входят:
519 руб
Раздел: Магнитная
Держатель для сумки "Jardin D'Ete" со стразами "Стихия колец".
Держатель для сумки стал неотъемлемой частью домашнего и офисного интерьера. И теперь выбор подарка для бизнес-леди не составит особого
944 руб
Раздел: Прочее
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Франция", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда

49. Структура бизнес-плана

50. Разработка бизнес-плана (основные положения)

51. Орган Общественной Самодеятельности (бизнес-план)

52. Общая характеристика и структура производственного плана

53. Тактические планы в менеджменте

54. Бизнес-план модернизации технологической линии по производству асбестоцементных листов на ОАО «БелАЦИ
55. Разработка бизнес-плана проекта по производству и сбыту прибора для диагностики и медикаментозного тестирования БИОТЕСТ /бизнес-план/
56. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта цеха

57. Разработка основных разделов плана хозрасчетного цеха (WinWord [Курсовая)

58. Бизнес-план "Производство искусственных волокон"

59. Создание собственного предприятия /бизнес-план/

60. Бизнес-план АЭС (WinWord97, Excel)

61. Бизнес-план ЧП Дикая Орхидея

62. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ КОЛЛЕКТОРА АРОЧНОГО ТИПА

63. Бизнес-план

64. Бизнес-план "Организация производства узлов для персональных ЭВМ"

Микрофон "Караоке новогоднее".
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны
Карандаши цветные "Замок", 24 цвета + 3 двухцветных карандаша, точилка.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
513 руб
Раздел: Более 24 цветов
Фломастеры двухсторонние , 24 цвета.
Фломастеры изготовлены из материала, который обеспечивает прочность корпуса и препятствует испарению чернил, благодаря чему они имеют
311 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Бизнес-план деятельности предприятия по оказанию услуг информационно-маркетингового и телекоммуникационного обеспечения субъектов рынка г. Твери

66. Бизнес-план по медицинскому предприятию

67. Бизнес-план по реализации компакт-дисков в г.Гомеле

68. Бизнес-план предприятия (ОАО "Комбинат мясной "Россошанский")

69. Бизнес-план производственного предприятия по сборке мультимедийных рабочих станций

70. Бизнес-план: поставка рогов и копыт коровьих в Ханты-Мансийский автономный округ
71. Разработка бизнес-плана производства синхронных гистерезисных двигателей
72. Составление годового плана эксплуатации ТЭЦ

73. Бизнес-план открытого акционерного общества для поставки на отечественный рынок высоконадежных трансформаторов

74. Бизнес-план. Организация кафе быстрого обслуживания

75. План экономического развития сортировочной станции

76. Бизнес-план и его функции

77. Бизнес-план салона парикмахерской "Стиль"

78. Разработка оптимальной программы организации инвестирования и финансирования создания малого предприятия по производству прецизионных профилей из цветных металлов

79. Разработка бизнес-плана по оказанию общеобразовательных услуг населению

80. Бизнес-план. Открытие компьютерного клуба "Омега"

Подарочный набор "Покер", арт. 42449.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
1292 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Клей универсальный UHU "Twist&Glue", 90 мл, арт. 38850.
Склеивает металл, бумагу, дерево, текстиль, стекло, керамику, пробку, большинство пластиков и кожу. Не подходит для ремонта кожаной
350 руб
Раздел: Универсальный
Набор детской складной мебели Ника "Хочу все знать".
В комплект входит стол и стул с мягким сиденьем. Материалы: металл окрашенный, цветная ламинированная ДСП, пластмасса. Для детей от 3 до 7
1270 руб
Раздел: Наборы детской мебели

81. Модель прогнозирования параметров финансовых рынков и оптимального управления инвестиционными портфелями

82. Бизнес-план. Что это такое?

83. Планы семинарских занятий УрГЭУ

84. Бизнес-план на примере туристического предприятия

85. Бизнес-план горнолыжного курорта

86. Крымская кампания: планы союзных держав
87. “Белый план”. Германская “пятая колонна” в Польше
88. Военно-политическое положение и оперативные планы Польши перед началом второй мировой войны

89. Камчатка в планах Муравьева-Амурского

90. История развития теории оптимального приема многопозиционных сигналов

91. План ГОЭЛРО – стратегическая программа социально- экономического и научно-технического развития Советского государства

92. Храм Во Имя Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла в Карловых Варах

93. План занятия по Василию Шукшину

94. Герои. Но "анти"

95. Оптимальная загрузка складов и транспортных средств

96. От маркетинг-плана до отчета по И-маркетингу

Модульный массажный коврик "Орто-пазл. Лес".
Полезное приобретение для здоровья и гармоничного развития ребенка - напольное покрытие Орто МИКС "Лес". В состав комплекта
1367 руб
Раздел: Коврики
Развивающая настольная игра "Кругозорник".
1,5 года разработчики трудились над созданием "Кругозорника": изучали учебные программы по окружающему миру, прорисовывали сотни
952 руб
Раздел: Карточные игры
Набор "Водный мир №4" (в коробке).
"Водный мир №4" содержит много элементов для игры с водой: 2 водяных мельницы, водяной насос, которым можно накачать водичку в
1417 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы

97. План маркетинга

98. Бизнес план ООО Бансес

99. Бизнес-план ООО Приволье


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.